Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Răpirea și sfârșitul veacurilor

Publicat la 2013-09-08 de Traian

CĂąnd Isus a trăit pe pămĂąnt Ăźn chip uman, El le-a spus clar ucenicilor că va pleca și Se va Ăźntoarce să Ăźi ia Ăźntr-o zi. CĂąnd Se va Ăźntoarce, Ăźi va lua cu El Ăźn Rai (eveniment pe care creștinii moderni Ăźl numesc „Răpirea“). De exemplu, Ăźn noaptea dinainte de crucificare, Isus le-a spus celor unsprezece apostoli credincioși:
„Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință Ăźn Dumnezeu, și aveți credință Ăźn Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi Ăźntoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi“ (Ioan 14:1-3; subliniere personală).
Cuvintele lui Isus implicau clar posibilitatea de a Se Ăźntoarce Ăźn timpul vieții celor unsprezece. De fapt, după ce au auzit ce le-a spus Isus, ei au presupus că Se va Ăźntoarce să-i ia Ăźn timpul vieții lor.
De asemenea, Isus i-a avertizat Ăźn mod repetat pe ucenici să fie gata pentru revenirea Sa, implicĂąnd din nou posibilitatea ca El să Se Ăźntoarcă Ăźn timpul vieții acestora (vezi de exemplu Mat. 24:42-44).

Venirea iminentă a lui Isus Ăźn Epistole

Apostolii care au scris scrisorile din Noul Testament au afirmat Ăźn mod clar că aveau Ăźncredințarea că Isus s-ar putea să Se Ăźntoarcă Ăźn timpul vieții cititorilor din primul secol. De exemplu, Iacov a scris:
Fiți dar Ăźndelung răbdători, fraților, pĂąnă la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pămĂąntului, și o așteaptă cu răbdare, pĂąnă primește ploaie timpurie și tĂąrzie. Fiți și voi Ăźndelung răbdători, Ăźntăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape (Iacov 5:7-8; subliniere personală).

Iacov nu ar fi avut nici un motiv să Ăźi Ăźndemne pe cititori să aștepte răbdători ceva ce nu s-ar fi putut ĂźntĂąmpla Ăźn timpul viețile lor. Totuși, el a crezut că venirea Domnului era „aproape“.
Contextual, Iacov a scris Ăźntr-un moment Ăźn care biserica fusese persecutată (vezi Iacov 1:2-4), Ăźntr-un moment Ăźn care credincioșii tĂąnjeau după venirea Domnului lor.
În același fel, Pavel a crezut cu siguranță că Isus s-ar putea Ăźntoarce Ăźn timpul vieții multora dintre contemporanii săi:
Nu voim, fraților, să fiți Ăźn necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă Ăźntristați ca ceilalți, care n-au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit și a Ăźnviat, credem și că Dumnezeu va aduce Ăźnapoi Ăźmpreună cu Isus pe cei ce au adormit Ăźn El. Iată, Ăźn adevăr, ce vă spunem, prin CuvĂąntul Domnului: noi cei vii, care vom rămĂąnea pĂąnă la venirea Domnului, nu vom lua-o Ăźnaintea celor adormiți. Căci Ăźnsuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trĂąmbița lui Dumnezeu, Se va pogorĂą din cer, și ĂźntĂąi vor Ăźnvia cei morți Ăźn Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți Ăźmpreună cu ei, Ăźn nori, ca să ĂźntĂąmpinăm pe Domnul Ăźn văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. MĂąngĂąiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte (1 Tes. 4:13-18; subliniere personal.

Din aceste versete Ăźnțelegem că la venirea lui Isus din ceruri, trupurile credincioșilor decedați vor fi Ăźnviate și că, Ăźmpreună cu credincioșii care sunt Ăźn viață la venirea Lui, „vom fi răpiți toți Ăźmpreună cu ei“ (Răpirea). Deoarece Pavel a menționat, de asemenea, că Isus va lua cu El Ăźn ceruri pe cei care au adormit „ün El“, nu putem decĂąt să concluzionăm că, la Răpire, duhurile credincioșilor se vor uni cu trupurile lor recent-Ăźnviate.
De asemenea, Petru a mai crezut că venirea lui Hristos era iminentă la momentul Ăźn care a scris prima epistolă:
De aceea, Ăźncingeți-vă coapsele minții voastre, fiți trezi, și puneți-vă toată nădejdea Ăźn harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos....SfĂąrșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți Ăźnțelepți dar, și vegheați Ăźn vederea rugăciunii...dimpotrivă, bucurați-vă, ĂźntrucĂąt aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui (1 Petru 1:13; 4:7, 13; subliniere personal.

În cele din urmă, cĂąnd Ioan a Ăźntocmit scrisoarea sa către biserici, și el a crezut că sfĂąrșitul era aproape și că era posibil ca cititorii zilelor sale să vadă venirea lui Isus:
Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și, după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști: prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă....Și acum, copilașilor, rămĂąneți Ăźn El, pentru ca atunci cĂąnd Se va arăta El, să avem Ăźndrăzneală, și, la venirea Lui, să nu rămĂąnem de rușine și depărtați de El....Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat Ăźncă. Dar știm că atunci cĂąnd Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta Ăźn El, se curățește, după cum El este curat (1 Ioan 2:18, 28; 3:2-3; subliniere personală).

Întñrzierea Lui

Privind Ăźn urma celor 2000 de ani, realizăm că Isus nu S-a Ăźntors atĂąt de repede pe cĂąt au sperat apostolii. Chiar și Ăźn zilele acestora existau oameni care Ăźncepuseră să se Ăźndoiască de faptul că Isus va mai veni vreodată, avĂąnd Ăźn vedere perioada lungă de la plecarea Lui. De exemplu, Isus nu revenise Ăźncă atunci cĂąnd viața lui Petru se apropia de sfĂąrșit (vezi 2 Pet. 1:13-14), astfel că Petru a adresat ultima scrisoare celor ce se Ăźndoiau:
Înainte de toate, să știți că Ăźn zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor, și vor zice: „Unde este făgăduința venirii Lui? Căci de cĂąnd au adormit părinții noștri, toate rămĂąn așa cum erau de la Ăźnceputul zidirii!“ Căci Ăźnadins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pămĂąnt scos prin CuvĂąntul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele, Ăźnecată de apă. Iar cerurile și pămĂąntul de acum sunt păzite și păstrate, prin același CuvĂąnt, pentru focul din ziua de judecată și de piere a oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, și o mie de ani sunt ca o zi. Domnul nu ĂźntĂźrzie Ăźn Ăźmplinirea făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o Ăźndelungă răbdare pentru voi, și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului Ăźnsă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură, și pămĂąntul, cu tot ce este pe el, va arde (2 Petru 3:3-10).

Petru a afirmat că ĂźntĂąrzierea lui Isus se datora dragostei și milei Sale – El dorește să le dea oamenilor mai mult timp să se pocăiască.
Scriptura spune, de asemenea, foarte clar, după cum vom vedea, că revenirea lui Hristos va fi precedată de ani de necaz cum nu au mai fost pĂąnă acum Ăźn lume și de revărsarea mĂąniei lui Dumnezeu Ăźmpotriva celor răi. O bună parte din cartea Apocalipsa se referă tocmai la această perioadă viitoare. Așa cum vom vedea mai tĂąrziu Ăźn studiul nostru, Scriptura indică ca vor fi șapte ani de necaz Ăźn viitor. Nu există nici o Ăźndoială că Răpirea bisericii va avea loc Ăźn timpul sau aproape de acești șapte ani.

CĂąnd anume va avea loc Răpire?

O Ăźntrebare ce dezbină creștinii este cea referitoare la timpul exact al Răpirii. Unii spun că Răpirea va veni chiar Ăźnainte de cei șapte ani de necaz și că, de aceea, poate apărea oricĂąnd. Alții susțin că va veni chiar Ăźn mijlocul celor șapte ani de necaz. Totuși, alții afirmă că va veni cĂąndva Ăźntre mijlocul și sfĂąrșitul celor șapte ani de necaz. Sunt Ăźnsă și din cei care afirmă că Răpirea va avea loc odată cu revenirea plină de mĂąnie a lui Isus, la sfĂąrșitul Necazului cel Mare.
În mod cert, nu este cazul să ne certăm pe marginea acestui subiect și toate cele patru tabere ar trebui să Ăźși aducă aminte că sunt de acord cu faptul că Răpirea va avea loc la un anumit moment Ăźn timpul sau foarte aproape de perioada celor șapte ani din viitor. Iată o perioadă destul de mică din perspectiva miilor de ani de istorie. Deci, Ăźn loc să ne dezbinăm din cauza unei neĂźnțelegeri, ar fi mai bine să ne bucurăm de lucrurile Ăźn care suntem de accord! Și, indiferent de ce am putea crede fiecare, convingerile noastre nu vor schimba nimic: ceea ce trebuie să se ĂźntĂąmple se va ĂźntĂąmpla.
AfirmĂąnd aceste lucruri, trebuie să recunosc că primii douăzeci și cinci de ani ai vieții mele de credință am crezut că Răpirea va veni Ăźnainte de cei șapte ani de Necaz. Am crezut acest lucru, pe de o parte pentru că așa mă Ăźnvățaseră alții, pe de alta pentru că nici nu mi-aș fi dorit să particip la evenimentele acestei perioade despre care citeam Ăźn Apocalipsa! Totuși, pe măsură ce am studiat singur Scriptura, am Ăźnceput să adopt o altă părere. Așa că haide să analizăm Ăźmpreună ce ne spune Bibla și ce concluzii putem trage pe baza ei. Chiar dacă nu reușesc să te conving să fii de partea mea, trebuie să continuăm să ne iubim unii pe alții!

Discursul de pe Muntele Măslinilor

Să Ăźncepem cu capitolul 24 din Evanghelia după Matei, o parte a Scripturii fundamentală Ăźn ceea ce privește evenimentele sfĂąrșitului vremurilor și revenirea lui Isus. Capitolul 24 cuplat cu capitolul 25 sunt cunoscute sub denumirea de „Discursul de pe Muntele Măslinilor“, deoarece acestea sunt consemnările predicii lui Isus adresată celor mai apropiați ucenici ai Săi pe Muntele Măslinilor. Citindu-l, vom afla multe despre evenimentele de la sfĂąrșitul veacurilor și vom analiza ce vor fi concluzionat ucenicii Lui, cei cărora le-a fost adresat discursul, despre vremea Răpirii:
La ieșirea din Templu, pe cĂąnd mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirile Templului. Dar Isus le-a zis: „Vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămĂąne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărĂąmată.“ El a șezut jos pe muntele Măslinilor. Și ucenicii Lui au venit la El la o parte, și I-au zis: „Spune-ne, cĂąnd se vor ĂźntĂąmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii Tale și al sfĂąrșitului veacului acestuia?“ (Matei 24:1-3).

Ucenicii lui Isus doreau să știe ce se va ĂźntĂąmpla Ăźn viitor. Mai exact, doreau să știe cĂąnd vor fi distruse clădirile Templului (după cum tocmai prevăzuse Isus) și care vor fi semnele revenirii Sale și ale sfĂąrșitului veacurilor.
Privind retrospectiv, știm că Templul a fost complet demolat Ăźn anul 70 d.Hr. de către generalul Titus și armatele romane. Știm, de asemenea, că Isus nu Se Ăźntorsese să-Și ia biserica la El, deci aceste două evenimente nu puteau fi simultane.

Isus le răspunde la Ăźntrebare

Se pare că Matei nu a consemnat răspunsul la prima Ăźntrebare referitoare la viitoarea distrugere a clădirilor Templului, spre deosebire de Luca (vezi Luca 21:12-24). În Evanghelia după Matei, Isus a trecut direct la semnele care vor precede venirea Sa și sfĂąrșitul vremii:
Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgați de seamă să nu vă Ăźnșele [pe voi] cineva. Fiindcă vor veni mulți Ăźn Numele Meu și vor zice: «Eu sunt Hristosul!» Și vor Ăźnșela pe mulți. [Voi] veți auzi de războaie și vești de războaie: [voi] vedeți să nu vă ĂźnspăimĂąntați, căci toate aceste lucruri trebuie să se ĂźntĂąmple. Dar sfĂąrșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula Ăźmpotriva altui neam, și o Ăźmpărăție Ăźmpotriva altei Ăźmpărății; și, pe alocuri, vor fi cutremure de pămĂąnt, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decĂąt Ăźnceputul durerilor“ (Mat. 24:4-8; subliniere personală).

Încă de la Ăźnceputul acestei predici este foarte clar că Isus a crezut că ucenicii primului secol ar putea fi Ăźn viață Ăźn momentul manifestării acestor evenimente care vor precede venirea Sa. Observă că a folosit de multe ori pronumele personal voi. Isus a folosit acest pronume de cel puțin douăzeci și patru de ori numai Ăźn capitolul 24, astfel că toți ascultătorii trebuie să fi crezut că vor trăi să vadă evenimentele prezise de El.
Desigur, știm că fiecare dintre ucenicii care L-au ascultat pe Isus Ăźn ziua aceea au murit de mult. Totuși, nu ar trebui să concluzionăm că Isus i-a Ăźnșelat, ci că El Însuși nu știa exact timpul Ăźntoarcerii Sale (vezi Mat. 24:36). În acest caz era Ăźntr-adevăr destul de posibil pentru cei care au auzit Discursul de pe Muntele Măslinilor să fie Ăźn viață la revenirea Sa.
Cea mai mare grijă a lui Isus a fost aceea ca ucenicii Lui să nu fie Ăźnșelați de Hristoși falși, ĂźntrucĂąt mulți urmau să apară Ăźn aceste ultime zile. Știm că anticristul Ăźnsuși va fi un Hristos fals, ĂźnșelĂąndu-i pe mulți oameni care vor crede că el este minunatul mĂąntuitor.
Isus a spus că vor fi războaie, foamete și cutremure de pămĂąnt, dar a precizat că nu aceste evenimente vor anunța venirea Sa, ci că ele vor fi doar „ünceputul durerilor“. Am putea spune că aceste semne s-au ĂźntĂąmplat de-a lungul celor două mii de ani. Totuși, Isus vorbește Ăźn continuare despre ceva ce nu s-a ĂźntĂąmplat Ăźncă.

Începutul Necazului cel Mare ün lume

„Atunci vor da să fiți chinuiți, și vor omorĂź; și veți fi urĂąți de toate neamurile pentru Numele Meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, și se vor urĂź unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși, și vor Ăźnșela pe mulți. Și, din pricina Ăźnmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda pĂąnă la sfĂąrșit, va fi mĂąntuit. Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită Ăźn toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfĂąrșitul“ (Mat. 24:9-14; subliniere personală).

Iată deci că, dacă i-ai fi Ăźntrebat pe cei care L-au auzit pe Isus vorbindu-le Ăźn acea zi: „Vă așteptați să fiți Ăźn viață cĂąnd se vor Ăźmplini toate aceste lucruri?“ cu siguranță aceștia ar fi răspuns afirmativ. Isus a continuat să folosească pronumele personal voi.
După cum tocmai am citit, după „ünceputul durerilor“ va avea loc un eveniment care Ăźncă nu s-a ĂźntĂąmplat, un moment de persecuție mondială a creștinilor fără precedent. Vom fi urĂąți „de toate neamurile“ sau, literal, „de toate grupurile etnice și semințiile”. Isus vorbea despre un timp specific cĂąnd se vor ĂźntĂąmpla toate aceste lucruri, nu un moment general peste sute de ani, deoarece El a făcut următoarea afirmație: „Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, și se vor urĂź unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși, și vor Ăźnșela pe mulți.“
Această afirmație vorbește Ăźn mod clar despre căderea creștinilor care se vor urĂź atunci unii pe alții, ĂźntrucĂąt necreștinii nu pot „cădea“ și deja se urăsc reciproc. Astfel, cĂąnd va Ăźncepe persecuția mondială, rezultatul va fi o mare apostazie a multora dintre cei ce susțin că sunt urmași ai lui Hristos. Fie că sunt creștini autentici sau falși, oi sau capre, mulți vor cădea și, mai mult, vor dezveli identitățile altor credincioși autorităților persecutante, urĂąndu-i pe cei față de care manifestaseră dragoste. Rezultatul va fi purificarea bisericii peste tot Ăźn lume.
Apoi vor apărea mulți profeți mincinoși, dintre care unul este scos Ăźn evidență Ăźn cartea Apocalipsa ca fiind complicele anticristului (vezi Apoc. 13:11-18; 19:20; 20:10). Fărădelegea se va Ăźnmulți pĂąnă acolo ĂźncĂąt va seca și bruma de dragoste care va mai fi rămas Ăźn inimile oamenilor, iar păcătoșii vor deveni absolut reci.

Martirii și supraviețuitorii

Deși Isus a prevăzut că creștinii Ăźși vor pierde viețile (vezi 24:9), totuși se pare că nu li se va ĂźntĂąmpla tuturor acest lucru, deoarece El a promis că cei care vor rezista pĂąnă la sfĂąrșit vor fi mĂąntuiți (vezi 24:13). Cu alte cuvinte, dacă nu se vor lăsa Ăźnșelați de Hristoși sau profeți falși și vor rezista ispitei de a abandona credința și de a cădea, ei vor fi mĂąntuiți, salvați de Hristos cĂąnd va veni să-i ia pe ai Săi la ceruri. Această perioadă viitoare de necaz și izbăvire a fost, de asemenea, revelată succint de către profetul Daniel care a prevăzut:

„În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strĂąmtorare, cum n-a mai fost de cĂąnd sunt neamurile și pĂąnă la vremea aceasta. Dar Ăźn vremea aceea, poporul tău va fi mĂąntuit, și anume oricine va fi găsit scris Ăźn carte. Mulți din cei ce dorm Ăźn țărĂąna pămĂąntului se vor scula: unii pentru viața veșnică, și alții pentru ocară și rușine veșnică“ (Dan. 12:1-2).

MĂąntuirea va fi chiar și Ăźn acele zile oferită prin har, așa cum a promis Isus că Evanghelia va fi propovăduită tuturor națiunilor (literal: „grupurilor etnice și semințiilor“), dĂąndu-le o ultimă posibilitate de a se pocăi, iar apoi va veni sfĂąrșitul.  Este foarte interesant să citim Ăźn cartea Apocalipsa ceea ce poate foarte bine reprezenta Ăźmplinirea promisiunii lui Isus:

Și am văzut un alt Ăźnger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pămĂąntului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și ori cărui norod. El zicea cu glas tare: „Temeți-vă de Dumnezeu, și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui; și Ăźnchinați-vă Celui ce a făcut cerul și pămĂąntul, marea și izvoarele apelor!“ (Apoc. 14:6-7; subliniere personală).

Unii dau Ăźnvățătura că motivul pentru care Ăźngerul va proclama atunci Evanghelia este acela că pĂąnă la momentul respectiv din acei șapte ani de necaz, va fi avut loc Răpirea și toți credincioșii vor fi fost luați la ceruri. Însă acest lucru nu este decĂąt o speculație.

Anticristul

Profetul Daniel a descoperit faptul că anticristul Ăźși va avea locul chiar Ăźn Templul din Ierusalim, Ăźn mijlocul celor șapte ani de necaz și că se va proclama pe sine Dumnezeu (vezi Dan. 9:27, pe care Ăźl vom studia mai tĂąrziu). Acest moment l-a avut Isus Ăźn minte cĂąnd Și-a continuat Discursul de pe Muntele Măslinilor:

„De aceea, cĂąnd veți vedea «urĂąciunea pustiirii», despre care a vorbit prorocul Daniel, «așezată Ăźn locul sfĂąnt» – cine citește să Ăźnțeleagă! – atunci, cei ce vor fi Ăźn Iudea, să fugă la munți; cine va fi pe acoperișul casei, să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă; și cine va fi la cĂąmp, să nu se Ăźntoarcă să-și ia haina. Vai de femeile, care vor fi Ăźnsărcinate și de cele ce vor da țĂąță Ăźn zilele acelea! Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici Ăźntr-o zi de Sabat. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la Ăźnceputul lumii pĂąnă acum, și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate“ (Mat. 24:15-22).

Iată o descriere și mai specifică referitoare la necazul despre care vorbise Isus anterior (vezi 24:9). CĂąnd anticristul va declara Ăźn Templul din Ierusalim că este Dumnezeu, va izbucni o persecuție de neimaginat Ăźmpotriva credincioșilor lui Isus. DeclarĂąndu-se Dumnezeu, anticristul se va aștepta ca toată lumea să Ăźi recunoască zeitatea. În consecință, toți urmașii adevărați ai lui Hristos vor deveni Ăźndată dușmani ai statului și vor fi vĂąnați și uciși. Acesta este motivul pentru care Isus le-a spus credincioșilor din Iudeea să fugă Ăźn munți fără ĂźntĂąrziere și să se roage ca fuga lor să nu fie Ăźmpiedicată de nimic.
Presupunerea mea este că ar fi o idee bună ca credincioșii de peste tot din lume să fugă Ăźn locuri Ăźndepărtate la venirea acestui eveniment, ĂźntrucĂąt probabil că va fi unul televizat pe tot globul. Scriptura ne spune că Ăźntreaga lume va fi Ăźnșelată de anticrist, crezĂąnd că este Hristosul așteptat și că i se vor supune. CĂąnd se va declara pe sine Dumnezeu, aceștia vor crede Ăźn el și i se vor Ăźnchina. CĂąnd va vorbi blasfemii la adresa adevăratului Dumnezeu – Dumnezeul creștinilor – acesta va influența Ăźntreaga lume pe care a Ăźnșelat-o să Ăźi urască pe cei ce refuză să i se Ăźnchine (vezi Apoc. 13:1-8).
Isus a promis eliberarea oamenilor Lui prin „scurtarea“ acelor zile de durere; altfel, „nimeni n-ar scăpa“ (vezi 24:22). Faptul că va „scurta“ acele zile „de dragul celor aleși“ trebuie să fie o referire la momentul cĂąnd va veni și Ăźi va lua cu El Ăźn ceruri. Totuși, Isus nu ne spune la cĂąt timp după ce se va declara anticristul zeu va avea loc eliberare.
În orice caz, observăm Ăźncă o dată că Isus i-a lăsat pe ascultătorii din acea zi cu impresia că vor fi Ăźn viață cĂąnd Ăźși va declara anticristul zeitatea și cĂąnd va Ăźncepe războiul plin de ură Ăźmpotriva creștinilor. Acest lucru intră Ăźn contradictoriu cu cei care spun că credincioșii vor fi răpiți Ăźn Rai Ăźnainte de acest eveniment. Dacă i-ai fi Ăźntrebat pe Petru, Iacov sau Ioan dacă Isus Se va Ăźntoarce să Ăźi salveze Ăźnainte ca anticristul să se declare zeu, aceștia ar fi răspuns: „E clar că nu“.

Războiul Ăźmpotriva sfinților

Scriptura prezice și Ăźn alte locuri persecutarea credincioșilor de către anticriști. De exemplu, acest lucru i s-a revelat lui Ioan, așa cum este precizat Ăźn Apocalipsa:

I s-a dat [anticristului] o gură, care rostea vorbe mari și hule. Și i s-a dat putere să lucreze patruzeci și două de luni. Ea și-a deschis gura, și a Ăźnceput să rostească hule Ăźmpotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul și pe cei ce locuiesc Ăźn cer. I s-a dat să facă război cu sfinții, și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpĂąnire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam (Apoc. 13:5-7; subliniere personală).

Observă că anticristului i se va da „putere să lucreze“ timp de patruzeci și două de luni. Este interesant că această perioadă reprezintă exact jumătatea celor șapte ani de necaz. Pare rezonabil să credem că anticristului i se va da „puterea să lucreze“ Ăźn ultimele patruzeci și două de luni de dureri, ĂźntrucĂąt această autoritate i se va lua definitiv Ăźn momentul Ăźn care va reveni Isus pentru a lupta Ăźmpotriva lui și a armatelor lui spre sfĂąrșitul Necazului cel Mare.
Evident, această „putere să lucreze“ pentru patruzeci și două de luni se referă la o autoritate specială, deoarece Dumnezeu Ăźi va da anticristului o anumită autoritate Ăźn timpul venirii lui la putere. Această „putere să acționeze“ s-ar referi la timpul Ăźn care el Ăźi va Ăźnvinge pe sfinți, deoarece Ăźn cartea Daniel citim:

Am văzut de asemenea cum cornul [anticristul] acesta a făcut război sfinților, și i-a biruit, pĂąnă cĂąnd a venit Cel ÎmbătrĂąnit de zile [Dumnezeu] și a făcut dreptate sfinților Celui Prea Înalt, și a venit vremea, cĂąnd sfinții au luat Ăźn stăpĂąnire Ăźmpărăția....El [anticristul] va rosti vorbe de hulă Ăźmpotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinții Celui Prea Înalt, și se va Ăźncumeta să schimbe vremurile și legea; și sfinții vor fi dați Ăźn mĂąinile lui timp de o vreme, două vremuri, și o jumătate de vreme (Dan. 7:21-22, 25; subliniere personală).

Daniel a prezis că sfinții vor fi dați Ăźn mĂąinile anticristului pentru „o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme“. Această frază codată ar trebui interpretată ca trei ani și jumătate, conform comparației cu Apocalipsa 12:6 și 14. În Apocalipsa 12:6 ni se spune că unei femei simbolice i s-a pregătit un loc Ăźn pustie pentru a se ascunde și pentru a fi „hrănită“ timp de 1260 de zile sau trei ani și jumătate, fiecare an a cĂąte 360 de zile. Apoi, numai opt versete mai Ăźncolo, ni se vorbește din nou despre ea și ni se spune că i se va da un loc Ăźn pustie pentru a fi „hrănită“ timp de „o vreme, vremuri, și jumătatea unei vremi“. Astfel, „o vreme, vremuri, și jumătatea unei vremi“ este echivalentul a 1260 de zile sau trei ani și jumătate.
Deci, cuvĂąntul „vreme“ Ăźn acest context Ăźnseamnă an, „vremuri“ Ăźnseamnă doi ani, iar „o jumătate de vreme“ Ăźnseamnă o jumătate de an. Această expresie neobișnuită folosită Ăźn Apocalipsa 12:14 trebuie să aibă același Ăźnțeles ca și Ăźn Daniel 7:21. Astfel, știm că sfinții vor fi dați Ăźn mĂąna anticristului trei ani și jumătate, aceași perioadă despre care ni se spune Ăźn Apocalipsa 13:5 că anticristului i se va da „putere să lucreze“.
Cred că este de la sine Ăźnțeles că ambele perioade de patruzeci și două de luni vor fi identice ca timp. Dacă aceste perioade Ăźncep odată cu declararea zeității anticristului la mijlocul celor șapte ani de necaz, atunci sfinții vor fi dați Ăźn mĂąinile lui pentru următorii trei ani și jumătate, iar Isus Ăźi va elibera cĂąnd va reveni pe nori pentru a-i lua pe ai Săi la Sine, la sfĂąrșitul sau aproape de sfĂąrșitul celor șapte ani de necaz. Totuși, dacă acele patruzeci și două de luni Ăźncep la un alt punct Ăźntre acei șapte ani de necaz, atunci ar trebui să concluzionăm ca Rapirea va avea loc cĂąndva Ăźnainte de sfĂąrșitul acelor șapte ani de necaz.
Dificultatea Ăźn ceea ce privește a două posibilitate constă Ăźn faptul că sfinții vor fi dați Ăźn mĂąna anticristului Ăźnainte de a exista pericolul Ăźn sine și că vor trebui să fugă Ăźn munți cĂąnd acesta Ăźși va declara deitatea. Acest lucru pare ilogic.
Dificultatea Ăźn ceea ce privește prima dintre aceste posibilități constă Ăźn faptul că s-ar părea că sfinții vor fi Ăźncă pe pămĂąnt Ăźn timpul multor cataclisme și judecăți mondiale despre care citim Ăźn cartea Apocalipsa. Vom analiza această problemă mai tĂąrziu.
Acum să ne Ăźntoarcem la Discursul de pe Muntele Măslinilor.

Mesia falși

Isus a detaliat și mai mult importanța ca ucenicii Lui să nu se lase Ăźnșelați de Hristoși falși:

„Atunci dacă vă va spune cineva: «Iată, Hristosul este aici, sau acolo», să nu-l credeți. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși; vor face semne mari și minuni, pĂąnă acolo ĂźncĂąt să Ăźnșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată, că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice: «Iată-L Ăźn pustie», să nu vă duceți acolo! «Iată-L Ăźn odăițe ascunse», să nu credeți. Căci, cum iese fulgerul de la răsărit și se vede pĂąnă la apus, așa va fi și venirea Fiului omului. Oriunde va fi stĂąrvul, acolo se vor aduna vulturii“ (Mat. 24:23-28).

Observă Ăźncă o dată că Isus a folosit de multe ori pronumele personal voi. Auditoriul de pe Muntele Măslinilor se aștepta să trăiască să vadă apariția falșilor Hristoși și profeți care vor face minuni mari. Și se așteptau să vadă revenirea lui Isus pe nori asemenea fulgerului.
Desigur, pericolul de a cădea din credință va fi foarte mare Ăźn acea vreme, deoarece persecuția Ăźmpotriva credincioșilor va fi foarte ĂźnspăimĂąntătoare, iar falșii Hristoși și profeți vor fi foarte convingători datorită miracolelor săvĂąrșite. Tocmai de aceea Isus i-a avertizat Ăźn mod repetat pe ucenici despre ceea ce se va ĂźntĂąmpla chiar Ăźnainte de revenirea Lui. Nu dorea să fie Ăźnșelați, așa cum vor fi mulți. Credincioșii stabili și autentici vor aștepta revenirea lui Isus pe nori ca un fulger, Ăźn timp ce aceia care nu Ăźi sunt urmași adevărați vor fi atrași de falșii Hristoși ca vulturii atrași de hoituri Ăźn pustie.

Semnele de pe cer

Isus a continuat:

„Îndată după acele zile de necaz, «soarele se va Ăźntuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, și puterile cerurilor vor fi clătinate.» Atunci se va arăta Ăźn cer semnul Fiului omului, toate semințiile pămĂąntului se vor boci, și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe Ăźngerii Săi cu trĂąmbița răsunătoare, și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vĂąnturi, de la o margine a cerurilor pĂąnă la cealaltă“ (Mat. 24:29-31).

Imaginea acestui pasaj din Discursul lui Isus de pe Muntele Măslinilor trebuie să le fi fost familiară evreilor timpurilor Sale, deoarece sunt imagini luate chiar din Isaia și Ioel care vorbesc despre judecata finală de la sfĂąrșitul lumii, denumită de obicei „Ziua Domnului“, cĂąnd soarele și luna se vor Ăźntuneca (vezi Isaia 13:10-11; Ioel 2:31). Apoi toți locuitorii pămĂąntului vor vedea Ăźntoarcerea lui Isus pe ceruri Ăźn glorie și vor boci. Apoi Ăźngerii lui Isus „vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vĂąnturi“, indicĂąnd faptul că credincioșii vor fi ridicați și adunați pentru a se ĂźntĂąlni cu Isus, și toate acestea se vor ĂźntĂąmpla la auzirea unei „trĂąmbițe răsunătoare“.
Încă o dată, dacă i-ai fi Ăźntrebat pe Petru, Iacov și Ioan Ăźn acest punct al Discursului de pe Muntele Măslinilor dacă Isus Se va Ăźntoarce Ăźnainte sau după vremea anticristului și a Marelui Necaz, cu siguranță ți-ar fi răspuns: „După“.

Întoarcerea și Răpirea

Această secțiune a Discursului de pe Muntele Măslinilor sună foarte asemănător cu un eveniment despre care a scris Pavel și care se referă fără Ăźndoială la Răpirea bisericii, dar despre care mulți comentatori afirmă că se va ĂźntĂąmpla Ăźnainte ca vremea necazului să Ăźnceapă. Analizează următorul pasaj biblic pe care l-am precizat mai devreme Ăźn acest capitol:

Nu voim, fraților, să fiți Ăźn necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă Ăźntristați ca ceilalți, care n-au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit și a Ăźnviat, credem și că Dumnezeu va aduce Ăźnapoi Ăźmpreună cu Isus pe cei ce au adormit Ăźn El. Iată, Ăźn adevăr, ce vă spunem, prin CuvĂąntul Domnului: noi cei vii, care vom rămĂąne pĂąnă la venirea Domnului, nu vom lua-o Ăźnaintea celor adormiți. Căci Ăźnsuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trĂąmbița lui Dumnezeu, Se va pogorĂź din cer, și ĂźntĂąi vor Ăźnvia cei morți Ăźn Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți Ăźmpreună cu ei, Ăźn nori, ca să ĂźntĂąmpinăm pe Domnul Ăźn văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. MĂąngĂąiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. CĂąt despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Pentru că voi Ăźnșivă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. CĂąnd vor zice: „Pace și liniște!“ atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia Ăźnsărcinată; și nu va fi chip de scăpare (1 Tes. 4:13-5:3; subliniere personală).

Pavel a scris despre venirea lui Isus din Rai cu trompeta lui Dumnezeu și despre credincioși care vor fi răpiți „ün nori, ca să ĂźntĂąmpine pe Domnul Ăźn văzduh“. Sună ca descrierea pe care a făcut-o Isus Ăźn Matei 24:30-31 referitoare la ĂźntĂąmplările care vor avea clar loc după venirea anticristului și a Necazului. Mai mult, continuĂąnd să scrie despre Ăźntoarcerea lui Hristos, Pavel menționează subiectul perioadei Ăźn care va avea loc evenimentul: „vremuri și soroace“ și le reamintește cititorilor că știu deja foarte bine că „ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea“. Pavel a crezut că Ăźntoarcerea lui Hristos și Răpirea credincioșilor vor avea loc Ăźn „ziua Domnului“, o zi cĂąnd mĂąnia teribilă și distrugerea vor cădea peste cei care se așteptau să fie „pace și liniște!“ CĂąnd Isus Se va Ăźntoarce să-Și ia biserica, mĂąnia Lui va cădea peste lume.
Acest pasaj se armonizează perfect cu ceea ce a scris Pavel Ăźntr-o altă scrisoare către tesaloniceni referitor la mĂąnia Ăźntoarcerii lui Isus:

Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea Ăźntristare celor ce vă Ăźntristează, și să vă dea odihnă atĂąt vouă, care sunteți Ăźntristați, cĂąt și nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu Ăźngerii puterii Lui, Ăźntr-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică, de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, cĂąnd va veni, Ăźn ziua aceea, ca să fie proslăvit Ăźn sfinții Săi, și privit cu uimire Ăźn toți cei ce vor fi crezut; căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi Ăźnaintea voastră (2 Tes. 1:6-10; subliniere personală).

Pavel a afirmat că atunci cĂąnd va veni Isus să le dea odihnă creștinilor din Tesalonic (vezi 1 Tes. 1:4-5), El va apărea „cu Ăźngerii puterii Lui“ pentru a da Ăźntristare celor care Ăźi Ăźntristase pe ei, pedepsindu-i. Cu greu ar putea această descriere coincide cu descrierea multora despre Răpirea Ăźnainte de Necazul cel Mare, descriere ce presupune că biserica va fi luată de Hristos Ăźnainte de Ăźnceperea celor șapte ani de Necaz și că va consta Ăźntr-o apariție secretă a lui Isus și o răpire a bisericii Ăźn tăcere. Nu, descrierea lui Pavel seamănă Ăźntocmai cu cea făcută de Isus Ăźn Matei 24:30-31: venirea Lui va avea loc Ăźn timpul sau la sfĂąrșitul perioadei Necazului, cĂąnd El Ăźi va răpi pe credincioși și Își va revărsa mĂąnia peste cei necredincioși.

Ziua Domnului

Mai tĂąrziu Ăźn aceeași scrisoare Pavel a spus:

CĂąt privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și strĂąngerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede Ăźn mintea voastră, și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar (2 Tes. 2:1-2; subliniere personală).

În primul rĂąnd, observă că subiectul lui Pavel era revenirea lui Hristos și Răpirea. El a scris despre „strĂąngerea noastră laolaltă“ cu El folosind indentic cuvintele lui Isus din Matei 24:31, care a vorbit despre Ăźngerii care Ăźi vor „aduna“ pe aleșii Săi „din cele patru vĂąnturi“.
În al doilea rĂąnd, observă că Pavel a echivalat aceste evenimente cu „ziua Domnului“, așa cum a făcut și Ăźn 1 Tesaloniceni 4:13-5:2. Mai clar de atĂąt nu se poate.

Apoi, Pavel a continuat:

Nimeni să nu vă amăgească Ăźn vreun chip; căci nu va veni Ăźnainte ca să fi venit lepădarea de credință, și de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul, care se Ăźnalță mai presus de tot ce se numește „Dumnezeu“, sau de ce este vrednic de Ăźnchinare. Așa că se va așeza Ăźn Templul lui Dumnezeu, dĂąndu-se drept Dumnezeu (2 Tes. 2:3-4; subliniere personală).

Creștinii din Tesalonic fuseseră Ăźntr-un fel Ăźnșelați că ziua Domnului, care conform lui Pavel trebuia să Ăźnceapă cu Răpirea și cu Ăźntoarcerea lui Hristos, venise deja. Însă Pavel a afirmat categoric că nu poate veni decĂąt după apostazie (probabil cea mai mare lepădare de credință despre care vorbea Isus Ăźn Matei 24:10) și după ce anticristul se va declara Dumnezeu din Templul Ierusalimului. Deci, Pavel le-a spus foarte clar credincioșilor tesaloniceni că nu trebuia să aștepte revenirea lui Isus, Răpirea sau ziua Domnului, pĂąnă cĂąnd anticristul ne se va declara Dumnezeu.

Apoi, Pavel descrie revenirea lui Hristos și distrugerea anticristului:

Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, cĂąnd eram Ăźncă la voi? Și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decĂąt la vremea lui. Căci taina fărădelegii a și Ăźnceput să lucreze; trebuie numai ca cel ce o oprește acum, să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel Nelegiuit pe care Domnul Isus Ăźl va nimici cu suflarea gurii Sale, și-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase, și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mĂąntuiți (2 Tes. 2:5-10).

Pavel a afirmat că anticristul va fi nimicit „cu arătarea venirii Sale“. Dacă această „arătare“ este aceeași cu arătarea de la Răpire, menționată numai cĂąteva versete mai sus (vezi 21), atunci anticristul va fi nimicit Ăźn același timp Ăźn care biserica va fi adunată și Îl va ĂźntĂąlni pe Domnul Ăźn văzduh.
Coraborată cu acest verset este consemnarea din Apocalipsa capitolele 19 și 20. Citim acolo despre Ăźntoarcerea lui Hristos (Apoc. 19:11-16), nimicirea anticristului și a armatelor sale (Apoc. 19:17-21), legarea lui Satan (vezi 20:1-3) și „prima Ăźnviere“ (vezi 20:4-6), cĂąnd credincioșii care au fost martirizați Ăźn timpul celor șapte ani de necaz vor Ăźnvia. Dacă aceasta este Ăźntr-adevăr prima Ăźnviere Ăźn sensul că este prima Ăźnviere generală a celor neprihăniți, atunci sunt și mai puține dubii că Răpirea și mĂąnia Ăźntoarcerii lui Hristos vor avea loc Ăźn același timp cu nimicirea anticristului, deoarece Scriptura ne spune clar că toți cei care au murit Ăźn Hristos vor Ăźnvia Ăźn trup la Răpire (vezi 1 Tes. 4:15-17).

Fiți pregătiți

Să ne Ăźntoarcem din nou la Discursul de pe Muntele Măslinilor:

„De la smochin Ăźnvățați pilda lui: CĂąnd Ăźi frăgezește și Ăźnfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa, și voi, cĂąnd veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta pĂąnă se vor ĂźntĂąmpla toate aceste lucruri. Cerul și pămĂąntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece“ (Mat. 24:32-35).

Isus nu dorea ca ucenicii Lui să fie luați prin surprindere, ceea ce a și constituit punctul principal al discursului. Ei trebuiau să știe că „este chiar la uși“ atunci cĂąnd vor Ăźncepe „să vadă toate aceste lucruri“ – necazul din lume, apostazia, apariția profeților și Hristoșilor mincinoși, declararea anticristului ca Dumnezeu și apoi și mai aproape de venirea Lui Ăźntunecarea soarelui și a lunii și căderea stelelor.
Totuși, chiar după ce le-a spus aceste semne care vor precede venirea Sa Ăźnainte cu cĂąțiva ani, cĂąteva luni sau zile, El le-a mai spus și că timpul precis al Ăźntoarcerii Sale va rămĂąne un mister:

„Despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni: nici Ăźngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl“ (Mat. 24:36).

CĂąt de des este acest verset scos din context! De obicei este citat pentru a sprijini conceptul că nu avem nici o idee despre cĂąnd va reveni Isus, deoarece El S-ar putea Ăźntoarce oricĂąnd și răpi biserica. Totuși, Ăźn contextul său, nu aceasta era Ăźnțelesul dat de Isus. El chiar a depus destul de mult efort pentru a se asigura că ucenicii vor fi pregătiți pentru revenirea Lui, vorbindu-le despre multele semne care vor apărea chiar Ăźnainte de acest eveniment. În acest verset doar le spune că nu le vor fi descoperite ziua și ora exacte.
Mai mult, este destul de evident că Isus nu Se referea Ăźn acest pasaj la așa-zisa primă venire a Lui Ăźnainte ca cei șapte ani de necaz să fi Ăźnceput, cĂąnd se presupune că biserica va fi răpită Ăźn secret, ci se referea la Ăźntoarcerea Lui la sfĂąrșitul sau aproape de sfĂąrșitul Necazului. Și, la o analizare sinceră a contextului, acest adevăr este indiscutabil.

Revenirea Sa – Surpriză totală?

Un argument care este deseori folosit Ăźmpotriva ideei că Răpirea va avea loc aproape de sau la sfĂąrșitul Necazului este că o asemenea revenire nu ar mai fi o surpriză așa cum (se presupune că) a spus Hristos, deoarece ar putea fi anticipată de evenimentele Necazului. Trebuie să existe o răpire Ăźnainte de Necaz, spun ei, altfel credincioșii nu ar mai trebui să fie pregătiți și să vegheze așa cum spune Scriptura, știind că vor fi șapte ani și mai mult Ăźnainte de Ăźntoarcerea lui Isus.
Totuși, acestă obiecție cade, deoarece esența Discursului lui Isus de pe Muntele Măslinilor a fost aceea de a Se asigura că ucenicii Săi vor fi pregătiți pentru Ăźntoarcerea Lui la sfĂąrșitul sau aproape de sfĂąrșitul Marelui Necaz și le-a dezvăluit numeroase semne care Îi vor precede venirea. De ce este Discursul de pe Muntele Măslinilor plin de Ăźndemnuri de a fi gata și de a veghea chiar dacă Isus știa că venirea Sa va fi cel puțin cĂąțiva ani mai tĂąrziu din momentul Ăźn care rostise acele cuvinte? Se pare că Isus a crezut că credincioșii au nevoie să fie gata și să vegheze, chiar dacă venirea Lui era destul de departe. Apostolii care i-au Ăźndemnat pe credincioși Ăźn scrisorile lor să fie gata și să vegheze pentru venirea lui Isus nu făceau altceva decĂąt să Îl imite pe Isus Însuși.
În plus, cei care cred că o răpire Ăźnainte de Necaz justifica nevoie de vreun Ăźndemn să fie pregătiți mai au și o altă problemă. După ei, prima Ăźntoarcerea a lui Hristos precede sfĂąrșitul Marelui Necaz cu șapte ani. Așa că așa-zisă prima Ăźntoarcerea a lui Isus nu poate să aibă loc chiar oricĂąnd – trebuie să aibă loc cu exact șapte ani Ăźnainte de sfĂąrșitul Necazului. Deci, Ăźn realitate, nu este nevoie să așteptăm Ăźntoarecerea lui Isus pĂąnă cĂąnd evenimentele mondiale sunt așezate la Ăźnceputul celor șapte ani de necaz, evenimente care cu siguranța pot fi anticipate și stabilite.
Majoritatea celor care subscriu răpirii Ăźnainte de Necaz, dacă vor fi sinceri, vor recunoaște că știu că Isus nu Se va Ăźntoarce azi sau mĂąine datorită situației politice din lume. Încă mai sunt profețite evenimente care trebuie Ăźmplinite Ăźnainte ca cei șapte ani de necaz să Ăźnceapă. De exemplu, după cum vom descoperi Ăźn curĂąnd Ăźn cartea lui Daniel, anticristul va face un legămĂąnt cu Israel pentru șapte ani și acesta va marca Ăźnceputul Marelui Necaz. Astfel, Răpirea, dacă are loc șapte ani Ăźnainte de sfĂąrșitul Necazului cel Mare, trebuie să se ĂźntĂąmple atunci cĂąnd anticristul va semna acordul cu Israelul. PĂąnă cĂąnd nu va apărea ceva politic la orizont care să facă acest scenariu posibil, nu este nevoie ca teoreticienii care susțin că Răpirea va fi Ăźnainte de Necazul cel Mare să aștepte Ăźntoarcerea lui Isus.
Mai mult, teoria celor care afirmă că Răpirea va veni Ăźnainte de Necazul cel Mare și că Isus Se va Ăźntoarce și la sfĂąrșitul lui, implică faptul că ziua Ăźn care Se va Ăźntoarce Isus a doua oară poate fi calculată cu precizie – de Ăźndată ce va veni Răpirea, ceea ce Isus a afirmat că numai Tatăl știe poate fi calculat prin numărarea a șapte ani de la Răpire.
Încă o dată, din ceea ce a spus de fapt Isus este clar că nu a dorit ca revenirea Lui să fie o surpriză totală. De fapt, El a dorit să fie anticipată de anumite evenimente ale Marelui Necaz. Mai simplu, Isus nu a dorit ca ucenicii să fie luați prin surprindere așa cum se va ĂźntĂąmpla cu restul lumii. El Și-a continuat Discursul de pe Muntele Măslinilor:

„Cum s-a ĂźntĂąmplat Ăźn zilele lui Noe, aidoma se va ĂźntĂąmpla și la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era Ăźn zilele dinainte de potop, cĂąnd mĂąncau și beau, se Ăźnsurau și se măritau, pĂąnă Ăźn ziua cĂąnd a intrat Noe Ăźn corabie, și n-au știut nimic, pĂąnă cĂąnd a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la cĂąmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată.  Vegheați dar, pentru că nu știți Ăźn ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că, dacă ar ști stăpĂąnul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea, și voi fiți gata; căci Fiul omului va veni Ăźn ceasul Ăźn care nu vă gĂąndiți“ (Matei 24:37-44).

Iată Ăźncă o dovadă că Isus era preocupat ca ucenicii să fie pregătiți pentru Ăźntoarcerea Sa. Acesta a fost motivul principal pentru tot ce a spus Ăźnainte și după acest punct al Discursului de pe Muntele Măslinilor. Îndemnurile repetate de a fi pregătiți și a veghea nu sunt atĂąt un indiciu al faptului că Ăźntoarcerea Sa va constitui o surpriză totală, cĂąt un indiciu referitor la cĂąt de greu le va fi să rămĂąnă trezi și să vegheze Ăźn vremurile adverse. Astfel stĂąnd lucrurile, cei care se așteaptă ca răpirea să aibă loc dintr-un moment Ăźn altul sau Ăźnainte de Necazul cel Mare crezĂąnd că sunt mult mai pregătiți decĂąt alți creștini s-ar putea să nu fie pregătiți pentru dificultățile cu care este foarte posibil să se confrunte. Dacă nu se așteaptă la necazuri și se găsesc apoi Ăźn mijlocul persecuției mondiale sub regimul anticristului, ispita de a renunța la credință s-ar putea să Ăźi copleșească. Mai bine să fie pregătiți pentru vremurile despre care ne Ăźnvață Biblia că vor avea loc.
Și Ăźncă o dată, dacă i-ai fi Ăźntrebat pe Petru, Iacov și Ioan cĂąnd se așteptau ei să vadă revenirea lui Isus, ți-ar fi spus despre toate semnele care le-a spus Isus că vor avea loc chiar Ăźnainte de venirea Sa. Ei nu s-ar fi așteptat să Îl vadă Ăźnainte de perioada Necazului sau de venirea la putere a anticristului.

Hoțul din noapte

Observă că Ăźnsăși analogia lui Isus cu „hoțul din noapte“ este inclusă Ăźn contextul revelării semnelor care să Ăźi țină alerți pe ucenici pentru venirea Sa. Deci, analogia cu „hoțul din noapte“ nu poate fi folosită adecvat pentru a dovedi că nimeni nu ar trebui să creadă că are vreo idee despre momentul Ăźntoarcerii lui Isus.

AtĂąt Pavel, cĂąt și Petru, au folosit analogia lui Isus cu „hoțul din noapte“ cĂąnd au scris despre „ziua Domnului“ (vezi 1 Tes. 5:2-4; 2 Petru 3:10). Aceștia au crezut că analogia se aplica venirii pline de mĂąnie a lui Isus la sfĂąrșitul sau spre sfĂąrșitul celor șapte ani ai Necazului cel Mare. Totuși, Ăźn mod interesant, Pavel le-a spus cititorilor: „Dar voi, fraților, nu sunteți Ăźn Ăźntuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț“ (1 Tes. 5:4). El a interpretat corect analogia lui Isus, conștientizĂąnd că cei care erau atenți la semne și Îl urmau pe Isus Ăźn ascultare nu trăiau Ăźn Ăźntuneric, astfel ĂźncĂąt venirea lui Isus nu Ăźi va fi luat deloc prin surprindere. Pentru ei, Isus nu venea ca un hoț Ăźn noapte. Numai cei care trăiau Ăźn Ăźntuneric ar fi fost surpinși, ceea ce preciza Ăźnvățătura pe care le-o dăduse Isus. (Vezi, de asemenea, folosirea expresiei lui Isus „ca un hoț“ Ăźn Apoc. 3:3 și 16:15, unde o folosește referitor la venirea Lui pentru lupta de la Armaghedon.) De aici Ăźnainte, Ăźn Discursul de pe Muntele Măslinilor, Isus Și-a Ăźndemnat Ăźn mod repetat ucenicii să fie pregătiți pentru venirea Sa. În același timp, le-a spus, de asemenea, cum pot fi gata, relatĂąnd pildele despre robul necredincios, cele zece fecioare și talanții și prevestind apoi judecata oilor și a caprelor (ar trebui citite toate). Aproape Ăźn fiecare caz, El i-a avertizat că pe cei care nu erau găsiți pregătiți la Ăźntoarcerea Lui Ăźi aștepta Iadul (vezi Mat. 24:50-51; 25:30, 41-46). Modul Ăźn care putem fi găsiți pregătiți este acela de a fi găsiți Ăźmplinind voia lui Dumnezeu la Ăźntoarcerea Lui.

O altă obiecție

Unii obiectează Ăźmpotriva faptului că Răpirea va avea loc Ăźn apropiere de sau la sfĂąrșitul Necazului cel Mare pe baza faptului că, biblic vorbind, cei neprihăniți nu vor fi pedepsiți cu cei nelegiuți, dovadă fiind exemple precum Noe, Lot și israeliții Ăźn Egipt.
Într-adevăr, avem motive Ăźntemeiate să credem că cei neprihăniți nu vor suferi mĂąnia lui Dumnezeu Ăźn timpul Marelui Necaz de șapte ani, ĂźntrucĂąt acest lucru ar fi contrar multor pasaje și promisiuni biblice (vezi de ex. 1 Tes. 1:9-10; 5:8).
Totuși, Isus a prezis că cei neprihăniți vor suferi Ăźn timpul perioadei Necazului care nu va fi Ăźn mĂąinile lui Dumnezeu, ci Ăźn mĂąinile celor nelegiuiți. Creștinii nu sunt scutiți de persecuții – lor li se promit persecuții. În timpului necazului de șapte ani, mulți credincioși Ăźși vor pierde viețile (vezi Mat. 24:9; Rev. 6:9-11; 13:15; 16:5-6; 17:6; 18:24; 19:2). Alții vor fi decapitați (vezi Apoc. 20:4).
Astfel, dacă un credincios dintr-o națiune va fi martirizat, nimic nu va putea Ăźmpiedica mĂąnia lui Dumnezeu să se reverse Ăźmpotriva Ăźntregii națiuni. Și, fără Ăźndoială că, dacă există credincioși Ăźntr-o națiune, Dumnezeu este capabil să Ăźi protejeze de judecata Lui care va cădea asupra celor răi. A dovedit acest lucru pe vreme lui Moise, Ăźn timpul pedepsirii Egiptului. Dumnezeu nu ar fi lăsat nici măcar un cĂąine care să latre Ăźmpotriva vreunui israelit, Ăźn timp ce pedeapsă după pedeapsă cădeau peste vecinii lor egipteni (vezi Ex. 11:7). În același fel, Ăźn cartea Apocalipsa citim despre lăcustele care Ăźnțeapă ca scorpionii cărora li se va da timp de cinci luni libertatea să Ăźi tortureze pe oamenii răi de pe pămĂąnt, Ăźnsă cărora Ăźn mod specific li se va interzice să Ăźi rănească pe cei 144.000 de slujitori israeliți care vor fi pecetluiți cu un semn distinct pe frunte (vezi Apoc. 9:1-11).

Răpirea descrisă Ăźn Apocalipsa

Nici unde Ăźn cartea Apocalipsa nu citim despre Răpirea bisericii și nici despre altă apariție a lui Hristos cu excepția celei menționate Ăźn Apocalipsa 19, cĂąnd El va veni să nimicească anticristul și armatele sale Ăźn bătălia de la Armaghedon. Răpirea nu este consemnată nici măcar acolo. Totuși, Ăźnvierea martirilor din timpul Necazului cel Mare este menționată ca fiind simultană cu acea perioadă (vezi 20:4). Deoarece Pavel a scris că cei morți Ăźn Hristos vor Ăźnvia la Ăźntoarcerea Lui, moment ce coincide cu Răpirea bisericii, acest pasaj, Ăźmpreună cu altele pe care le-am analizat deja, ne determină să credem că Răpirea nu va avea loc pĂąnă cĂąnd nu se vor fi sfĂąrșit cei șapte ani de necaz, după cum este scris Ăźn Apocalipsa 19 și 20.
Însă există și alte puncte de vedere.
Unii găsesc Răpirea Ăźn Apocalipsa 6 și 7. În Apocalipsa 6:12-13 citim despre soare care va deveni „negru ca un sac din păr“ și despre stele care vor cădea din cer, două semne care, după cum a spus Isus, vor fi imediat precedate de apariția Sa și de strĂąngerea celor aleși (vezi Mat. 24:29-31). Apoi, puțin mai tĂąrziu Ăźn capitolul 7, citim despre o mulțime de oameni din orice națiune Ăźn ceruri, seminție și limbă care „vin din necazul cel mare“ (7:14). Nu se menționează că ar fi martiri așa cum se precizează un capitol mai devreme (vezi 6:9-11), lăsĂąndu-ne să speculăm că sunt mai degrabă răpiți decĂąt martiri – credincioși care au fost salvați din Necazul cel Mare.
Este corect să presupunem că Răpirea va veni curĂąnd după evenimentele cosmice zugrăvite Ăźn Apocalipsa 6:12-13 datorită a ceea ce a spus și Isus Ăźn Matei 24:29-31. Totuși, nu ni se dă nici un indiciu concluziv referitor la faptul că evenimentele cosmice din Apocalipsa 6:1-13 vor avea de fapt loc Ăźn timpul celor șapte ani de necaz. Dacă evenimentele descrise Ăźn Apocalipsa 6:1-13 sunt succesive și dacă Răpirea are loc chiar după 6:13, acestea ne determină să credem că Răpirea nu va avea loc decĂąt după apariția anticristului (vezi 6:1-2), după războiul mondial (vezi 6:3-4), după foamete (vezi 6:5-6), după moartea unei pătrimi din populație ucisă de sabie, foamete, ciumă și fiare sălbatice (vezi Apoc. 6:7-8) și după multe martiraje. Desigur că toate aceste evenimente descrise ar putea avea loc Ăźnainte de sfĂąrșitul celor șapte ani de necaz, Ăźnsă ar putea, de asemenea, descrie Ăźntreaga perioadă de șapte ani, plasĂąnd Răpirea la sfĂąrșitul acestei perioade.
Ceea ce adaugă ceva greutate ideii că Răpirea va avea loc Ăźnainte de cei șapte ani sunt cele două tipuri de judecată descrise după Apocalipsa 8: „judecata trĂąmbițelor“ și „judecata urgiilor“. Se spune că ultima dintre acestea două va sfĂąrși mĂąnia lui Dumnezeu (vezi 15:1). Totuși, chiar Ăźnainte de a Ăźncepe judecata urgiilor, Ioan Ăźi vede „pe marea de sticlă...[pe] biruitorii fiarei, și ai icoanei ei, și ai numărului numelui ei“ (15:2). Acești sfinți victorioși ar fi putut fi răpiți. Pe de altă parte, ar fi putut fi martiri. Scriptura nu ne spune din ce categorie fac parte. Mai mult, nu știm dacă 15:2 are vreo legătură cronologică cu scenele Ăźnvecinate descrise.
Un alt fapt găsit Ăźn Apocalipsa care ar putea valida idea că Răpirea va apărea Ăźnainte de sfĂąrșitul celor șapte ani este acesta: Cu ocazia judecății celei de a cincea trompete consemnată Ăźn Apocalipsa 9:1-12, ni se spune că lăcustelor de pămĂąnt li se vor permite să Ăźi rănească pe cei „care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu“ (9:4). Singurii despre care ni se spune că vor purta această pecete sunt cei 144.000 de descendenți ai lui Israel (vezi Apoc. 7:3-8). Astfel, se pare că toți ceilalți credincioși ar trebui răpiți la cer Ăźnainte de judecata celei de a cincea trĂąmbițe; altfel nu vor fi feriți de puterea lăcustelor Ăźnțepătoare. În plus, deoarece lăcustele Ăźi vor răni timp de cinci luni (9:5-6), se consideră că Răpirea trebuie să aibă loc cel puțin cu cinci luni Ăźnainte de sfĂąrșitul perioadei Necazului cel Mare. Desigur, există loc de interpretat și Ăźn acest caz. Poate că vor fi și alții care vor purta pecetea lui Dumnezeu dar care nu au fost menționați Ăźn sinopsa condensată a Apocalipsei. În orice caz, dacă această teorie nu dovedește că Răpirea va avea loc Ăźnainte de cea de a cincea judecată, atunci ea indică faptul că va exista un grup de credincioși care nu vor fi răpiți Ăźnainte de lăcustele de pămĂąnt – cei 144.000 de descendenți ai lui Israel Ăźnsemnați cu pecetea lui Dumnezeu. Totuși, din fericire, aceștia vor fi protejați de pericolul mĂąniei lui Dumnezeu manifestată prin lăcustele de pămĂąnt.
Concluzia tuturor acestor dezbateri? Nu pot decĂąt să concluzionez că Răpirea va avea loc aproape de sau la sfĂąrșitul celor șapte ani de necaz. Credincioșii nu trebuie să se teamă că vor experimenta mĂąnia lui Dumnezeu, dar ar trebui să fie pregătiți pentru o persecuție drastică și pentru martiraj.


#viorelvoicu
pecetea lui D-zeu nu o vor avea doar cei144000, ci o au si credinciosii, efes.1:13 ; 4:30
#florin
frumos vorbeste biblia

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MOBILIER, BICICLETE, HAINE, TERMOPANE, SALTELE...Vezi aici!