Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

CE SE ÎNTÂMPLĂ ATUNCI CÂND MORI?

Publicat la 2011-10-01 de Traian

                              
    „Toți ne Ăźnfățișăm Ăźnaintea scaunului de judecată al lui Cristos”
                                     2 Corinteni 5:1-10

Știm, Ăźn adevăr, că, dacă se desface casa pămĂąntească a cortului nostru trupesc, avem o clădire Ăźn cer de la Dumnezeu, o casă, care nu este făcută de mĂąnă ci este veșnică. 2 Și gemem Ăźn cortul acesta, plini de dorința să ne Ăźmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc, 3 negreșit, dacă atunci cĂąnd vom fi Ăźmbrăcați nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. 4 Chiar Ăźn cortul acesta deci, gemem apăsați; nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim Ăźmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor Ăźn noi să fie Ăźnghițit de viață. 5 Și Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. 6 Așadar, noi Ăźntotdeauna suntem plini de Ăźncredere; căci știm că, dacă suntem acasă Ăźn trup, pribegim departe de Domnul, 7 pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. 8 Da, suntem plini de Ăźncredere, și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul. 9 De aceea ne și silim să-I fim plăcuți, fie că rămĂąnem acasă, fie că suntem departe de casă. 10 Căci toți trebuie să ne Ăźnfățișăm Ăźnaintea scaunului de judecată al lui Cristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut cĂąnd trăia Ăźn trup.

Dacă credeți Ăźn teoria evoluționistă, teorie care atrage și fascinează mințile multor oameni contemporani, atunci Ăźnseamnă că, pentru voi, ceea ce vi se ĂźntĂąmplă cĂąnd muriți nu are mai multă importanță decĂąt ceea ce i se ĂźntĂąmplă unui pom atunci cĂąnd moare. S-a terminat. Treci Ăźn neființă. Nu simți nimic, nu știi nimic, nu conștientizezi nimic. Opinia dumneavoastră despre această serie de predici ar fi că e absurdă. Nu are nimic de a face cu realitatea – cu ceea ce se ĂźntĂąmplă.
Dar dacă găsești scris pe tăblița inimii tale adevărul că există un Dumnezeu Creator și că ești creat ca să ai o relație cu El, că ceea ce te deosebește de balene, delfini și cimpanzei nu sunt mutațiile și chimicalele, ci persoana Ăźn asemănarea lui Dumnezeu, atunci probabil că vei sta treaz Ăźn miez de noapte și te vei gĂąndi la veșnicie. Deoarece Ăźn Eclesiastul 3:11 ni se spune că „Dumnezeu a pus gĂąndul veșniciei Ăźn inima omului.”
Și dacă, la fel ca alte milioane de oameni, L-ai ĂźntĂąlnit pe Isus Cristos Ăźn paginile Bibliei și ai fost convins că El merită Ăźncrederea ta, atunci nu trebuie să fii nesigur de ceea ce urmează după moarte. El ne-a spus multe pentru a ne Ăźncuraja și a ne elibera de goliciunea teoriei evoluționiste și de frica de moarte.

Ceea ce am Ăźnțeles este că toți credincioșii Ăźn Isus vor fi cu El atunci cĂąnd vor muri. Versetul 8: „Ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul.” Fiindcă pentru aceia dintre noi care se Ăźncred Ăźn Isus ca MĂąntuitor și Domn „a trăi este Cristos și a muri este un cĂąștig.” (Filipeni 1:21) „...Aș dori să mă mut și să fiu Ăźmpreună cu Cristos, căci ar fi cu mult mai bine.” (Filipeni 1:23)
În al doilea rĂąnd, am observat că există ceva mai mult decĂąt părăsirea trupului nostru și plecarea la Cristos. Este și o Ăźnviere a trupului. Asta este ceea ce am Ăźnțeles săptămĂąna trecută: „Toți vom fi schimbați Ăźntr-o clipă, Ăźntr-o clipeală din ochi, la cea din urmă trĂąmbiță. TrĂąmbița va suna, morții vor Ăźnvia nesupuși putrezirii, și noi vom fi schimbați.” (1 Corinteni 15:51-52) Cristos va veni și va schimba trupul stării noastre smerite Ăźntr-unul asemănător cu trupul Său glorios. (Filipeni 3:21) El nu spune că vom fi suflete fără trup pentru totdeauna. Va exista o Ăźnviere a morților.

Astăzi ne concentrăm atenția asupra unui al treilea adevăr despre ceea ce se ĂźntĂąmplă atunci cĂąnd credincioșii mor. Versetul asupra căruia ne centrăm atenția Ăźn această dimineață este al zecelea: „Căci toți trebuie să ne Ăźnfățișăm Ăźnaintea scaunului de judecată al lui Cristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut cĂąnd trăia Ăźn trup.”
Am să fac patru observații simple și clare privitoare la această judecată. Apoi vom aborda problema următoare: de ce vor fi judecați și creștinii dacă Isus Cristos a fost deja judecat pentru ei (Romani 5:8-9), iar acum nu mai este nicio condamnare pentru aceia care sunt Ăźn Isus Cristos (Romani 8:1).

1. Toți creștinii se vor Ăźnfățișa Ăźnaintea lui Cristos ca judecător: „Căci toți trebuie să ne Ăźnfățișăm Ăźnaintea scaunului de judecată al lui Cristos.” Nu doar cei necredincioși, ci și „noi.” Și nu doar unii dintre noi, ci „toți.”

2. Cristos va fi judecătorul nostru. Judecata este și a lui Dumnezeu (Romani 14:10-12 – „Căci toți ne vom Ăźnfățișa Ăźnaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu...”), dar Dumnezeu „I-a dat [lui Cristos] putere să judece” (Ioan 5:27). Deci Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Tatăl sunt una Ăźn judecata Lor, dar Fiul este Cel care ne va sta Ăźnainte ca Judecător.

3. Judecata noastră va avea loc după ce vom muri. Aceasta se Ăźnțelege din text iar Evrei 9:27 clarifică: „Și, după cum oamenilor le este rĂąnduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata...” Nu avem nevoie să fim mai expliciți decĂąt atĂąt. Să specificăm doar că Ăźnainte de a intra Ăźn starea finală de glorie cu trupurile noastre Ăźnviate, pe pămĂąntul cel nou, vom sta Ăźnaintea lui Cristos ca Judecător.

4. CĂąnd ne vom Ăźnfățișa Ăźnaintea lui Cristos ca Judecător, vom fi judecați după faptele noastre din această viață. „Căci toți trebuie să ne Ăźnfățișăm Ăźnaintea scaunului de judecată al lui Cristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut cĂąnd trăia Ăźn trup.” Aceasta nu este o Ăźnvățătură separată Ăźn Noul Testament. Isus a spus Ăźn Matei 16:27 – „Căci Fiul Omului are să vină Ăźn slava Tatălui Său, cu Ăźngerii Săi; și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.” Și Ăźn ultimul capitol al Bibliei Isus spune: „Iată, Eu vin curĂąnd; și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.” (Apocalipsa 22:12) Cu alte cuvinte, e important modul Ăźn care Ăźți trăiești viața.

Acum Ăźntrebarea mai grea: de ce este important cum trăiesc? De ce faptele făcute Ăźn trup sunt o dovadă Ăźn această sală de judecată? Scopul acestei judecăți este oare acela de a declara cine este pierdut și cine este mĂąntuit, potrivit cu faptele făcute Ăźn trup? Sau acela de a desemna măsura răsplății Ăźn viața viitoare conform cu faptele făcute Ăźn trup?
Eu cred că răspunsul Noului Testament le cuprinde pe ambele. Faptele Ăźi vor dovedi pe cei care vor intra Ăźn viața viitoare dar vor și arăta măsura răsplății lor Ăźn viața ce va veni. Vă voi arăta Ăźntr-o clipă de ce cred asta. Acum vreau să mă opresc la cea mai mare problemă a creștinilor cĂąnd vine vorba de așa ceva. Pentru mulți credincioși, cele spuse mai sus par a fi Ăźn contradicție cu mĂąntuirea prin har și prin credință. Efeseni 2:8-9 spune: „Căci prin har ați fost mĂąntuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni.” MĂąntuirea nu este „prin fapte.” Asta Ăźnseamnă că faptele nu cĂąștigă mĂąntuirea. Faptele nu Îl fac dator pe Dumnezeu cu plata onorariului. Asta ar contrazice harul. „Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică Ăźn Isus Cristos, Domnul nostru.” (Romani 6:23) MĂąntuirea se distribuie prin har, fără plată, și e primită prin credință, nu prin fapte.

Atunci, cum pot eu să spun că judecata credincioșilor nu va fi doar o declarație publică a măsurii răsplății Ăźn Ăźmpărăția lui Dumnezeu potrivit cu faptele noastre, ci și o declarație publică a mĂąntuirii noastre – a intrării noastre Ăźn Ăźmpărăție – conform faptelor noastre?
În cĂąteva cuvinte, răspunsul ar fi că faptele vor fi dovada publică adusă Ăźnaintea curții lui Cristos, care va confirma credința noastră ca fiind una autentică. Iar faptele noastre vor fi o dovadă publică, adusă ca să arate măsura variată a ascultării noastre Ăźn credință (Romani 12:3; 1 Tesaloniceni 1:3; 2 Tesaloniceni 1:11). Altfel spus, mĂąntuirea este prin credință și răsplata este prin credință, Ăźnsă dovada credinței invizibile Ăźn sala de judecată a lui Cristos va fi o viață transformată. Faptele noastre nu sunt baza mĂąntuirii noastre, ci dovada. Ele nu sunt fundamentul, ci proba.

Acum să vă arăt de ce cred asta.
Există o Ăźnvățătură atĂąt Ăźn scrierile apostolului Pavel cĂąt și Ăźn cuvintele lui Isus, o Ăźnvățătură potrivit căreia credincioșii vor primi răsplată variată Ăźn funcție de gradul exprimării credinței lor Ăźn fapte de slujire, dragoste și dreptate. De exemplu, Ăźn 1 Corinteni 3:8 Pavel spune: „Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una; și fiecare Ăźși va lua răsplata după osteneala lui.” Iar Ăźn Efeseni 6:8 Pavel spune că robul „va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut.”
Cei mai mulți dintre noi Ăźși amintesc pilda polilor din Luca 19:12-27. Isus compară plecarea Sa la cer și Ăźntoarcerea Sa cu ĂźntĂąmplarea unui nobil care, Ăźnainte să plece de acasă, a dat cĂąte un pol la zece servitori de ai săi, spunĂąndu-le să-l pună fiecare Ăźn negoț, pĂąnă la Ăźntoarcerea sa. Omul le-a cerut socoteală la Ăźntoarcerea sa. Unul dintre servitori a pus polul Ăźn negoț și a cĂąștigat alți zece. Nobilul Ăźi răspunde că răsplata lui va fi autoritatea peste zece orașe. Un altul a avut un cĂąștig de cinci poli. Și nobilul i-a dat ca răsplată stăpĂąnirea a cinci orașe. Altul a păstrat mina și nu a făcut nimic cu ea. Acestuia nobilul i-a spus: „Te voi judeca după cuvintele tale.” Și i-a luat singurul pol ce-l avea.

Ceea ce ne Ăźnvață pilda este același lucru pe care ne Ăźnvață și Pavel: sunt diverse niveluri de răsplată Ăźn funcție de credincioșia vieților noastre. Dar Pavel merge mai departe arătĂąnd că există o pierdere nu numai a răsplății, ci și a veșniciei celor care pretind a fi credincioși, dar care nu fac nimic să arate că prețuiesc darurile lui Dumnezeu și că Îl iubesc. Acesta este cazul celui de-al treilea servitor, care nu a făcut nimic cu darul său. El nu numai că și-a pierdut răsplata, dar și-a pierdut și viața. Isus spune Ăźn Matei 25:30 – „Iar pe robul acela netrebnic aruncați-l Ăźn Ăźntunericul de afară: acolo va fi plĂąnsul și scrĂąșnirea dinților.”

Aceasta ne conduce la al doilea scop al judecății. Primul scop al judecății era de a face o demonstrație publică a diverselor niveluri de răsplată primite de creștini pentru practicarea credinței lor Ăźn ascultare. Al doilea scop al judecății este să declare Ăźn mod deschis realitatea credinței și mĂąntuirii poporului lui Dumnezeu prin dovada faptelor lor. MĂąntuirea se datorează credinței. MĂąntuirea este arătată prin fapte. CĂąnd Pavel spune (Ăźn v.10) că noi „vom fi recompensați... după binele sau răul pe care-l vom fi făcut”, el nu spune că doar răsplata noastră va fi conform faptelor noastre ci și mĂąntuirea noastră.
De ce cred aceasta?
Există numeroase texte care se Ăźndreaptă Ăźn această direcție. Epistola lui Pavel către Romani 2:5-7 este unul dintre acestea și se referă la „revelația dreptei judecăți a lui Dumnezeu.” În versetele 6-8 spune: „[Dumnezeu] va răsplăti fiecăruia după faptele lui: va da viața veșnică celor ce, prin stăruința Ăźn bine, caută slava, cinstea și nemurirea; și va da mĂąnie și urgie celor ce [...] se Ăźmpotrivesc adevărului...” Cu alte cuvinte, așa cum spune textul nostru, judecata este „după faptele fiecăruia.” Dar aici problema este viața veșnică Ăźn antiteză cu mĂąnia lui Dumnezeu.
Apostolul Pavel a expus de mai multe ori anumite fapte precizĂąnd că „cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu.” (Galateni 5:21; 1 Corinteni 6:9-10) Altfel zis, cĂąnd aceste fapte sunt expuse la judecată ca mod de viață al unei persoane, ele vor fi dovada că credința lor este moartă; și ei vor fi pierduți. Așa cum a spus Iacov Ăźn cartea sa, Ăźn capitolul 2, versetul 26: „...credința fără fapte este moartă.” Așa va arăta la judecată.

Isus a expus lucrurile astfel (și a folosit exact aceleași cuvinte pentru faptele bune și rele, pe care le găsim aici Ăźn 2 Corinteni 5:10): „...vine ceasul, cĂąnd toți cei din morminte vor auzi glasul Lui, și vor ieși afară din ele; cei ce au făcut binele vor Ăźnvia pentru viață; iar cei ce au făcut răul vor Ăźnvia pentru judecată.” Ioan 5:28-29 Cu alte cuvinte, modul Ăźn care ai trăit va demonstra dacă ai Ăźnviat pentru viață sau pentru a experimenta judecata ca și condamnare.
Cu cinci versete mai sus, Ăźn Ioan 5:24, El spune: „Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele [...] are viața veșnică.” A auzi și a crede Ăźnseamnă să ai viața veșnică – prin har și prin credință. Dar cĂąnd această credință este reală – nu una moartă – viața se schimbă și Isus poate spune, fără nicio reținere: faptele acestei vieți vor fi temeiul public al judecății la Ăźnviere. Fiindcă faptele noastre sunt dovada realității credinței noastre. Și credința Ăźn Cristos ne mĂąntuiește.

Să Ăźnchei cu o ilustrație care cred că va clarifica modul Ăźn care faptele au efect la Judecata de Apoi.
Amintiți-vă istorisirea modului Ăźn care cele două femei prostituate au adus copilul Ăźn fața regelui Solomon ca el să acționeze ca judecător Ăźntre ele. El a cerut să i se aducă o sabie și copilul să fie tăiat Ăźn două. O jumătate să i se dea uneia dintre femei, iar a doua jumătate celeilalte. Adevărata mamă a strigat printre lacrimi: „O, domnul meu, dăruiește-i ei copilul și Ăźn niciun caz să nu Ăźl omori.” Solomon a răspuns: „Dați copilul acestei femei, căci ea este mama.”
Ce urmărea Solomon? El nu urmărea o lucrare prin care să cĂąștige un copil. El dorea un act prin care să dovedească faptul că acel copil aparținea prin naștere femeii. Acesta este modul Ăźn care privește Dumnezeu la faptele noastre. El nu așteaptă fapte care să ne aducă scuze la judecată. El așteaptă fapte care să dovedească faptul că noi suntem deja Ăźn grația Sa. Însușirea iertării noastre a fost sĂąngele lui Isus, suficient o dată pentru totdeauna, ca să ne acopere toate păcatele. Și mijloacele care ne aparțin sunt credința și numai credința.

Copyright 1993 John Piper
Tradus și tipărit cu permisiune de Desiring God Ministries.
Pentru mai multe informații despre Desiring God Ministries, contactați-ne pe adresa:
Desiring God Ministries
720 13th Avenue South
Minneapolis, MN 55415
612.338-8611 X230
612.338-4372 FAX
mail@desiringgod.org
www.desiringgod.org

Tradus de Daniel Ilaș
 

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...USI DE INTERIOR IMPORT GERMANIA, PANOURI SANDWICH...Vezi aici!