Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Legamantul casatoriei

Publicat la 2012-05-03 de Traian

Veți trăi Ăźmpreună sfĂąnta taină a căsniciei? Vă veți iubi, vă veți consola, vă veți respecta și vă veți cinsti și veți fi alături la bine și la rău, Ăźn boală și Ăźn sănătate; și, renunțĂąnd la orice altceva, vă veți păstra unul pentru celălalt atĂąt cĂąt veți trăi? Dacă asta doriți, răspundeți: "Da."

Ce se ĂźntĂąmplă cu "da"-urile? Trăim Ăźntr-o societate Ăźn care auzim mereu "nu vreau", "nu pot", "nu fac". Să ne amintim de vremurile cĂąnd cuvĂąntul omului era luat drept zălogul lui. CĂąnd o persoană spune: "Voi face", sau "vreau", nu Ăźnseamnă că spune "se poate", "aș putea", "poate", "cine știe!" Ăźnseamnă că va Ăźndeplini cu siguranță ce a spus, fără nici o urmă de Ăźndoială. "Da"-ul acesta rostit la cununie este cel mai mare dintre toate da-urile. El Ăźnseamnă că orice voi face, voi face Ăźntotdeauna pentru tine. Te-ai gĂąndit vreodată la acest lucru? "Pentru totdeauna" este un timp luuuuunnnnnngggg! S-ar putea să fie vorba despre cincizeci sau șaizeci de ani Ăźn care să ai de foarte multe ori ocazia sau să fii provocat să regreți că ai spus acel "da". Dar esențialul este că ai făcut-o; ai rostit "da"-ul și ai avut probabil mulți martori. Domnișorul, domnișoara de onoare, precum și toți invitații te-au auzit spunĂąnd "da". Mai mult decĂąt ei, te-a auzit Dumnezeu cĂąnd ai spus "Da!" Este important să Ăźnțelegem că o căsătorie este un legămĂąnt, nu un contract. Un contract este o Ăźnțelegere Ăźntre părți, care are la bază anumite condiții și clauze, și care poate fi anulat prin consimțămĂąnt mutual, dacă aceste condiții sau clauze nu au fost respectate. Un contract are răspundere limitată și are ca fundament lipsa de Ăźncredere. Un legămĂąnt are obligații și răspunderi nelimitate și se fundamentează Ăźn totalitate pe Ăźncredere. Termenul "legămĂąnt" Ăźși are originea Ăźn Biblie și are Ăźntotdeauna sensul de Ăźnțelegere permanentă. Legămintele lui Dumnezeu cu omul nu conțin părți neclare sau clauze omise.

Căsătoria este cel mai sfĂąnt dintre toate legămintele omenești. Dacă există vreun "da" care nu ar trebui rostit cu ușurință, acela este "da"-ul de la căsătorie. Familia și națiunea plătesc un preț extraordinar pentru desconsiderația manifestată față de cel mai sfĂąnt legămĂąnt. O dată cu ruperea legămĂąntului pecetluit prin acest mic cuvĂąnt "Da" au fost Ăźndurerate multe inimi. Nu aceasta a fost intenția lui Dumnezeu cu privire la căsătorie. El a oferit un plan mai bun, o cale mai bună. Biblia Ăźnsăși este Ăźmpărțită Ăźn două părți: Vechiul LegămĂąnt și Noul LegămĂąnt. Vechiul LegămĂąnt sau Vechiul Testament sunt relatarea a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru copiii lui Israel, precum și legămintele făcute cu acești oameni Ăźnainte de nașterea lui Cristos. "Dar cu tine fac un legămĂąnt; să intri Ăźn corabie, tu și fiii tăi, nevastă-ta și nevestele fiilor tăi Ăźmpreună cu tine... Fac un legămĂąnt cu voi că nici o făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului și nu va mai veni potop ca să pustiască pămĂąntul. Și Dumnezeu a zis: "Iată semnul legămĂąntului pe care-l fac Ăźntre Mine și voi și Ăźntre toate viețuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni Ăźn veci: curcubeul Meu, pe care l-am așezat Ăźn nor, el va sluji ca semn al legămĂąntului dintre Mine și pămĂąnt" (Geneza 6:18, 9:11-13). Ăźn relatarea Genezei, aflăm că Dumnezeu a Ăźncheiat un legămĂąnt cu Noe, un om neprihănit. Noe a fost cruțat cĂąnd pămĂąntul a fost distrus de potop, pentru că era un om după voia lui Dumnezeu. A fost un om al legămĂąntului, făuritor și păstrător al legămĂąntului. Dumnezeu face cu Noe un legămĂąnt prin care Ăźi promite că el și familia lui vor fi salvați, dar și că nu va mai nimici niciodată pămĂąntul prin potop. Iar această promisiune făcută era un legămĂąnt valabil pentru toate generațiile viitoare. Și pentru aceasta s-a dat un semn, așa cum s-a ĂźntĂąmplat cu cele mai multe legăminte făcute de Dumnezeu, un fel de simbol, act sau ritual care să rămĂąnă ca aducere aminte a legămĂąntului făcut, Ăźn cazul lui Noe, semnul a fost curcubeul care ne amintește și astăzi de acel legămĂąnt. "Voi pune legămĂąntul Meu Ăźntre Mine și tine și sămĂąnța ta după tine din neam Ăźn neam; acesta va fi un legămĂąnt veșnic, Ăźn puterea căruia, Eu voi fi Dumnezeul tău și al seminției tale după tine. Acesta este legămĂąntul Meu pe care să-l păziți Ăźntre Mine și voi și sămĂąnța ta după tine; tot ce este de parte bărbătească Ăźntre voi să fie tăiat Ăźmprejur... și acesta să fie semnul legămĂąntului dintre Mine și voi” (Geneza 17:7,10-11). Ăźn exemplul de mai sus, observăm că Dumnezeu Ăźncheie un legămĂąnt cu Avraam și cu Ăźntregul popor al lui Israel. Dumnezeu Ăźi oferă lui Avraam promisiunea unui pămĂąnt binecuvĂąntat, precum și belșug pentru el și urmașii săi. Dar Ăźn acest legămĂąnt se formulează o condiție: copiii lui Israel trebuie să-I fie credincioși și dedicați lui Dumnezeu, precum și să respecte tăierea Ăźmprejur. SĂąngele joacă un rol important Ăźn cele mai multe legăminte Ăźncheiate Ăźn Vechiul Testament. SĂąngele era viața; fără sĂąnge nu exista viață. Putem vedea Ăźn Ăźntregul Vechi Testament că sĂąngele legămĂąntului este o temă care se repetă. De obicei cĂąnd se făcea un legămĂąnt, el era pecetluit prin sacrificarea unui animal. Prețul sĂąngelui este expresia seriozității legămĂąntului. Cel care Ăźncheia un legămĂąnt trebuia să Ăźși pună mĂąinile pe capul animalului, ca un act de transfer. Acest gest Ăźnsemna că cel care făcea legămĂąntul și-ar fi dat viața pentru ca acest legămĂąnt să fie dus la Ăźndeplinire. Practica aducerii cu regularitate a jertfelor Ăźn Vechiul Testament amintea poporului Israel de legămintele făcute cu Dumnezeu și de seriozitatea lor. La tăierea Ăźmprejur, Dumnezeu a cerut pentru prima dată ca sĂąngele cu care se pecetluia legămĂąntul să fie sĂąnge omenesc. A fost ca un semn de aducere aminte pentru cei care au făcut legămĂąntul. Vechiul LegămĂąnt a luat sfĂąrșit cu cea din urmă jertfă personală - jertfa lui Cristos care Și-a dat viața Sa. Crucea a rămas pĂąnă astăzi un simbol al sacrificiului și al sĂąngelui care a curs pentru mĂąntuirea noastră. "Voi să slujiți Domnului, Dumnezeului vostru, și El vă va binecuvĂąnta pĂąinea și apele, și voi Ăźndepărta boala din mijlocul tău. Nu va fi Ăźn țara ta nici femeie care să-și lepede copilul, nici femeie stearpă. Numărul zilelor tale Ăźl voi face să fie deplin” (Exodul 23:25-26). Cele mai multe dintre legăminte sunt condiționale, Ăźn cazul acestui legămĂąnt, Dumnezeu le cere copiilor Săi să Ăźi slujească. De ce n-ar vrea ei așa ceva? Bună Ăźntrebare! Slujirea lui Dumnezeu aduce binecuvĂąntarea belșugului, a sănătății, a urmașilor și a unei vieți Ăźndelungate. "Ionatan a făcut legămĂąnt cu David, pentru că-l iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta, ca s-o dea lui David; și i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și Ăźncingătoarea lui” (1 Samuel 18:3-4). Ăźn legămĂąntul dintre Ionatan și David are loc un schimb de lucruri. Ei Ăźși schimbă mantalele (care erau un semn al poziției lor de autoritate și Ăźn același timp simboluri ale bogăției lor)., săbiile și arcurile (semn al protecției)., cingătorile (expresia vulnerabilității sau a deschiderii unuia față de celălalt, precum și a dedicării față de urmași). Esențialul era "ce-i al meu e și al tău, am să te apăr pe tine și pe copiii tăi". "Pentru că Domnul a fost martor Ăźntre tine și nevasta din tinerețea ta, căreia, acum nu-i ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai Ăźncheiat legămĂąnt! Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel Unul singur? SămĂąnță dumnezeiască!" (Maleahi 2:14,15).

Căsătoria este un legămĂąnt. Este cel mai sfĂąnt legămĂąnt. Putem extrage multe Ăźnvățături din citatele și exemplele pe care le-am dat. Însă, pentru a le face să fie eficiente Ăźn viețile noastre, trebuie să luăm hotărĂąrea de a ne supune CuvĂąntului lui Dumnezeu mai mult decĂąt propriilor noastre emoții și dorințe sau obiceiurilor acceptate de lumea din jurul nostru.

LegămĂąntul de căsătorie este un legămĂąnt pe viață. Cristos ne-a spus că Ăźn cer nu vom mai fi căsătoriți. Angajamentul pe care Ăźl facem se referă la viața noastră de aici, de pe pămĂąnt. Planul pe care Dumnezeu l-a avut Ăźn vedere și care era perfect a fost ca aici să nu existe divorț. Isus afirmă că divorțul a fost Ăźngăduit din pricina Ăźmpietririi inimilor, Ăźn divorț, de cele mai multe ori, unul dintre soți alege să nu ierte. Nu chiar Ăźntotdeauna se ĂźntĂąmplă astfel, dar așa este Ăźn majoritatea cazurilor. Dumnezeu ne cere să ne iertăm unii pe alții, pentru ca și noi să fim iertați de El. Chiar și Ăźn cazul adulterului, cel mai bun lucru ar fi să ierți și să cauți să depășești o astfel de situație. Harul lui Dumnezeu este suficient de mare pentru a-ți acoperi toate lipsurile și a-ți vindeca toate rănile. El Ăźți poate reda forța ca "să alergi mai departe Ăźn cursă".

LegămĂąntul căsătoriei este valabil de-a lungul generațiilor. În ultimele decenii, cel mai important factor de distrugere a societății a fost divorțul. El este una dintre cele mai teribile cauze care distruge familie după familie. De obicei, copiii sunt afectați mai mult decĂąt părinții lor. Divorțul poate aduce blestemul peste generațiile ce vor urma și numai puterea salvatoare a Domnului Isus Ăźl poate schimba. Pe de altă parte, un cuplu Ăźn care cei doi rămĂąn credincioși legămĂąntului făcut, poate aduce numai binecuvĂąntări peste urmașii săi, din neam Ăźn neam.

LegămĂąntul căsătoriei cuprinde totul. LegămĂąntul căsătoriei presupune să renunți la drepturile tale. CĂąnd spui "Da", ar trebui să Ăźnsemne „Îți dau tot ce am eu. Îți dau trupul meu, banii mei, bunurile mele, visurile mele; am să te apăr, chiar dacă ar trebui să-mi dau viața pentru tine. Am să fiu sincer cu tine și voi fi fără ascunzișuri față de tine Ăźn orice privință".

LegămĂąntul căsătoriei este sub semnul sĂąngelui. Dintre toate viețuitoarele, femeia este singura ființă care are himen. Dacă o femeie rămĂąne fecioară pĂąnă la căsătorie, exceptĂąnd cazurile cĂąnd vreo traumă Ăźi afectează himenul, ea va sĂąngera Ăźn timpul consumării actului de unire cu soțul ei. Iată un alt motiv care relevă importanța principiului abstinenței. La facerea femeii, Dumnezeu a fost foarte minuțios. Raporturile sexuale sunt Ăźngăduite numai Ăźn cadrul căsătoriei. Acest act trebuie să fie pecetea celui mai prețios dintre legăminte. După angajamentul afectiv al inimii, urmează angajamentul verbal, iar apoi sigiliul fizic prin pășirea Ăźn relația sexuală. Nu uita că pentru Dumnezeu căsătoria este deosebit de importantă și se află sub semnul sĂąngelui Său. Dacă nu ai fost virgină cĂąnd te-ai căsătorit, trebuie să-I mărturisești aceasta lui Dumnezeu și să primești iertarea Lui. Dumnezeu este un restaurator. El poate reda candoarea, inocența și sfințenia căsătoriei tale.

Tradițiile ceremoniei de nuntă. Cele mai multe obiceiuri de nuntă Ăźși au rădăcinile Ăźn legămĂąnt. Cu toate acestea, multe cupluri nu Ăźnțeleg adevărata semnificație a celor mai multe dintre ritualuri.

Locul pe care trebuie să-l aibă părinții. Părinții trebuie să joace un rol important Ăźn căsătorie. Rolul lor Ăźncepe o dată cu creșterea copiilor. După aceea urmează formarea lor, să le sădească Ăźn inimi dragostea pentru Dumnezeu și să le dea sfaturi cĂąnd sunt Ăźn perioada de dinainte de căsătorie, Ăźntr-un cămin creștin, binecuvĂąntarea și sprijinul părinților Ăźn noua legătură sunt deosebit de importante. Astfel, părinții sunt invitații de onoare, ei supraveghează și aprobă tot ce se ĂźntĂąmplă.

Locul familiilor celor doi. Este reprezentativ ca, Ăźn orice legămĂąnt, fiecare familie, clan sau trib să Ăźși dea aprobarea și să-i sprijine pe membrii familiei care pășesc Ăźntr-o astfel de unire.

Mirele intră primul Ăźn sală. Mirele este inițiatorul. El ar trebui să fie primul care să ceară tatălui mĂąna fetei. El este cel care trebuie să-i facă propunerea fetei. El intră primul pentru a-și aștepta și primi mireasa, tot așa cum Cristos Ăźși așteaptă Ăźn ceruri mireasa Sa, biserica.

Tatăl Ăźși conduce fata. Acest gest semnifică acordul pe care și-l dă tatăl pentru legămĂąntul dintre cei doi. El mai simbolizează transferul autorității și responsabilității asupra fetei, de la el, ca tată, la soțul ei. În același fel, tatăl mirelui poate să-și prezinte fiul miresei. El dovedește astfel că și-a educat copilul Ăźn așa fel ĂźncĂąt să fie un om de cuvĂąnt, ĂźnvățĂąndu-l răspunderile care-i revin ca soț. ProcedĂąnd astfel, amĂąndoi părinții pecetluiesc legămĂąntul pentru binele familiilor lor.

Rochia albă de mireasă. Folosirea albului simbolizează puritatea și sfințenia legămĂąntului căsătoriei. Cei mai mulți oameni consideră că albul este reprezentativ pentru virginitatea miresei. Este un gĂąnd frumos și poate fi adevărat - dar curăția legămĂąntului este adevărata intenție a ținutei albe.

StrĂąngerea mĂąinii drepte a celuilalt. StrĂąngerea mĂąinii drepte este de obicei semnul Ăźncheierii acordului sau legămĂąntului. MĂąna dreaptă a fost din cele mai vechi timpuri mĂąna cu care se ținea sabia, Ăźntinderea mĂąinii drepte simboliza pacea și securitatea. Ideea era că atunci cĂąnd mĂąna care ținea sabia era ocupată pentru a Ăźncheia un acord de pace, ea nu mai putea fi folosită pentru a Ăźncepe un atac sau o ofensă.

Inelele de nuntă. Cele mai multe dintre legămimtele" Vechiului Testament au un fel de semn de aducere aminte - curcubeul, un altar etc. Verigheta este semnul de aducere aminte a legămĂąntului făcut. Ea reprezintă pentru ceilalți un semn că această persoană a fost cerută de altă persoană și-i aparține acesteia.

Purtarea vălului. Aceasta arată exclusivitatea relației. Ea se păstrează numai pentru privirea lui.

Declararea soțului și a soției. Este anunțul către toți martorii că cei doi au fost dăruiți unul altuia și legămĂąntul a fost Ăźncheiat. Ceilalți trebuie de-acum să stea deoparte.

Semnarea Ăźn cartea oaspeților. Este un gest pe care Ăźl fac cei care au fost martori la legămĂąntul celor doi. Martorii au rolul de a ajuta ca legămĂąntul să fie ținut, față de oricine ar Ăźncerca să intervină sau să-i despartă pe cei doi. CĂąnd invitații semnează Ăźn cartea oaspeților, ei spun de fapt: "Da, am văzut, ei au Ăźncheiat un legămĂąnt. Nu te amesteca".

Împărțirea unul altuia din tort. Termenul evreiesc pentru legămĂąnt Ăźnsemna de fapt a dărui hrană, Ăźmpărtășirea hranei simbolizează dăruirea bunurilor fiecare celuilalt. Ea mai Ăźnseamnă că fiecare primește lucruri bune. Să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru revelația Sa cu privire la legămĂąnt. Primii noștri ani de căsnicie au fost presărați cu probleme financiare, mutări dese, schimbări de locuri de muncă, atitudini egoiste și copii. Am experimentat provocările unor momente tensionate cĂąnd părea mult mai ușor să evităm conflictul și să ne despărțim. Numai mila lui Dumnezeu și legămĂąntul pe care l-am făcut ne-au ajutat să rămĂąnem Ăźmpreună. CuvĂąntul "D" n-a fost Ăźngăduit Ăźn vocabularul nostru. Și ne-am decis să Ăźnfruntăm Ăźmpreună toate provocările! Nu ne-am hotărĂąt de la o zi la alta sau de la un conflict la altul dacă să mai stăm sau nu Ăźmpreună. Această decizie am luat-o la 14 august 1971, atunci cĂąnd Ăźnaintea lui Dumnezeu și a unei biserici pline de martori am spus "Da".

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR DE POMI FRUCTIFERI...Vezi aici!