Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Dragostea nu se mânie

Publicat la 2012-10-11 de Traian

Bucurie, durere, teamă, mĂąnie. Ce au toate acestea Ăźn comun? Ele sunt toate stări emoționale și sunt parte importantă a fiecărui om. Emoțiile ne ajută să ne exprimăm Ăźn fața celorlalți și fără ele am fi niște creaturi destul de plicticoase.

Pot fi, Ăźnsă, emoțiile ghidul care să ne conducă comportamentul? Trebuie, oare, ca Ăźntotdeauna să reacționăm după ceea ce simțim? Ca orice altă componentă a existenței umane, și emoțiile au fost afectate de păcat. De aceea, nu putem Ăźntotdeauna să ne bazăm pe ele comportamentul. Nu putem, ca și creștini, să "facem ceea ce simțim" și să ne așteptăm să-I fim plăcuți lui Dumnezeu.

În studiul nostru despre dragoste, din 1Corinteni 13, descoperim Ăźn versetul 5 că "dragostea nu se mĂąnie". În limbajul original al Noului Testament, acest cuvĂąnt, "a se mĂąnia" Ăźnseamnă a stĂąrni sau a provoca furie.

Furia este descrisă drept una dintre cele mai puternice emoții omenești. Un dicționar definește furia ca fiind starea emoțională de displăcere instantanee, cu privire la ceva care, din punctul nostru de vedere, este rău. Fie că cineva spune sau face ceva, dacă vedem acel lucru ca pe ceva rău, este posibil să ne devenim furioși.

Citind Biblia, cele mai multe referiri la mĂąnie sunt cĂąnd este vorba despre mĂąnia lui Dumnezeu. MĂąnia lui Dumnezeu este menționată de sute de ori Ăźn Vechiul Testament. MĂąnia lui Dumnezeu este Ăźntotdeauna Ăźndreptată Ăźmpotriva păcatului, pentru că El urăște nelegiuirea. Romani 1:18 spune:

"MĂąnia lui Dumnezeu se descopere din cer Ăźmpotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și Ăźmpotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care Ăźnădușe adevărul Ăźn nelegiuirea lor."

Biblia ne vorbește și despre venirea acelei zile Ăźn care mĂąnia lui Dumnezeu se va revărsa Ăźn judecata păcatului.

"Și ziceau munților și stĂąncilor: 'Cădeți peste noi, și ascundeți-ne de Fața Celui ce șade pe scaunul de domnie și de mĂąnia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mĂąniei Lui, și cine poate sta Ăźn picioare?'"(Apocalipsa 6:16-17)

Multele referiri la mĂąnia lui Dumnezeu, care sunt Ăźn Biblie, le-au creat multora o impresie greșită despre Dumnezeu. Ei Îl văd ca pe un judecător care așteaptă ca cineva să păcătuiască, pentru ca să-și verse mĂąnia asupra lui. Trebuie să ne amintim, Ăźnsă, că, deoarece El este total neprihănit, mĂąnia Lui este Ăźntotdeauna justificată.

"Dar, cu Ăźmpietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, Ăźți aduni o comoară de mĂąnie pentru ziua mĂąniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu" (Romani 2:5)

Dar Ăźn ce ne privește pe noi? Mulți privesc la mĂąnia lui Dumnezeu și o folosesc ca să-și justifice propria mĂąnie. Putem noi, ca și creștini, să avem o mĂąnie justificată? Da sunt lucruri care ar trebui să ne Ăźnfurie - corupția, injustiția Ăźmpotriva altora, blasfemia Ăźmpotriva Domnului nostru... Efeseni 4:26 ne spune:

"'MĂąniați-vă și nu păcătuiți'. Să n'apună soarele peste mĂąnia voastră"

Cu toate acestea, pentru că emoțiile noastre poartă stigmatul naturii noastre păcătoase, trebuie să fim foarte atenți la lucrurile care ne Ăźnfurie. Pentru că, cred eu, Ăźn cele mai multe cazuri, mĂąnia noastră Ăźși are originea Ăźntr-o anumită nedreptate sau rană care ni s-a făcut nouă personal. Iar de multe ori reacția noastră nu este conformă cu voia lui Dumnezeu și, de aceea, cauzează și mai multe probleme.

Care sunt cĂąteva dintre cauzele și efectele mĂąniei? Lista noastră ar putea umple cĂąteva pagini, dar vom enumera doar cĂąteva. Un lucru care ne provoacă multora dintre noi mĂąnie este atunci cĂąnd nu reușim pe calea noastră (cĂąnd nu putem face așa cum noi gĂąndim). Vedem atĂąt de clar lucrul acesta la copii, Ăźn relația lor cu părinții sau cu alți copii, dar, din păcate, nu pierdem această trăsătură atunci cĂąnd ajungem la stadiul de adult. Ca și adulți, Ăźnvățăm doar cum să ne mascăm mĂąnia mai bine decĂąt cum o făceam ca și copii. De multe ori mĂąnia noastră ne conduce la replici care rănesc și Ăźnrăutățesc situația.

O altă cauză a mĂąniei poate fi gelozia. CĂąnd vedem pe altcineva, aparent, Ăźntr-o stare mai bună, iar noi nu putem fi la fel, dintr-un motiv sau altul, devenim mĂąnioși. Biblia spune:

"Căci gelozia Ăźnfurie pe un bărbat, și n'are milă Ăźn ziua răzbunării;" (Proverbe 6:34)

Din cauza geloziei, ne formăm o părere greșită despre acel om pe care suntem geloși și, cu siguranță, relația spirituală pe care ar trebui să o avem cu el, este compromisă.

Ne mĂąniem și atunci cĂąnd vedem că cei nelegiuiți prosperă.

"Taci Ăźnaintea Domnului, și nădăjduiește Ăźn El. Nu te mĂąnia pe cel ce izbutește Ăźn umbletele lui, pe omul, care Ăźși vede Ăźmplinirea planurilor lui rele. Lasă mĂąnia, părăsește iuțimea; nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău." (Psalmul 37:7-8)

Observi cum mĂąnia ne stĂąrnește să facem rău.

Aceste exemple de mĂąnie, și multe altele, sunt situații despre care Duhul SfĂąnt ne vorbește Ăźn 1Corinteni 13:5 cĂąnd spune "dragostea nu se mĂąnie". A umbla Ăźn dragoste Ăźnseamnă a nu te Ăźnfuria cĂąnd astfel de situații apar.

Ce facem, deci, ca și creștini? Cum ținem piept acestor situații, care, de obicei, ne induc o mĂąnie nejustificată? Amintește-ți că noi, chiar dacă mĂąnia poate să pară justificată Ăźn ochii noștri, trebuie să examinăm aceste situații din viața noastră dintr-o perspectivă biblică. Cum ne Ăźnvață, deci, Biblia Ăźn privința acestui subiect? Coloseni 3:8 și 9 spune:

"Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri: de mĂąnie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase, cari v'ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, ĂźntrucĂąt v'ați dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui" (vezi și Efeseni 4:31)

Unul dintre cele mai importante lucruri de ținut minte despre mĂąnie este unde Ăźși are originea. Conform acestui pasaj din Coloseni, mĂąnia provine din "omul cel vechi". Scriptura spune, deasemenea, că atunci cĂąnd ne-am născut din nou, am devenit o creație nouă cu o natură nouă. Mai spune că "vechiul eu" a fost răstignit Ăźmpreună cu Cristos. Ca urmare, noi nu mai suntem robi ai păcatului. (2Corinteni 5:17; Romani 6:6,7) Noi nu mai trebuie să reacționăm după vechea natură Ăźn acele situații care ne-ar putea provoca mĂąnie. Avem acum posibilitatea să lăsăm deoparte mĂąnia, așa cum suntem Ăźndemnați Ăźn Coloseni.

În al doilea rĂąnd, trebuie să ne amintim că Dumnezeu va avea ultimul cuvĂąnt. Nu trebuie să luăm răzbunarea Ăźn mĂąinile noastre.

"Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri; ci lăsați să se răzbune mĂąnia lui Dumnezeu; căci este scris: 'Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti', zice Domnul." (Romani 12:19)

Pe urmă, să nu ne negăm mĂąnia. Trebuie să dăm atenție sentimentelor noastre, dar să nu fim controlați de ele, sau să ne simțim Ăźmpinși să acționăm doar de către sentimente. Nici Ăźnaintea lui Dumnezeu nu trebuie să ne negăm mĂąnia. Trebuie să fim sinceri cu Dumnezeu, să ne mărturisim mĂąnia Ăźn fața Lui și să-I cerem ajutorul.

Urmează să ne retragem din acea situație și să Ăźncercăm să o privim prin prisma lui Dumnezeu, Ăźn loc să o privim din Ăźngusta perspectivă a dorințelor noastre egoiste.

"Înțelepciunea face pe om răbdător, și este o cinste pentru el să uite greșelile." (Proverbe 19:11)

"Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați! Orice om să fie grabnic la ascultare, Ăźncet la vorbire, zăbavnic la mĂąnie; căci mĂąnia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu." (Iacov 1:19,20)

În cele din urmă, dar nu mai puțin important, este ca noi să Ăźnțelegem cum reacționează "dragostea" cĂąnd suntem provocați la mĂąnie. Vom putea Ăźnțelege acest lucru observĂąndu-L pe Isus. Un verset care caracterizează căile dragostei este 1Petru 2:23:

"CĂąnd era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; și, cĂąnd era chinuit, nu amenința, ci Se supunea dreptului Judecător."

CĂąnd Ăźncepem să realizăm tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, Ăźn ciuda durerii pe care I-am pricinuit-o Lui și poporului Lui, nu putem face altceva decĂąt să ne Ăźnăbușim tendința de a ne mĂąnia pe cei care ne-au provocat nouă dureri. Să lăsăm ca dragostea să ne călăuzească pentru că dragostea nu se mĂąnie!


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...Filmari -Foto -Sonorizari -Organizari Evenimente....Vezi aici!