Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Un cuvânt de bobotează, un cuvânt despre trezire.

Publicat la 2013-01-05 de Traian

,,CuvĂąntul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia Ăźn pustie. Și Ioan a venit prin tot ținutul din Ăźmprejurimile Iordanului, și propovăduia botezul pocăinței, pentru iertarea păcatelor,” (Luca 3:2-3)
Cu toții suntem de acord asupra faptului că, lucrarea lui Ioan Botezătorul a produs o intensă mișcare de Ăźnviorare și trezire spirituală, Ăźn sĂąnul națiunii lui Israel. Iată cum descrie Scriptura, impactul lucrării lui Ioan, asupra ținutului Iudeii: ,,Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudea și din toate Ăźmprejurimile Iordanului, au Ăźnceput să iasă la el; și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el Ăźn rĂąul Iordan.” (Matei 3:5-6)
Mulțimi mari de oameni, au Ăźnceput să asculte propovăduirea plină de putere a profetului, iar prin primirea botezului pocăinței, mărturiseau că pentru a intra Ăźn familia lui Dumnezeu, nu este suficient să te numești evreu ci trebuie să faci roade vrednice de pocăință.
Botezul lui Ioan avea la bază o practică a evreilor de a face prozeliți. Neevreii care simpatizau cu națiunea lui Israel și care doreau să se alăture religiei acestuia, primeau un botez, Ăźn urma căruia li se schimba numele, iar din păgĂąni deveneau prozeliți.
Noutatea lui Ioan consta Ăźn faptul că el afirma că nu numai păgĂąnii aveau nevoie de acest botez ci chiar și evreii, deoarece descendența din Avraam nu garantează intrarea Ăźn familia lui Dumnezeu, ci dobĂąndirea unui caracter ca al lui Dumnezeu. Acest fapt a dat o lovitură de moarte formalismului iudaic, facilitĂąnd dezvoltarea relației personale cu Dumnezeu, al fiecărui credincios Ăźn parte.
Însă Ăźnainte ca lucrarea lui Ioan să declanșeze această mare trezire spirituală Ăźn Israel, ,,CuvĂąntul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia Ăźn pustie.” Abia după aceea ,,Ioan a venit prin tot ținutul din Ăźmprejurimile Iordanului, și propovăduia botezul pocăinței, pentru iertarea păcatelor.”
Acesta este tiparul Ăźn orice trezire spirituală. În primul rĂąnd, CuvĂąntul lui Dumnezeu Ăźi vorbește unui om al Său, iar apoi acesta plin de puterea CuvĂąntului, pornește Ăźn lucrare, iar rezultatul este o mare trezire spirituală.
De aceea mesajul de astăzi se intitulează: Un cuvĂąnt de bobotează, un cuvĂąnt despre trezire”
În cadrul acestui mesaj, vom căuta să răspundem la următoarele Ăźntrebări:
1. Ce Ăźnseamnă că, CuvĂąntul Domnului vorbește cuiva?
2. Care este cadrul potrivit Ăźn care CuvĂąntul Domnului vorbește?
1. Despre ce vorbește CuvĂąntul Domnului?
1. Ce Ăźnseamnă că, CuvĂąntul Domnului vorbește?
A-ți vorbi CuvĂąntul Domnului, este mai mult decĂąt a citi Ăźn Biblie, a asculta o predică, a absolvi o școală biblică sau a avea anumite cunoștințe teologice. Lucrarea lui Ioan s-a desfășurat pe vremea marilor preoți Ana și Caiafa, care erau savanți Ăźn Scripturi, și cu toate acestea lor nu le-a vorbit CuvĂąntul Domnului. Pe vremea Domnului Isus, mulți au ascultat predicile Sale, și cu toate acestea, lor nu le-a vorbit CuvĂąntul Domnului. Iată ce a afirmat despre aceștia, Domnul Isus, cu ocazia rostirii pildei semănătorului: ,,Ucenicii s-au apropiat de El, și I-au zis: „De ce le vorbești Ăźn pilde?” Isus le-a răspuns: „Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele Împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are, i se va da, și va avea de prisos; iar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc Ăźn pilde, pentru că ei, cu toate că văd, nu văd, și cu toate că aud, nu aud, nici nu Ăźnțeleg. Și cu privire la ei se Ăźmplinește proorocia lui Isaia, care zice: „Veți auzi cu urechile voastre, și nu veți Ăźnțelege; veți privi cu ochii voștri, și nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a Ăźmpietrit; au ajuns tari de urechi, și-au Ăźnchis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să Ăźnțeleagă cu inima, să se Ăźntoarcă la Dumnezeu, și să-i vindec.” Dar ferice de ochii voștri că văd; și de urechile voastre că aud!” (Mat.13:10-16)
Există și Ăźn zilele noastre, mulți oameni care petrec o mare parte din timpul lor studiind Biblia, care au chiar studii teologice superioare, știu să despice firul Ăźn patru și predică altora de la amvoane, Ăźnsă cărora nu le vorbește CuvĂąntul Domnului. Oare poate fi ceva mai trist decĂąt aceasta?
Dar Ăźntrebarea este următoarea: Ce se ĂźntĂąmplă atunci cĂąnd CuvĂąntul Domnului vorbește? CĂąnd CuvĂąntul Domnului vorbește, apar Ăźn existență lucruri din nimic, deoarece prin CuvĂąntul Său, Dumnezeu a creat lumea din nimic. CĂąnd CuvĂąntul Domnului vorbește bolnavii sunt Ăźnsănătoșiți, morții Ăźnviază, demonii o iau la fugă, furtunile se potolesc, pĂąinile se Ăźnmulțesc, cei smeriți primesc mĂąntuirea iar păcătoșii cad cu fața la pămĂąnt. Sutașul a cunoscut puterea CuvĂąntului lui Dumnezeu cĂąnd s-a exprimat astfel: ,,zi numai un cuvĂąnt, și robul meu va fi tămăduit.” (Mat.8:8) CĂąnd CuvĂąntul Domnului vorbește Ăźntreg lăuntrul nostru este scos la iveală Ăźnaintea Domnului, deoarece: ,,CuvĂąntul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decĂąt orice sabie cu două tăișuri: pătrunde pĂąnă acolo că desparte sufletul și duhul, Ăźncheieturile și măduva, judecă simțirile și gĂąndurile inimii.” (Evr.4:12) CĂąnd CuvĂąntul Domnului vorbește, Duhul SfĂąnt este acolo ca să-L confirme cu putere. (1Cor.2:4) CĂąnd CuvĂąntul Domnului vorbește, Dumnezeu Însuși este prezent ca să-și Ăźntărească CuvĂąntul prin semne și minuni. (Mc.16:20)
Cred că problema bisericii de astăzi este că auzim prea mult cuvĂąntul oamenilor și prea puțin CuvĂąntul lui Dumnezeu. În bisericile de astăzi, există prea multă vorbărie goală fără putere și prea puțin CuvĂąnt viu și lucrător, prea multă Ăźnțelepciune umană și prea puțină descoperire divină. Aceasta este cauza pentru care adevărata trezire spirituală ĂźntĂąrzie să apară.
Înainte de declanșarea unei treziri spirituale, omul sau oamenii lui Dumnezeu, trebuie să primească de la Domnul, acea ungere și umplere specială a Duhului SfĂąnt, care Îi permite lui Dumnezeu să lucreze cu putere, prin CuvĂąntul Său revelat Ăźn Scripturi, la iluminarea minților oamenilor și la transformarea inimilor acestora după voia lui Dumnezeu. Doar atunci cĂąnd Duhul SfĂąnt umple Ăźn Ăźntregime vasele Sale de lucru, Dumnezeu vorbește cu putere prin CuvĂąntul Său.
2. Care este cadrul potrivit Ăźn care CuvĂąntul Domnului vorbește?
Privind la exemplul lui Ioan găsim scris că: ,,CuvĂąntul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia Ăźn pustie” În pustie, a vorbit Dumnezeu lui Moise, pe cĂąnd era păstor la oi. În pustie, i-a vorbit Dumnezeu lui Israel, la muntele Sinai, cĂąnd i-a dat legile și poruncile Sale. Domnul Isus se retrăgea Ăźn locuri pustii pentru a primi acolo de la Tatăl ce trebuia să spună și cum trebuia să vorbească. În pustiul Arabiei a primit Pavel Evanghelia lui Cristos, despre care a spus că nu Ăźi este rușine, deoarece aceasta este puterea lui Dumnezeu, și Ăźn pustiul insulei Patmos, Ioan L-a văzut pe Cristos, și a primit din partea Lui, mesajul pentru cele șapte biserici, cĂąt și CuvĂąntul despre revenirea lui Cristos.
Se pare că pustia este locul preferat al lui Dumnezeu Ăźn a-și descoperi CuvĂąntul Său, oamenilor Săi. Oare de ce are Dumnezeu preferințe atĂąt de ciudate? Pustia are niște caracteristici, care Ăźl ajută pe omul lui Dumnezeu să recepționeze CuvĂąntul lui Dumnezeu, mult mai bine decĂąt Ăźn alte locuri. Să urmărim cĂąteva dintre ele:
În primul rĂąnd, Ăźn pustie este liniște. Lui Dumnezeu nu-I place să vorbească pe un fond de gălăgie. CuvĂąntul Său este mult prea important ca să fie rostit Ăźntr-un loc plin de zgomote. Gălăgia oamenilor politici: Tiberiu Cezar, pilat din Pont, Irod din Galileia, Filip din Ituria, sau a oamenilor religioși Ana și Caiafa, ar fi produs distorsionarea acurateții CuvĂąntului divin, de aceea Ioan a trebuit să lase deoparte părerile tuturor acestor oameni, și să se ducă Ăźn pustie, unde să poată auzi, Ăźn liniște, doar CuvĂąntul Domnului.
Dacă vrem să auzim CuvĂąntul Domnului, trebuie să ne găsim propria noastră pustie, Ăźn care să ne retragem. CuvĂąntul Domnului nu poate să ne vorbească, atĂąta vreme cĂąt cu un ochi suntem pe ecranul televizorului și cu altul Ăźn epistola lui Pavel către Romani. El nu are nimic să ne comunice, Ăźn cele cinci minute, Ăźn care citim Ăźn viteză, un capitol din Biblie, cu grija la zecile și sutele de treburi, la care abia așteptăm să alergăm. CuvĂąntul Domnului ne este Ăźnchis, atĂąta vreme cĂąt suntem mai Ăźndrăgostiți, de părerile teologice ale unui anumit dr. Prof. Univ
. decĂąt de cuvintele Scripturii. CuvĂąntul lui Dumnezeu vorbește doar celor care sunt dispuși să reducă la tăcere orice alte voci, să facă liniște Ăźn mintea și ființa lor și să aștepte Ăźn tăcere, cu răbdare, fără grabă, șoapta Domnului.
În al doilea rĂąnd, pustia este un loc al sărăciei, iar CuvĂąntul Domnului este doar pentru cei săraci. În sinagoga din Nazaret, citĂąnd din sulul cărții Isaia, printre altele Domnul Isus a spus: ,,Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia;” (Lc.4:18) Evanghelia este doar pentru cei săraci, adică pentru cei care Ăźși recunosc sărăcia lor spirituală Ăźnaintea lui Dumnezeu. De aceea Domnul Isus a spus: ,,Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pămĂąntului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei Ăźnțelepți și pricepuți, și le-ai descoperit pruncilor.” (Mat.11:25) sau: ,,Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.” (Mc.2:17) Prima dintre fericiri afirmă foarte clar că Împărăția cerurilor este doar pentru cei săraci Ăźn duh. (Mat.5:3)
Așadar, dacă vrem să auzim CuvĂąntul lui Dumnezeu, trebuie să ne recunoaștem propria sărăcie și neputință spirituală Ăźnaintea lui Dumnezeu. Înainte ca Dumnezeu să ne vorbească trebuie să mărturisim că fără El și fără CuvĂąntul Lui, viața noastră este la fel de goală ca o pustie. Duhul SfĂąnt este Cel care realizează, Ăźn noi, această lucrare, atunci cĂąnd suntem sinceri și deschiși Ăźnaintea Lui.
În al treilea rĂąnd, pustia este locul Ăźn care Ăźnvățăm să trăim mai mult pentru suflet decĂąt pentru trup. În ce privește trupul, pustia nu oferă prea multe opțiuni. În pustie, există mai puține șanse pentru Ăźmbuibare, și mai multe șanse pentru cumpătare, decĂąt Ăźntr-un oraș. În pustie oferta culinară este destul de limitată: lăcuste și miere sălbatică. De aceea, pustia este adesea asociată cu postul și rugăciunea, și un loc potrivit pentru acestea. În pustie nu te ispitesc mirosurile de cĂąrnați afumați, atunci cĂąnd Ăźți propui să postești. În pustie Ăźnvățăm să ne ținem trupul Ăźn stăpĂąnire, să fim cumpătați, ĂźnfrĂąnați și să ne canalizăm toată energia spre Dumnezeu.
Dacă vrem să auzim CuvĂąntul Domnului, trebuie să ne deprindem și cu pustia postului și rugăciunii, Ăźn care Ăźnvățăm să trăim mai mult pentru suflet decĂąt pentru trup.
3. Despre ce vorbește CuvĂąntul Domnului?
PĂąnă Ăźn acest moment, am văzut ce se ĂźntĂąmplă atunci cĂąnd CuvĂąntul Domnului vorbește, și care este cadrul Ăźn care Dumnezeu Își descoperă CuvĂąntul Său. În continuare aș dori să observăm despre ce vorbește CuvĂąntul Domnului. Sau, CuvĂąntul Domnului, este un CuvĂąnt despre ce?
În primul rĂąnd, CuvĂąntul Domnului este un CuvĂąnt despre Cristos. Ioan Botezătorul a fost un pregătitor al căii lui Cristos. El nu s-a predicat pe sine, nici nu s-a scos Ăźn evidență pe sine ci pe Cristos. CĂąnd noroadele, care erau Ăźn așteptarea lui Mesia și-au Ăźndreptat privirile spre el, Ioan le-a răspuns foarte clar: ,,CĂźt despre mine, eu vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decĂąt mine, și căruia eu nu Sunt vrednic să-I desleg cureaua Ăźncălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul SfĂąnt și cu foc. Acela are lopata Ăźn mĂąnă; Își va curăți aria cu desăvĂąrșire, și Își va strĂąnge grĂąul Ăźn grĂźnar, iar pleava o va arde Ăźntr-un foc care nu se stinge.” (Lc.3:16-17) CĂąnd ucenicii lui Ioan au Ăźnceput să fie geloși pentru Ăźnvățătorul lor, datorită succesului Domnului Isus, Ioan le-a răspuns: ,,Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez.” (Ioan1:30)
Totdeauna CuvĂąntul Domnului Îl are Ăźn centru pe Cristos și lucrarea Sa. Esența evangheliei este Cristos și El răstignit. Cristos este esența evangheliei cĂąt și a propovăduirii creștine. O evanghelie centrată pe om și pe realizările sale nu este evanghelia lui Cristos. O propovăduire care preamărește omul este o lucrare de rătăcire.
În al doilea rĂąnd, CuvĂąntul Domnului este un CuvĂąnt despre o transformare radicală pe care o realizează Cristos, prin lucrarea Sa, Ăźn viața omului. La Ioan au venit și niște oameni care au avut impresia că CuvĂąntul Domnului, are de a face cu formalismul religios, și că tot ceea ce li se cere este schimbarea apartenenței religioase prin botez. Răspunsul lui Ioan față de acești oameni a fost foarte drastic: ,,Pui de năpĂźrci, cine v-a Ăźnvățat să fugiți de mĂąnia viitoare? Faceți, deci, roade vrednice de pocăința voastră, și nu vă apucați să ziceți Ăźn voi Ăźnșivă: „Avem pe Avraam ca tată!” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam
 Noroadele Ăźl Ăźntrebau, și ziceau: „Atunci ce trebuie să facem?” Drept răspuns, el le zicea: „Cine are două haine, să Ăźmpartă cu cine n-are nici una; și cine are de mĂąncare, să facă la fel.” Au venit și niște vameși să fie botezați, și i-au zis: „Învățătorului, noi ce trebuie să facem?” El le-a răspuns: „Să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați.” Niște oștași Ăźl Ăźntrebau și ei, și ziceau: „Dar noi ce trebuie să facem?” El le-a răspuns: „Să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu Ăźnvinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre.” (Lc.3:8, 10-14)
CuvĂąntul lui Dumnezeu nu are nimic de a face cu superficialitatea, cu formalismul, cu prefăcătoria, cu jumătățile de măsură sau cu continuarea Ăźn păcat. Cei care caută Ăźn Scriptură argumente pentru consumul de alcool, pentru divorț, recăsătorire, și pentru alte forme de trăire Ăźn păcat, n-au nimic Ăźn comun cu CuvĂąntul lui Dumnezeu. CuvĂąntul lui Dumnezeu vorbește despre o desăvĂąrșire a caracterului nostru, la fel ca și al lui Dumnezeu, prin lucrarea Domnului Isus: ,,CĂźt despre mine, eu vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decĂąt mine, și căruia eu nu Sunt vrednic să-I desleg cureaua Ăźncălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul SfĂąnt și cu foc. Acela are lopata Ăźn mĂąnă; Își va curăți aria cu desăvĂąrșire, și Își va strĂąnge grĂąul Ăźn grĂźnar, iar pleava o va arde Ăźntr-un foc care nu se stinge.” (Lc.3:16-17)
În al treilea rĂąnd, CuvĂąntul Domnului este un CuvĂąnt despre dreptatea lui Dumnezeu care va judeca pe cei care nu se lasă transformați de El: ,,Acela are lopata Ăźn mĂąnă; Își va curăți aria cu desăvĂąrșire, și Își va strĂąnge grĂąul Ăźn grĂźnar, iar pleava o va arde Ăźntr-un foc care nu se stinge.” (Lc.3:17) CuvĂąntul lui Dumnezeu este un CuvĂąnt de judecată a lui Dumnezeu Ăźmpotriva tuturor celor care L-au călcat Ăźn picioare, prin nepăsare, pe Fiul Său: ,,Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rĂąnduit o zi, Ăźn care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rĂąnduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a Ăźnviat din morți
” (Fap.17: 30-31) Concepția despre un Dumnezeu care nu pedepsește, nu judecă, este nebiblică și nu are nimic Ăźn comun cu CuvĂąntul lui Dumnezeu.
În concluzie:
,,Acela are lopata Ăźn mĂąnă; Își va curăți aria cu desăvĂąrșire, și Își va strĂąnge grĂąul Ăźn grĂźnar, iar pleava o va arde Ăźntr-un foc care nu se stinge.” (Lc.3:17)
Cine este grĂąul și cine este pleava? Psalmul 1 ne oferă un răspuns potrivit la această Ăźntrebare: ,,Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori! Ci Ăźși găsește plăcerea Ăźn Legea Domnului, și zi și noapte cugetă la Legea Lui! El este ca un pom sădit lĂąngă un izvor de apă, care Ăźși dă rodul la vremea lui, și ale cărui frunze nu se veștejesc: tot ce Ăźncepe, duce la bun sfĂąrșit. Nu tot așa este cu cei răi: ci ei Sunt ca pleava pe care o spulberă vĂąntul. De aceea cei rău nu pot ținea capul sus Ăźn judecății, nici păcătoșii Ăźn adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire.” A fi grĂąu sau pleavă are de a face cu lucrurile Ăźn care ne găsim plăcerea: Cei care Ăźși găsesc plăcerea Ăźn sfatul celor răi, Ăźn calea celor păcătoși și Ăźn scaunul celor badjocoritori sunt pleavă, iar cei care Ăźși găsesc plăcerea Ăźn CuvĂąntul Domnului sunt grĂąu.
A-ți găsi plăcerea Ăźn CuvĂąntul Domnului Ăźnseamnă, a-ți găsi propria ta pustie unde Domnul să poată să-ți vorbească, a pregăti Ăźn inima ta cadrul Ăźn care CuvĂąntul Domnului să-și manifeste toată puterea transformatoare.

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MOBILIER, BICICLETE, HAINE, TERMOPANE, SALTELE...Vezi aici!