Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Cum să urăști păcatul

Publicat la 2012-10-15 de Traian


 I. Străduiește-te să Îl cunoști pe Dumnezeu, și să fii afectat de atributele Lui, și Ăźntotdeauna să trăiești ca Ăźnaintea Lui. - Nici un om nu poate cunoaște păcatul Ăźn mod desăvĂąrșit, pentru că nici un om nu Îl poate cunoaște pe Dumnezeu desăvĂąrșit. Nu poți cunoaște păcatul mai mult decĂąt cunoști ce este Dumnezeu, Ăźmpotriva cui păcătuiești; pentru că răutatea păcatului este relativă față de măreția voii și atributelor lui Dumnezeu. Cei evlavioși au o anumită cunoaștere cu privire la aspectul malefic al păcatului, pentru că ei au o anumită cunoaștere a lui Dumnezeu care este afectată negativ prin acesta. Cei răi nu au nici o cunoștință practică, preliminară despre răutatea păcatului, pentru că ei nu au un astfel de tip de cunoștință despre Dumnezeu. Cei ce se tem de Dumnezeu se vor teme să păcătuiască; cei care Ăźn inimile lor sunt lipsiți de reverență față de Dumnezeu, vor fi, Ăźn inimă și Ăźn viață, foarte păcătoși: ateul, care crede că nu există Dumnezeu crede că nu există păcat Ăźmpotriva Lui. Nimic din lumea aceasta nu ne va spune mai clar și mai puternic despre răutatea păcatului, decĂąt cunoștința măreției, Ăźnțelepciunii, bunătății, sfințeniei, autorității, dreptății, adevărului, etc., lui Dumnezeu. Simțul prezenței Lui, deci, va reĂźnvia simțul răutății păcatului Ăźn noi.

 II. GĂąndește-te foarte bine la funcția vărsării sĂąngelui, și la viața sfĂąntă a lui Hristos. - Scopul Lui este de a ispăși păcatul, și de a-l distruge. SĂąngele Lui a fost vărsat pentru păcat; viața Lui a condamnat păcatul. Iubește-L pe Hristos, și vei urĂź tot ceea ce a cauzat moartea Lui. Iubește-L și vei iubi să fii făcut ca el, și vei urĂź tot ceea ce este contrar lui Hristos. Aceste două lumini vor arăta cĂąt de odios este Ăźntunericul.

 III. GĂąndește-te bine la cĂąt de sfĂąntă este funcția și lucrarea Duhului SfĂąnt, și cĂąt de mare este mila aceasta pentru noi. - Va coborĂź Dumnezeu Însuși, lumina cerească, Ăźntr-o inimă păcătoasă, pentru a o ilumina și purifica? Și din nou, voi păstra eu Ăźntunericul și murdăria mea, Ăźn opoziție cu o asemenea milă minunată? Deși nu tot păcatul Ăźmpotriva Duhului SfĂąnt va fi blasfemie de neiertat, totuși păcatul face ca totul să se agraveze.

 IV. Cunoaște și gĂąndește-te la dragostea și mila minunată a lui Dumnezeu, și gĂąndește-te la ceea ce a făcut El pentru tine; și vei urĂź păcatul, și te vei rușina de el. Această gĂąndire este o provocare ce face ca păcatul să fie respingător chiar și pentru rațiunea și logica obișnuită, ca să ofensăm un Dumnezeu de o bunătate infinită, care ne-a umplut viețile cu milă. Te va mĂąhni dacă ai greșit unui prieten extraordinar; dragostea și bunătatea Lui Ăźți va veni Ăźn minte, și te va face să te mĂąnii pe propria ta lipsă de bunătate. Privește la lista de lucruri pline de milă ale lui Dumnezeu către tine, pentru suflet și trup. Și observă aici că Satan, ascunzĂąndu-ți dragostea lui Dumnezeu, și ispitindu-te sub pretextul smereniei să tăgăduiești mila Sa cea mai mare și specială, caută să distrugă pocăința și umilința ta, de asemenea, ascunzĂąnd cea mai mare agravare a păcatului tău.

 V. GĂąndește-te pentru ce este făcut sufletul omului, și la ce ar trebui să fie folosit, pentru a iubi, a se supune, și a glorifica pe Făcătorul nostru; și apoi vei vedea ce este păcatul, care Ăźl slăbește și Ăźl pervertește. - CĂąt de excelentă, Ăźnaltă, și sfĂąntă este lucrarea pentru care am fost creați și la care suntem chemați! Și cum să pĂąngărim noi templul lui Dumnezeu? Și să slujim diavolului Ăźn murdărie și nebunie, cĂąnd ar trebui să primim, să slujim, și să preamărim pe Creatorul nostru?

 VI. GĂąndește-te bine de ce ĂźncĂąntări curate și dulci se poate bucura un om sfĂąnt din partea lui Dumnezeu, Ăźn slujba Lui sfĂąntă; și apoi vei vedea ce este păcatul, care Ăźl jefuiește de aceste ĂźncĂąntări, și preferă poftele carnale Ăźn locul lor. - O, cĂąt de fericiți ne-am putea noi Ăźndeplini fiecare slujbă, și cĂąt de plini de roade am putea să-L slujim pe Domnul nostru, și ce plăcere am găsi Ăźn dragostea și acceptarea Lui, și Ăźn anticiparea binecuvĂąntării Sale veșnice, dacă nu ar exista păcatul; care coboară sufletul de la ușile cerului, să se tăvălească cu porcii Ăźntr-o grămadă de bălegar.

 VII. GĂąndește-te ce viață trebuie să trăiești veșnic, dacă trăiești Ăźn cer; și ce viață trăiesc sfinții aici și acum; și apoi gĂąndește-te dacă păcatul, care este atĂąt de contrar acestui fel de viață, nu este un lucru rău și vrednic de urĂąt. - Fie vei trăi Ăźn cer, fie nu. Dacă nu, atunci nu tu ești cel căruia mă adresez. Dacă vei trăi, știi că acolo nu există păcat; nici minte lumească, nici mĂąndrie, nici pasiuni, pofte sau plăceri carnale. Oh, de-ai putea vedea și auzi o oră, cum sunt absorbite acele suflete binecuvĂąntate Ăźn iubirea și preamărirea Dumnezeului glorios Ăźn curăție și sfințenie, și cĂąt de departe sunt ele de păcat, te-ar face să urăști păcatul pentru totdeauna, și să privești la păcătoși ca la niște oameni Ăźn nebunie, umblĂąnd goi. În special, să te gĂąndești că și tu speri să trăiești veșnic ca aceste suflete sfinte; și apoi păcatul ți se va părea teribil.

 VIII. Doar să privești la starea și tortura celor blestemați, și să te gĂąndești bine la diferența dintre Ăźngeri și demoni, și vei cunoaște ce este păcatul. - Îngerii sunt curați; demonii sunt poluați; sfințenia și păcatul fac diferența. Păcatul locuiește Ăźn iad, și sfințenia Ăźn cer. Amintește-ți că fiecare ispită este de la diavolul, ca să te facă asemenea lui; Ăźn timp ce fiecare intenție sfĂąntă este de la Hristos, pentru a te face ca El. Amintește-ți cĂąnd păcătuiești, că Ăźnveți și imiți pe diavol, și ești ca el, Ioan 8:44. Și la urma urmei, ca să simți durerile lui. Dacă focul iadului nu este bun, atunci păcatul nu este bun.

 IX. Privește Ăźntotdeauna la păcat ca o persoană care este gata să moară, și gĂąndește-te cum Ăźl judecă toți oamenii la sfĂąrșitul vieții. - Ce spun oamenii din cer despre el? Și ce spun oamenii din iad despre el? Și ce spun oamenii la momentul morții despre el? Și ce spun sufletele convertite, sau conștiințele trezite despre el? Mai este el urmat cu aceeași plăcere și lipsă de teamă atunci cum este acum? Este el aplaudat atunci? Va vorbi vreunul din ei bine despre el? Nu, toată lumea vorbește rău de păcat Ăźn general acum, chiar cĂąnd ei iubesc și săvĂąrșesc faptele păcătoase. Vei păcătui tu cĂąnd vei fi pe moarte?

 X. Întotdeauna privește la păcat și la judecată Ăźmpreună. - Amintește-ți că va trebui să răspunzi pentru el Ăźn fața lui Dumnezeu, și a Ăźngerilor, și a lumii Ăźntregi; și vei realiza mai bine seriozitatea lui.

 XI. Privește acum la boală, sărăcie, rușine, disperare, moarte și putrezirea din mormĂąnt, și te-ar putea ajuta puțin să cunoști ce este păcatul. Acestea sunt lucruri pe care le poți vedea și simți; nu ai nevoie de credință să-ți spună despre ele. Și prin astfel de efecte ai putea căpăta puțină cunoștință despre cauză.

 XII. Privește la unele persoane mărețe, sfinte pe pămĂąnt, și apoi la lumea nebună, profană, rea; și diferența ți-ar putea spune Ăźn parte ce este păcatul. - Nu există oare o anumită prietenie Ăźntr-o persoană sfĂąntă, fără vină, care trăiește Ăźn dragostea de Dumnezeu și de oameni, și Ăźn nădejdea bucuroasă a vieții veșnice? Și un bețiv sau unul care frecventează prostituatele, și un om care Ăźnjură, și un persecutor rău, nu sunt ei niște creaturi foarte deformate, păcătoase? Nu este oare starea de nebunie, confuzie, ignoranță, lipsă de evlavie a lumii o priveliște jalnică? Ce este atunci păcatul din care toate acestea sunt făcute?

Deși marea parte a vindecării are loc prin Ăźntoarcerea voinței spre urĂąrea păcatului, și se face prin această descoperire a răutății lui; totuși voi mai adăuga cĂąteva indicații pentru partea executivă (aplicativă), presupunĂąnd că totul ce s-a spus deja a avut efect.

 I. CĂąnd ai descoperit boala și pericolul Ăźn care te afli, predă-te lui Hristos ca Salvatorul și Vindecătorul sufletelor noastre, și Duhului SfĂąnt ca Sfințitorul tău, amintindu-ți că El este suficient și doritor să facă lucrarea pe care a Ăźnceput-o. - Nu tu trebuie să fii salvatorul și sfințitorul tău Ăźnsuți (decĂąt Ăźn măsura Ăźn care lucrezi sub Hristos). Dar El a Ăźnceput această lucrare și o va duce la Ăźndeplinire pentru gloria Sa.

 II. Trebuie de asemenea să fii doritor și ascultător Ăźn aplicarea remediilor prescrise de Hristos, și să respecți atent indicațiile Lui spre vindecarea ta. Și nu trebuie să fii sensibil, și timid, și delicat, și să spui că ceva e prea amar, sau altceva este prea ascuțit; ci să te Ăźncrezi Ăźn dragostea și ĂźndemĂąnarea și grija Lui, și să le iei așa cum El le prescrie, sau ți le dă, fără prea mult deranj. Nu spune, este greu și nu pot să accept: pentru că El nu Ăźți poruncește nimic altceva decĂąt lucruri care sunt sigure, desăvĂąrșite și necesare, și dacă nu le poți primi, trebuie să te gĂąndești dacă poți să suporți boala și moartea ta, și focul iadului! Sunt umilința, mărturisirea, restituirea, autocontrolul, și viața evlavioasă mai rele decĂąt iadul?

 III. Asigură-te că nu iei parte deloc la păcat, și nu te lupți sau te Ăźmpotrivești Vindecătorului tău, sau oricui ți-ar face bine. - Scuza pentru păcat, și Ăźndreptarea spre el, justificarea lui, sau Ăźmpotrivirea față de Duhul și de conștiință, și lupta Ăźmpotriva celor ce Ăźți slujesc sau Ăźți sunt prieteni, și repulsia plină de ură, nu sunt mijloace prin care vei fi vindecat și sfințit.

 IV. Să vezi această răutate Ăźn fiecare păcat singular, pe care o poți vedea și spui că se află Ăźn păcat Ăźn general. - Este o Ăźnșelare uriașă, dacă vei vorbi Ăźmpotrivitor față de răutatea păcatului, și să nu vezi nici un pic din ea Ăźn mĂąndria ta, sau spiritul tău lumesc, sau mĂąnia și răutatea și lipsa de bunătate, și minciuna, vorbirea de rău, bĂąrfa, sau păcatul Ăźmpotriva conștiinței pentru bunuri pămĂąntești sau asigurare. Ce contradicție este pentru un om care Ăźn rugăciune condamnă păcatul și cĂąnd este dojenit pentru el să Ăźl Ăźndreptățească sau să caute scuze! Aceasta este ca acel om care se va exprima Ăźmpotriva trădării și a inamicilor Ăźmpăratului, dar pentru că trădătorii sunt prietenii și rudele sale, le va proteja sau ascunde, și le va lua partea.

 V. Menține-te cĂąt de departe poți de acele ispite care hrănesc și Ăźntăresc păcatele pe care le-ai birui. - Lansează un atac Ăźmpotriva păcatelor tale, Ăźnfometează-le, păstrĂąnd la distanță hrana și combustibilul care este Ăźntreținerea și viața lor.

 VI. Trăiește Ăźn practicarea acelor fapte bune și Ăźndeletniciri care sunt contrare păcatelor față de care ești cel mai expus. - Pentru că faptele bune sunt contrare păcatului, și Ăźl omoară, și ne vindecă de el așa cum focul ne vindecă de răceală, sau sănătatea de boli.

 VII. Nu pleca urechea la lipsa de credință și Ăźncredere care te slăbește, și nu alunga mĂąngĂąierile lui Dumnezeu care Ăźți sunt prieteni și te Ăźntăresc. - O stare temătoare, deprimantă, disperată a minții, nu este cea mai potrivită pentru a rezista păcatului; ci mai degrabă simțul Ăźncurajator al iubirii lui Dumnezeu, și simțul harului primit plin de mulțumire (cu o teamă prudentă).

 VIII. Fii Ăźntotdeauna suspicios cu privire la iubirea carnală de sine, și veghează Ăźmpotriva ei. - Pentru că acesta este adăpostul și fortăreața păcatului, și susținerea lui obișnuită; gata să te atragă la el, și gata să Ăźl justifice. Noi suntem foarte predispuși să fim părtinitori Ăźn cazul nostru; după cum arată și cazul lui Iuda și Tamar, și al lui David cĂąnd Natan l-a mustrat printr-o pildă. Patimile noastre, mĂąndria, criticile, sau vorbirea de rău pe la spate, sau acțiunile vătămătoare, propriile noastre neglijări ale Ăźndatoririlor, par mici, scuzabile, dacă nu chiar lucruri justificate pentru noi; Ăźn timp ce am putea vedea vina tuturor acestor lucruri la altcineva, Ăźn special un dușman; cĂąnd totuși noi ar trebui să fim confruntați cu noi Ăźnșine, și noi să ne iubim pe noi cel mai mult, și astfel să urĂąm propriul nostru păcat cel mai mult.

 IX. Dedică-ți prima și cea mai importantă Ăźndeletnicire ca să omori păcatul de la rădăcină; ca să-ți cureți inima, care este izvorul; pentru că din inimă vin răutățile vieții.- Cunoaște care sunt rădăcinile principale, și cu cea mai mare grijă și iscusință stĂąrpește-le; și ele sunt Ăźn special următoarele: 1. Ignoranța. 2. Necredința. 3. Nepăsarea. 4. Egoismul și mĂąndria. 5. Pornirile trupești, Ăźn satisfacerea unei dorințe, pofte sau fantezii nesățioase. 6. O inimă Ăźmpietrită, nesimțitoare și adormită Ăźn păcat.

 X. Nu da o valoare mai mare lumii și plăcerilor ei, bogăției și onoarei și Satan nu va avea o momeală cu care să te prindă. Socotește-le precum Pavel, gunoaie, Ăźn Filipeni 3:8, și nici un om care va face așa nu va păcătui și nu-și va vinde sufletul.

 XI. RămĂąi Ăźntr-un fel de viețuire ceresc, și atunci sufletul tău va fi Ăźntotdeauna Ăźn lumină, și ca Ăźn lumina lui Dumnezeu, fii absorbit de aceste lucruri și plăceri care te feresc de atingerea momelilor păcatului.

 XII. Fă-ți din vegherea creștină, Ăźndeletnicirea zilnică; și prețuiește o teamă prudentă, dar nu una ce te distrage și descurajează.

 XIII. Ia aminte la primele abordări și Ăźnceputuri ale păcatului. O cĂąt de mult poate incendia această flăcăruie mică! Și dacă ai căzut, ridică-te repede prin pocăință reală, oricĂąt de mult te-ar costa.

 XIV. Fă din CuvĂąntul lui Dumnezeu singura ta regulă, și străduiește-te să Ăźl Ăźnțelegi cĂąt mai bine.

 XV. Și Ăźn situații Ăźndoielnice, nu te depărta de judecata unanimă a celor mai Ăźnțelepți și evlavioși de toate vĂąrstele.

 XVI. În cazuri Ăźndoielnice nu fi plin de pasiune sau asprime, ci acționează deliberat, și dovedește bine lucrurile, mai Ăźnainte de a lua o decizie.

 XVII. Observă-ți temperatura trupului, și spre ce păcat te Ăźnclină cel mai mult, și față de ce păcat te lasă descoperită chemarea ta sau situația ta de viață, apoi veghează mai strict Ăźn aceste aspecte.

 XVIII. Menține-te Ăźntr-o ordine și o viață sfĂąntă, așa cum ți-a indicat Dumnezeu să trăiești. Pentru că cei ce se rătăcesc sau rămĂąn Ăźn urmă nu rezistă, sau cei ce nu se mențin aproape, ci Ăźși nesocotesc ordinul pe care Dumnezeu Ăźl dă. - Și acest ordin constă Ăźn principal Ăźn următoarele puncte: 1. Să păstrezi uniunea cu biserica universală. Să nu te separi de trupul lui Hristos sub nici un motiv. Din punct de vedere al trăirii spirituale, menține comuniunea spirituală cu biserica, Ăźn credință, dragoste și sfințenie. Din punct de vedere congregațional și vizibil, accentuează comuniunea cu biserica, Ăźn mărturisire și Ăźnchinare. 2. Dacă nu ești Ăźnvățător, trăiește sub acești pastori credincioși, ca ucenic supus al lui Hristos. 3. Fă-ți prieteni, dacă este posibil, dintre cei mai evlavioși. 4. Fii laborios Ăźntr-o chemare exterioară.

 XIX. Întoarce toate situațiile pe care le aduce Dumnezeu, fie ele de prosperitate sau adversitate, Ăźmpotriva păcatelor tale. - Dacă El Ăźți dă sănătate și bogăție amintește-ți că El te cheamă la ascultare, și Ăźți cere o slujbă specială. Dacă El ți se va Ăźmpotrivi, amintește-ți că păcatul este cel care Îl supără, și pe care Ăźl caută; și deci primește aceasta ca medicamentul Lui, și vezi să nu Îl jenezi ci mai degrabă să ajuți lucrarea Lui, ca aceasta să Ăźți curățească păcatul.

 XX. Așteaptă răbdător pe Hristos pĂąnă cĂąnd El a terminat tratamentul, care nu se va ĂźntĂąmpla pĂąnă cĂąnd această viață de Ăźncercări se va termina. - Perseverează Ăźn apropierea de Duhul Său și de căile Sale; pentru că El va veni la timp, și nu va zăbovi. "Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul! Căci El se ivește ca zorile dimineței, și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pămĂąntul!" - Osea 6:3. Deși ai spus deseori, "nu mai este nici o vindecare" - Ieremia 14:19; "El va vindeca vătămarea adusă de neascultarea ta, te va iubi cu adevărat!" - Osea 14:4. "Dar pentru voi, care vă temeți de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, și tămăduirea va fi sub aripile Lui;" - Maleahi 4:2; "ferice de toți cei ce nădăjduiesc Ăźn El!" - Isaia 30:18.

Astfel am dat aceste indicații pentru a ajuta Ăźn smerirea sub păcat, sau ura de păcat, și eliberarea din el.

 


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MATERIAL SADITOR-PROIECTARE SI INTRETINERE GRADINI...Vezi aici!