Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ghicirea este o urâciune înaintea lui Dumnezeu

Publicat la 2012-05-23 de Traian

Astăzi aproape fiecare radiou, post de tv, ziar Ăźși Ăźncep ziua de lucru prezentĂąnd programul horoscopic. Aproape fiecare cetățean Ăźși Ăźncepe ziua de lucru ascultĂąnd programul horoscopic și conducĂąndu-se după el. Tot mai mulți sunt cei ce apelează la ghicitori sau vrăjitori cu scopul de-ași rezolva probleme de business, căsătorie, familie, relații cu ajutorul ghicitorilor, neĂźnțelegĂąnd că apelează la forțele celui rău care Ăźi ține rob păcatului. ÎntĂąlnim Ăźn Chișinău panouri publicitare cu ghicitori care Ăźți vor prezice viitorul și sunt gata să te ajute să-ți rezolvi orice problemă din viata ta, și desigur că aceasta nu fără bani. Dar tot acești ghicitori și vrăjitori au și Biblia alături de ei, ascunzĂąndu-se Ăźn spatele ei apărĂąndu-și practicile lor scĂąrboase ĂźnșelĂąnd pe oameni. Cu cĂąt mai mult oamenii aplează la practicile ghicirii și vrăjitoriei Ăź-L Ăźndepărtează pe Dumnezeu din viața lor tot mai mult și mai mult ĂźnșelĂąndu-se singuri. Ce spune Ăźnsă Dumnezeu despre ghicire, vrăjitorie, citire Ăźn stele=horoscop, superstiții, etc.

Ghicirea nu este Ăźngăduită de către Dumnezeu.

Dumnezeu nu Ăźngăduie meșteșugul de ghicire, citire Ăźn stele, vestire a viitorului, horoscopul, etc. În cartea Deuteronom Moise readuce aminte toate poruncile poporului Israel care aveau să intre Ăźn țara promisă, Canaan unde trăiau popoare ce practicau ghicitul iar acum Dumnezeu ca și consecință le izgonește din țară.

Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor Ăźn stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descĂąntător, nimeni care să Ăźntrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să Ăźntrebe pe morți.  (Deut. 18:10-11)

Toată lista din textul de mai sus cu privire la ghicire și prezicerea viitorului este interzisă și condamnată de Dumnzeu. Expresia “să nu fie nimeni la tine” ne arată că Dumnezeu nu permitea nimănui din poporul Său să practice ghicitul. De ce?  Pentrucă


Ghicirea este o urĂąciune Ăźnaintea lui Dumnezeu.

Ghicirea era un obicei al neamurilor ce locuiau Ăźn țara Canaan, țară pe care Dumnezeu a dat-o Ăźn moștenirea poporului Israel. Vedem că Dumnezeu nu poate privi ghicirea sau vrăjitoria ca ceva bun ci ca o urĂąciune. CuvĂąntul “urĂąciune” Ăźnseamnă urĂąt, necurat sau pĂąngărit.

Căci oricine face aceste lucruri este o urĂąciune Ăźnaintea Domnului; și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții Ăźn totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc Ăźn stele și de ghicitori; dar ție, Domnul Dumnezeul tău nu-ți Ăźngăduie lucrul acesta. (Deut. 18:12-14)

Oricine practică ghicitul sau merge la cei ce ghicesc sau cred Ăźn semnificația horosopului este necurat Ăźnaintea lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri sunt o urĂąciune Ăźnaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu va pedepsi atĂąt pe cel ce practică aceste lucruri cĂąt și pe cel ce aleargă la cei ce practică aceste urĂąciuni.

Ghicirea este pedepsită de Dumnezeu. 

Ghicirea a adus pedeapsă pentru toate neamurile ce practicau aceste ocultisme Ăźn viața lor. Astfel vedem că cei din țara Canaan au fost toți omorĂąți și izgoniți afară din țară. În cartea Levitic 20:6-8 este scris:

Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morți și la ghicitori, ca să curvească după ei, Îmi voi Ăźntoarce Fața Ăźmpotriva omului aceluia, și-l voi nimici din mijlocul poporului lui.

Dumnezeu pedepsește pe cel ce practică meșteșugul de ghitic cĂąt și pe cel ce apelează la ghicire, citire Ăźn stele, horoscop, etc. În ochii lui Dumnezeu ghicitul este o curvie la adresa Lui. Cel ce practică aceste lucruri s-a dezis de Dumnezeu și de CuvĂąntul Său și a apelat la puterile Ăźntunericului. De multe ori cei ce ghicesc folosesc CuvĂąntul lui Dumnezeu, Biblia după care Ăźși ascund toate nelegiurile și fărădelegile. Vedem că Biblia condamnă păcatul ghicirii și vărjitoriei cu toate practicile ei. Pedeapsa lui Dumnezeu este clară, moartea.

În cartea 1 Samuel 28:7-8 este descris cazul Ăźmpăratului Saul care a apelat la ghicitori pentru a afla viitorul.

Atunci Saul a zis slujitorilor lui: „Căutați-mi o femeie care să cheme morții, ca să mă duc s-o Ăźntreb.” Slujitorii lui i-au zis: „Iată că Ăźn En-Dor este o femeie care cheamă morții.” Atunci Saul s-a schimbat, a luat alte haine și a plecat cu doi oameni. Au ajuns la femeia aceea noaptea. Saul i-a zis: „Spune-mi viitorul chemĂąnd un mort și scoală-mi pe cine-ți voi spune.” (1 Samuel 28:7-8)

Chiar dacă Saul știa că ghicitul este o urĂąciune Ăźnaintea lui Dumnezeu și este pedepsită a mers la cei ce cheamă morții ca să afle viitorul. Interesant este că Saul a fost acela care Ăźndepărtat din toată țara pe cei ce cheamă morții și pe cei ce ghiceau.

Samuel murise. Tot Israelul Ăźl plĂąnsese și-l Ăźngropaseră la Rama Ăźn cetatea lui. Saul Ăźndepărtase din țară pe cei ce chemau morții și pe cei ce ghiceau. – (1 Samuel 28:3)

Dumnezeu Ăźnsă anunță hotărĂąrea de pedeapsă lui Saul tocmai prin mortul la care apelase pentru a afla viitorul său.

Și chiar Domnul va da pe Israel Ăźmpreună cu tine Ăźn mĂąinile filistenilor. MĂąine, tu și fiii tăi veți fi Ăźmpreună cu mine, și Domnul va da tabăra lui Israel Ăźn mĂąinile filistenilor.” (1 Samuel 28:19)

Pentrucă Saul nu primise nici un răspuns din partea lui Dumnezeu dacă să meargă să lupte Ăźmpotriva Filistenilor sau nu a apelat la serviciile unei vrăjitoare care chema morții. Dumnezeu nu i-a răspuns lui Saul din cauza neascultării lui. Însă mortul pe care Ăźl chemase era Samuel proorocul lui Dumnezeu care i-a spus ca el și fiul său vor muri pe cĂąmpul de luptă, aceasta fiind pedeapsa pentru curvia și neascultarea lui față de Dumnezeu.

Ghicirea este un păcat Ăźnaintea lui Dumnezeu care este pedepsit  și consecințele pentru acest păcat se vor răspĂąndi nu doar peste cei ce le practică sau aleargă la ele dar peste o țară Ăźntreagă.

Dacă vi se zice Ăźnsă: „Întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc”, răspundeți: „Nu va Ăźntreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va Ăźntreba el pe cei morți pentru cei vii? La Lege și la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. El va pribegi prin țară, apăsat și flămĂąnd, și, cĂąnd Ăźi va fi foame, se va mĂąnia și va huli pe Împăratul și Dumnezeul lui, apoi, fie că va ridica ochii Ăźn sus, fie că se va uita spre pămĂąnt, iată, nu va fi decĂąt necaz, negură, nevoie neagră, și se va vedea izgonit Ăźn Ăźntuneric beznă. (Isaia 8:19-22)

Ghicirea este o hulă la adresa lui Dumnezeu și cel ce practică astfel de lucruri nu va avea decĂąt necaz, negură și va fi izgonit Ăźn Ăźntuneric beznă despre care ne scrie cartea Apocalipsa.

Dar, cĂąt despre fricoși, necredincioși, scĂąrboși, ucigași, curvari, vrăjitori, Ăźnchinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este Ăźn iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua.” (Apocalipsa 21:8)

Ghicirea este un păcat Ăźnaintea lui Dumneze și dacă nu este mărturisit și lepădat atunci va aduce pedeapsa cu sine, moarte, necaz, Ăźntuneric beznă. Dar este o speranță pentru cei ce practică aceste lucruri urĂąte, și aceasta este pocăința. Dumnezeu nu ține Ăźn seamă vremurile de neștiință ci Ăźndeamnă toți oamenii de pretutindeni să se Ăźmpace cu El prin jertfa Domnului Isus Hristos care a murit pentru păcatele noastre.  

Voi să vă sfințiți căci Eu sunt sfĂąnt.

Am văztu clar că Dumnezeu nu acceptă nici pe cel ce se Ăźndeletnicește cu ghicirea sau vrăjitoria cĂąt nici pe cel ce apelează la aceste practice păcătoase. Dumnezeu nu ne lasă Ăźn necunoștință ci a hotărĂąt un mijloc prin care să ne transmită cuvintele lui Dumnezeu. Astfel Ăźn cartea Deuteronom 18:15-16 este scris:

Domnul Dumnezeul tău Ăźți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine: să ascultați de el! Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, Ăźn ziua adunării poporului, cĂąnd ziceai: „Să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor.” (Deuteronomul 18:10-16)

Proorocul era persoana aleasă de Dumnezeu ce transmitea Ăźntocmai cuvintele lui Dumnezeu pentru poporul Său. Astfel Dumnezeu de-a lungul anilor a vorbit poporului Său prin gura proorocului răspunzĂąnd la cererile făcute de popor. Însă la sfĂąrșitul zilelor Dumnezeu ne-a vorbit odată și pentru totdeauna prin Fiul Său, care a venit și a luat păcatul nostru asupra Sa ca noi să primim Ăźn dar iertarea păcatelor și viață veșnică.

După ce a vorbit Ăźn vechime părinților noștri prin proroci, Ăźn multe rĂąnduri și Ăźn multe chipuri, Dumnezeu, la sfĂąrșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. (Evrei 1:1-2)

Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul Său la sfĂąrșitul zilelor: “Astăzi dacă auziți cuvĂąntul lui nu vă Ăźmpietriți inimile, ci pocăiți-vă.” Mesajul adus de Domnul Isus Hristos ține de mĂąntuirea noastră. Mai mult decĂąt cunoașterea viitorului vieții noastre avem nevoie de pocăința oferită prin jertfa Domnului Isus Hristos. 

Ce ar trebuie noi să facem ca să Ăźi fim pe placuți lui Dumnezeu? Psalmul 145:18-21 scrie:

Domnul este lĂźngă toți cei ce-L cheamă, lĂźngă cei ce-L cheamă cu toată inima. El Ăźmplinește dorințele celor ce se tem de El, le aude strigătul și-i scapă. Domnul păzește pe toți cei ce-L iubesc, și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului, și orice făptură să binecuvĂąnteze Numele Lui cel sfĂąnt Ăźn veci de veci!

Dacă Ăźl chemăm pe Domnul Isus Hristos cu toată inima noastră El ne va auzi și ne va răspunde la rugăciunile noastre. Ceea ce se cere de la mine este să mă tem de Domnul Dumnezeu și să vestesc laudele Domnului, să vestesc CuvĂąntul Domnului ca numele lui Cel SfĂąnt să fie binecuvĂąntat pretutundeni.   

Dumnezeu ne cheamă la sfințenie, de aceea dacă ai apelat la mijloacele de ghicire, horoscop, vrăjitorie ai hulit Ăźnaintea lui Dumnezeu și ai luat numele Lui Ăźn deșert și ai nevoie de iertare.  Cere-ți astăzi iertare de la Cel ce este bun și credincios să ne ierte fărădelegile noastre.
sursa.fii credincios

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MOBILIER, BICICLETE, HAINE, TERMOPANE, SALTELE...Vezi aici!