Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

RUGĂCIUNEA ARE PUTERE!!!

Publicat la 2011-09-28 de Traian

    Trăim Ăźntr-o lume plină de răutate,de nedreptate,și de infidelitate.Dumnezeu Ăźnsă are un scop cu familiile noastre și vrea ca noi să comunicăm cu EL Ăźn orice problemă a vieții.Rugăciunea Ăźnseamnă comunicare cu Dumnezeu.Atunci cĂąnd te rogi comunici.Este la fel ca și comunicarea Ăźn familie.Ca relația cu partenerul de viață să meargă trebuie să ai Ăźn vedere comunicarea. Tot așa,ca relația noastră cu Dumnezeu să reziste trebuie să fie ai Ăźn vedere rugăciunea. Rugăciunea are o putere nelimitată
  Nu poți crește din punct de vedere spiritual și nu poți progresa Ăźn viața creștină fără rugăciune. Dumnezeu Ăźntotdeauna răspunde rugăciunilor noastre
Chiar dacă rugăciunea nu lucrează Ăźn felul Ăźn care ne așteptăm noi să o facă,Dumnezeu Ăźntotdeauna ne dă un răspuns.Răspunsul Lui pentru noi poate fi DA,NU sau AȘTEAPTĂ.Tatăl Nostru știe de ce avem noi trebuință Ăźnsă se așteaptă ca noi să-i spunem,să-i comnunicăm.El se așteaptă ca tu să Ăźi ceri ajutorul și să-l lasi să lucreze Ăźn viața ta așa cum El dorește. Rugăciunea poate transforma
vieți,căsnicii distruse, relații
ea are mare putere.


     “MARE PUTERE ARE RUGĂCIUNEA FIERBINTE A CELUI NEPRIHĂNIT” Iacov 5:16


    Diavolul ar face orice ca noi să nu ne rugăm,pentru că el știe că rugăciunea aduce binecuvĂąntare. Atunci cĂąnd reușeste să Ăźți fure timpul de rugăciune și de părtășie cu Dumnezeu,el reușește să Ăźți fure recolta de binecuvĂąntări pe care o poți primi Ăźn urma rugăciunii.
    Pe paginile Sfintei Scripturi ĂźntĂąlnim mai multe tipuri de rugăciune:de mărturisire,de pocăință(exemplul lui David din Psalmul 51 care implică atĂąt mărturisirea cĂąt și pocăința),de cerere(exemplul lui Avraam care a cerut de la Dumnezeu un fiu și a primit),de mulțumire(Psalmul 50:14), de mijlocire(exemplul lui Moise care a mijlocit pentru Israel),devoțională
Mai avem și exemplul lui Ghedeon care a căutat Ăźndrumarea lui Dumnezeu prin rugăciune.Prin rugăciune și noi putem primi Ăźndrumare de la Dumnezeu!
În 1 Tesaloniceni 5:17 suntem Ăźndemnați să ne rugăm neĂąncetat, iar această rugăciune poate fi făcută pentru tine,pentru alții conform cu versetul din Iacov 5:16
„Mărturisiți-vă unii altora păcatele, și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați
”
Mai poți să te rogi pentru lucrare sau poți pur și simplu să mulțumești lui Dumnezeu conform cu Efeseni 5:20.
„Mulțămiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, Ăźn Numele Domnului nostru Isus Hristos.”
      Oare care ar fi scopul rugăciunii? Scopul rugăciunii este BIRUINȚA!
Matei 26:41 “Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți Ăźn ispită; duhul, Ăźn adevăr, este plin de rĂźvnă, dar carnea este neputincioasă.”
      Noi trebuie să ne rugăm ca să nu cădem Ăźn ispită,și să fim biruitor atunci cĂąnd ispitele năvălesc asupra noastră! Atunci cĂąnd ne rugăm trebuie să o facem cu perseverență.Să perseverăm Ăźn ceea ce cerem chiar dacă asta poate dura de multe ori luni sau ani
     Dumnezeu răspunde și cu NU rugăciunilor noastre deoarece de multe ori noi nu știm ceea ce cerem.Se poate ĂźntĂąmpla ca noi cerem de la Dumnezeu lucruri de care nu avem nevoie sau lucruri care ne-ar dăuna și atunci Dumnezeu Ăźn Ăźnțelepciunea Lui nu ni le dă.
Atunci cĂąnd credinciosul iți pleacă genunchiul Ăźn rugăciune diavolul pierde teren.Fie să nu uităm niciodată mottoul din Iacov 5:16“MARE PUTERE ARE RUGĂCIUNEA FIERBINTE A CELUI NEPRIHĂNIT” și atunci cĂąnd ne vedem strĂąnși cu ușa să nu uităm că mai avem o scăpare la Dumnezeu prin rugăciune.
Atunci cĂźnd ne rugăm nu trebuie să uităm să ne rugăm cu credință(Matei 21:22,Marcu 11
), cu sinceritate(2Timotei 2:22), cu smerenie(Geneza 32:10,Isaia 26:16), cu inima Ăźncrezătoare(Psalmul 16:1) cu nădejde(Psalmul 5:3),cu stăruință(Luca 18:1) și prin Duhul(Efeseni 6:18).
Prin Fiul Său Isus Cristos noi avem intrare libera la Tatăl,orice vom cere după voia Lui Ăźn Numele Fiului vom primi,pentru ca Tatăl să fie proslăvit Ăźn Fiul. ”Ioan 14:13,14și ori ce veți cere Ăźn Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit Ăźn Fiul. Dacă veți cere ceva Ăźn Numele Meu, voi face.”
      Rugăciunea făcută Ăźn taină și nelimitată este primul pas spre o rugăciune eficientă!
      Rugăcinea este esențială și necesară ca să ne aliniem inimile la voia lui Dumnezeu și astfel să fie dus la Ăźmplinire planul Său.Ea te ajută mai bine să-l cunoști pe Dumnezeu.       Dumnezeu este un bun ascultător
noi ar trebui să devenim vorbitori mai buni.
      De ce trebuie să ne rugăm?Tocmai din cauză că Dumnezeu dorește ca noi să ne rugăm,aceasta este voia Lui cu privire la noi:
1Timotei 5:18 „Mulțămiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, Ăźn Hristos Isus, cu privire la voi.”
      Am citit odată o maximă care spunea ceva de genul: “Rugăciunea este cel mai puternic instrument pe care l-a pus Dumnezeu Ăźn mĂąinile noastre.E cea mai bună armă de folosit Ăźn orice dificultate și cel mai sigur remediu Ăźn orice problemă.Este cheia care deschide tezaurul promisiunilor, mĂąna care scoate la lumină grația și ajutorul la vreme de nevoie.E trompeta de argint Ăźn care Dumnezeu ne porunceste să suflăm Ăźn toate nevoile noastre,și este strigătul pe care El a promis să-l asculte totdeauna.“
      Ce frumoasă maximă,și cĂąt de adevărată
E ca și o promisiune minunată,o garanție că Dumnezeu ne va răspunde

      Rugăciunea noastră nu trebuie să fie neapărat lungă,ea poate fi scurtă și la subiect.Dintre oamenii Bibliei care au făcut rugăciuni scurte amintim pe Solomon,Ilie,Iaebeț,Ezechia,Vameșul,Isus și Ștefan.Dumnezeu nu a răspuns Ăźntotdeauna cu da rugăciunilor.Dintre personajele Bibliei la care Dumnezeu le-a răspuns la rugăciuni amintim pe Eliezer,Moise,Iosua, Ghedeon Samuel,Ilie, Elisei, Ezechia,Neemia,Iona,Daniel și Domnul Isus.Ce exemple frumoase de martori ai rugăciunilor ascultate.Și noi ca și copii ai Lui avem promisiunea că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea.Doresc ca Tatăl să ne binecuvĂąnteze pe toate cu Ăźnțelepciune ca să știm să facem rugăciuni după voia Lui!

Preluat din Sotia credincioasa

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...TAMPLARIE PVC, CARAMIZI ECOLOGICE...Vezi aici!