Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Destinul Omului Depinde De Alegerea Personală

Publicat la 2013-01-04 de Traian

Atunci cĂąnd părăsim copilăria devenim conștienți de realitățile vieții și realizăm că lumea este o diversitate de idei și filosofii contradictorii. Puncte de vedere diferite despre lume și viață specifice fiecărei culturi s-au mixat Ăźn mod ciudat, dĂąnd naștere la un număr nesfĂąrșit de convingeri și doctrine. Un nesănătos și exagerat spirit ecumenic Ăźncurajează păgĂąnismul să semene cĂąt mai mult cu creștinismul și invers, Biserica să semene cu lumea și invers și toate acestea devin posibile pe fondul ignoranței biblice, a lipsei de spiritualitate creștină și responsabilitate pastorală.

În această ßngrămădire de Ăźnvățături, unde totul se subordoneazădemocrației și dreptului omului la libertate de exprimare și manifestare, orice este posibil și tolerat. Printre altele, este acceptată și ideea că omul se naște ca oricare obiect electrocasnic cu o carte de instrucțiuni și garanție, Ăźn care este specificată soarta lui, dacă va fi sau nu mĂąntuit, dacă va ajunge sau nu bețiv, curvar, drogat, hoț... sau nu, și toate acestea conțin destinul (soarta) omului pe care el trebuie să-l urmeze și orice ar face nu se schimbă nimic. Atunci cĂąnd ieșim din ignoranța ecumenică contemporană și deschidem Cartea lui Dumnezeu citim următoarele: ,,Iată, Ăźți pun azi Ăźnainte viața și binele, moartea și răul. Căci Ăźți poruncesc azi să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui, și să păzești poruncile Lui... Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta, și te vei lăsa amăgit să te Ăźnchini Ăźnaintea altor dumnezei și să le slujești,  vă spun astăzi că veți pieri... Ți-am pus pus Ăźnainte viața și moartea, binecuvĂąntarea și blestemul. Alege viața, ca să trăiești, tu și sămĂąnța ta, iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, ascultĂąnd de glasul Lui, și lipindu-te de El: " (Deuteronom 30:15-20).

Biblia afirmă limpede și clar libertatea pe care omul o are să aleagăceea ce vrea Ăźn viață și apoi să suporte consecințele propriei alegeri, Ăźn concluzie destinul este Ăźn mĂąna omului, este dreptul de a alege. Sunt cĂąteva evenimente Ăźn Biblie, Ăźn care oamenii au fost Ăźntrebați ce vor, multe altele Ăźn care oamenii au spus ce vor fără să fie Ăźntrebați. Este interesant să vedem căei au devenit Ăźn timp ceea ce au vrut. Ceea ce vor oamenii răspunde nevoilor, pretențiilor, mofturilor, intereselor sau poftelor lor, drept pentru care unele dintre lucrurile vrute sunt bune, altele sunt rele.

În general oamenii vor mai mulți bani, frumusețe, inteligență, sănătate, libertate, democratie, vacanțe, mai multă mĂąncare, băutură și distracții...  De obicei, oamenii neglijează sau subordonează lumea spirituală, cerul și viața veșnică ßn favoarea lumii materiale, care oferă confort, plăcere, fericire... și aceasta dovedește care este scopul unui om și unde Ăźși va petrece veșnicia. Biblia prezinta un om bogat (Luca 16:19-31) care, murind, ajunge Ăźn iad datorită modului de viață păcătos și acolo Ăźncearcă prea tĂąrziu să-și rezolve problema sufletului pe care l-a neglijat Ăźn totalitate Ăźn viața de pe pămĂąnt. AducĂąndu-și aminte că mai are cinci frați Ăźn viață care, ducĂąnd același mod de viață păcătos, vor ajunge ca și el Ăźn iad, insistă ßn fața Părintelui Avraam săfacă ceva supranatural pentru mĂąntuirea lor. Însă acesta Ăźi răspunde că pentru mĂąntuirea oricărui muritor este suficientă Biblia, care conduce la pocăință de păcat și credință ßn MĂąntuitorul Isus Hristos. Și toate aceste dacă omul VREA. Biblia prezintă oamenii care au vrut lucruri rele și au ajuns rău și oameni care au vrut lucruri bune și au ajuns bine.

 

I. OAMENI CARE AU VRUT LUCRURI RELE

1. Conformism religios Ăźn loc de Ăźnchinare sfĂąntă.

Deuteronomul 12:30 - ,,Vezi să nu te lași prins Ăźn cursă, călcĂąnd pe urmele lor, după ce vor fi nimicite dinaintea ta. Ferește-te să nu cercetezi despre dumnezeii lor și să zici: `Cum slujeau neamurile acestea dumnezeilor lor? Și eu vreau să fac la fel`." Mulți oameni se conformează ßn mod greșit anturajului păcătos Ăźn care trăiesc, doar pentru că așa vor. Acesta nu este destin impus de Dumnezeu, ci alegere personală. 

 

2. Monarhie umană ßn loc de teocrație (divină).

1 Samuel 8.4-5 - ,,Toți bătrĂąnii lui Israel s-au strĂąns și au venit la Samuel la Rama. Ei au zis: `Iată că tu ești bătrĂąn, și copiii tăi nu calcă pe urmele tale; acum pune un Ăźmpărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile`." Dumnezeu califică alegerea lor drept infidelitate: ,,Domnul a zis lui Samuel: `Ascultă glasul poporului Ăźn tot ce-ți va spune; căci nu pe tine te leapădă, ci pe Mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei`.” Încă din Eden omul a vrut să ajungă MARE ca Dumnezeu. Acesta nu este destin impus de Dumnezeu, ci alegere personală.  

3. Tùlharul Baraba ßn loc de Mùntuitorul Hristos.

Marcu 15.11-14 - ,,Dar preoții cei mai de seamă au ațĂąțat norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba. Pilat a luat din nou cuvĂąntul, și le-a zis: `Dar ce vreti să fac cu Acela, pe care-L numiți Împăratul Iudeilor?` Ei au strigat din nou: `Răstignește-L!`" Acesta nu este destin impus de Dumnezeu, ci alegere personală.

4. Crimă ßn loc de pocăință.

Marcu 6:22 - ,,Fata Irodiadei a intrat la ospăț, a jucat, și a plăcut lui Irod... Împăratul a zis fetei: "Cere-mi orice vrei, și-ți voi da." Mesajul profetului trebuia să-i conducă la pocăință, Ăźnsă au ales să-l omoare, deoarece slujirea lui demasca păcatul, duplicitatea  și mediocritatea lor spirituală. Acesta nu este destin impus de Dumnezeu, ci alegere personală. 

 

5. Foc și răzbunare Ăźn loc de a doua șansă.

Luca 9:54 - ,,Ucenicii Săi, Iacov și Ioan, cĂąnd au văzut lucrul acesta, au zis: `Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie?`" Acesta nu este destin impus de Dumnezeu, ci alegere personală.

Peste ani, Ăźn urma pocăinței samaritenilor, Dumnezeu i-a binecuvĂąntat cu ,,focul” Duhului SfĂąnt (Faptele Ap. 8:14-25).

 

II. OAMENI CARE AU VRUT LUCRURI BUNE

1. Elisei a vrut putere.

2 Împărați 2:9 - ,,După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: `Cere ce vreisă-ți fac, Ăźnainte să fiu răpit de la tine`. Elisei a răspuns: `Te rog să vinăpeste mine o Ăźndoită măsură din Duhul tău`.” Oamenii sunt dominați de păcat, pentru că sunt lipsiți de puterea lui Dumnezeu. Acesta nu este destin impus de Dumnezeu, ci alegere personală. 

 

2. Solomon a vrut ßnțelepciune.

1 Regi 3.5-10 - ,,La Gabaon, Domnul S-a arătat Ăźn vis lui Solomon noaptea, și Dumnezeu i-a zis: `Cere ce vrei să-ți dau.` ...Dă dar robului Tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul Tău, să deosebească binele de rău!... Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului”. Trăim Ăźnconjurați de oameni inteligenți, Ăźnsă lipsiți de Ăźnțelepciune. Acesta nu este destin impus de Dumnezeu, ci alegere personală.  

3. Bartimeu a vrut lumină.

Marcu 10:51 - ,,Isus a luat cuvĂąntul și i-a zis: `Ce vrei să-ți fac?` `Rabuni, i-a răspuns orbul, să capat vederea`.” Acest om a Ăźnfruntat rușinea publică venind la MĂąntuitorul cu problema lui. Acesta nu este destin impus de Dumnezeu, ci alegere personală.

 

4. O mamă și-a vrut copii Ăźn cer. 

Matei 20:21 - ,,El a Ăźntrebat-o: `Ce vrei?` `Poruncește`, I-a zis ea, `ca, Ăźn Împărăția Ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stĂąnga Ta`."  Prea multe mame Ăźși vor copiii doar pe pămĂąnt, acest lucru fiind dovedit de dorințele, deciziile, prioritățile și valorile lor. Acesta nu este destin impus de Dumnezeu, ci alegere personală. 

III. CONCLUZII 

Nu este cinstit să spunem că nu există Dumnezeu, doar pentru că vrem mai mult să nu existe. De asemenea, nu este cinstit să spunem călucrurile pe care le facem nu sunt păcat, doar pentru faptul că nu vrem sărenunțăm la ele. Ceea ce vrem sau nu vrem noi nu este soartă, ci alegere personală și orice alegere are consecințe. Avem o singură viață, CE VREM să facem cu ea? Unii vor mĂąntuirea prin credința Ăźn Isus și pocăință față de păcat, alții vor doar păcat și religie goală. Fiecare va avea ceea ce a vrut sa aibă. ,,Ce seamănă omul aceea va culege.”

 

                                                         Pastor Luigi Mițoi

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MONITOARE, SERVICE, CALCULATOARE...Vezi aici!