Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ce așteaptă Dumnezeu de la noi în sărăcie și în bogăție?

Publicat la 2013-07-11 de Traian

Cum trebuie să se poarte un creștin bogat? Ce principii trebuie să urmeze? Dar unul sărac? Ce așteaptă Dumnezeu de la unul și de la celălalt?

În Epistola Apostolului Iacov scrie următoarele adevăruri:

Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu Ăźnălțarea lui. Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui: căci va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare, și usucă iarba: floarea ei cade jos, și frumusețea Ăźnfățișării ei piere: așa se va vesteji bogatul Ăźn umbletele lui. (Iacov 1:9-11)

Încă la Ăźnceputul epistolei sale, Iacov ne-a atenționat că Ăźncercările sunt felurite și avem nevoie de Ăźnțelepciune ca să trecem cu bucurie prin ele. Un fel de ßncercare mai bine cunoscut de toți este sărăcia. Dar, și bogăția este o Ăźncercare pentru mulți și aceasta urmează să o vedem azi Ăźn CuvĂąntul lui Dumnezeu. Totuși, Iacov Ăźncepe cu cea care este mai răspĂąndită dintre aceste două. El spune


Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu Ăźnălțarea lui

Fratele aici nu este numit sărac, ci “dintr-o stare de jos”. Noi toți deodată ne gĂąndim la cel sărac, dar Iacov vrea să ne atenționeze la faptul că fratele a fost pus Ăźntr-o stare de jos. Iacov ne arată cum s-a ĂźntĂźmplat aceasta cĂąnd zice:


de pildă, dacă intră Ăźn adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare, și intră și un sărac Ăźmbrăcat prost; și voi puneți ochii pe celce poartă haina strălucitoare, și -i ziceți: ,,Tu șezi Ăźn locul acesta bun!” Și apoi ziceți săracului: ,,Tu stai colo Ăźn picioare!” Sau: ,,Șezi jos la picioarele mele!” Nu faceți voi oare o deosebire Ăźn voi Ăźnșivă, și nu vă faceți voi judecători cu gĂźnduri rele. Ascultați, prea iubiții mei frați: n’a ales Dumnezeu pe cei ce sĂźnt săraci Ăźn ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogați Ăźn credință și moștenitori ai Împărăției, pe care a făgăduit -o celor ce-L iubesc? Și voi Ăźnjosiți pe cel sărac! Oare nu bogații vă asupresc și vă tĂźrăsc Ăźnaintea judecătoriilor? (Iacov 2:2-6)

Deci, vezi cum a ajuns fratele nostru Ăźn starea de jos? Tocmai frații noștri, tocmai Ăźn adunarea copiilor lui Dumnezeu l-au Ăźnjosit. Dar tu cum procedezi cĂąnd vine cineva Ăźmbrăcat prost Ăźn adunare? Te-ai apropiat măcar să vorbești cu el vreo dată? L-ai invitat să ia masa la tine acasă? Te-ai interesat de starea lui, de necazurile lui și cum ai putea să-l ajuți? Poate este o văduvă sau un orfan pe care l-au abuzat toți pĂąnă acuma?  Dacă pĂąnă azi ai Ăźnjosit Ăźn felul despre care am scris mai sus, mai este timp să te apropii și să-ți ceri iertare. Și să nu crezi că biserica este primul loc unde este Ăźnjosit cel sărac, pĂąnă aici mai este Ăźnjosit Ăźncă mult, de mulți și Ăźn multe feluri. Sau poate Ăźmi vei spune că este sărac pentru că nu lucrează. Hai să fim sinceri, uite tu Ăźn jur și vezi singur cĂąți oameni lucrează foarte greu și totuși rămĂąn Ăźntr-o stare de jos și săraci. Iacov mustră apăsat pe bogații care au pus pe sărac Ăźntr-o stare de jos și l-au făcut să fie sărac. Iată cum Ăźi avertizează el:

Ascultați acum voi, bogaților!
.  Iată că plata lucrătorilor, care v-au secerat cĂąmpiile, și pe care le-ați oprit-o, prin Ăźnșelăciune, striga! Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului
 Ați osĂąndit, ați omorĂąt pe cel neprihănit, care nu vi se Ăźmpotrivea! (Iacov 5:1-6)

Vezi cum se Ăźmbogățesc unii?  Prin plata oprită de la sărac. Dacă i-ar fi dat plata la timp ar fi putut și fratele nostru să-și cumpere o haină și să nu mai vină “ümbrăcat prost” Ăźn adunarea copiilor lui Dumnezeu. Dar poate tu ești unul care oprești plata săracului? În ultima vreme sa răspĂąndit mult acest rău și parcă a devenit o practică care nu mai deranjează pe nimeni afară de cel ce suferă. Sau poate ai avut tu de suferit de la aceasta? Sau poate tu ai oprit plata săracului ori Ăźi dai salariu nu după munca care o face, ci după “nivelul salariilor care sunt Ăźn țară”.  Aceasta este tot o nedreptățire și CuvĂąntul lui Dumnezeu te Ăźndeamnă azi să te oprești a mai face aceasta și să te pocăiești, pentru că Ăźn felul acesta Ăźnjosești pe sărac.

Fratelui sărac și Ăźnjosit CuvĂąntul lui Dumnezeu Ăźi spune “să se laude cu Ăźnălțarea lui ”Ce Ăźnseamnă să se laude? Pe drept a-i numi pe cineva nebun dacă l-ai vedea că iese Ăźn stradă și se laudă Ăźn gura mare că este sărac, pentru că nimeni care este cu mintea Ăźntreagă nu găsește Ăźn aceasta un prilej ca să se laude și sărăcia Ăźn sine nu aduce bucurie ci suferință. Atunci de ce Iacov spune “să se laude”? Expresia aceasta este o figură de stil ßn acest context și prin ea autorul vrea să spună fratelui dintr-o stare de jos că trebuie să păstreze o atitudine și o bucurie pe care o ai atunci cĂąnd dorești să te lauzi cu ceva, adică să privească la avantaje și nu la dezavantajele situației și Ăźmprejurărilor Ăźn care se află. Și avantajele pentru care trebuie să se bucure și la care trebuie să privească nu sunt Ăźn starea lui de jos sau Ăźn sărăcia lui, ci Ăźn “ünălțarea lui”.

Care este Ăźnălțarea acestui frate dintr-o stare de jos?  Îmi place atĂźt de mult să văd cum Dumnezeu Ăźși explică CuvĂąntul Său tot prin CuvĂąntul Său. Priviți cĂąt de clar ne răspunde la această Ăźntrebare cĂąnd zice:

Ascultați, preaiubiții mei frați: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci Ăźn ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogați Ăźn credință și moștenitori ai Ăźmpărăției, pe care a făgaduit-o celor ce-L iubesc? (Iacov 2:5)

Deci, fii atent, fratele pe care noi Ăźl vedem Ăźnjosit, Ăźn haine proaste și nesocotit de toți este sărac doar Ăźn ochii lumii, dar Ăźnălțat Ăźn următoarele feluri:

  • Dumnezeu l-a ales;
  • Dumnezeu l-a ales ca să-l facă bogat Ăźn credință, care este mai scumpă ca aurul și care nu poate fi cumpărată cu nici un fel de avere sau bani;
  • Dumnezeu l-a ales ca să-l facă moștenitor al Împărăției Cerurilor.

Aceasta va fi Ăźn Împărăția Cerurilor, dar pĂąnă ce toată atenția, toate averile și toate privilegiile le revin bogaților. Frații le dau primele locuri Ăźn adunare pe seama Ăźnjosirii fratelui care și așa este Ăźnjosit mult. Frații noștri care caută la fața oamenilor, Ăźn felul acesta singuri Ăźși mai dau cu palma Ăźn față, pentru că bogații vin Ăźn adunare, rĂąd de felul cum se ßnjosesc unul pe altul Ăźntre ei și apoi bogații Ăźi tĂąrĂąie Ăźn fața judecătorilor și le batjocoresc frumosul nume pe care Ăźl poartă. Iacov Ăźnsă nu face așa. El Ăźi confruntă pe bogați direct și cu toată autoritatea care a primit-o de la Dumnezeu prin Evanghelie. El spune


Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerenia lui

Iacov spune Ăźn Epistola sa că bogatul va trece ca floarea ierbii. Iarba răsare primăvara și cĂąnd vin căldurile verii se usucă, iar dacă mai rezistă datorită ploilor, se usucă Ăźn toamnă.

Odată mergeam primăvara prin Tajikistan și munții lor deosebiți de frumoși erau acoperiți cu tot felul de iarbă și flori. Nu mă mai săturam să privesc la acele plante și florile lor.  Frații care mergeau cu mine mi-au spus că peste o lună nu va mai rămĂąne nimic, totul va fi uscat și așa pĂąnă la primăvara viitoare. Deci, viața ierbii este foarte scurtă, iar a florii este cu mult mai scurtă decĂąt a ierbii.  Mă uitam la acele lalele sălbatice și Ăźncă multe alte flori deosebit de frumoase și la aceea cĂąt de scurtă este viața lor. Înfloresc pentru o perioadă scurtă de timp, trec oamenii și le admiră și apoi soarele le usucă Ăźn primul rĂąnd pe ele și cad jos. Acum, atenție, bogatul nu este comparat cu iarba, ci cu floarea ierbii. Dumnezeu vrea să ne atenționeze că viața pămĂąntească a oricărui om este deosebit de scurtă și tot Iacov spune:

Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decĂąt un abur, care se arată puțintel, și apoi piere. (Iacov 4:14)

Dar, se pare că Iacov nu se referă doar la moartea fizică. El zice: ”Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba: floarea ei cade jos, și frumusețea Ăźnfățișării ei piere.” CĂąnd am citit expresia “răsare soarele” mi-am amintit de ceea ce scrie Iacov Ăźn capitolul 5 despre bogați și anume:

Ascultați acum voi, bogaților! PlĂźngeți și tĂźnguiți-vă, din pricina nenorocirilor, cari au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit, și hainele voastre sĂźnt roase de molii. Aurul și argintul vostru au ruginit; și rugina lor va fi o dovadă Ăźmpotriva voastră: ca focul are să vă mănĂąnce carnea! V-ați strĂąns comori Ăźn zilele din urmă! Iată că plata lucrătorilor, cari v’au secerat cĂąmpiile, și pe care le-ați oprit -o, prin Ăźnșelăciune, strigă! Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. Ați trăit pe pămĂźnt Ăźn plăceri și Ăźn desfătări. V’ați săturat inimile chiar Ăźntr’o zi de măcel. Ați osĂąndit  ați omorĂźt pe cel neprihănit, care nu vi se Ăźmpotrivea! (Iacov 5:1-6)

Deci, Iacov nu se referea pur și simplu la moartea fizică care vine la fiecare om, ci se referea la “nenorocirile” care au să vină peste ei.

Bogatul se va vesteji Ăźn umbletele lui. Care sunt umbletele bogaților? Care sunt faptele lor care le vor aduce nimicirea ca și vestejirea pentru o floare? Iacov le trece Ăźn listă Ăźn epistola sa. “V-ați strĂąns comori Ăźn zilele din urmă!” – zice el. Am citit undeva ca atunci cĂąnd se scufunda faimoasa corabie “Titanic” o femeie a fugit repede Ăźn cabina ei, a călcat peste diamante, peste lucruri de aur, a nesocotit chiar și bijuteriile proprii care erau acolo și a luat doar două portocale. Portocalele erau atunci cel mai important lucru care  puteau să-i salveze viața.

Dragul meu, noi suntem Ăźn vremurile din urmă și “venirea Domnului este aproape” (Iacov 5:8) Cu ce lucruri ßți umbli mĂąinile și viața? De ce lucruri te ții tu și după ce lucruri alergi? În ce fel Ăźți dobĂąndești aceste lucruri? Domnul Isus a spus că:

Din zilele lui Ioan Botezătorul pĂąnă acum, Împărăția cerurilor se ia cu năvală, și cei ce dau năvală, pun mĂąna pe ea. (Matei 11:12)

Fii ßnțelept și dă năvală ca să pui mĂąna pe Împărăția Cerurilor și nu te lăsa atras și ßnșelat de bogății care prin nedreptate și ßnșelăciune dau năvala să agonisească prin nelegiuire bogății nedrepte. Ei Ăźn umbletele lor sunt preocupați doar de agonisirea averilor și “plata lucrătorilor care l-au secerat cĂąmpiile au oprit-o prin Ăźnșelăciune” (Iacov 5:4) În timp ce secerătorii Ăźnșelați strigă, așa ßncĂąt strigătele lor au ajuns la urechile Domnului oștirilor, bogații continuă Ăźn umbletele lor și trăiesc “pe pămĂąnt Ăźn plăceri și Ăźn desfătări. Își sătura inimile Ăźntr-o zi de măcel cĂąnd ei măcelăresc pe cel sărac. OsĂąndesc și omoară pe cel neprihănit, care nu li se Ăźmpotrivește. (Iacov5:4-6) Și după ce procedează așa cu săracii nu se limitează la aceasta.  Pentru că ei au bani și pentru că Ăźn această lume coruptă pĂąnă la măduva oaselor totul se cumpără cu bani, tot bogații asupresc și tĂąrăsc pe creștini, pe cei neprihăniți “ünaintea judecătorilor” și batjocoresc frumosul nume pe care-l poartă. Așa sunt umbletele bogaților, pline de nedreptate și ei Ăźmprăștie doar suferință și batjocură. Nu se limitează doar aici, ci Ăźn batjocura lor mai vor să arate neprihăniți și vin Ăźn adunarea copiilor lui Dumnezeu ca prin intermediul celor ce “caută la fața omului” să mai ßnjosească o dată pe cel sărac.

Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele” și vine la ei după ajutor ei le spun: “Duceți-vă Ăźn pace, Ăźncălziți-vă și săturați-vă!” fără să le dea cele trebuincioase trupului”. (Iacov 2:15-16)

La ce se așteaptă ei avĂąnd așa o umblare Ăźn lumea aceasta? CuvĂąntul lui Dumnezeu spune că ei se vestejesc Ăźn umbletele lor. Dar tu cum procedezi? Nu contează cĂątă avere ai, contează cum o agonisești, pentru cine și pentru ce. Ce faci cĂąnd te ĂźntĂźlnești cu cel sărac, gol și lipsit de hrana de toate zilele? Ce zice sufletul lui după ce a trecut pe la tine?  Îți folosești averea pentru a “da năvală Ăźn Împărăția Cerurilor” sau o lași să te facă să vestejești?

Domnul Isus a vorbit despre bani și bogați mai mult decĂąt despre rugăciune și aceasta arată că este un subiect mare care nu poate fi acoperit cu un articol. Dar, vreau la Ăźncheiere să stabilesc cateva lucruri evidente din articol și anume:

  • Starea materială care o ai aici pe pămĂąnt nu te califică Ăźn nici un fel pentru Ăźmpărăția cerurilor
  • Atitudinea noastră față de avere va fi determinată de relația care o avem Ăźn Dumnezeu și de credință care o avem Ăźn făgăduințele lui Dumnezeu
  • Nu este păcat să fii bogat, dar este o nelegiuire să-ți agonisești avere Ăźn zilele din urmă prin nedreptățirea altora.
  • Averea nu este un lucru pe care poți să te bizui și cu care poți să te lauzi.
  • Nu lăsa să te copleșească sau să te Ăźnșele starea materială din lumea aceasta ci gĂąndește-te bine la starea care dorești să o ai după moartea fizică.

La Ăźncheiere, vreau să vă las cu acest adevăr sădit adĂąnc Ăźn inimă, ca să acționați potrivit cu el:


căci cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă Ăźmbogățiți.” (II Corinteni 8:9) și acum “Voi aveți totul deplin Ăźn El, care este Capul oricărei domnii și stăpĂąniri. (Coloseni 2:10)


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...APARATE VULCANIZARE, AEROTERME, MASINI DE SPALAT...Vezi aici!