Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

„Treziți-vă!” „Iată, Mirele!”

Publicat la 2013-02-14 de Traian

Matei 25:1-13

Ce diferență s-ar face Ăźn biserica mărturisitoare dacă acesta și alte pasaje similare ale CuvĂąntului lui Dumnezeu ar fi crezute Ăźntr-adevăr. Cotropirea Angliei nu ar putea produce o mai mare surpriză sau produce o alarmă decĂąt ar face-o trezirea bisericii adormite la realitatea că Domnul vine Ăźntr-adevăr: și totuși aceasta este situația, iar ignoranța și nepăsarea marii mase a creștinilor mărturisitori nu dovedesc altceva decĂąt inspirația divină a acestei parabole.

Trebuie reamintit faptul că această parabolă a fost spusă Ăźnainte ca actuala stare a lucrurilor să Ăźși aibă existența și totuși nimeni nu ar putea face acum o descriere mai izbitoare a stării prezente a ceea ce poartă numele lui Dumnezeu pe pămĂąnt. Adevărat, a fost spusă către iudei, dar Ăźndemnul ei către noi nu este mai puțin solemn.

Pentru a ajunge la problema noastră: care ar fi situația mulțimilor care mărturisesc numele lui Hristos dacă El ar veni Ăźn acest moment? Care ar fi valoarea simplei profesiuni - candela fără ulei?

Este scris „Cele nechibzuite [...] n-au luat untdelemn cu ele”. Totuși ele Ăźși luaseră candelele și ieșiseră Ăźn ĂźntĂąmpinarea mirelui. CĂąt de obișnuit este aceasta Ăźn zilele noastre! Este destul de suficient să aparții unei oarecare organizații religioase; un nume că traiești, dar ești mort. Poate o candelă frumoasă, dar fără ulei și fără lumină. Este aceasta condiția cititorului meu? Atunci, nu este un moment de pierdut - nu, nici o clipă; deoarece Isus spune: „Iată, Eu vin curĂąnd!”. Nu pierde o zi, nici o noapte, pĂąnă nu vei știi cu siguranță că ai ulei Ăźn vas.

Acestea sunt cuvintele adevărului: „Așadar fiți gata pentru că Fiul omului vine Ăźn ceasul Ăźn care nu gĂąndiți”. Și din nou „ziua Domnului așa vine, ca un hoț Ăźn noapte. CĂąnd spun: Pace și siguranță, atunci deodată vine pieirea peste ei” (1. Tesaloniceni 5:2,3 ). Da, este Domnul Însuși care ne asigură că acest eveniment Ăźnfricoșător va lua prin surprindere lumea Ăźn același fel ca potopul Ăźn zilele lui Noe și nimicirea Sodomei Ăźn zilele lui Lot. Acum, spunĂąnd cel puțin acestea, oare nu necesită acest subiect cea mai serioasă atenție?

Oricum ar continua să interpreteze oamenii Scripturile, realitatea este aceeași: ne apropiem Ăźn mod clar de acest eveniment măreț - venirea Domnului.

Chiar și lumea pare conștientă că un eveniment important este aproape. Dacă nu ai untdelemn Ăźn vas, atunci o teribilă zi este aproape. Ce Ăźncercare este aceasta! Privește cu atenție. Cercetează-ți starea prin prisma acestui eveniment măreț. Presupunem că trompeta sună, chemĂąnd pe sfinții morți și vii pentru a-L ĂźntĂąlni pe Domnul Ăźn văzduh, după o oră de la citirea acestor cuvinte (și cine poate spune că nu va fi așa?) ești tu gata să Îl ĂźntĂąlnești pe Hristos? Acest gĂąnd Ăźți dă bucurie? Ești sigur că ești al Lui - că păcatele Ăźți sunt iertate - că El este MĂąntuitorul tău, dreptatea ta, sfințirea ta, totul? Așteaptă inima ta ca să Îl vadă pe Acela care te-a iubit și S-a dat pe Sine pentru tine? O, ce bucurie atunci să știi că Ăźntr-o zi Îl poți vedea și să fii ca El! Înaintea lui Dumnezeu, este aceasta speranța ta binecuvĂąntată? Sau te temi gĂąndindu-te la posibilitatea ca aceasta să aibă loc Ăźntr-o oră?

Trebuie să vorbesc deschis dintr-o observare amănunțită și o atentă comparare a acestei parabole cu actuala stare de lucruri Ăźn aceste zile. Este evident că am ajuns la un moment cĂąnd alarma trebuie să sune. Domnul permite ca avertizarea să poată fi auzită Ăźn timp util.

Nu este Ăźnfricoșător să observăm cĂąt de puțini știu cu siguranță, sau chiar și-ar dori să știe, că au untdelemn Ăźn vase. În zilele noastre, pare suficient să fii membru undeva și apoi să adormi imediat. Dacă cineva pune la Ăźndoială adevărul acestor afirmații, să Ăźncerce cu credință și dragoste să pună această Ăźntrebare oricăror membri ai vreunei biserici sau organizații Ăźn oricare oraș din Anglia, iar răspunsul a cel puțin 5 din 10 va fi : „Sper că am untdelemn Ăźn vas, dar nu pot spune cu siguranță dacă este așa sau nu”.

Deci permiteți-mi să insist asupra nebuniei de a lăsa această Ăźntrebare solemnă Ăźn incertitudine. Timpul se apropie cu repeziciune cĂąnd ușa, fiind Ăźnchisă, va fi absolut Ăźn zadar să strigi : „Doamne, Doamne, deschide-ne!”. CĂąt de Ăźnfricoșător este sunetul acestor cuvinte: „Nu vă cunosc”. Cine poate pricepe chinul etern al inimii ce reflectă la o viață de autoamăgire - un suflet pierdut ce spune: am fost profesor, Ăźnvățător sau predicator? Am citit adesea parabola celor zece fecioare. O, ce nebun am fost! foarte puțin mă gĂąndeam că și situația mea era descrisă Ăźn acea parabolă.

O, cititorule, permite-mi să te Ăźntreb fără ocolișuri: Ești tu salvat? Ai siguranța binecuvĂąntată că Dumnezeu ți-a iertat păcatele Ăźn numele lui Hristos? L-ai primit pe Hristos? Permite-mi să-ți reamintesc că nu contează nicio clipă ce credință ai; dacă nu Ăźl ai pe Hristos, credința ta nu va face altceva decĂąt să Ăźți agraveze starea mizerabilă. Acestea sunt cuvintele Aceluia căruia Îi porți numele: „Iată mirele, ieșiți-i Ăźn ĂźntĂąmpinare!” O, om mort, mărturisitor adormit, „Iată, El vine”. Ce ai gĂąndi dacă ai vedea un copil ĂźncercĂąnd să oprească trenul? Așa cum Ăźn curĂąnd rațiunea umană și necredința vor Ăźmpiedica venirea Fiului lui Dumnezeu. „Fiecare ochi Îl va vedea”. Clipa este fixată. Ce timp pentru această lume! Ce clipă pentru cele cinci chibzuite și ce clipă pentru cele cinci nechibzuite! Ce clipă pentru tine și mine! Glorificat Ăźn prezența lui Hristos sau aruncat Ăźn Ăźntunericul de afară. Întrebare importantă. O, lume adormită, trezește-te, trezește-te !

Și, binecuvĂąntat fie Dumnezeul oricărui har, ce trezire a fost și mai este Ăźncă Ăźn multe părți diferite ale lumii. Printre toate clasele, puterea măreață a Duhului SfĂąnt a fost simțită.

Mărturisitori reci, candele goale, au fost treziți din somnul morții. Bețivi, prostituate, cel mai fără grijă și ĂźndĂąrjit, au fost treziți dintr-o dată la conștiința Ăźngrozitoare a păcatului. Niciun cuvĂąnt nu poate descrie agonia sufletului prin care au trecut aceștia. Mii și zeci de mii au fost aduși pentru a se bucura de siguranța binecuvĂąntată a dragostei iertătoare și a dreptății lui Dumnezeu, Duhul SfĂąnt asigurĂąnd inimile lor că sĂąngele lui Isus i-a curățit de orice păcat. Dumnezeu a fost mulțumit să folosească mijloacele cele mai umile pentru a-Și Ăźmplini lucrarea Sa măreață. I-am văzut unul după altul aduși să asculte CuvĂąntul de o servitoare. Ea a continuat să se roage pentru ei și, ca răspuns la rugăciune, ei au fost aduși imediat la Dumnezeu și au găsit pace. Băieții au mers pe stradă și au adus Ăźnăuntru păcătoși nepăsători, care au plecat Ăźnapoi Ăźndreptățiți de toate lucrurile. Undeva, un orb infidel; Ăźn alt loc, un marinar bătrĂąn blestemĂąnd, doborĂąt complet la pămĂąnt de conștiința păcatului și apoi umplut de bucuria lui Hristos. Bărbați Ăźn vĂąrstă de 60 pĂąnă la 80 de ani, copii mici de șase ani, toți Ăźn același fel aduși să cunoască siguranța mĂąntuirii prin sĂąngele Mielului. Familii Ăźntregi convertite! Da, cu toate cele 50 de mile, i-am cunoscut la depărtare de sute de mile și totuși mĂąntuiți Ăźn același timp.

O! Oare toate aceste lucruri nu spun ele „Iată mirele, ieșiți-i Ăźn ĂźntĂąmpinare!”

Încă un cuvĂąnt cu privire la candela. Un om trebuie să aibă ulei Ăźn candela sa, altfel el nu poate avea o lumină stabilă. Untdelemn ĂźntĂąi, și apoi lumină. El poate lumina fitilul fără ulei. Poate fi o flacără mare pentru moment, dar nu durează. Ce repede se stinge!

În același fel, cineva trebuie să Ăźl aibă pe Hristos ĂźntĂąi și apoi lumina; trebuie să aibă Duhul SfĂąnt ĂźntĂąi și apoi o umblare sfĂąntă Ăźi va urma. Un păcătos ĂźncercĂąnd să aibă mĂąntuirea printr-o umblare sfĂąntă este ca un om care Ăźncearcă să obțină uleiul din arderea bumbacului.

Dacă acesta este și cazul tău, cititorule, dacă ai căutat mĂąntuirea prin fapte bune sau o viață sfĂąntă, dacă Ăźntotdeauna ai depus eforturi uriașe pentru a fi o persoană mai bună, dacă și pentru o perioadă ai avut o mărturisire arzătoare că erai o persoană mai bună, atunci permite-mi să-ți cer să iei o candelă goală, să Ăźi lustruiești bine exteriorul, să Ăźi pui Ăźnauntru un fitil, dar să nu torni ulei Ăźn ea; pune-o pe noptiera ta, aprinde fitilul și stai jos și privește-o. Gata! ce flacără pentru un moment, dar cred că te aud spunĂąnd, Ăźn timp ce se stinge, „Ah! acesta sunt eu; am facut tot posibilul ca să ard, dar candela mea este goala”. Eforturile supreme ale omului sfĂąrșesc Ăźn Ăźntuneric. Oh! cĂąt de mulți ce odată au apărut ca lumini arzătoare sunt acum Ăźn Ăźntunericul disperării; ei nu L-au avut niciodată pe Hristos și de aceea nu au putut dăinui. Nu putem schimba ordinea lui Dumnezeu. Trebuie să fie cauza Ăźnaintea efectului. Flacăra va produce ulei tot la fel de repede cum faptele bune produc mĂąntuirea. Cele cinci fecioare nechibzuite au aflat, pe propria piele, că singurul lucru de care aveau nevoie era untdelemn. „Dați-ne din untdelemnul vostru” au spus ele cĂąnd a fost prea tarziu.

Ce bocet de disperare se va ridica Ăźn acea zi din mulțimile care au avut candela mărturisirii exterioare, dar care nu L-au avut niciodată pe Hristos Ăźn inima lor. Este un pericol serios pentru copiii de credincioși; ei cresc atașați Ăźn mod stăruitor de partea părinților lor și, cu o candelă goală, dorm Ăźntr-o siguranță fatală; sau Ăźn mod sincer ei luptă pentru un timp (fără untdelemn) pentru a imita lumina părinților lor, devin apoi descurajați de eșecurile repetate. Satan șoptește „Totul este un fals!” și nu sunt decĂąt foarte aproape de a sfĂąrși, Ăźn Ăźntuneric.

Suflet trezit, Ăźngrijorat, poate Ăźntrebi: spune-mi cum pot obține ulei pentru candela mea goală - mĂąntuire pentru sufletul meu pierdut? Cum pot fi gata să intru și să fiu cu Hristos Ăźnainte ca ușa să fie Ăźnchisă de tot? Ah! este acesta strigătul inimii tale rănite? Atunci am vești bune pentru tine. Totul este Ăźmplinit; Dumnezeu Și-a Ăźmplinit promisiunea prin aceea că L-a Ăźnviat pe Hristos dintre morți. Jertfă scumpă, Tu ai sfĂąrșit lucrarea pe care Tatăl Tău Ți-a dat-o să o faci! Miel, odată Ăźnjunghiat, acum viu! Și oh, păcătos trezit, oricĂąt de Ăźnchis este cărămiziul păcatelor tale, prin acest Hristos mort și Ăźnviat Ăźți este vestită și ție iertarea păcatelor și, prin El, toți cei care cred sunt Ăźndreptățiți de toate lucrurile. (Fapte 13:38 ).

O veste mai bună Dumnezeu nu ar fi putut să-ți dea, mai mult ca sigur Dumnezeu nu ar fi putut face. Dacă Dumnezeu ți s-ar arăta Ăźn această clipă și ți-ar vorbi față Ăźn față El nu ți-ar putea spune mai multe. Nu ar putea fi mai sigur de atĂąt; este cuvĂąntul lui Dumnezeu către tine - iertarea păcatelor către tine, cititorul meu. Nu este aceasta ceea ce inima ta arzĂąndă dorește - de a fi Ăźndreptățită de Însuși Dumnezeu față de toate lucrurile? Parcă aud cititorul meu spunĂąnd „Cum pot ști cu siguranță că sunt Ăźndreptățit de toate lucrurile ?”

Spune-mi două lucruri și eu Ăźți voi spune ție trei.

1. ‘’Crezi cu siguranță că Isus, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce ca jertfă pentru păcate?’’

„O, da, cred aceasta din toată inima mea.”

„Cum crezi aceasta? Dumnezeu o spune Ăźn CuvĂąntul Său și așa o cunoști, nu-i așa?”

„Da, așa este.”

2. „Crezi din inimă că Dumnezeu L-a Ăźnviat pe Același Isus dintre morți ?”

„Da, Ăźntr-adevăr, cred aceasta din toată inima mea.”

„Cum știi aceasta?”

„Pe baza aceleiași simple mărturii a cuvĂąntului lui Dumnezeu.”

Acum Ăźți voi spune cel de-al treilea lucru. Același cuvĂąnt sigur al lui Dumnezeu spune „toți cei care cred sunt Ăźndreptățiți de toate lucrurile”. Deci, dacă sunt sigur de primul și de al doilea, de ce să nu fiu și de al treilea ?

Știu că Isus a murit pentru păcate; CuvĂąntul lui Dumnezeu spune aceasta. Știu că Dumnezeu L-a Ăźnviat dintre morți; CuvĂąntul lui Dumnezeu spune așa. Îl cred pe Dumnezeu. Știu astfel că sunt Ăźndreptățit de toate lucrurile; CuvĂąntul lui Dumnezeu spune aceasta. Da, Dumnezeu spune clar: toți cei care cred sunt Ăźndreptățiți de toate lucrurile. O! Suflet trezit, cugetă bine la aceste cuvinte de viață. Nu spune cel care simte sau face ceva; simțul și făcutul vor veni după; spune: „toți cei care cred sunt Ăźndreptățiți de toate lucrurile”.

Crezi că Isus a murit, că Isus a Ăźnviat din nou? Atunci de ce să nu crezi ceea ce Dumnezeu Ăźți spune ție și oricărui păcătos care crede? El spune că ești Ăźndreptățit. O, ce bucurie adĂąncă și de nespus dă aceasta oricărui suflet care crede ceea ce spune Dumnezeu. Întreb, crezi Ăźn Dumnezeu? Simțămintele și faptele tale nu mai au nimic de a face cu una sau cealalta. Hristos a murit jertfă pentru păcate. Dumnezeu a acceptat ispășirea, deoarece El L-a Ăźnviat pe Isus din morți. Tu crezi aceasta Ăźn inima ta și Dumnezeu declară că ești Ăźndreptățit. Adevăr binecuvĂąntat, de neschimbat! Ai auzit astfel vocea lui Isus - chemarea lui Dumnezeu? Isus Ăźți spune: „Adevărat, adevărat vă spun că cine aude cuvĂąntul Meu și crede Ăźn Cel care M-a trimis are viață eternă și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață.” (Ioan 5:24 ). Ah, totul este astfel clar, real, veșnic. Dispăreți Ăźndoieli și temeri; dispăreți negativism, Ăźntuneric, nesiguranță și creștinism fals! Pentru sufletul care crede aceste cuvinte ale lui Isus totul este adevărat, clar, sigur, da, adevăr etern. O, cititorule! auzi tu cuvintele lui Isus - crezi tu Ăźn Dumnezeu care L-a trimis? El, care nu poate să mintă, spune: „Tu ai viață veșnică”. O, cĂąt de multe suflete au fost fericite cu aceste ultime cuvinte și de ce nu și inima ta? de ce ar mai trebui să te Ăźndoiești atĂąt timp cĂąt Isus vorbește atĂąt de clar sufletului tău speriat. Dumnezeu Ăźn CuvĂąntul Său și prin Duhul SfĂąnt Ăźți adeverește ție astfel; nu ai nevoie de o mai mare dovadă decĂąt cea a lui Dumnezeu. Credința este darul lui Dumnezeu. Crezi Ăźn Dumnezeu, deci cu siguranță ai auzit CuvĂąntul Său, deoarece credința vine prin auzire și auzirea prin CuvĂąntul lui Dumnezeu. Da, pentru mĂąngĂąierea ta Ăźți voi cita un verset din adevărul lui Dumnezeu pentru susținerea sufletului, unde poți vedea cum mĂąntuirea completă, de la Ăźnceput pĂąnă la sfĂąrșit, este Ăźn Ăźntregime a lui Dumnezeu și de aceea nu poate eșua:

„Iar pe cei pe care i-a rĂąnduit dinainte, pe aceștia i-a și chemat; și pe cei pe care i-a chemat, pe aceștia i-a și Ăźndreptățit; iar pe cei pe care i-a Ăźndreptățit, pe aceștia i-a și glorificat.’’ Romani 8:30 .

Este o stĂąncă solidă aceasta, cititorul meu - totul, totul de la Dumnezeu, de la Ăźnceput pĂąnă la sfĂąrșit. Suflete al meu, Ăźncrede-te Ăźn Dumnezeu. Ai fost chemat de Dumnezeu? Ai crezut Ăźn Dumnezeu? Atunci Ăźndreptățirea ta este tot la fel de sigură cum este chemarea ta și gloria ta veșnică la fel de sigură cum sunt cele doua.

Ridică-te, tu, cel ce dormi, și trezește-te la certitudinile lui Dumnezeu - predestinat, chemat, Ăźndreptățit, glorificat. Suficient, Dumnezeul meu, suficient. Glorie, glorie veșnică Ție, Dumnezeul meu; Tu ești Cel care Ăźndreptățește prin sĂąngele Mielului.

Repet. Cititorule, ai primit tu mărturia lui Dumnezeu ? „Și aceasta este mărturia: că Dumnezeu ne-a dat viață eternă și această viață este Ăźn Fiul Său.” 1. Ioan 5:11 . Da, dacă ai crezut mărturia lui Dumnezeu, l-ai primit pe Hristos, ai fost salvat, ai untdelemn Ăźn vasul tău pentru lumină, pentru o viață sfĂąntă. Stop, nu confunda! nu este de niciun folos să Ăźncerci să duci o viață sfĂąntă dacă nu ești sigur mai ĂźntĂąi că ai untdelemn Ăźn vas. Necredinciosul Ăźmpotrivitor va spune: „Acest om vrea să spună că dacă doar credem, putem continua Ăźn păcat, nu contează; faptele bune și o viață sfĂąntă nu sunt de niciun folos”.

Răspunsul meu e clar: faptele bune și o viață sfĂąntă nu au niciun folos Ăźn plus pentru mĂąntuire, după cum fitilul fumegĂąnd este pentru ulei. Dar, Ăźn același timp, ar trebui să fiu nebun să spun că untdelemnul nu ar avea niciun folos Ăźn dăruirea și susținerea luminii. Nu, fără ulei fitilul nu va da lumină și tot la fel de adevărat este că fără Hristos, mai ĂźntĂąi, fără mĂąntuire, Ăźn primul rĂąnd, nu pot fi fapte bune și o viață sfĂąntă. De aceea Pavel, precum și fiecare slujitor adevărat al lui Hristos, Ăźncă din timpul său și pĂąnă Ăźn prezent, au luptat Ăźmpotriva falsei Ăźnvățături a faptelor necesare pentru mĂąntuire. Fiii Ăźntunericului nu pot vedea aceasta și prin urmare se opun (vezi Romani 3:8 ). Mărturisim că „omul este Ăźndreptățit prin credință fără faptele legii”. „Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni”. „Fiind Ăźndreptățiți prin credință”. Apoi, apostolul spune: „Vreau ca tu să insiști asupra acestor lucruri, ĂźncĂąt cei care L-au crezut pe Dumnezeu să aibă grijă să fie cei dintĂąi Ăźn fapte bune” (Tit 3:8 ).

Acesta este adevărul simplu și clar al Sfintei Scripturi - ĂźntĂąi untdelemnul, iar după aceea candela va arde. ÎntĂąi mĂąntuirea, darul fără plată al lui Dumnezeu, iar apoi o viață sfĂąntă. Ulei pentru lumină și nu lumină pentru ulei. Hristos pentru o viață sfĂąntă, nu o viață sfĂąntă pentru Hristos. Aceasta este marea diferență dintre adevărul Scripturii și minciuna Ăźntunericului; una Ăźl arată pe Hristos ĂźntĂąi, salvarea fiecărui credincios și singura putere și sursă pentru o viață sfĂąntă; aceasta dăruiește pace, bucurie, siguranța mĂąntuirii și putere pentru fapte sfinte. Cealaltă pune faptele pe primul loc Ăźmpreună cu speranța deșartă că dacă sunt Ăźmplinite Ăźn mod desăvĂąrșit atunci sufletul poate fi mĂąntuit și, spunem cu tristețe, aceasta se pretinde a fi evanghelia lui Hristos. Vai! sufletul, prins sub o astfel de Ăźnvățătură oarbă, este abandonat precum candela fără ulei Ăźntr-un Ăźntuneric fără ajutor, din cĂąnd Ăźn cĂąnd o mică scĂąnteie de speranță și apoi adĂąncimile disperării.

Te-a scăpat Dumnezeu pe tine, cititorul meu, din acest Ăźntuneric Ăźngrozitor? Ești sigur acum că ai untdelemn Ăźn vas, că Ăźl ai pe Hristos Ăźn inimă, că sunt adevărate cuvintele Sale, că ai viață veșnică? A facut Dumnezeu să strălucească asupra ta Ăźndurarea Sa veșnică? Atunci, te „ündemn [...] prin Ăźndurările lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfĂąntă, plăcută lui Dumnezeu” (vezi Romani 12 ). Numai către copiii lui Dumnezeu, cei care au fost salvați, sunt adresate aceste principii scumpe ale CuvĂąntului lui Dumnezeu. O, atunci, tovarașii mei credincioși, noi cei care suntem mĂąntuiți cu o mĂąntuire veșnică, cu un așa preț, haideți să ne ridicăm și să ne pregătim candelele. Am ars noi oare prea neclar? Suntem chemați să arătăm Ăźn afară laudele către Cel care ne-a chemat din Ăźntuneric către lumina Sa minunată. O, cĂąt am eșuat! Ce conformitate cu lumea aceasta! cĂąt de lumesc! CĂąt de firesc! CĂątă voie proprie! CĂąt de puțină ascultare a inimii de Dumnezeu! CĂąt sectarism rușinos! CĂąt de puțină dragoste reală față de toți copiii răscumpărați ai lui Dumnezeu! CĂąt de puțină dorință de a cĂąștiga suflete pentru Hristos. CĂąt de puțină părtășie reala și personală cu Dumnezeu, fără de care exteriorul este doar fățărnicie. O, haideți să ne Ăźntoarcem cu credință la Tatăl nostru iubitor. Fie ca fiecare, cu o smerenie a inimii, să Ăźși prezinte Ăźntreaga stare Ăźnaintea Sa, care este credincios și gata să ierte și să ne ierte de toate nedreptățile. Domnul este aproape. Iată, vine Mirele! Candela trebuie pregătită. Fie ca Domnul să Ăźndepărteze crusta arsă și să ne umple cu Duhul SfĂąnt, ca acel puțin timp Ăźnainte de a-L vedea pe Domnul nostru să fie petrecut Ăźn deplina lumină a prezenței Sale.

O, tovarașul meu credincios, Mielul este vrednic de Ăźntreaga ta inimă. Cedează-i totul Lui, trup, suflet și duh. Da, totul: timp, proprietăți, gĂąnduri - tot, totul lui Hristos. Nu păstra nicio parte. El nu a păstrat nimic. El a dat totul - pe Sine Însuși pentru tine. A existat vreodată dragoste ca a Sa? O, fericit, salvat, iertat, Ăźndreptățit copil al lui Dumnezeu ascultă strigătul - strigătul de la miezul nopții - Treziți-vă, treziți-vă și străluciți cu tărie! Hristos este lumina ta, viața ta, totul. Prin moartea și chinul Său, prin lacrimile și gemetele Sale, prin sĂąngele și prin apa care au curs din coasta Sa străpunsă, prin mĂąinile și picioarele Sale străpunse, prin plecarea capului Său și prin renunțarea la duhul Său, prin Ăźnvierea și gloria Sa, prin arătarea Sa Ăźn văzduh pentru a te chema la Sine prin zĂąmbetul și ĂźntĂąmpinarea Sa - o, trezește-te, trezește-te! Scutură-te de somnul lumesc și pregătește-te să-L ĂźntĂąlnești pe Domnul tău! Iată, El vine; ieși Ăźnainte să Îl ĂźntĂąmpini. O, Dumnezeule, Ăźngăduie ca, de acum Ăźncolo, puținul nostru timp să Ăźl petrecem cu Tine! Fie ca nu doar vorbele și faptele noastre, dar chiar motivele inimilor noastre să poarte lumina chipului Tău. Ține-ne prin puterea Ta măreață.

Voi ce Ăźl respingeți pe Hristos, mărturisitori reci și goi, cĂąteva cuvinte și lacrimi Ăźn plus pentru voi. GĂąndiți-vă la aceste cuvinte: „și ușa a fost Ăźnchisă”, „nu vă cunosc”. Lumea lui Satan este acum alegerea voastră; ce Ăźți va oferi ea Ăźn acea oră? Ce proprietate va mai valora atunci? Ce plăcere Ăźți va mai oferi păcatul atunci? Ce valoare vor mai avea aplauzele lumii și ale lui Satan atunci? Privește acea zi Ăźn față și spune-mi ce va merita să ai atunci comparat cu Hristos? CĂąt de Ăźnfricoșătoare alegere a inimii omenești! Ți-ai ales lumea lui Satan ca partea ta aici? Atunci iadul lui Satan va fi destinul tău veșnic și Ăźntr-un timp atĂąt de scurt! Fie ca Dumnezeu să te trezească din somnul tău letal!

O formă de evlavie fără putere nu va fi de niciun folos la venirea Domnului; numai cei care au avut untdelemn Ăźn vasele lor au intrat. Da, toți cei care nu au Duhul lui Hristos vor fi lăsați afară și atunci, o, gĂąndește-te la Ăźngrozitoarea zi a mĂąniei Dumnezeului Atotputernic! Nu știm clipa cĂąnd Biserica lui Dumnezeu, răscumpărată prin sĂąnge, va fi ridicată pentru a-L ĂźntĂąlni pe Domnul Ăźn văzduh. Multe lucruri nu au nicio Ăźndoială că vor fi Ăźmplinite Ăźnainte ca Domnul gloriei să vină pe acest pămĂąnt Ăźn judecata față de națiunile existente. Dar nu cunosc nicio profeție care trebuie să se Ăźmplinească Ăźnainte ca Hristos să vină și să Ăźi ia pe sfinții Săi pentru a se ĂźntĂąlni cu El. Deci, prieteni, haideți să veghem și să așteptăm ĂźntĂąlnirea cu Domnul nostru. O, cum va fi să vedem acea față, acel zĂąmbet - căldura și profunzimea dragostei despre care nicio pană nu poate scrie, nicio limbă să vorbească. Ah, copil al lui Dumnezeu ce ești Ăźncercat și suferi mai așteaptă puțin și vei intra Ăźn bucuria Domnului tău; nu vei mai fi ispitit, nu vei mai păcătui, nu te vei mai Ăźntrista din pricina Lui. Iar cei care au plecat mai Ăźnainte, de care a fost greu să te desparți, cum va fi să te reĂźntĂąlnești - să te reĂźntĂąlnești și să nu te mai desparți! Ce este această lume pentru noi care așteptăm o bucurie atĂąt de veșnică și atĂąt de divină? „Voi vedea fața Ta Ăźn dreptate; voi fi satisfăcut cĂąnd mă voi trezi Ăźn chipul Tău.” GĂąndiți-vă, voi copii ai lui Dumnezeu, săraci și disprețuiți de lume, la gloria care vă așteaptă pentru totdeauna cu și ca Domnul.

Un articol de Charles Stanley

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MOBILIER, BICICLETE, HAINE, TERMOPANE, SALTELE...Vezi aici!