Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Studii de cultura si civilizatie evreiasca - rascumpararea primului nascut

Publicat la 2012-10-03 de Traian

În drumeția noastră care studiază modus vivendi al evreilor din vremurile biblice este cazul să vorbim cĂąte ceva despre ceremonia pidiyon ha-ben, „răscumpărarea primului-născut”, trecĂąnd Ăźn revistă semnificațiile sale și modul Ăźn care se oficia aceasta.

Vom Ăźncepe prin inserarea unui pasaj care, grosso modo, prezintă patru vĂąrste:
1 Domnul i-a zis lui Moise:
2 „Spune-le israeliților: «CĂąnd un om va Ăźnchina Domnului anumite persoane printr-un jurămĂąnt deosebit, să o facă după evaluarea ta;
3 dacă este vorba despre un bărbat cu vĂąrsta cuprinsă Ăźntre douăzeci și șaizeci de ani, atunci evaluarea ta să fie de cincizeci de șecheli de argint, după șechelul Lăcașului[132].
4 Dacă este o femeie, atunci evaluarea ta să fie de treizeci de șecheli[133].
5 Dacă are Ăźntre cinci și douăzeci de ani, evaluarea ta să fie de douăzeci de șecheli pentru un băiat și de zece șecheli[134] pentru o fată.
6 Dacă are Ăźntre o lună și cinci ani, evaluarea ta să fie de cinci șecheli de argint pentru un băiat și de trei șecheli de argint[135] pentru o fetiță.
7 Dacă omul are șaizeci de ani sau mai mult, atunci evaluarea ta pentru un bărbat să fie de cincisprezece șecheli, iar pentru o femeie să fie de zece șecheli[136].
8 Dacă este prea sărac ca să poată plăti evaluarea ta, atunci să se ducă la preot și preotul să-i facă o altă evaluare; preotul să facă o evaluare potrivit cu mijloacele pe care le are cel ce a făcut jurămĂąntul.[137] Leviticul, 27:1-8.

Potrivit acestui pasaj, Ăźn Israelul antic existau patru vĂąrste: de la o lună la cinci ani (v. 6); de la cinci la douăzeci de ani (v. 5); de la douăzeci la șaizeci de ani (v. 3) și, Ăźn sfĂąrșit, peste 60 de ani.
Desigur că Ăźn urma lecturării acestui pasaj se ridică cel puțin două Ăźntrebări; prima Ăźntrebare: care este motivul pentru care evaluările pentru fete și femei sunt la jumătatea cuantumului stabilit pentru băieți și bărbați? A doua Ăźntrebare: de ce se trece sub tăcere „valoarea” bebelușilor sub o lună?
Mai ĂźntĂąi schițăm un răspuns la prima Ăźntrebare.
LecturĂąnd Biblia, ni se dezvăluie faptul că Ăźn societatea evreiască din vremurile biblice structura de autoritate Ăźn cadrul familiei și al clanurilor este cea patriarhală. În repetate rĂąnduri indivizii de gender masculin sunt puși Ăźn prim-plan, Ăźn timp ce femeile și copiii figurează Ăźn fundal. Pentru această afirmație, versetul 3 din Genesa, 49, este ilustrativ: „Ruben, tu ești ĂźntĂąiul meu născut, puterea și primul rod al vigorii mele, deosebit Ăźn demnitate și Ăźn putere.”[138]
Aici mai trebuie să adăugăm faptul că Biblia ne mai revelează principiul bekor, care spune că primele roade (Ś‘Ś›Ś•ŚšŚ™Ś) și primii născuți ai animalelor (Ś‘Ś›Ś•Śš) Ăźi aparțineau lui YHWH.[139] Pe parcursul acestei lucrări vom evidenția cĂąteva aspecte privitoare, pe de-o parte, la relațiile speciale existente Ăźntre primogeniții de gender masculin din familiile evreiești și familiile acestora, precum și, pe de altă parte, relațiile speciale existente Ăźntre primogeniții de gender masculin din familiile evreiești și Dumnezeu.
Pentru a da răspuns la a doua Ăźntrebare enunțată mai sus, și anume care ar fi motivele pentru care „valoarea” bebelușilor sub o lună este trecută sub tăcere vom face apel la un comentariu:
Dacă luăm Ăźn considerare proastele condiții de viață, mortalitatea infantilă era probabil foarte ridicată. Studii demografice Ăźn Egipt și Ăźn alte culturi antice indică faptul că procentul mortalității putea atin­ge 90%. Numeroasele cimitire de copii descoperite cu ocazia diferi­telor săpături arheologice Ăźn Israel par să confirme această presupu­nere. Să nu uităm că ceremonia de răscumpărare a băiatului ĂźntĂźi născut nu se desfășura decĂźt atunci cĂźnd el avea 30 de zile. Dacă supra­viețuia primei luni, avea șanse apreciabile să ajungă la vĂźrsta adultă.[140]
Vom aborda acum evenimentul ceremonial prin care trecea primul-născut de gender masculin din fiecare familie evreiască, și anume „răscumpărarea” sa, pidiyon ha-ben. Această cerință ceremonială este stipulată prima dată Ăźn cadrul grandioasei ieșiri a poporului evreu din Egipt, prezentată Ăźn cartea Exodul:

11 CĂąnd Domnul vă va duce Ăźn țara canaaniților, așa cum a jurat părinților voștri, și are să v-o dea vouă,
12 să puneți deoparte pentru Domnul pe toți aceia care vor fi primul rod al pĂąntecelui. Toți ĂźntĂąii născuți dintre vitele voastre să fie ai Domnului și anume fiecare mascul.
13 Dar orice ĂźntĂąi născut al măgăriței să-l răscumpărați cu o oaie[141]; dacă nu-l răscumpărați, să-i frĂąngeți gĂątul. De asemenea, să răscumpărați pe fiecare ĂźntĂąi născut dintre copiii voștri.
14 CĂąnd copiii voștri vă vor Ăźntreba: «Ce Ăźnseamnă aceasta?», să le răspundeți: «Domnul, cu mĂąna Lui puternică, ne-a scos din Egipt, din casa sclaviei.
15 CĂąnd Faraon s-a ĂźncăpățĂąnat să nu ne lase să plecăm, Domnul le-a luat viața tuturor ĂźntĂąilor născuți din țara Egiptului, de la ĂźntĂąiul născut al omului pĂąnă la ĂźntĂąiul născut al animalelor. De aceea jertfim Domnului primul rod al pĂąntecelui fiecărui animal și răscumpărăm pe ĂźntĂąii născuți dintre copiii noștri.
16 Faptul că Domnul ne-a scos din Egipt cu mĂąna Lui puternică, este pentru noi ca un semn pe mĂąnă și ca un semn pe frunte.»“
Exodul, 13:11-16.
[142]

Alte pasaje ulterioare stipulau de-asemenea faptul că primogeniții de gender masculin trebuiau dedicați lui Dumnezeu:
29 Să nu ĂźntĂąrzii să-Mi aduci jertfe din pĂąrga secerișului tău și a viei tale.[143] De asemenea, să-Mi dai pe ĂźntĂąiul născut dintre fiii tăi. Exodul, 22:29.[144]

Așadar, primii născuți de parte bărbătească Îi aparțineau Ăźntr-un fel special lui YHWH, Dumnezeul evreilor. Acești primogeniți erau dedicați sau consacrați Lui. Cu toate acestea, ei trebuiau răscumpărați de către tații lor.

20 ÎntĂąiul născut al măgăriței să-l răscumperi cu un miel[145], iar dacă nu-l vei răscumpăra, să-i frĂąngi gĂątul. Să răscumperi pe toți ĂźntĂąii născuți ai fiilor tăi. Nimeni să nu vină Ăźnaintea Mea cu mĂąinile goale. Exodul, 34:20.[146]

La Ăźntrebarea „Care ar fi motivul pentru care se făcea o corelație Ăźntre primele exemplare fătate de animale și primii băieței născuți de evreice și care trebuiau răscumpărați de tații lor, articolul „Primul născut, răscumpărarea –lui” din Dicționarul enciclopedic de iudaism scrie: „Caracterul tragic al acestei corelații reprezintă poate un ecou al practicii cananeene de sacrificare a fiilor ĂźntĂąi născuți, de altfel violent denunțată Ăźn Biblie.”[147]
Prețul de răscumpărare era stabilit Ăźn mod divin la 5 șecheli sau sicli de argint, după cum declară cartea Numeri, 3:11-13, 44-51, precum și versetele 15,16 din capitolul 18:

15 ÎntĂąiul născut al oricărei făpturi pe care ei Ăźl aduc Domnului, fie om sau animal, să fie al tău. Totuși atĂąt pe ĂźntĂąiul născut al omului, cĂąt și pe ĂźntĂąiul născut al animalelor necurate va trebui să-l răscumperi.
16 Prețul lor de răscumpărare, pus celor de la o lună Ăźn sus, să fie de cinci șecheli[148] de argint după șechelul Lăcașului (adică douăzeci de ghere). Numeri, 18:15,16.[149]

Totuși, o dată ce primogeniții de gender masculin urmau să fie răscumpărați, aceasta nu Ăźnsemna că slujba dumnezeiască va fi neglijată. Primogeniții urmau să fie substituiți Ăźn slujba dumnezeiască de bărbații din tribul lui Levi, așa-numiții leviți, despre care cartea Numeri menționează Ăźn două rĂąnduri:

11 Domnul i-a mai zis lui Moise:
12 „Iată că i-am luat pe leviți din mijlocul israeliților, Ăźn locul tuturor ĂźntĂąilor născuți care li se nasc israeliților. Leviții vor fi ai Mei,
13 pentru că toți ĂźntĂąii născuți sunt ai Mei; cĂąnd i-am lovit cu moartea pe toți ĂźntĂąii născuți din țara Egiptului, Mi i-am pus deoparte pe toți ĂźntĂąii născuți din Israel, atĂąt dintre oameni, cĂąt și dintre animale; ei vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul.“
44 După aceea, Domnul i-a zis lui Moise:
45 „Ia-i pe leviți Ăźn locul tuturor ĂźntĂąilor născuți ai israeliților, iar turmele leviților Ăźn locul turmelor acestora. Leviții vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul.
46 Ca preț de răscumpărare pentru cei două sute șaptezeci și trei dintre ĂźntĂąii născuți ai israeliților, care trec peste numărul leviților,
47 să iei cinci șecheli[150] pentru fiecare Ăźn parte, după șechelul Lăcașului (un șechel este douăzeci de ghere).
48 Să dai argintul acesta, cu care sunt răscumpărați cei ce trec peste numărul leviților, lui Aaron și fiilor săi.“
49 Moise a luat argintul pentru răscumpărare de la cei care erau peste numărul celor răscumpărați de leviți;
50 a luat argintul de la ĂźntĂąii născuți ai israeliților: o mie trei sute șaizeci și cinci de șecheli[151], după șechelul Lăcașului.
51 Moise a dat argintul pentru răscumpărare lui Aaron și fiilor săi, după CuvĂąntul[152] Domnului, așa cum Domnul i-a poruncit lui Moise.
Numeri, 3:11-13, 44-51.

16 Căci ei (leviții, n.ns.) Îmi sunt dați pe deplin din mijlocul israeliților; i-am luat pentru Mine Ăźn locul tuturor celor ce sunt primul rod al pĂąntecelui, Ăźn locul ĂźntĂąilor născuți ai israeliților.
17 Toți ĂźntĂąii născuți ai israeliților sunt ai Mei, atĂąt dintre oameni, cĂąt și dintre animale. Mie Mi i-am Ăźnchinat Ăźn ziua Ăźn care i-am lovit pe toți ĂźntĂąii născuți din țara Egiptului. Numeri, 8:16,17.[153]

Din cĂąte se vede din textele de mai sus, cei cinci șecheli de argint trebuiau plătiți inițial lui Moise, urmĂąnd a fi dați lui Aharon și fiilor săi, apoi preoților.
Biblia nu descrie actul efectiv al răscumpărării, dar Ăźn vremurile rabinice exista următoarea procedură ceremonială: Ăźn a treizeci și una zi de la nașterea copilului[154], Ăźn cadrul căminului familial se afla micuțul, tatăl său, preotul și alți invitați.
Tatăl Ăźl punea pe bebeluș Ăźn brațele preotului, spunĂąndu-i că acesta este primul-născut al mamei sale, care trebuie răscumpărat, apoi recita versetele din Numeri, 18:16 și Exodul, 13:1,2:

16 Prețul lor de răscumpărare, pus celor de la o lună Ăźn sus, să fie de cinci șecheli[155] de argint după șechelul Lăcașului (adică douăzeci de ghere). Numeri, 18:16.[156]
1 Domnul i-a zis lui Moise:
2 „Să-Mi pui deoparte orice ĂźntĂąi născut de-al israeliților, care este băiat; primul rod al pĂąntecelui, atĂąt dintre oameni, cĂąt și dintre animale, este al Meu.“ Exodul, 13:1,2.

 

Apoi preotul lua cuvĂąntul și-l Ăźntreba pe tată ce preferă: să-i dăruiască lui fiul sau să-l răscumpere. Tatăl răspundea că vrea să-l răscumpăre și-i dădea preotului cei cinci sicli, iar preotul declara „Fiul tău este răscumpărat!” și rostea o binecuvĂąntare asupra copilului.[157]
Următorul pas era acela Ăźn care tatăl recita două binecuvĂąntări: prima se referea la Ăźndeplinirea poruncii pidiyon ha-ben, iar a doua fiind Șeehianu, binecuvĂąntare care exprimă recunoștința față de Dumnezeu.[158]  După aceea, toți cei prezenți participau la ospăț, care, după William Robertson Smith, ar fi probabil un „sacrament de comuniune”, iar Arnold van Gennep l-ar denumi „comensualism”, ritul de a mĂąnca și de a bea Ăźn comun, considerĂąndu-l un rit de agregare.[159]
Învățații evrei stabiliseră și rĂąnduieli pentru situațiile de excepție: Ăźn cazul Ăźn care mama născuse un bebeluș mort sau pierduse o primă sarcină, al doilea fiu nu este considerat ĂźntĂąi născut[160], iar dacă bebelușul era orfan din naștere, sarcina răscumpărării revenea go’el-ului, ruda răscumpărătoare.

„CÂND ISRAEL ERA DOAR UN COPIL, ÎL IUBEAM
”[161] 

 – ETAPELE COPILĂRIEI ÎN BIBLIE –

Acest scurt eseu se va concentra asupra etapelor copilăriei evreilor trăitori Ăźn vremurile biblice. După cum se va vedea, va fi un eseu destul de tehnic și vom avea de-a face cu o varietate de termeni dintre care prea puțini Ăźși vor găsi un echivalent exact Ăźn limba romĂąnă. Alfred Edersheim notează: „Tandrețea legăturilor care-i unea pe părinții evrei cu copiii lor apare chiar și Ăźn multiplicitatea și caracterul plastic al expresiilor prin intermediul cărora sunt desemnate Ăźn ebraică diferitele stadii de creștere ale vieții copilărești.”[162]
Astfel, ca termeni de filiație, avem ben, fiu, și bat, fiică. În mod generic, „copil” se spunea yeled[163], iar „copilă” – yaldah; acești doi termeni provin dintr-un verb evreiesc care se traduce „a naște”, astfel ĂźncĂąt, după cum s-a spus mai sus despre vorbirea plastică, avem de-a face cu „născutul” și „născuta”.

3Ne mai putĂąnd să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură, pe care l-a uns cu lut și cu smoală; a pus copilul Ăźn el, și l-a așezat Ăźntre trestii, pe malul rĂąului.
4Sora copilului pĂąndea la o depărtare oarecare, ca să vadă ce are să i se ĂźntĂąmple.
Exodul, 2:3,4.

Sau o profeție mesianică:

Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii”.
Isaia, 9:6.

Copilul născut este yeled, iar fiul dat este ben. Să vedem și un Ăźndemn sapiențial:

Mai bine un copil sărac și Ăźnțelept decĂąt un Ăźmpărat bătrĂąn și fără minte, care nu Ăźnțelege că trebuie să se lase Ăźndrumat...Eclesiastul, 4:13.

Copilul nou-născut alăptat la sĂąn, adică sugarul, era denumit yoneq[164].În vremurile mesianice „pruncul de țĂąță (yoneq) se va juca la gura bortei năpĂąrcii, și copilul Ăźnțărcat va băga mĂąna Ăźn vizuina basiliscului”[165], și „Din gura copiilor și a celor ce sug la țĂąță (yoneqim)”, Cel PreaĂźnalt are o fortăreață Ăźmpotriva potrivnicilor Săi, pentru a astupa gura vrăjmașului și omului cu dor de răzbunare.[166]
Pruncul care Ăźncă suge, dar nu se mai mulțumește numai cu lapte, ci a Ăźnceput să mănĂąnce și hrană tare este ’olel . Iată un verset tragic preluat din PlĂąngerile lui Ieremia:

4Limba sugătorului (yoneq) i se lipește de cerul gurii, uscată de sete; copiii (‘olalim) cer pĂąine, dar nimeni nu le-o dă.PlĂąngerile lui Ieremia, 4:4.

Apoi, pe la doi ani (la trei ani copiii plăpĂąnzi) copiii erau Ăźnțărcați, iar această Ăźnțărcare era sărbătorită printr-un ospăț. Un copil Ăźnțărcat devenea gamul, termen care provine din „a trata Ăźn mod corespunzător”, și numai apoi se referă la Ăźnțărcare. „Copilul Ăźnțărcat” despre care Isaia, 11:8, vorbea mai sus era un asemenea gamul[167], iar psalmistul a suprins comportamentul unui asemenea gamul Ăźn memorabile cuvinte de liniște, de tihnă:
Dimpotrivă, sufletul Ăźmi este liniștit și potolit, ca un copil Ăźnțărcat (gamul), care stă lĂąngă mama sa; da, sufletul meu este ca un copil Ăźnțărcat.Psalmii, 131:2.

În următoarea etapă de creștere copilul se ținea de fusta mamei sale și umbla poticnit. El era taf[168]Copilul aflat Ăźntre pruncie și adolescență putea fi denumit „copil” (Genesa, 21:12,17), „băiat” (Genesa, 22:3,5,12,19), „flăcău” (Genesa, 14:24) sau chiar „tinerel, tĂąnăr” (Genesa, 19:4) era na’ar[169], care se traduce prin „cel care se scutură, se eliberează, aruncă de pe sine”.
Un puber, sau un fecior, statornic și puternic, capabil de relații intime era elem. La feminin, termenul este ’almah[170], și-l regăsim Ăźn cartea profetului Isaia:De aceea Domnul Ăźnsuși vă va da un semn: Iată, fecioara (’almah) va rămĂąne Ăźnsărcinată, va naște un fiu, și-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).Isaia, 7:14.

În sfĂąrșit, un fecior Ăźn floarea vĂąrstei, un „rod copt” pentru căsătorie, era baqur[171]. El putea fi un războinic selectat, la fel ca și Ăźn I Samuel, 26:2; II Samuel, 10:9; Judecători, 20:15; I Cronici, 19:10; Proverbele, 20:29.Aici mai trebuie menționat un fapt foarte important: Ăźn Israelul antic, copilul avea un statut semnificativ Ăźn cadrul societății, dar nici pe departe atĂąt de important pe cĂąt Ăźl are Ăźn societatea contemporană, Ăźn care totul pare să se ĂźnvĂąrtă Ăźn jurul obligației chiar legiferate – de a Ăźmplini „interesele superioare ale copilului”. Importanța majoră o deținea bărbatul matur și mai ales cel bătrĂąn, care, fiind considerat experimentat și Ăźnțelept, era Ăźnvestit cu autoritate
Încheiem acest eseu cu cuvintele aceluiași faimos Alfred Edersheim:
Cu siguranță, cei care supravegheau etapele creșterii copiilor cu atĂąta atenție ĂźncĂąt au oferit o reproducerea plastică pentru fiecare stadiu din viața lor trebuie să-și fi iubit tare mult copiii.[172]


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MONITOARE, SERVICE, CALCULATOARE...Vezi aici!