Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Cum ne rugam pentru copii nostrii

Publicat la 2013-09-08 de Traian

„Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pĂąntecelui este o răsplată dată de El. Ca săgețile Ăźn mĂąna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care Ăźși umple tolba de săgeți cu ei!” (Ps. 127:3-5).

Copiii noștri nu sunt „üntĂąmplări”, nu sunt „accidente” ci binecuvĂąntări, daruri divine care ne Ăźmbogățesc și ne Ăźnfrumusețează viața. Este interesantă și foarte sugestivă comparația Scripturii dintre copil și săgeată. Asemenea unei săgeți, copilul trebuie să-și atingă ținta, acea țintă pe care a stabilit-o Dumnezeu. Pentru ca o săgeată să-și atingă ținta, ea trebuie făcută dintr-un anume material și să fie lansată din arc cu o traiectorie corectă.

Așa și copiii noștri au un material genetic moștenit, un suflet și un trup care constituie materialul. Părinților le revine rolul de a prelucra acest material și de a ajuta copiii astfel ĂźncĂąt să aibă o traiectorie corectă.

Mediul familial Ăźn care copilul se dezvoltă fizic dar și ca personalitate constituie „arcul” din care este lansată „săgeata” pentru a ajunge la destinația dorită de Dumnezeu (viața eternă). Bunicii și părinții trebuie să lase moșteniri spirituale și emoționale pozitive, constructive, copiilor lor.
„Omul de bine lasă moștenitori pe copiii copiilor lor” (Prov. 13-22).

Pe paginile Scripturii găsim exemple de părinți care au avut un rol spiritual pozitiv asupra copiilor lor. Eunice și Lois au conturat personalitatea lui Timotei astfel ĂźncĂąt el a ajuns să fie un slujitor al lui Dumnezeu. Aceste două femei evlavioase, bunica și mama, au imprimat valorile creștine, principiile Bibliei Ăźn mintea, inima și conduita fiului și nepotului lor.

Un alt părinte preocupat de starea spirituală a copiilor săi a fost Iov. Deși era un tată foarte ocupat, avĂąnd 10 copii, el era interesat de situația fiecăruia Ăźn parte. Iov mijlocea pentru fiecare copil Ăźnaintea lui Dumnezeu.

„Poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu Ăźn inima lor” (Iov 1:5).

Scriptura ne mai relatează: „Așa avea Iov obicei să facă”. Rugăciunile lui de mijlocire pentru copii nu erau ocazionale ci o parte a timpului său devoțional zilnic. Trebuie să Ăźnțelegem, ca și părinți, că nu putem să ne creștem copiii Ăźntr-o lume coruptă și decăzută fără a mijloci pentru ei Ăźnaintea lui Dumnezeu.

Ana a știut să contribuie la formarea lui Samuel ĂźncredințĂąndu-și fiul Domnului și lăsĂąndu-l să fie la dispoziția Sa deși inima ei de mama poate ar fi dorit să-l țină lĂąngă ea.

Familia lui Moise, Ăźn timpul copilăriei lui timpurii, a sădit Ăźn mintea și inima viitorului lider, valorile și legile Scripturii.

Ceea ce imprimăm Ăźn mintea și sufletul copiilor Ăźn primii ani de viață va deveni baza pentru comportamentul și personalitatea lor de mai tĂąrziu. Ei vor acționa pe baza acestor principii, Ăźși vor dezvolta personalitatea Ăźn funcție de valorile cu care au venit Ăźn contact Ăźn primii 5-6 ani. Dacă un copil Ăźnvață acum că „Domnul este păstorul lui”, el va crede și va trăi Ăźn lumina și realitatea acestui adevăr!

Părinții sunt răspunzători de ceea ce vor deveni copiii lor și de traiectoria pe care o vor avea Ăźn viață, dacă-și vor atinge ținta sau nu. Rugăciunea de binecuvĂąntare dată de pastor nu poate substitui marea responsabilitatea părinților Ăźn educarea și formarea copilului lor Ăźn spiritul valorilor Scripturii! Părinții vor da socoteală Ăźnaintea lui Dumnezeu de ceea ce au devenit copiii lor.

Ca părinți, să nu uităm că avem datoria nu numai să aducem pe lume copii dar să le asigurăm și o moștenire spirituală și emoțională pozitivă care să le dea forța de a ajunge să devină acei oameni pe care Ăźi dorește Dumnezeu! Noi, părinții, deținem cheile Împărăției pentru copiii noștri! Pentru a-i scuti de traume fizice, emoționale, spirituale, ca mame și tați, Ăźn primul rĂąnd, avem datoria de a-i pune pe urmașii noștri Ăźn lumina Adevărului. Dumnezeu ne poruncește, așa cum a poruncit odată părinților din poporul Israel:
„Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai Ăźn inima ta. Să le Ăźntipărești Ăźn mintea copiilor tăi, și să vorbești de ele cĂąnd vei fi acasă, cĂąnd vei pleca Ăźn călătorie, cĂąnd te vei culca și cĂąnd te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mĂąini și să-ți fie ca niște fruntarii Ăźntre ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale”.

Un mod de a ne manifesta dragostea față de copiii noștri e să le asigurăm un climat spiritual Ăźn care să se dezvolte.

Trebuie, de asemenea, să-i ajutăm să Ăźnțeleagă identitatea Ăźn Hristos. CĂąnd ajung la o astfel de maturitate emoțională și spirituală, minciunile vrăjmașului nu mai au putere asupra lor. Scutul Adevărului și puterea Duhului SfĂąnt vor proteja ființele lor de atitudini negative, sentimente de inferioritate, subapreciere, depresii și tendințe păcătoase moștenite.

Acum, că am văzut cu ce traume se pot confrunta Ăźncă de mici, să vedem cum putem colabora noi cu Dumnezeu pentru a asigura copiilor noștri o viață de Ăźmplinire și biruință.

Pe coperta unei celebre cărți despre copii, „Puterea rugăciunii unui părinte”, autoarea S. O. Martian menționa: „De ce să lași la voia ĂźntĂąmplării viața copilului tău, cĂąnd i-o poți Ăźncredința lui Dumnezeu?” Chiar așa, nu e prea riscant să lași viața, atĂąt de prețioasă a copilului tău la voia ĂźntĂąmplării? Cel mai bine ar fi să i-o Ăźncredințezi lui Dumnezeu!

Să vedem cum putem să ne rugăm efectiv pentru copiii noștri.

Un prim pas ar fi să ne recunoaștem, ca părinți, totala dependență de Dumnezeu. Să recunoaștem că nu putem crește acești copii fără ajutorul Lui. Să-I cerem să se implice cu noi Ăźn procesul de modelare, de formare a caracterului, personalității acestor „săgeți” ce urmează să pornească spre țintă.

Un alt pas e să Ăźncredințăm copiii Ăźn MĂąna lui Dumnezeu Ăźn fiecare zi. E ca și cum, cu ochii minții, vedem cum așezăm acești copii Ăźn brațele Tatălui Ceresc, prin credință. Acolo e singurul loc sigur din univers. În brațele Tatălui Ceresc, nici un rĂąu nu-i poate atinge.

Trebuie să ne mai rugăm să putem Ăźnțelege identitatea și valoarea fiecărui copil Ăźn parte. Copiii noștri sunt diferiți, deci va trebui să ne raportăm la ei Ăźn funcție de structura lor emoțională, temperament, mediul familial Ăźn care au crescut. Într-un fel te porți cu un copil melancolic, altfel cu unul sangvin sau coleric.

O rugăciune ce nu trebuie să lipsească e rugăciunea pentru protecție. E necesar să mijlocim ca micuții noștri să fie protejați de influențele negative, atacuri demonice, accidente, boli, abuzuri de orice fel. Să ne rugăm ca mintea, trupul, emoțiile lor să fie păzite. Să ne rugăm ca Ăźngerii lui Dumnezeu să ne păzească copiii și ei să nu iasă niciodată de sub umbrela ocrotirii divine.

O altă rugăciune importantă e ca acești copii să se simtă iubiți și acceptați. Nimic nu formează mai mult caracterul unui copil decĂąt sentimentul că e iubit și acceptat de familia sa. Ca părinți, trebuie să Ăźnvățăm să arătăm iubirea noastră, nu să o mascăm. Dacă nu le vom mărturisi cĂąt de mult Ăźi iubim, dacă nu le vom arăta cĂąt de importanți sunt, ei nu vor ști niciodată. Copiii care se simt iubiți sunt capabili, la rĂąndul lor, să iubească. Ei devin niște canale prin care dragostea lui Dumnezeu curge către ei și dinspre ei spre alții.

Rugăciunea sinceră a părinților e o investiție Ăźn eternitate și, cu siguranță, va primi răspuns. Noi toți ne dorim ca micuții noștri să aibă un viitor veșnic cu Domnul. Dar pentru aceasta trebuie să mijlocim necurmat.

E imperativ să ne rugăm ca ei să-L aleagă pe Dumnezeu cĂąnd vor avea capacitatea de a face această alegere, să-L recunoască ca Domn Suveran și să umble pe Calea Lui. Trebuie să ne rugăm ca ei să facă doar voia divină și să umble Ăźn neprihănire. Ce Ăźncurajare să știm că lui Dumnezeu Ăźi pasă de viitorul veșnic al copilului meu și că e interesat Ăźn a-l ajuta să ajungă un moștenitor al cerului!

Un lucru care aduce multă amărăciune Ăźn inima părinților e spiritul de neascultare și răzvrătire al copiilor. Dumnezeu ne-a dat nouă, părinților, toată autoritatea de a ne Ăźmpotrivi, Ăźn Numele lui Isus, oricărui duh de răzvrătire care ar vrea să-și facă loc Ăźn viața copiilor noștri. Lumina Adevărului poate să ne ajute să vedem dacă răzvrătirea și-a făcut Ăźntărituri Ăźn viața lor. Dacă acest lucru s-a ĂźntĂąmplat, noi avem toată puterea, toată autoritatea de la Dumnezeu de a ne Ăźmpotrivi spiritului de neascultare și răzvrătire și de a mijloci pentru eliberarea copiilor. Noi trebuie să ținem „piept Ăźmpotriva uneltirilor diavolului”, să ne opunem idolatriei, neascultării și lipsei de respect care s-au cuibărit Ăźn viața lor. În războiul spiritual pe care Ăźl purtăm, să nu uităm că acești copii Ăźi aparțin lui Dumnezeu și că cel rău nu trebuie să aibă nici un cĂąștig de cauză Ăźn ceea ce-i privește.

CĂąnd copiii ajung la vĂąrsta critică a adolescenței, mijlocirea noastră ar trebui să fie ca ei să aibă prieteni creștini și modele demne de Ăźncredere. Desigur că profesorii creștini, pastorul, alți lideri pot fi modele demne de urmat dar să nu uităm că primul model e cel primit Ăźn familie. Să ne rugăm ca prețioșii noștri adolescenți să nu se Ăźnsoțească cu nebunii, așa cum spune Biblia ci să umble cu Ăźnțelepții! Să ne rugăm ca ei să nu aibă Ăźn inima lor sentimente de subapreciere, singurătate care Ăźi pot determina să caute relații de orice fel, doar pentru a fi acceptați. Să ne rugăm ca Domnul să-i Ăźnvețe ce Ăźnseamnă prietenia adevărată și ca El să fie onorat prin fiecare relație de prietenie pe care ei o dezvoltă.

Să mijlocim ca Dumnezeu să sădească Ăźn ființa lor o dorință după lucrurile de sus, dorința de a alege adevărul, de a Ăźnvăța bine la școală, de a-și descoperi darurile și talentele naturale, de a trăi o viață fără frică, de a avea o minte sănătoasă și un duh de chibzuință, de a trăi Ăźn libertatea iertării, de a crește Ăźn credință, de a căuta Ăźnțelepciunea și discernămĂąntul date de StăpĂąnul Ceresc.

Ajunși adulți tineri, noi părinții, ne putem concentra rugăciunea ca Domnul să-i Ăźndrume spre partenerul de viață potrivit, să fie păziți de imoralitate, adulter sau divorț. Ne putem ruga pentru nepoții noștri acum, așa cum ne-am rugat pentru copiii noștri cĂąnd erau mici.

Ceea ce au mai făcut eroii din povestea noastră anterioară, a fost să se roage ca trăsăturile negative moștenite de la părinții lor să nu se transmită copiilor lor. AvĂąnd Ăźn vedere că acele trăsături negative trecuseră Ăźn familie din generație Ăźn generație și produseseră atĂąta dezastru, cei doi, ajunși părinți, și-au unit rugăciunile către Dumnezeu ca Ăźntăriturile celui rău să fie distruse și acele trăsături moștenite, acele vicii să nu aibă nici o putere asupra copiilor lor. S-au pocăit de păcatele lor și ale Ăźnaintașilor lor și au declarat victoria prin SĂąngele Mielului asupra oricăror Ăźntărituri moștenite de la părinții și bunicii lor. Au cerut putere de a rupe lanțurile robiei ce legau familiile lor de mai multe generații. ColaborĂąnd cu Dumnezeu și mijlocind Ăźn rugăciune, acel pastor Ăźmpreună cu soția sa Ăźși crește copiii Ăźntr-un mediu sănătos, stabil emoțional, un mediu cu valori și principii biblice, unde nici nu se pomenește de modul de viață dus de bunicii lor. Lucrurile sunt pe făgașul cel bun, rănile vechi au fost vindecate, totuși se mai plătește un preț pentru acțiunile păcătoase ale bunicilor, aceștia nu pot avea relații strĂąnse, apropiate cu nepoții lor.

Acești părinți tineri s-au cercetat Ăźn lumina Scripturii să vadă dacă nu cumva păstrează Ăźn inima lor vreo trăsătură de familie negativă moștenită pe linie parentală. Pocăindu-se și dărĂąmĂąnd Ăźntăriturile vrăjmașului din familia lor, ei au asigurat un climat propice creșterii a doi copii stabili emoțional și care duc o viață de Ăźmplinire. La maturitate, acești copii vor fi niște adulți echilibrați, siguri de sine, care vor trăi o viață cu scop și-și vor atinge ținta și asta pentru că au avut părinți care le-au lăsat o moștenire spirituală și emoțională pozitivă, constructivă.

Și voi puteți face la fel. Îi puteți mulțumi lui Dumnezeu că trecutul vostru nu mai are nici o putere asupra voastră și că nu va avea putere nici asupra copiilor voștri. Îi puteți mulțumi că moștenirea actuală este „Împărăția care a fost pregătită Ăźncă de la Ăźntemeierea lumii”, că cele vechi s-au dus și că toate lucrurile s-au făcut noi


„Ca săgețile Ăźn mĂąna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe.” O ultimă Ăźntrebare acum, la final: este copilul tău o săgeată care și-a atins ținta? Ești tu o mamă războinică, gata să te implici Ăźn războiul spiritual, de dragul copilului tău?

Dumnezeu să ne ajute la aceasta!

Autor: scriitoarea Mihaela Gheorghe Sursa: Stiri Crestine.ro

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...CASE DE MARCAT , COPIATOARE, MULTIFUNCTIONALE...Vezi aici!