Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Religios ori Mântuit? Cum ești?

Publicat la 2011-09-28 de Traian

Faptele Apostolilor 4:12.
„În nimeni altul nu este mĂąntuire; căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor Ăźn care trebuie să fim mĂąntuiți.”

De-a lungul anului celebrăm multe sărbători religioase. Observăm că omul firesc dorește să fie religios și, din cĂąnd Ăźn cĂąnd, face multe lucruri crezĂąnd că se Ăźnchină lui Dumnezeu. CuvĂąntul lui Dumnezeu ne Ăźnvață că a fi religios nu e același lucru cu a fi mĂąntuit. E foarte posibil să fii religios dar să n-ajungi Ăźn ceruri!

Textul nostru ne-nvață că nu este salvare sau mĂąntuire Ăźn niciun alt nume decĂąt Ăźn Numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu există niciun alt nume sub ceruri prin care putem fi mĂąntuiți. Ori ești mĂąntuit prin Isus Cristos, ori nu ești mĂąntuit, deci ești pierdut!

Pur și simplu. Fără nicio confuzie, fără nicio contradicție. Sub ceruri putem găsi religie Ăźn multe nume, dar mĂąntuire putem găsi numai Ăźntr-unul singur: acela e Numele lui Isus Cristos.

Nici preoții, nici proorocii, nici supunerea la autopedepse și nici chiar rugăciunile nu te pot mĂąntui, ci numai Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Nici serviciile religioase, nici faptele bune sau dărniciile, nici chiar lacrimile nu au puterea de a produce viața veșnică. CuvĂąntul lui Dumnezeu ne spune Ăźn 1Ioan 5:11, 12 că „Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este Ăźn Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața.”

În general oamenii acceptă să cunoască mai multe lucruri despre viața de creștin, dar refuză să-L accepte Ăźn inimă pe Cristos.
Oamenii acceptă să lucreze pentru biserică, dar refuză să se identifice cu păcătosul vinovat care are nevoie de mĂąntuire.
Oamenii acceptă să creadă in principiile morale ale CuvĂąntului lui Dumnezeu bazate pe cele zece porunci, dar refuză să creadă Ăźn lucrarea Fiului lui Dumnezeu care, prin moartea Sa, le-a salvat sufletul. De asemenea, Ăźi vine greu omului să se odihnească Ăźn această credință.

RELIGIA este Ăźmbunătățirea naturii omului.
MÂNTUIREA este primirea naturii noi prin acceptarea lui Isus Cristos ca Domn și MĂąntuitor personal. CuvĂąntul lui Dumnezeu ne spune Ăźn Ioan 1:12 că „tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred Ăźn Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.”

RELIGIA ne Ăźmbracă Ăźn haina propriei noastre neprihăniri (dreptăți) dar proorocul Isaia ne spune că neprihănirea noastră este ca o haină mĂąnjită Ăźnaintea lui Dumnezeu.
MÂNTUIREA ne Ăźmbracă Ăźn neprihănirea perfectă a lui Cristos care (doar ea) ne poate face acceptabili Ăźn fața lui Dumnezeu.

CuvĂąntul lui Dumnezeu ne spune Ăźn Tit 3:5 că „El ne-a mĂąntuit nu prin faptele făcute de noi Ăźn neprihănire, ci pentru Ăźndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin Ăźnnoirea făcută de Duhul SfĂąnt.”

RELIGIA este ceea ce face omul pentru Dumnezeu.
MÂNTUIREA este ceea ce face Dumnezeu pentru om.

Isaia 53:6 ne spune că: „Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare Ăźși vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.”

RELIGIA spune: fac ceva cu mĂąna mea.
MÂNTUIREA spune: nu pot face nimic de unul singur.

Efeseni 2:8, 9 spune: „Căci prin har ați fost mĂąntuiti, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”

RELIGIA Ăźnseamnă a mă Ăźncrede Ăźn lucrul făcut de mine.
MÂNTUIREA Ăźnseamnă a mă Ăźncrede Ăźn lucrul făcut de Cristos pentru mine.

Evrei 10:10 afirmă că „prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Isus Cristos, o dată pentru totdeauna.”

RELIGIA depinde de purtarea mea.
MÂNTUIREA depinde de credința mea.

Faptele Apostolilor 16:31 spune: „Crede Ăźn Domnul Isus, și vei fi mĂąntuit tu și casa ta.”

RELIGIA spune să ne purtăm cĂąt se poate de bine.
MÂNTUIREA spune că trebuie să acceptăm darul perfect al lui Dumnezeu.

Romani 6:23 spune că „darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică Ăźn Isus Cristos, Domnul nostru.”

RELIGIA depinde de suficiența caracterului.
MÂNTUIREA depinde de Jertfa de pe Cruce.

1Corinteni 1:18 spune ca „propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării; dar pentru noi, care suntem pe calea mĂąntuirii, este puterea lui Dumnezeu.”

RELGIA se străduiește să aducă o jertfă.
MÂNTUIREA se Ăźncrede in Jertfa adusă.

Ioan 19:30 spune: „CĂąnd a luat Isus oțetul, a zis: S-a isprăvit! Apoi Și-a plecat capul și Și-a dat duhul.”

RELIGIA se luptă să te facă desăvĂąrșit.
MÂNTUIREA se reazămă pe o răscumpărare desăvĂąrșită.

1Petru 1:18, 19 spune: „Știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care-l moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sĂąngele scump al lui Cristos, Mielul fără cusur și fără prihană.”

RELIGIA Ăźncearcă să ne aducă din Ăźntuneric la lumină.
MÂNTUIREA ne aduce din moarte la viață.

Ioan 5:24 spune că „cine ascultă cuvintele Mele și crede Ăźn Cel ce M-a trimis, are viața veșnică, și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. ”

RELIGIA spune că trebuie să fim găsiți Ăźn casa lui Dumnezeu.
MÂNTUIREA spune că trebuie „să fiu găsit Ăźn El, nu avĂąnd o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credința Ăźn Cristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință...” Filipeni 3:9

E bine deci să ne amintim textul „În nimeni altul nu este mĂąntuire; căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor Ăźn care trebuie să fim mĂąntuiți.” Faptele Apostolilor 4:12

Dragul meu prieten, ești un om religios sau unul mĂąntuit? Dacă ești doar religios, atunci vei pierde raiul și vei petrece eternitatea departe de Dumnezeu și de Fiul Său, Ăźntr-un loc de chin. Dacă ești mĂąntuit, ai făgăduința (promisiunea) vieții veșnice cu Dumnezeu și Fiul Său.

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUSE KLINKER ( CARAMIDA KLINKER )...Vezi aici!