Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Minunile crăciunului

Publicat la 2012-12-20 de Traian

Farmecul crăciunului este dat și de faptul că evenimentele pe care le comemorează sunt presărate cu foarte multe minuni: diverse arătări de Ăźngeri, fenomene astronomice unice, naștere supranaturală,
 iată doar cĂąteva dintre minunile crăciunului.
Minunile crăciunului contribuie la ridicarea interesului nostru față de această sărbătoare, pentru că la crăciun, nu sărbătorim niște evenimente istorice obijnuite ci sărbătorim Minunea Minunilor, Îl sărbătorim pe Cel al Cărui Nume este ,,Minunat”.
În cele ce urmează, vă provoc să medităm la următoarele aspecte, legat de subiectul: ,,Minunile crăciunului”:
1. De ce face Dumnezeu minuni la crăciun?
2. Care este semnificația minunilor crăciunului?
3. Care este cea mai mare minune a crăciunului?
1. De ce face Dumnezeu minuni la crăciun?
MeditĂąnd la această Ăźntrebare, am descoperit două răspunsuri:
În primul rĂąnd, Dumnezeu face minuni la crăciun, deoarece minunile reprezintă modul normal al lui Dumnezeu de a lucra.
Oriunde lucrează Dumnezeu se ĂźntĂąmplă minuni. La Dumnezeu, minunile sunt o normalitate. CĂąnd lucrează Dumnezeu, El lucrează potrivit cu măreția Sa, potrivit cu resursele Sale nelimitate, potrivit cu natura și caracterul Său.
Dacă Dumnezeu nu ar lucra prin minuni, S-ar compromite pe Sine. În 1Împărați 10:13, ni se spune că Solomon, cĂąnd a fost vizitat de către Împărăteasa din Seba, i-a oferit acesteia, daruri vrednice de un Ăźmpărat ca Solomon. Pentru Solomon ar fi Ăźnsemnat o mare dezonoare dacă ar fi apărut Ăźnaintea Ăźmpărătesei, cu niște ,,chinezării” sau lucruri contrafăcute. Tot așa și Dumnezeu, datorită ,,blazonului” Său, nu-și poate permite să lucreze altfel decĂąt prin minuni.
Prin urmare, noi Îl onorăm pe Dumnezeu ori de cĂąte ori venim Ăźnaintea Lui pentru a-I cere lucruri mari, deoarece prin faptul acesta noi dovedim că Îl considerăm, un Dumnezeu mare și atotputernic. Noi Îl jignim pe Dumnezeu, ori de cĂąte ori Îi cerem lucruri mărunte și neĂąnsemnate, deoarece prin aceasta demonstrăm că Îl considerăm, un Dumnezeu mic și neĂąnsemnat.
Minunile crăciunului ne provoacă să ne reconsiderăm imaginea pe care o avem despre Dumnezeu, cĂąt și atitudinea noastră Ăźnaintea Lui. Minunile crăciunului ne provoacă să-I cerem lui Dumnezeu lucruri mari, pe care numai El ni le poate da, și El va fi ĂźncĂąntat să o facă.
În al doilea rĂąnd, Dumnezeu face minuni de crăciun, deoarece transformarea pe care dorește să o realizeze Ăźn viața noastră implică minuni.
Păcatele noastre ne-au cufundat atĂąt de jos, ĂźncĂąt pentru a fi scoși de acolo este nevoie absolută de minuni.
Dumnezeu dorește să ne Ăźnalțe atĂąt de sus, ĂźncĂąt pentru realizarea acestui lucru este nevoie de minuni.
Scopurile lui Dumnezeu, pentru viața noastră, sunt atĂąt de mari ĂźncĂąt nu pot fi realizate decĂąt prin minuni.
Elementul supranatural este ceea ce conferă unicitate creștinismului. Un creștinism golit de minuni, nu se deosebește cu nimic de socialism, comunism sau alte filozofii umaniste. Creștinismul este religia relației omului cu Dumnezeu. Creștinismul este religia schimbării naturii diabolice a omului păcătos, cu natura divină a Sfintei Treimi. Aceasta este cu adevărat o mare minune. În centrul creștinismului se află lucrarea Domnului Isus și a Duhului SfĂąnt, realizate Ăźn viața omului. A scoate acestea din creștinism, Ăźnseamnă a-i pierde esența și a rămĂąne cu un set de reguli și de tradiții, care nu folosesc la nimic.
Sărbătoarea crăciunului ne provoacă să Ăźnvățăm să depindem mai mult de Dumnezeu și să Ăźnvățăm că fără El nu putem face nici măcar lucrul cel mai mic. Ceea ce facem prin puterea noastră, nu folosește la nimic, și la un moment dat, va ajunge să ne dezguste și să ne plictisească. Doar ceea ce face Dumnezeu este mereu proaspăt, captivant, interesant și minunat. Doar cuvintele lui Dumnezeu sunt pline de putere, doar relația cu Domnul Isus este fascinantă și doar faptele Duhului SfĂąnt sunt minunate, deaceea noi trebuie să spunem ca și Ioan Botezătorul: ,,Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez.” (Ioan3:30)
2. Care este semnificația minunilor crăciunului?
Vă propun să privim la cĂąteva din minunile crăciunului și să Ăźncercăm să le Ăźnțelegem semnificația:
Arătarea Ăźngerilor, la păstorii de pe cĂąmpiile Betleemului.
Această minune ne Ăźnvață că răspĂąndirea Vestei Bune, la cei nemĂąntuiți este un miracol ceresc, și nu poate fi realizată prin puterea noastră. Dupăcum păstorii, pentru a putea Ăźnțelege că Pruncul născut Ăźn iesle era MĂąntuitorul lumii și al lor personal, aveau nevoie de o ĂźnrĂąurire divină, tot așa și oamenii păcătoși, pentru a-L putea cunoaște pe Cristos și a crede Ăźn El, au nevoie de lucrarea supranaturală a Duhului SfĂąnt. Duhul SfĂąnt este Acela care-L descoperă lumii pierdute pe Cristos. De aceea Pavel spunea corintenilor: ,,Și Ăźnvățătura și propovăduirea mea nu stăteau Ăźn vorbirile Ăźnduplecătoare ale Ăźnțelepciunii, ci Ăźntr-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie Ăźntemeiată nu pe Ăźnțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.” (1Cor.2:4-5) Fiecare predicator trebuie să poată rosti, Ăźn dreptul lui, cu toată convingerea aceste cuvinte, pentru că vorbele noastre fără dovada de putere a Duhului SfĂąnt, nu folosesc la nimic.
Steaua magilor.
Călăuzirea magilor spre Cristos, printr-o stea de pe cer, ne Ăźnvață că, călăuzirea oamenilor spre Cristos este tot o minune. Dacă Dumnezeu nu ne călăuzește, ne rătăcim cu Biblia Ăźn mĂąnă, la fel ca marii preoți din Ierusalim. Însă dacă Dumnezeu este cel care ne călăuzește pașii, atunci putem să-L găsim pe Cristos, chiar venind din inima păgĂąnismului, din Babilon. De fapt aceasta este una dintre marile enigme ale crăciunului: Preoți cunoscători ai profețiilor biblice, aflĂąndu-se doar la cĂąțiva kilometri de Domnul Isus au rămas fără El, iar vrăjitori veniți de la peste o mie de kilometri de Domnul Isus, l-au aflat și au fost mĂąntuiți. Pentru a fi călăuzit spre Domnul Isus, tot ce se cere este să-L cauți pe El și să te lași călăuzit spre El.
Arătarea Ăźngerului lui Iosif.
Această minune ne vorbește despre faptul că numai Duhul SfĂąnt poate să biruiască prejudecățile din mintea oamenilor, și să-i convingă de voia lui Dumnezeu. Cine altul decĂąt Dumnezeu, ar fi putut să-l convingă pe Iosif, de faptul că logodnica lui este curată, și că ce s-a zămislit Ăźn ea este de la Duhul SfĂąnt? Dacă Duhul SfĂąnt nu ne-ar lumina mintea, am rămĂąnea pentru totdeauna pradă suspiciunilor, prejudecăților și preconcepțiilor ei.
Arătarea Ăźngerului Mariei.
Această minune ne vorbește de faptul că numai Duhul SfĂąnt al lui Dumnezeu, poate să-i convingă pe oameni de planurile Sale minunate, și să-i determine să accepte voia Sa. Cine ar fi putut s-o convingă pe tĂąnăra fecioară Maria, să renunțe la visurile și aspirațiile ei, Ăźn legătură cu logodnicul ei, pentru a accepta un plan care ar fi putut s-o despartă de Iosif sau s-o trimită la moarte, condamnată pe nedrept de preacurvie? Cine l-a convins pe Moise să renunțe la comorile Egiptului și la plăcerile de o clipă ale păcatului, Ăźn schimbul ocării lui Cristos? Cine l-a determinat pe Pavel să socotească toate cĂąștigurile lumii acesteia, ca o pierdere, spre a-L cĂąștiga pe Cristos? Cine poate să-i convingă pe oameni să renunțe la păcate, la relații păcătoase, sau la Ăźnsăși viața lor pentru Domnul Isus? Cine i-a convins pe martiri să urce liniștiți pe rugul aprins, decĂąt să se lepede de Cristos? Cine este Acela care poate să ne convingă să alegem moartea firii vechi și dureroasa lepădarea de sine, Ăźn schimbul vieții lui Cristos. Aceste lucruri sunt minuni pe care numai Duhul SfĂąnt poate să le facă.
Concepția supranaturală a lui Cristos Ăźn fecioara Maria.
Această minune ne vorbește despre faptul că, Ăźn sens spiritual, fiecare creștin trebuie să-L poarte pe Cristos Ăźn inima lui, așa cum L-a purtat Maria Ăźn trupul ei. A fi copil al lui Dumnezeu, Ăźnseamnă ca Cristos să ia chip Ăźn noi, după cum Pavel se adresa Galatenilor: ,,Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, pĂąnăce va lua Hristos chip Ăźn voi!” (Gal.4:19) Modul Ăźn care se realizează această minune Ăźn viața omului, ne spune tot Pavel: ,,Am fost răstignit Ăźmpreună cu Hristos, și trăiesc
 dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește Ăźn mine. Și viața pe care o trăiesc acum Ăźn trup, o trăiesc Ăźn credința Ăźn Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Ăźnsuși pentru mine.” (Gal.2:20)
Înștiințarea magilor, Ăźn vis, de planurile mĂąrșave ale lui Irod.
Această minune ne vorbește despre schimbarea care se produce Ăźn viața celor care se ĂźntĂąlnesc personal cu Cristos. Dupăcum Magii s-au Ăźntors Ăźn țara lor pe un alt drum, așa se schimbă drumurile, prioritățile, pasiunile, scopurile, principiile și sistemul de valori al celor care L-au primit pe Cristos Ăźn inima lor: ,,Căci, dacă este cineva Ăźn Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2Cor.5:17)
Arătarea Îngerului lui Iosif pentru a-l trimite Ăźn Egipt departe de Irod.
Acest miracol ne vorbește despre minunea ocrotirii și păstrării sfinților Ăźn Har. Dupăcum Dumnezeu L-a ocrotit pe Fiul Său, scăpĂąndu-L din mĂąinile lui Irod, tot așa Ăźi ocrotește, scăpĂąndu-i din mĂąinile diavolului și păzindu-i de orice cădere, pe cei care Îl poartă Ăźn sufletul lor pe Fiul Său.
Minunea recunoașterii lui Isus de către Simeon și Ana.
Această minune ne vorbește despre minunea familiei lui Dumnezeu și anume Biserica. Dupăcum Simeon și Ana, deși oameni Ăźn vĂąrstă, din miile de copilași care au trecut pe dinaintea lor, L-au recunoscut, prin Duhul SfĂąnt, pe Domnul Isus, și s-au bucurat nespus de mult Ăźn prezența Sa, tot așa și copiii Domnului, adunați laolaltă, din multitudinea de oameni care pretind a fi religioși, Ăźi recunosc, prin Duhul SfĂąnt, pe cei care realmente Îl poartă Ăźn viața lor pe Cristos, și se bucură Ăźmpreună Ăźn părtășie sfĂąntă.
Ce ne rămĂąne de făcut Ăźn fața tuturor acestor lucruri? Lucrul pe care trebuie să-l facem, este să ne aruncăm cu fața la pămĂąnt, și să strigăm către Dumnezeu, Ăźn felul următor: ,,Doamne vrem ca și la acest crăciun să Te cunoaștem ca pe un Dumnezeu al minunilor. Vrem ca și astăzi să ne bucurăm de minunile crăciunului. Doamne fă minuni Ăźn lucrarea de răspĂąndire a Evangheliei, la fel ca pe cĂąmpiile Betleemului. Lasă ca Vestea Bună a mĂąntuirii să fie propovăduită cu multă putere, așa cum au făcut-o altădată Ăźngerii. Doamne călăuzește spre Cristos, așa cum i-ai călăuzit pe magi, pe toți cei care te caută prin hățișurile religiilor, cultelor și denominațiilor, și nu-i lăsa să piară cu Biblia Ăźn mĂąnă, la fel ca preoții din Ierusalim. Doamne biruiește prejudecățile din inimile oamenilor, la fel cum le-ai biruit și Ăźn inima lui Iosif. Doamne convinge-i pe oameni că se merită să renunțe la voia și planurile lor, și să accepte voia Ta și planurile Tale, așa cum ai convins-o pe Maria. Doamne lasă ca Isus Cristos să ia chip Ăźn sufletul multor oameni, la fel cum a luat chip Ăźn trupul Mariei. Doamne schimbă drumurile multor oameni, la fel cum le-ai schimbat pe ale magilor. Doamne păstrează-ne Ăźn Harul Tău și păzește-ne de Diavolul, așa cum L-ai păzit pe Isus Cristos, de Irod. Doamne binecuvintează Biserica Ta cu o părtășie, bucurie și un dar de deosebire a duhurilor așa cum au avut Simeon și Ana.”
Toate acestea sunt minuni ale crăciunului, de care avem nevoie și astăzi. Însă există o minune a crăciunului, despre care Ăźncă nu am vorbit, și la care aș dori să medităm Ăźn cele ce urmează:
3. Care este cea mai mare minune a crăciunului?
Cea mai mare minune a crăciunului este descrisă Ăźn Matei 1:23: „Iată, fecioara va fi Ăźnsărcinată, va naște un fiu, și-i vor pune numele Emanuil” care, tălmăcit, Ăźnseamnă: „Dumnezeu este cu noi”.
Minunea minunilor este cuprinsă Ăźn semnificația numelui : ,,Emanuel”, adică ,,Dumnezeu este cu noi”. Dumnezeul universului, a coborĂąt ca să umble cu noi, dar nu Ăźn mijlocul tunetelor, fulgerelor și cutremurului de pămĂąnt, ca pe Muntele Sinai, ci Ăźntr-o formă mult mai accesibilă nouă. Această realitate conferă adevăratul farmec al crăciunului. CĂąnd Cristos umblă alături de tine, te poți bucura de zăpadă de luminile de sărbătoare, de bucatele alese și de colindele frumoase, dar te poți bucura și fără toate acestea. CĂąnd Cristos umblă cu tine, crăciunul are farmec chiar și pe patul spitalului, chiar și Ăźn armată sau Ăźntr-o celulă Ăźntunecată din Ăźnchisoare suferind pentru credință, deoarece Cristos este Cel ce umple totul. Fără Cristos totul este plictisitor, monoton și fără nici un sens. Singurul lucru Ăźn viață care nu plictisește niciodată este să umbli cu Dumnezeu. Pentru Ăźmplinirea acestui scop merită să-ți cheltuiești toată energia și să faci orice sacrificiu. Cu cĂąt Îl cunoști mai mult pe Dumnezeu cu atĂąt te Ăźndrăgostești mai mult de El, dorești să-I fi mai aproape, și ești gata să spui la toată lumea despre frumusețea Sa. Dar Ăźntrebarea care mai trebuie pusă este următoarea:
CĂąnd vine Dumnezeu cu noi?
În primul rĂąnd, Dumnezeu este cu noi atunci cĂąnd suntem flămĂąnzi și Ăźnsetați după El, la fel ca Magii. Cu toate că au avut de toate Ăźn Babilon: aur, cămile, avere, faimă, succes și funcții, au Ăźnțeles că nimic din toate acestea nu le putea stĂąmpăra setea sufletului, și mĂąnați de un instinct lăuntric, așezat de Dumnezeu Ăźn om, au Ăźnceput să-L caute pe Dumnezeu, iar Dumnezeu s-a lăsat găsit de ei. Dumnezeu nu invadează viața celor care nu-L doresc. Doar Diavolul procedează Ăźn felul acesta. CĂąt despre Dumnezeu găsim scris că: ,,El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pămĂąntului; le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu, și să se silească să-L găsească bĂźjbăind, cu toate că nu este departe de fiecare din noi.” (Fap.17:26-27)
În al doilea rĂąnd, Dumnezeu este cu noi atunci cĂąnd suntem neprihăniți ca Iosif. CĂąt de neprihănit a fost Iosif? AtĂąt de neprihănit ĂźncĂąt a fost gata să renunțe mai degrabă la marea iubire a vieții sale, decĂąt la Dumnezeu. CĂąnd conform logicii lui, Maria era suspectă de curvie, Iosif a hotărĂąt s-o lase pe ascuns, decĂąt să-L Ăźntristeze pe Dumnezeu. Celălalt mare Iosif din Biblie, a preferat să fie aruncat Ăźn Ăźnchisoare, pe nedrept, decĂąt să se pĂąngărească, culcĂąndu-se cu nevasta lui Potifar. Dumnezeu este cu noi atunci cĂąnd suntem gata să renunțăm la toate lucrurile care-L Ăźntristează.
În al treilea rĂąnd, Dumnezeu este cu noi atunci cĂąnd acceptăm voia și planurile lui Dumnezeu, Ăźn viața noastră, la fel ca Maria și cĂąnd suntem gata să rostim Ăźmpreună cu ea: ,,Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” (Lc.1:38) Robul nu are voința lui, planurile lui, nici visurile lui, ci ale stăpĂąnului său. Dar mai este Ăźncă ceva: Robul nu are nici taxe de plătit, nici impozite și nici facturi, și nici probleme, pentru că acestea sunt tot ale stăpĂąnului său. Singura preocupare a robului este ascultarea de stăpĂąn. Aceasta Ăźnseamnă să spui: ,,Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!”, să faci din ascultarea de Dumnezeu principala preocupare a vieții tale.
Iată condițiile Ăźn care Dumnezeu este cu noi: căutare, curăție, ascultare.
În concluzie:
Cine nu crede Ăźntr-un Dumnezeu al minunilor nu crede Ăźn Dumnezeu, ci Ăźntr-o Ăźnchipuire a minții lui despre Dumnezeu, adică Ăźntr-un idol.
Cine nu a descoperit dulceața și frumusețea umblării cu Dumnezeu, Ăźncă nu a descoperit nimic, iar religia pe care o practică este o minciună.
Provocarea mea cu ocazia sărbătorilor, este la căutarea lui Dumnezeu, la sfințire și la ascultare, pentru a ne putea bucura din plin de minunea minunilor: ,,Emanuel” ,,Dumnezeu este cu noi”.


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MONITOARE, SERVICE, CALCULATOARE...Vezi aici!