Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Sfanta Traditie si/sau Sfanta Scriptura

Publicat la 2012-09-05 de Traian

De ce sunt atĂątea tradiții și care este rolul lor? Care este relația dintre așa numita „SfĂąnta Tradiție” și SfĂąnta Scriptură? De ce RomĂąnia, deși este o țară puternic religioasă, totuși se dovedește păgĂąnă Ăźn practica vieții? De ce Ăźn ciuda bogăției de datini, obiceiuri și pelerinaje la moaștele sfinților, totuși oamenii nu reușesc să se apropie de Dumnezeu? De ce o religie atĂąt de fastuoasă și influentă este totuși incapabilă să aducă o Ăźmbunătățire reală sufletelor credincioșilor ei?

Toți oamenii din toate generațiile au avut tradiții, Ăźnsă vom vedea că, de fiecare dată, creștinii temători de Dumnezeu, urmașii Domnului Isus Hristos au fost Ăźn conflict cu acestea, nu s-au supus lor. Partizanii tradițiilor au Ăźntrebat adesea: „De ce nu vă țineți de datinile și obiceiurile strămoșești?”

Aceasta este o problemă veche de mii de ani. Chiar Domnul Isus a fost confruntat cu această Ăźntrebare așa cum găsim scris de evanghelistul Marcu Ăźn evanghelia sa (Marcu 7.1-13). ÎnțelegĂąnd evanghelia amintită, vom vedea că răspunsul pe care Domnul Isus l-a dat atunci apărătorilor tradiției este valabil și astăzi pentru apărătorii tradițiilor de acum din orice biserică.

 Haideți ĂźntĂąi să citim relatarea evangheliei lui Marcu:
 Marcu 7.1 Fariseii și cĂąțiva cărturari veniți din Ierusalim, s-au adunat la Isus. 2 Ei au văzut pe unii din ucenicii Lui prĂąnzind cu mĂąinile necurate, adică nespălate. 3 Fariseii Ăźnsă, și toți iudeii nu mănĂąncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mĂąinile după datina bătrĂąnilor 4 și cĂąnd se Ăźntorc din piață nu mănĂąncă decĂąt după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină precum: spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor și a paturilor. 5 Și fariseii și cărturarii L-au Ăźntrebat: „Pentru ce nu se țin ucenicii Tăi de datina bătrĂąnilor ci prĂąnzesc cu mĂąinile nespălate?” 6 Isus le-a raspuns:”Fățarnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi, după cum este scris <>. 8 Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni precum spălarea ulcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea. 9 El le-a mai zis:”Ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră 10 Căci Moise a zis:”Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta” și „ cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.” 11 Voi, dimpotrivă ziceți:” Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: „Ori cu ce te-aș putea ajuta este (adică dat lui Dumnezeu) face bine; 12 și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa. 13 Și așa ați desființat CuvĂąntul lui Dumnezeu prin datina voastră. Și faceți multe alte lucruri de felul acesta!”

Cultura evreiască era una religioasă Ăźn natura ei și foarte bogată Ăźn tradiții (v.3,4) care reflectau Ăźn mod simbolic dorința lor după sfințire; multe dintre obiceiuri erau de fapt ritualuri de curațire ceremonială, așa cum reiese și din enumerarea de mai sus.

Ce este de fapt tradiția? Chiar și o simplă Ăźnțelegere a definiției tradiției aduce multă lumină Ăźn ce privește modul Ăźn care noi ar trebui să ne raportăm la ea. Iată care este definiția Domnului Isus pentru tradiție, așa cum reiese din cuvintele Lui prezentate Ăźn evanghelia citită: Tradițiile sunt obiceiuri vechi (v.5 
datina batranilor) bazate pe Ăźnvățături omenești (v.7 
nu sunt decĂąt niște porunci omenești) transmise Ăźn mod mecanic din generație Ăźn generație (v.4 
au apucat ei să le țină.) Această definiție biblică este valabilă Ăźn cazul oricărei tradiții religioase, indiferent de cult sau religie; tradițiile sunt obiceiuri vechi, strămoșești (deci nu de la Dumnezeu) care s-au transmis Ăźn mod mecanic pĂąnă astăzi. Am spus „ün mod mecanic” ĂźntrucĂąt majoritatea nici nu cred Ăźn ele și nici nu le știu semnificația. Ei le practică pentru că 
„așa se face” sau „așa am pomenit”- spun ei pentru a-și justifica practicile.

Haideți acum să vedem care este răspunsul Domnului Isus la Ăźntrebarea cărturarilor și a fariseilor. Să vedem pentru ce motive Domnul Isus nu vrea ca ucenicii Lui să se țină de tradiție. Vom observa aici patru motive pentru care credincioșii Domnului Isus Hristos nu s-au ținut și nici acum nu trebuie să se țină de tradițiile omenești Ăźn ce privește religia:

 1. Învățăturile omenești nu ne apropie de Dumnezeu.


v.6 Isus le-a răspuns:”Fățarnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi, după cum este scris <
Evreii aveau multe ritualuri de curățire. Acestea Ăźnsă nu erau altceva decĂąt ceremonie goală fără nici un impact asupra sufletului, asupra inimii și lăuntrului omului. Oamenii erau religioși „de ochii lumii” iar Ăźn sufletele lor erau robiți de tot felul de vicii și păcate.  

Problema omului nu este la exterior ci la inimă, Ăźn omul launtric. Dumnezeu de asemenea este interesat și privește nu la fațadă, nu la exteriorul omului ci la gĂąndurile și motivațiile din inima lui. El urăște fățărnicia și religia de ochii lumii. Oamenii pot fi Ăźnșelați dar nu și Dumnezeu. Degeaba ții toate obiceiurile și datinile omenești dacă lăuntrul, sufletul și inima ta nu sunt curate Ăźnaintea Domnului- așa nu te poți apropia de Dumnezeu!

Astăzi  lumea aleargă la tot felul de moaște și sfinți după datinile omenești; cei care practică cele mai multe obiceiuri sunt considerați cei mai religioși dar cu toate acestea oamenii se Ăźntorc acasă tot goi sufletește și Ăźndepărtați de Dumnezeu.

Învățăturile omenești Ăźți pot pregăti trupul Ăźntr-o Ăźnchinare formală chiar apreciată de oameni, dar vei observa că sufletul tău n-are nici o Ăźmplinire și inima ta nu primește nici o mĂąngĂąiere, te Ăźntorci acasă tot gol. Tradițiile omenești sunt incapabile să realizeze apropierea omului de Dumnezeu. Ele pot da omului o religie (ritualuri), dar nu o relație cu Dumnezeu.  

Vrei ca sufletul tău să se alipească de Dumnezeu Ăźn Ăźnchinare cu adevărat? Atunci lasă-ți inima deschisă Ăźnaintea Ăźnvățăturilor Bibliei care descoperă și cele mai tainice gĂąnduri, sentimente și motivații păcătoase din inima ta. Vei vedea cum, prin credința Ăźn Ăźnvățăturile ei lăuntrul tău va fi curățit treptat de murdăria păcatului și Ăźn felul acesta vei căpăta Ăźndrăzneala și harul de a te apropia de PreasfĂąntul Dumnezeu. Doar așa vei ajunge să experimentezi adevărata trăire creștină, copleșit de Ăźmplinirea, bucuria și pacea negrăită pe care numai prezența lui Dumnezeu ți-o poate oferi indiferent de greutățile și necazurile ce vin Ăźn viața ta.

2. Învățăturile omenești nu-L onorează pe Dumnezeu, ci pe oameni.

v.7 Degeaba Mă cinstesc ei dĂąnd Ăźnvățături care nu sunt decĂąt niște porunci omenești.

Fară Ăźndoială că intenția cu care liderii religioși dau Ăźnvățături enoriașilor este, Ăźn cele mai multe cazuri, de a-L cinsti pe Dumnezeu. Intenția lor, a celor mai mulți poate fi foarte bună, Ăźnsă Domnul Isus ne spune aici că, indiferent de intenție, totuși rezultatul este nul, este zero. Orice Ăźncercare de a-L onora pe Dumnezeu practicĂąnd Ăźnvățăturile oamenilor este zadarnică. De aceea Domnul Isus citează pe profetul Isaia care vorbește din partea lui Dumnezeu și spune: ”Degeaba
”

De ce este “degeaba?” Răspunsul este foarte simplu și logic. Hai sa ne gĂąndim la un exemplu: Mama zice copilului să spele vasele iar Ăźn același timp tata Ăźi zice să aducă lemne Ăźn casă. Copilul alege să joace fotbal. Pe cine onorează el? Cui a arătat respect? Eu-lui său. Dar dacă Ăźn aceeași situație, copilul alege să spele vasele, pe cine cinstește? Pe mama, ĂźntrucĂąt ea Ăźi zisese să facă acest lucru. Dacă ar fi adus lemne Ăźn casă, ar fi arătat respect față de tata.

Ideea este foarte simplă: cinstim pe acela de care ascultăm!  De exemplu: dacă ascult de tradiție, datini și obiceiuri omenești, atunci aduc cinste omului, ĂźntrucĂąt omul este autorul lor. Dacă aleg să trăiesc după Biblie atunci Îl onorez pe Dumnezeu ĂźntrucĂąt Dumnezeu este Autorul Bibliei.   

De exemplu: rugăciunile pentru morți, căratul apei pentru morți, botezul copiilor mici, Ăźnchinarea la icoane și altele de genul acesta
 cĂąnd le practici, pe cine cinstești? Află cine este autorul lor, cine a făcut aceste obiceiuri și să știi că pe aceia Ăźi cinstești. În mod sigur nu pe Dumnezeu! Dacă vrei să-L cinstești pe Dumnezeu, caută să aflii acele Ăźnvățături ce vin de la Dumnezeu și Ăźmplinește-le! Dumnezeu n-are nevoie de ajutorul și grija omului ca acesta să inventeze Ăźnvățături omenești prin care să fie cinstit Dumnezeu. Dumnezeu Însuși ne-a oferit propriile Sale Ăźnvățături și acestea ne sunt suficiente.

3. Învățăturile omenești Ăźncurajează abandonarea Scripturilor.

v.8 Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni precum spălarea ulcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea

Mi s-a ĂźntĂąmplat de mai multe ori să văd Ăźn atletism cum alergători, la un moment dat, neținĂąnd cont de regulamentul jocului pătrund pe culoarul vecinului, Ăźl jenează sau Ăźl lovește suptil pentru a-L Ăźndeparta din competitie.

Așa este cu Tradiția. Ea, a intrat Ăźn competiție cu Biblia dar nu de la linia de start. Ea a apărut mult mai tĂąrziu. Dumnezeu a lăsat și a dorit ca Sfintele Sale Scripturi să cĂąștige inima omului spre binele omului, dar „sfĂąnta tradiție” la un moment dat a Ăźnceput să disprețuiască Scripturile, și violĂąnd caracterul sfĂąnt al acestora, suptil sabotează continuu și sistematic orice Ăźncercare ca acestea să fie apreciate la adevărata lor valoare Ăźn inimile oamenilor.

Biblia și Ăźnvățăturile omenești nu merg mĂąnă Ăźn mĂąnă și nu se completează, ci se exclud reciproc. În această situație omul este pus să aleagă Ăźntre tradiție și SfĂąnta Biblie; ori una ori alta. Nu le poți ține pe-amĂąndouă. CĂąnd spui „da” uneia, Ăźn mod automat Ăźi spui „nu” celeilalte. Dacă alegi tradiția atunci Ăźncalci Scripturile, iar dacă alegi Scripturile atunci trebuie să renunți la tradiție. Nu există cale de mijloc!

Din păcate Ăźnsă, Ăźn cele mai multe cazuri, astăzi ca și atunci, oamenii preferă să renunțe la Scripturi (nimeni nu-i ceartă pentru asta) și aleg tradiția. Fac lucrul acesta fie de gura satului, de rușine de oameni, de teama preotului sau a rudelor
 ideea este că dintr-un motiv sau altul renunță la Scripturi.

v.8 Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni 
.. și faceți multe alte lucruri de acestea

De exemplu: Biblia spune că omul trebuie să se boteze cĂąnd este matur și știe ce face. Tradiția zice că trebuie botezat mic. Biblia spune că Ăźnchinarea la icoane este idolatrie, păcat. Tradiția zice că nu este. Biblia spune că Ăźnchinarea trebuie adusă doar Ăźnaintea lui Dumnezeu iar tradiția spune că și Fecioarei Maria sau sfinților să ne Ăźnchinăm. Biblia spune că există un singur mijlocitor Ăźntre Dumnezeu și oameni, adică Domnul Isus Hristos, pe cĂąnd tradiția spune că sfinții mijlocesc pentru noi
. si multe alte lucruri de felul acesta. Si oamenii preferă tradiția chiar cu prețul abandonării Scripturilor pentru că se tem mai mult de oameni decĂąt de Dumnezeu.

Din păcate, toate aceste abandonări ale Scripturilor au implicații fatale asupra stării spirituale a oamenilor iar cei mai mulți, deși suportă consecințele, totuși nu sunt conștienți care sunt cauzele.

4. Învățăturile omenești devin Ăźn final o metodă elegantă de a desființa Scripturile.


v. 9 El le-a mai zis:”Ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră 10 Căci Moise a zis:”Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta” și „ cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.” 11 Voi, dimpotrivă ziceți:” Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: „Ori cu ce te-aș putea ajuta este (adică dat lui Dumnezeu) face bine; 12 și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa. 13 Și așa ați desființat CuvĂąntul lui Dumnezeu prin datina voastră. Și faceți multe alte lucruri de felul acesta!”

Observați Ăźn text că Domnul Isus spune „ați desființat frumos
” cu alte cuvinte, ați desființat sau ați nulificat Scripturile Ăźntr-un mod elegant, subtil astfel ĂźncĂąt cei mai mulți nici măcar nu și-au dat seama de nelegiuirea produsă chiar Ăźn numele religiei.

Într-adevăr, intenția oamenilor nu este de a nu asculta de Dumnezeu. Ei ar vrea să facă cumva să cĂąștige bunăvoința lui Dumnezeu, tocmai de aceea, Ăźnvățăturile omenești, trebuie deci să le dea oamenilor impresia că ei aduc o Ăźnchinare Domnului. În realitate Ăźnsă, Ăźnchinarea lor este adusă omului și spiritelor demonice deghizate sub haine de ceremonie religioasă. Da, vom ajunge să Ăźnțelegem că nici Hitler, nici Stalin, nici toate regimurile totalitariste la un loc n-au făcut mai mult rău credinței Ăźn Dumnezeu cĂąt a făcut religiozitatea cu toate tradițiile și obiceiurile ei.

RomĂąnia este pentru noi cel mai bun exemplu. Ne numim țară creștină. Este plină țara de biserici, mănăstiri, moaște, ritualuri și obiceiuri, dar cum se explică faptul că pușcăriile sunt pline, suntem printre primele țări la avorturi, la uciderea copiilor nenăscuți, numarul divorțurilor și recăsătoriilor crește ca dovadă că trăirea Ăźn curvie e ceva „la modă”, adolescenții trăiesc Ăźn imoralitate sexuală, iar pornografia umple paginile ziarelor și emisiunile de televiziune sunt impregrante de mizeria păcatului. Cum se explică?! Tradiția adoarme conștiința poporului nostru. Ne ținem de tradiție, dar am uitat de CuvĂąntul lui Dumnezeu care ne arăta păcatul. De aceea cei mai mulți se cred creștini, Ăźnsă trăiesc ca păgĂąnii. Ei spun „sunt creștin” dar faptele Ăźi contrazic. În ciuda tradițiilor și datinilor noastre strămoșești, prin acțiunile, atitudinile și vorbele noastre am reușit doar să producem dezamăgire semenilor noștri, iar prin gĂąndurile și motivațiile din inima noastră n-am reușit decĂąt să ne creem dezgust față de propria noastră stare lăuntrică. Oare tocmai Mărețul Dumnezeu să găsească plăcere Ăźn noi cĂąnd noi nu ne mai putem suporta?!

Cum se realizează această desființare elegantă a CuvĂąntului lui Dumnezeu prin tradiție? Domnul Isus chiar oferă un exemplu: Dumnezeu prin Moise a poruncit ca părinții să primească respect din partea copiilor. Copiii trebuie să Ăźngrijească de părinți- spune Dumnezeu. Tradiția Ăźnsă, oamenii Ăźn numele religiei Ăźi Ăźnvața pe ceilalți să dăruiască pentru religie iar părinților lor, chiar dacă erau Ăźn nevoi materiale, să le spună că ei nu-i pot ajuta ĂźntrucĂąt au dat Domnului. În felul acesta, tradiția justifică păcatul neascultării și lipsa lor de respect față de părinți. Părinții bătrĂąni trăiau Ăźn mizerie, copiii lor ascultĂąnd de tradiție ofereau bunurile lor religiei. În felul acesta Dumnezeu era Ăźntristat, iar liderii religioși erau bucuroși căci veniturile intrau Ăźn buzunarele lor.

Astăzi se ĂźntĂąmplă la fel și cu botezul, obiceiurile de ĂźnmormĂąntare, icoanele, Ăźnchinarea, mijlocirea sfinților, moaștele și chiar iertarea pacatelor. UrmĂąnd Ăźnvățăturile tradiției omenești oamenii rămĂąn Ăźn neascultare de Dumnezeu și cu păcatele Ăźncă neiertate. ÎntrucĂąt tradiția vine Ăźmbrăcată Ăźn haina religiei și este promovată de liderii religioși, de preoți, oamenii au impresia că asta este calea și voia lui Dumnezeu; Ăźn realitate sunt Ăźnșelați elegant. De multe ori, pentru ca oamenii să nu Ăźnțeleagă evangheliile, mai degrabă sunt cĂąntate Ăźn loc să fie citite și explicate pe Ăźnțelesul omului. Cum ai putea să fii motivat să practici o Ăźnvățătura dacă nu o Ăźnțelegi ĂźntĂąi?! Biblia, cu toate că o au Ăźn casele lor devine nulă pentru ei, este desființată Ăźn mod elegant și conștiința oamenilor este ținută Ăźncă sub Ăźntunericul minciunii și amăgirii păcatului.

De ce-a fost Domnul Isus așa revoltat Ăźmpotriva partizanilor tradițiilor religioase? Nici lipsurile și nici suferința crucificării n-au reușit să-L revolte pe Domnul Isus așa cum au făcut-o partizanii și apărătorii Ăźnvățăturilor religioase. El le spune Ăźn față: „Fățarnicilor
” și sunt convins că la fel le spune și azi urmașilor lor. Apărătorii Ăźnvățăturilor omenești, atunci ca și acum, se agită și sunt neliniștiți dacă obiceiurile oamenilor sunt Ăźncălcate, dar nu le pasă absolut deloc și trec cu vederea atunci cĂąnd Ăźnvățăturile și poruncile lui Dumnezeu sunt călcate Ăźn picioare sau ignorate. Sunt gata să facă scandal dacă oamenii citesc Biblia fără cruce, dacă nu se Ăźnchină la icoane sau de alte obiceiuri dar nu-i deranjează divorțurile, furturile, corupția, lăcomia, pornografia, avorturile și beția care sunt de fapt Ăźncălcarea poruncilor lui Dumnezeu.

Domnul Isus Hristos dorește ca eu și tu să Ăźnțelegem astăzi că tradițiile religioase omenești sunt un mare pericol pentru credința creștină ĂźntrucĂąt reprezintă cea mai vicleană metodă de a nulifica Ăźn viața oamenilor Ăźnvățătura divină a Sfintelor Scripturi. De asemenea, Domnul Isus Hristos dorește ca noi să fim gata să plătim prețul neascultării de tradiție, să cunoaștem nu tradiția ci Sfintele Scripturi, să le trăim cu viața noastră. Să ne doară sufletul cĂąnd poruncile Domnului sunt disprețuite și să facem tot ce ne stă Ăźn putere ca și alții să Ăźnțeleagă și să Ăźmplinească CuvĂąntul lui Dumnezeu. Acesta (CuvĂąntul lui Dumnezeu- Biblia) este cel ce schimbă inima omului și-L apropie de Dumnezeu. Doar SfĂąnta Scriptură Ăźmplinită cinstește pe Dumnezeu și aduce mĂąntuire Ăźmplinitorului.

Concluzie

Tradiția religioasă a fost, este și va rămĂąne o piatră de Ăźncercare pentru adevărații credincioși Ăźn Dumnezeu. Partizanii ei, atĂąt Ăźn vremea Domnului Isus cĂąt și acum, stĂąrnesc controverse ĂźntrucĂąt sunt deranjați cĂąnd oamenii nu o respectă. În toate vremurile tradiția religioasă și-a avut apărătorii ei, puțini, dar suficient de mulți ca să reușească Ăźn numele religiei să țină sub teroare mulțimi de oameni Ăźngenunchiați Ăźnaintea idolului numit „SfĂąnta Traditie.”

În același timp Ăźnsă, Ăźn ciuda păgĂąnizării religioase a creștinismului, urmașii Domnului Isus, nu doar acum ci și atunci, au Ăźntors spatele tradițiilor religioase omenești chiar dacă a trebuit să sufere batjocurile și cuvintele de ocară ale oamenilor ce-i arătau cu degetul.

Tu pe cine iubești mai mult: pe oameni sau pe Dumnezeu? De cine te temi mai mult: de oameni sau de Dumnezeu? Cui vrei să placi mai mult: oamenilor sau lui Dumnezeu? Alege: Tradiția Omului sau Scriptura lui Dumnezeu?

 

[1] În acest mesaj, prin „tradiție” facem referire nu doar la tradițiile religioase ortodoxe ci și la orice Ăźnvățaturi religioase, indiferent de cult dar care intră in contradicție cu SfĂąnta Scriptură. Mesajul de față nu vorbește despre celelalte tradiții ce țin de cultura laică și care nu au legătură cu domeniul spiritual-religios.

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR DE POMI FRUCTIFERI...Vezi aici!