Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Un îndemn practic de ascultare de liderii voștri spirituali

Publicat la 2013-03-18 de Traian

"Ascultați de mai marii voștri, și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinĂąnd, căci așa ceva nu v-ar fi de nici un folos".

Evrei 13 :17


Dumnezeu a ales să-și conducă Biserica Sa, folosind oameni! Oameni? O alegere nu prea potrivită am spune noi.

La o observare a bisericilor din zilele noastre putem să spunem fără să greșim că termeni ca "ascultare", "lideri", "supunere autorității", nu sunt deloc populari. Observăm că nu sunt rare cazurile Ăźn care Ăźn biserică domnește o democrație populară aflată sub impulsurile, capriciile sau antipatiile celor mulți. Pastori și lideri de tot felul sunt simple marionete ale acestora, ei fiind demiși, mutați, abuzați după bunul plac al mulțimii rebele.

Contextul Epistolei către Evrei ne dezvăluie că acești primitori ai ei nesocoteau importanța, rolul și responsabilitățile liderilor din Biserică. În cap.10, vers.25 se vorbește despre "unii care au obicei să părăsească adunarea", Ăźmpinși să o facă atĂąt de prigoană dar și din răzvrătire față de cei ce-i conduceau spiritual. Acestora, autorul epistolei le trimite un Ăźndemn la ascultare de liderii lor spirituali (vezi, Evrei 13:7,17).

În acest Ăźndemn le cere să :

- Recunoască responsabilitatea dublă a liderilor bisericii:

I. odată, "căci ei priveghează asupra sufletelor voastre";
II. a doua oară, că ei "au să dea socoteală de ele" (de sufletele lor) lui Dumnezeu.

PĂźnă aici despre responsabilitați ale liderilor! Cei ce-i urmează au și ei responsabilități la fel de solemne! Și anume, aceștia trebuie să devină conștienți de efectul direct pe care purtarea și atitudinea lor o are asupra liderilor lor.

Dar de ce să le fie "supuși"? De ce să-i "asculte"? Care ar fi interesul?

Evrei 13:17 "...pentru ca să poată face lucrul acesta [adică, "să privegheze asupra sufletelor voastre] cu bucurie, nu suspinĂąnd"

Aceasta este o chemare la sensibilitate față de sentimentele lor: "nu suspinĂąnd", ci "cu bucurie". Lucru, care tot celor ce-i urmează le-ar folosi.

Noi putem să ne onorăm această responsabilitate prin felul Ăźn care trăim. Astfel se presupune să contribuim, nu la Ăźntristarea lor (lucru care nu ne-ar fi de folos nouă celor ce ne slujesc!), ci la bucuria lor (lucru care ne-ar fi evident, tot nouă, de folos).

Pentru a Ăźnțelege "Ăźntristarea" inerentă poziției de lider, definiți-o!

Definiția conducerii spirituale din biserica creștină : un păcătos ce conduce pe mai mulți asemenea lui să devină asemenea lui Isus Hristos. Cine este competent pentru o astfel de slujbă!

De pe această poziție nu conduci o echipă de medici, de diplomați sau de soldați, etc, ci o grămadă de păcătoși slabi și nesăbuiți! Cu cĂąt mai mulți membrii are biserica, cu atĂąt mai mulți păcătoși ai de condus! Și cum? În ce manieră? John MacArthur (autorul cărții, "Evanghelia după Isus" ) spune: "NeputĂąnd niciodată a spune - "Ăźți ordon!" - ci Ăźntotdeauna, doar - "te rog!".

De asemenea, aflați pe această poziție liderii spirituali nu pot niciodată face pe plac tuturora, după cum ne-o demonstrează cele ce urmează.

Un pastor ca al tău și ca și al meu!

"Dacă este prea tĂąnăr, Ăźi lipsește experiența. Dacă are părul cărunt este prea bătrĂąn. Dacă are patru sau cinci copii, are prea mulți! Dacă nu are nici unul, este un exemplu prost! Dacă soția lui cĂąnta Ăźn cor, este prea Ăźndrăzneață. Dacă nu cĂąntă Ăźn corul bisericii, nu este interesată de lucrarea soțului ei(!). Dacă el predică din notițe, atunci are predici standardizate, lipsite de viață. Dacă predică din inimă, este superficial și-i lipsește profunzimea. Dacă petrece prea mult timp Ăźn studiu, Ăźși neglijează biserica. Dacă este prea prezent printre membrii ei, este prea băgăreț! Dacă este atent cu cei săraci, vrea să impresioneze. Dacă le acordă atenție celor bogați, vrea să se ajungă (să devină și el un aristocrat!). Dacă sugerează schimbări Ăźn programul bisericii, este un dictator. Dacă nu face sugestii, nu e decĂąt un figurant. Dacă folosește prea multe ilustrații Ăźn predicile sale, neglijează Biblia! Dacă nu folosește suficiente, e confuz! Dacă condamnă răul, o face fiindcă este prost dispus. Dacă nu o face, nu o face fiindcă el este compromis(!). Dacă predică adevărul, el este ofensator. Dacă nu-l predică, este ipocrit! Dacă predică o oră, e prea lung. Dacă predică mai puțin, e leneș! Dacă nu reușește să placă tuturor, dăunează bisericii. Dacă place tuturora, Ăźi lipsesc convingerile! Dacă predică zeciuiala, o face fiindcă-i lacom de bani. Dacă nu o face, este așa fiindcă nu-i credincios formării enoriașilor săi. Dacă primește un salariu mare, este un mercenar. Dacă primește unul mic,...păi nu dovedește decĂąt că nu valorează prea mult!! Dacă predică tot timpul, oamenii sunt sătui să-l tot audă. Dacă invită alți vorbitori, aceștia se mĂąnie fiindcă cred că se sustrage de la datoria lui față de ei!" (Pastor Danny Bond - Pacific Hills Church)

Acesta este pastorul tău și al meu! Dacă ești un lider spiritual, nu contează care dintre aceste descrieri ți se potrivesc, pentru că doar simplul fapt că te afli Ăźntr-o astfel de poziție Ăźți atrage acest tratament din partea oamenilor!

Curios lucru? De fericirea, de buna dispoziție a liderilor noștri spirituali, Dumnezeu spune aici că noi suntem responsabili! De aceea, porunca clară a Lui, din acest pasaj este de a nu contribui la Ăźnmulțirea suspinelor acestora! Dimpotrivă, experiența liderilor ar trebui să fie aceasta : vezi,

3 Ioan 3,4 "A fost o mare bucurie pentru mine, cĂąnd au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli Ăźn adevăr. Eu n-am bucurie mai mare decĂąt să aud despre copiii mei că umblă Ăźn adevăr"

1 Tes. 3:5-9 "Astfel, Ăźn nerăbdarea mea, am trimes să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit Ispititorul, și osteneala noastră să fi fost degeaba. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi, și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi, și că doriți să ne vedeți, cum dorim și noi să vă vedem pe voi. De aceea, fraților, Ăźn toate strĂąmtorările și necazurile noastre, am fost mĂąngĂąiați cu privire la voi, prin credința voastră. Acum, da, trăim, fiindcă voi stați tari Ăźn Domnul. Cum putem noi oare să mulțămim Ăźndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi, pentru toată bucuria, pe care o avem din pricina voastră, Ăźnaintea Dumnezeului nostru?"

Iată cum puteți să faceți cea mai mare bucurie liderului d-voastră spiritual: umblĂąnd Ăźn adevăr, avĂąnd credință și dragoste.

Prin "ascultați-i" și "fiți-le supuși", Dumnezeu vă adresează o chemare nu la o ascultare și supunere oarbă față de niște lideri despotici, și abuzivi, ci la o "sensibilitate" demonstrată de calitatea vieții noastre. nu este o chemare la supunere față de lideri pentru ca aceștia să se "folosească" de voi, ci pentru ca voi să vă puteți folosi de ei, cu succes!

Un alt mod de a defini Biserica este acela al unui grup de credincioși strĂąnși Ăźn jurul celui ce are o clară viziune a lui Isus Hristos. Nu una proprie, subiectivă cum este cazul faimoșilor lideri cultici (Charles Russell, Joseph Smith, etc.), care nici nu este o viziune reală, ci una desprinsă de pe paginile Scripturii și confirmată de exemplul personal al vieții liderului.

Pentru ca bisericile noastre să aibe de cĂąștigat Ăźn unitate, este nevoie ca noi să devenim conștienți de responsabilitatea de a ne sprijini liderii noștri.

Cine este pastorul pastorului tău?

"De curĂąnd mi-am dat seama că pastorul meu nu are nici un pastor. Nici măcar un pastor asociat la care să apeleze Ăźn zile negre. Asemenea celor mai mulți membrii de biserică i-am cerut ajutorul pastorului meu și niciodată nu m-a refuzat. Dar cine este pastorul pastorului meu? Cine vine Ăźn ajutorul lui atunci cĂąnd povara-i prea grea să o poată purta singur? Nu se găsește oare ceva Ăźn noi toți care să cerșească Ăźnțelegerea și simpatia oamenilor? Dar este oare pastorul meu o excepție de la asta, doar fiindcă-i pastorul meu?

MĂąntuitorul cĂąnd era pe pămĂąnt, se ducea deoparte să-i vorbească Tatălui, petrecĂąnd multe ceasuri cu Acela care-și ĂźntĂąlnește slujitorii Ăźn locuri singuratice și niciodată nu-i părăsește. Însă Domnul nostru i-a avut de asemenea pe Petru, Ioan și ceilalți.

Am luat o hotărĂąre, pe care cu ajutorul lui Dumnezeu, nu o voi Ăźncălca. Sunt hotărĂąt ca pastorul meu să știe că-l iubesc și că nu-i va lipsi Ăźnțelegerea și simpatia pe care pot să i-o ofer. Ca și membru al bisericii mele, voi fi prietenul pastorului meu. Nu-mi rămĂąne decĂąt să cred că și alții, asemenea mie, vor sta zi de zi alături de omul care nu are nici un pastor!"

("Knight's Treasury of Illustrations" - Walter B. Knight; pag.289)

Ce Ăźi datorez eu pastorului meu

"Îi datorez respect ca trimis al lui Dumnezeu să mă Ăźnvețe o cale mai bună de a trăi decĂąt egoista și mizera existență de care aș putea fi vinovat fără călăuzirea sa. Îi datorez Ăźncredere ca să poată fi slobod să slujească Ăźn Biserică, nestĂąnjenit de judecăți și criticism. Îi datorez pastorului meu, rugăciune, pentru ca Dumnezeu să-i facă serviciile lui o binecuvĂąntare pentru cei ce-l ascultă. Îi datorez pastorului meu ocrotirea tăcerii, refuzĂąnd să repet Ăźn prezența lui vorbirile de rău sau bĂąrfa nemiloasă care l-ar Ăźngrijora și l-ar Ăźmpiedica să facă tot ce poate. Îi datorez ceva din timpul meu, pentru a-l ajuta Ăźn munca lui, ori de cĂąte ori are nevoie de mine. Îi datorez, Ăźncurajare atunci cĂąnd Ăźngrijorările și supărările Ăźi Ăźngreunează slujba lui. Îi datorez, pastorului meu, atenția mea cĂąnd merg la biserică, ca să nu fie deranjat la vederea mișcărilor mele nepăsătoare din bancă ce trădează dezinteresul față de ceea ce spune." ("Knight's Treasury of Illustrations" - Walter B. Knight; pag.291)

Biserica are nevoie de oameni plini de Duhul care să o conducă, dar și de oameni plini de Duhul care să-i urmeze!

Trebuie să recunoaștem că adesea avem prejudecăți de neĂźnvins față de liderii noștri. Că acestea sunt atĂąt de puternice ÎncĂąt nici nu ne gĂąndim să fim Ăźnduplecați de autoritatea lor spirituală, fie ea și adevărată și nu pretinsă! În astfel de cazuri, iată un mod demn Ăźn care să vă manifestați față de ei și poate chiar să vă Ăźnvingeți aceste prejudecăți.

Cum să scăpați de un pastor/predicator nedorit(!?)

"Priviți-l drept Ăźn ochi, În timp ce predică și spuneți din cĂąnd Ăźn cĂąnd 'amin'. În cĂąteva săptămĂąni se va sinucide predicĂąndu-vă! Bateți-l pe spate și vorbiți-i Ăźncurajator de lucrurile bune pe care le-a spus. În scurt timp se va sinucide studiind pentru voi! Începeți să-i oferiți un salariu decent. Poate că el este unul dintre acei predicatori care au trăit din salarii de mizerie iar acum va avea șansa să mănĂąnce atĂąt de mult ĂźncĂąt să se sinucidă! Rededicați-vă viața lui Hristos și cereți-i să vă dea ceva de făcut, de preferință a-i cĂąștiga pe cei pierduți la Hristos, și va muri de atac de cord! Convingeți biserica să se unească Ăźn rugăciune pentru el, ĂźncĂąt să devină Ăźn scurt timp atĂąt de eficace, ĂźncĂąt vreo biserică mai mare, din altă parte, să vi-l smulgă din mĂąini!" (idem, pag.285)

Un Ăźndemn la rugăciune pentru lideri - pentru pastorul meu

Evrei 13:8 "Rugați-vă pentru noi; căci suntem Ăźncredințați că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine Ăźn toate lucrurile."

"A, liderii? Liderii nu au probleme!" ar spune ignorantul. Însă Ăźn viața liderilor spirituali există o intensitate a războiului spiritual care lipsește celor conduși de aceștia și la cunoștința căreia nu ajungi decĂąt dacă Dumnezeu Ăźți dă harul să te afli Ăźn aceea poziție. Dacă nu vrei ca și lider să compromiți standardele CuvĂąntului lui Dumnezeu, nu vrei să pactizezi cu obiceiurile vremii, atunci te vei trezi Ăźn capul "listei negre" a diavolului unde să devii ținta celor mai aspre atacuri. Un bombardament spiritual nemaipomenit și formidabil se va efectua asupra ta. Ei sunt ființe care au o nevoie deosebită de rugăciune din partea restului bisericii!

Rugăciunea pentru lideri mai poate realiza un alt deziderat al majorității. Schimbarea acestuia Ăźn mai bine! În loc de a fi atĂąt de prompți cu criticile mulți membrii de biserici ar trebui să apeleze la rugăciune. Dacă Dumnezeu are Ăźn stăpĂąnire sufletul acelui lider atunci tot El face și schimbările necesare Ăźn el. Vreți să vedeți schimbări Ăźn liderii voștri? Cred că da! Atunci, rugați-vă pentru ei!

Celebrul predicator baptist din Londra, C. H. Spurgeon, a atribuit tot succesul lucrării sale rugăciunilor enoriașilor săi pentru el:

"GĂąndul acesta să se Ăźntipărească adĂąnc Ăźn mintea și inima fiecărui credincios. Și anume, că pastorul va fi asemenea rugăciunilor acestuia pentru el. Rugați-vă pentru pastorul vostru! Rugați-vă pentru liderii voștri și-L veți vedea pe Dumnezeu transformĂąndu-i pe aceștia, după rugăciunile voastre!"

Rugăciunile voastre Ăźi vor susține Ăźn bătălii. Rugăciunile voastre Ăźi vor face să aducă Ăźn biserici CuvĂąntul lui Dumnezeu. Data viitoare cĂąnd doriți o predică bună la biserică, asigurați-vă să Ăźnălțați niște rugăciuni deosebite pentru cel ce vă va predica!

O rugăciune pentru pastorul meu

"Tatăl nostru, ajută-mă să-i fiu un stĂąlp de susținere pentru a contribui la sprijinirea lui și nu la dărĂąmarea lui. Să nu-i fiu un țepuș Ăźn carne care să-i sugă toată vigoarea și nici o povară care să-l Ăźncovoieze la pămĂąnt. Ajută-mă să-l sprijin fără a-l influența. Ajută-mă să-i țin mĂąinile ridicate, fără a-i pune cătușe pe ele. Ajută-mă să-i dăruiesc ajutorul meu, ca să poată devota mai mult timp trudei pentru mĂąntuirea altora și mai puțin pentru satisfacerea vanității mele. Ajută-mă să lucrez pentru el ca pastor al tuturor membrilor și fără să-l forțez să-și irosească timp pentru mulțumirea mea. Ajută-mă să nu fiu egoist Ăźn ceea ce fac pentru el și nici Ăźn ceea ce el face pentru mine. Ajută-mă să mă străduiesc să-i slujesc lui și bisericii mai mult și să fiu mulțumit cu el slujindu-mi mie mai puțin și bisericii, și celorlalți, mai mult!!" (idem, pag.275)

Conducerea spirituală a unei biserici nu este o "stradă cu sens unic"

Nu știu dacă v-ați gĂąndit vreodată la lucrul acesta! AtĂąt de mulți oameni consideră lucrarea de slujire a Bisericii, de slujire a ei din CuvĂąntul lui Dumnezeu prin predicarea lui oamenilor, ca fiind o stradă cu sens unic! Cu alte cuvinte, cĂąnd vin la biserică majoritatea se așteaptă să se petreacă acolo aceea revărsare Ăźmbelșugată a CuvĂąntului lui Dumnezeu. Se așteaptă să fie martorii unei mari binecuvĂąntări care să se reverse din față de la amvoane asupra lor. Se așteaptă ca din acel loc să țĂąșnească, ca dintr-o arteziană, rĂąuri de apă vie care să-i convingă de actele păcătoase de peste săptămĂąnă, care să le readucă sentimentul pierdut de curăție și bucuria mĂąntuirii. Să-i spele din nou, ca pe niște noi-născuți. Dar, iată că nu se petrece! Pur și simplu, această așteptare nu le este satisfăcută. O muncă titanică, a unui singur om, de a va aduce un mesaj de la Dumnezeu, voi o anulați și o zădărniciți Ăźn fracțiunea de secundă a unui act sau gĂąnd murdar. Este nevoie de o putere colosală și inumană, pentru a vă scoate afară din mlaștina păcatului Ăźn care din nou v-ați acomodat prin bălăceala zilnică. Este nevoie de un chin indescriptibil cu care voi să fiți iar motivați să reveniți la o viață de puritate, să fiți din nou mobilizați Ăźn slujirea lui Dumnezeu și a semenilor voștri. Și acesta nu se găsește la liderii voștri! Le-a secătuit vlaga și le-a pierit speranța de a mai vedea schimbĂąndu-se un popor obișnuit să facă răul și ale cărui gĂąnduri sunt mereu Ăźnclinate spre rău. ÎncăpățĂąnarea cu care unii se agață de păcatele lor Ăźi descurajează chiar pe aceia de la care vă așteptați să vină cuvĂąntul decisiv care să vă convingă.

Este nevoie ca și voi să veniți Ăźn ĂźntĂąmpinarea liderilor voștri spirituali pe aceea "stradă", cu vieți care să-i Ăźncurajeze și să-i inspire. Trupul lui Hristos este un organism unitar care nu este doar tĂąrĂąt de picioare sau care n-are picioare dar are cap. În felul acesta oferim lumii o imagine neștirbită a ceea ce Ăźnseamnă biserica lui Hristos: un trup Ăźn care fiecare mădular Ăźși face treaba lui, Ăźn armonie cu celelalte.

Ascultați de liderii voștri și fiți-le supuși! Rugați-vă pentru ei! Vouă vă este de folos. Trăiți Ăźn așa fel ĂźncĂąt ei să nu suspine ci să fie Ăźncurajați și să vi se dedice și mai mult!


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MOTO, SCUTERE, ATV-URI, ACCESORII...Vezi aici!