Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Răspunderi financiar-materiale ale familiei creștine

Publicat la 2013-04-08 de Traian


În căsnicie, fiecare dăruiește celuilalt și primește de la celălalt. Căsătoria constă din complementarea reciprocă a partenerilor. Fiecare Ăźl Ăźntregește pe celălalt. Aceasta a fost intenția lui Dumnezeu cĂąnd a spus că "nu este bine ca omul să fie singur".

"CĂąnd un bărbat și o femeie se unesc prin căsătorie umanitatea cunoaște o restaurare sau o Ăźntregire a ei. "MĂąndria" bărbatului este de a recunoaște că femeia a fost creată pentru el pe cĂąnd "mĂąndria" femeii este de a recunoaște că bărbatul ar fi incomplet fără ea. Umilința femeii este de a Ăźnțelege că a fost făcută pentru bărbat; umilința bărbatului este de a Ăźnțelege că el nu este complet fără ea. Ambii Ăźmpărtășesc demnitatea, onoarea și valoarea căsătoriei Ăźn mod egal. Într-adevăr, la rĂąndul său fiecare partener suferă o "coborĂąre" și o "Ăźnălțare" Ăźnaintea celuilalt. Nici unul nu este complet fără celălalt. Fiecare depinde de celălalt."

Dr. Dwight Small

Cine ia deciziile Ăźn familie? Mai exact, cine are cea mai mare influență Ăźn luarea deciziilor? Ultimul cuvĂąnt?

Fiecare ia deciziile Ăźn domeniul Ăźn care este mai dăruit?

Are fiecare suficiente ocazii de a da ce are mai bun?

Faceți vreo diferență Ăźntre deciziile minore și cele majore? Cum le diferențiați, după ce criterii?

Cum acționați atunci cĂąnd vă aflați Ăźn impas și trebuie să luați o decizie? Dacă partenerul nu este prezent?

În ce domenii ale vieții de familie aveți dreptul de a lua decizii fără să vă consultați partenerul?

Iată cĂąteva gĂąnduri Ăźn legătură cu rolurile soțului și ale soției și cu luarea deciziilor:

Principiul supunerii reciproce (Efes.5:21 "Supuneți-vă unii altora Ăźn frica lui Hristos") Ăźn căsnicie este similar modelului de supunere dintre membrii Trupului lui Cristos, Biserica. Sunt momente cĂąnd Ăźn Trup este potrivit ca un membru să exercite conducere asupra altor membrii, exercitĂąndu-și darul său spiritual (vezi, 1 Cor.12:14-26). Totuși, nici un dar spiritual luat de unul singur nu califică automat pe un membru să fie liderul, sau cel ce are tot timpul ultimul cuvĂąnt. Această poziție aparține Capului, lui Isus Cristos Însuși. Tot așa, Ăźn căsnicia Ăźn care există această primordială supunere reciprocă, rolul bărbatului de a conduce va putea fi exercitat fără piedici, iar rolul soției de a se supune va fi Ăźndeplinit cu ușurință de aceasta fără riscul apariției unei autorități unilaterale. Într-o căsătorie creștină, autoritatea supremă este Hristos!

Deci, luați-vă deciziile Ăźn supunere și temere unul față de celălalt și cu gĂąndul că acestea trebuie să se potrivească cu voia lui Hristos, Întemeietorul familiei voastre. La urma urmei cine ar vrea să greșească Ăźn a face ce vrea Dumnezeu? De aceea, prin rolul său conducător bărbatului Ăźi revine o mai mare responsabilitate Ăźn aflarea și determinarea acestei "voi", iar femeii Ăźi revine rolul de a sprijini nemijlocit Ăźmplinirea ei. Nici unul nu poate să acuze pe celălalt dacă se confundă această "voie" pentru familia lor, căci răspunderea Ăźn cazul greșelii le aparține Ăźn egală măsură.

Cum să rămĂąneți uniți Ăźn deciziile bănești

Un exemplu de răspundere Ăźn luarea deciziilor este aspectul financiar-material al unei familii. O adevărată unitate Ăźntre soț și soție nu poate exista acolo unde vederile fiecăruia asupra banilor diferă. În continuare vă vor fi prezentate principii financiare biblice după care să vă luați Ăźn deciziile voastre viitoare. Ele vor fi de asemenea Ăźnsoțite de sugestii practice. Dacă nu se respectă principiile CuvĂąntului și nu se aplică modelul supunerii Ăźn deciziile ce privesc acest aspect al vieții de familie sunt șanse puține ca Ăźntre cei doi să existe o unitate adevărată.

Dacă conform Gen.2:24 Ăźn căsătorie cei doi devin una (un singur trup), de aici decurge și faptul că tot ce are unul dintre cei doi va fi Ăźmpărțit cu celălalt Ăźn căsnicie. Astfel, trebuie incluse bunurile materiale (mobilă, casă, masă, mașină, etc.) cĂąt și banii. A spune că eu și soția mea suntem una la capitolul financiar al familiei noastre este o chestiune simplă, dar a face ca aceasta să devină realitate necesită timp și efort. Din experiență pot spune că chestiunea banilor poate deține potențialul diviziunii dintre cei doi. Ambii pornesc Ăźn căsnicie cu dorința de a se Ăźnțelege asupra banilor Ăźnsă practica ne demonstrează că fiecare partener are idei și nevoi care diferă de ale celuilalt și astfel nu de puține ori intervin tensiuni ce sunt cauzate tocmai din această pricină. Dacă luăm Ăźn considerare o situație economică dramatică ca cea a vremurilor Ăźn care voi vă căsătoriți veți observa cum multe dictate Ăźn privința modului de cheltuire a banilor par să vină din exteriorul familiei voastre și cum acestea influențează foarte mult armonia voastră la acest capitol. De exemplu, cĂąnd soțul și soția au idei diferite asupra banilor lucrurile stau așa fiindcă:

1. el crede că banii sunt foarte importanți, iar ea, nu.

2. ea crede că ar trebui să se economisească cĂąt de mult se poate pentru necazuri (urgențe) sau pentru nevoi viitoare.

3. El Ăźși alege (sau, păstrează) locul de muncă Ăźn primul rĂąnd pentru banii ce se pot cĂąștiga acolo. Ea poate crede că alți factori cum ar fi locuința, mediul, vecinătatea cu părinții, o biserică bună, o școală serioasă, și prietenii, ar trebui să atĂąrne mai mult Ăźn balanță.

4. Ea crede că ar trebui să dăruiască generos bisericii și lucrării ei Ăźn timp ce el este Ăźngrijorat să ajungă familiei lor și de aceea practică zeciuiala!

5. El pare să fie Ăźnclinat să cheltuiască bani cu larghețe pe distracții, excursii, recreere și cărți. Ea este mai rezervată susținĂąnd că dacă vrea distracții și recreere bătutul covoarelor și plimbatul pruncilor este mai eficient! Nu costă nimic.

6. El ar vrea să muncească cĂąt de mult poate. Ar vrea să stea peste program, sau chiar să caute un al doilea loc de muncă. Nevoile financiare ale familiei pot fi Ăźmplinite mai ușor. De partea cealaltă ea l-ar vrea mai mult pe acasă, petrecĂąnd mai mult timp cu copiii și ajutĂąnd cu treburile casei. Pentru ea o bună familie Ăźnseamnă timpul petrecut Ăźmpreună. Ceea ce el sacrifică pentru a cĂąștiga mai mult este exact ceea ce-i pare ei mai prețios. Banii nu sunt totul și mai ales, pe lume sunt unele lucruri care nu se pot cumpăra cu bani. Cum ar fi fericirea!

7. El are unele idei Ăźn ce privește prioritățile după care trebuie cheltuiți banii cĂąștigați. Un casetofon nou, spune el, o mașină automatică de spălat, spune ea. Și așa mai departe....

Acestea au fost doar exemple de potențial diviziv care amenință armonia familială. Dacă rĂąde cineva de cĂąt de banale sunt problemele, să se căsătorească! Familia este lumea detaliilor care dacă nu se află la locul lor desființează oameni Ăźn toată firea. Intensitatea cu care un cuplu poate dezbate modul de cheltuire al banilor depinde Ăźn mare măsură de cĂąți bani dispun. Asta nu o spunem ca să se Ăźnțeleagă că mai mulți bani Ăźi vor feri pe cei doi să se certe. Cei bogați ne-o dovedesc cu prisosință! O spunem doar ca să atragem din nou atenția asupra contextului economic Ăźn care vă Ăźntemeiați familia voastră. Nu doar fiindcă se pare că nu poți cĂąștiga modest și Ăźndestulător Ăźn țara noastră, dar abia dacă te poți Ăźngriji de pe o zi pe alta. Ca și cum asta nu ar fi suficient să aducă probleme, cei doi fiind păcătoși mai au și o fire Ăźnclinată spre egoism. Adesea, educația (sau, exemplul) primită Ăźn familiile de unde au venit soții determină comportamentul lor Ăźn acest domeniu. Cei ce au avut tată risipitori și bețivi, vor fi Ăźnclinați spre maximă precauție, dacă au puterea să nu calce pe urmele lor (putere cunoscută de cei ce sunt născuți din nou!), dar această experiență a trecutului Ăźi poate face să se ciocnească cu celălalt partener Ăźn căsnicie care nu a cunoscut astfel de părinți.

Modul Ăźn care un cuplu căsătorit poate atinge și păstra armonia familială Ăźn domeniul bănesc nu este doar o problemă teoretică sau ideologică. Dimpotrivă, este una practică care trebuie Ăźnfruntată de cei doi și pentru care trebuie să se pregătească din timp.

Fără să greșim trebuie să spunem că armonia dintr-o familie Ăźn această privință constă Ăźntr-un respect reciproc și sincer față de filozofia biblică a banilor. Un cuplu creștin ar trebui să accepte această filozofie nu doar fiindcă este eficientă și fiindcă produce unitate (armonie), ci fiindcă reprezintă ceea ce Dumnezeu vrea de la ei. Cu toate acestea adoptĂąnd concepția biblică a banilor amĂąndoi vor observa că vor beneficia de o armonie sporită Ăźntre ei, dar care reprezintă doar unul dintre beneficii. A le spune celor căsătoriți să fie uniți la acest capitol și a-i face să se simtă vinovați din cauza dezacordurilor lor nu va conduce automat la unitate. De regulă, unitatea apare doar atunci cĂąnd se acceptă un standard comun, sau un sistem de valori comune. În opinia mea, cele mai multe conflicte materiale din căsnicie se datorează unei lipse de Ăźnțelegere a principiilor scripturale privitoare la bani. Majoritatea acestor conflicte se pot rezolva cĂąnd cei doi aplică deopotrivă aceste principii Ăźn viețile lor. Iată care sunt cĂąteva dintre aceste principii invocate.

A. Dumnezeu este acela care-i dă omului puterea de a avea un profit, de a cĂąștiga bani.

(Expresiile care atrag cel mai mult atenția asupra acestor principii biblice vor apărea cu litere mari.)

Deut.8:17-18
Vezi să nu zici Ăźn inima ta: ,,Tăria mea și puterea mĂąnii mele mi-au cĂąștigat aceste bogății." Ci adu-ți aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci el Ăźți va da putere să le cĂąștigi, ca să Ăźntărească legămĂąntul Ăźncheiat cu părinții voștri prin jurămĂąnt, cum face astăzi.

1Cronici 29:11, 12
A Ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este Ăźn cer și pe pămĂąnt este al tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te Ăźnalți ca un stăpĂąn mai presus de orice! De la tine vine bogăția și slava, Tu stăpĂąnești peste tot, Ăźn mĂąna Ta este tăria și puterea, și mĂąna Ta poate să mărească și să Ăźntărească toate lucrurile.

Prov.10:22
BinecuvĂąntarea Domnului Ăźmbogățește, și El nu lasă să fie urmată de nici un necaz.

1Cor.4:7
Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit? și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit?

B. Tot ceea ce noi avem aparține Domnului.

Psalmul 24:1 Al Domnului este pămĂąntul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc!

1Cronici 29:11, 14
A Ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este Ăźn cer și pe pămĂąnt este al Tău; ... Căci ce sunt eu, și ce este poporul meu, ca să putem să-Ți aducem daruri de bună voie? Totul vine de la Tine, și din mĂąna Ta primim ce-Ți aducem.

Observați cum darurile și jertfele pe care noi le aducem lui Dumnezeu, sau mai bine zis, le aduceau copiii lui Israel, nu le putem considera că le-au cĂąștigat cu sudoarea frunții lor, ci că "au venit de la El și din mĂąna Lui le-au primit". De asemenea, nu putem să nu remarcăm ce ne spun principiile A și B despre utilizarea banilor! Noi suntem doar niște "administratori" ai lor și a orice altceva posedăm. De aceea, trebuie să ne folosim bunurile noastre cu Ăźnțelepciune, după multă rugăciune și cu discernămĂąnt, după cum El ne călăuzește, așa cum El dorește, nu cum am dori noi.

C. În viață există multe lucruri care sunt mult mai scumpe decĂąt aurul (sau, banii).

Din pricina spațiului și a cernelii mă voi limita doar la a reda porțiunile ce subliniază principiul biblic al utilizării banilor și nu Ăźntreg versetul, sau versetele. Vă rog să citiți Ăźntreg contextul porțiunilor desprinse Ăźn Bibliile voastre. Acele "lucruri" mai prețioase decĂąt banii sau posesiunile materiale vor apărea cu litere mari.

Mat.16:26 ...să-și piardă sufletul...sau să cĂąștige toată lumea?

Luca 12:15 ...viața cuiva nu stă Ăźn belșugul avuției lui...

Prov.15:16, 17 ...Mai bine puțin, cu frică de Domnul, decĂąt o mare bogăție, cu turburare! Mai bine un prĂąnz de verdețuri, și dragoste, decĂąt un bou Ăźngrășat, și ură.

Prov.16:8 Mai bine puțin, cu dreptate (cinstit atĂąt Ăźnaintea oamenilor, cĂąt și Ăźnaintea lui Dumnezeu), decĂąt mari venituri, cu strĂąmbătate.

Prov.16:16 Cu cĂąt mai mult face cĂąștigarea Ăźnțelepciunii decĂąt a aurului! Cu cĂąt este mai de dorit cĂąștigarea priceperii decĂąt a argintului!

Prov.22:1 Un nume bun este mai de dorit decĂąt o bogăție mare, și a fi iubit prețuiește mai mult decĂąt argintul și aurul.

Ieremia 9:23, 24 ,,Așa vorbește Domnul: ,Înțeleptul să nu se laude cu Ăźnțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată și dreptate pe pămĂąnt! Căci Ăźn acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul."

Luca 12:20, 21 Dar Dumnezeu i-a zis: ,Nebunule! Chiar Ăźn noaptea aceasta ți se va cere Ăźnapoi sufletul; și lucrurile, pe cari le-ai pregătit, ale cui vor fi?' Tot așa este și cu cel ce Ăźși adună comori pentru el, și nu se Ăźmbogățește față de Dumnezeu. (evident, "lucrul" important este sufletul omului, nu banii lui)

Mat.96:19, 20 Nu vă strĂąngeți comori pe pămĂąnt, unde le mănĂąncă moliile și rugina, și unde le sapă și le fură hoții; ci strĂąngeți-vă comori Ăźn cer, unde nu le mănĂąncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură.

1Tim.6:6, 9 Negreșit, evlavia Ăźnsoțită de mulțămire este un mare cĂąștig. Căci noi n-am adus nimic Ăźn lume, și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim și cu ce să ne Ăźmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se Ăźmbogățească, dimpotrivă, cad Ăźn ispită, Ăźn laț și Ăźn multe pofte nesăbuite și vătămătoare, cari cufundă pe oameni Ăźn prăpăd, și pierzare.

1Tim.6:17, 18, 19 17 Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se ĂźngĂąmfe, și să nu-și pună nădejdea Ăźn niște bogății nestatornice, ci Ăźn Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați Ăźn fapte bune, să fie darnici, gata să simtă Ăźmpreună cu alții, așa ca să-și strĂąngă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață.

Filip.3:7, 8, 9 Dar lucrurile, cari pentru mine erau cĂąștiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba Ăźncă, și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii Lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să cĂąștig pe Hristos, și să fiu găsit Ăźn El, nu avĂąnd o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credința Ăźn Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credință.

Efes.3:8 Da, mie, care sunt cel mai neĂźnsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale Lui Hristos...

Psalmul 19:9, 10; Psalmul 119:72 Frica de Domnul este curată, și ține pe vecie; judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decĂąt aurul, decĂąt mult aur curat; sunt mai dulci decĂąt mierea, decĂąt picurul din faguri...Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii Tale, decĂąt o mie de lucruri de aur și de argint.

Prov.19:1 Mai mult prețuiește săracul, care umblă Ăźn neprihănirea Lui, decĂąt un bogat cu buze stricate și nebun.

Prov.31:10; 19:14 Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decĂąt mărgăritarele...Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul.

Mat.6:33; Colos.3:1, 2 Căutați mai ĂźntĂąi Ăźmpărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri (nevoi materiale, de exemplu) vi se vor da pe deasupra...să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. GĂąndiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pămĂąnt.

Psalmul 127:3, 5 Iată, fiii (copiii) sunt o moștenire de la Domnul, rodul pĂąntecelui este o răsplată dată de El... Ferice de omul care Ăźși umple tolba de săgeți cu ei!

GĂąndiți-vă acum cum vă fac să munciți aceste "lucruri" și cu cĂąt mai prețioase decĂąt valorile materiale sunt ele! Deși nu sunt totul Ăźn această viață, bunurile materiale și banii merită totuși efortul nostru onest Ăźn obținerea lor. Dar ceea ce nu pot să-i procure omului banii cĂąștigați și obiectele posedate sunt exact aceste lucruri descrise și subliniate Ăźn versetele de mai sus. Fericirea, pacea sufletească, iertarea lui Dumnezeu, mĂąntuirea, harul, Ăźnfierea, "lucrurile de sus", "bogățiile" lui Dumnezeu, etc.

D. Lăcomia, nemulțumirea și Ăźngrijorarea Ăźn privința banilor sau a posesiunilor materiale sunt păcat.

Exodul 20:17 Să nu poftești casa aproapelui tău; să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tău.

Col.3:5 De aceea, omorĂąți mădularele voastre cari sunt pe pămĂąnt: curvia, necurăția, patima, pofta rea, și lăcomia, care este o Ăźnchinare la idoli. (adesea, lăcomia reprezintă o tentativă nereușită se a aduce satisfacție eu-ului, Ăźn loc de a arăta recunoștință lui Dumnezeu pentru ce ai!)

Evrei 13:5 Să nu fiți Iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El Ăźnsuși a zis: ,,Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi."

Luca 12:15 ,,Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viața cuiva nu stă Ăźn belșugul avuției lui."

Observație: expresia de mai sus, "belșugul avuției" nu reprezintă o stare materială moștenită sau pur și simplu venită din mĂąna lui Dumnezeu, ci sugerează mai degrabă o dorință necontrolată de a avea mai mult și de a cĂąștiga mai mult, dorință generată de lăcomie, așa cum ne indică contextul.

Mat.6:25, 31, 34 De aceea vă spun: Nu vă Ăźngrijorați de viața voastră, gĂąndindu-vă ce veți mĂąnca, sau ce veți bea; nici de trupul vostru, gĂąndindu-vă cu ce vă veți Ăźmbrăca. Oare nu este viața mai mult decĂąt hrana, și trupul mai mult decĂąt Ăźmbrăcămintea? ...Nu vă Ăźngrijorați dar, zicĂąnd: ,,Ce vom mĂąnca?" Sau: ,,Ce vom bea?" Sau: ,,Cu ce ne vom Ăźmbrăca?" ...Nu vă Ăźngrijorați dar de ziua de mĂąine; căci ziua de mĂąine se va Ăźngrijora de ea Ăźnsăși. Ajunge zilei necazul ei.

GĂąndiți-vă la ce ne spun aceste versete Ăźn perspectiva goanei unora după lucruri mai noi, mai bune, mai frumoase, mai strălucitoare, la a concura cu vecinul tău Ăźn ce privește mașina, casa, mobila, cariera, etc. Concluzia unor buni creștini ar trebui să fie:

Căci noi n-am adus nimic Ăźn lume, și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim și cu ce să ne Ăźmbrăcăm, ne va fi de ajuns. (1Tim.6:7, 8)


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR DE POMI FRUCTIFERI...Vezi aici!