Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Pregătind calea Domnului

Publicat la 2013-01-06 de Traian

 
Dorința lui Dumnezeu din totdeauna a fost aceea de a locui Ăźn mijlocul poporulul Său, iar prin poporul Său Ăźn mijlocul oamenilor. El vrea să-și stabilească reședința și slava Ăźntre noi. Însă pentru realizarea acestui lucru, are nevoie de oameni care să-I pregătească calea. Nu că I-ar fi imposibil să se descurce singur, Ăźnsă ne acordă harul de a fi conlucrători Ăźmpreună cu El. Este adevărat faptul că Ioan Botezătorul a avut o parte mai specială Ăźn această lucrare, pregătind calea Domnului pentru misiunea fizică și pămĂąntească a Domnului Isus, Ăźnsă și noi avem partea noastră Ăźn ce privește pregătirea lucrării spirituale a Lui Ăźntre oameni. De fapt, fie că vrem fie că nu vrem, fie că ne dăm seama fie că nu ne dăm seama, noi oricum pregătim cuiva calea: fie Domnului Isus, fie diavolului. Între lumea noastră și lumea spirituală există o legătură foarte strĂąnsă. În funcție de ceea ce suntem, și ceea ce facem, Ăźn urma noastră vine Dumnezeu sau cel rău. Caracterul nostru și faptele noastre, pregătesc cadrul pentru lucrarea unuia sau a altuia. Astfel se face că Ăźn urma unor oameni vine: bucuria, pacea, zĂąmbetul, zidirea, mĂąntuirea, Ăźn definitiv Dumnezeu, iar Ăźn urma altora vine: potopul, lacrimile, scandalul, praful și pulberea, Ăźn definitiv diavolul. Întrebarea esențială este următoarea: Cum trebuie să trăiesc pentru ca Ăźn urma mea să vină Dumnezeu? Cum putem să pregătim calea Domnului? Exemplul vieții lui Ioan ne poate fi de folos Ăźn a răspunde la această Ăźntrebare.
1. Pregătim calea Domnului, micșorĂąndu-ne pe noi și lăsĂąndu-L pe El să crească. Lucrarea prorocului Ioan a fost cel puțin ciudată. Și-a exercitat slujba pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Fiind doar cu șase luni mai Ăźn vĂąrstă decĂąt Domnul Isus, la numai aproximativ treizeci și unu de ani, Ioan este nevoit să Ăźși termine lucrarea. A avut o perioadă foarte scurtă de explozie la nivelul Ăźntregii națiuni iudee, Ăźn ce privește activitatea profetică. CĂąnd atinge momentul culminant de popularitate, este nevoit deja să se retragă, printr-o modalitate, ce-i drept nu tocmai confortabilă. Ucenicii lui Ăźl părăsesc unul cĂąte unul, ciudat, ca să-L urmeze pe un alt Ăźnvățător, și anume pe Isus. Cănd niște ucenici zeloși, geloși și fideli lui Ioan i s-au adresat astfel: „Învățătorule, Cel ce era cu tine dincolo de Iordan, și despre care ai mărturisit tu, iată că botează, și toți oamenii se duc la El.”(Ioan3:26), Ioan răspunde că ,,Omul nu poate primi decĂąt ce-i este dat din cer”, și că ,,trebuie ca El să crească iar eu să mă micșorez” (Ioan3:27,30) Aici se observă o diferență esențială Ăźntre Ioan și farisei. Și primul și ceilalți au constatat, că la un moment dat, au Ăźnceput să-și piardă ucenicii, din pricina faptului că aceștia au mers după Isus. Într-o situație normală, acesta ar trebui să fie cel mai mare motiv de bucurie pentru un Ăźnvățător, și acesta a fost cazul lui Ioan. Însă Ăźn cazul fariseilor, lucrurile s-au petrecut tocmai invers. CĂąnd au văzut că ucenicii lor Ăźi părăsesc și că Îl urmează pe Isus, s-au supărat atĂąt de tare ĂźncĂąt I-au pus la cale moartea. (Ioan12:19) Liderii religioși, trebuie să fie foarte atenți ca nu cumva să cadă Ăźn capcana să-și formeze adepți care să-i susțină, să-i aprobe, să-i apere la nevoie, mai degrabă decĂąt să formeze ucenici ai Domnului. O astfel de preocupare greșită ne va determina să predicăm pe placul oamenilor, căutĂąnd să nu incomodăm pe nimeni cu Evanghelia, spre a nu ne expune poziția vreunui pericol. Însă cine are ca scop să formeze ucenici ai Domnului, va fi gata să-și expună nu doar ,,scaunul” ci chiar și capul, la fel ca profetul despre care vorbim. Fiecare lucrător, sau simplu creștin, care dorește să pregătească calea Domnului, trebuie să fie preocupat mai ĂźntĂąi, cum să fie plăcut Domnului, nu oamenilor. Noi suntem chemați să pregătim calea Domnului către sufletele oamenilor, nu calea noastră către glorie sau succes. De fapt, El crește doar Ăźn măsura Ăźn care noi suntem dispuși să ne micșorăm.
2. Pregătim calea Domnului, nefiind mulțumiți doar cu o religie fără Isus. Pe vremea lui Ioan, Israel avea o religie, și avea oameni religioși. Fariseii erau lucrul cel mai de preț pe care Ăźl aveau evreii Ăźn ce privește religiozitatea. VăzĂąnd popularitatea crescĂąndă a lui Ioan, au venit la el ca să se ,,Ăźmprietenească”. Aceasta este tehnica eternă a fariseilor, de a se pune bine pe lĂąngă oamenii celebri. De ce? Ca să se molipsească și ei de celebritate. Însă celebritatea lui Ioan nu era construită pe tehnici fariseiste, de aceea cĂąnd le-a văzut ipocrizia, le-a adresat niște cuvinte foarte aspre: ,,Pui de năpĂźrci, cine v-a Ăźnvățat să fugiți de mĂąnia viitoare? Faceți, deci, roade vrednice de pocăința voastră.” (Mat.3:7-8) Pocăința adevărată, cĂąt și propovăduirea acesteia, ne va diminua popularitatea, Ăźn schimb Îl va face pe Hristos să devină mai popular. Pocăința adevărată cĂąt și propovăduirea acesteia, pregătesc calea Domnului. Așa s-a profețit despre Ioan: ,,Va merge Ăźnaintea lui Dumnezeu, Ăźn duhul și puterea lui Ilie, ca să Ăźntoarcă inimile părinților la copii, și pe cei neascultători la umblarea Ăźn Ăźnțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.” (Lc.1:17) Unde există roade vrednice de pocăință, acolo vine Dumnezeu. Însă o asemenea lucrare Ăźl poate costa scump pe lucrător. Pe Ioan l-a costat pierderea unei bucăți destul de Ăźnsemnate din trupul său. Însă Ioan a Ăźnțeles că este mai bine a fi Ăźnchis Ăźn temniță sau chiar decapitat, dar Isus să fie liber, decĂąt a fi liber iar Isus și CuvĂąntul Său să fie legate. O, dacă am Ăźnțelege toți creștinii că mai bine să fim mai nepopulari dar să crească popularitatea Domnului Isus, și mai bine să fim legați dar CuvĂąntul Domnului să nu fie legat. Mai bine să fim Ăźntemnițați dar Duhul SfĂąnt să lucreze Ăźn voie.
3.Pregătim calea Domnului, asigurĂąndu-ne mereu că Ăźntradevăr Lui Îi pregătim calea, nu altcuiva. Acest mare bărbat al lui Dumnezeu, a trecut și prin perioade de confuzie. Iată cuvĂąntul Domnului din Luca 7 ,, Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi, și i-a trimis la Isus să-L Ăźntrebe: „Tu ești Acela care are să vină sau să așteptăm pe altul?” Aceștia, cĂąnd s-au Ăźnfățișat Ăźnaintea lui Isus, I-au zis: „Ioan Botezătorul ne-a trimis la Tine să Te Ăźntrebăm: „Tu ești Acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Chiar Ăźn clipa aceea, Isus a vindecat pe mulți de boale, de chinuri, de duhuri rele, și multor orbi le-a dăruit vederea. Și, drept răspuns, le-a zis: Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit: orbii văd, șchiopii umblă, leproșii Sunt curățiți, surzii aud, morții Ăźnviază, și săracilor li se propovăduiește Evanghelia.” (v19-22) Chiar dacă textul acesta prezintă un moment de slăbiciune din viața lui Ioan, cĂąnd am meditat asupra lui mi-am dat seama, Ăźn sinea mea, cĂąt de important este să mă verific mereu și mereu dacă credința mea și lucrarea pe care o fac sunt Ăźn conformitate cu voia lui Dumnezeu. Și aceasta cu atĂąt mai mult cu cĂąt contextul Ăźn care trăim este unul de mare confuzie spirituală. Chiar și David s-a rugat lui Dumnezeu astfel: ,,Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima! Încearcă-mă, și cunoaște-mi gĂąndurile! Vezi dacă Sunt pe o cale rea, și du-mă pe calea veșniciei!” (Ps.139:23-24) Și acest proces este cu atĂąt mai benefic, cu cĂąt avem un Dumnezeu gata să aducă lumină oamenilor sinceri. N-aș vrea sub nici o formă ca Ăźn ziua judecății să fiu printre cei descriși Ăźn Matei 7:22-23: ,,Mulți Îmi vor zice Ăźn ziua aceea: Doamne, Doamne! N-am proorocit noi Ăźn Numele Tău? N-am scos noi draci Ăźn Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni Ăźn Numele Tău? Atunci le voi spune curat: Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege.” Cu cĂąt Ăźți cercetezi mai frecvent credința și lucrarea, cu atĂąt ai mai multe șanse de a fi pe calea cea bună, deci a pregăti calea Domnului.
În concluzie: Sunt convins că Ăźn perioada următoare, Dumnezeu va face lucrări mari și extraordinare Ăźn țara noastră. Și aceasta pentru că există Ăźn ea oameni asemenea lui Ioan care s-au uitat pe ei Ăźnșiși, Ăźmpreună cu problemele și nevoile lor, și s-au dedicat Ăźntru totul mijlocirii Ăźnaintea lui Dumnezeu, cu post și rugăciune, Ăźntr-o viață sfĂąntă, pentru mĂąntuirea multor suflete. Dumnezeu care este credincios promisiunilor Sale, nu poate să nu răspundă acestor strigăte necontenite către El. Dar mai sunt convins Ăźncă de un lucru: Sunt convins că și diavolul va pregăti replici pe măsură. Așa a fost din totdeauna. CĂąnd Moise a transformat, prin puterea Domnului, toiagul Ăźn șarpe, diavolul a zis: ,,ce mare găselniță, și eu pot face asta”, și astfel a strecurat confuzie Ăźn casa lui Faraon, dar numai pĂąnă la o vreme. Dacă va face Dumnezeu minuni, și diavolul va Ăźncerca să le imite. Dacă va ridica Dumnezeu bărbați plini de puterea Duhului SfĂąnt, și diavolul va ieși cu oamenii lui care pe dinafară vor semăna foarte mult cu ai Domnului, dar pe dinăuntru vor fi exact ca diavolul. Dumnezeu este lumină, și oriunde se manifestă, o face cu limpezime. Diavolul este Ăźntuneric, și oriunde apare strecoară confuzia. Dacă vrem să nu ne rătăcim, să alegem totdeauna lucrurile clare, limpezi, curate, conforme cu CuvĂąntul lui Dumnezeu. Oamenii sinceri, dornici de a Ăźmplini cu credincioșie voia lui Dumnezeu, nu se rătăcesc, ei se află ca și Israel totdeauna sub norul luminos al lui Dumnezeu. Cei nesinceri și șovăitori Ăźn a Ăźmplini voia Domnului, se află sub norul Ăźntunecos, poticnindu-se de tot ce le iese Ăźn cale. ,,Doamne Ăźncinge-te la luptă și nimicește-l pe cel rău. Condu-ne către o mare biruință spirituală Ăźn RomĂąnia. Nu pentru că noi am fi ceva Ăźnaintea Ta. Ci pentru faptul că Tu asculți rugăciunile. Ajută-ne să-Ți pregătim calea pentru Ăźndeplinirea planurilor pe care le ai cu țara noastră Ăźn generația actuală. Îți cerem aceasta pentru slăvirea Numelui Tău Celui mare. Vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum Ăźn cer așa și Ăźn RomĂąnia.”


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR CONFECTII BARBATI...Vezi aici!