Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Lupta cu păcatele din obișnuință

Publicat la 2012-05-10 de Traian


Este un adevăr valabil pentru toți creștinii ca există unele păcate care ne acaparează ușor, după cum este adevărat că Ăźn general păcatul ne Ăźncolțește cu ușurință. Nu toate păcatele reprezintă ceea ce numim păcatele care ne Ăźnfășoară sau păcatele care nu atacă constant: păcatele noastre din obișnuință; păcatele pe care le comitem, apoi le mărturisim și apoi le săvĂąrșim din nou, apoi le mărturisim, și le săvĂąrșim, și le mărturisim iarăși, și continuăm pe acest drum Ăźn viețile noastre. Anumite păcate intra Ăźn această categorie, dar Ăźn general toate păcatele par să aibă influență asupra noastră. Și poate vă voi putea ajuta să Ăźnțelegeți acest adevăr, prezentĂąndu-vă trei simple idei despre păcat:

1. Păcatul are o mare putere asupra firii noastre pămĂąntești (cărnii)

Motivul pentru care ne Ăźnfășoară atĂąt de ușor se datorează puterii, tăriei, forței sale. El exercită o puternică influență asupra voinței noastre, asupra simțurilor noastre, asupra sentimentelor noastre. Rareori ne sugerează anumite lucruri, aproape Ăźntotdeauna comandĂąndu-ni-le. Rareori conduce, de cele mai multe ori Ăźmpinge de la spate, forțează.
Galateni 5:17 spune: "Firea pămĂąntească poftește Ăźmpotriva Duhului. Sunt lucruri potrivnice unul celuilalt, așa ca nu puteți face ceea ce vreți". Capul de pod, pe care păcatul Ăźl are Ăźn puterea sa, este firea pămĂąntească și păcatul exercită o putere copleșitoare, covĂąrșitoare Ăźmpotriva firii noastre. Este o foarte puternica forța și găsește Ăźn firea pămĂąntească un aliat foarte supus, un mediu receptiv.

2. Păcatul ne Ăźnfășoară ușor pentru că este atĂąt de aproape.
Mai mult decĂąt forțĂąndu-și cu putere drumul dinafară spre firea noastră, el Ăźși croiește drum Ăźn firea noastră, ca și cum ar fi Ăźnăuntrul nostru, Ăźn fiecare fibră. Este foarte aproape; de fapt, se află Ăźn ființa noastră. Poți deveni călugăr și locui izolat Ăźntr-o peșteră și tot vei avea de-a face cu păcatul. Ieremia 13:23 spune: "Poate un Etiopian să-și schimbe pielea, sau un pardos să-și schimbe petele? Tot așa, ați putea voi să faceți binele, voi, cari sunteți deprinși să faceți răul?" Înțelesul fiind: nu vă puteți schimba starea de păcătoșenie spirituală, care este o parte a vieții voastre, așa cum nici leopardul nu-și poate schimba petele, sau etiopianul culoarea pieii. Este o parte din ceea ce sunteți. Păcatul este foarte puternic și Ăźși găsește un aliat supus Ăźn firea voastră pămĂąntească, pentru ca firea este căzută și firea Ăźnsăși are Ăźnclinație spre păcat. Păcatul este foarte aproape. Inima voastră, spune Ieremia 17:9, "este Ăźnșelătoare". "Este nespus de Ăźnșelătoare și deznădăjduit de rea."
Există un al treilea motiv care face ca păcatul să ne Ăźnfășoare cu ușurință și acesta este:

3. Păcatul nu rămĂąne izolat, ci se amestecă Ăźn toate motivațiile și acțiunile noastre.

Păcatul este puternic. Păcatul este aproape, pentru că se află Ăźn noi. Și categoric, nu rămĂąne izolat. Nu poți trage o linie și spune: "Uite, aici se termină neprihănirea mea și de aici Ăźncepe păcătoșenia." Păcatul are un mod specific de a se strecura Ăźn țesătura tuturor Ăźndatoririlor noastre, motivațiilor noastre, gĂąndurilor noastre, acțiunilor noastre. El Ăźncolțește scopurile și planurile noastre; de fapt, se strecoară chiar și Ăźn cele mai bune fapte ale tale. Chiar și cele mai bune fapte ale tale nu sunt purificate de păcat. Păcatul este Ăźntrețesut Ăźn viețile noastre. În Romani 7, Pavel izbucnește: "O, nenorocitul de mine!" De ce? Pentru că oricĂąt aș Ăźncerca, nu mă pot depărta de păcat.

Astfel, păcatul este foarte puternic și aproape - chiar Ăźnăuntrul nostru; de asemenea, păcatul nu este izolat, ci amestecat Ăźn toate. Este Ăźntrețesut cu toate, Ăźn viețile noastre. Cel mai bun lucru pe care Ăźl putem face este cumva corupt, Ăźntr-o privință, mai mult sau mai puțin, de o pată de ĂźncăpățĂąnare, de plăcere egoistă, de mĂąndrie, de neprihănire de sine, de lăcomie, sau de orice altceva. Și astfel devenim ușor de Ăźnfășurat, și cum am spus, sunt anumite păcate care ne Ăźnfășoară mai ușor decĂąt altele. Dar dacă avem de gĂąnd să fim creștinii pe care Ăźi dorește Dumnezeu, acest verset spune: "Să lăsam la o parte păcatul care ne Ăźnfășoară ușor". Îndepărtați-l, părăsiți-l. Acum vine Ăźntrebarea: "Cum să facem aceasta?" Nu este prima oară cĂąnd ni s-a cerut să facem aceasta:

2 Corinteni 7:1 spune: "Să ne curățim de orice Ăźntinăciune a cărnii". Efeseni 4:22 spune: "Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele Ăźnșelătoare ".. Romani 6:12 spune: "Nu lăsați păcatul să mai domnească Ăźn trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui". 1 Petru 2:1 spune: "Lepădați orice răutate", iar vesetul 11: "Feriți-vă de poftele firii pămĂąntești, care se războiesc cu sufletul".

Deci, foarte des ni se spune sa părăsim păcatul. Întrebarea este: "Cum să facem aceasta?".
Dintr-un punct de vedere practic știm, Ăźntr-adevăr, că este lucrarea Duhului și, dacă umblați Ăźn Duhul, nu veți Ăźmplini poftele cărnii. Avem pentru aceasta toată credința Ăźn Duhul SfĂąnt, și totuși mai este o responsabilitate care ne revine cĂąnd ne predăm Duhului. Cum putem părăsi păcatul? Înainte de a răspunde acestei Ăźntrebări, permiteți-mi să vă sugerez că acum este un moment potrivit pentru această discuție.

Presupun că este tipic pentru mulți creștini, dacă nu pentru majoritatea, să vină la Cina Domnului și să-și mărturisească păcatele, pentru a lua parte la Cină și a nu fi judecați, așa cum ne-a avertizat Pavel. Așa că avem tendința să venim aici, poate, cu păcatele noastre acumulate de cĂąnd am avut ultima comuniune, sau de ultima oară de cĂąnd ne-am mărturisit păcatele cu adevărat, dar cu foarte puțină schimbare Ăźn modul nostru de a păcătui; și aceasta deoarece, Ăźn timp ce vrem sa ne mărturisim păcatele și avem Ăźncredere că El este credincios și drept să ne ierte, nu facem pașii, pașii necesari să trăim Ăźn așa fel ca de fiecare dată cĂąnd venim aici, povara păcatului să fie mai mică, lista să fie mai scurtă pentru că ne Ăźngrijim de aceasta zi de zi. Părăsim păcatul; noi nu-l mai acumulăm Ăźn aceeași măsură, ĂźnlăturĂąndu-l, Ăźn Hristos, primind iertarea Sa Ăźn acele minunate momente de mărturisire, dar nevăzĂąnd nici o diminuare a păcatului Ăźn rutina zilnică a vieții noastre.

Așa că haidem, Ăźn această zi, cĂąnd venim sa ne despovărăm de păcatul adunat și să-l mărturisim și să ne Ăźmpăcăm inimile cu Dumnezeu, să facem un legămĂąnt, și de asemenea să ne luăm angajamentul de a Ăźncepe un nou tip de viață Ăźn care să facem pași mari, să facem pașii mari necesari pentru a părăsi păcatul. Un act preventiv, nu un simplu act de remediere al mărturisirii. Permiteți-mi să vă ofer cĂąteva principii care vă vor ajuta Ăźn a părăsi păcatul.

1. Nu subestimați gravitatea păcatului vostru.

Cred ca principalul motiv pentru care nu tratăm păcatul cu tărie și fermitate este pentru că Ăźi subestimăm gravitatea - Ăźn fața lui Dumnezeu, față de Dumnezeu, față de noi, față de cei cu care avem părtășie, față de biserică, față de necredincioși. Păcatul nostru ne fură bucuria; păcatul nostru ne distruge părtășia cu Dumnezeu; păcatul nostru ne diminuează rodnicia; păcatul nostru ne lipsește de pace; păcatul nostru face serviciul nostru nefolositor; păcatul nostru ne micșorează eficacitatea Ăźn evanghelizare; păcatul nostru ne stĂąnjenește rugăciunile; păcatul nostru atrage pedeapsa lui Dumnezeu. Avem nevoie să Ăźnțelegem seriozitatea păcatului nostru. El violează Ăźn primul rĂąnd și mai ĂźntĂąi de toate relația noastră cu Domnul.

Una din cele mai tragice zile din istoria Angliei a fost 17 august 1662. O zi tragică pentru că a fost ultima zi cĂąnd anumiți pastori au putut predica congregațiilor lor, Ăźnainte de a fi exilați. Unii dintre ei și-au pierdut viețile, unii au fost exilați din Anglia Ăźn alte țări. Ceea ce a precipitat lucrurile a fost ceva numit Actul de Conformare. De-a lungul anilor se dezvoltase Ăźn Anglia un grup de predicatori și un grup de biserici care erau numite Non-conformiste, deoarece nu subscriseseră la toate ritualurile și ceremoniile Bisericii Anglicane și nici nu-și limitau Ăźnchinarea la Cartea de Rugăciune Comună. Ei erau concentrați mai mult asupra creștinismului biblic; ei erau concentrați mai mult asupra Ăźnvățării doctrinei corecte; ei erau concentrați mai mult asupra Ăźnchinării lui Dumnezeu Ăźn Duh și Adevăr și astfel erau cunoscuți ca Non-conformiști. Mulți dintre voi Ăźi știți sub numele de Puritani.

Ei nu s-au conformat restricțiilor Bisericii Anglicane, care, desigur, a neglijat CuvĂąntul lui Dumnezeu și Evanghelia - Ăźn cea mai mare parte, și așa a fost adoptată o lege care i-a pus Ăźn ilegalitate. Doua mii cinci sute dintre preoții lor au fost exilați fiindu-le interzis să predice. Trei mii de non-conformiști au fost uciși și 60.000 de familii au fost separate. Totul a intrat Ăźn atenție Ăźn 17 august 1662, pentru că a fost ultima duminică Ăźn care acești predicatori non-conformiști au putut predica Ăźn bisericile lor. În ultimele două săptămĂąni am citit o carte numita "Adio predici". Este o compilație a 24 de predici ținute Ăźn acea zi. Predici ale unui pastor care nu avea să-și mai vadă niciodată credincioșii: unii din ei au murit Ăźn exil; unii s-au Ăźntors mai tĂąrziu. Dar acesta a fost sfĂąrșitul lucrării lor și acest groaznic, groaznic lucru avea să fie făcut, acest groaznic act de persecuție și ei aveau să fie deposedați. Bisericile Ăźi pierdeau ca pastori; nu avea sa fie nimeni care să Ăźi Ăźnlocuiască iar ei aveau să fie trimiși Ăźn exil. Este foarte interesant să vezi abordarea lor, să auzi predicile lor, să vezi și să auzi ceea ce aveau cu adevărat Ăźn inima. Nici una din predicile pe care le-am citit nu a fost slujitoare de sine. Nici una nu a condamnat, cu adevărat, guvernul, pentru ce a făcut. Nici una nu a fost răzbunătoare, nici nu a răsplătit cu aceeași monedă. Toate au avut o idee comună. Toate au mers Ăźn jurul acestei idei: "Aceasta este voia lui Dumnezeu. Noi acceptăm voia lui Dumnezeu. Suferim cu bucurie Ăźn Hristos și cea mai mare grijă a noastră este ceea ce se va ĂźntĂąmpla cu voi."

Una din predici m-a impresionat, fiind extrem de puternică, predicată de un ogm numit Calamy. El a făcut o declarație Ăźn predica sa, care m-a copleșit; el a spus oamenilor săi: "Voi ați experimentat o calamitate. Acesta este un lucru dezastruos, un eveniment dezastruos", dar după aceasta el a spus: "Se află mai mult rău Ăźn cel mai mic păcat, decĂąt Ăźn cea mai mare calamitate". Mai apoi a spus: "Este mai mult rău Ăźn cel mai mărunt păcat decĂąt Ăźn cea mai mare nenorocire". Este profund. Îți privești viața și Ăźn general suferi pentru calamitățile trăite, suferi pentru nenorocirile trăite, dar ești tolerant cu păcatele tale. Nu Ăźnțelegi ceea ce omul acela a Ăźnțeles: "Se află mai mult rău Ăźn cel mai mărunt păcat, decĂąt Ăźn cea mai mare calamitate". Un dezastru, o nenorocire, nu implică Ăźn mod necesar păcatul. Păcatul este păcat. Tratează-ți păcatul Ăźn mod serios el Ăźl dezonorează pe Dumnezeu; el abuzează de milă; el disprețuiește harul; el se bazează pe iertare; el murdărește Ăźnchinarea, serviciul și părtășia. El pătează, atacă, otrăvește și distruge orice este bun și sfĂąnt.
În al doilea rĂąnd, un alt principiu necesar a fi Ăźnțeles, dacă aveți de gĂąnd să părăsiți păcatul:

2. Propuneți-vă cu hotărĂąre și promiteți-I lui Dumnezeu să nu păcătuiți.
Luați un legămĂąnt solemn și spuneți: "Doamne, nu vreau să păcătuiesc. Nu vreau să calc legea Ta, nu vreau să Ăźntristez Duhul Tău, nu vreau să aduc dezonoare Numelui Fiului Tău pe care-l port". Psalmistul a făcut aceasta Ăźn Psalmul 119:106, "Jur, și mă voi ține de jurămĂąnt, că voi păzi legile Tale cele drepte". Dacă nu veți lua această hotărĂąre Ăźn viețile voastre, veți vedea ca este mult mai ușor sa fiți Ăźnfășurați de păcat. De fapt, am credința că acest tip de ideal spiritual, această afirmație hotărĂątă, se află la baza unei vieți de sfințenie, și pĂąnă nu faceți acest legămĂąnt conștient Ăźn fața Domnului, vă veți lupta cu aceleași lucruri iar și iar și veți fi Ăźnvinși.

Un foarte important verset, versetul 32, se află Ăźn Psalmi, Psalmul 119: "Alerg pe calea poruncilor Tale, căci Ăźmi scoți inima la larg" (Ăźmi lărgești inima). Este o minunată imagine: "Alerg pe calea poruncilor Tale, pentru ca vei lărgi inima mea" Și Ăźnseamnă că voi alerga pe calea supunerii, deoarece am o inimă care să facă aceasta. Începe Ăźn inima. Este ca un alergător o foarte clară ilustrare. Un bun alergător, un alergător pe distanță mare, un alergător de rezistență, un maratonist, de foarte multe ori are un mușchi cardiac mărit, datorită dezvoltării extraordinare a capacității lui de a alerga și fortificării inimii, pentru a putea pompa tot necesarul pentru acest corp, dincolo de limitele normale. Un bun alergător poate alerga Ăźn felul Ăźn care o face, datorită unei inimi lărgite, iar Psalmistul spune: "Alerg pe calea poruncilor tale, pentru că ai lărgit inima mea. Tu mi-ai dat o inima pentru supunere". Acesta este felul de ideal (scop) absolut esențial.

Vedeți, este o mare diferență Ăźntre păcatul care locuiește Ăźn noi și păcatul Ăźntreținut de noi. Este o mare diferență Ăźntre păcatul rămas și păcatul adăpostit sau păcatul păstrat. A părăsi păcatul Ăźnseamnă a plănui și promite lui Dumnezeu să ne supunem o promisiune fermă. Îți promit, mă voi supune Ție!
Există o a treia componentă Ăźn acest legămĂąnt de a părăsi păcatul și aceasta este:

3. Fiți neĂźncrezători Ăźn propria spiritualitate.

Pavel a spus Ăźn felul următor: "Cel care stă Ăźn picioare să fie atent ca nu cumva să cadă". Iov 31:1, Iov spune: "Făcusem un legămĂąnt cu ochii mei, și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare." El a spus, trebuie să fiu atent unde mă uit, pentru că nu am Ăźncredere Ăźn mine. Proverbe 4:23 spune: "Păzește-ți inima mai mult decĂąt orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții". Este o anumită stare de veghe; trebuie să veghezi asupra mișcărilor subtile ale păcatului Ăźnăuntrul presupusei tale spiritualități. Inima voastră este, așa cum am spus deznădăjduit de rea, nespus de Ăźnșelătoare, iar Satana este deznădăjduit de rău și nespus de Ăźnșelător. Pornirile seducătoare ale propriei voastre inimi pot fi create Ăźn momentele celei mai Ăźnalte presupuse trăiri spirituale. Fiți suspicioși asupra propriei spiritualități nu aveți Ăźncredere Ăźn ea. Pricepeți că Ăźn lipsa harului lui Dumnezeu, ați cădea Ăźn oricare și Ăźn toate păcatele și ca puteți fi Ăźnșelați atĂąt de ușor.

4. Opuneți-vă primelor porniri ale cărnii și plăcerilor ei.
Nu Ăźncercați să opriți procesul aproape de sfĂąrșit; opriți-l de la Ăźnceput. Iacov ne arăta următorul proces: oamenii sunt tentați cĂąnd sunt duși și ademeniți de propriile pofte, "Apoi pofta, cĂąnd a zămislit, dă naștere păcatului". Deci doriți să stopați păcatul Ăźn momentul conceperii nu Ăźncercați să-l opriți Ăźn momentul nașterii. Doriți să opriți păcatul la concepere, nu după ce a fost conceput și a parcurs o perioadă de graviditate (dacă vreți) și acum este pe punctul de a da naștere păcatului. Nu Ăźncercați să-l opriți Ăźn acest stadiu. Rezistați și opuneți-vă primelor porniri ale cărnii și plăcerilor ei. Păcatul vine spre voi promițĂąnd plăcere. Amintiți-vă din primul moment: scopul meu este nu să-mi fac plăcere, ci să-L mulțumesc pe Domnul.
Există un al cincilea principiu și acesta este:

5. Meditați asupra CuvĂąntului.

Este un verset minunat, versetul 31 al Psalmului 37, pe care ar fi bine să-l notați. Psalmul 37:31 este puțin mai obscur decĂąt altele, dar este extrem, extrem de important. Ascultați ce spune: "Legea Dumnezeului său este Ăźn inima lui; și nu i se clatină pașii". CĂąnd o inimă este controlată de cuvĂąnt, pașii nu se clatină. Un alt text mai familiar, asupra aceleiași teme, totodată unul minunat Ăźn această privință, este Psalmul 119; și vă amintiți că acest Psalm Ăźncepe chiar din prima parte a celor 176 de versete cu aceste cuvinte, Ăźn versetul 9 al Psalmului 119: "Cum Ăźși va ține tĂąnărul curată cărarea?" Cum puteți lăsa păcatul la o parte? Cum puteți cĂąștiga această bătălie? "ÎndreptĂąndu-se după CuvĂąntul Tău". Păzind cărarea cu Scriptura.

Este lucrarea constantă a CuvĂąntului lui Dumnezeu care Ăźncepe să umple mintea și să controleze gĂąndirea și numai aceasta devine tăria și resursa din noi care poate rezista impulsurilor inițiale ale firii pămĂąntești. "Cum Ăźși va ține tĂąnărul curată cărarea?" ȚinĂąndu-și inima complet supusă și păzită de CuvĂąntul lui Dumnezeu. Apoi Ăźn versetul 10: "Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale. StrĂąng (ascund, țin) CuvĂąntul Tău Ăźn inima mea ca să nu păcătuiesc Ăźmpotriva Ta." La Scriptura trebuie să medităm.

Meditați la CuvĂąntul lui Dumnezeu. Întotdeauna studiați CuvĂąntul, studiind CuvĂąntul, ĂźnvățĂąnd CuvĂąntul, ĂźnvățĂąnd CuvĂąntul, meditĂąnd asupra CuvĂąntului pe măsură ce Ăźnțelegeți CuvĂąntul umplĂąndu-vă, astfel ĂźncĂąt "Să locuiască Ăźn voi din belșug" (Coloseni 3:16). Veți afla că el vă controlează. Și cĂąnd aveți vreun fel de atitudine păcătoasă sau acționați păcătos, CuvĂąntul lui Dumnezeu va lucra ca o piedică. CĂąnd simțiți impulsul adevărului pe care-l cunoașteți, meditați la aceasta, nu la ispitele cărnii și ale plăcerilor sale. Așa că vegheați la subtilitățile păcatului și nu aveți Ăźncredere Ăźn propria spiritualitate. Rezistați și opuneți-vă primelor porniri ale cărnii și dorințelor ei de a-și face propriile-i plăceri, și meditați la CuvĂąnt CuvĂąntul sădit Ăźn voi care vă poate mĂąntui sufletele.

6. Pocăiți-vă imediat de greșelile voastre
În Matei 26:75 se spune că, Petru, fiind Ăźn mod evident conștient de păcatul său la cĂąntatul cocoșului, "A ieșit afară și a plĂąns amarnic". Este ceva demn de admirat Ăźn aceasta. Îl dezaprobăm, pe buna dreptate, pe Petru pentru greșeala sa, dar, de asemenea, trebuie să-l onorăm și respectăm pentru imediata imediata sa remușcare. Pocăiește-te imediat de greșelile tale și Ăźntoarce-te la locul de confesiune. Pocăința nu este numai să spui: "Îmi pare rău Doamne, iartă-mă." Este să spui: "Îmi pare rău Doamne, iartă-mă și nu vreau să mai fac aceasta niciodată." Acesta este tipul de pocăință adevărată. Dacă acel al treilea element nu se află acolo, atunci nu-l păcăliți pe Dumnezeu Ăźn legătură cu nevinovăția sau lipsa de nevinovăție.

CĂąnd vă mărturisiți păcatele și spuneți: " Îmi pare rău că am făcut aceasta, Te rog iartă-mă nu vreau să mai fac acest lucru niciodată", numiți-l, specificați care este acel lucru. Lăsați inima voastră și chiar urechile să audă numele acelui păcat, pentru a dezvolta Ăźn inima voastră un grad Ăźnalt al responsabilității Ăźn fața lui Dumnezeu, prin numirea chiar a acelui păcat pentru care El vă face responsabil să nu-l comiteți iarăși. Așa vă dezvoltați responsabilitatea; Ăźn acest fel vă dezvoltați teama de Domnul. Dacă vă opriți Ăźn a numi acel păcat, e pentru că vreți să-l comiteți din nou; și este și așa destul de grav să păcătuiți fără a avea responsabilitatea Ăźn fața lui Dumnezeu de a-I spune că nu ați vrut s-o faceți și să Ăźncălcați ceea ce I-ați spus. Astfel vreți sa păcătuiți numai o dată, decĂąt să păcătuiți de două ori; de aceea nu doriți să vă numiți păcatul. Pentru că atunci nu sunteți vinovați numai de a păcătui din nou, dar și de a fi ipocriți Ăźnaintea lui Dumnezeu. Adevărata pocăință va numi păcatul; Ăźl va specifica. Pocăiți-vă imediat de greșelile voastre.

7. Rugați-vă neĂźncetat pentru ajutorul divin

Efeseni 6:18, după ce toata armura este pusă pentru bătălia cu Satana și demonii, după ce au fost făcute toate pregătirile de război, iar războiul Ăźmpotriva lui Satana și a forțelor sale este angajat, spune: "Rugați-vă Ăźn toată vremea, cu tot felul de rugăciuni și cereri." Isus a spus discipolilor Săi: "Vegheați și rugați-vă pentru că nu știți cĂąnd veți intra Ăźn ceasul ispitei ". "Devotați-vă rugăciunii" (Coloseni 4:2) "fiind stăruitori Ăźn ea". Nu luptați cu dușmanul bazĂąndu-vă pe voi Ăźnșivă. CĂąnd angajați lupta rugați-vă, invocĂąnd ajutorul.

Dar chiar Ăźn faza preliminară, cred cu tărie că rugăciunea anticipativă este de mare folos. Aveți nevoie să vă Ăźncepeți ziua cu : "Doamne, acesta este felul Ăźn care ne-ai Ăźnvățat să ne rugăm: 'Și nu ne duce pe noi Ăźn...'" În ce? "' Ăźn ispită și ne ferește de cel rău.' Doamne, te rugăm, astăzi condu-ne departe de ispită te rugăm, Doamne, ferește-ne de cel rău." Trebuie să vă pregătiți tirul rugăciunilor Ăźnainte ca ispititorul să apară, Ăźnainte ca firea pămĂąntească să Ăźnceapă să iasă la iveală și să ademenească.

8. Stabiliți relații cu alți credincioși, față de care să dați socoteală.

"Purtați-vă poverile unul altuia" spune Pavel Ăźn Galateni 6, "și așa Ăźmpliniți legea lui Hristos". Suntem cu toții Ăźn aceeași barcă, oameni buni. Toți ne luptăm pe același drum și avem nevoie unii de alții. "Chiar dacă un om ar cădea deodată Ăźntr-o 'paraptoma' (o greșeală, un păcat, o Ăźncălcare a legii), voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blĂąndeții. Fiecare să se cerceteze pe el Ăźnsuși, ca să nu fiți ispitiți. Purtați-vă sarcinile unii altora." Toți trecem prin acestea Ăźmpreună. Poți fi tu cel care cazi de data aceasta; data viitoare pot cădea eu, dar doar Ăźntre noi, ne vom ține unul pe celălalt responsabili pentru a trăi cu sfințenie. Și pentru că a venit vorba, după părerea mea, cel mai important factor Ăźntr-o căsătorie creștină este intensa, și intima, și spirituala responsabilitate cu privire la păcatul care există la acest nivel. Acesta este o foarte, foarte importantă rațiune a căsătoriei creștine.

Am credința că ar trebui să fie Ăźn toate sensurile un Ăźnalt nivel de responsabilitate spirituală Ăźntre un soț și o soție, pentru fiecare aspect al vieții lor Ăźn acea căsnicie. Cea mai intimă cunoaștere a vieții mele spirituale, Ăźn afara lui Dumnezeu Însuși, este Ăźn mintea și inima soției mele. Cea mai intimă cunoaștere a vieții ei spirituale și luptei Ăźn calitate de creștin, Ăźn afara lui Dumnezeu Însuși, este Ăźn mintea și inima mea. Noi ne cunoaștem unul pe celălalt, mai bine decĂąt oricine altcineva din lume. Acolo se află cel mai Ăźnalt nivel de responsabilitate spirituală pentru mine și pentru ea. Nimeni Ăźn afară de Dumnezeu Însuși nu mă ține răspunzător pentru ce sunt față de voi și față de Domnul, așa cum o face ea și invers, și aceasta este ceea ce face o căsătorie creștină cu adevărat creștină și cu adevărat diferită.

Acesta este cel mai Ăźnalt nivel de responsabilitate. Dar dincolo de acesta, sunt alte relații Ăźn care vă implicați, care pot fi foarte, foarte Ăźntăritoare pentru viața voastră spirituală. Doriți oameni Ăźn jurul vostru care să vă ridice, nu să vă tragă Ăźn jos. Doriți oameni Ăźn jurul vostru, asociați cu voi ca prieteni și co-lucrători apropiați, care vor vedea eșecurile voastre așa cum și voi le veți vedea pe ale lor, care să vă iubească Ăźn acest proces, să vă ridice și să vă ceară să vă ridicați la cele mai Ăźnalte standarde.

Așadar, cum veți ajunge la punctul de a da la o parte păcatul, care atĂąt de ușor vă Ăźnfășoară și Ăźn special acelea care vă ispitesc cel mai mult, Ăźn care aveți tendința de a cădea iar și iar? Mai ĂźntĂąi de toate Ăźnțelegeți că păcatul este puternic. Este aproape, chiar Ăźn voi și se Ăźmpletește cu totul Ăźn ființa voastră. Și pentru a lupta cu el, trebuie să-i Ăźnțelegeți gravitatea; trebuie sa-I promiteți lui Dumnezeu să nu păcătuiți; trebuie să vegheați cu atenție propria voastră slăbiciune spirituală; nu aveți Ăźncredere Ăźn spiritualitatea voastră. Trebuie să rezistați primelor porniri ale păcatului Ăźn firea voastră; trebuie să cugetați asupra CuvĂąntului; trebuie să vă pocăiți imediat de greșelile făcute; trebuie să stăruiți Ăźn rugăciune și dependență față de puterea lui Dumnezeu și să stabiliți relații intime de responsabilitate spirituală.

Aș spune ca nu este loc mai bun de a Ăźncepe acest tipar de viața decĂąt aici, la Cina Domnului. Ne aflăm aici nu numai să ne descărcăm poverile cu păcate pe care le-am acumulat, pentru care vom fi iertați, ci sper că suntem aici să o luăm de la capăt pe o nouă cărare care ne va aduce aici data viitoare cu o povară mai mică și o listă mai scurtă. Poate că suma tuturor acestora se află aici Ăźn Evrei, capitolul 12, Ăźn acele minunate și magnifice cuvinte, versetul 2: "Să ne uitam țintă la Isus, căpetenia și desăvĂąrșirea credinței noastre." Ascultați, El este unul care nu a căzut niciodată Ăźn lupta Ăźmpotriva păcatului. "El a fost ispitit Ăźn toate ca și noi, dar El a fost găsit fără păcat". Nu a căzut niciodată, nu a cedat niciodată; astfel, dacă ai de gĂąnd să privești la cineva ca model, uită-te la El. El s-a luptat cu păcatul chiar pĂąnă la moarte și nu a căzut niciodată. El este modelul nostru; El este exemplul nostru.

Așa ca noi suntem aici să ne amintim moartea Sa; suntem aici să cerem iertarea sa, și suntem aici să-l rugăm iarăși, să fie exemplul nostru pentru ca noi să lăsăm la o parte păcatul și să ne uităm țintă spre El, pentru a urma drumul spre victoria asupra păcatului care ne Ăźnfășoară așa de ușor.

Haideți să ne plecăm Ăźn rugăciune. Tată, Ăźți mulțumim din nou pentru CuvĂąntul Tău care vorbește atĂąt de precis și cu putere și direct inimilor noastre. Îți mulțumim că ne-ai dat Duhul SfĂąnt să locuiască Ăźn noi, care ne face capabili de a fi ascultători, cĂąnd noi nu am avea altfel puterea să fim astfel. Ajută-ne Ăźn această dimineață să facem legămintele despre care am auzit, cu privire la păcatul care ne Ăźnfășoară și la cum Ăźl putem trata. Ajută-ne să facem acești pași pentru a putea urma drumul sfințeniei și să nu fie nevoie să fim disciplinați prea des, pentru a nu pierde bucuria și pacea care ar trebui să fie ale noastre, și utilitatea, și slăvirea, și părtășia, și preoția. Acum, venind la această Cină, ne rugăm ca gĂąndindu-ne la pĂąine și pahar, să ne amintim ce preț a plătit Domnul nostru pentru păcatul nostru. Și Ăźl vom trata cu seriozitate, ca și Tine. Venim să ne mărturisim păcatele și să ne reĂźnnoim legămĂąntul să părăsim păcatul și să umblăm Ăźn sfințenie. Ne mărturisim păcatele, toate, și te rugăm să ne speli și să ne faci curați. Iartă-ne fiecare păcat știut și neștiut fiecare păcat. Ajută-ne Doamne să nu le mai săvĂąrșim iarăși, ci să umblăm Ăźn ascultare.

John F. MacArthur, Jr.

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...TAMPLARIE ALUMINIU SI PVC...Vezi aici!