Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Psalmul marilor resurse

Publicat la 2013-08-01 de Traian

Cine nu a auzit de Psalmul 23? Nu este doar o capodoperă a literaturii creștine, dar este și un izvor de viață, lăsat să curgă pentru fi ecare sufl et nefericit și neĂźmplinit. Este invitația de a ĂźntĂąlni cea mai blĂąndă și minunată persoană, Ăźn prezența căreia găsești drumul spre viața adevărată.

Oare cum sună acest psalm pentru un cuplu căsătorit? De fapt este ca o muzică. Pentru unii poate fi la prima audiție, dar nu vă va părea rău. Primele acorduri Ăźncep cu:
Domnul este Păstorul meu
 Este clar: nici soțul și nici soția nu este conducător, unul pentru altul, ci numai Cel care leagă inimile Ăźn dragoste. Pentru că tipul lui de conducere este asemenea păstorului cel bun, care nu gonește oile din spate, ci le cheamă după El. Datorită a ceea ce este el, prin caracterul lui. Cel care este Ăźn cuplu și care Ăźși asumă caracterul Marelui Păstor, nu va folosi coerciția și manipularea pentru a-și conduce partenerul acolo unde dorește. Ar Ăźnsemna pustiirea sufletului celuilalt. Și atunci cine va conduce Ăźn familie? Dacă rămĂąnem lĂąngă Păstorul cel Bun nu avem decĂąt o singură conducere Ăźn căsnicie: conducere Ăźmpărtășită. AmĂąndoi vor stăpĂąni peste lucruri și evenimente, dar nu unul față de celălalt. Și, totuși, și unul și celălalt se vor supune unul altuia Ăźn dragoste. Și asta este o taină.

Ce părere aveți de următorul vers: nu voi duce lipsă de nimic?

E absurd! Dacă n-ar fi din Biblie aș trece repede peste el și l-aș arunca peste bordul rațiunii. Pentru că la prima citire nu are rațiune. Poftim, accept să am Ăźn familie prezența Păstorului cel bun. Așa am plecat și eu Ăźn căsnicie. Dar la Ăźnceput am avut doar o cameră pe pivniță și un hol care servea ca bucătărie. Doamna mea a venit cu o canapea Ăźngustă, care totuși avea calitatea de a ne ține cĂąt mai aproape unul de celălalat, iar eu am venit cu un aragaz și o cuvertură persană. Doamna a mai adus un șifonier Ăźn două uși și am mai primit de la nuntă ca dar un frigider. Eu am pus o masă Ăźn mijloc și doamna un covor persan, cu care ne mĂąndream. Nici tu cuptor cu microunde, nici tu combină frigorifi că și nici măcar două camere, ca să primim musafi ri. Nu tu mașină sau bicicletă și nici mobilă de bucătărie. Cum să accept afi rmația Bibliei că nu voi duce lipsă de nimic? Cum să accept sfaturile ei și, dacă Îl am pe Păstorul cel Bun de ce-mi lipsesc atĂątea lucruri din cămin?

Am uitat să vă spun un lucru: deși nu aveam de niciunelea, eram fericiți. Nu simțeam nevoia de ceea ce astăzi am și atunci nu aveam. În căsnicia noastră exista ceva ce acoperea totul. Ați ghicit: era dragostea! Și nu duceam lipsă de nimic! Concluzia este simplă: cine duce lipsă de unele lucruri și este nefericit atunci nu are
 un păstor. Pe Cel Bun.

El mă paște Ăźn pășuni verzi
 și bine face. Ceea ce ne ține pe noi Ăźn viață este o hrană completă, CuvĂąntul vieții Lui. Chiar și cei care nu acceptă conducerea și păstorirea Lui mănĂąncă din ceea ce El dă și peste buni și peste răi. Și ei nici nu-și dau seama. Dar pentru cei doi prinși Ăźn legătura căsniciei hrana care le alimentează Ăźncrederea și dragostea este
 comunicarea. Cum oile consumă toată ziua iarbă așa și cei doi parteneri trebuie să trăiască prin comunicare. O comunicare de dragul celuilalt, prin care unul față de celălalt se deschide cu tot ce Ăźi aparține, Ăźnseamnă calea spre cunoașterea nevoilor celuilalt, spre intimitate și dragoste. Absența unei comunicări adevărate Ăźnseamnă primul motiv al atĂątor despărțiri și divorțuri. Așa cum Dumnezeu ne cheamă la o comunicare vitală pentru existența noastră pămĂąntească și veșnică prin CuvĂąntul lui și după cum noi comunicăm cu El prin rugăciune și ascultarea princiipilor Lui nobile, așa ar trebui să se așeze Ăźn căsnicia noastră comunicarea iubirii.


și mă duce la ape de odihnă
 Un om care trăiește credința Ăźn Dumnezeu are odihnă. Nu are furtuni și lupte interne. Nu este speriat de ziua de mĂąine și nu trăiește dezamăgirea reacției incomode a partenerului de viață. Apele de odihnă Ăźnseamnă Ăźncrederea Ăźn Dumnezeu. Înseamnă seninătate și pace Ăźn sufl et. Încrederea Ăźn partenerul de viață, chiar dacă mai sunt tensiuni și dezacorduri (amintiți-vă de Iov) este totuși pasajul marital, care asemenea unui cĂąntec al unui izvor, Ăźși afi rmă existența prin a se dărui. A-l suspecta pe partener de neloialitate și a-l califi ca Ăźn modul nefericit ca un oponent Ăźnseamnă deja deschiderea unui front de luptă și echiparea cu armament greu de distrugere a „vrăjmașului”, pe care Ăźl socotește astfel, tocmai pentru că se face vrăjmaș lui Ăźnsuși. El n-a ajuns la apele de odihnă pentru că se conduce singur și n-are nevoie de Păstorul cel Bun. Hrană sigură pentru balaurul divorțului.

Ăźmi Ăźnviorează sufletul
 căci Ăźn arșița rutinei nimeni n-ar putea trăi. După cum Creatorul nu ne-a lăsat doar cinci culori și șase fl ori; după cum nu ne-a lăsat doar trei pomi cu roade și două soiuri de pești; după cum Creatorul nu ne-a lăsat doar o singură stea pe cer și doar o singură strălucire, așa și căsnicia nu trebuie să cuprindă doar un set de cuvinte și atitudini. Doar cĂąteva expresii și simțăminte. Ceea ce Ăźnviorează un cămin este varietatea manifestărilor fericite prin care Ăźl Ăźmbogățim pe partener și Ăźl Ăźmbrăcăm Ăźn fi ecare zi cu o altă haină a aceleiași iubiri. Cuvinte proaspete de apreciere, cadouri și Ăźmbrățișări, program variat și deconectare de lucrurile repetitive, umor și joacă, bucurie Ăźmpărtășită și declarații de dragoste inedite, iată ce Ăźnviorează sufl etul. Asta pentru că Păstorul cel Bun ne schimbă zilnic peisajele vieții cu binecuvĂąntări noi și proaspete.


și mă povățuiește pe cărări drepte
 Apropo, a cui e cărarea mai dreaptă? A mea sau a doamnei mele? Nu e așa că eu argumentez mai bine? Nu e așa că ea prea le exagerează și se agită prea tare? Nu-i așa că ea deformează cu sentimentele ei realitatea și iese din judecata cea bună a lucrurilor? Nu-i așa că ea
 Hai oprește-te că deja ai Ăźnceput să apuci pe cărări strĂąmbe, ori de cĂąte ori te justifi ci și Ăźnvinovățești partenerul. Din pricina Păstorului și a Numelui Lui nu ai dreptul să-ți scoți dreptatea, chiar dacă ai
 dreptate. CĂąnd ne considerăm mai buni decĂąt partenerul nostru am și stabilit inegalitate Ăźn relație. Am și creat bazele unei competiții maritale. Am și dat drumul la resentimente și confl icte. Am și creat cadrul pentru abuz. Și asta nu e viață! Uitați-vă la Păstorul cel Bun care ne acceptă așa cum suntem, rebeli și ĂźncăpățĂąnați; uitați-vă cum ne leagă rănile deși o să mai luăm drumul mărăcinilor și o să mai rătăcim drumul dragostei; uitați-vă cum ne așteaptă la fi ecare intersecției insistĂąnd să-L urmăm. Chiar nu vrem să Ăźnvățăm nimic de la El?

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de nici un rău, căci Tu ești cu mine... Existența noastră este tragică. La tot pasul suntem ĂźntĂąmpinați de pericole. Frica ne pĂąndește la orice colț de eveniment. Ne este teamă să nu pățim ceva care ar deteriora sănătatea noastră, prestigiul nostru, relațiile noastre, bunurile care le-am strĂąns cu atĂąta sudoare.Pierderea partenerului ar fi una dintre cele mai teribile dureri.Și totuși Ăźn această vale a plĂąngerii Păstorul mă dezbracă de frică și de teama de moarte. Ce argumente are ca să mă convingă? Și știți ce-mi spune? Îmi spune că „dragostea nu va pieri niciodată”. El Ăźmi garantează veșnicia relației de cuplu dacă eu o așez Ăźn mĂąinile iubirii Lui. Chiar și pierderea unuia din cei doi nu este o tragedie pentru că El l-a răscumpărat pe cel care a trecut la odihnă. Argumentul cel mai tare este de fapt asigurarea că „Tu ești cu mine!” În durere, Ăźn bucurie, Ăźn pierdere, Ăźn teamă, Ăźn singurătate, Ăźn confuzie El este cu noi cĂąnd Îl chemăm. Durăm cĂąt Ăźi permitem să fi e prezent Ăźn existența noastră. V-ați gĂąndit cumva la veșnicie? O cere chiar dragostea dintre și din cei doi?

Toiagul și nuiaua Ta mă mĂąngĂąie. Primul este semnul conducerii regești, al doilea semnul disciplinei pe care o cere dragostea. Un cuplu nu se poate conduce decĂąt după principii, iar natura noastră răzvrătită are nevoie de o continuă disciplină pentru a cuibări Ăźn noi și Ăźn relație permanența vieții constante de dragoste. Avem nevoie de deprinderi fericite de viață care să se instaleze suverane Ăźn practica existenței de familie. Dăruirea iubirii necondiționată, răbdarea, acceptarea, Ăźnțelegerea partenerului, ascultarea atentă Ăźn comunicare, atenții calde și delicate, bucuria de a crește relația, au nevoie de repetiții insistente pentru a construi fericirea. Ele vor fi prin disciplină și conducere divină o mĂąngĂąiere a vieții de cuplu și o creștere continuă Ăźn dragoste. Viața de dragoste care nu crește dezvoltă monștri. Dar fi ecare pas cĂąștigat Ăźn permanentizarea unei relații pe principii Ăźnseamnă alegerea drumului spre cer. Dar Ăźmpreună!

Tu Ăźmi Ăźntinzi masa Ăźn fața protivnicilor mei
 Ce curaj! Dar și gestul unei ospitalități surprinzătoare. Între mine și cel cu care sunt Ăźn confl ict Marele Păstor pune o masă! Asta Ăźnseamnă că mă cheamă la masa tratativelor. Chiar așa! Nu m-am gĂąndit că de aceeași favoare trebuie să aibă parte și oponentul meu! Cineva a scris o carte intitulată: „În pat cu dușmanul”, dușmanul fi ind chiar unul din cei doi din căsnicie, care ridică o pretenție de viață diferită de a partenerului. Ce e de făcut? Nimic mai simplu: așează o masă Ăźntre el și tine. O confruntare creștină, unde bucatele alese sunt cuvinte de respect și amabilitate, atitudine de acceptare, un ton plăcut al vocii, un spirit de concilere și iertare. Exact cum face Păstorul ce Bun. Doar că El Ăźți dă motivul, dar și puterea de a face la fel, Ăźn măsura Ăźn care guști din
bucatele Lui.


ümi ungi capul cu untdelemn
 Nu e șampon sau gel de duș, ci untdelemn. În vechime, Ăźn poporul lui Israel, cĂąnd era ales un Ăźmpărat, semnul simbolic al acestui act era consemnat prin ungerea cu untdelemn. Să Ăźnțeleg că Păstorul celor mai bune pășune vrea să mă ungă Ăźmpărat, iar pe doamna mea, Ăźmpărăteasă? E chiar așa! Intenția Lui este să reașeze demnitatea pierdută Ăźn Eden, cĂąnd cei doi au ajuns să se Ăźnvinuiască reciproc și să-și piardă domeniile și stăpĂąnirea dată de Creator. Restabilirea relației cu Păstorul ne procură Ăźnsemnele regalității pierdute: respectul de sine. Cel care primește caracterul lui Dumnezeu primește și o valoare de sine, care nu poate fi alterată de nici o ocară pe care cineva ar arunca-o. În dialogul dintre cei doi, pot exista califi cative care urmăresc să prăbușească valoarea celuilalt, dar cel care Ăźși cunoaște propria valoare dată de Sus nu va replica la fel și nu se va prăbuși sub cuvintele și atitudinea Ăźntunecată a celuilalt. Cel care are Ăźnsemnele regalității se respectă pe sine și va proceda ca și Cel care l-a investit cu acea putere de caracter. Ține de demnitate divină!


și paharul meu este plin de dă peste el... Mare lucru este să fi i mulțumit cu ceea ce primești și ai. În acest secol al comparațiilor (vecinul are vilă, eu nu am; noi nu avem mașină ca familia Popescu; eu nu sunt așa de bine văzut ca Istrate) unde standardul este celălalt, este greu să Ăźnaintezi Ăźn relație. Cel care este nemulțumit se va alimenta din comparația cu partenerul său, iar conflictele vor fi permanente. Mulțumirea nu se procură proporțional cu lucrurile pe care le deții, ci vine din calitatea relației. Adevărata abundență rezidă din virtuțile prezente Ăźn inimă, unde cel ce le deține este haină pentru partenerul lui, este hrană gustoasă prin comunicarea dragostei lui, este pace și Ăźncredere prin consecvența iubirii manifestate, este apă curată și proaspătă prin romantismul mereu prezent. Singura comparație pe care o face este aceea dintre el și Păstorul cel Bun, Ăźn care se oglindește pentru umplerea cu frumusețea lui de caracter. Și, deodată devii cel mai bogat din lume!

Da, fericirea și Ăźndurarea mă vor Ăźnsoți Ăźn toate zilele vieții mele
 Dar poate o căsnicie să vadă fericirea? Și da și nu. Încep cu nu. În deplinătatea condițiilor nu va fi fericire. Lipsurile, suferința, singurătatea uneori și crizele de viață nu vor putea prinde fericirea. Dar Ăźn relație, da. Ceea ce va determina bucuria de a trăi este relația de dragoste care lucrează fericirea. Și ea vine numai de Sus și se propagă Ăźntre cei doi. Ceea ce face ca acestă fericire să fi e posibilă este Ăźndurarea sau harul divin. Marele dar este deschiderea permanentă a milei lui Dumnezeu spre cei doi, ca oricĂąnd, atunci cĂąnd doresc resursele vieții cerești să le aibă la dispoziție, fără vreun merit și fără să le cumpere. Acceptarea lor este ocazia lui Dumnezeu de a le oferi. Este atĂąt de ușor pentru că L-a costat așa de mult pe Dumnezeu atunci cĂąnd L-a oferit pe Fiul Său pentru răscumpărarea noastră. Așa ĂźncĂąt nu există scuză pentru eșec.


și voi locui Ăźn Casa Domnului pĂąnă la sfĂąrșitul zilelor mele. Destul de sumbru. Toată viața Ăźntr-o biserică nu este tocmai o perspectivă echilibrată. Nu asta Ăźnseamnă Casa Domnului? Dar stai puțin! Nu spune Biblia că acolo unde sunt doi sau trei, adunați Ăźn Numele Meu sunt și Eu cu ei? Ca o biserică să fi e biserică are nevoie de o grupare de oameni care I se Ăźnchină și care cred Ăźn El. Numărul minim, dar sufi cient este doi. Iar dacă soțul și soția cheamă prezența lui Dumnezeu Ăźn căminul lor, nu Ăźnseamnă că acea casă este Casa Domnului? Corect. El locuiește Ăźn inimile noastre prin credință. Dar va locui și cu cei doi unde este chemat. Sintagma „sfĂąrșitul zilelor” este descurajantă. Doar atĂąt? PĂąnă la sfĂąrșitul zilelor este testul credinței și a umblării cu Păstorul cel Bun prin care facem dovada că rămĂąnem Ăźn staulul Lui și Ăźn turma Lui. Că nu dorim alt păstor. Că nu dorim altă viață. Că nu dorim un cămin cu abuzuri și ceartă. Că nu ne place să controlăm pe partener și să ni-l anexăm. Că nu vrem să stăpĂąnim peste celălalt, dĂąndu-i programul nostru de viață. PĂąnă la „sfĂąrșitul zilelor” pămĂąntești, Ăźn aceste condiții de păcat, este ocazia harului Ăźnnoirii și a umblării după Păstor, pentru a Ăźnvăța din dragostea Lui și de a o reproduce Ăźn cămin. Apoi timpul nu va mai fi intrerupt de moarte. De ce? Pentru că cel care a auzit psalmul marilor resurse de viață a cunoscut pe Păstorul vieții de familie.
* * *
O voce se Ăźnalță Ăźntr-o rugăciune sinceră și interesată de răspuns: „Doamne, Tu, cel ce ne ești Marele Păstor, te rog schimbă-l pe soțul meu și fă-l mai bun și mai Ăźnțelegător. Ia-l Tu, Ăźn turma iubirii tale și dă-i cuvinte potrivite pentru mine ca să nu mă mai critice și să mă desconsidere. Convinge-l să fi e mai tandru și mai dispus Ăźn treburile gospodărești și fă-l să comunice mai mult cu mine, că prea tăcut este cĂąnd Ăźi cer cĂąte ceva. Și, apoi, fă-l dispus să meargă cu mine oriunde vreau eu și să mă asculte Ăźn tot ce cred că este bine. Fă-l să mă iubească chiar dacă Ăźl mai cicălesc și Ăźmi mai ies din fi re. O să fi u mai credincioasă dacă Ăźmi vei răspunde cererilor mele și am spun și altora ce minuni faci Tu celor necăjiți, cum sunt eu. Dar dacă nu Ăźl vei schimba pe soțul meu atunci voi da divorț de el. Știu că o să-mi răspunzi și că o să-l iei Ăźn turma dragostei Tale ca să-l schimbi și să fi e alt om, căci așa cum este nu mă pot Ăźnțelege cu el. Îți mulțumesc. Amin.”

Iar Păstorul cel Bun Ăźi răspunde: „Îmi pare rău. Nu pot să-ți ascult cererea.” „Bine, dar Tu nu poți să nu răspunzi la rugăciunea mea! Așa am citit Ăźn Biblie!” zise ea revoltată. „Cu siguranță că vreau să-ți răspund, dar nu după părerea ta. Pentru că-Mi pui condiții, asta dovedește că nici nu crezi că pot să-l schimb pe soțul tău. Am altă idee, cu riscul de a fi greșit Ăźnțeles: vino tu, mai ĂźntĂąi Ăźn staulul schimbării inimii și apoi ne vom ocupa și de soțul tău. Ce părere ai?”

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...TAMPLARIE ALUMINIU SI PVC...Vezi aici!