Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Închinarea Magilor

Publicat la 2012-12-20 de Traian

Sărbătoarea crăciunului, printre altele, ne oferă și o lecție despre Ăźnchinarea adevărată. Fără a intra Ăźntr-o dezbatere teologică a conceptului Ăźnchinării, pentru Ăźnțelegerea mesajului de față, este suficient să afirmăm că, Ăźnchinarea este acea dedicare totală a omului față de Dumnezeu. Am fost făcuți de Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Omul a fost creat cu un sentiment religios, cu o nevoie de Ăźnchinare, cu o dorință de dedicare, Ăźn totalitate, Ființei supreme.
Însă de la căderea Ăźn păcat, de cĂąnd Dumnezeu a fost scos din centrul preocupărilor omului, acest sentiment religios s-a Ăźndreptat spre sine, spre lucrurile și ființele create. Așa au apărut idolii, care uneori pot fi foarte suptili, cĂąt și capcana Ăźnchinării Ăźnaintea acestora. De aceea avem nevoie de o lecție a Ăźnchinării.
Una din principalele funcții ale Bisericii este Ăźnchinarea. Copiii lui Dumnezeu se caracterizează prin faptul că ei umblă cu Dumnezeu, Ăźși trăiesc viața Ăźn prezența Sa, participă Ăźn mod activ la tot ce Ăźnseamnă viața Dumnezeiască, și aduc lui Dumnezeu jertfe duhovnicești.
AvĂąnd Ăźn minte mandatul Ăźnchinării, cĂąt și pericolul idolilor, vă provoc, ca folosind descrierea biblică a evenimentelor crăciunului, să medităm puțin asupra lecției Ăźnchinării adevărate.
În cadrul acestui subiect vom urmări următoarele aspecte:
1. Obiectul Ăźnchinării adevărate.
2. Caracteristicile Ăźnchinării adevărate.
3. Consecințele Ăźnchinării adevărate.
1. Obiectul Ăźnchinării adevărate.
Poate veți spune, că la acest capitol, lucrurile sunt foarte simple și clare: ,,Închinarea adevărată este Ăźnchinarea Ăźndreptată către Dumnezeu.” Da, acesta este adevărul. Teoretic lucrurile sunt foarte simple, Ăźnsă dacă le privim prin prisma experienței practice, constatăm, că de multe ori, Ăźn spatele unor afirmații atĂąt de frumoase, se ascund realități tragice. De cele mai multe ori, idolii nu intră Ăźn viața omului pe ușa din față, ci pe cea din dos. Sub masca Ăźnchinării Ăźnaintea lui Dumnezeu, se pot ascunde multe mizerii. De aceea vă propun să observăm cĂąteva lucruri și despre obiectul Ăźnchinării adevărate.
Închinarea adevărată nu este Ăźnchinarea adusă vreunei ființe umane
În vremea nașterii Domnului Isus, Ăźn lume se practica cultul Ăźmpăratului. Împărații pămĂąntului se considerau coborĂątori direcți de pe tărĂąmul zeilor, și pretindeau Ăźnchinare.
Irod cel Mare s-a tulburat nespus de mult cĂąnd a auzit, de la magi, că s-a născut altcineva care merită Ăźnchinarea, pe care și-o dorea doar pentru el. De fapt, un nepot al lui Irod cel Mare, pe nume, Irod Agripa I, a murit mĂąncat de viermi, tocmai pentru că s-a considerat divin și a pretins Ăźnchinare de la oameni. (Fap.12:21-23)
Chiar dacă Ăźn lumea civilizată, cel puțin Ăźn rĂąndurile celor care se numesc creștini, a cam trecut vremea Ăźnchinării Ăźnaintea statuetelor din aur, totuși n-a trecut vremea idolilor.
Un idol este orice obiect sau persoană căreia Ăźi oferi locul pe care Ăźl merită doar Dumnezeu. Unii Ăźși fac idoli din oameni, celebrități din lumea muzicii, a filmului sau a sportului; se Ăźmbracă ca ei, adoptă un stil de viață ca al lor și aleargă după autografele, posterele și suvenirurile lor. Alții Ăźși fac idol dintr-o femeie, un bărbat, un copil sau din propria lor persoană, ĂźnchinĂąndu-se pĂąntecelui și plăcerilor cărnii. Alții se Ăźnchină banului, pămĂąntului sau altor lucruri materiale. Cei cărora le place cearta, dezbinarea, sau zavistiile, se Ăźnchină zeului Ares, vechiul zeu al războiului din mitologia greacă, chiar dacă nu recunosc acest lucru. Oamenii cărora le place vinul, petrecerile și distracția, chiar dacă se declară creștini, ei se Ăźnchină lui Dionysos, zeul vinului și chefurilor, din mitologia greacă. Oamenii de tip: ,,Don Juan” care preamăresc dragostea erotică, seducția, amanții și amantele, se Ăźnchină lui Eros, zeul iubirii de la greci, sau Cupidon de la romani, chiar dacă nu-și dau seama de aceasta. Idolii vechi ai lumii antice n-au dispărut odată cu apariția timpurilor moderne, ci doar și-au schimbat numele.
Închinarea adevărată nu este Ăźnchinarea adusă religiei.
Preoții și cărturarii din Ierusalim se Ăźnchinau religiei. Ei erau atĂąt de Ăźndrăgostiți de straiele lor, de Templu, de tradiții și ritualuri ĂźncĂąt nu mai aveau loc pentru Cristos. Fariseii posteau de două ori pe săptămĂąnă, Ăźn zilele de Marți și Joi, arătĂąnd lucrul acesta Ăźnaintea oamenilor printr-o Ăźnfățișare exterioară mai deosebită. Motivul pentru care posteau Ăźn aceste zile, era că la evrei, Ăźn aceste zile era piață, iar lumea trebuia să-i prindă Ăźn zi de post, spre a-i putea lăuda. În ziua sabatului, puteai să mori liniștit Ăźn drum, că niciunul n-ar fi Ăźncălcat sabatul, dĂąndu-ți o mĂąnă de ajutor. Chiar și astăzi, Ăźn orașele din vest, cu o densitate mare de evrei, Ăźn ziua sabatului, chiar și lifturile blocurilor sunt programate să oprească la fiecare etaj, ca nu cumva evreul pios să Ăźncalce sabatul, apăsĂąnd pe buton. Pe bună dreptate, Domnul Isus a condamnat un asemenea fanatism religios.
Dar oare astăzi situația este mai bună? Unii se Ăźnchină Mariei, sfinților, moaștelor, Ăźn timp ce Domnul Isus este lăsat pe dinafară. Alții se leagă de clădiri, etichete, șabloane, tradiții, și vai să schimbi locul amvonului din biserică, ediția cărții de cĂąntări sau timpul de Ăźncepere a orei de rugăciune.
Închinarea adevărată nu este Ăźnchinarea adusă banului.
La casa de poposire din Betleem, religiozitatea avea legătură directă cu dinarii din pungă. Dacă punga era ,,grasă” se făcea loc și pentru Cristos, dar dacă nu aveai pungă, Cristos era trimis Ăźn staul.
Astăzi, Ăźntr-o mare măsură, crăciunul a devenit o sărbătoare pur comercială, deoarece pentru cei mai mulți oameni, crăciun Ăźnseamnă mĂąncare și băutură. Mamona, sau zeul banului, n-a dispărut ci Ăźncă are mulți Ăźnchinători. Dar nu uitați că Scriptura spune: ,,Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.” (Lc.16:13)
Închinarea adevărată este Ăźnchinarea adusă lui Cristos.
Mulți oameni pretind că se Ăźnchină lui Dumnezeu, dar realitatea din viața lor contrazice acest lucru. Și Irod a declarat, Ăźn fața Magilor, că dorește să se Ăźnchine lui Cristos, dar Ăźn realitate căuta să-L omoare. Este posibil să fi un om foarte religios, dar obiectul Ăźnchinării tale să fie altul decĂąt Dumnezeu.
În continuare vă propun trei teste după care ne putem verifica obiectul Ăźnchinării noastre:
Trei teste ale obiectului Ăźnchinării:
Testul căutării: CercetĂąndu-ne cu atenție preocupările, dorințele și căutările dintr-o anumită perioadă de timp, vom descoperi cui ne-am Ăźnchinat. Unde am căutat mai des luna care a trecut: prin Evanghelii sau prin magazine, prin psalmi sau prin buzunare, prin biserică sau printre canalele TV? Răspunsul sincer la astfel de Ăźntrebări ne va conduce spre adevăratul nostru obiect al Ăźnchinării.
Testul sacrificiilor: CercetĂąndu-ne cu atenție domeniile Ăźn care ne-am sacrificat cea mai multă energie și cel mai mult timp vom descoperi cui ne Ăźnchinăm. Dacă Ăźn decurs de o săptămĂąnă, 90% din timp și din energie s-au consumat pentru pĂąntece, este absurd să afirmăm că me-am Ăźnchinat lui Cristos.
Testul investițiilor: Obiectul Ăźnchinării noastre poate fi descoperit și din modul Ăźn care ne cheltuim banii. Magii s-au prezentat Ăźnaintea Domnului Isus, cu aur, tămĂąie și smirnă. Irod căra și el aur, dar la Roma, pentru a-și asigura stabilitatea tronului.
2. Caracteristicile Ăźnchinării adevărate.
Închinarea adevărată, pe lĂąngă faptul că se adresează Dumnezeului adevărat, are și niște caracteristici, pe măsură. Să urmărim cĂąteva dintre ele:
Smerenia: Închinarea adevărată este incompatibilă cu mĂąndria. Nu te poți Ăźnchina Ăźnaintea lui Dumnezeu și Ăźn același timp să te lauzi cu realizările tale personale. În pilda vameșului și a fariseului, care s-au dus la Templu să se roage, fariseul a fost respins, deoarece s-a prezentat Ăźnaintea lui Dumnezeu plin de mĂąndrie și Ăźncredere Ăźn sine, iar vameșul a fost primit, deoarece a venit cu smerenie și pocăință. Închinarea adevărată implică o frĂąngere a tot ce Ăźnseamnă Ăźncredere Ăźn sine și Ăźn realizările personale, și o atĂąrnare totală de Dumnezeu.
Închinarea Magilor Ăźnaintea lui Cristos, a fost caracterizată de smerenie. Magii, de obicei, erau oameni bogați, și trăiau prin preajma palatelor Ăźmpăraților. Faptul că au fost găzduiți Ăźn palatul lui Irod, cĂąt și darurile oferite Pruncului Isus, confirmă acest lucru. Intrarea lor Ăźn casa umilă și sărăcăcioasă a lui Iosif și Maria, cĂąt și aruncarea lor cu fața la pămĂąnt Ăźnaintea Pruncului din iesle, a fost un act de profundă smerenie.
Sinceritatea: Magii, deși niște vrăjitori păgĂąni, o urĂąciune Ăźnaintea lui Dumnezeu, erau sinceri, atĂąt Ăźn căutarea cĂąt și Ăźn Ăźnchinarea lor. De aceea Dumnezeu alege să li se descopere, chiar printr-o stea, metodă consacrată vrăjitoriei.
Dumnezeu nu condamnă păcătosul sincer care caută adevărul, ci i se descoperă. Dumnezeu condamnă sfĂąntul prefăcut. Magii au fost sinceri chiar și atunci cĂąnd au greșit drumul, rărăcindu-se prin casa lui Irod, dar cĂąnd l-au găsit din nou, tot Ăźn sinceritatea lor, n-au mai putut de bucurie.
Irod nu era sincer. Pe față declara că și el dorește să se Ăźnchine lui Cristos, dar pe la spate Ăźși ascutea sabia.
Dacă vrei să fi primit Ăźn Ăźnchinare Ăźnaintea lui Dumnezeu, trebuie să vi la El așa cum ești, fără a Ăźncerca să te dai drept altul. Anania și Safira au fost omorĂąți de Duhul SfĂąnt, tocmai datorită faptului că au Ăźncercat să pară mai consacrați decĂąt erau Ăźn realitate.
În duh, (sau prin credință.) StĂąnd de vorbă cu Samariteanca, pe tema Ăźnchinării, Domnul Isus a afirmat că: ,,Dumnezeu este Duh; și cine se Ăźnchină Lui, trebuie să I se Ăźnchine Ăźn duh și Ăźn adevăr.” (Ioan 4:24)
Închinarea Magilor a fost, Ăźn duh și prin credință. Acest lucru reiese din faptul că, deși Ăźn fața lor aveau un copil, la fel ca toți ceilalți copilași, sărac și fără aureolă Ăźn jurul capului, prin Duhul SfĂąnt, la fel ca Simeon, au Ăźnțeles că Acela era Fiul lui Dumnezeu, care este vrednic de toată Ăźnchinarea.
Cu evlavie și cu frică. (Evr.12:28) Ascultați cuvintele bătrĂąnului Simeon despre Domnul Isus: ,,Iată, Copilul acesta este rĂąnduit spre prăbușirea și ridicarea multora Ăźn Israel, și să fie un semn, care va stĂźrni Ăźmpotrivire.” (Lc.2:34) A te Ăźnchina Ăźnaintea lui Cristos cu evlavie și cu frică, presupune să ști că Cel Ăźn fața Căruia stai, poate fi Cel care te ridică sau Cel peste care te prăbușești, asta Ăźn funcție de alegerile tale. Dacă Ăźl primești Ăźn inima ta, Cristos este MĂąntuitorul tău, iar dacă-L respingi prin păcat, El este judecătorul tău.
În Isaia 7 și 8, descoperim un lucru foarte interesant: Ahaz, Ăźmpăratul lui Iuda, era Ăźn război cu Siria și cu Israelul de Nord, iar Dumnezeu Ăźi dă un semn, cu valoare profetică, ca să-L asugure de victorie. Semnul acesta era reprezentat prin numele a doi copii, prin care se făcea referire și la Domnul Isus: Emanuel (Dumnezeu este cu noi) și Maher-Șalal-Haș-Baz.” (Grăbește de prădează, aruncă-te asupra prăzii.) Întrebarea este următoarea: care dintre acești doi copii Îl reprezintă pe Domnul Isus, primul sau al doilea? Dacă ne gĂąndim la cuvintele lui Simeon, trebuie să spunem că amĂąndoi. Pentru unii, Cristos este Emanuel (Dumnezeu este cu noi), iar pentru alții același Cristos este Maher-Șalal-Haș-Baz. (Grăbește de prădează, aruncă-te asupra prăzii.), Ăźn funcție de atitudinea fiecăruia față de El.
3. Consecințele Ăźnchinării adevărate.
Bucuria. Nu există bucurie mai mare decĂąt bucuria celor care se Ăźnchină cu adevărat lui Dumnezeu. Mesajul Ăźngerului de pe cĂąmpiile Betleemului a fost acesta: ,,Nu vă temeți: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul” (Lc.2:10)
Despre Magi ni se spune: ,,CĂąnd au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.” (Mat.2:10)
Bucuria lui Simeon a fost atĂąt de mare ĂźncĂąt a spus: ,,Acum, slobozește Ăźn pace pe robul Tău, StăpĂąne, după cuvĂąntul Tău. Căci au văzutochii mei mĂąntuirea Ta, pe care ai pregătit-o să fie, Ăźnaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile, și slava poporului Tău Israel.” (Lc.2:29-32)
Maria a zis: ,,Sufletul meu mărește pe Domnul, și mi se bucură duhul Ăźn Dumnezeu, mĂąntuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că de acum Ăźncolo, toate neamurile Ăźmi vor zice fericită, pentru că Cel Atot Puternic a făcut lucruri mari pentru mine.” (Lc.1:46-49)
Ceea ce mi se pare foarte interesant este faptul că această bucurie, nu ne este dată fără necazuri și probleme. Aceeași Marie care acum se bucura de harul primit, peste 33 de ani avea să stea sub crucea pe care avea să fie atĂąrnat Fiul ei, răstignit Ăźntre cer și pămĂąnt. La Ăźntrebarea, cum se Ăźmpacă bucuria cu necazurile, ne răspunde Petru: ,,Voi Sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mĂąntuirea gata să fie descoperită Ăźn vremurile de apoi! În ea voi vă bucurați mult, cu toate că acum, dacă trebuie, Sunteți Ăźntristați pentru puțină vreme, prin felurite Ăźncercări, pentru ca Ăźncercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decĂąt aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, pe care voi Îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți Ăźn El, fără să-L vedeți, și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobĂźndi, ca sfĂąrșit al credinței voastre, mĂąntuirea sufletelor voastre.” (1Pet.1:5-9)
Schimbarea vieții. Totdeauna Ăźn urma Ăźnchinării adevărate, ceva Ăźn viața noastră, trebuie să se schimbe Ăźn bine. Dacă plecăm de la Ăźnchinare la fel cum am venit, Ăźnseamnă că aceasta n-a fost autentică. Pavel le reproșa corintenilor: ,,vă adunați laolaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi.” (1Cor.11:17)
Magii Ăźn urma Ăźnchinării lor, și-au schimbat drumul, ĂźntorcĂąndu-se Ăźn țara lor pe un alt drum.
O atitudine de laudă. În Ăźnchinare, inima se umple de bucurie, viața se schimbă iar gura Ăźncepe să-L laude pe Dumnezeu, cu toată puterea.
În cĂąntarea lui Zaharia, există un lucru foarte interesant. După ce Dumnezeu i se descoperă Ăźn Templu, și după ce se Ăźmplinește promisiunea nașterii lui Ioan, cĂąnd acesta Ăźși Ăźncepe cĂąntarea, uită și de sine și de pruncul primit, și Îl laudă pe Dumnezeu pentru un alt prunc care s-a născut, și anume pentru Isus Cristos. (Lc.1:69) Aceasta este Ăźnchinarea adevărată, te face să uiți de tine și să-L vezi numai pe Dumnezeu.
Păstorii după ce s-au Ăźnchinat Ăźnaintea Domnului Isus, s-au Ăźntors pe drum lăudĂąnd pe Dumnezeu. De fapt, adevărata cĂąntare, nu este aceea pe care o cĂąntăm atunci cĂąnd se strĂąnge colecta, ci aceea pe care o cĂąntăm Ăźn drum spre casă.
Mărturisirea lui Cristos celor din jur. Pe lĂąngă bucurie, transformarea vieții, și o atitudine de laudă, o a patra consecință a Ăźnchinării adevărate este mărturisirea lui Cristos celor din jur. După ce te-ai bucurat Ăźn prezența Domnului, n-ai cum să taci și să nu-L mărturisești și altora, chiar dacă ai 84 de ani, la fel ca Ana fata lui Fanuel.
În concluzie:
Sufletul nostru Ăźși găsește adevărata Ăźmplinire și fericire doar atunci cĂąnd ne apropiem de Dumnezeu cu o Ăźnchinare sinceră și adevărată. Nimic nu poate să ne Ăźmplinească pe deplin, decĂąt prezența Lui.
Să folosim prilejul sărbătorii crăciunului, ca Ăźn lumina evenimentelor pe care le descrie, să ne evaluăm modul nostru de a ne Ăźnchina lui Dumnezeu.
Iată cĂąteva Ăźntrebări pe care trebuie să ni le punem: Este cu adevărat Dumnezeu obiectul Ăźnchinării noastre? Ce Ăźmi spune despre obiectul Ăźnchinării mele, testul căutării, al sacrificiilor și al investițiilor? Este Ăźnchinarea mea Ăźnaintea lui Dumnezeu după voia lui: dintr-o inimă smerită, sinceră, Ăźn Duhul și cu evlavie și frică? Se văd Ăźn viața mea efectele Ăźnchinării adevărate: bucuria, schimbarea vieții, lauda și mărturisirea lui Cristos la cei din jur?

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...Filmari -Foto -Sonorizari -Organizari Evenimente....Vezi aici!