Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Găsește o biserică

Publicat la 2012-10-16 de Traian

Una dintre cele mai complicate chestiuni de trăire a vieții creștine din secolul douăzeci și unu este cu privire la locul Ăźn care să mergi la biserică. Noii credincioși Ăźși caută prima lor biserică, creștinii mai vechi se mută Ăźntr-un loc nefamiliar; și chiar și cei ce sunt stabiliți Ăźntr-o anumită biserică trebuie să confrunte această chestiune Ăźn mod direct. Aceasta se datorează faptului că o mare parte din ceea ce se numește astăzi „biserică” nu prea mai este biserică, cel puțin nu așa cum ne-o prezintă Noul Testament. Prin urmare, dacă ești Ăźn căutarea unei biserici locale, singurul loc unde poți descoperi ceea ce contează este Biblia. Cartea Faptele Apostolilor ne oferă un ghid Ăźn acest sens:

„Ei stăruiau Ăźn Ăźnvățătura apostolilor, Ăźn legătura frățească, Ăźn frĂąngerea pĂąinii și Ăźn rugăciuni. Fiecare era plin de frică, și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau Ăźmpreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile, și banii Ăźi Ăźmpărțeau Ăźntre toți, după nevoile fiecăruia. Toți Ăźmpreună erau nelipsiți de la Templu Ăźn fiecare zi, frĂąngeau pĂąinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți Ăźnaintea Ăźntregului norod. Și Domnul adăuga Ăźn fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mĂąntuiți.” (Faptele Apostolilor 2:42-47)

„Ei stăruiau Ăźn Ăźnvățătura apostolilor
”

Primul lucru pe care Ăźl descoperim cu privire la această biserică primară este o dedicare față de Ăźnvățătura apostolilor. Acești credincioși timpurii i-au auzit pe apostoli Ăźn mod direct. Și noi avem aceeași Ăźnvățătură Ăźn Bibliile noastre. Prin urmare, o biserică bună este o biserică centrată pe Biblie. Nimic nu este atĂąt de important ca aceasta – nici măcar o congregație mare, un pastor deștept sau experiențele tangibile ale Duhului SfĂąnt. Acești primi credincioși nu au făcut niciodată din experiența personală o dovadă a credinței lor, ceea ce este o eroare comună astăzi, pentru că Biblia este instrumentul suprem al lui Dumnezeu pentru reĂźnnoirea oamenilor după chipul lui Isus. Dacă vă faceți timp să citiți Ăźntreaga carte a Faptelor Apostolilor, veți descoperi că ea accentuează frecvent poziția centrală a predicării.

Din nefericire, predicatorii care distorsionează CuvĂąntul lui Dumnezeu sunt prea des ĂźntĂąlniți astăzi. Uneori ei pornesc de la o dorință sinceră de a Ăźnmuia inimile Ăźntărite, Ăźnsă inimile nu sunt schimbate prin compromis. Un predicator ar putea fi ispitit să dilueze adevărul cu privire la păcat și la nevoia de pocăință, sau părțile dificile cu privire la Ăźntrupare și ispășire, Ăźnlocuindu-le cu promisiuni greșite de prosperitate personală ori cu o concentrare asupra lucrurilor politice. Sau, ar putea adopta tehnica unui predicator umorist, depărtĂąndu-se de Scriptură și Ăźmpărtășind o serie Ăźntreagă de povestiri amuzante. Deci, primul lucru care trebuie căutat Ăźntr-o biserică este o dedicare față de doctrina sănătoasă.

„Ei stăruiau [
] Ăźn frĂąngerea pĂąinii și Ăźn rugăciuni.”

Biblia ne introduce două sacramente, sau ordonanțe, date de către Domnul Isus Însuși. Aceste sacramente – botezul și cina Domnului – vor fi găsite Ăźn fiecare biserică bună. Adică, ele nu sunt elemente opționale, deși participarea la aceste sacramente nu mĂąntuiește pe nimeni – mĂąntuirea se găsește doar Ăźn Cristos. Nu intrarea Ăźn apa botezului e cea care aduce mĂąntuire. Totuși, intrarea Ăźn apa botezului semnifică curățirea pe care o aduce Isus. În același fel, nu prin mĂąncarea pĂąinii și nu prin băutul din pahar suntem asigurați Ăźn Cristos, ci, mai degrabă, mĂąncatul și băutul semnifică faptul că suntem deja asigurați. O biserică bună va oferi o explicație clară a sacramentelor și a felului de participare la acestea. În adiție la acestea, și rugăciunea este un element vital al unei biserici sănătoase. O biserică bună va include rugăciunea Ăźn serviciul de Ăźnchinare și va accentua atĂąt rugăciunea Ăźn comun cĂąt și cea personală.

„Fiecare era plin de frică
”

Trebuie să Ăźncepem să acceptăm și să ne confruntăm cu ceva dificil precum costul urmării lui Cristos. Textul descrie că bucuria, reverența și un fel de teamă caracteriza Ăźnchinarea credincioșilor din cadrul bisericii Noului Testament. Ei aveau o Ăźnțelegere a cĂąt de măreț și sfĂąnt este Dumnezeu – a transcendenței Sale – precum și a faptului că El locuiește Ăźn mijlocul poporului Său – a imanenței Sale. O biserică bună, așadar, este una care se preocupă cu Ăźnchinarea reverențioasă. Totuși, reverența nu Ăźnseamnă că suntem restricționați la un stil anume de muzică sau de structură liturgică. De fapt, fiecare slujbă de Ăźnchinare trebuie să fie o celebrare bucuroasă a faptelor mărețe ale lui Dumnezeu, prin Domnul Isus Cristos. Deși serviciile de Ăźnchinare tind să fie demne, nu e corect ca serviciile de Ăźnchinare să fie greoaie. Acum e posibil ca demnitatea să fie grea și ca expresiile de bucurie să fie nerespectuoase, Ăźnsă modelul bisericii primare nu pune demnitatea și bucuria Ăźn opoziție, ceea ce este o practică comună Ăźn cercurile evanghelice contemporane. În biserica primară fiecare era plin de teamă deoarece Domnul Isus era prezent. Exista reverență și bucurie, formalitate și simplitate, structură și absența structurii. TrĂąmbițele sunau și chimvalele răsunau; și alte instrumente se alăturau Ăźn mulțimea mare de sunete. Și ei Ăźși ridicau vocile lăudĂąndu-L pe Domnul și cĂąntau. Acești credincioși nu erau implicați Ăźn vreo anumită experiență emoțională ci, mai degrabă, declarau teologia. Într-o biserică bună Ăźnchinarea se va concentra pe adevăr și va angaja mințile celor care participă. Poate fi și emoțională, Ăźn sensul că o astfel de emoție oglindește inimile prinse Ăźn uimire și laudă.

„Ei stăruiau [
] Ăźn legătura frățească [...] Toți cei ce credeau erau Ăźmpreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile, și banii Ăźi Ăźmpărțeau Ăźntre toți, după nevoile fiecăruia. Toți Ăźmpreună erau nelipsiți de la Templu Ăźn fiecare zi.”

CĂąnd ne gĂąndim la cuvĂąntul „părtășie”, tindem s-avem Ăźn minte momentele amuzante petrecute cu oamenii asemănători nouă. Dar părtășia biblică Ăźnseamnă mai mult decĂąt o simplă socializare. Credincioșii Ăźmpărtășesc o viață comună deoarece Ăźmpărtășim credința Ăźntr-un singur Salvator și am fost reconciliați cu Dumnezeu Tatăl prin El. Părtășia din cadrul bisericii operează Ăźn mare parte ca o familie, ceea ce Ăźnseamnă că există și momente unde confruntarea este necesară. În biserică, acest lucru capătă forma disciplinei bisericești. Și o biserică bună va practica aceasta pentru binele Ăźntregii congregații, mai exact pentru bunăstarea spirituală a credincioșilor care greșesc.

Lucrul esențial din cadrul adevăratei părtășii este o chemare la generozitate. În Faptele Apostolilor vedem că banii erau adunați și dați celor Ăźn nevoie. O biserică bună, așadar, este una care caută să distribuie resursele sale celor aflați Ăźn nevoi, Ăźntotdeauna și Ăźn fiecare circumstanță, cu generozitate sacrificială.

„Și Domnul adăuga Ăźn fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mĂąntuiți.”

În timp ce acești credincioși primari Ăźnvățau, se Ăźnchinau și Ăźmpărtășeau, ei nu făceau aceste lucruri spre detrimentul evanghelismului. Descoperim aici, Ăźn Faptele Apostolilor, că această biserică primară creștea Ăźn număr zilnic. Dar cine determina această adăugare? Acesta era Cristos. El este capul bisericii. El este cel care adaugă la biserică. Și El face Ăźn mod tipic aceasta prin predicarea CuvĂąntului, prin Ăźnchinare și prin vocea credincioșilor care răspĂąndeau vestea bună a Evangheliei. Astăzi, totuși, găsim multe strădanii centrate pe om Ăźn dorința de a cĂąștiga convertiți. Astfel de biserici se bazează pe metode iscusite, pe programe, pe idei și scheme mai degrabă decĂąt pe prezentarea doctrinei sănătoase. Nu vreau să diminuez folosirea corectă a programelor bine intenționate. Totuși, o biserică bună este una ai cărei membri caută să trăiască precum ambasadorii Domnului Isus Cristos.

Dacă ești Ăźn căutarea unei biserici, caută una unde CuvĂąntul este proclamat, unde sacramentele și rugăciunea sunt onorate și unde Ăźnchinarea este una respectuoasă. Caută o biserică unde părtășia este caracterizată de bucurie și generozitate și unde Evanghelia este predicată cu Ăźndrăzneală. E chiar atĂąt de simplu.


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MOTO, SCUTERE, ATV-URI, ACCESORII...Vezi aici!