Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Păcatul și consecințele lui

Publicat la 2013-03-05 de Traian

Termenul  păcat , Ăźn greacă este hamartia și  Ăźnseamnă greșirea țintei, abatere de la adevăr, eroare, deviere morală, ofensă Ăźn relație cu Dumnezeu.  Deci cĂąnd păcătuim, greșim ținta, exact așa cum o săgeată trece pe lĂąngă țintă sau greșește ținta. Păcatul este cel care pune un zid de despărțire Ăźntre om și Dumnezeu (Isaia 59:2). Biblia relatează multe cazuri Ăźn care diferiți oameni au păcătuit. Cartea Genezei descrie primul păcat, cel originar, Ăźn care Adam și Eva  au ales să nu asculte de interdicția lui Dumnezeu care spunea:

Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poți să mănĂąnci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănĂąnci, căci Ăźn ziua Ăźn care vei mĂąnca din el vei muri negreșit.”(2:16-17)

Iată cum au păcătuit ei:

Femeia a văzut că pomul era bun de mĂąncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mĂąncat; a dat și bărbatului ei, care era lĂąngă ea, și bărbatul a mĂąncat și el(3: 6-7).

Care au fost consecințele acestei neascultări:

Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferința și Ăźnsărcinarea ta; cu durere vei naște copii, și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpĂąni peste tine.” Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mĂąncat din pomul despre care Ăźți poruncisem: „Să nu mănĂąnci deloc din el”, blestemat este acum pămĂąntul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el Ăźn toate zilele vieții tale;  spini și pălămidă să-ți dea și să mănĂąnci iarba de pe cĂąmp. În sudoarea feței tale să-ți mănĂąnci pĂąinea, pĂąnă te vei Ăźntoarce Ăźn pămĂąnt, căci din el ai fost luat; căci țărĂąnă ești și Ăźn țărĂąnă te vei Ăźntoarce.”(3:16-19)

Pentru prima oară a intrat păcatul Ăźn lume și acum toți oamenii sunt păcătoși, așa cum găsim scris și la Romani 5:12:

De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul Ăźn lume, și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit.

Păcatul primilor oameni a fost că nu au ascultat de porunca lui Dumnezeu și aceasta i-a despărțit de Dumnezeu. A muri Ăźnseamnă a fi despărțit de Dumnezeu.

Haideți să privim Ăźn continuare la alte două exemple și să vedem care au fost consecințele acestora:

În anul următor, pe vremea cĂąnd porneau Ăźmpărații la război, David a trimis pe Ioab, cu slujitorii lui și tot Israelul, să pustiască țara lui Amon și să Ăźmpresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim.  Într-o după amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat; și pe cĂąnd se plimba pe acoperișul casei Ăźmpărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. David a Ăźntrebat cine este femeia aceasta, și i-au spus: „Este Bat-Șeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul.” Și David a trimis niște oameni s-o aducă. Ea a venit la el, și el s-a culcat cu ea. După ce s-a curățat de necurăția ei, ea s-a Ăźntors acasă. Femeia a rămas Ăźnsărcinată și a trimis vorbă lui David, zicĂąnd: „Sunt Ăźnsărcinată.” (2 Samuel 1:1-5)

Împăratul David a păcătuit  curvind cu Bat-Șeba , nevasta lui Urie. El nu a mers la război, ci a ales să stea acasă și să se bucure de luxul din palatul său. Ca și Ăźmpărat, el cunoaștea porunca  lui Dumnezeu cu privire la adulter și totuși a ales să păcătuiască. Ba mai mult, ca să ascundă acest păcat, David a recurs la  alte păcate: minciună, omor. Adulterul lui a fost ascuns , dar nu și de Dumnezeu.(Fapta lui David nu a plăcut Domnului(v.27). Iată care au fost consecințele acestei alegeri, pe care i le spune Dumnezeu prin proorocul Natan:

“Acum niciodată sabia nu se va depărta din casa ta, pentru că M-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie Hetitul. Așa vorbește Domnul: „Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea Ăźmpotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele Ăźn fața soarelui acestuia. Căci ai lucrat pe ascuns; Eu Ăźnsă voi face lucrul acesta Ăźn fața Ăźntregului Israel și Ăźn fața soarelui.” David a zis lui Natan: „Am păcătuit Ăźmpotriva Domnului!” Și Natan a zis lui David: „Domnul Ăźți iartă păcatul, nu vei muri. Dar, pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-L hulească, săvĂąrșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri.”(2 Samuel 12:10-14)

Păcatul lui David l-a afectat nu doar pe el , ci și pe Ăźntreaga sa familie, Ăźntre care a existat conflicte , nenorociri. Diferit de primii oameni, David a recunoscut  că a păcătuit Ăźmpotriva Domnului și aceasta i-a adus iertare, dar nu i-au fost anulate consecințele.

Al treilea exemplu relatează despre poporul Israel , care urma să cucerească cetatea Ierihon. Dumnezeu le-a spus că acest oraș este dat spre nimicire și nu au voie să ia nici o pradă de război din ea. Iată cum a  procedat Acan:

Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce se află Ăźn ea; dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți cei ce vor fi cu ea Ăźn casă, pentru că a ascuns pe solii pe care-i trimiseserăm noi. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire; căci dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci.(Iosua 6: 17-18)  Acan a răspuns lui Iosua și a zis: „Este adevărat că am păcătuit Ăźmpotriva Domnului Dumnezeului lui Israel și iată ce am făcut:  am văzut Ăźn pradă o manta frumoasă de Șinear, două sute de sicli de argint și o placă de aur Ăźn greutate de cincizeci de sicli; le-am poftit și le-am luat; iată, sunt ascunse Ăźn pămĂąnt Ăźn mijlocul cortului meu, și argintul este pus sub ele.”(7.20-21).

Toate aceste trei cazuri prezentate au Ăźn comun o progresie a păcatului și anume: fiecare din ei au văzut lucrul interzis , au poftit și au luat din el. Aceasta și este calea spre păcat. Adam și Eva nu ar fi trebuit să păcătuiască , căci cunoașteau interdicția lui Dumnezeu, David  cunoștea Legea, ca Ăźmpărat Ăźn fiecare zi trebuia să copieze din  Lege, Acan știa de ordinele lui Dumnezeu. În toate aceste cazuri , ei au avut o alegere, dar nu au știut să Ăźnfrunte pofta.

Din cauza păcatului originar, toți oamenii se nasc păcătoși și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu(Romani 3:23).Cu toate acestea , Ăźncă de la Ăźnceput, atunci cĂąnd l-a blestemat pe șarpe, Dumnezeu i-a zis că sămĂąnța femeii Ăźi va zdrobi capul , iar el Ăźi va zdrobi călcĂąiul. Încă de atunci , Dumnezeu a pregătit o cale de salvare de consecințele păcatului și de a-i oferi omului iertare și viață veșnică Ăźn Împărăția Sa și acest lucru s-a Ăźmplinit la vremea potrivită cĂąnd  Domnul Iisus a venit Ăźn chip de om și a murit pentru păcatele omenirii, ca oamenii, acceptĂąnd jertfa Lui și intrĂąnd Ăźn legămĂąnt cu El să nu fie despărțiți de Dumnezeu , căci doar prin sĂąngele  lui Iisus Hristos avem intrare slobodă la Tatăl și suntem curățiți, sfințiți și socotiți neprihăniți:

Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu Ăźn El.(2 Corinteni 5: 21) .

În altă parte, Iisus  a zis:

„Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decĂąt prin Mine.(Ioan 14: 6)

Dumnezeu să ne ajute să Ăźnțelegem acest adevăr și să nu mai păcătuim  și dacă Ăźncă nu am primit iertarea păcatelor prin credința Ăźn Domnul Iisus , să ne grăbim cĂąt mai repede să intrăm Ăźn legămĂąnt cu El.


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MONITOARE, SERVICE, CALCULATOARE...Vezi aici!