Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Inaltarea lui Isus la cer

Publicat la 2012-05-24 de Traian


La patruzeci de zile de la Ăźnviere, fiind Ăźn prezența ucenicilor pe Muntele Măslinilor, MĂąntuitorul Hristos S-a Ăźnălțat la cer. La zece zile de la acest eveniment, Duhul SfĂąnt a coborĂąt Ăźn inimile ucenicilor și a celorlalți credincioși din Ierusalim, fiind trimis de Dumnezeu Tatăl și de Hristosul Ăźnălțat.

Înălțarea Domnului declanșează o nouă dimensiune spirituală Ăźn viața oamenilor lui Dumnezeu. Evenimentul Ăźnălțării separă lucrarea MĂąntuitorului de lucrarea MĂąngĂąietorului, separă realizarea mĂąntuirii de aplicarea acesteia. Duhul SfĂąnt coboară pe pămĂąnt și cu ajutorul Lui apostolii Ăźncep evanghelizarea mondială, continuĂąnd Ăźn toată lumea, ceea ce MĂąntuitorul a Ăźnceput Ăźn Israel. Apostolii primesc calitatea de ,,martori”, cĂąmpul de slujire se Ăźntinde pĂąnă la ,,marginile pămĂąntului”, iar resursele pentru această mare lucrare se găsesc Ăźn ,,puterea primită la coborĂąrea Duhului SfĂąnt”. În felul acesta ia ființă Biserica, care crește și umple pămĂąntul. Toate aceste evenimente organizate de Dumnezeu Tatăl, realizate de Dumnezeul Fiul și aplicate de Dumnezeu Duhul SfĂąnt compun mĂąntuirea lui Dumnezeu, oferită Ăźn dar tuturor oamenilor. Aceasta este dovada faptului că Dumnezeu ne iubește. Aceasta este dovada faptului că păcatul este insuportabil pentru Dumnezeu. Aceasta este dovada faptului ca orice om poate fi mĂąntuit prin credință și pocăință, scăpĂąnd de moartea veșnică din iad.

Înălțarea Domnului se desfășoară Ăźn compania apostolilor și a Ăźngerilor lui Dumnezeu. De fapt, Ăźngerii și oamenii au fost prezenți Ăźn toate evenimentele realizării mĂąntuirii.

I. ANUNȚAREA MÂNTUIRII

Întruparea MĂąntuitorului este anunțată de Ăźngeri către Maria și logodnicul ei, Iosif. Mesajul acestui eveniment este faptul că Dumnezeu Își informează slujitorii, Ăźi călăuzește și Ăźi protejează Ăźntotdeauna.

II. ÎNTRUPAREA MÂNTUITORULUI

Un grup de păstori, care-și păzeau turmele noaptea pe cĂąmp, primesc vizita unui grup de Ăźngeri, care-i informează despre Ăźntruparea Domnului. Mesajul acestui eveniment vorbește despre faptul că Dumnezeu nu exclude din harul Său nici pe cei mai neĂźnsemnați dintre oameni.

III. MOARTEA MÂNTUITORULUI

În timp ce Domnul Se ruga Ăźn Ghetsimani, cuprins de chinuri ca de moarte, ucenicii adormiseră. Atunci un Ăźnger a venit să-L Ăźntărească. Mesajul acestei Ăźmprejurări este faptul că niciun copil al lui Dumnezeu nu va fi singur Ăźn necazurile vieții și Ăźn dificultățile slujirii.

IV. ÎNVIEREA MÂNTUITORULUI

Moartea, șaisprezece soldați Ăźnarmați, piatra de la intrarea Ăźn mormĂąnt și sigiliul roman nu au fost suficiente să Ăźmpiedice Ăźnvierea Domnului. Un Ăźnger a dat piatra la o parte și s-a așezat pe ea. Mesajul acestei minuni a fost faptul că Dumnezeu are ultimul cuvĂąnt, indiferent cĂąt de adĂąncă este groapa Ăźn care te afli.

V. ÎNĂLȚAREA MÂNTUITORULUI

În timp ce Hristos Se Ăźnalță la cer sub privirile mirate ale ucenicilor, doi Ăźngeri le aduce aminte că ținta lor este răpirea, cerul, dar pĂąnă atunci trebuie să primească puterea și să fie martori, pĂąnă la marginile pămĂąntului.

Luigi Mitoi

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MOBILIER, BICICLETE, HAINE, TERMOPANE, SALTELE...Vezi aici!