Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Păcatul curviei cu privirea (1)

Publicat la 2012-12-13 de Traian

,,Ați auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurvești.” Dar Eu vă spun că ori și cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a și preacurvit cu ea Ăźn inima lui. Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi Ăźn păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, și să nu-ți fie aruncat tot trupul Ăźn gheenă. Dacă mĂąna ta cea dreaptă te face să cazi Ăźn păcat, taie-o și leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, și să nu-ți fie aruncat tot trupul Ăźn gheenă.” (Matei 5:27-30)
Chiar din primele cuvinte ale acestui text biblic, ne dăm seama că Domnul Isus, nu se adresează unor păgĂąni, nici unor habarniști Ăźn materie de religie, ci unor oameni care ,,au auzit” ce s-a zis celor din vechime, unor oameni care cunoșteau foarte bine poruncile Vechiului Testament, ba mai mult decĂąt atĂąt, Domnul Isus se adresează unor oameni care totdeauna s-au considerat Ăźmplinitori ai poruncii: ,,să nu preacurvești!” Însă nu mică le-a fost mirarea, cĂąnd Domnul Isus le-a spus, că de comiterea acestui păcat se face vinovat, nu doar cel care Ăźntreține relații sexuale Ăźnafara căsătoriei, ci chiar și cel care poftește Ăźn inima sa trupul altei persoane decĂąt al aceleia cu care este căsătorit.
Subiectul acestui text biblic este curvia din inimă, sau păcatul curviei cu privirea, și se adresează, Ăźn general, oamenilor religioși care nu se consideră a fi printre oamenii imorali, ci se declară Ăźmplinitori ai poruncii: ,,să nu comiți adulter!”
Lucrul cel mai șocant este faptul că Domnul Isus pune semnul egalității Ăźntre curvia Ăźn faptă și curvia Ăźn inimă sau Ăźn minte. Locul celor care păcătuiesc cu privirea, complăcĂąndu-se poftind trupul altuia, este tot Ăźn gheenă alături de curvari și prostituate, iar problema este atĂąt de serioasă ĂźncĂąt Domnul Isus afirmă că: ,,Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi Ăźn păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, și să nu-ți fie aruncat tot trupul Ăźn gheenă. Dacă mĂąna ta cea dreaptă te face să cazi Ăźn păcat, taie-o și leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, și să nu-ți fie aruncat tot trupul Ăźn gheenă.” Păcatul Ăźn viața lui Samson a venit tot prin privire, și prin urmare a trebuit să-și piardă ochii, pentru ca trupul să-i fie smuls din flăcările gheenei.
Personal, Ăźncă mai cred, că majoritatea membrilor bisericilor evanghelice, nu au săvĂąrșit niciodată păcatul curviei Ăźn faptă, dar că foarte mulți dintre ei l-au săvĂąrșit Ăźn inimă. Unii se luptă din greu cu acest soi de păcate, pe cĂąnd alții nici măcar nu le consideră grave și se complac Ăźn ele.
De fapt, curvia Ăźn inimă este primul pas către curvia Ăźn faptă. Cine acceptă curvia la nivelul minții și al inimii, va ajunge dependent de pornografie și de masturbare. Relația lui prezentă sau viitoare de familie va fi serios afectată, și este foarte probabil că va ajunge și la curvia Ăźn faptă. Păcatul dacă nu este stĂąrpit din fașă, dospește, escaladează și se Ăźnmulțește pĂąnă la pierderea oricărui dram de moralitate sau decență.
Generația actuală a bisericilor noastre, trăiește sub tirania imaginii, iar tema favorită a producătorilor de ,,imagini” este trupul dezgolit al bărbatului și femeii. Dacă nu punem piciorul Ăźn prag sau degetul pe rană, vom ajunge să ne Ăźnstrăinăm tot mai mult de Dumnezeu și de standardele sfințeniei Sale, și Ăźn același timp ne vom amăgi crezĂąnd că vom intra și Ăźn rai. Nu vă Ăźnșelați fraților, nimic Ăźntinat și spurcat nu va intra acolo! Să nu credeți că Ăźn rai vor pătrunde toți afemeiații, obsedații sexuali, și toate ,,pițipoancele”, fie ele chiar și cu batic Ăźn cap.
Subiectul asupra căruia aș dori să medităm este: păcatul curviei cu privirea sau păcatul curviei Ăźn inimă, și cred că ne vizează pe toți, indiferent de sex și de vĂąrstă. Pentru astăzi aș dori să vă conștientizez de faptul că:
Păcatul curviei cu privirea produce o robie foarte puternică, iar Ăźn mesajul viitor vom studia modul Ăźn care se ajunge la eliberarea de acest păcat.
1. Păcatul curviei cu privirea produce o robie foarte puternică datorită forței impulsului sexual.
Dumnezeu, cĂąnd l-a creat pe om, a așezat multă forță Ăźn impulsul sexual. Impulsul sexual este unul dintre cele mai puternice impulsuri ale omului. Nu sunt deacord cu cei care afirmă, asemenea lui Freud, că impulsul sexual este cel mai puternic impuls al omului. Dumnezeu l-a Ăźnzestrat pe om cu rațiune cu suflet și cu duh, l-a făcut după chipul și asemănarea Sa. La animale, este adevărat că impulsul sexual este cel mai puternic impuls, dar omul este superior animalelor. Este adevărat că păcatul poate produce o așa mare degradare Ăźn interiorul ființei umane, ĂźncĂąt să-l coboare pĂąnă la nivelul animalic de manifestare
Dar ca orice altă forță, și forța impulsului sexual este bună atĂąta vreme cĂąt este ținută sub control. O forță uriață scăpată de sub control este o mare nenorocire. Cantități uriașe de apă acumulate Ăźntr-un imens baraj reprezintă o mare binecuvĂąntare, dar un baraj care se rupe, mătură sate Ăźntregi de pe fața pămĂąntului. Familia creștină reprezintă barajul Ăźn care forța sexualității reprezintă o binecuvĂąntare, Ăźnsă cĂąnd acest baraj se rupe, forța sexualității devastează tot ce ĂźntĂąlnește Ăźn cale: trup, suflet, copii, societate, etc. Convingerea mea este că sexualitatea reprezintă unul din marile teste ale fidelității, la care Ăźl supune Dumnezeu pe om.
De la Adam Ăźncoace, diavolul nu face altceva decĂąt să dea la tĂąrnăcoape asupra familiei, pentru că dacă aceasta se distruge, forța sexualității va fi canalizată după bunul lui plac, și se pare că niciodată nu i-au ieșit mai bine planurile, ca Ăźn generația noastră.
Despre forța impulsului sexual, scăpată de sub control, vorbește Eminescu Ăźn ,,Luceafărul” cĂąnd ni-l prezintă pe Hyperion gata să renunțe chiar la nemurire pentru o clipă de plăcere alături de ,,o prea frumoasă fată”. O, cĂąți luceferi creați de Dumnezeu pentru nemurire, și-au vĂąndut sufletul și veșnicia pentru a gusta o clipă din dulcele și amarul fruct al adulterului! Față de ei se Ăźmplinesc cuvintele Scripturii, că se duc ca boii la măcelărie. Despre forța impulsului sexual scăpat de sub control, ne vorbește Victor Hugo, Ăźn Notre Dame de Paris, Ăźn persoana arhidiaconului catedralei, dispus să dezbrace straiele preoțești, și să-L scuipe pe Dumnezeu Ăźn față, doar pentru a fi alături de fermecătoarea țigăncușă Esmeralda, dar care pĂąnă la urmă i-a adus pieirea. Despre ravagiile impulsului sexual ne vorbesc atĂątea crime, violuri și divorțuri care lasă Ăźn urmă inimi frĂąnte și copii cu ochii scăldați Ăźn lacrimi. Despre puterea scăpată de sub control a impulsului sexual ne vorbește faptul că cei mai mulți bani nu se fac din agricultură nici din industrie ci din prostituție și pornografie. Cea mai folosită monedă de schimb nu este ,,Euro” nici ,,Dolarul” ci ,,plata Ăźn natură”. Așa s-a ajuns ca diverse posturi cheie din sectorul de stat și cel privat să fie ocupate de așa numite ,,bombe sexy” specializate Ăźn a suci mințile oricărui bărbat care nu fuge la timp ca Iosif, și a căror creier nu face nici trei parale. Datorită forței impulsului sexual, scăpat de sub control, multe femei și-au folosit ,,darul lor” ca armă de șantaj. Mulți bărbați au plătit scump pentru o aventură de-o noapte. Samson a plătit cu ochii apoi cu viața, Irod a plătit prin moartea lui Ioan Botezătorul, alții și-au pierdut averi cĂąștigate cu trudă o viață Ăźntreagă, alții au plătit cu sănătatea contactĂąnd tot felul de boli venerice. Unii Ăźmpărați au dat regate Ăźntregi pentru plăcere, unii oameni politici au dat legi, comandate Ăźn urma unei aventuri de-o noapte. Din păcate, de multe ori, forța motrice care Ăźmpinge istoria, generează evenimente, nu este rațiunea și nici Scriptura ci impulsul sexual, a cărui forță a scăpat de sub control.
2. Păcatul curviei cu privirea produce o robie foarte puternică datorită mediului stricat Ăźn care trăim.
Trăim Ăźntr-o lume dominată de piață, iar regula de bază a pieței este că cererea generează oferta. Forța impulsului sexual scăpată de sub control, a generat o cerere uriașă la nivelul pieței, iar oferta n-a ĂźntĂąrziat să apară. Piața a fost invadată cu toate materiale necesare satisfacerii poftei. Industria audio-vizualului cĂąt și industria vestimentară s-au pus la dispoziția sexului, ceea ce a grăbit procesul dezintegrării morale.
Cred că Ăźn nici o altă perioadă istorică, omul n-a fost expus la atĂąta stricăciune morală ca astăzi. Cred că niciodată n-a existat o tendință atĂąt de pronunțată de dezgolire a trupului Ăźn public ca astăzi. Cred că niciodată omul n-a fost bombardat cu atĂątea materiale inspirative la păcat ca astăzi. Niciodată nesimțirea, nerușinarea și sfidarea la adresa lui Dumnezeu n-au atins cote atĂąt de alarmante ca astăzi. Astăzi lumea te consideră rămas Ăźn urmă, demodat, timid, incult, sau prostănac, dacă nu ști să flirtezi cu vecinul de peste gard, sau cu colega de birou. Niciodată oamenii nu au vorbit Ăźn public atĂąt de dezinvolt despre aventurile lor. Dar oare ce ne așteaptă Ăźn viitor, cĂąnd parlamentele dau legi care Ăźncurajează divorțul și perversiunile sexuale? Copiii lui Dumnezeu Ăźși chinuiesc sufletul Ăźntr-o astfel de lume, la fel ca și Lot Ăźn Sodoma, deaceea trebuie să Ăźntrerupem tăcerea, să punem degetul pe rană și să strigăm Ăźmpotriva păcatului.
3. Păcatul curviei cu privirea produce o robie foarte puternică, datorită faptului că acest gen de păcate se face Ăźn ascuns.
În special cĂąnd vorbim despre cei care se consideră a fi copii ai lui Dumnezeu, aceste păcate se fac Ăźn singurătate, departe de ochii lumii, iar Ăźn biserică toți părem oamenii cei mai desăvĂąrșiți. Este imposibil de știut cĂąți bărbați din adunare au Ăźntors capul după vreo femeie săptămĂąna care a trecut. Păstorul n-are de unde să cunoască cĂąți membrii ai bisericii lui, s-au Ăźnchis Ăźn cameră, săptămĂąna trecută, au tras perdelele, s-au asigurat că sunt departe de ochii părinților, ai copiilor, ai soțului sau soției, și au Ăźnceput să navigheze pe valurile tulburi ale internetului, autosatisfăcĂąndu-și plăcerile cărnii. Predicatorul nu are de unde să știe cĂąți dintre ascultătorii lui au savurat săptămĂąna trecută, glumele fără perdea ale celor din jur, cĂąte ,,surori” și-au ales garderoba cu scopul de a zăpăci mintea cuiva. Biserica nu știe cĂąte flirturi, avansuri, motivații greșite, filme, seriale au Ăźntinat mintea și inima membrilor ei.
Însă, partea Ăźncurajatoare este că deși aceste lucruri se fac la Ăźntuneric, și nu se cunosc Ăźn totalitate, nici nu pot fi dovedite cu certitudine, totuși se simte cĂąnd Ăźn biserică există astfel de lucruri. Mai ales atunci cĂąnd Ăźn biserică există oameni sfinți, care au luat Ăźn serios pocăința. Ei simt prin Duhul SfĂąnt cĂąnd Ăźn biserică este păcat. Unul din darurile Duhului SfĂąnt este darul de descoperire, iar Scriptura spune clar că tot ce se face la Ăźntuneric se va trĂąmbița de pe acoperișul caselor, și aceasta nu doar la judecata de apoi ci chiar Ăźn lumea aceasta. Noi putem să ne ascundem de oameni doar pentru o vreme. CĂąnd Ăźn biserică există un grup de oameni sfinți și dedicați cu totul Domnului, Dumnezeu Ăźi demască pe toți cei prefăcuți, și scoate la lumină toate păcatele lor cele ascunse, de care nu vor să se pocăiască, și se Ăźmplinește Scriptura care spune că cei răi nu pot sta Ăźn adunarea celor neprihăniți. (Ps.1)
4. Păcatul curviei cu privirea produce o robie foarte puternică, datorită faptului că despre aceste păcate se predică prea puțin.
CĂąnd am predicat despre aceste lucruri Ăźn biserica Ăźn care slujesc, mulți dintre ascultători mi-au spus că nu au mai auzit pe nimeni predicĂąnd despre așa ceva.
Vreau să vă dau trei motive pentru care este foarte greu de predicat despre acest soi de păcate:
În primul rĂąnd, despre aceste păcate este foarte greu de predicat, datorită faptului că acest subiect este Ăźncă considerat un subiect tabu. Încă mai există mentalitatea că nu-i deloc spiritual să vorbim despre curvie, flirt, sexualitate, pornografie, nici Ăźn biserică și nici acasă. Dar bine că este spiritual să băgăm capul Ăźn nisip la fel ca struțul, și să ignorăm faptul că acest flagel face ravagii prin bisericile noastre. Să tăcem noi părinții și predicatorii, și să nu prezentăm adevărul biblic Ăźn acest domeniu, că are grijă televizorul, internetul, colegii de cartier de școală și de serviciu, să prezinte varianta diavolului, copiilor și tinerilor noștri, cu privire la acest subiect.
În al doilea rĂąnd, despre acest soi de păcate este foarte dificil de predicat, datorită limbajului dezgustător uneori chiar vulgar implicat. CĂąnd Ăźncepi să vorbești despre toate păcatele, aberațiile și deviațiile de natură sexuală, ești nevoit să folosești un limbaj care parcă nu se pretează a fi folosit de la amvon. Însă lucrul de-a dreptul ciudat, este că mulți din cei care fac reacție la un astfel de limbaj, folosit Ăźn biserică, savurează și se delectează ascultĂąnd glumele fără perdea ale celor din jur și emisiunile de divertisment care au la bază tot sexualitatea. Este adevărat că predicatorul trebuie să fie pertinent Ăźn exprimare, dar Ăźn același timp trebuie să spună lucrurilor pe nume. Dacă peste tot Ăźn societate, sexualitatea, sau mai bine zis deviațiile acesteia, sunt principalul subiect, atunci și Biserica are ceva de spus Ăźn acest domeniu, și nu are voie să tacă.
În al treilea rĂąnd, despre acest soi de păcate este foarte greu de predicat, datorită faptului că unii din cei care ar trebui să predice despre ele se simt cu musca pe căciulă. Dacă este cineva ispitit Ăźn domeniul sexual, atunci Ăźn primul rĂąnd acesta este predicatorul. CĂąnd predicatorul nu este biruitor asupra acestor ispite, nici nu va predica despre acest domeniu. CĂąnd un predicator evită mereu să predice Ăźmpotriva curviei cu ochii cu gĂąndul și cu inima, Ăźnseamnă că și el este falimentar Ăźn acest domeniu. CĂąnd un tată nu stă de vorbă cu copiii lui despre păcatul pornografiei, al masturbării, al glumelor fără perdea și al relațiilor neĂąngăduite, Ăźnseamnă că și el este victimă al acestor păcate. CĂąnd o mamă nu-și Ăźnvață fata ce Ăźnseamnă Ăźmbrăcăminte cuviincioasă, și cĂąnd n-o educă să nu se lasă atinsă și sedusă de orice trecător, Ăźnseamnă că și ea a fost tot un fel de ,,pasăre măiastră”, ca să nu zic de noapte. Despre aceste păcate, nu poate vorbi cu autoritate și cu libertate decĂąt un biruitor, Ăźn domeniu. Un predicator cu musca pe căciulă, se Ăźneacă cu salivă, Ăźși Ăźnghite limba, cĂąnd Ăźncearcă să dea altora lecții de moralitate. Dealtfel, cred că nu-i absolut nici o umilire să recunoști că și tu ai fost cĂąndva robit de astfel de păcate, sau că te lupți cu astfel de ispite, dar că prin Isus Cristos ești un biruitor, și că vrei să-i ajuți și pe alții să experimenteze biruința pe care ai experimentat-o tu.
Așadar, este greu de predicat despre aceste lucruri, dar cu ajutorul lui Dumnezeu Ăźncercăm să o facem, pentru că trebuie. Trebuie să predicăm Ăźmpotriva acestor păcate, deoarece peste o sută de ani, unii din cei care ne ascultă vor fi Ăźn iad tocmai datorită acestor păcate, iar mulți pot fi smulși de acolo, dacă vom spune lucrurilor pe nume.
În concluzie:
În acest mesaj am accentuat faptul că păcatul curviei cu privirea produce o robie puternică, nu ca să pun Ăźn umbră puterea lui Dumnezeu de a elibera, ci ca să vă demonstrez că cu păcatul nu este de glumit, așa cum fac cei mai mulți. De fapt, nu te poți bucura de o eliberare deplină pĂąnă cĂąnd nu conștientizezi robia cruntă Ăźn care ai ajuns. Dumnezeu Ăźnainte de a ne vorbi despre minunea mĂąntuirii, ne vorbește despre grozăvia păcatului. Superficialitatea cĂąnd este vorba de robia păcatului, va conduce la o eliberare tot superficială, adică la o altă formă de robie. De aceste păcate trebuie să fugi, la fel ca Iosif, și Ăźncă Ăźn timp optim, pĂąnă nu-i prea tĂąrziu. Specialiștii spun că este mai ușor ca cineva să scape de dependența de heroină decĂąt de dependența de pornografie. Asta nu Ăźnseamnă că Dumnezeu nu poate elibera pe cei legați de aceste păcate, dar cu cĂąt robia este mai mare, cu atĂąt și procesul eliberării va implica mai multă suferință, pentru cel Ăźn cauză. Dar mai multe despre eliberarea de păcatul curviei cu privirea Ăźn mesajul următor.

Vasile Mich

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MONITOARE, SERVICE, CALCULATOARE...Vezi aici!