Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Cum să îți petreci ziua cu Dumnezeu

Publicat la 2013-02-14 de Traian

O viață sfĂąntă tinde să devină mai ușoară atunci cĂąnd cunoaștem ordinea obișnuită și modul de Ăźndeplinire al Ăźndatoririlor noastre - cĂąnd orice lucru se ĂźntĂąmplă la momentul potrivit. De aceea, vă voi da cĂąteva scurte Ăźndrumări pentru petrecerea zilei Ăźntr-un mod sfĂąnt.

Somnul
Măsoară bine timpul rezervat somnului, ca să nu irosești orele prețioase ale dimineții trĂąndăvind Ăźn pat. Orele de somn trebuie să fie potrivite cu sănătatea și cu munca ta, nu cu plăcerea leneviei.

Primele gĂąnduri
Îndreaptă către Dumnezeu primele tale gĂąnduri conștiente; Ăźnalță-ți inima către El cu reverență și recunoștință pentru odihna de care te-ai bucurat Ăźn noaptea ce a trecut, apoi Ăźncredințează-te Lui pentru ziua ce urmează.
Obișnuiește-te să fii atĂąt de consecvent Ăźn aceasta ĂźncĂąt să ajungi să fii oprit de conștiință atunci cĂąnd gĂąndurile vieții de zi cu zi vor să aibă ĂźntĂąietatea. GĂąndește-te la Ăźndurarea unei nopți de odihnă și la faptul că mulți și-au petrecut-o Ăźn iad; mulți au petrecut-o Ăźn Ăźnchisoare; mulți au petrecut-o Ăźn adăposturi reci și neprimitoare; mulți și-au petrecut-o suferind din cauza durerilor chinuitoare și a bolilor, obosiți de paturile Ăźn care zac și obosiți de viață.
GĂąndește-te la multele suflete care Ăźn noaptea ce a trecut au fost chemate din trupurile lor să se Ăźnfățișeze pline de groază Ăźn fața lui Dumnezeu, și mai gĂąndește-te cĂąt de repede trec zilele și nopțile! CĂąt de iute va veni ultima ta noapte sau zi! Examinează ce lipsește sufletului tău ca să fie pregătit pentru o astfel de vreme și caută acel lucru fără ĂźntĂąrziere.

Rugăciunea
Rugăciunea personală (sau Ăźmpreună cu partenerul tău) să aibă loc Ăźnaintea rugăciunii la care participă Ăźntreaga familie. Dacă e posibil, pune-o pe primul loc, Ăźnaintea oricărei alte lucrări a zilei.

Închinarea familiei
Închinarea Ăźmpreună cu Ăźntreaga familie trebuie Ăźndeplinită cu consecvență și la o oră la care de obicei nu apar Ăźntreruperi.

Obiectivul fundamental
Amintește-ți obiectivul tău fundamental, iar atunci cĂąnd te apuci de munca fiecărei zile, sau Ăźnaintea oricărei activități din această lume, lasă ca pe inima ta să stea scris "SfĂąnt Domnului", Ăźn tot ce faci.

Nu fă nici un lucru pe care Dumnezeu nu l-ar aproba și despre care nu poți spune cu convingere că El te-a trimis să-l faci. Nu fă nimic Ăźn această lume pentru un oricare alt motiv decĂąt acela să Îi fii plăcut Domnului, să Îi dai slavă și să te bucuri Ăźmpreună cu El. "Deci, fie că mĂąncați, fie că beți, fie că faceți altceva: să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu." - 1 Corinteni 10:31.

Fii sĂąrguincios Ăźn profesia ta
Îndeplinește sarcinile profesiei tale cu grijă și cu sĂąrguință. Astfel:

(a) Vei dovedi că nu ești leneș sau supus firii tale pămĂąntești (ca aceia care nu i se pot Ăźmpotrivi), și vei Ăźncuraja omorĂąrea tuturor poftelor și dorințelor firii pămĂąntești, care sunt hrănite de lene și trĂąndăvie.
(b) Vei ține gĂąndurile nefolositoare departe de mintea ta, acele gĂąnduri care mișună Ăźn mințile persoanelor ce-și pierd vremea degeaba.
(c) Nu vei pierde timp prețios, un lucru de care persoanele leneșe sunt vinovate zilnic.
(d) Vei rămĂąne pe drumul ascultării de Dumnezeu, atunci cĂąnd leneșii comit Ăźntruna păcate de omitere.
(e) Vei avea mai mult timp pentru activități sfinte dacă lucrezi cu sĂąrguință Ăźn profesia ta. Persoanele leneșe nu au timp să se roage sau să citească pentru că și-l pierd tărăgănĂąnd lucrurile Ăźn munca lor.
(f) Te poți aștepta la binecuvĂąntarea lui Dumnezeu și la Ăźmplinirea nevoilor tale, atĂąt cele personale cĂąt și ale Ăźntregii familii.
(g) Poți contribui de asemenea la sănătatea trupului tău, mărindu-i astfel competența Ăźn slujba sufletului.

Ispite și lucruri care corup
Cunoaște Ăźn Ăźntregime ispitele și lucrurile care te pot corupe - și veghează Ăźmpotriva lor Ăźntreaga zi. Trebuie să te păzești Ăźn special de cele mai periculoase lucruri care corup și de acele ispite pe care prietenii sau afacerile ți le pun inevitabil Ăźnainte.

Păzește-te de păcatele de căpătĂąi ale necredinței: ipocrizia, egoismul, mĂąndria, satisfacerea plăcerilor trupului și dragostea exagerată pentru lucrurile pămĂąntești. Ai grijă să nu fii atras de modul de gĂąndire al lumii și de Ăźngrijorările ei nenumărate, sau să rĂąvnești la o poziție mai Ăźnaltă Ăźn societate, sub pretextul sĂąrguinței Ăźn profesia ta.

Dacă lucrezi sau faci afaceri cu alții, păzește-te de egoism și de orice urmă de nedreptate sau lipsă de generozitate. În legăturile cu ceilalți, păzește-te de ispita conversației seci și nefolositoare. Păzește-te și de persoanele care te vor ispiti să te mĂąnii. Păstrează-ți decența și vorbirea curată pe care o cer legile neprihănirii. Dacă discuți cu lingușitori, ai grijă să nu te umfli de mĂąndrie.

Dacă stai de vorbă cu cei ce te disprețuiesc și te rănesc, Ăźntărește-te Ăźmpotriva mĂąndriei nerăbdătoare și răzbunătoare.

La Ăźnceput, aceste lucruri vor fi foarte dificile, cĂątă vreme păcatul mai are vreo putere Ăźn tine, dar odată ce ai cĂąștigat o Ăźnțelegere continuă a pericolului otrăvitor pe care Ăźl prezintă fiecare din aceste păcate, inima ta va fi gata să le evite și o va face cu ușurință.

Meditația
CĂąnd ești singur Ăźn Ăźndeletnicirile tale, profită de acel timp folosindu-l pentru meditații practice și folositoare. Meditează la bunătatea nesfĂąrșită și la desăvĂąrșirea lui Dumnezeu; la Hristos și la răscumpărare; la Cer și la cĂąt de nevrednic ești să intri Ăźn el, și cum meriți nenorocirea veșnică Ăźn Iad.

Singurul motiv
Orice faci, singur sau Ăźmpreună cu alții, fă totul pentru slava lui Dumnezeu (1 Corinteni 10:31). Altfel, acel lucru nu va fi primit de Dumnezeu.

Răscumpără timpul
Pune mare valoare pe timpul tău, ai mai mare grijă să nu-ți pierzi timpul decĂąt ai să nu-ți pierzi banii. Nu lăsa ca distracțiile fără valoare, discuțiile inutile, prietenii nefolositori sau somnul să Ăźți răpească timpul prețios.

Ai mai mare grijă să eviți persoana, fapta sau modul de viață care Ăźți fură timpul, decĂąt te Ăźngrijești să eviți hoții și tĂąlharii.

Asigură-te că nu Ăźți pierzi niciodată vremea fără folos, ci mai degrabă Ăźți folosești timpul Ăźn cel mai profitabil mod cu putință și nu prefera unul mai puțin folositor Ăźn locul altuia care-ți folosește mai mult.

MĂąncarea și băutura
MănĂąncă și bea cu moderație și recunoștință pentru sănătate, nu pentru plăcerea nefolositoare. Niciodată nu-i fă pe plac trupului prin mĂąncăruri și băuturi care dăunează sănătății tale.

Amintește-ți păcatul Sodomei: "Iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma: era ĂźngĂąmfată, trăia Ăźn belșug și Ăźntr-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și nu sprijinea mĂąna celui nenorocit și celui lipsit" - Ezechiel 16:49.

Apostolul Pavel plĂąngea atunci cĂąnd Ăźi pomenea pe cei al căror sfĂąrșit "va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pĂąntecele și slava lor este Ăźn rușinea lor, și se gĂąndesc la lucrurile de pe pămĂąnt." - Filipeni 3:18,19. Deci nu trăiți după Ăźndemnurile firii pămĂąntești, ca să nu muriți (Romani 8:13).

Păcatele Ăźnvingătoare
Dacă vreo ispită te biruie și cazi Ăźn vreun păcat, pe lĂąngă eșecurile obișnuite, regretă-l și mărturisește-l imediat Ăźnaintea lui Dumnezeu; pocăiește-te fără ĂźntĂąrziere, cu orice preț. Te va costa cu siguranță mai mult dacă vei continua Ăźn păcat și nu te vei pocăi.

Nu-ți subestima eșecurile obișnuite, ci mărturisește-le și luptă zilnic Ăźmpotriva lor, avĂąnd grijă să nu le Ăźnrăutățești prin nepocăință și dispreț.

Relațiile
Amintește-ți Ăźn fiecare zi de Ăźndatoririle speciale pe care le cer diversele relații: soți, soții, copii, stăpĂąni, slujitori, pastori, oameni, judecători, supuși.

Amintește-ți că fiecare relație are Ăźndatoririle ei speciale și avantajele ei prin binele pe care Ăźl face. Dumnezeu Ăźți cere credincioșie Ăźn această problemă, la fel ca Ăźn oricare alta.

Încheierea zilei
Înainte să adormi din nou, este un lucru Ăźnțelept și necesar să faci bilanțul faptelor și binecuvĂąntărilor zilei ce a trecut, ca să poți mulțumi pentru toate binecuvĂąntările speciale și să te smerești pentru toate păcatele tale.

Acest lucru e necesar ca să Ăźți poți reĂźnnoi pocăința și hotărĂąrea de a asculta, și ca să te cercetezi să vezi dacă sufletul tău e mai bun sau mai rău, dacă păcatul scade și harul crește, dacă ești mai bine pregătit pentru suferință, moarte și veșnicie.

Fie ca aceste Ăźndrumări să se Ăźntipărească pe mintea ta și să devină o practică zilnică a vieții tale.

Dacă sunt practicate cu sinceritate, ele vor duce la sfințirea, rodirea și liniștea vieții tale și Ăźți vor aduce o moarte plină de mĂąngĂąiere și pace.


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...CASE DE MARCAT , COPIATOARE, MULTIFUNCTIONALE...Vezi aici!