Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Învățătura Domnului Isus despre divorț

Publicat la 2013-01-10 de Traian

Divorțul este un subiect, care de-a lungul timpului a stĂąrnit numeroase controverse, și față de care teologii și liderii spirituali, s-au poziționat, de la variantele cele mai restrictive pĂąnă la cele mai permisive.
Omul lui Dumnezeu, care dorește să prindă cĂąt mai precis gĂąndirea, planurile și felul de a fi al lui Dumnezeu, trebuie să se apropie cu foarte multă prudență și precauție de un subiect ca acesta.
Dificultatea predicării despre divorț constă Ăźn faptul că impune a oferi niște răspunsuri satisfăcătoare la probleme foarte serioase, legat de cartea de despărțire a lui Moise, legat de anumite versete Ăźn care chiar Domnul Isus pare să permită divorțul, Ăźn anumite situații.
Pentru a răspunde la aceste Ăźntrebări, și pentru a prinde cĂąt mai precis gĂąndirea lui Dumnezeu, cu privire la acest subiect, vă propun să urmărim Ăźn Scriptură, trei aspecte:
1. Învățătura lui Moise despre divorț.
2. Învățătura cărturarilor și fariseilor despre divorț.
3. Învățătura Domnului Isus despre divorț.
1. Învățătura lui Moise despre divorț.
,,CĂąnd cineva Ăźși va lua o nevastă și se va Ăźnsura cu ea, și s-ar ĂźntĂąmpla ca ea să nu mai aibă trecere Ăźnaintea lui, pentru că a descoperit ceva rușinos Ăźn ea, să-i scrie o carte de despărțire, și, după ce-i va da-o Ăźn mĂąnă, să-i dea drumul din casa lui. Ea să iasă de la el, să plece, și va putea să se mărite după un alt bărbat. Dacă și acesta din urmă Ăźncepe s-o urască, Ăźi scrie o carte de despărțire, și după ce i-o dă Ăźn mĂąnă, Ăźi dă drumul din casa lui; sau, dacă acest bărbat din urmă care a luat-o de nevastă, moare, atunci bărbatul dintĂąi, care Ăźi dăduse drumul, nu va putea s-o ia iarăși de nevastă, după ce s-a pĂąngărit ea, căci lucrul acesta este o urĂźciune Ăźnaintea Domnului, și să nu faci vinovată de păcat țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul, Dumnezeul tău.” (Deut.24:1-4)
Dacă vom citi acest text, așa cum ne-a Ăźnvățat Domnul Isus, din punct de vedere al spiritului Legii nu din punct de vedere al literei ei, atunci vom descoperi faptul că legea divorțului urmărea trei scopuri:
În primul rĂąnd, legea divorțului urmărea limitarea drastică a păcatului. În rĂąndul popoarelor din antichitate, legile morale erau atĂąt de permisive, ĂźncĂąt orice bărbat putea să-și alunge nevasta de acasă, pentru orice motiv, și să se căsătorească cu alta.
Legea lui Moise n-a adăugat noi motive pentru divorț, ci a realizeazat o limitare drastică a celor deja existente. Bărbatului nu i se permitea să divorțeze de soția lui pentru orice pricină, ci doar atunci cĂąnd descoperea Ăźn ea vreo deficiență morală sau fizică deosebită, care putea fi probată cu martori.
Legea lui Moise a exclus toate motivele ridicole, superficiale și nedrepte pentru divorț, realizĂąnd o reducere și restrĂąngere foarte drastică a acestui flagel al familiei.
Așadar Legea lui Moise despre divorț, n-a fost una permisivă ci una restrictivă.
În al doilea rĂąnd, legea divorțului urmărea protejarea femeii. În lumea antică, statutul femeii Ăźn societate nu era atĂąt de privelegiat ca astăzi. Nimic nu putea fi mai lipsit de apărare, ca o femeie văduvă sau părăsită de către bărbatul ei. Existau popoare care, atunci cĂąnd murea un bărbat, Ăźi omorau și nevasta, pentru că nimeni nu considera că aceasta mai avea pentru ce să trăiască singură.
În Israel, o femeie alungată din casa bărbatului ei avea una din următoarele trei posibilități: Să fie ucisă cu pietre, pe baza motivelor incriminatoare invocate de bărbatul ei, de multe ori, pe baza unor martori mincinoși, 
să ajungă cerșetoare, datorită faptului că sistemul social nu-i permitea să se Ăźntrețină singură,
 sau să se prostitueze.
CĂąnd Legea lui Moise cerea bărbatului să dea femeii o carte de despărțire, ea avea Ăźn vedere protejarea femeii, nicidecum distrugerea ei. Cartea de despărțire era actul ei de nevinovăție, garanția protecției sociale și o rază de speranță pentru viitor.
Așadar Legea lui Moise nu era una distructivă ci protectivă.
În al treilea rĂąnd, legea divorțului proteja sanctitatea familiei. În lumea antică, acelaș cuplu putea să se căsătorească și să divorțeze, fără nici o problemă, de mai multe ori la rĂąnd. CĂąnd Legea lui Moise spunea că bărbatul care dă femeii o carte de despărțire, nu se mai poate recăsători cu ea, ea de fapt apăra sanctitatea familiei. Ea afirma că Ăźn căsătorie nu poți să intri și să ieși așa cum Ăźți vine la socoteală, deoarece căsătoria nu este o joacă de copii. Înaintea lui Dumnezeu, căsătoria este un lucru serios și prin urmare trebuie abordată ca atare.
Așadar Legea lui Moise nu profanează familia ci protejează sanctitatea ei.
Ca și o concluzie preliminară:
Dupăcum Domnul Isus ne-a spus, standardul lui Dumnezeu cu privire la familie, nu Ăźl avem Ăźn Legea lui Moise ci la creație.
Legea lui Moise și cartea de despărțire, se adresează omului Ăźntr-un context Ăźn care păcatul era la culme, o coborĂąre a lui Dumnezeu Ăźn mocirla păcatelor noastre, spre a ne scoate de acolo. Legea lui Moise nu reprezintă o rezolvare completă a problemei familiei, ci doar o etapă, Ăźn limitarea răului și păcatului, un pas spre mai bine, către atingerea standardului divin.
Rezolvarea completă a problemei familiei este realizată de către Domnul Isus. El a Ăźmplinit Legea și prorocii, ducĂąnd pĂąnă la capăt reforma familiei Ăźncepută, de către Dumnezeu, prin Moise.
Să mai subliniem Ăźncă un aspect foarte important, asupra căruia vom mai reveni Ăźn cadrul acestui mesaj: Statistic este demonstrat faptul că bărbatul are o predispoziție spre infidelitate, mai mare decĂąt femeia. Însă cu toate acestea, Ăźn Legea lui Moise, nu găsim scris nimic despre o carte de despărțire pe care să o acorde femeia către bărbatul infidel. De fapt femeia nici nu Ăźși dorea așa ceva, și nici statutul ei social nu-i permitea să emită asemenea pretenții. Acest fapt este o dovadă Ăźn plus a faptului că scopul lui Dumnezeu n-a fost despărțirea familiei ci protejarea ei.
2. Învățătura cărturarilor și fariseilor despre divorț.
Cărturarii și fariseii afirmau că Legea lui Moise poruncea omului să Ăźși lase nevasta, Ăźn anumite condiții. Ei considerau că este chiar păcat să nu divorțezi atunci cĂąnd nevasta intră sub culpă. Ce nu le era lor foarte clar, erau motivele pentru care aveau obligația să divorțeze. Părerile rabinilor variau de la motivele cele mai puerile, cum ar fi afumatul mĂąncării, pĂąnă la cele mai serioase, cum ar fi curvia, iar cĂąnd L-au abordat pe Domnul Isus pe această temă, doreau să afle, El de partea cui se situează.
O astfel de interpretare a Legii era cel mai bun pretext cĂąt și paravan pentru curvie. În spatele unei asemenea legi, puteai foarte bine să-ți satisfaci toate poftele cărnii și Ăźn același timp să rămĂąi și neprihănit. O religie mai atractivă ca aceasta, nici că s-ar fi putut inventa.
Observați vă rog diferența de abordare Ăźntre Ăźnvățătura lui Moise și cea a fariseilor, despre divorț. Legea lui Moise urmărea limitarea răului deja existent și recuperarea a ceea ce se mai putea, dintr-o familie distrusă de diavolul prin păcat, pe cĂąnd cărturarii și fariseii foloseau Legea cărții de despărțire, ca pe o legitimitate pentru trăirea Ăźn păcat, ori Dumnezeu nu ne dă nici o portiță, pentru continuarea Ăźn păcat, ci doar pentru ieșirea de acolo.
Lucrurile stăteau la fel cum este astăzi cu doctrina Harului. Frumusețea Harului lui Dumnezeu constă Ăźn faptul că, un om nu poate fi atĂąt de căzut, Ăźn păcatele sale, ĂźncĂąt Dumnezeu să nu-L poată reabilita, dacă acesta se pocăiește. Însă mulți oameni transformă Harul lui Dumnezeu Ăźn desfrĂąnare, folosindu-L ca pe un paravan pentru păcat, ori Harul lui Dumnezeu nu este o șansă pentru rămĂąnerea Ăźn păcat, ci una pentru ieșirea de acolo.
3. Învățătura Domnului Isus despre divorț.
Domnul Isus subliniază sanctitatea familiei. CĂąnd a fost abordat Ăźn legătură cu cartea de despărțire, Domnul Isus a definit familia, Ăźn termenii Ăźn care a conceput-o Dumnezeu de la Ăźnceput: ,,Isus le-a răspuns: „Din pricina Ăźmpietririi inimilor voastre a Ăźngăduit Moise să vă lăsați nevestele; dar de la Ăźnceput n-a fost așa.” (Mat.19:8) Bărbatul și femeia au fost creați de către Dumnezeu cu scopul de a alcătui un singur trup, pentru toată viața lor pămĂąntească, nu doar pentru o anumită perioadă de timp. Prin căsătorie, Dumnezeu realizează Ăźntre cei doi o legătură indisolubilă, ceva ce omul nu are voie să despartă. Conform Domnului Isus, căsătoria este definită Ăźn Genesa, și spre aceasta trebuie să țintim. Deci Domnul Isus este Ăźmpotriva divorțului.
Domnul Isus folosește totuși o expresie care complică situația, și asupra căreia trebuie să mai medităm puțin. Această expresie este:,,afară de pricină de curvie”. Se pare, (repet se pare) că Domnul Isus admite totuși o portiță pentru divorț. ÎntĂąlnim această expresie Ăźn Matei 19:9 și Matei 5:32.
Vom porni Ăźn dezbaterea problemei de la versetele din predica de pe munte, unde Domnul Isus oferă interpretarea Sa personală asupra unor chestiuni din Legea lui Moise, iar pentru a le Ăźnțelege Ăźn mod corect, le vom interpreta Ăźn contextul Ăźntregei predici de pe munte: ,,Ați auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurvești.” Dar Eu vă spun că ori și cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a și preacurvit cu ea Ăźn inima lui. Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi Ăźn păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, și să nu-ți fie aruncat tot trupul Ăźn gheenă. Dacă mĂąna ta cea dreaptă te face să cazi Ăźn păcat, taie-o și leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, și să nu-ți fie aruncat tot trupul Ăźn gheenă. S-a zis iarăși: „Oricine Ăźși va lăsa nevasta, să-i dea o carte de despărțire.” Dar Eu vă spun că ori și cine Ăźși va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, Ăźi dă prilej să preacurvească; și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurvește.” (Mat.5:27-32)
Pentru Ăźnceput este necesar să ne familiarizăm puțin cu termenii: curvie și preacurvie. (Ăźn limba greacă porneia și moihatai). De obicei, curvia este asociată cu relațiile sexuale de dinainte de căsătorie iar preacurvia este asociată cu relațiile sexuale nelegitime de după căsătorie. O astfel de delimitare este bună pĂąnă la un punct, dar uneori poate să ne Ăźncurce, cum este și Ăźn cazul de față. În limba greacă, cuvĂąntul ,,curvie sau porneia” este un termen foarte general, care denotă orice fel de relații sexuale neligitime, fie Ăźnainte de căsătorie, fie după aceasta, iar cuvĂąntul ,,preacurvie sau moihatai” este un termen mai specific și privește spre relațiile sexuale nelegitime, doar prin prisma Ăźncălcării legămĂąntului de căsătorie. Cu alte cuvinte, curvia include și preacurvia, sau dacă vreți, preacurvia este o formă de curvie. Termenul cel mai general care desemnează păcatele cărnii este ,,curvia sau porneia”, iar formele pe care aceasta le poate lua sunt: ,,preacurvia sau moihatai”, ,,necurăția sau akatharsia”, etc.
InterpretĂąnd porunca a șaptea din decalog, Domnul Isus a afirmat că de păcatul preacurviei se face vinovat nu doar cel care trăiește Ăźn relații sexuale nelegitime, ci chiar și cel care a poftit Ăźn inima lui, trupul nevestei aproapelui său, iar problema aceasta este atĂąt de serioasă ĂźncĂąt este de preferat să-ți scoți ochiul sau să-ți tai mĂąna, decĂąt să ajungi Ăźn iad. Prin urmare, puritatea morală a relațiilor de căsătorie, trebuie să ajungă pĂąnă la nivelul privirii, gĂąndirii, simțirii și a dorințelor.
După ce Domnul Isus ridică, cu foarte multă fermitate, ștacheta morală foarte sus, punĂąnd semnul egalității Ăźntre preacurvia Ăźn fapt și preacurvia din privire, se ocupă și de problema divorțului, unde rostește expresia care ne preocupă: ,,S-a zis iarăși: „Oricine Ăźși va lăsa nevasta, să-i dea o carte de despărțire.” Dar Eu vă spun că ori și cine Ăźși va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, Ăźi dă prilej să preacurvească; și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurvește.” (Mat.5:31-32)
Marea Ăźntrebare este, ce a vrut să spună Domnul Isus prin expresia: ,,afară de pricină de curvie”. Cei care definesc termenul ,,curvie” prin telațiile sexuale Ăźnainte de căsătorie, afirmă că singurul temei pentru divorț este: dacă fata n-a fost găsită fecioară. Iată că Ăźncă odată bărbatul scapă ,,basma curată”, apropo de faptul că cartea de despărțire dădea drepturi numai bărbatului, care statistic are o predispoziție mai mare spre infidelitate. Dar chiar și așa interpretĂąnd textul, Ăźnseamnă că problema cu divorțul și căsătoria, ar trebui să se limpezească Ăźn noaptea nunții, și că de a doua zi după nuntă, nu ar mai trebui să se aducă niciodată Ăźn discuție problema divorțului. Deci nu există nici un temei ulterior pentru divorț, nici măcar dacă partenerii sunt infideli unul celuilalt. Singura soluție biblică pe care o au cei doi la dispoziție este pocăința și iertarea. Personal, nu văd nimic Ăźn neregulă cu o astfel de interpretare.
Însă aș vrea să privim problema cu mai multă profunzime, Ăźn contextul predicii de pe munte. Aș dori să interpretăm expresia: ,,afară de pricină de curvie” dintr-o altă perspectivă: Nu credeți că ar exista vreo legătură Ăźntre această expresie și versetele 27 și 28?: ,,Ați auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurvești.” Dar Eu vă spun că ori și cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a și preacurvit cu ea Ăźn inima lui.” CĂąnd Domnul Isus a afirmat că, curvia este singurul temei pentru divorț, la ce s-a referit? Prin definirea termenilor, am văzut deja că curvia include și preacurvia, iar Domnul Isus a afirmat că preacurvia include chiar și privirea pătimașă asupra trupului nevestei altuia. Oare este greșit să afirmăm că expresia,, afară de pricină de curvie” implică chiar și curvia cu privirea? Este oare curvia cu privirea un temei pentru divorț?
Dar, apropo, de faptul că, cartea de despărțire Ăźndreptățea totdeauna bărbatul să divorțeze: Cartea de despărțire, chestia cu fecioara sau ne-fecioara, toate incriminau femeia și confereau bărbatului dreptul la divorț. Se pare că Domnul Isus procedează exact invers. Mesajul lui nu mai este Ăźndreptat Ăźmpotriva femeilor ci Ăźmpotriva bărbaților, și acesta este următorul: ,,Vreți să divorțați, foarte bine. Hai să lămurim odată pentru totdeauna, cine este Ăźndreptățit să divorțeze. Cine și cui trebuie să-i acorde cartea de despărțire? Atenție, comanda la mine! De fiecare dată cĂąnd ați privit cu poftă spre trupul altor femei, soțiile voastre ar fi avut dreptul să vă părăsească, iar voi ar fi trebuit să vă debarasați de un ochi, o mĂąnă sau de un picior din trup. Mai dorește cineva să discutăm despre divorț? Mai are cineva vreo nelămurire?”
Asta Ăźnseamnă să interpretezi Legea din punct de vedere al spiritului, nu din punct de vedere al literei. Litera Legii spune: ,,Celălalt m-a Ăźnșelat, deci am dreptul să divorțez de el.” Spiritul Legii spune: ,,De fiecare dată cĂąnd am privit cu poftă spre soția aproapelui meu, soția mea ar fi avut dreptul să se despartă de mine. Dacă totuși nu sunt singur, dacă totuși am o soție care mă iubește, mă Ăźngrijește și mă respectă, este numai Harul lui Dumnezeu. Dar mai mult decĂąt atĂąt, Dumnezeu definește păcatul drept curvie spirituală. De fiecare dată cĂąnd am păcătuit, Dumnezeu ar fi avut dreptul să mă pedepsească și să mă abandoneze. Dacă Ăźncă bunătățile Domnului se Ăźnoiesc față de mine Ăźn fiecare dimineață, este doar măreția Harului Său.”
Noi putem interpreta Legea lui Dumnezeu, fie din punct de vedere al literei, divorțĂąnd de partenerul infidel, fie din punct de vedere al spiritului, iertĂąnd pe cel care a păcătuit, dupăcum și noi am fost iertați. Dar să nu uităm un lucru de căpătĂąi: Tot Ăźn predica de pe munte, Domnul Isus ne mai spune ceva foarte important: ,,Nu judecați, ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați; și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura.” (Mat.7:1-2) Aceste versete afirmă că, noi decidem cu ce judecată vom fi judecați. Dumnezeu ne va judeca după aceleași criterii după care Ăźi judecăm noi pe cei care ne greșesc. În cazul nostru: Dacă alegem portița divorțului, față de partenerul infidel, să ne așteptăm ca la primul nostru păcat și Dumnezeu să divorțeze de noi. În schimb, dacă alegem calea iertării și Ăźmpăcării, atunci ne putem aștepta ca și Dumnezeu să ne ierte atunci cĂąnd păcătuim. De aceea, Domnul Isus ne Ăźndeamnă, ca Ăźnainte de a-i judeca pe alții, să ne judecăm foarte bine pe noi Ăźnșine: ,,De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău, și nu te uiți cu băgare de seamă la bĂźrna din ochiul tău? Sau, cum poți zice fratelui tău: „Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău” și, cĂąnd colo, tu ai o bĂźrnă Ăźntr-al tău?
 Fățarnicule, scoate ĂźntĂąi bĂźrna din ochiul tău, și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău.” (Mat.7:3-5)
În concluzie:
Cei care se consideră suficient de desăvĂąrșiți, Ăźn lumina versetelor cu ochiul, mĂąna, paiul și cu bĂąrna, și care cred că Ăźn urma judecății drepte a lui Dumnezeu, vor rămĂąne Ăźn picioare, au dreptul să divorțeze atunci cĂąnd partenerul de viață este infidel.
În schimb, pentru cei care doresc să beneficieze de Harul și de iertarea lui Dumnezeu, nu există nici un temei biblic pentru divorț, nici măcar necredincioșia Ăźn căsătorie. Cei care doresc să beneficieze din partea lui Dumnezeu de o judecată bazată pe milă, Ăźndurare și iertare, trebuie să acorde milă, Ăźndurare și iertare, chiar și partenerului infidel.
Nu pot Ăźncheia acest mesaj pĂąnă nu adresez un cuvĂąnt și celor care deja au fost tĂąrĂąți de către diavolul printr-un divorț. Divorțul nu este păcatul care nu se iartă. Nepocăința este păcatul care nu se iartă. Domnul Isus a acordat iertare și mĂąntuire chiar și femeii samaritence, care avusese cinci bărbați, și nici măcar al șaselea cu care trăia, nu era bărbatul ei legal. Prostituatele au fost o categorie socială de care Domnul Isus s-a ocupat Ăźn mod special. Vestea bună este că, sĂąngele lui Isus Cristos poate să spele chiar și păcatul divorțului.
Este adevătat că cei care au trecut printr-un divorț, nu se mai pot implica Ăźn anumite slujbe, Ăźn biserică, cum ar fi: predicarea sau păstorirea, la fel cum cineva care și-a pierdut degetele nu mai poate fi pianist, Ăźnsă aceștia se pot implica cu succes, Ăźn alte lucrări spirituale cum ar fi consilierea familiilor divorțate.
Harul Domnului Ăźi include chiar și pe cei care au trecut printr-un divorț, Ăźnsă Ăźi exclude pe cei care folosesc divorțul ca pe o portiță de evadare spre păcat.

Vasile Mich

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...CASE DE MARCAT , COPIATOARE, MULTIFUNCTIONALE...Vezi aici!