Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Orchestra din nou la Sega

Publicat la 2017-12-17 de Iosif

Duminica  seara in data de 17.12.2017 la Biserica Baptista Sega din Arad, Orchestra bisericii a avut un program spre slava Domnului in care au cantat mai multe cantari printre care ("Laudat sa fii Emanuel": "O noapte sfanta": cu trei solisti: Ladar Carmen ,Alexia Balas ,Teofil Pantis).Pentru acest program  pregatirile au inceput cu destule saptamani inainte,de aceea Domnul sa fie laudat si slavit pentru tot ce au reusit sa faca! Programul s-a desfasurat sub indrumarea dirijorului Ciupuliga Paul ,dirijorul orchestrei inca de la infiintare. Intre cantarile orchestrei s-au mai cantat cantari.Printre textele cititie de Fr. Gelu Pacurar amintim si noi textul din Coloseni :
Coloseni 1:13  El ne-a izbãvit de sub puterea întunericului, ºi ne-a strãmutat în Împãrãþia Fiului dragostei Lui,
14  în care avem rãscumpãrarea, prin sângele Lui, iertarea pãcatelor.
15  El este chipul Dumnezeului celui nevãzut, cel întâi-nãscut din toatã zidirea.
16  Pentru cã prin El au fost fãcute toate lucrurile care Sunt în ceruri ºi pe pãmânt, cele vãzute ºi cele nevãzute: fie scaune de domnii, fie dregãtorii, fie domnii, fie stãpâniri. Toate au fost fãcute prin El ºi pentru El.
17  El este mai înainte de toate lucrurile, ºi toate se þin prin El.
18  El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi-nãscut dintre cei morþi, pentru ca în toate lucrurile sã aibã întâietatea.
19  Cãci Dumnezeu a vrut ca toatã plinãtatea sã locuiascã în El,
20  ºi sã împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pãmânt cât ºi ce este în ceruri, fãcând pace, prin sângele crucii Lui.
21  ªi pe voi, care odinioarã eraþi strãini ºi vrãjmaºi prin gândurile ºi prin faptele voastre rele, El v-a împãcat acum
22  prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca sã vã facã sã vã înfãþiºaþi înaintea Lui sfinþi, fãrã prihanã ºi fãrã vinã;
23  negreºit, dacã rãmâneþi ºi mai departe întemeiaþi ºi neclintiþi în credinþã, fãrã sã vã abateþi de la nãdejdea Evangheliei pe care aþi auzit-o, care a fost propovãduitã oricãrei fãpturi de sub cer, ºi al cãrei slujitor am fost fãcut eu, Pavel.
24  Mã bucur acum în suferinþele mele pentru voi; ºi în trupul meu, împlinesc ce lipseºte suferinþelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica.
25  Slujitorul ei am fost fãcut eu, dupã isprãvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca sã întregesc Cuvântul lui Dumnezeu.
26  Vreau sã zic: taina þinutã ascunsã din veºnicii ºi în toate veacurile, dar descoperitã acum sfinþilor Lui,
27  cãrora Dumnezeu a voit sã le facã cunoscut care este bogãþia slavei tainei acesteia între Neamuri, ºi anume: Hristos în voi, nãdejdea slavei.
28  Pe El Îl propovãduim noi, ºi sfãtuim pe orice om, ºi învãþãm pe orice om în toatã înþelepciunea, ca sã înfãþiºãm pe orice om, desãvârºit în Hristos Isus.
Amin

GALERIE FOTO:

Tag:

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu

Adauga Stire

www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...CASE DE MARCAT , COPIATOARE, MULTIFUNCTIONALE...Vezi aici!Vezi toate stirile