Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ce precede revenirea lui Isus

Publicat la 2012-11-23 de Traian

Biblia spune, că istoria omenirii va continua pentru o vreme, de-a lungul secolelor. Dar apoi va Ăźncepe aproape neobservat un veac, Ăźn care omenirea se va apropia treptat de sfĂąrșitul ei. Vreau să folosesc pentru acest veac o expresie, care nu apare Ăźn Biblie. Vom numi acest veac „epoca sfĂąrșitului".

Biblia spune: va veni o vreme a haosului și a confuziei globale, o vreme Ăźn care oamenii nu vor mai face față la problemele lor. În această epocă a sfĂąrșitului va ieși la iveală confuzia și neputința omului. Domnul Isus Ăźnsuși a prezentat patru semne ale acestei epoci a sfĂąrșitului.

El spune: această epocă a sfĂąrșitului este caracterizată de haos politic. Isus se exprimă așa: „Un neam se va scula Ăźmpotriva altui neam și o Ăźmpărăție Ăźmpotriva altei Ăźmpărății". Nu a mai existat niciodată o epocă, Ăźn care atĂąt de mulți diplomați bine plătiți să fi ținut atĂąt de multe conferințe costisitoare, ca Ăźn vremurile noastre. Și nu a mai existat niciodată o epocă, Ăźn care să se facă atĂąta Ăźnarmare cu banii popoarelor, ca Ăźn vremurile noastre. Cu banii cheltuiți pe Ăźnarmarea atomică s-ar putea construi orașe mari, rezolvĂąndu-se astfel problema locuințelor. În schimb, se spune: Trebuie să ne Ăźnarmăm! Și cu toate acestea, dorul popoarelor după pace nu a fost niciodată mai mare. Vrem pace. Nici un om nu vrea război. Dar fiecare se Ăźnarmează nebunește. Prin aceasta se poate recunoaște haosul politic al epocii sfĂąrșitului.

Cel de-al doilea semn pe care-l prezintă Isus este confuzia pe plan economic. Isus spune: „Va fi foamete și vremurile vor fi grele". Pe pămĂąnt crește destulă hrană, ca să se poată sătura toți oamenii. Și nu au mai existat niciodată atĂąția oameni de știință cu studii Ăźnalte, ca Ăźn vremurile noastre. Niciodată nu a existat o economie mondială atĂąt de complicată ca Ăźn vremurile noastre. Cu toate acestea, conform rapoartelor ONU, mai mult de jumătate din populația globului suferă de foame. Într-o societate supercivilizată, Ăźn care există bunuri suficiente, nu ar trebui oare să poată fi săturați toți oamenii? Dar societatea nu reușește să ajungă la această performanță!

Cel de-al treilea semn pe care-l prezintă Isus pentru epoca sfĂąrșitului, Ăźn care omul nu va mai face față la problemele lui, este haosul religios. Isus spune așa: „Vor veni mulți și vor spune: Eu sunt Cristosul! Și vor Ăźnșela pe mulți".

Nu demult am stat de vorbă cu un tĂąnăr care mi-a spus:

— Ce să mai cred? Există romano-catolici, greco-catolici, reformați, luterani, metodiști, baptiști, Armata Salvării, penticostali, evanghelici, Martorii lui Iehova, nou-apostolici, islamiști, budiști etc. Ce să mai cred?

Am rĂąs și i-am spus:

— Tinere, stai liniștit, va fi și mai rău! Așa spune Biblia!

Acesta este un semn al epocii sfĂąrșitului. Pentru că oamenii nu se mai călăuzesc după CuvĂąntul lui Dumnezeu, diavolul produce haos. Și Dumnezeu Ăźngăduie acest lucru. „Cristos este aici, Cristos este acolo!" Haosul religios este Ăźngrozitor. CĂąnd văd Ăźn orașele mari cum aleargă oamenii de la un eveniment religios de senzație la altul, mi se face de-a dreptul frică. Și tocmai aici vreau să vă spun, că nici chiar un evanghelist nu poate să vă mĂąntuie! Dacă nu-L găsiți singuri pe MĂąntuitorul, atunci sunteți pierduți pe veci!

Mai există un Ăźncă un al patrulea semn al acestei epoci a sfĂąrșitului: poporul Ăźmprăștiat al lui Israel va fi adunat din nou Ăźn Palestina. Pentru mine este un semn uluitor al vremurilor, că din anul 1948 există din nou un stat Israel. Unii spun, că acesta nu este un semn. Dar cĂąnd a trebuit de curĂąnd să opresc din nou la granița cu Elveția pentru controlul vamal și cĂąnd Ăźnaintea mea am văzut o mașină cu număr de Ăźnmatriculare al statului Israel, atunci m-am gĂąndit: „Prorociile biblice se Ăźmplinesc! O proclamă numerele de mașină!"

Tatăl meu mi-a povestit, că Ăźn anul 1899, evreilor li s-a oferit Madagascarul, ca să-și Ăźntemeieze acolo o nouă patrie. Replica evreilor a fost atunci: „Nu! Noi avem numai o singură promisiune: Ăźnapoi Ăźn țara părinților noștri!" Toți au spus Ăźnsă: „Asta nu se poate ĂźntĂąmpla niciodată!" Astăzi există Ăźnsă un stat Israel.

Epoca sfĂąrșitului este deci caracterizată de faptul că, Ăźn ciuda tuturor progreselor, omenirea este tot mai confuză și nu mai poate să-și rezolve problemele. Este demascat falimentul omului. CĂąt timp va dura această epocă a sfĂąrșitului, nu pot să vă spun. Dar ea ne avertizează: „Vegheați!" Pavel spune despre ucenicii lui Isus: „Să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji". Dar cĂąnd această epocă a confuziei va atinge apogeul, atunci Ăźnaintea de venirea lui Isus va mai veni epoca Anticristului. Această perioadă o voi numi „sfĂąrșitul". Trăim deja Ăźn zilele noastre confuzia epocii sfĂąrșitului. Și această confuzie strigă după omul cel tare! Omenirea strigă deja acum după omul cel tare! Și cĂąnd confuzia va atinge apogeul, atunci va veni omul mare și tare, care se va autoproclama mĂąntuitorul lumii. El nu este Cristos, el este Anticristul.

Biblia spune, că din mulțimea popoarelor va apare atunci un dictator și va pune mĂąna pe domnia asupra lumii. Noi Ăźl numim Anticristul. Sub domnia lui, lumea va mai fi unificată Ăźncă o dată. Această perioadă a istoriei este caracterizată de ĂźncăpățĂąnarea omului. Aceasta va fi ultima Ăźncercare a omenirii de a se salva singură prin politică și programe economice. Biblia descrie Ăźntr-un mod fascinant această ultimă mare dictatură. Ea folosește pentru aceasta un limbaj simbolic. Omul trebuie să primească Ăźnțelepciune de la Duhul SfĂąnt, ca să-l Ăźnțeleagă. Vreau să vă spun cum vorbește Biblia despre acest Anticrist, despre acest ultim tiran. Prorocul Ioan scrie Ăźn Apocalipsa lui: „Am stat pe nisipul mării". Deodată, din mare apare un animal, o fiară Ăźnfiorătoare cu multe capete și diademe și cu o gură uriașă, cu care hulea. Cum trebuie să Ăźnțelegem acest simbol extraordinar?

Marea este un simbol pentru mulțimea popoarelor. Cine a fost la mare știe cĂąt de zbuciumată este marea, ba chiar că marea nu se liniștește niciodată. Ultimul mĂąntuitor al lumii se ridică de jos, dintre popoare. Toți marii politicieni din ultimele decenii au apărut pe scena istoriei ca salvatori. Toți s-au ridicat din mulțimea popoarelor: micul corsican Napoleon, micul caporal al războiului mondial Hitler, cizmarul Stalin. Ei toți sunt predecesorii Anticristului. Ei s-au ridicat de jos. Și poporul a spus fericit: „Unul de-al nostru!" MĂąntuitorul meu, Isus Cristos nu vine Ăźnsă din mulțimea popoarelor, ci din lumea lui Dumnezeu. El este Fiul Dumnezeului celui viu!

Anticristul este numit fiară. Ce vrea să Ăźnsemne aceasta? Despre om, Biblia spune: „Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea Lui". Cu cĂąt se dedică mai mult lui Dumnezeu, cu atĂąt devin omul mai uman. Cu cĂąt Ăźi Ăźntoarce omul mai mult spatele lui Dumnezeu, cu atĂąt devine mai bestial. Marele dușman al creștinismului, Nietzsche, spune: „Omul cel mai nobil este o bestie blondă". El a Ăźnțeles lucrul acesta. Anticristul va fi un om care s-a dezis complet de Dumnezeu. El Ăźi va Ăźntoarce spatele lui Dumnezeu și de aceea va fi un animal - fiara fără inimă.

Anticristul este un animal cu „multe capete". Ce vrea să Ăźnsemne aceasta? Înseamnă că nu este prost! Oamenii vor spune: „Are materie cenușie!" El are o „gură de leu". Adică: el va umple lumea cu propagandă. Pe vremea lui Hitler am cam auzit deja puțin o „guriță de leu", cum a răsunat din toate difuzoarele. O, pot să-mi imaginez cum va fi cĂąnd va veni Anticristul, cum totul va fi nivelat cu tăvălugul unei propagande fără sens! Și această ultimă Ăźncercare a omului de a salva lumea fără MĂąntuitorul ei, Domnul Isus, va avea un succes deplin. Adică omul să fie salvat fără pocăință și fără convertire. Și vor fi rezolvate toate problemele. Vor fi rezolvate problemele politice, pentru că Anticristul va crea o Ăźmpărăție mondială. Vor fi rezolvate problemele economice. Toți vor primi o cartelă pentru alimente. Vor fi rezolvate problemele religioase. „Eu sunt salvatorul lumii", spune Anticristul, „mie să vă Ăźnchinați!"

Este Ăźnfiorător să vedem modul Ăźn care vremurile noastre se Ăźndreaptă spre acest sfĂąrșit.

Și apoi, Ăźntreaga omenire i se va supune Anticristului. Numai creștinii vor spune: „Nu ne vom Ăźnchina ție!" Fiecare va trebui să poarte un semn pe frunte. Dar creștinii vor spune: „Nu! Noi avem un MĂąntuitor - și acesta este Isus!" Și apoi va Ăźncepe prigoana. Există Ăźn Biblie un verset, care sună așa: „A făcut ca toți... să primească un semn... și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta". Cu 150 de ani Ăźn urmă, comentatorul biblic Auberlen a scris despre aceasta următorul lucru: „Nu Ăźnțelegem prea bine ce vrea să Ăźnsemne lucrul acesta. Dar cĂąnd va veni vremea aceea, vom ajunge să Ăźnțelegem". Și noi Ăźnțelegem deja cum va fi posibil acest lucru. Cunoaștem deja state totalitare. Știm ce Ăźnseamnă: un asemenea om nu primește drept de ședere, nu primește cartelă de pĂąine, nu primește drept de muncă. Omul poate să creadă ce vrea. Dar este fără patrie și fără drepturi. Asta se ĂźntĂąmplă deja Ăźn mijlocul nostru.

CĂąnd am citit aceste rĂąnduri, m-am cutremurat și m-am gĂąndit: „Și mai există oameni, care cred că Biblia este depășită. Nu Biblia este depășită. Principiile noastre despre lume și viață sunt depășite. Biblia ne duce Ăźn viitor".

Anticristul va suporta totul, numai o convertire la adevăratul MĂąntuitor, la Domnul Isus Cristos, nu. Și de aceea va mai exista Ăźncă o dată o mare prigoană a creștinilor. Le-am povestit cĂąndva copiilor mei despre aceste lucruri. Fiica mea cea mică a Ăźnceput atunci să plĂąngă.

— De ce plñngi? am üntrebat-o. Mi-a spus printre suspine:

— Poate să Ăźnceapă oricĂąnd.

— Da, i-am spus, se poate.

— Și dacă nu voi putea atunci să-I rămĂąn credincioasă MĂąntuitorului, ce se va ĂźntĂąmpla atunci?

I-am explicat:

— Asta ar fi Ăźngrozitor, Ăźnsă nu trebuie să faci decĂąt un singur lucru: trebuie să-i fii credincioasă numai acum!

Vremurile acestea pot să Ăźnceapă mĂąine. Atunci nu vom mai avea nici o șansă să-L găsim pe Isus. Atunci nu vor mai exista servicii divine. Atunci clopotele vor fi topite și din ele se vor turna monumente pentru Anticrist. Atunci bisericile vor fi transformate Ăźn muzee, Ăźn care vor fi expuse fotografii din tinerețea Anticristului. Oamenii vor striga atunci pe veci după mĂąngĂąiere. Dar pentru că au renunțat la singurul MĂąngĂąietor, la Isus, nu va mai exista MĂąngĂąietor. În cartea prorocului Ieremia am citit odată: „Pentru că M-ați părăsit, zice Domnul, nu mai există mĂąngĂąietori pentru voi". În starea lui jalnică, omul va fi atunci dat pe mĂąna oamenilor. Cred că va fi ferice de creștini, chiar dacă va trebui să moară. Ei vor avea un MĂąngĂąietor Ăźn această perioadă cumplită!

Pe mine m-a impresionat faptul că Isus a spus: „Oamenii Ăźși vor da sufletul de groază Ăźn așteptarea lucrurilor care se vor ĂźntĂąmpla pe pămĂąnt". Și Apocalipsa lui Ioan spune: Anticristul va umple lumea cu muzică de fanfară și de steaguri. M-am gĂąndit: „Cum se potrivește una cu alta? Pe de-o parte se vorbește despre groază și așteptare și apoi se mai vorbește totuși și despre mari succese". De cĂąnd am trăit Ăźnsă experiența anului 1933, știu, că lumea poate fi umplută cu urale, fanfare și steaguri - și totuși să fie plină de groază Ăźn așteptarea lucrurilor care vor veni.

CĂąnd Anticristul va fi Ăźnsă la apogeul puterii lui, cĂąnd va triumfa și cĂąnd va crede că a terminat-o cu Isus, atunci va interveni Dumnezeu: Isus va reveni Ăźn slavă!

Despre Anticrist nu se mai spun apoi multe lucruri. Isus Ăźl va Ăźnlătura cu suflarea gurii Lui!

Cu cĂąt devin vremurile mai Ăźntunecate, cu cĂąt se conturează mai mult aceste semne ale confuziei omenirii și ale Ăźmpărăției anticristice, cu atĂąt mai mult Ăźși ridică privirile Ăźn sus cei care citesc Ăźn Biblie. Ei așteaptă revenirea lui Isus!

 


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR DE POMI FRUCTIFERI...Vezi aici!