Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ce spune Biblia despre salarizarea pastorului

Publicat la 2013-02-04 de Traian

Există mai multe pasaje biblice Ăźn care este abordat acest subiect al salarizării pastorului (preotului). În baza lor doresc să accentuez cĂąteva adevăruri importante.

1. Salarizarea lucrătorilor Ăźn Evanghelie este porunca lui Hristos

Apostolul Pavel a dedicat capitolul 9 al Epistolei I către Corinteni Ăźn Ăźntregime acestui subiect din motiv că unii creștini din Corint Ăźl judecau pe el și pe Barnaba zicĂąnd că ei nu au dreptul să fie la Ăźntreținerea Bisericii. ArgumentĂąnd dreptul lucrătorului creștin să aibă suportul din Biserică, Apostolul face o comparație cu slujirea de la Templu Ăźn Vechiul Testament și spune:

Nu știți că cei ce Ăźndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la Templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot așa, Domnul a rĂąnduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. (1 Corinteni 9:13-14)

Deci, Domnul Isus a rĂąnduit (a stabilit, a instaurat) ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie, adică de aici să-și aibă Ăźntreținerea lor.

2. Lucrătorii Ăźn Evanghelie trebuie să se supună Ăźn smerenie poruncii lui Hristos

Cunosc pastori și lucrători Ăźn Evanghelie care refuză să trăiască din Evanghelie, adică refuză să primească salarizare  din Biserică și astfel, ei se angajează la alt serviciu, sau Ăźncep o afacere, tocmai ca să-și aibă suportul din aceste afaceri și să nu le poată nimeni reproșa sau să fie judecați pe nedrept. Dar trebuie și ei și Biserica să Ăźnțeleagă că nu poți face mai multe lucruri odată și să le faci pe toate bine. Munca pastorului este foarte grea și cere mult timp și efort. De aceea, fiecare pastor, preot, fiecare lucrător Ăźn Evanghelie trebuie să se supună Domnului Hristos care a rĂąnduit pentru cei cei propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie.

3. Împlinirea nevoilor lucrătorului Ăźn Evanghelie

Încă la Ăźnceputul capitolului 9 din I Corinteni, Apostolul Pavel scrie:

Iată răspunsul meu de apărare Ăźmpotriva celor ce mă cercetează. N-avem dreptul să mĂąncăm și să bem? N-avem dreptul să ducem cu noi o soră, care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa? Ori numai eu și Barnaba n-avem dreptul să nu lucrăm? Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădește o vie, și nu mănĂąncă din rodul ei? Cine paște o turmă, și nu mănĂąncă din laptele turmei? (1 Corinteni 9:3-7)

Toate cele scrise mai sus sunt Ăźntrebări retorice pe care le adresează Apostolul Pavel creștinilor din Corint și prin care vrea să le comunice că:

  • suportul financiar acordat lucrătorilor Ăźn Evanghelie trebuie să le Ăźmplinească nevoile lor și ale familiei lor așa ca să nu aibă nevoie să lucreze la un alt serviciu
  • Aceasta implică hrana, cheltuielile pentru deplasările care țin de lucrarea Evangheliei (Ăźmpreună cu soția) și ceea ce este necesar pentru lucrarea lui, tot așa cum un ostaș cĂąnd merge la război are nevoie de arme pe care nu le poate procura pe cheltuiala sa.

4. Potrivit cu bunurile duhovnicești pe care le seamănă

Pentru că Corintenilor le părea că prea mult li se cere cĂąnd este vorba să ofere suport lucrătorilor Ăźn Evanghelie, Apostolul Pavel le-a adresat iar o Ăźntrebare retorică:

Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice? (1 Corinteni 9:11)

Dacă un creștin va fi sincer și va compara valoarea lucrurilor duhovnicești pe care le primește de la cei care Ăźi slujesc Ăźn Evanghelie cu valoarea lucrurilor materiale pe care le-a oferit el, va vedea că este o mare diferență. De aceea, cĂąnd este vorba să le oferim suport celor care lucrează la zidirea noastră sufletească, este bine să ne gĂąndim la valoarea lucrurilor duhovnicești pe care le-am primit  și le primim de la ei.

Salarizarea pastorului (preotului) se face potrivit cu bunurile pe care le seamănă

5. Potrivit cu mijloacele

Chiar dacă scrie despre ajutorarea sfinților din Ierusalim, Ăźn Epistola II către Corinteni, Apostolul Pavel le dă cĂąteva principii care sunt importante și necesare de luat Ăźn considerație atunci cĂąnd este stabilită de către biserica locală salarizarea pastorului sau a unui lucrător Ăźn Evanghelie. Apostolul scrie astfel:

Isprăviți, dar, acum de făcut; pentru ca, după graba voinței, să fie și Ăźnfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre. Pentru că, dacă este bunăvoință, darul este primit, avĂąndu-se Ăźn vedere ce are cineva, nu ce n-are. Aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strĂąmtorați; (2 Corinteni 8:11-13)

Biserica trebuie să stabilească plata unui lucrător Ăźn Evanghelie potrivit cu mijloacele de care dispun. Este evident că va fi diferență Ăźntre mijloacele financiare ale unei biserici mici și una mare, dar va fi diferență și Ăźn ce privește numărul de lucrători Ăźn Evanghelie care trebuie să Ăźmplinească nevoile duhovnicești ale acestor biserici.

6. Cu dărnicie

Acesta este un foarte important principiu. Biserica trebuie să fie conștientă și fiecare membru trebuie să Ăźnțeleagă că au o datorie față de cei care le slujesc Ăźn Evanghelie, de aceea să se Ăźmpartă din bunurile lor cu dărnicie și cu bunăvoință, ca aceasta să fie acceptată Ăźnaintea lui Dumnezeu, cum scrie:

De aceea, am socotit de trebuință să rog pe frați să vină mai Ăźnainte la voi și să pregătească strĂąngerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgĂąrcenie. Să știți: cine seamănă puțin, puțin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărĂąt Ăźn inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie Ăźl iubește Dumnezeu.” (2 Corinteni 9:5-7)

7. Fiecare creștin are o obligație personală față de slujitorii care Ăźl Ăźnvață din CuvĂąntul lui Dumnezeu

În Epistola către Galateni, Apostolul Pavel a scris:

Cine primește Ăźnvățătura Ăźn CuvĂąnt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce-l Ăźnvață. (Galateni 6:6)

Porunca este adresată nemijlocit celui care primește Ăźnvățătură din CuvĂąnt și i se cere să facă parte din toate bunurile lui și celui ce-l Ăźnvață. Un bun creștin nici odată nu va nesocoti acest aspect al uceniciei. Imediat după ce a dat această Ăźnvățătură, Apostolul Pavel scrie:

Nu vă Ăźnșelați: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă Ăźn firea lui pămĂąntească va secera din firea pămĂąntească putrezirea; dar cine seamănă Ăźn Duhul va secera din Duhul viața veșnică. Să nu obosim Ăźn facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. (Galateni 6:7-9)

Conform acestui verset, cum crezi că seamănă creștinul care face parte din toate bunurile lui celui care Ăźl Ăźnvață din CuvĂąntul lui Dumnezeu? Dar cum seamănă creștinul care nesocotește acest aspect important al vieții creștinești?

8. Unii slujitori să fie Ăźnvredniciți de Ăźndoită cinste

CĂąnd Ăźl Ăźnvață pe Timotei cum să fie stabilită plata lucrătorilor Ăźn Biserică, Apostolul Pavel i-a scris:

Prezbiterii care cĂąrmuiesc bine să fie Ăźnvredniciți de Ăźndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu Ăźnvățătura pe care o dau altora. Căci Scriptura zice: „Să nu legi gura boului cĂąnd treieră bucate”; și: „Vrednic este lucrătorul de plata lui.” (1 Timotei 5:17-18)

Tot Apostolul Pavel a explicat semnificația simbolului cu privire la  boul care treieră bucate cĂąnd a scris:

În adevăr, Ăźn Legea lui Moise este scris: „Să nu legi gura boului care treieră grĂąul!” Pe boi Ăźi are Ăźn vedere Dumnezeu aici? Sau vorbește El Ăźnadins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel; căci cine ară trebuie să are cu nădejde, și cine treieră grĂąul trebuie să-l treiere cu nădejdea că va avea parte de el. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice? Dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta; ci răbdăm totul, ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Nu știți că cei ce Ăźndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la Templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot așa, Domnul a rĂąnduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. (1 Corinteni 9:9-14)

Deci, cĂąnd spune că prezbiterii care cĂąrmuiesc bine să fie Ăźnvrednici cu Ăźndoită cinste, Apostolul se referă și la un salariu dublu, care este și o manifestare a cinstei, sau respectului pe care Ăźl are biserica pentru acești oameni ca pentru niște lucrători care sunt vrednici de plata lor. Și acest Ăźndemn este mai ales valabil pentru prezbiterii, adică lucrătorii Ăźn Evanghelie, care se ostenesc cu propovăduirea și cu Ăźnvățătura pe care o dau altora.

9. Să prețuim mult pe cei ce se trudesc Ăźntre noi

În Epistola I către Tesaloniceni Apostolul a mai scris:

Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc Ăźntre voi, care vă cĂąrmuiesc Ăźn Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult, Ăźn dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiți Ăźn pace Ăźntre voi. (1 Tesaloniceni 5:12-13)

Salariul pe care Ăźl oferă biserica pastorilor (preoților) este și o manifestare a prețului și a dragostei pe care o au pentru mai mari lor.

Puneți toate aceste principii Ăźmpreună și, cu rugăciune și călăuzirea Duhului SfĂąnt, stabiliți pentru pastorul (preotul) vostru o plată vrednică de el, de voi ca și Biserică și de Numele Domnului nostru Isus Hristos care a rĂąnduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie.


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR CONFECTII BARBATI...Vezi aici!