Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Zece curse de care trebuie să se păzească studenții și elevii creștini în noul an de studii

Publicat la 2013-09-11 de Traian

CURSA 1. Să uiți chemarea sfĂąntă pe care o ai de la Domnul Isus

Toți cei care am intrat Ăźn noul legĂąmĂąnt cu Domnul Isus am primit de la El chemarea să-i fim martori Ăźn locul unde ne aflăm și oriunde urmează să mergem. În Epistola I a Apostolului Petru este scris: 

Voi Ăźnsă sunteți o seminție aleasă, o preoție Ăźmpărătească, un neam sfĂąnt, un popor pe care Dumnezeu Și l-a cĂąștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din Ăźntuneric la lumina Sa minunată; (1 Petru 2:9) 

Nu uita despre această chemare a ta să fii preot și fă-ți un plan cum să-L reprezinți pe Domnul nostru Isus Hristos Ăźn fiecare zi la școală, liceu sau universitate. 

CURSA 2. Să te rușinezi de Evanghelie și de Domnul Isus Hristos

Din frica să nu fii persecutat, batjocorit sau disprețuit de alții, s-ar putea să te rușinezi și să nu le spui colegilor Evanghelia, sau poate, chiar și mai rău, nici să nu le spui că ești creștin. Sau poate te temi că dacă profesorii vor afla că ești creștin și dacă le vei spune Evanghelia te vei alege cu note rele. S-ar putea, dar nu uita ca Domnul Isus a zis: 

Căci de oricine se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, se va rușina și Fiul omului de el, cĂąnd va veni Ăźn slava Sa și a Tatălui și a sfinților Ăźngeri. (Luca 9:26) 

Mai bine alege să ai o notă bună de la Domnul Isus cĂąnd te vei Ăźnfățișa Ăźnaintea Lui Ăźn ceruri. Nu te rușina și spune din prima zi, de la prima discuție, despre relația ta cu Domnul Isus Hristos și totdeauna vorbește despre El cu toată Ăźndrăzneala și pasiunea, căci El este Domnul Domnilor și Împăratul Ăźmpăraților și prin El au fost făcute și veacurile. Nu te teme dacă ești respins de colegi din pricina Evangheliei. Fii gata să suferi Ăźmpreună cu Domnul Isus și cu Evanghelia. 

CURSA 3. Să te rușinezi de alți creștini care Ăźnvață Ăźn aceeași instituție de ĂźnvățămĂąnt

Dacă te rușinezi de Domnul Isus și de Evanghelie, este de așteptat că te vei rușina să te asociezi cu ucenicii Domnului Isus care Ăźnvață Ăźn aceeași școală sau universitate cu tine. Pericolul acesta putea fi o amenințare și pentru Timotei, ucenicul preaiubit al lui Pavel. De aceea, Apostolul i-a scris: 

Să nu-ți fie rușine, dar, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, Ăźntemnițatul Lui. Ci suferă Ăźmpreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu. (2 Timotei 1:8) 

Din primele zile caută pe toți creștinii care Ăźnvață la facultate sau liceu și fă cunoștință cu ei. Folosește pauzele ca să afli cine sunt, Ăźn ce clase Ăźnvață și pune Ăźntrebări la diferiți oameni ca să ajungi ai cunoaște pe toți. OricĂąnd faci cunoștință cu un creștin din aceeași instituție de ĂźnvățămĂąnt, Ăźntreabă-l ce alți creștini mai cunoaște el acolo și mergeți Ăźmpreună să faceți cunoștință cu toți. 

CURSA 4. Să taci cĂąnd este atacat CuvĂąntul lui Dumnezeu

De multe ori se ĂźntĂąmplă să auzi de la profesori sau colegi lucruri care vin Ăźn totală și directă contradicție cu adevărul Sfintelor Scripturi. Nu uita că este datoria ta să intervii Ăźn aceste cazuri ca să vorbești, căci este scris: 

Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați! Ci sfințiți Ăźn inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este Ăźn voi; dar cu blĂąndețe și teamă, avĂąnd un cuget curat; pentru ca cei ce bĂąrfesc purtarea voastră bună Ăźn Hristos să rămĂąnă de rușine tocmai Ăźn lucrurile Ăźn care vă vorbesc de rău. (1 Petru 3:14-16) 

Mai ales Ăźn primele luni de școală la obiecte ca istoria sau geografia se poate să auziți multe așa numite "dovezi" evoluționiste cum că pămĂąntul are milioane de ani, că omul a provenit de la maimuță, că pămĂąntul și universul au apărut Ăźn urma unei explizii mari, și alte năzdrăvănii ca acestea. Fii gata să intervii și să aduci argumentele necesare. 

CURSA 5. Să nu păstrezi disciplina spirituală

La școală vei avea mult de Ăźnvățat și este bine și necesar ca să fii cel mai bun elev sau student. Dar aceasta nu pe seama nesocotirii CuvĂąntului lui Dumnezeu. Să nu Ăźncepi a neglija studierea  personală a Bibliei, rugăciunea și mersul la serviciile divine ale Bisericii sub pretext că ai multe de Ăźnvățat, că ai teze, etc. Învață să-ți pui bine prioritățile și nu uita cuvintele Domnului Isus care a spus: 

Căutați mai ĂźntĂąi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. (Matei 6:33) 

Dă prioritate lucrurilor spirituale și fă-ți bine celelalte responsabilități pe care le ai la școală și vei vedea cum Dumnezeu te va binecuvĂąnta Ăźn toate privințele și vei reuși mai multe decĂąt cei care nesocotesc lucrurile sfinte și ĂźÈ™i investesc tot timpul doar Ăźn studii sau carieră. 

CURSA 6. Să-ți faci prieteni răi

Spune-mi cine-ți sunt prietenii și-ți voi spune cine ești. Așa spune un vechi proverb și este foarte adevărat. În Biblie Scrie că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. De aceea, trebuie să fii foarte atent cu cine te Ăźmprietenești. Cartea Psalmilor Ăźncepe astfel: 

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori! Ci Ăźși găsește plăcerea Ăźn Legea Domnului, și zi și noapte cugetă la Legea Lui! (Psalmi 1:1-2) 

Caută să ai o relație cu toți colegii tăi și să le vorbești din CuvĂąntul lui Dumnezeu la toți, să le faci bine la toți, dar nu lega prietenie cu oamenii care te pot influența rău. Înțeleptul Solomon a spus: 

Cine umblă cu Ăźnțelepții se face Ăźnțelept, dar cui Ăźi place să se Ăźnsoțească cu nebunii o duce rău. – (Proverbe 13:20) 

Prietenii tăi să fie sfinții din școala ta, copiii lui Dumnezeu și dacă nu este nimeni creștini Ăźn clasa ta, atunci spune-le Evanghelia și fă totul ca să-i cĂąÈ™tiți pentru Hristos și așa să ți-i faci prieteni. 

CURSA 7. Să devii obsedat de lucruri de nimic

Conform unui studiu efectuat de Biroul Național de Statisticiă doar 26 la sută din elevii cu vĂąrste de peste 15 ani din Moldova ĂźÈ™i fac temele de casă. Cei mai mulți preferă distracțiile, jocurile, internet, rețelile de socializare, etc.  Ferește-te de orice se pare rău și nu lăsa vre-un lucru să pună stăpĂąnire pe tine căci este scris: 

Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. (1 Petru 2:16)

Și mai este scris că fiecare este robul lucrului de care este stăpĂąnit. RămĂąi robul lui Dumnezeu și nu te lăsa robit de nici un lucru care te poate obseda. 

CURSA 8. Să nu-ți faci un plan de misiune

Pentru că chemarea ta este să fii preot al lui Dumnezeu Ăźn școala ta și să vestești mĂąntuirea care este Ăźn Isus Hristos și pentru că instituția de ĂźnvățămĂąnt Ăźn care te afle este cĂąmpul tău de misiune, trebuie să-ți faci un plan bun. Înțeleptul Solomon a spus: 

Planurile omului harnic nu duc decĂąt la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decĂąt la lipsă. – (Proverbe 21:5) 

Este foarte important să-ți faci un plan pentru lucrarea ta creștină. Fă un plan pentru anul Ăźntreg, puneți Ăźn față obiectivele clare, apoi Ăźmparte sarcinile pe luni, săptămĂąni și zile și apoi acționează conform planului alcătuit. Roagă-te zilnic să-ți ajute Dumnezeu Ăźn fiecare sarcină pentru fiecare zi. Fă lista colegilor și profesorilor tăi și Ăźn dreptul fiecăruia gĂąndește-te și scrie ce poți și ce vei face ca să-i comunici cĂąt mai eficient mesajul Evangheliei. Martin Luter a spus odată că are atĂąt de multe să facă ĂźncĂąt primele trei ore ale acelei zile le va dedica rugăciunii. Așa de importantă vedea el rugăciunea Ăźn realizarea planurilor de peste zi și așa trebuie să o vedem și noi. 

CURSA 9. Să nu mergi la un grup de studiu biblic

Studierea Bibliei trebuie să fie o disciplină a fiecărui creștin și este important să te alipești unui grup de studiu, căci așa vei crește spiritual și vei avea o bună părtășie cu alți creștini. Nu Ăźncerca să te scuzi că este prea greu la școală, că ai prea multe de Ăźnvățat, etc. și să nesocotești participarea la un grup de studiu biblic.

CURSA 10. Să nu ai o purtare frumoasă creștină

Este foarte important să le vorbești colegilor și profesorilor tăi despre Domnul Isus și mĂąntuirea prin credință Ăźn El. Dar dacă purtarea ta nu va fi potrivită cu mesajul pe care Ăźl predici, atunci oamenii vor califica tot ce spui ca  fățărnicie și aceasta Ăźi va respinge de la adevăr și de la tine. Nu te lăsa prins un cursele care ĂźÈ›i pot fi Ăźntinse ca să copiezi, sau să fugi de la lecții, sau mai știu eu ce alte lucruri neĂźngăduite. Fii cu băgare de seamă Ăźn toată umblarea ta și ține minte  cuvintele Scirpturii care zic: 

Să aveți o purtare bună Ăźn mijlocul neamurilor, pentru ca, Ăźn ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu Ăźn ziua cercetării. (1 Petru 2:12) 

Dumnezeu să-ți dea Ăźnțelepciune și să te păzească de fiecare din aceste curse. Fii treaz și vegehază. 

Invit cititorii să completeze această listă cu alte curse pe care le-au văzut, le cunosc sau Ăźn care au fost prinși vre-o dată.

Vasile Filat

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...USI DE INTERIOR IMPORT GERMANIA, PANOURI SANDWICH...Vezi aici!