Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Metoda biblică de soluționare a conflictelor

Publicat la 2013-01-19 de Traian

Biserica este formată din oameni cu defecte și slăbiciuni, dar aflați Ăźn procesul sfințirii. Niciunul dintre noi Ăźncă n-a ajuns la desăvĂąrșire. Cei desăvĂąrșiți au plecat deja la Domnul. De la niște oameni imperfecți, este de așteptat să ajungă și la situații conflictuale. Există pericolul conflictelor Ăźntre soți, Ăźntre rudenii, Ăźntre frați sau Ăźntre diferite grupări ale bisericii. Motive pentru declanșarea unui conflict există cu duiumul: ĂźncepĂąnd cu multiplele diferențe dintre noi și sfĂąrșind cu tot felul de capricii personale care se cer a fi satisfăcute. Dar Dumnezeu ne-a dat o metodă eficientă pentru soluționarea acestora. Copil al lui Dumnezeu nu este neapărat cel care nu ajunge niciodată Ăźntr-un conflict, ci acela care reușește să-l soluționeze potrivit cu metoda divină prezentată Ăźn CuvĂąntul sfĂąnt. Uneori, Dumnezeu Ăźngăduie ca Ăźn biserică să fie partide, tocmai ca să iasă la iveală natura fiecăruia. M-au șocat cuvintele apostolului Pavel adresate corintenilor: ,,căci trebuie să fie și partide Ăźntre voi, ca să iasă la lumină cei găsiți buni.” (1Cor.11:19) Niciodată nu m-am gĂąndit că ar putea ieși ceva bun și dintr-un conflict. Dar adevărul este că nimic nu ne trădează mai bine adevărata noastră identitate ca acesta. Felul Ăźn care cineva reacționează Ăźntr-o situație de conflict demonstrează mai bine ca oricĂąnd dacă este al Domnului sau al Diavolului. Într-o situație conflictuală, aproape că nici nu contează cine are dreptate sau nu, pe lĂąngă importanța reacției persoanei respective Ăźn situația dată.
Timotei era prezbiterul bisericii din Efes. La un moment dat, Ăźn biserica păstorită de el, s-au ridicat două persoane, pe nume Imeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr, au răsturnat credința unora, producĂąnd o mare tulburare Ăźntre frați. În 2Timotei capitolele 2 și 3, apostolul Pavel, Ăźl Ăźnvață pe ucenicul său, metoda divină de soluționare a conflictelor, metodă cu șanse de reușită de sută la sută. În cele ce urmează aș dori să privim asupra acestor două capitole ale epistolei, și să descoperim această metodă pentru a o putea aplica oridecĂąte ori este nevoie. În cadrul acestui studiu vom urmări trei aspecte: Robul Domnului Ăźn conflict, omul cu formă de evlavie Ăźn conflict și cum poți să te verifici dacă ești pe drumul cel bun sau nu Ăźntr-un conflict.
1.Robul Domnului Ăźn conflict
,,Și robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blĂąnd cu toți, Ăźn stare să Ăźnvețe pe toți, plin de Ăźngăduință răbdătoare, să Ăźndrepte cu blĂąndeță pe potrivnici, Ăźn nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevărului; și, venindu-și Ăźn fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinși ca să-i facă voia.” (v24-26)
Vă rog să notați un lucru foarte important. Există doar două categorii de robi Ăźn universul acesta: robi ai Domnului și robi ai Diavolului. Într-un conflict robul Domnului acționează doar așa cum am citit. Cine nu acționează Ăźn felul acesta, nu este robul Domnului, și prin urmare i-a mai rămas doar o singură opțiune: robul Diavolului.
Într-un conflict, robul Domnului nu folosește cearta ca metodă de soluționare a problemelor. El nu ridică tonul, nu debitează cuvinte jignitoare și ofensatoare la adresa celuilalt, nu revarsă asupra fratelui său un potop de răutate, nu aruncă priviri amenințătoare și nu amplifică tensiunea existentă deja Ăźn relație.
Robul Domnului este blĂąnd cu toți. Are capacitatea de a-și păstra cumpătul, de a-și cĂąntări vorbele, de a păstra o atmosferă destinsă și de a discuta problemele fără pasiuni și isterie. Este atent cu cel de lĂąngă el, delicat cu aspectele intime, lăsĂąnd ușa comunicării deschisă.
Robul Domnului este Ăźn stare să Ăźnvețe pe toți. Are capacitatea de a aduce perspectiva biblică asupra problemelor, și de a Ăźndrepta mereu atenția spre voia lui Dumnezeu cu privire la situația respectivă.
Robul Domnului este plin de Ăźngăduință răbdătoare. Este Ăźngăduitor cu slăbiciunile, greșelile și defectele fratelui său, și Ăźn același timp are o Ăźndelungă răbdare cu acesta știind că rezolvarea problemelor nu este ceva care se petrece peste noapte, ci uneori are nevoie de ani sau chiar zeci de ani.
Robul Domnului caută să Ăźndrepte pe potrivnici cu blĂąndețe, nu cu mĂąnie, răutate sau violență. Mai mult decĂąt atĂąt, el are nădejdea că Dumnezeu este Cel care poate schimba lucrurile: El dă pocăința, El Ăźi ajută pe oameni să ajungă la cunoștința adevărului, și tot El le dă putere ca venindu-și Ăźn fire să se desprindă din cursa diavolului din care au fost prinși ca să-i facă voia.
Vă rog să vă imaginați puțin ce s-ar putea ĂźntĂąmpla Ăźntr-un conflict Ăźn care fiecare dintre părți ar adopta atitudinile descrise Ăźn aceste versete: CĂąnd fiecare ar fi foarte atent să nu cumva să alunece spre ceartă, cĂąnd fiecare s-ar purta cu celălalt cu o deosebită blĂąndețe, atenție și delicatețe, cĂąnd fiecare ar pune mĂąna pe Biblie plin de dorința de a vedea unde s-a greșit și ce trebuie făcut, cĂąnd fiecare ar avea o deosebită Ăźngăduință față de slăbiciunile celuilalt și o Ăźndelungă răbdare, acordĂąnd timp de schimbare celui greșit, cĂąnd fiecare și-ar pune toată nădejdea Ăźn Dumnezeu care poate da pocăința și eliberarea din cursa diavolului. Într-un asemenea context, conflictul ar fi stins Ăźn cel mai scurt timp, ne-am ĂźntĂąlni cu toții la mijlocul drumului, iar Duhul SfĂąnt ar putea realiza fără nici un fel de bariere unitatea pentru care S-a rugat Domnul Isus. Așa se ĂźntĂąmplă cĂąnd oamenii sunt pocăiți. Dar cĂąnd printre ei se află cĂąte un Imeneu și Filet atunci lucrurile iau o Ăźntorsătură nefericită despre care ne vorbește capitolul 3 din 2 Timotei.
2.Omul cu formă de evlavie Ăźn conflict.
Omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu ci are doar o formă de evlavie, Ăźn conflict va acționa așa cum ni se descrie Ăźn capitolul 3: ,,Să știi că Ăźn zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțămitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neĂźnduplecați, clevetitori, neĂźnfrĂźnați, neĂźmblĂźnziți, neiubitori de bine, vĂąnzători, obraznici, ĂźngĂźmfați; iubitori mai mult de plăceri decĂąt iubitori de Dumnezeu; avĂąnd doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii, care se vĂąră prin case, și momesc pe femeile ușuratice Ăźngreuiate de păcate și frămĂąntate de felurite pofte, care Ăźnvață Ăźntotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. După cum Iane și Iambre s-au Ăźmpotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se Ăźmpotrivesc adevărului, ca unii care Sunt stricați la minte și osĂźndiți Ăźn ce privește credința. Dar nu vor mai Ăźnainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și a celor doi oameni.” (1-9)
Omul cu forma de evlavie, dar fără putere, Ăźntr-un conflict este preocupat doar de sine și de reputația sa, că doar pe sine se iubește. Banii joacă un rol important Ăźn Ăźmpărțirea dreptății, acordĂąnd-o celor de la care are mai mult de profitat. El nu mai contenește cu lauda de sine la care adaugă disprețul și badjocura față de ceilalți. El este genul de persoană care nu ascultă de părinți și nu se supune nici unei autorități civile sau eclesiastice care Ăźl cheamă la socoteală. Un astfel de om este nemulțumit de toată lumea. La fiecare găsește ceva să Ăźi bage de vină și pentru el nimeni nu-i cum trebuie decĂąt cine Ăźi dă dreptate. Un astfel de om n-are evlavie, nu știe ce-i acela respect față de lucrurile sfinte, badjocorind tot ce are chef. Acestui om Ăźi lipsesc chiar noțiunile elementare de dragoste firească, ce să mai vorbim de cea creștinească. El este neĂąnduplecat, imposibil de a fi clintit din locul lui chiar și cu un buldozer. BĂąrfa, clevetirea este mĂąncarea cu care se hrănește, și nimeni nu poate să-i pună frĂąnă nici la gură nici la pornirile firii. El este neĂąmblĂąnzit, dĂąnd pe față toată sălbăticia și cruzimea naturii sale de lup care pĂąnă atunci a stat frumos ascunsă sub o piele de oaie. Fiind neiubitor de bine, nu se abține de la nici un fel de act de răutate, vĂąnzare sau trădare a unor vechi prieteni. Obrăznicia, ĂźngĂąmfarea și disprețul pentru ceilalți sunt la ele acasă Ăźn inima lui. Astfel de oameni se vĂąră prin case spre a-și face adepți din sufletele ușuratice și Ăźmpovărate de diferite probleme vechi nerezolvate, totodată Ăźmpotrivindu-se autorității lăsate de Dumnezeu, la fel ca Iane și Iambre față de Moise Ăźn vechime.
N-am făcut altceva decĂąt să parcurg din nou, sub o traducere mai liberă versetele de mai sus. Vreau să vă Ăźntreb: Tabloul prezentat, vi se pare cumva familiar? L-ați mai văzut pe undeva? Ce se ĂźntĂąmplă cĂąnd ambele părți aflate Ăźn conflict acționează după acest calapod? Răspunsul poate fi dat chiar printr-un singur cuvĂąnt: dezastru. Se ĂźntĂąmplă destule dezastre Ăźn jurul nostru.
Dar, să nu ne amărĂąm prea mult sufletul cu astfel de crude realități, ci să ne punem o Ăźntrebare importantă: Ce șanse am eu de soluționare a conflictului, dacă acționez după modelul robului Domnului Ăźn fața unui adversar care acționează după modelul omului care are doar o formă de evlavie? Răspunsul este: sută la sută. Dacă eu acționez conform modelului robului Domnului, iar celălalt personaj implicat Ăźn conflict acționează conform modelului omului cu formă de evlavie, am șanse de sută la sută pentru soluționarea conflictului. Într-un asemenea caz două lucruri se pot ĂźntĂąmpla: Primul, și cel mai fericit este ca potrivnicul să-și vină Ăźn fire și să se desprindă din cursa diavolului Ăźn care a fost prins ca să-i facă voia. Al doilea, și mai puțin fericit, este ca potrivnicul să nu mai poată Ăźnainta, iar nebunia lui să fie dată pe față Ăźnaintea tuturor.
3.Cum poți să te verifici dacă ești pe drumul cel bun sau nu Ăźntr-un conflict.
Într-un conflict, fiecare consideră că dreptatea este de partea lui, și că celălalt a greșit. Nimeni nu zice: eu am greșit și celălalt are dreptate, că dacă ar fi așa conflictul ar Ăźnceta. Problema este că fiecare se consideră posesorul adevărului, iar pe celălalt Ăźl consideră Ăźn cel mai bun caz ca pe o victimă a diavolului. Dar Ăźntrebarea este următoarea: Într-o asemenea ceață și confuzie, cum mă pot verifica dacă sunt sigur de partea adevărului sau nu? Cred că și Timotei a fost cel puțin pentru o vreme Ăźn stare de confuzie, neștiind sigur ce se petrece. Dacă n-ar fi fost așa n-ar avea sens cuvintele lui Pavel care urmează. În capitolul 3:10-17, apostolul Pavel oferă două teste de verificare:
1.1. Urmărește modelul unor oameni vrednici de urmat
,,Tu, Ăźnsă, ai urmărit de aproape Ăźnvățătura mea, purtarea mea, HotărĂąrea mea, credința mea, Ăźndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine Ăźn Antiohia, Ăźn Iconia și Ăźn Listra. Știi ce prigoniri am răbdat; și totuși Domnul m-a izbăvit din toate.”(11-12) Pavel parcă ar vrea să-i spună lui Timotei ceva de genul următor: ,,Timotee calitățile mele pe care le-am menționat, cred că mă califică să-ți dau un sfat Ăźn problema cu care te confrunți. La mine nu-i prima dată cĂąnd mănĂąnc pĂąinea aceasta. Din Antiohia, Iconia, și Listra, am avut de a face cu mulți ,,Imenei și Fileți”. Am fost de multe ori pe drumul acesta și știu unde duce.
În situații de conflict este Ăźnțelept să cerem sfatul unor lucrători, păstori cu experiență a căror vrednicie a fost probată Ăźn timp și a căror lucrare a trecut prin proba focului.
1.2. RămĂąi la principiile pe care le-ai Ăźnvățat Ăźncă din pruncie.
Parcă Ăźl aud pe Pavel adresĂąndu-se pe un ton autoritar de părinte ucenicului său: ,,Timotee ce se petrece cu tine? Ce ai Ăźnvățat tu din pruncie? Cum se poate ca imediat ce apare cĂąte un Imeneu și un Filet să uiți toate principiile pe care le ști de o viață și să te lași hipnotizat de niște oameni specializați Ăźn arta manipulării? Unde ți-e capul Timotee?” ,, Tu să rămĂąi Ăźn lucrurile pe care le-ai Ăźnvățat și de care ești deplin Ăźncredințat, căci știi de la cine le-ai Ăźnvățat: din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea Ăźnțelepciunea care duce la mĂąntuire, prin credința Ăźn Hristos Isus” (14-15) Dacă din pruncie ai fost serios Ăźn relația ta cu Dumnezeu, ai luptat cu sinceritate Ăźmpotriva păcatului, și te-ai luptat din toată inima ca să-i fi plăcut, poți fi sigur că Dumnezeu nu te va lăsa să rătăcești nici Ăźntr-un anumit moment de conflict. Principiile biblice care au funcționat pe parcursul a cĂąțiva zeci de ani, vor funcționa cu siguranță și Ăźntr-un moment de criză. Nu este cazul să-ți schimbi teologia pentru că așa vrea Imeneu și Filet. Dar poate veți spune, ce mă fac dacă eu nu cunosc din pruncie Sfintele Scripturi, ci doar de doi, trei ani? În primul rĂąnd nu te crede mai Ăźnțelept decĂąt cel care o cunoaște și o trăiește din pruncie, iar Ăźn al doilea rĂąnd gĂąndește-te mai atent la sfaturile pe care le primești din partea celui care s-a dedicat din pruncie, studierii și trăirii Sfintelor Scripturi. Iată ce spune Pavel filipenilor: ,,Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult Ăźn cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, ca să fiți curați și să nu vă poticniți pĂąnă Ăźn ziua venirii lui Hristos, plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu.” (1:9-11) Dragostea pentru Domnul este foarte bună, dar dacă nu se adaugă la ea și cunoștința, există pericolul de a nu putea alege lucrurile alese, pericolul de a te Ăźntina și de a cădea. Am văzut de multe ori Ăźn viață, oameni cu dragoste de Dumnezeu, dar care nu s-au lăsat Ăźnvățați de cei puși de către Dumnezeu peste ei, și conduși de o mĂąndrie spirituală au ajuns să cadă și să se Ăźntineze.
În concluzie: Situațiile conflictuale nu sunt de dorit, dar sunt prilejurile cele mai nimerite pentru a arăta cu claritate cine sunt copiii Domnului și cine sunt copiii Diavolului. Testul este foarte simplu. Copiii Domnului , Ăźn conflict se comportă potrivit cu cuvintele: ,,Și robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blĂąnd cu toți, Ăźn stare să Ăźnvețe pe toți, plin de Ăźngăduință răbdătoare, să Ăźndrepte cu blĂąndeță pe potrivnici, Ăźn nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevărului; și, venindu-și Ăźn fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinși ca să-i facă voia.” Copii diavolului, Ăźn conflict se comportă potrivit cu cuvintele: ,,Să știi că Ăźn zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțămitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neĂźnduplecați, clevetitori, neĂźnfrĂźnați, neĂźmblĂźnziți, neiubitori de bine, vĂąnzători, obraznici, ĂźngĂźmfați; iubitori mai mult de plăceri decĂąt iubitori de Dumnezeu; avĂąnd doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii, care se vĂąră prin case, și momesc pe femeile ușuratice Ăźngreuiate de păcate și frămĂąntate de felurite pofte, care Ăźnvață Ăźntotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. După cum Iane și Iambre s-au Ăźmpotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se Ăźmpotrivesc adevărului, ca unii care Sunt stricați la minte și osĂźndiți Ăźn ce privește credința. Dar nu vor mai Ăźnainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și a celor doi oameni.”

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR CONFECTII BARBATI...Vezi aici!