Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ești sigur că nu există Dumnezeu?

Publicat la 2012-10-12 de Traian

Nu am auzit nici o predică din acest verset. El pare prea tare, chiar jignitor pentru unii. Dar textul e repetat și Ăźn Psalmul 53:1. Ateii spun că afirmația aceasta e o insultă. Dar Biblia nu aduce insulte pe de gratis nimănui. De aceea Ăźn loc de a Ăźnchide Biblia și a o respinge, poate e mult mai bine să stai și să cugeti puțin: de ce David o fi spus lucrul acesta? Nu cumva spusa lui, totuși, are un sĂąmbure de adevăr?

Dacă la un moment dat, un student s-ar ridica și ar spune colegilor săi că nu a existat Mihai Viteazul, ceilalți i-ar răspunde: „Măi, nu fi nebun! Sunt atĂąția care l-au văzut, atĂąția l-au auzit vorbind pe CĂąmpia Libertății, atĂąția care Ăźi descriu faptele lui de vitejie." Dacă cineva ar opri pietonii pe Calea Victoriei și le-ar spune că Palatul Telefoanelor din București nu a fost construit de oameni, ci s-a clădit singur peste noapte, oamenii ar da din cap și ar spune că e țicnit, că și-a pierdut mințile. CĂąnd cineva face afirmații cu totul absurde, sau crede asemenea afirmații, societatea Ăźi spune că e nebun. Și tot așa cĂąnd cineva afirmă unele lucruri pe care nu le cunoaște, nu le-a cercetat, nu e sigur de ele, alții Ăźl consideră nebun.

Tu spui că nu există Dumnezeu, dar oare ești tu sigur, sigur că nu există? GĂąndește-te bine la Ăźntrebarea aceasta? Pe ce se bazează necredința ta? Oare te-ai documentat tu că nu există? L-ai căutat tu peste tot. Universul acesta e mult prea mare ca tu să-l poți cerceta. Nu L-ai găsit pe Dumnezeu pe pămĂąnt? Dar te Ăźndreptățește aceasta să spui că nu există? G. S. Titov, al doilea astronaut sovietic, care la 6 Aug. 1961 a făcut 17 revoluții Ăźn jurul pămĂąntului, a zis, că el a zburat Ăźn cosmos și n-a ĂźntĂąlnit pe Dumnezeu. Faptul că nu a ĂźntĂąlnit nici un moș cu barbă albă Ăźn spațiu, oare l-a Ăźndreptățit să spună că nu există Dumnezeu? GĂąndește-te puțin: Să presupun că as face o călătorie prin Africa. După ce trec granița Etiopiei și fac trei pași, fără să-l ĂźntĂąlnesc pe Ăźmpăratul Haile Selasie, oare sunt eu Ăźndreptățit să-i tăgăduiesc existența, să spun că nu există acest Ăźmpărat? Eu n-am vizitat ținuturile peste care stăpĂąnește acest Ăźmpărat, n-am vizitat orașele, n-am vizitat capitala, n-am vizitat palatul imperial. Deci e o nebunie să afirm că el nu există.

În zborul cosmic s-a ajuns Ăźn vremea noastră abia la lună. Nici luna n-a fost cercetată decĂąt doar Ăźn cĂąteva puncte. Galaxia noastră cuprinde vreo 200 miliarde de corpuri cerești. Le-ai cercetat tu pe toate? Ești tu sigur că nu există Dumnezeu? Dar Ăźn afară de galaxia noastră, astronomii spun că mai sunt Ăźncă un miliard de asemenea galaxii. Ești tu sigur că nu există Dumnezeu? În chip sincer, oare poți tu fi sigur că nu există, Ăźnainte de a cerceta toate aceste galaxii? Dar te-ai gĂąndit cĂąte vieți ți-ar trebui ca să poți face o așa investigație? Ți se pare o nebunie să crezi? Mie mi se pare o nebunie să nu crezi, să afirmi că nu există Dumnezeu, Ăźnainte de a fi cercetat totul cu de-amănuntul.

Ești sigur că nu există Dumnezeu? Îmi spui că așa dovedește știința? Dar care ramură a științei a dovedit așa ceva? Astronomia, știința care se ocupă cu universul mare, cu macrocosmul? Johannes Kepler este considerat fondatorul astronomiei, dar el era adĂąnc credincios și Ăźl adora pe Dumnezeu, lată cuvintele Lui: „Strălucite Maestre al Lumii! Privesc uimit lucrarea minunată a mĂąinilor Tale ...!" Flamarion a fost un mare astronom francez, probabil a cunoscut universul ceva mai bine decĂąt tine, dar el nu a tăgăduit pe Dumnezeu, ci a spus că există, Ăźn cartea sa „Dumnezeu Ăźn natură" el spune: „ceea ce grupează atomii, ceea ce Ăźndrumează moleculele, ceea ce conduce lumile este o Forță, care vădește Ăźn același timp planul, voința, inteligența, Ăźnțelepciunea și puterea autorului său. Newton, descoperitorul legii gravitației, la fel a fost un bun credincios Ăźn Dumnezeu.

Poate Ăźmi vei spune că aceștia au fost oameni care au aparținut trecutului, dar oamenii de știință de azi nu mai cred. Ba, da cred. Poate cineva tăgădui că Albert Einstein nu a fost unul din cei mai mari savanți ai vremii noastre? Dar el a crezut Ăźn Dumnezeu. El a zis: „Religia mea consistă din umila admirație a nemărginitului Spirit superior, care se revelează pe Sine Ăźn amănuntele neĂźnsemnate pe care noi suntem Ăźn stare să le pricepem cu mintea noastră slabă, neputincioasă. Acea adĂąncă convingere emoțională a prezenței unei Forțe raționale superioare, care este revelată Ăźn necuprinsul Univers, formează ideea mea de Dumnezeu." Alt savant contemporan este Wernher von Braun. El e un om Ăźntors la Dumnezeu, Ăźntr-o cuvĂąntare ținută Ăźn fața studenților care au absolvit Colegiul Belmont Abbey din Belmont, North Carolina, Ăźn Iunie 1972, a zis: „Știința și religia nu sunt incompatibile, ci sunt surori, Ăźn timp ce știința Ăźncearcă să Ăźnvețe tot mai mult despre creațiune, religia Ăźncearcă să Ăźnvețe tot mai mult despre Creator. Cu cĂąt vom Ăźnțelege mai bine Universul, cu atĂąt mai mult ne vom minuna de Creatorul său."

Ești tu sigur că nu există Dumnezeu? la seama că unii din cei mai mari bărbați de știință, care știu ceva mai mult decĂąt tine, ei sunt convinși că există Dumnezeu. Și cei ce știu că există Dumnezeu nu sunt numai doi-trei savanți. Nu demult revista „Collier" a Ăźnsărcinat pe unul din reporterii ei să facă o anchetă asupra credinței Ăźn Dumnezeu la bărbații de știință de azi. Lucrarea lui a fost numită: „Un reporter Ăźn căutarea lui Dumnezeu", și a apărut Ăźn mai multe numere ale revistei, Ăźn cercetările sale, reporterul Whitman a constatat că procentul oamenilor de știință care cred Ăźn Dumnezeu a crescut foarte mult Ăźn ultima vreme, că e o adevărată Ăźntoarcere a științei către Dumnezeu. Același lucru Ăźl arată și Dr. James Jauncey, un bărbat care deține zece licențe: Ăźn știință, Ăźn istorie, Ăźn matematici, Ăźn psihologie, Ăźn filozofie, etc. Vorbind despre „Revoluția științifică" el arată că cei mai mulți bărbați de știință de azi s-au Ăźntors spre Dumnezeu ca singurul și finalul răspuns la problemele omenirii, Ăźngrozită de civilizația nucleară a secolului nostru.

La fel și Robert L. F. Boyd, profesor de fizică la Universitatea din Londra și profesor de astronomie la Royal Institution, spune: „As vrea să remarc că eu personal nu consider că agnosticismul este deosebit de comun la oamenii de știință de azi. Un juriu de oameni de știință, din care am făcut și eu parte, a fost Ăźntrebat la postul de radio BBC: „A făcut știința mai dificilă credința Ăźn Dumnezeu? și toți membrii juriului, reprezentĂąnd un larg spectru de discipline, au răspuns: „Nu". Și acest profesor e credincios Ăźn Dumnezeu și el caută să demonstreze cum Dumnezeu poate fi cunoscut.

Aceeași deplasare a bărbaților de știință de la necredință la credință, o afirmă și D. M. MacKay, profesor la Universitatea din Keele, Anglia, specialist Ăźn probleme de computere, creiere electronice. Vorbind despre lupta dintre necredință și credință, el zice: „Astăzi, ecourile marelui conflict din secolul al XIX-lea s-au stins aproape total..." El spune „aproape total", căci știe că mai sunt unii care trăiesc Ăźncă Ăźn mentalitatea secolului al XIX-lea.

După toate aceste constatări, te Ăźntreb din nou: Ești tu sigur că nu există Dumnezeu? Oare poți tu și azi să repeți vechea deviză a ateismului: „Cred numai ce văd"? E curios cum tocmai Ăźn perioada cĂąnd se afirma mai mult lucrul acesta, s-au făcut cele mai multe descoperiri Ăźn lumea nevăzutului. Nu au fost la ĂźntĂąmplare, ci Dumnezeu a făcut de rușine pe oamenii de știință necredincioși, tocmai prin descoperirile științei. Astfel au fost descoperite ultrasunetele, adică sunete cu frecvențe Ăźnalte ce nu pot fi percepute de urechea omenească, dar deși nu le auzim, ele există; apoi au fost descoperite o seamă de raze: raze X, raze infraroșii, raze cosmice, ce nu pot fi percepute de ochiul nostru; o seamă de radiații: radiații ultraviolete, radiații nucleare, radiații gama; o seamă de unde: unde liniare, unde plane, unde sferice, unde lungi, unde medii, unde scurte și ultrascurte; au fost descoperite vreo 30 de particule ale materiei: protoni, electroni, neutroni și pozitroni, mezoni și pioni, particule sigma și lambda antiprotoni, antineutroni și antihiperoni. Ai văzut tu ceva din toate acestea? Mai poți să zici: „Cred numai ce văd"? Oare nu ți-a astupat Dumnezeu gura? Nu te-a făcut El prin știință să crezi ceea ce nu vezi?

Dacă toate acestea pot să existe, fără ca tu să le vezi, oare nu-ți dai seama că tot așa Dumnezeu poate să existe fără ca tu să-L vezi? Dacă Ăźn lumea Ăźnconjurătoare pot fi atĂątea de care tu nu ești conștient, nu e oare o nebunie să spui că nu există Dumnezeu, fiindcă tu nu Ăźl vezi? Și iarăși te Ăźntreb: ești tu sigur că nu există Dumnezeu?

Să stăm puțin și să judecăm la rece. Să presupunem că tu nu vrei să crezi că există ultrasunete, nu vrei să crezi Ăźn radiații. Oare necredința ta anulează realitatea? Intri Ăźntr-un laborator și, pe o masă, vezi ceva ca un drob de sare; nu e sare, ci ți se spune că e uraniu și că nu ai voie nici să te apropii nici să-l iei Ăźn mĂąnă, fiindcă emite radiații ucigătoare. Tu nu vezi nici o radiație, și spui că tu nu crezi Ăźn radiații, te apropii și pipăi drobul misterios. Oare poate necredința ta să Ăźnlăture consecințele grozave ale radiației? O, nu, ci foarte curĂąnd Ăźn dureri ĂźnspăimĂąntătoare Ăźți vei da seama de nebunia necredinței tale, dar e prea tĂąrziu. Tot așa necredința ta nu-L Ăźnlătură pe Dumnezeu, nu anulează existența Lui, ci doar atrage asupra ta consecințele grozave ale chinului pe veci Ăźn iad. De aceea, te Ăźntreb iarăși: ești tu sigur că nu există Dumnezeu?

Cred că e mult mai bine să te Ăźntrebi: ce te vei face dacă totuși există? Cum vei putea să dai socoteală de necredința ta? Cum vei putea să stai Ăźn fața Lui? Dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce vei face tu, tu care L-ai tăgăduit, L-ai blestemat, ți-ai bătut joc de El? Biblia Ăźți strigă: „Și crezi tu, omule, ... că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu?" Rom. 2,3 Căci „mĂąnia lui Dumnezeu se descopere din cer Ăźmpotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și Ăźmpotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care Ăźnăbușe adevărul Ăźn nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit Ăźn ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu, Ăźn adevăr, Ăźnsușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, cĂąnd te uiți cu băgare de seamă la ele Ăźn lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți." Rom. 1,18-20.

Prietenul meu, ești student, ești licențiat, ești profesor, cercetător științific sau conferențiar universitar și tăgăduiești pe Dumnezeu? Oare nu Ăźți dai seama că răspunderea ta e mult mai mare decĂąt a ciobanului analfabet de la stĂąna de oi? Tu puteai să cercetezi, să cauți să vezi dacă există sau nu Dumnezeu, dar te-ai mulțumit Ăźntr-o trĂąndăvie intelectuală și ca să fii Ăźn ton cu alții, ai spus că nu există Dumnezeu. Tu nu te-ai documentat, tu n-ai fost sigur, ci simplu ai tăgăduit. Trebuia să cercetezi, să analizezi probele pro și contra, apoi Ăźn chip sincer să tragi concluziile cuvenite. Dacă ai fi fost sincer, ai fi găsit pe Dumnezeu.

PĂąnă ieri, alaltăieri, se știa că Ăźn sistemul nostru solar sunt nouă planete, dar Jurnalul Societății Astronomice a Pacificului Ăźn numărul său pe luna Mai 1972, anunța descoperirea celei de a zecea planete de către oameni de știință de la Universitatea Californiei. Planeta Ăźncă nu a fost văzută cu ochiul, dar a fost stabilită pe bază de calcule matematice. J. L. Brady, șeful Laboratorului de radiații Lawrence, o autoritate Ăźn cunoașterea cometei Halley, a constatat anumite deviații Ăźn orbita acestei comete. Aceste deviații l-au făcut să tragă concluzia că există o a zecea planetă, iar calculele matematice au stabilit că e o planetă uriașă, de trei ori mai mare ca Saturn și că Ăźși are orbita departe de soare, dincolo de Planeta Pluto, Ăźn această descoperire, Brady a fost ajutat de Edna Carpenter și F. H. McMahon.

Acum, fii atent. Pe baza unor deviații, ei au presupus și apoi pe bază de calcule au stabilit existența celei de a zecea planete. Dacă tu te uiți În jurul tău, la mulți poți constata deviații, oameni care nu Ăźnjură, nu trăiesc Ăźn stricăciune, nu se complac Ăźn păcat. Pe seama cui pui aceste deviații? Credincioșii au fost gata să Ăźndure batjocuri, ocară, schingiuiri, torturi oribile, să moară sfĂąșiați de fiare, arși pe rug, spĂąnzurați, tăiați Ăźn două cu ferestrăul sau decapitați. Nu acesta era drumul pe care mergea lumea, acestea erau deviații. Oare nu trebuia și tu să tragi concluzia logică că există o Forță mult mai puternică decĂąt focul și apa, mult mai puternică decĂąt Ăźnsăși viața, care Ăźi făcea să rămĂąnă credincioși pĂąnă la capăt. Puteai să-L găsești pe Dumnezeu, dar n-ai vrut. Un poet creștin spune: „Picătură-n marea vremii, nu contează crezul tău, Adevăru-i neschimbabil, vrei... nu vrei... e Dumnezeu."


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...TAMPLARIE PVC, CARAMIZI ECOLOGICE...Vezi aici!