Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Crestinul compromis in inima

Publicat la 2012-06-07 de Traian


Diavolul este unul din cele mai inteligente și ca atare unul din cele mai puternice personaje ale istoriei noastre. A demonstrat-o aceasta Ăźncă de la Ăźnceput cĂąnd, sub forma unul șarpe vorbitor (Apropo, cine-a mai văzut așa ceva? Cu siguranță că și pentru Adam și Eva, care văzuseră multe animale la viața lor, acel șarpe a fost cu totul ceva ieșit din comun, ca atare, l-au și ascultat Ăźn cele din urmă – iată și un prim adevăr aici: nu tot ce izbește privirea, ce este nemaivăzut, Ăźnseamnă că este și adevărat!) i-a Ăźnșelat pe primii oameni. A demonstrat-o de-a lungul istoriei omenirii prin modul Ăźn care a reușit să Ăźnșele, și continuă să o facă, atĂątea miliarde de oameni. Asta nu Ăźnseamnă că are Ăźntotdeauna cĂąștig de cauză.
În ce constă marea lui putere și inteligență? În capacitatea lui extraordinară de-a Ăźmbrăca minciuna Ăźntr-o haină parțial adevărată. El știe că orice minciună, pentru a fi credibilă, are nevoie de un sĂąmbure de adevăr ca atare, din vremurile străvechi ale istoriei s-a specializat Ăźn aceasta. Nici o altă creație nu reușește mai bine ca el să Ăźmbrace minciuna Ăźntr-un sĂąmbure de adevăr.
Prin păcatul mĂąndriei, diavolul a devenit dușmanul de moarte a lui Dumnezeu iar ca urmare a alungării lui din cer, această dușmănie s-a Ăźntors Ăźmpotriva creației lui Dumnezeu: oamenii. Arma lui de luptă a rămas aceeași: minciuna. Și astăzi el continuă să strecoare minciuna sub diferitele ei forme Ăźn viața noastră. Creștinii așadar devin ținta predilectă a atacurilor lui. Scopul lui este distrugerea credinței și Ăźnlocuirea ei cu o formă sofisticată de minciună. CĂąnd a realizat lucrul acesta scopul lui a fost deja atins.
Într-un anumit fel, Marx avea dreptate: „Religia este opiu pentru popor". O religie moartă Ăźn mĂąna lui Satan este cel mai puternic drog cu care el poate controla mulțimi mari de popoare. Pentru că pe el nu-l mai sperie nici catedralele pline de tămĂąie, nici hectolitrii de apă sfințită, nici sutele de mii de pelerini care fac coadă lĂąngă niște oseminte cerĂąnd ajutor de la oameni și nu de la Dumnezeu. În schimb, lucrul care-l face să tremure este credința adevărată, acea credință care te transformă Ăźn sfĂąnt nu după moarte ci Ăźn timpul vieții, acea credință vie care-și dă putere să trăiești Ăźn sfințenie și neprihănire Ăźn fiecare zi.

Aș vrea acum să ne uităm din nou Ăźn istoria lui Israel la viața unui Ăźmpărat pe nume Ieroboam. Ne vom uita Ăźn mod deosebit ce s-a ĂźntĂąmplat cu acest om, cum el a devenit un instrument al diavolului Ăźn dărĂąmarea credinței adevărate și cum, prin aceasta, a atras cu sine un Ăźntreg popor Ăźn cursa idolatriei.
Lucrarea diavolului Ăźn viața lui a mers pe trei planuri Ăźn ceea ce privește distrugerea credinței: planul personal, planul familial și planul național. Haideți să ne uităm al cele trei aspecte.

1. DărĂąmarea credinței personale

Începutul lui Ieroboam a fost unul bun. Dacă Ăźntoarcem Ăźn 1 Împărați 11:28 citim că „Ieroboam era tare și viteaz". Ers un tĂąnăr care promitea mult Ăźn viață. Puterea și curajul sunt calități pe care fiecare tĂąnăr și le dorește și pe care societatea din orice timp le apreciază. Ieroboam avea așadar viitorul Ăźn față ca și tĂąnăr.
Mai mult decĂąt atĂąt tot Ăźn versetul acesta citim Ăźn continuare că „Solomon, văzĂąnd pe tĂąnărul acesta la lucru, i-a dat privegherea peste toți oamenii de corvoadă din casa lui Iosif". Iată nu numai un tĂąnăr curajos și harnic dar un tĂąnăr remarcat de Ăźnsuși Ăźmpăratul din acea vreme, Solomon! Îl vedem pe popularul nostru președinte Băsecu făcĂąndu-și poze cu tot felul de tineri. Dar nu-i așa că ai fi foarte măgulit să vină la tine și să-ți spună: „Să știi că ți-am urmărit evoluția din ultima perioadă, sunt foarte mulțumit de tine și aș vrea să te duc la București să-ți Ăźncredințez o nouă responsabilitate!"
Mai mult, Ăźn noua lui calitate, Ieroboam Ăźntr-o anumită zi, singur fiind pe drum, se ĂźntĂąlnește cu profetul lui Dumnezeu Ahia care-i dă o veste care-l buimăcește: „Tu vei fi viitorul Ăźmpărat al lui Israel după moartea lui Solomon!"
PĂąnă aici totul este bine cu acest tĂąnăr. Dintr-o dată viața lui căpăta o turnură cum nu visase nici Ăźn cele mai frumoase vise ale lui. Din fiul unei văduve, ca atare o familie săracă din Israel, viitorul Ăźmpărat! În orice astfel de istorie Ăźnsă există un mare dar. Dar, toate acestea Ăźi erau oferite de către Dumnezeu cu o condiție: „Dacă vei asculta de tot ce-ți voi porunci, dacă vei umbla Ăźn căile Mele, și dacă vei face ce este drept Ăźnaintea Mea, păzind legile și poruncile Mele, cum a făcut robul Meu David, voi fi cu tine, Ăźți voi zidi o casă trainică, așa cum am zidit lui David, și-ți voi da ție pe Israel" (1 Împărați 11:38). Singura condiție care i se cerea acestui tĂąnăr era ascultarea de Dumnezeu!
Și lucrurile Ăźncep să se pună Ăźn mișcare. Ieroboam ajunge să fie Ăźmpărat după moartea lui Solomon iar 10 dintre seminții merg după el. Cu toate acestea, ceva se ĂźntĂąmplase Ăźn inima lui. Acolo Ăźn inimă intrase mĂąndria și păcatul. Dintr-un tĂąnăr care promitea atĂąt de mult, Ieroboam devenise un om cu o inimă Ăźntunecată și o viață duplicitară.
E un lucru pe care Ăźl Ăźnțeleg destul de greu și eu. Cum se pot schimba atĂąt de mult Ăźn doar cĂźțiva ani tinerii care au crescut Ăźn biserică, la grupele de copii, care promiteau atĂąt de mult și care acum sunt Ăźn lume. Sunt copiii noștri și suferim pentru ei, pentru că vedem Ăźmpietrirea și nepăsarea lor. Religia lor este doar una de fațadă, inima lor Ăźnsă este plină de păcat. Sunt creștini cu numele dar viața lor este una duplicitară. Încearcă să pară buni și corecți Ăźn fața noastră, cĂąnd nu suntem noi de față Ăźnsă Ăźși dau la o parte masca și-și dau drumul la păcat fără nici un frĂąu. La fel a fost și Ieroboam. Diavolul i-a șoptit: „Ai lumea la picioare nu datorită lui Dumnezeu, ci Ăźndrăznelii și inteligenței tale, așadar bucură-te de viață! Lasă-L pe Dumnezeu Ăźn pace, nu asculta de El. Ai timp și mai tĂąrziu pentru asta dar acum, sunt cei mai frumoși ani ai vieții, profită cĂąt mai mult de ei!"

2. DărĂąmarea credinței familiei

După ce diavolul a făcut din Ieroboam un tĂąnăr cu două fețe, dacă vreți un Ieroboam contemporan, un creștin fals, a cărui inimă s-a golit de credința adevărată, următorul pas a fost distrugerea credinței din familiei lui Ieroboam.
Ieroboam nu s-a mulțumit ca el să fie un om religios fals dar s-a străduit ca această falsitate să o strecoare și Ăźn inima soției sale. Episodul concludent este cel din capitolul 14. Copilul lor se Ăźmbolnăvește grav. Este momentul Ăźn care Ieroboam Ăźși dă seama că mĂąna lui Dumnezeu este peste viața familiei lui. Bolile, suferințele sunt uneori Ăźncercări prin care Dumnezeu vorbește falșilor creștini. Asta nu Ăźnseamnă că toți cei care se Ăźmbolnăvesc la un moment dat sunt creștini falși. În acest caz Ăźnsă, Dumnezeu l-a cercetat pe Ieroboam și pe soția lui prin boala fiului lor.
Ne-am aștepta la un moment de căință și prăbușire Ăźnaintea lui Dumnezeu a lui Ieroboam. Așa ceva Ăźnsă nu se ĂźntĂąmplă. În schimb, Ieroboam Ăźi cere ceva soției sale: „Și Ieroboam a zis nevestei sale: „Scoală-te, te rog, și schimbă-ți hainele, ca să nu se știe că ești nevasta lui Ieroboam, și du-te la Silo. Iată că acolo este Ahia, proorocul; el mi-a spus că voi fi Ăźmpăratul poporului acestuia. Ia cu tine zece pĂźini, turte, și un vas cu miere, și intră la el: el Ăźți va spune ce va fi cu copilul." Nevasta lui Ieroboam a făcut așa; s-a sculat, s-a dus la Silo, și a intrat Ăźn casa lui Ahia. Ahia nu mai putea să vadă, căci ochii i se Ăźntunecaseră de bătrĂąnețe. Domnul spusese lui Ahia: „Nevasta lui Ieroboam are să vină să te Ăźntrebe de fiul ei, pentru că este bolnav. Să vorbești așa și așa. Ea cĂąnd va veni, se va da drept alta." CĂąnd a auzit Ahia vuietul pașilor ei, Ăźn clipa cĂąnd intra pe ușă, a zis: „Intră, nevasta lui Ieroboam; pentru ce vrei să te dai drept alta? Sunt Ăźnsărcinat să-ți vestesc lucruri aspre. Du-te, și spune lui Ieroboam: „Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: „Te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul Meu Israel, am rupt Ăźmpărăția de la casa lui David, și ți-am dat-o ție, și n-ai fost ca robul Meu David, care a păzit poruncile Mele și a umblat după Mine din toată inima lui, nefăcĂąnd decĂąt ce este drept Ăźnaintea Mea. Tu ai făcut mai rău decĂąt toți cei ce au fost Ăźnaintea ta: te-ai dus să-ți faci alți dumnezei și chipuri turnate ca să Mă mĂąnii, și M-ai lepădat Ăźnapoia ta! De aceea, voi trimite nenorocirea peste casa lui Ieroboam, voi nimici pe oricine este al lui Ieroboam, fie rob, fie slobod Ăźn Israel, și voi mătura casa lui Ieroboam, cum se mătură murdăriile, pĂąnă va pieri" (1 Împărați 14:2-10).
Ce i-a cerut el soției lui? Să Ăźncerce să-l păcălească pe omul lui Dumnezeu, schimbĂąndu-și doar hainele. Continuarea am văzut-o. Dumnezeu l-a avertizat prin Ahia iar judecata lui Dumnezeu a venit peste casa lui Ieroboam.
M-am gĂąndit de multe ori la acest episod. CĂąt de grotesc a ajuns să fie Ieroboam! Cum a Ăźncercat să-l păcălească pe omul lui Dumnezeu cerĂąndu-i soției lui să-ți schimbe hainele. Frați și surori, Ăźnțelegem noi hidoșenia produsă de păcat Ăźn viața noastră? Venim Ăźn prezența lui Dumnezeu doar cu hainele schimbate, Ăźn schimb viețile rămĂąn aceleași. Credem că-l putem păcăli pe Dumnezeu astfel.
Nu pot să nu mă gĂąndesc că mulți soți care poartă numele de creștini sunt la fel ca Ieroboam. În casele lor, Ăźn loc să se pună accent pe sfințenie, curăție și transparență, se pune accent pe arta travesti-ului, adică cĂąt de bine pot să par ceea ce nu sunt de fapt. În cĂąte cămine soțul, Ăźn loc să cheme la pocăință și ascultare de Dumnezeu, Ăźnvață soția și copiii cum să ascundă și să minimalizeze păcatul?!
Fraților aveți un mare rol și o mare responsabilitate Ăźnaintea lui Dumnezeu. Dacă clădiți pe minciună și fățărnicie relațiile de familie veți culege roadele mai tĂąrziu. Nu fiți ca Ieroboam care să-și Ăźndemne soția la o viață dublă, Ăźn loc să se pocăiască amĂąndoi de viața lor păcătoasă. Ridicați altare ale sfințeniei Ăźn casele dvs. și nu ale unui creștinim fariseic, pentru că vine o zi Ăźn care masca este aruncată la pămĂąnt! Mi-aduc aminte de cuvintele pe care Ăźngerul le are pentru Biserica din Laodiceea: „te sfătuiesc să cumperi de la Mine... haine albe, ca să te Ăźmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale". Viața unui creștin ipocrit este viața unui creștin gol pe dinăuntru, a cărui rușine Ăźntr-o zi va fi dată pe față, rușinea unei vieți lipsite de prezența și puterea lui Dumnezeu.

3. DărĂąmarea credinței unei națiuni

Al treilea pas prin care diavolul s-a folosit de Ieroboam a fost distrugerea națiunii Israel. Au fost cĂąteva lucruri pe care Ieroboam le-a făcut pentru a Ăźndepărta inima poporului de Dumnezeu.

Primul lucru pe care el l-a făcut a fost acela să le ofere un alt dumnezeu, un dumnezeu fals Ăźnsă. Pentru ca poporul să nu mai meargă la Ierusalim să se Ăźnchine Ăźnaintea lui Dumnezeu la Templu, Ieroboam a construit doi viței de aur. Iată ce citim Ăźn capitolul 12 din această carte:
„Ieroboam a zis Ăźn inima sa: Împărăția s-ar putea acum să se Ăźntoarcă la casa lui David. Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim să aducă jertfe Ăźn Casa Domnului, inima poporului acestuia se va Ăźntoarce la domnul său, la Roboam, Ăźmpăratul lui Iuda, și mă vor omorĂź și se vor Ăźntoarce la Roboam, Ăźmpăratul lui Iuda. După ce s-a sfătuit, Ăźmpăratul a făcut doi viței din aur și a zis poporului: „Destul v-ați suit la Ierusalim; Israele! Iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului." A așezat unul din acești viței la Betel, iar pe celălalt l-a pus Ăźn Dan. Și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire" (1 Împărați 12:26-30).
Iată pĂąnă unde merge ipocrizia din inima unui om. Știți Ăźnsă ce-am citit Ăźn versetul 28? „După ce s-a sfătuit", ne spune CuvĂąntul lui Dumnezeu. Adică, Ieroboam a cerut sfatul unor ticăloși ca și el, oameni stricați și indiferenți față de voia lui Dumnezeu. „Creștinul" cu două fețe nu devine așa peste noapte. Ipocrizia sau fățărnicia spirituală se instalează Ăźn timp: azi puțin, mĂąine puțin mai mult, și tot așa pĂąnă cĂąnd Ăźntreaga inimă este acaparată de ipocrizie. Dar ca lucrul acesta să se ĂźntĂąmple, creștinul ipocrit Ăźși caută și anturaj pe măsură. Creștinul ipocrit Ăźși va căuta un anturaj și prieteni ca și el, oameni care să gĂąndească Ăźn același mod și care să vorbească la fel. Creștinul ipocrit niciodată nu va suporta să aibe drept prieten unul care să-i spună: „Vezi că acum ai greșit, aici ai spus o minciună, aici nu gĂąndești corect, aici ești părtinitor".
GĂąndește-te puțin: cu cine petreci cel mai mult timp? Care sunt „prietenii" tăi? Care sunt oamenii cu care te consulți, care te Ăźndrumă? Sunt oameni mai slabi ca tine? Îți place compania lor tocmai pentru că sunt așa? Ai mare grijă, pentru că nu tu Ăźi vei influența Ăźn bine, ci ei te vor influența Ăźn rău.
Mulți creștini ajung să se Ăźntrebe la un moment dat Ăźn viața lor: „Dar ce s-a ĂźntĂąmplat cu mine? Cum am ajuns Ăźn starea asta, pentru că eu nu am fost așa?" Unul din răspunsuri poate fi și acesta: „Spune-mi cu cine te-ai Ăźnsoțit, ca să-ți spun cine-ai ajuns". Ieroboam s-a Ăźnconjurat de păcătoși, de oameni fără frică de Dumnezeu, iar lucrul acesta l-a condus și pe el să fie un Ăźmpărat stricat și plin de fățărnicie spirituală.

Ieroboam Ăźnsă nu s-a oprit aici. Următorul pas, după oferirea unui dumnezeu fals a fost acela de-a oferi poporului său și niște preoți falși. CuvĂąntul lui Dumnezeu ne mai spune ceva despre acest Ăźmpărat:
„ Ieroboam a făcut o casă de Ăźnălțimi și a pus preoți luați din tot poporul, care nu făceau parte din fiii lui Levi" (1 Împărați 12:31).
Acest Ăźmpărat păcătos, pentru ca nimeni să nu-l mai mustre pentru păcatele lui „a pus preoți luați din tot poporul, care nu făceau parte din fiii lui Levi". Dumnezeu stabilise foarte clar ca seminția lui Levi să fie pentru totdeauna seminția din care urmau să iasă preoții. Ei erau puși de-o parte pentru lucrarea lui Dumnezeu Ăźncă de la naștere. Acum Ieroboam a schimbat rĂąnduiala lui Dumnezeu și a făcut el propriile lui reguli pentru ca astfel, puțin cĂąte puțin, poporul să uite de adevăratul Dumnezeu. Mai ĂźntĂąi viței de aur Ăźnaintea cărora poporul să se Ăźnchine și să strige: „Iată Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului". Apoi preoți stricați, pentru care preoția era o meserie, nu o chemare divină.

Al treilea pas spre o religie falsă sunt sărbătorile false. Iată ce citim Ăźn același pasaj: „A rĂąnduit o sărbătoare Ăźn luna a opta, Ăźn ziua a cincisprezecea a lunii, ca sărbătoarea care se prăznuia Ăźn Iuda, și a adus jertfe pe altar. Iată ce a făcut la Betel, ca să se aducă jertfe vițeilor pe care-i făcuse el. A pus Ăźn slujbă la Betel pe preoții Ăźnălțimilor ridicate de el. Și a jertfit pe altarul pe care-l făcuse la Betel, Ăźn ziua a cincisprezecea a lunii a opta, lună pe care o alesese după bunul lui plac. A hotărĂąt-o ca sărbătoare pentru copiii lui Israel, și s-a suit la altar să ardă tămĂąie" (1 Împărați 12:32-33). Pentru a-i face pe oameni să uite cu totul de adevăratul Dumnezeu a anulat sărbătorile poruncite de Dumnezeu și a instituit noi sărbători, sărbători care nu mai aveau nimic de-a face cu Ăźnchinarea poporului Ăźn fața adevăratului Dumnezeu.

Nu vi se pare cĂąt de asemănătoare este situația din vremea lui Ieroboam cu cea din zilele noastre? Uitați-vă Ăźn jur la imaginea creștinismului din zilele noastre. CĂąt de bine se aseamănă el cu religia poporului din zilele lui Ieroboam. Suntem un popor care avem o religie dar ne-am pierdut Dumnezeul. Avem sărbători, avem altare, avem preoți dar cu toate acestea suntem mai departe de Dumnezeu ca niciodată.
De ce s-au ĂźntĂąmplat toate acestea? Pentru că Ăźn inima noastră am permis să se strecoare minciuna Ăźmbrăcată Ăźntr-o foiță de adevăr. Am ajuns să credem cu toții că ne naștem creștini și că murim creștini, că e suficient să ai numele scris Ăźntr-un registru de Biserică, oricare ar fi numele ei, și toate problemele tale spirituale vor fi rezolvate, pentru că am ajuns să credem că un om ne poate rezolva problema sufletului printr-o rugăciune sau o slujbă. Pentru că am devenit creștini doar cu numele dar Ăźn viața cărora Întemeietorul creștinismului, Domnul Isus Cristos, demult nu mai are loc.

4. Criza de oameni ai lui Dumnezeu

Ce-i de făcut Ăźn asemenea situații? În toată această istorie a decăderii personale, familiale și naționale este un om care rămĂąne lĂąngă Dumnezeu, un far luminos, un slujitor care n-a făcut pactul cu diavolul: Prorocul Ahia. Nu sunt multe lucruri de zis despre el, pentru că nu ni se spun lucruri extraordinare despre el. Cel mai extraordinar lucru Ăźnsă este acela că a rămas lĂąngă Dumnezeu și a fost gata să meargă cu cuvĂąntul lui chiar și la Ăźmpărat, pentru că a fost un slujitor al lui Dumnezeu care nu s-a compromis Ăźn inimă.
Trăim vremuri Ăźn care se fac presiuni fantastice asupra fiecăruia dintre noi Ăźn vederea compromiterii noastre: compromiteri Ăźn viața personală, familială, la locul de muncă sau la școală, pentru o slujbă mai bună, pentru un cĂąștig ușor, pentru un trai mai bun. Nu uita, ești chemat să rămĂąi lĂąnă Dumnezeu Ăźn orice vreme. Nu te compomite pentru nici o ofertă a diavolului. Creștinul compromis imină este un creștin care a vĂąndut totul pentru 30 de arginți: și-a vĂąndut sufletul, și-a vĂąndut familia, și-a vĂąndut biserica, și-a vĂąndut Domnul. Ce fel de creștin ești și care este prețul tău? Nu uita, valoarea ta este prea mare pentru a te dărui altcuiva decĂąt Celui care a dat totul pentru ca tu să trăiești: Isus Cristos!

Alin Faur

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...TAMPLARIE ALUMINIU SI PVC...Vezi aici!