Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ferice de cei împăciuitori

Publicat la 2013-03-01 de Traian

Ferice de cei Ăźmpăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
Înainte de a aprofunda această fericire, aș dori să observăm puțin modul Ăźn care se armonizează toate fericirile Ăźntre ele și formează un tot unitar. Am afirmat deja Ăźn mesajele anterioare, că primele patru fericiri au de a face cu nevoile omului: cu conștientizarea și Ăźmplinirea acestora, iar următoarele patru au de a face cu consecințele care decurg din viața celui care și-a găsit Ăźmplinirea nevoilor sale reale, Ăźn Dumnezeu. Tot Ăźn mesajele anterioare, am observat că fericirea care realizează trecerea de la nevoile omului la consecințele Ăźmplinirii acestora este fericirea a patra. Ferice de cei flămĂąnzi și Ăźnsetați după neprihănire căci ei vor fi săturați.
Vă rog să vă imaginați fericirile, ca pe un munte, care are o parte de urcuș și o parte de coborĂąș. La urcare avem fericirile unu, doi, trei și patru, care exprimă nevoile omului.  În vĂąrful muntelui cei săraci și Ăźnsetați după neprihănire sunt săturați, apoi urmează coborĂąrea unde avem celelalte patru fericiri, care exprimă consecințele care decurg din viața celor care au fost deja săturați de Domnul. Imaginați-vă că muntele despre care vorbim este muntele schimbării la față. Pe vĂąrful muntelui are loc săturarea sufletului Ăźn prezența lui Dumnezeu. Acolo spunem Ăźmpreună cu Petru: „Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, am să fac aici trei colibi: una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie.” (Mat.17:4) Ca să ajungi pe vĂąrful muntelui, și să te bucuri de slava Domnului Ăźmpreună cu Petru, trebuie mai ĂźntĂąi să parcurgi urcușul primelor patru fericiri. Trebuie să treci prin șocul sărăciei spirituale, constatĂąnd că nimic bun nu locuiește Ăźn tine și că despărțit de El nu poți face nimic. Trebuie să parcurgi porțiunea de drum numită ,,agonia lacrimilor pocăinței” Ăźn care din stĂąncă și cremene să te transformi Ăźn lacrimi pentru a deveni mai ușor de modelat. Apoi urmează panta numită ,,zdrobirea ĂźmblĂąnzirii” Ăźn care natura sălbatică și fioroasă trebuie să fie ĂźmblĂąnzită de Domnul. Cea mai cruntă porțiune de urcare se numește: ,,arșița foamei și setei după Dumnezeu” Ăźn care simți că te usuci pe picioare tĂąnjind de dor după prezența lui Dumnezeu. Odată parcurse Ăźn Ăźntregime aceste patru etape, ajungi pe platoul muntelui schimbării la față, unde te bucuri din plin Ăźmpreună cu Domnul Isus și cu ucenicii de slava lui Dumnezeu. Atunci sufletul tău Ăźși găsește Ăźmplinirea și fericirea după care a tĂąnjit atĂąta vreme, și simți că nu ai mai pleca niciodată de acolo. Dar nu după mult timp, ești Ăźntrerupt din extaz de glasul Domnului care te cheamă să cobori de pe munte. De ce, dacă totul este atĂąt de frumos? Pentru că la poalele muntelui există oameni cu probleme și necazuri mari, care au nevoie disperată de niște persoane transformate de prezența lui Dumnezeu. La coborĂąrea de pe munte, ucenicii Ăźnțeleg ce Ăźnseamnă, ferice de cei milostivi căci ei vor avea parte de milă, Ăźn confruntarea cu Ăźndrăcitul care Ăźi aștepta Ăźn vale. Acolo ei descoperă importanța de a avea inima curată, spre a putea porunci cu autoritate duhurilor rele, ca să iasă din om. Astfel ei devin niște Ăźmpăciuitori, propovăduind vrăjmașilor evanghelia păcii. Dar procedĂąnd Ăźn felul acesta, nu fac altceva decĂąt să atragă asupra lor tot disprețul, ura și persecuția lumii, deoarece astfel de oameni sunt ținta numărul unu a atacurilor diavolului. Imediat după coborĂąrea de pe muntele schimbării la față Domnul Isus le vorbește ucenicilor despre moartea Sa. (Mat.17:22-23)
Să privim puțin la fericiri și dintr-o altă perspectivă. Primele patru fericiri vizează mai mult relația omului cu Dumnezeu. Omul firesc zice: ,,N-am nevoie de Dumnezeu, mă descurc singur” ParcurgĂąnd pașii indicați Ăźn primele patru fericiri, se rezolvă relația omului cu Dumnezeu. Omul ajunge să capituleze Ăźn fața lui Dumnezeu, și devine hrănit și săturat Ăźn prezența Sa. Odată rezolvată relația cu Dumnezeu, aceasta influențează și relația cu semenii. Aceasta se ĂźntĂąmplă parcurgĂąnd următoarele patru fericiri. Omul devine milostiv, curat la inimă , Ăźmpăciuitor, și nu reacționează negativ la persecuțiile celor din jur. Deci iată ce minunat se armonizează aceste Ăźnvățături ale Domnului Isus, formĂąnd un tot unitar.
Dar haideți să ne apropiem puțin de a șaptea fericire: ,,Ferice de cei Ăźmpăciuitori căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.”
Ce Ăźnseamnă a fi Ăźmpăciuitor?
1.A fi Ăźmpăciuitor Ăźnseamnă a avea un caracter pașnic, a fi un om de pace care inspiră la armonie.
Există o categorie de oameni care poartă Ăźn ei sămĂąnță de scandal. Ei nu sunt sănătoși dacă undeva lucrurile merg bine. Profesiunea lor de credință este să producă certuri, dezbinări și partide. Ei simt o responsabilitate extraordinară Ăźn direcția aceasta. Atunci se simt bine cĂąnd reușesc să se certe cu toată lumea și să-i pună pe toți cap Ăźn cap. Așa procedează Ăźn casele lor, Ăźn biserică și ori pe unde ajung. Pe ei pacea Ăźi plictisește și Ăźi face să se simtă inutili. Mereu sunt Ăźn căutare de prilejuri pentru a provoca, ațĂąța sau ademeni pe cineva Ăźn capcanele lor. Atunci se simt vedete cĂąnd reușesc să se certe cu păstorul cu primarul sau cu directorul. Pe acești oameni Biblia Ăźi numește nebuni. Și tot Biblia Ăźi avertizează pe cei Ăźnțelepți să nu se pună cu nebunii, deoarece cu nebunul n-ai cum s-o scoți la capăt, și pe nebun nu-l poți Ăźnvăța Ăźnțelepciunea.
Există o altă categorie de oameni, care au Ăźn ei sămĂąnța păcii. Unde apar ei toate spiritele Ăźncinse la maxim se liniștesc. Simpla lor prezență sau privire, detensionează relațiile, alungă norii negri ai urii și face să răsară soarele păcii și al iubirii. Ei sunt specialiști Ăźn dezamorsarea conflictelor gata să explodeze. Prin natura de sus sunt pașnici, blĂąnzi și ușor de Ăźnduplecat. Astfel de oameni reprezintă o binecuvĂąntare pe unde ajung. De fapt fiecare creștin autentic trebuie să fie un astfel de om. Tu te-ai Ăźntrebat vreodată din care categorie faci parte?
2.A fi Ăźmpăciuitor Ăźnseamnă a interveni, potrivit Scripturii, Ăźn situații de conflict, pentru a aduce pace.
Există conflicte peste tot Ăźn jurul nostru. Există conflicte Ăźntre soți, Ăźn care cei doi ajung pĂąnă Ăźn pragul divorțului. Există conflicte Ăźntre frații de corp, Ăźn care pentru bani sau alte motive ajung mai rău ca niște dușmani. Există conflicte Ăźn biserică, dezbinări și partide. Există dezbinări Ăźntre colegi, vecini sau prieteni.
A fi Ăźmpăciuitor presupune a trăi Ăźn pace cu toți oamenii, ĂźntrucĂąt atĂąrnă de tine. Ce nu atĂąrnă de tine, lasă Ăźn seama lui Dumnezeu.
A fi Ăźmpăciuitor presupune a ajuta pe cei aflați Ăźn conflict să ajungă la pace. Metoda biblică pentru realizarea acestui lucru este descrisă Ăźn 2 Timotei: ,,Ferește-te de Ăźntrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blĂąnd cu toți, Ăźn stare să Ăźnvețe pe toți, plin de Ăźngăduință răbdătoare, să Ăźndrepte cu blĂąndeță pe potrivnici, Ăźn nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevărului; și, venindu-și Ăźn fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinși ca să-i facă voia.” (23-26) Despre aceste lucruri am vorbit mai pe larg Ăźn mesajul intitulat: ,,Metoda biblică de soluționare a conflictelor” care poate fi citit la adresa: ,,http://predicipredici.wordpress.com/2012/03/17/metoda-biblica-de-solutionare-a-conflictelor/ ” de aceea nu voi insista aici asupra lor.
A fi mediator Ăźn situații de conflict, este una din cele mai dificile slujbe. Aceasta se datorează superficialității cu care oamenii sunt obijnuiți să soluționeze conflictele. Puțini sunt dispuși să se lase confruntați cu păcatele lor de relații, și mai puțini sunt dispuși să-și ceară iertare pentru ele, și foarte puțini sunt dispuși să se pocăiască de ele. Cei mai mulți trăiesc după dictonul că timpul rezolvă problemele, iar cĂąnd după luni sau ani de zile ajung din nou Ăźn fața lui Iosif, pe care cĂąndva l-au trădat, adoptă atitudinea oamenilor de treabă, și mai au și pretenția ca Iosif să le vorbească și să le zĂąmbească frumos. Se tot Ăźntreabă ce are Iosif cu ei de-i prigonește atĂąt de tare și de ce nu este la fel de curtenitor ca ei. Ba mai au și cutezanța să-l acuze de lipsă de pocăință. Sunt realități crute trăite, dragilor. Dar fiindcă tot veni vorba de Iosif, oare care a fost motivul pentru care, o vreme, Iosif le face tot felul de ,,șicanii”, abia după aceea dezvăluindu-și Ăźnaintea lor adevărata identitate? Iosif i-a iertat pe frații săi cu mult timp Ăźnainte ca aceștia să vină Ăźn Egipt. Altfel Domnul n-ar fi fost cu el. Dar atunci cĂąnd Iosif s-a văzut din nou Ăźn fața fraților săi, s-a Ăźntrebat ce tip de relație trebuia să lege cu ei. Cum trebuia să-i considere? Avea cel puțin trei opțiuni: frați așa cum ar fi fost normal să fie, oameni de treabă, așa cum singuri s-au numit, sau dușmani așa cum au demonstrat faptele lor din trecut. Cu frații ai un anumit gen de relații: bazate pe părtășie, unitate și dragoste. Cu oamenii de treabă ai un alt gen de relații: te vezi mai rar cu ei și le zĂąmbești frumos pe stradă. Cu dușmanii ai alt gen de relații: cel puțin faci ce l-a sfătuit Pavel pe Timotei: ,, Alexandru, căldărarul, mi-a făcut mult rău. Domnul Ăźi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul Ăźmpotriva cuvintelor noastre.” (2Tim.4:14-15) Pe ce bază să aleagă una dintre aceste variante. Aici a avut rol comportamentul lui Iosif cu iscoadele, cu paharul ascuns la gura sacilor, și cu Beniamin care trebuia să-i rămĂąnă rob. Iosif dorea să vadă dacă acești oameni ticăloși ș-au pocăit Ăźntre timp și și-au schimbat atitudinea lor față de frați. Faptul că frații lui nu l-au recunoscut l-a ajutat mult Ăźn sensul acesta. Ați auzit despre povestea prințului bogat care s-a Ăźndrăgostit de o fată săracă, și care pentru a se convinge dacă fata aceea Ăźl va iubi pentru ceea ce este el sau numai pentru averea sa, alege să se deghizeze Ăźn om sărac. Mijlocirea lui Iuda pentru Beniamin, și substituirea lui Ăźn locul acestuia, cĂąt și remușcările lor pentru fapta crudă săvĂąrșită cu ani Ăźn urmă, l-au convins pe Iosif că frații lui s-au pocăit, și că-și poate dezvălui identitatea. Pe oamenii de treabă poți să-i respecți, iar la dușmani poți să le Ăźntorci răul cu bine, dar părtășie nu poți avea decĂąt cu frații sfinți. C.G. Finney spunea că există două tipuri de dragoste: dragostea binevoitoare pe care trebuie să o avem față de toți oamenii și dragostea aprobativă pe care o putem avea doar pentru sfinți. Chiar și Dumnezeu iubește Ăźn felul acesta. El face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi, dar are părtășie numai cu sfinții. De aceea Finney spune că trebuie să ne rugăm mai mult pentru sfințire decĂąt pentru unitate și dragoste, deoarece doar Ăźntre sfinți se pot realiza acestea. Deci, a fi Ăźmpăciuitor, nu Ăźnseamnă a fi un pacifist superficial, care lasă problema păcatului nerezolvată, ca să nu supere pe cineva, afișĂąnd un zĂąmbet ieftin, care vrea să spună: ,,Lasă că totul va fi bine.” Va fi bine doar dacă ne pocăim cu adevărat de păcatele săvĂąrșite Ăźmpotriva fraților noștri.
3.A fi Ăźmpăciuitor Ăźnseamnă a fi un propovăduitor al Ăźmpăcării omului cu Dumnezeu.
,,Și toate lucrurile acestea Sunt de la Dumnezeu, care ne-a Ăźmpăcat cu El prin Isus Hristos, și ne-a Ăźncredințat slujba Ăźmpăcării; că adică, Dumnezeu era Ăźn Hristos, ĂźmpăcĂąnd lumea cu Sine, neținĂąndu-le Ăźn socoteală păcatele lor, și ne-a Ăźncredințat nouă propovăduirea acestei Ăźmpăcări. Noi, deci, Suntem trimeși Ăźmputerniciți ai lui Hristos; și, ca și cum Dumnezeu ar Ăźndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, Ăźn Numele lui Hristos: Împăcați-vă cu Dumnezeu!” (2Cor.5:18-20)
A fi un mesager al Ăźmpăcării presupune: să fi tu Ăźnsuți Ăźmpăcat cu Dumnezeu, să ai trimitere de la El, putere, mesaj și autoritate.
De fapt, aici trebuie spus un lucru esențial: Nu poți să-l Ăźmpaci pe cineva cu un dușman al său, pĂąnă cĂąnd nu s-a Ăźmpăcat mai ĂźntĂąi cu Dumnezeu. Împăcarea cu semenii vine Ăźn urma Ăźmpăcării cu Dumnezeu. CĂąnd un om ajunge să aibă pace cu Dumnezeu, aceasta Ăźi afectează Ăźn mod decisiv toate celelalte relații pe care le are. De aceea, principala noastră chemare, nu este să ne cheltuim tot timpul și toată energia cu tot felul de mizerii, bĂąrfe, și conflicte interminabile generate de niște oameni firești care n-au nici o dorință să se Ăźmpace cu Dumnezeu. În loc de a ne lupta cu pumnul Ăźn vĂąnt, sau cu morile de vĂąnt, ca don quijote, trebuie să mergem direct la țintă, adică la problema relației cu Dumnezeu. Totdeauna un conflict pe orizontală, este generat de o problemă Ăźn relația pe verticală. Iată cĂąteva Ăźntrebări de bază pe care trebuie să le punem unei persoane aflate Ăźn conflict cu alte persoane: ,,Care este relația ta cu Dumnezeu? Cum stai cu părtășia zilnică cu Dumnezeu? Cum stai cu citirea Bibliei și rugăciunea? Cum stai cu sfințirea? Există Ăźn viața ta vreun păcat care te-a separat de Dumnezeu?” Vom constata că atunci cĂąnd aceste probleme se rezolvă, conflictul dispare aproape de la sine.
În concluzie:
Cei Ăźmpăciuitori vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. De ce? Pentru că doar ei seamănă cu Tatăl lor. Cei neĂąmpăciuitori, și ei seamănă cu tatăl lor, adică cu Diavolul. Lucrurile sunt foarte clare și simple, numai noi le complicăm mereu, deoarece nu ne place pocăința. Testul paternității mele este următorul: Ce se ĂźntĂąmplă acolo unde apar eu? Ce vine Ăźmpreună cu mine? Pacea, unitatea, dragostea, sau războiul, dezbinarea și ura? Cine-i Tatăl meu? Cine-i Tatăl tău? Aici nu contează cĂątă teologie cunoști. Mai multă teologie ca ,,dracu” nu știm niciunul dintre noi. Aici contează cu cine te asemeni: cu Hristos sau cu Satana. Ești om de pace sau om de scandal?

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MATERIAL SADITOR-PROIECTARE SI INTRETINERE GRADINI...Vezi aici!