Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

"Cel mai bun prieten"

Publicat la 2012-10-11 de Traian

Nicăieri sentimentul de prietenie nu ar trebui să prospere atĂąt de mult ca Ăźn Biserica lui Isus Hristos!
Acest studiu: - nu este o scuză pentru lipsa de prietenie Ăźntre noi, pentru lipsa părtășiei de care suferim... - nu este o Ăźncercare de a-i ușura pe liderii ei de răspunderea păstrării ei...
SpunĂąnd aceste lucruri evident că nu doresc răcirea unor relații Ăźntre creștinii din biserica aceasta, sau să spun că este greșit să vrei să petreci timp cu frații, sau că nu aș vrea ca Ăźntre noi să abunde un spirit de autentică prietenie și camaraderie creștină. Nu! Dar, pentru că sunt printre noi multe persoane a căror primară nevoie de prietenie nu Ăźși găsește completa satisfacție Ăźn Hristos părtășia noastră suferă și relațiile noastre prietenești sunt amenințate.
Dar există "lipitori", "acaparatori", și "sugative" de creștini printre noi. CĂąnd spun astea nu vreau să-i condamn, sau să-i descurajez de a-i căuta pe frații lor! Dar vrea să arăt cĂąt de greșit este să ignori faptul că nevoia ta principală de prietenie Ăźți este Ăźmplinită Ăźn Hristos. Ce se mai ĂźntĂąmplă atunci cĂąnd ajungi să trăiești Ăźn această realitate este că, vei deveni mai prietenos față de alții, Ăźți vei face timp pentru alții, vei arăta mai multă atenție altora, decĂąt să-ți irosești toată energia ĂźncercĂąnd să te faci Ăźnțeles de alții. CĂąnd această nevoie fundamentală a ta Ăźși găsește Ăźmplinirea Ăźn Hristos, atunci vei fi asemenea Lui, cel mai bun prieten al omului, plin de Ăźnțelegere și atent față de nevoile lui... gata să dai, nu să iei... pregătit să mĂąngĂąi, nu să fii mĂąngĂąiat!
Despre această nevoie fundamentală a omului de a avea prieteni, de a primi atenție de la alții ca el, au vorbit Ăźnțelepți și filozofi din toate vremurile.
"Fiecare om Ăźși petrece viața Ăźn căutarea prieteniei". Ralph Waldo Emerson
"În prietenie, există un singur suflet ce locuiește Ăźn două trupuri". Richard Sibbes/Aristotel
"Prietenul este un al doilea eu". Pitagora
"Prietenia reprezintă un mariaj al sentimentelor". Thomas Watson
"Patru lucruri reprezintă proprietatea prieteniei: dragostea și afecțiunea, siguranța și bucuria. Apoi, patru sunt lucrurile care trebuie Ăźncercate Ăźntr-o prietenie: credincioșia, intenția, discreția și răbdarea. Într-adevăr, așa cum spune Ăźnțeleptul, toți oamenii ar duce o viață fericită dacă li s-ar lua două dintre cuvintele lor cele mai folosite "al meu" și "al tău". Saint Ailred of Rievaulx (1109-1167)
"Mulți cinstesc pe cel puternic, dar se Ăźmprietenesc cu cel darnic"

Exemple biblice de prietenii:

1Samuel 18:1 David sfĂąrșise de vorbit cu Saul. Și de atunci sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David, și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el.
Din nou,
1Samuel 18:3 Ionatan a făcut legămĂąnt cu David, pentru că-l iubea ca pe sufletul lui.
Este semnificativ pentru descrierea unei prietenii adevărate ce-i spune aici Ionatan lui David:
1Samuel 20:4 Ionatan a zis lui David: ,,Pentru tine voi face tot ce vei vrea."
Nu este de mirare că Ăźn urma unei asemenea prietenii David exclamă la moartea lui Ionatan cuvinte pe care nouă ne-ar place să le spunem despre prieteni noștri, cuvinte care reprezintă o Ăźntruchipare perfectă și o culme a prieteniei:
2Samuel 1:26 Mă doare după tine, frate Ionatane! Tu erai plăcerea mea; dragostea ta pentru mine era minunată: mai presus de dragostea femeiască.
Prietenia dintre Ionatan și David merită evident un studiu mai amplu...
Să nu uităm că modelul fundamental de prietenie a omului față de Dumnezeu Ăźl găsim la Avraam, cel ce a fost numit "Prietenul lui Dumnezeu".
Iacov 2:23 Astfel s-a Ăźmplinit Scriptura care zice: ,,Avraam a crezut pe Dumnezeu, și i s-a socotit ca neprihănire"; și el a fost numit ,,prietenul lui Dumnezeu."
De ce a fost numit așa?
Ioan 8:39 ,,Tatăl nostru", I-au răspuns ei, ,,este Avraam". Isus le-a zis: ,,Dacă ați fi copii ai lui Avraam, ați face faptele lui Avraam.
Prietenia cu Hristos și cu Dumnezeu este marele privilegiu oferit credincioșilor:
Ioan 15
12 Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu.
13 Nu este mai mare dragoste decĂąt să-și dea cineva viața pentru prietenii săi.
14 Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ce vă poruncesc Eu.
15 Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpĂąnul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.
Trebuie Ăźnsă specificat mai ĂźntĂąi de toate, că aceste nevoi, sentimente, emoții legate de prietenie, trebuie să-și găsească Ăźmplinirea Ăźn El...
Altfel...
Există pericolul de a vătăma părtășia spirituală crezĂąnd că părtășia noastră socială reprezintă Ăźntruchiparea prieteniei." (adaptat după, Donald Grey Barnhouse)
"Părtășia cu alți creștini se realizează cu scopul părtășiei cu Dumnezeu" (J.I. Packer)
"Într-adevăr, nu există dușmănie mai profundă ca aceea care este Ăźntemeiată pe ruinele dragostei. După cum Ăźn natură cel mai pur material se transformă Ăźn cea mai respingătoare substanță, tot așa și Ăźn prietenie cea mai sinceră dragoste care nu are alt motiv decĂąt respectul firesc adesea degenerează Ăźntr-o mortală și dureroasă dușmănie... Un asemenea trădător este mai periculos decĂąt un dușman declarat. (cunoscĂąnd slăbiciunile, secretele și sentimentele celuilalt pot face mult mai mult rău cĂąnd prietenia lui se transformă Ăźn răutate)" (George Downame)

Un prieten adevărat, o comoară rară!

A avea un prieten este una dintre cele mai mari binecuvĂąntări de pe pămĂąnt. A avea un bun prieten poate de cele mai multe ori Ăźnsemna mai mult decĂąt a avea bani, faimă sau familie. Lumea este plină de dureri și necazuri fiindcă este plină de păcat. Este pe deasupra un loc unde te simți singur. Un prieten Ăźn această lume este ca o rază de soare Ăźntr-o dimineață de primăvară. El alină jumătate din necazurile tale și Ăźți dublează Ăźn intensitate bucuriile.
Un prieten este, un imbold cĂąnd te-ai oprit Ăźn drum, un cuvĂąnt cĂąnd ești singur, o călăuză Ăźn căutarea ta, un zĂąmbet cĂąnd ești trist, un cĂąntec cĂąnd ești fericit.
Dar un prieten adevărat nu este ușor de găsit! Grecul Ovidiu exilat la Constanța a spus: "CĂąt timp vei fi fericit vei număra mulți prieteni, dacă Ăźnsă timpurile vor deveni tulburi, vei fi singur."

Vrea cineva să aibe un prieten adevărat? Vi-l recomand pe Acela despre care Biblia spune că "ține mai mult la tine decĂąt un frate" (Proverbe 18:24). Unul care este gata să-ți devină prieten atĂąt aici cĂąt și Ăźn veșnicie. Prietenul pe care vreau ca să-l cunoașteți bine este Domnul Isus Hristos. Familia cea mai fericită este cea care are un astfel de Prieten, și fericit este omul singur al cărui prim Prieten este Isus Hristos!
"Cel mai bun prieten nu este decĂąt o umbră comparat cu Isus Hristos." Oswald Chambers

Avem noi nevoie de un "prieten la nevoie"? Un asemenea prieten este Domnul Isus Hristos, după cum vă voi dovedi Ăźndată.

I-a Ăźmplinit "nevoia" lui...
Omul este cea mai nevoiașă creatură de pe pămĂąnt pentru că este păcătos. Nu există situație mai disperată ca cea a unui păcătos. A fi scăpat din păcat este cea mai mare nevoie a omului. Setea, foamea, căldura, boala nu sunt nimic Ăźn comparație cu această nevoie stringentă a lui. Nu este nimeni care să-i poată Ăźmplini această nevoie. Nu poate să scape singur de o conștiință vinovată, să iasă de sub greutatea vinii. Aceasta este nevoia esențială a omului pentru Ăźmplinirea căreia Isus Hristos a venit Ăźn lume: ,,Hristos Isus a venit Ăźn lume ca să mĂąntuiască pe cei păcătoși" (1Timotei 1:15). Aceasta este cea mai supremă dovadă de prietenie.
Asta ar face "cel mai bun prieten" al omului, iar Hristos a venit ca să fie Acela pentru noi!
L-a vindecat de "boala" lui...
Boala păcatului este cea mai gravă boală a omului și ce-i mai grav Ăźn ce-o privește este faptul că nu se poate vindeca singur. De la rege la cerșetor toți suferă de această mortală boală a sufletului de care se moare Ăźn fiecare zi, fie că o știu sau nu. De aceea a venit Domnul Isus, ca să ofere remediul pentru această boală. Să fim vindecați prin rănile Lui:
1Petru 2:24 El a purtat păcatele noastre Ăźn trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați.
A venit pentru a ne scăpa din "moartea a doua" la care duce boala sufletului, păcatul:
2Timotei 1:10 ...prin arătarea MĂąntuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea, prin Evanghelie.
Apocalipsa 2:11 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ,,Cel ce va birui, nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte."
Ieremia 33:6 Iată, Ăźi voi da vindecare și sănătate, Ăźi voi vindeca, și le voi deschide un izvor bogat Ăźn pace și credincioșie
Isus Hristos s-a dovedit "cel mai bun prieten al omului" distrugĂąnd pe cĂąt mai mulți dintre dușmanii lui: păcatul, moartea, și diavolul și oferindu-i acestuia tămăduirea pentru boala lui cea mai gravă păcatul.
L-a scăpat de "datoria" lui...
Omul este un datornic vĂąndut al păcatului și al poftelor firii. Lui Dumnezeu Ăźi datorează plata pentru Ăźncălcările de lege. Este falit din punct de vedere spiritual și nu are cum să-i plătească paguba ce a făcut-o. Legea l-a "Ăźncuiat" Ăźn datorie și Ăźl "păstrează" pentru judecată, dacă nu intervine Hristos Ăźn viața lui. Ca prieten adevărat al omului Hristos a văzut condiția lui și a venit,
...să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, și orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsați (Luca 4:18)
Să-l răscumpere din blestemul Legii:
Osea 13:14 Îi voi răscumpăra din mĂąna locuinței morților, Ăźi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde Ăźți este ciuma?
Galateni 3:13 Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcĂąndu-Se blestem pentru noi...
Este ceea ce un prieten adevărat face, nu? Își ajută prietenii, Ăźi Ăźmprumută, plătește datorii Ăźn locul lor, le ține locul Ăźn pedeapsă, se Ăźngrijește de bolile lor și le aduce vindecare, etc. A văzut nevoia noastră și a sărit Ăźn ajutorul nostru:
Luca 19:10 Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mĂąntuiască ce era pierdut.
Puteam noi fi scăpați de boala noastră, de datoria noastră și să ni se Ăźmplinească marea noastră nevoie spirituală, dacă Hristos nu venea? Fără prietenia lui Hristos nu am fi putut fi salvați, și am fi fost pierduți pentru totdeauna Ăźn adĂąncul iadului și Ăźn Ăźntunericul de afară!
Oare a avut un interes să facă toate acestea față de noi?
Cineva a spus "cĂąnd cineva arată o prietenie neobișnuită, de obicei se ĂźntĂąmplă să urmărească un scop anume..." (un Ăźnțelept indian pe nume Kusamadeva)
Asta putem afla ĂźntrebĂąndu-ne "dacă fost El obligat să facă toate acestea pentru noi?" A fost obligat El ca să vină Ăźn această lume și să ne salveze? Nu, nici vorbă! Dragostea lui cea mare, umilința și ascultarea de Tatăl, mila și Ăźndurarea sunt cele ce l-au făcut să vină. Și a venit fără să i se ceară, fără să i se promită nimic Ăźn schimb, fără să aibe nici un alt interes decĂąt a face bine "prietenului" Său, omul, cel care l-a respins Ăźn mod brutal, l-a torturat și l-a atĂąrnat Ăźn mod rușinos pe o cruce romană! S-a dovedit un prieten grijuliu cu cei care nici măcar nu știau ce fac!
De aceea, vedem că El a venit "la nevoie", dezinteresat, motivat doar de o dragoste sinceră și curată, și nu pentru că "a vrut ceva de la noi"! Isus s-a dovedit a fi un "prieten la nevoie" al nostru.
Să ne gĂąndim acum la aceste demonstrații de autentică prietenie văzute la El. Să cercetăm toată istoria umană de la Ăźnceputul lumii dacă putem să găsim exemple ale unei astfel de prietenii, sau să privim Ăźn jurul nostru la cercul nostru de prieteni, și vom vedea că nu s-a auzit niciodată de un asemenea Prieten care să le poarte de grijă dușmanilor Săi și să-i ajute pe cei ce nu vroiau să fie ajutați! Nu s-a văzut niciodată un asemenea Prieten! Vrei un prieten care este absolut capabil să-ți Ăźmplinească toate nevoile?
Isus Hristos este un asemenea prieten! Adevărata dimensiune și natură a prieteniei unui om trebuie măsurată după faptele lui. Nu mă aburi cu ce spune, ce scrie, ce-mi dorește un așa numit "prieten"! "Un prieten adevărat se cunoaște după ce face."
Ceea ce Domnul Isus a făcut pentru om este dovada grandioasă a prieteniei Lui față de el. Niciodată nu au fost săvĂąrșite atĂątea acte de bunătate, de altruism, de abnegație de sine și de generozitate Ăźn favoarea noastră. Despre El, se poate spune că a iubit Ăźntr-adevăr cu vorba și cu fapta!
Romani 5:7 Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară.
O asemenea prietenie depășește Ăźnțelegerea noastră. Auzim uneori despre prieteni care sunt dispuși să moară pentru cei dragi lor. Dar cine poate găsi un om care să-și dea viața pentru cei ce-l urăsc? Și totuși, este ceea ce Hristos a făcut pentru noi:
Romani 5:8 Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe cĂąnd eram noi Ăźncă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.
Întrebați toate neamurile pămĂąntului și niciodată nu veți găsi exemplul unei asemenea fapte. Nu a fost nimeni care să se fi coborĂąt atĂąt de mult și apoi să fi fost ridicat atĂąt de mult cum a fost Fiul lui Dumnezeu. Nimeni nu a oferit o dovadă atĂąt de costisitoare a prieteniei sale, nimeni nu a pierdut atĂąt de mult și a Ăźndurat atĂąt de mult pentru alții, de aceea nu a existat niciodată un asemenea prieten ca Isus!
Pentru noi și-a asumat El un trup de om și a luat natura noastră asupra Lui, s-a născut dintr-o fecioară Ăźn lumea aceasta. El, care era Ăźnsuși Dumnezeu, absolut egal cu Tatăl, și-a pus deoparte pentru o vreme poziția, s-a ĂźnveșmĂąntat Ăźn carne și oase conform principiului care spune că, El,
"măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă Ăźmbogățiți." (2Cor.8:9).
Este ceea ce un prieten adevărat face, nu? Se coboară la nivelul tău, se pune "Ăźn locul tău" (Ăźn papucii tăi!), suferă alături de tine, nu? Vedeți cĂąt de multe descrieri ale prieteniei adevărat ne oferă Biblia și toate culminează Ăźn ceea ce Isus Hristos este!
Luca 8:3 Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana, și multe altele, cari-L ajutau cu ce aveau.
Luca 9:58 Isus i-a răspuns: ,,Vulpile au vizuini, și păsările cerului au cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-Și odihni capul."
Filipeni 2:6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,
Filipeni 2:7 ci S-a dezbrăcat pe sine Ăźnsuși și a luat un chip de rob, făcĂąndu-Se asemenea oamenilor.
Filipeni 2:8 La Ăźnfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător pĂąnă la moarte, și Ăźncă moarte de cruce.
Romani 8:32 El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, Ăźmpreună cu El, toate lucrurile?

O tendință cultică?!
Nu este biblic ca "prietenul tău cel mai bun" să vrei să fie pastorul bisericii tale, președintele țării, primarul, sau șeful parlamentului! Dacă se nasc monștri autoritari și eretici se datorează unor astfel de tendințe și așteptări nesănătoase ce scapă de sub control. Tu vei fi vinovat de gĂądilarea și exacerbarea sentimentului că sunt de neĂźnlocuit, că sunt cu adevărat unici și speciali. Știți ce este greșit la mișcările religioase false, la sectele și cultele eretice? Faptul că un om se oferă să fie "răspunsul" la toate problemele grupului. Ei bine, ce face grupul respectiv să fie categorisit sectă sau mișcare religioasă falsă? Faptul că se așteaptă ca un om să fie răspunsul la toate probleme lor! A doua tendință este la fel de bolnavă ca și prima, și nu se cuvin să fie ĂźntĂąlnite la niște creștini sănătoși!
Vrei un "prieten Ăźnțelept și puternic"? Isus Hristos este un asemenea prieten.
Puterea de a ajuta este ceea ce puțini din această lume posedă. Mulți doresc să le facă bine prietenilor lor, dar nu au puterea necesară. În schimb, El are:
Matei 28:18 Toată puterea Mi-a fost dată Ăźn cer și pe pămĂąnt.
Ioan 10:29 Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decĂąt toți; și nimeni nu le poate smulge din mĂąna Tatălui Meu.
Romani 14:4 Cine ești tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă Ăźn picioare sau cade, este treaba stăpĂąnului său; totuși, va sta Ăźn picioare, căci Domnul are putere să-l Ăźntărească pentru ca să stea.
Iuda 24-25 Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, și să vă facă să vă Ăźnfățișați fără prihană și plini de bucurie Ăźnaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, MĂąntuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpĂąnire, mai Ăźnainte de toți vecii, și acum și Ăźn veci. Amin.
Evrei 5:2 El poate fi Ăźngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune.
Fapte 20:32 Și acum, fraților, vă Ăźncredințez Ăźn mĂąna lui Dumnezeu și a CuvĂąntului harului Său, care vă poate zidi sufletește, și vă poate da moștenirea Ăźmpreună cu toți cei sfințiți.
Efeseni 3:20 Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează Ăźn noi, poate să facă nespus mai mult decĂąt cerem sau gĂąndim noi...
2Tesaloniceni 3:3 Credincios este Domnul: El vă va Ăźntări și vă va păzi de cel rău.
Evrei 7:25 De aceea și poate să mĂąntuiască Ăźn chip desăvĂąrșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei.
Ce prieten "mai tare" de atĂąt ți-ai putea dori? El are mĂąna de fier cu care să-i păzească și să-i apere pe cei ce sunt ai Lui Ăźmpotriva lumii, firii, diavolului, Ăźndoielilor, ispitelor...
Nimeni nu poate face atĂąt de multe pentru prietenii Săi așa cum o face El! El este singurul Ăźndreptățit să ocupe legitim locul de "cel mai bun prieten" Ăźn viața ta!
Ce pot prietenii tăi să-ți ofere dintre toate acestea? Chiar și dintre cei creștini? Ce pot să-ți ofere pastorul tău, conducătorii tăi, politici, religioși, militari, sociali, etc.? Foarte, foarte puțin și nimic din cele menționate mai sus. Atunci de ce să nu te Ăźntorci la un prieten ca Isus?
Da, Ăźntr-adevăr, prietenii tăi pot să plĂąngă alături de tine, dar nu pot să-ți ia durerea. Pot simți necazul cu tine, dar nu pot să-l Ăźnlăture. Și așa mai departe. Ei sunt limitați. El este nelimitat. Este cu adevărat un Prieten!
Cine este atunci "cel mai bun prieten" al tău? Joe? Teo? Poate "George din Suedia"? Fără ironie! Cine-i acela? Poate doar ĂźntrebĂąnd așa veți realiza cine s-ar cuveni să fie Acela!
El nu obosește niciodată să vă audă plĂąngerile! Știe ce-i fiecare suferință (Is.53:3). Nu este nimeni prea rău, prea murdar pentru El. Nici un caz, prea disperat. AmărĂątele lor jertfe Ăźi sunt plăcute Lui, dacă Ăźi sunt aduse cu motivația corectă. În timp ce pe noi pot să nu ne mulțumească, pe El pot. Ca prieten al omului Isus nu este capricios, nu are prieteni preferați, iar pe alții Ăźi ocolește. Nu te lasă, nu se distanțează de tine dacă ai probleme. Dimpotrivă. CĂąnd te lasă toți El Ăźți este alături, cu credincioșie! Isus nu este asemenea nici unuia din prietenii noștri. Dar, sper ca unii dintre ei să se asemene măcar puțin cu El altfel, suntem Ăźntr-o companie nepotrivită!
Vrei un prieten ce-i tratează egal, fără părtinire pe toți prietenii Lui? Isus este acela.
Să te Ăźndrume Ăźnspre bine și să te influențeze Ăźn bine (nu ca prietenii noștri din lume, din baruri, sau serviciu!)?
Vrei un "prieten atent, iubitor și afectiv" care să aibe răbdare să te asculte și să-ți Ăźndure toate plĂąngerile și nemulțumirile?
Vrei un "prieten Ăźnțelept și prevăzător"? Isus este acela.
Vrei un "prieten fără greșeală, perfect" Ăźn relațiile lui cu tine?
Vrei un "prieten al oamenilor din orice pătură socială"?
Al oricăror caractere, personalități și temperamente imaginabile?
Vrei un prieten cu oameni din toate neamurile lumii, care să Ăźnțeleagă și să respecte toate diferențele culturale și naționale?
Unul care nu-i părăsește niciodată pe ai Lui? (Evrei 13:5)
Unul care să fie alături la greu, să Ăźndure alături Ăźn suferințele tale?

"Tot ce ți-ai dori un prieten al tău să fie, Hristos este!"

Un util studiu biblic pentru voi ar fi să luați o bucată de hĂąrtie și să așterneți pe ea toate calitățile pe care le-ați dori la un prieten. Apoi, cercetĂąnd Biblia veți descoperi că toate fără excepție sunt Ăźntrunite de o Singură Persoană, nu de Avraam, sau Petru, ci de Domnul Isus Hristos!
Orice calități, orice fapte, orice dovezi ai vrea de la un prieten adevărat, toate le găsești, și chiar Ăźn plus, la Hristos! De fapt, faceți-o! După ce vă Ăźnșiruiți toate așteptările și pretențiile pe care le-ați avea de la un prieten, deschideți Biblia și căutați să vedeți la cine se spune că toate sunt găsite.
Un exemplu de prietenie omenească altruistă se găsește la Schindler, neamțul care ascundea evrei de naziști Ăźn cel de-al Doilea Război Mondial.

Alte referințe scripturale:
Evrei 10:24 Să veghem unii asupra altora, ca să ne Ăźndemnăm la dragoste și la fapte bune.
Matei 11:19 A venit Fiul omului mĂąncĂąnd și bĂąnd, și ei zic: ,Iată un om mĂąncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor!' Totuși, Înțelepciunea a fost Ăźndreptățită din lucrările ei."
Proverbe 2:20 De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine, și să ții cărările celor neprihăniți!
Psalmi 119:63 sunt prieten cu toți cei ce se tem de Tine, și cu cei ce păzesc poruncile Tale.
Psalmi 119:63 sunt prieten cu toți cei ce se tem de Tine, și cu cei ce păzesc poruncile Tale.
Proverbe 18:24 Cine Ăźși face mulți prieteni, Ăźi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține mai mult la tine decĂąt un frate.
Proverbe 27:6 Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase.
Concluzii:

  • Întrebați-vă ĂźntĂąi dacă Hristos este Ăźntr-adevăr "cel mai bun prieten" al vostru? Mii și milioane Ăźi poartă numele dar nu se poartă ca prieteni ai Lui.
  • Dacă crezi că Hristos este "cel mai bun prieten" al tău, te porți vrednic de asemenea companie?

Urăști lucrurile pe care El le urăște?
Păcatele pentru care El a murit?
Iubești pe ceilalți prieteni ai Lui, Ăźn afară de tine?
Te bucuri de privilegiile pe care le ai? Te rogi, i te Ăźnchini? Mijlocești pentru alții pe lĂąngă "prietenul" tău cel mai bun?
Cauți prezența Lui?

Dacă vrei Ăźntr-adevăr să ai un prieten adevărat, Hristos este PRIMUL care merită acel loc Ăźn inima ta. Oferă-l Lui! Fără prietenia Lui ești o singuratică, frustrată și nemulțumită ființă umană rătăcitoare care caută să-și facă prieteni printre cei asemenea ei.

O populară expresie romĂąnească uzată des Ăźn zilele noastre spune, "Doamne, scapă-mă de prietenii mei, căci de dușmani mă apăr eu!", adevăr ce a fost recunoscut și de alții: "Mai mult trebuie să ne ferim de invidia prietenilor decĂąt de gĂąndul rău al dușmanilor" (Syrus)
"Cei ce oferă mai multă prietenie sunt cei care rămĂąn cu cea mai mare parte a ei"
"M-am dus Ăźn lume să-mi găsesc prieteni, dar nu am putut găsi nici unul. M-am hotărĂąt să fiu unul și am găsit prieteni peste tot" WBK
"Poți să-ți faci mai mulți prieteni Ăźn două luni prin a deveni interesat de viața altora, decĂąt poți Ăźn doi ani prin a-i face pe alții să fie interesați de tine." Dale Carnegie
"Prietenul nu poți să-l cunoști atunci cĂąnd ești fericit, iar dușmanul nu rămĂąne ascuns cĂąnd ești nenorocit". Tertullianus

Principii biblice Ăźn Ăźntreținerea și păstrarea prieteniilor bune

În CuvĂąntul Lui atoate-cunoscător, Dumnezeu ne-a oferit Ăźnțelepciunea necesară pentru formarea și păstrarea unor relații bune cu cei din jurul nostru și pentru evitarea greșelilor care să distrugă prieteniile bune. O parte a sfaturilor de Ăźnțelepciune Ăźn domeniu se găsesc Ăźn cartea Proverbelor. Să o deschidem pentru a afla ce spune mai ĂźntĂąi despre...
Valoarea unui prieten bun
A. Un prieten poate fi o sursă de mĂąngĂąiere
1. La bine sau la rău: Proverbe 17:17 Prietenul adevărat iubește oricĂąnd, și Ăźn nenorocire ajunge ca un frate.
2. Este uneori mai bun decĂąt un frate: Proverbe 18:24 b ...dar este un prieten care ține mai mult la tine decĂąt un frate.
"Un prieten este cineva cu care poți Ăźndrăzni să fii tu Ăźnsuți". C. Raymond Beran
B. Un prieten poate fi o sursă de Ăźnțelepciune (bun sfetnic, de sfătuire)
1. Oferind sfaturi bune: Proverbe 27:9 Cum Ăźnveselește untdelemnul și tămĂąia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten.
2. În general despre valoarea unui sfat bun se vorbește Ăźn, Proverbe 11:14 CĂąnd nu este chibzuință, poporul cade; dar biruința vine prin marele număr de sfetnici.

Un prieten care pe care să-l poți privi ca o sursă de sfaturi bune și iubitoare este fără Ăźndoială o binecuvĂąntare. Dar a găsi astfel de prieteni de Ăźncredere nu este Ăźntotdeauna ușor, de aceea urmați următoarele principii biblice Ăźn alegerea prietenilor.

Principii Ăźn alegerea prietenilor tăi

A. Să vedem ĂźntĂąi felul de prieteni pe care nu ți-ai dori:
1. din cei ce bĂąrfesc : Proverbe 20:19 Cine umblă cu bĂąrfeli dă pe față lucrurile ascunse; și cu cel ce nu-și poate ținea gura să nu te amesteci.
2. din cei iuți la mĂąnie, lipsiți de caracter: Proverbe 22:24-25
Nu te Ăźmprieteni cu omul mĂąnios, și nu te Ăźnsoți cu omul iute la mĂąnie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, și să-ți ajungă o cursă pentru suflet.
3. din cei dedați la băutură și lăcomie: Proverbe 23:20-21
Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se Ăźmbuibează cu carne. Căci bețivul și cel ce se dedă la Ăźmbuibare sărăcesc, și ațipirea te face să porți zdrențe.
4. din cei schimbători, capricioși (nesupuși, rebeli, certați cu legea): Proverbe 24:21-22
Fiule, teme-te de Domnul și de Ăźmpăratul; și să nu te amesteci cu cei neastĂąmpărați! Căci deodată le va veni pieirea, și cine poate ști sfĂąrșitul amĂąndorora!
5. din cei mincinoși, nemiloși, indiferenți, lipsiți de Ăźncredere: Proverbe 25: 18-20
Ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care Ăźnșeală pe aproapele său, și apoi zice: ,,Am vrut doar să glumesc!"
6. din cei violenți: Proverbe 1:10-19 B ...

B. Să vedem acum felul de prieteni de care ți-ai dori:
1. din aceia care par să aibe Ăźnțelepciune: Proverbe 13:20
Cine umblă cu Ăźnțelepții se face Ăźnțelept, dar cui Ăźi place să se Ăźnsoțească cu nebunii o duce rău.
2. care prin sfaturile lor te conduc pe o cale dreaptă: Proverbe 13:14
Învățătura Ăźnțeleptului este un izvor de viață, ca să abată pe om din cursele morții.
"Un prieten credincios este o imagine (reflecție) a lui Dumnezeu."
"Șase semne are prietenia: dă și primește, se destăinuie și Ăźntreabă, mănĂąncă și ospătează."

După cum apostolul Pavel a spus, anturajul nepotrivit poate reprezenta o influență proastă (1Cor.15:33 Nu vă Ăźnșelați: ,,Tovărășiile rele strică obiceiurile bune'') de care ar fi extrem de util să te debarasezi, dar cum să-i păstrezi pe cei buni? Pentru a evita să pierzi prieteni buni, iată niște...

Sfaturi pentru menținerea bunelor prieteniii

A. Lucrurile pe care trebuie să le eviți dacă vrei să nu distrugă prietenii...
1. nu repeta la alții tot ce auzi: Proverbe 17:9
Cine acopere o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu Ăźn vorbirile lui, dezbină pe prieteni.
2. evită certurile fără sens: Proverbe 17:14
Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape; de aceea, curmă cearta Ăźnainte de a se Ăźnteți.
3. nu abuza de ospitalitate: Proverbe 25:17
Calcă rar Ăźn casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască.
4. nu-ți băga nasul unde nu-ți fierbe oala: Proverbe 26:17
Un trecător care se amestecă Ăźntr-o ceartă care nu-l privește, este ca unul care apucă un cĂąne de urechi.
5. nu fă glume proaste: Proverbe 26:18-19
Ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care Ăźnșeală pe aproapele său, și apoi zice: ,,Am vrut doar să glumesc!"
6. nu fii un clevetitor ("vĂąnător/aducător de bĂąrfe"): Proverbe 26:20
CĂąnd nu mai sunt lemne, focul se stinge; și cĂąnd nu mai este nici un clevetitor, cearta se potolește.
7. nu fii certăreț: Proverbe 26:21
După cum cărbunele face jăratic, și lemnul foc, tot așa și omul gĂąlcevitor aprinde cearta.
8. nu te angaja Ăźn lingușiri nesincere: Proverbe 27:14
BinecuvĂąntarea aproapelui cu glas tare dis de dimineață, este privită ca un blestem.
UrmĂąnd astfel de sfaturi biblice vei evita să-ți jignești și să-ți pierzi prietenii. Dar cĂąteodată aceasta se ĂźntĂąmplă Ăźn ciuda precauției noastre iar a recĂąștiga Ăźncrederea acestora nu este un lucru ușor (vezi, Proverbe 18:19). Ce se poate face?
Frații nedreptățiți sunt mai greu de cĂąștigat decĂąt o cetate Ăźntărită, și certurile lor sunt tot așa de greu de Ăźnlăturat ca zăvoarele unei case Ăźmpărătești.

B. Pentru repararea relațiilor cu prietenii tăi:
1. asigură-te că te afli Ăźntr-o relație bună cu Isus (Ăźmpăcat cu Domnul): Proverbe 16:7
CĂąnd sunt plăcute Domnului căile cuiva, Ăźi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.
"Un dușman al lui Dumnezeu nu este niciodată un prieten adevărat al omului. La baza a tot ce face va avea Ăźntotdeauna o intenție sinistră." Edward Young (1683-1765)
2. fii Ăźncet la mĂąnie: Proverbe 15:18; vezi și, Iacov 1:19-20
Un om iute la mĂąnie stĂąrnește certuri, dar cine este Ăźncet la mĂąnie potolește neĂźnțelegerile.
Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați! Orice om să fie grabnic la ascultare, Ăźncet la vorbire, zăbavnic la mĂąnie; căci mĂąnia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.
3. nu te grăbi să răspunzi (reacționezi?): Proverbe 18:13
Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie și Ăźși trage rușinea.
"Pentru a-ți găsi un prieten trebuie să Ăźnchizi un ochi. Pentru a-l păstra, trebuie să-i Ăźnchizi pe amĂąndoi." Norman Douglas (1868-1952)
4. evită certurile: Proverbe 20:3
Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpĂąnit de aprindere.
5. vorbește cu blĂąndețe: Proverbe 15:1
Un răspuns blĂąnd potolește mĂąnia, dar o vorbă aspră ațĂąță mĂąnia.
6. vorbește pe scurt: Proverbe 10:19
Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-și ține buzele, este un om chibzuit.
7. fii prompt Ăźn a arăta dragoste: Proverbe 10:12
Ura stĂąrnește certuri, dar dragostea acopere toate greșelile.
8. Ăźnsă, la nevoie, mai degrabă mustră Ăźn loc de a linguși: Proverbe 28:23
Cine mustră pe alții, găsește mai multă bunăvoință pe urmă, decĂąt cel cu limba lingușitoare.

Concluzie: A aplica aceste sfaturi divine ne vor aduce binecuvĂąntarea unor prieteni buni Ăźn această viață și ne vor face anticiparea petrecerii eternității alături de ei mult mai plăcută... În loc de a depinde de șansă pentru a-ți face prieteni, ascultă CuvĂąntul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, nici o prietenie pe care o putem Ăźnchega nu o poate Ăźntrece pe aceea pe care o putem avea cu Cel care "ține la tine mai mult decĂąt Ăźn frate", și anume Domnul Isus Hristos! Pentru avea relații bune de prietenie unii cu alții este nevoie ca Ăźn primul rĂąnd să cultivăm o relație foarte sinceră cu EL.
CĂąt de bun prieteni sunteți tu și EL? CĂąt de aproape ești de El? Uneori, aceasta se reflectă Ăźn relațiile tale cu alții pe care, fie le Ăźmbunătățești, fie le distrugi!

Ioan 15:13-14

Nu este mai mare dragoste decĂąt să-și dea cineva viața pentru prietenii săi... Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ce vă poruncesc Eu.


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...APARATE VULCANIZARE, AEROTERME, MASINI DE SPALAT...Vezi aici!