Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

De ce atâta nepăsare?

Publicat la 2012-11-01 de Traian

America nu poate să cadă
 fiindcă deja e jos. Lucrul acesta e adevărat și despre Anglia. Nici ea nu poate fi Ăźnrobită
 fiindcă deja poporul ei e Ăźncătușat Ăźn lanțurile anarhiei morale pe care Ăźnsăși ea și le-a forjat și le-a ales. Aici sunt milioane de oameni cuprinși de boala imoralității, și nu au pic de dorință să se vindece. Aici sunt oameni care Ăźși vĂąnd sufletul pentru umbre, Ăźn timp ce nu numai că resping lucrurile reale, dar Ăźși și bat joc de ele.

Un val imens, fără precedent, de nelegiuire Ăźn călcarea poruncilor, Ăźn batjocorirea lui Dumnezeu, Ăźn distrugerea sufletelor, face ravagii Ăźn oceanul orĂąnduirilor omenești. Niciodată pĂąnă acum n-au fost mase atĂąt de masive de oameni care să-și vĂąndă sufletul la prețuri de nimic diavolului. „Nu este nimeni
. care să se trezească și să se alipească de Tine” (Isaia 64:7). Ce vrajă diavolească Ăźi ține sub control? Cum i-a legat așa de tare? Cine le-a luat mințile? Cum de nu se trezesc ca să-și vină Ăźn fire?

Sub directivele diavolului, lumea a mai dat o injecție firii păcătoase. Unul din semnele „zilelor din urmă” este și faptul că „oamenii vor fi iubitori de plăceri” (Observați pluralul). Și unde se fierbe zeama aceasta a iadului? În berăriile și cĂąrciumile lumii. E nevrednic de luat Ăźn seamă argumentul că subvențiile guvernamentale date ca ajutor companiilor de bere și lichioruri crează servicii pentru oamenii muncii. Distilăriile sunt creșe Ăźn care se nasc ucigașii ce operează traficul de arme, produc crimele de pe șosele, provocate de șoferii Ăźn stare de ebrietate. Judecătoriile au de-a face cu roadele lichiorului. O trezire spirituală va scoate acest pom din rădăcini.

Apoi, milioane de oameni Ăźși așteaptă rĂąndul ca să fie inițiați Ăźn nebunia călușeilor din carnavalul sexualității. CĂąnd răul are gustul atĂąt de dulce, care dintre tinerii Ăźmbibați deja Ăźn păcate și pofte ar mai dori să facă binele? Un singur ceas de „viață” Ăźn tensiunea plăcerii – argumentează ei – face mai mult decĂąt să dai cu zarul Ăźn jocul de noroc al speculațiilor teologilor de azi cu privire la „veșnicie.”

Uitați-vă o singură clipă, și vi se umple sufletul de amărăciune. Poate fi ceva mai prostesc și inuman ca o seară de băutură. Eroul serii e cel care ultimul se mai ține pe picioare, Ăźn timp ce toți ceilalți, grohăind ca porcii, stau culcați pe podea, pe sub mese, amorțiți de băutură. Acesta nu e sportul unor oameni primitivi ieșiți din peșterile din valea Baliemului, ci e sportul sinistru al noilor intelectuali, sătui la refuz Ăźn trup, dar murdari la suflet, dedați fără rușine oricărei nelegiuiri!

Plini cu desfrĂąu, avizi după jocurile de noroc, Ăźnrobiți de băutură, așa oameni (adulți la trup, dar imbecili la minte) Ăźși cĂąntă jelania cu lordul Byron:

Acolo unde era foc acum e cenușă, delir.
E mort sufletul, dragostea, dorul.
Ce ’nainte iubeam, acum nu mai admir,
Iar inima-i rece, căruntă ca părul!

Dacă Biserica ar avea ceva vital să dea și ceva victorios să fluture, oamenii aceștia care aleg ziua cluburile de golf și noaptea cluburile de noapte, ar mai fi Ăźncă speranță, s-ar putea să fie atrași de la cloaca murdăriilor lor.

Din moment ce Ăźn liberatea lor oamenii nu-L aleg pe Dumnezeu, oare nu e normal ca Dumnezeu să-i lase pradă unor pedepse și urgii, ca astfel ei să-și aducă aminte de ziua Domnului, de calea Domnului și de Fiul Lui? Să nu ne mirăm cĂąnd auzim despre nenororcirile care vin peste lume. Și atunci, nu e mai bine să mori legat Ăźn trup dar cu sufletul liber, decĂąt să mori liber cu trupul și cu sufletul Ăźnrobit?

RămĂąnem cu gura căscată cĂąnd vedem oameni străluciți, aprinși de entuziasm pentru știință, dar speriați de religie. CĂąnd aceștia resping credința adevărată, Ăźși umplu golul spiritual cu gunoaie, se hrănesc din filme și meciuri de fotbal. În lumina „miilor de ani ca o zi”, i-a trebuit științei doar cĂąteva secunde să ne ducă de la carul cu boi la automobil, și de la automobil la Sputnik.

Dar dacă admitem că știința are o atracție deosebită și e de admirat atunci cĂąnd forează Ăźn sol o sondă de 3 km adĂąncime căutĂąnd zăcăminte de petrol, și dacă nu găsește, se apucă și face același lucru pe fundul mării, totuși e necesar să luăm Ăźn seamă că știința poate avea și un aspect diabolic, ucigător. De exemplu, lobotomizarea.

Lobotomizarea e o operație chirurgicală inumană, inspirată de Satana, promovată de știință. De ani de zile operația aceasta asupra creierului uman a fost o armă Ăźn mĂąna dictatorilor. Hitler a folosit-o asupra a milioane de compatrioți. Stalin se zice că ar fi avut zece mii din sclavii lui schimbați Ăźn zombii prin această operație ce ia doar cinci minute. După operație victima se zice că e Ăźn mod ireversibil nebună.

Pacientul e legat de masa de operație, legăturile fiind strĂąnse și tari. Electrozii sunt atașați la tĂąmple, și trei Ăźncărcături de curent sunt dozate Ăźn creierul pacientului, destul ca să provoace convulsii violente care pĂąnă la urmă se sfĂąrșesc cu o comă anestetică. Apoi medicii iau leucotomi (niște instrumente mici ca tĂąrnăcoapele) și le implantează sub pleoapele pacientului. Cu un ciocănaș le Ăźmpinge prin golul ochiului Ăźn partea din față a creierului, separĂąnd lobii frontali de restul creierului. Rezultatul? Un zombi (alt cuvĂąnt nu găsesc acum).

Cincisprezece zombi din aceștia pot fi făcuți de știință Ăźn nouăzeci de minute
 CĂąnd oameni luminați Ăźi dezumanizează pe alții Ăźn felul acesta, e timpul să ne oprim și să ne gĂąndim, să ne Ăźntrebăm dacă nu cumva zeița Științei primește prea mari onoruri din partea oamenilor.

AvĂąnd Ăźn gĂąnd aceste milioane de lobotomizați, meditați puțin la cuvintele lui Bertrand Russell, a cărui lucrare, „Principiile Logicii” l-a Ăźncoronat ca regele filosofilor moderni: „Ca să se salveze, omul are nevoie azi de un singur lucru: să-și deschidă ochii să accepte bucuria, și să lase ca frica să rămĂąnă un lucru de domeniul trecutului Ăźntunecos. Omul trebuie să-și ridice ochii Ăźn sus și să spună: „Nu, nu sunt un păcătos mizerabil. Sunt o ființă care, după o cale lungă și anevoioasă, am descoperit cum să stăpĂąnesc
 obstacolele naturale, cum să trăiesc Ăźn libertate și bucurie, Ăźn pace cu mine Ăźnsumi, Ăźn pace cu Ăźntreaga omenire.”

Ar fi greu să vă conving că acest fals profet al păcii s-a dedicat Ăźnșelăciunii? Același Bertrand Russell nu poate accepta Ăźntruparea Domnului Isus Cristos. Dar, vă Ăźntreb, cĂąt mesaj de nădejde are el pentru nenorociții vremii Ăźn care trăim?

Ceasul acesta are nevoie de inimi arzătoare, de buze aprinse, de ochi ca para focului. Dacă am fi doar zece la sută pe cĂąt de credincioși ne credem, străzile ar fi pline Ăźn fiecare duminică de oameni care ar mărșălui spre Sion. Ar trebui să ne Ăźmbrăcăm Ăźn sac și cenușă văzĂąnd starea bisericii de azi, fără dragoste, fără viață, fără lucrare.

Dacă am fi plĂąns atĂąt cĂąt au plĂąns evreii la Zidul PlĂąngerii Ăźn Ierusalim, am trăi azi o trezire energică și curățitoare. Dacă ne-am Ăźntoarce la traiul și practica apostolică – să așteptăm de la Domnul puterea apostolică – am fi Ăźn stare să pornim Ăźn lucrarea apostolică. E ceasul cĂąnd oamenii mereu se Ăźntreabă: „Sunt cu toții fericiți?” Scopul lui Dumnezeu cu noi nu e fericirea, ci sfințirea! Dacă e cineva azi cumpătat, ferindu-se să se atingă de băuturi, e luat Ăźn rĂąs. Dar apostolul Pavel Ăźi scrie lui Tit că aceasta e una din cele mai alese virtuții creștine!

Ar trebui să mai urcăm odată dealul CăpățĂąnii pe genunchi, ca să privim crucea Ăźntr-o atitudine de smerenie și adorație. Biserica trebuie ĂźntĂąi să se pocăiască; apoi lumea va ceda! Biserica trebuie ĂźntĂąi să plĂąngă; apoi vor fi bisericile pline cu păcătoși copleșiți de plĂąnsul pocăinței.

În culmea puterii sale, William James, un profesor de medicină de la Universitatea Harvard, a fost lovit de o boală misterioasă. I-au fost afectați și deranjați nervii. Suferea de insomnie și depresiune, dar nu găsea nici o vindecare. A fugit Ăźn Europa. Poate va găsi răspunsul la Berlin. Nici o ușă de nădejde Ăźnsă. Poate la Viena. Același răspuns. Poate la Paris se ascunde răspunsul. Dar nu l-a găsit nici acolo.

Disperarea i-a cuprins ființa. Londra era aproape, dar apelul său a sunat Ăźn gol. Scoția avea medici eminenți Ăźn domeniul acesta. Dar n-a găsit balsam nici Ăźn Galaad. S-a Ăźntors Ăźn America, Ăźn mintea lui dansa gĂąndul sinuciderii. A auzit de un bărbat al rugăciunii, un om cu o credință mare. Dar William James avea oroare pentru vindecările prin credință. El era un bărbat cu renume, un folozof distins, un psihiatru de marcă. Mintea lui ascuțită și pregătirea sa intelectuală nu-l lăsau să Ăźncerce așa ceva. Dar n-a avut ce face. S-a dus să-l viziteze. Omul acela simplu, fără școală, om al lui Dumnezeu, și-a pus mĂąinile smerite pe capul lui James. Și acesta spunea mai tĂąrziu: „Am simțit Ăźn corpul meu cum pătrunde o putere, o energie, și am fost cuprins de un sentiment de pace; am știut atunci că eram vindcat!”

Pentru vindecarea boliilor Ăźngrozitoare ale acestei lumi nebune, „Abana Științei” și „Parparul Politicii” sunt mai atrăgătoare decĂąt Crucea; așa socotește voința noastră Ăźndărătnică și mintea noastră deformată. Dar ca să căpătăm vindecarea, trebuie să ne umilim ca William James, să ne Ăźntoarcem iar la Cruce și la rĂąul vieții care curge din ea.

„Sunt bogat, m-am Ăźmbogățit și nu duc lipsă de nimic
”
Biserica din Laodicea

„Era ĂźngĂąmfată, trăia Ăźn belșug și Ăźntr-o liniște nepăsătoare.”
Ezechiel 16:49

„Este Domnul atñt de grabnic la mñnie, casa lui Iacov? Acesta este felul Lui de a lucra?”
Mica 2:7

„Biserica Ăźn care lucrarea e administrată omenește, Ăźn loc să fie guvernată dumnezeiește, e sortită pierzării. Lucrarea celor ce sunt pregătiți de universități dar nu sunt umpluți de Duhul SfĂąnt nu produce minuni”.
Samuel Chadwick

„Omul a cărui predică scurtă e „Pocăiți-vă!” se pune Ăźmpotriva vremii sale, și urmează să fie lovit fără milă de veacul a cărui păcate le vestejește. Pentru un așa om nu rămĂąne decĂąt un singur sfĂąrșit: „Să i se taie capul!” Nu Ăźndrăzni să predici pocăința dacă nu ți-ai Ăźncredințat capul Ăźn mĂąinile cerului”.
Joseph Parker


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR DE POMI FRUCTIFERI...Vezi aici!