Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Se merita sa traiesti? partea 2

Publicat la 2012-05-01 de Traian

Rostul omului era părtășia cu Dumnezeu, Ăźntr-o ascultare benevolă. De la acest țel s-a abătut omul prin Ăźncălcarea poruncii lui Dumnezeu. Această abatere Biblia o numește „păcat". Ca urmare a acestuia omul a priceput pentru prima oară ce este răul, vina, conștiința chinuitoare, uneori mistuitoare chiar. De aceea a vrut el să se ascundă de Dumnezeu, lucru care i-a fost imposibil. Primii oameni nu s-au ascuns numai de Dumnezeu. Ei au avut, de asemenea, curĂąnd să ascundă și unul de celălalt diferite lucruri. Cu toate că ei și-au făurit o speranță și o nădejde Ăźn marea mulțime de copii care le-a fost dăruită (Geneza 5, versetul 4), au trăit chiar evenimentul cĂąnd Cain, fiul mai vĂąrstnic, și-a omorĂąt fratele mai tĂąnăr, Abel. De atunci domește acest mod de a gĂąndi a lui Cain Ăźn lume.

Gelozie, ură, răzbunare și război

Din experiențele amare pe care le-au săvĂąrșit oamenii cu ei Ăźnșiși, izvorăște Ăźn ei o nostalgie religioasă adĂąncă.

Omul a pierdut Ăźn Paradis părtășia cu Dumnezeu și de atunci toți oamenii sunt despărțiți de Dumnezeu. Noi nesocotim poruncile lui Dumnezeu și de aceea nu avem părtășie cu El, dar noi aspirăm spre ea. Această năzuință poate fi Ăźmplinită, atunci cĂąnd omul primește iertarea păcatului, căci Dumnezeu este gata să ne ierte. Prin aceasta poate fi restabilită relația noastră distrusă, ruinată, cu Dumnezeu. În clipă cĂąnd ne dăruim cu adevărat, dispare frica, și dușmanii plini de ură pot deveni prieteni.

Brațe, care-și, Ăźntindeau pumnii, Ăźmbrățișează pe alții. Unde există iertarea păcatelor, se Ăźntoarce pacea Ăźn inima omului

Oamenii au știut din toate timpurile, Ăźncă de la căderea din fața lui Dumnezeu, că necesită pe Cineva care să-i ajute. Ei L-au numit MĂąntuitor și au așteptat venirea Lui. Dumnezeu a spus de la Ăźnceput că El Însuși va trimite răscumpărarea. Exista deja un ajutor Ăźn faptul de a crede această promisiune a lui Dumnezeu și de a aștepta pe Eliberator.

Unii Ăźmpărați și cuceritori au profitat de această dorință - a omenirii pentru un eliberator și s-au proslăvit ei Ăźnșiși luĂąnd chipul unor salvatori despotici. Astfel, Ăźmpăratul roman a dispus să se bată monede cu inscripția: „Împăratul Augustus, mĂąntuitorul lumii". În același mod s-au Ăźnfățișat pĂąnă Ăźn zilele noastre oameni și ideologii ca aducătoare de balsam. Oamenii și-au imaginat mereu, prin sforțări religioase personale, un program de salvare care și-a găsit expresie Ăźn multe din filosofiile noastre. Toate aceste eforturi omenești nu pot aduce nici un folos. În Biblie găsim scris astfel: „La Ăźmplinirea vremurilor, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său".

Din eternitate, Ăźncadrat Ăźn timp, Dumnezeu devenise om Ăźn persoana lui Isus Cristos. Înainte de a fi fost creată lumea, El a pregătit acest plan, pentru ca omul să poată avea parte de iertare pentru greșelile sale.

Planul a fost dus la indeplinire prin trimiterea Fiului Său pentru salvarea omului, abia atunci cĂąnd timpul a fost Ăźmplinit, cĂąnd oamenii au putut cugeta deja: noi nu ne putem ajuta nouă Ăźnșine.

De aceea a venit Isus Cristos ca Fiul lui Dumnezeu pe acest pămĂąnt. Isus Cristos este Ăźn orice caz și singura posibilitate dată de Dumnezeu. Des aceea El va afirma: „Eu sunt calea". Nicidecum niște indicatoare de drum sau una din multiplele posibilități, ci unica cale spre Dumnezeu, pentru că El Singurul a fost fără de păcat, Cel care a murit pe Golgota pentru păcatul nostru.

Ce s-a ĂźntĂąmplat pe crucea Golgotei de fapt? Aici a murit un Om, care, după afirmația Sa proprie și confirmarea multor oameni, este Fiul lui Dumnezeu. El a adeverit aceasta prin cuvintele și faptele Sale. Pe crucea Sa a fost fixată o inscripție cu acuzarea adusă Ăźmpotriva Lui, Ăźn cele trei limbi de circulație. Acolu stăteau scrise următoarele cuvinte Ăźn limbile ebraică, latină și greacă: „Isus din Nazaret, regele iudeilor".

Isus a fost executat acolo ca un tĂąlhar

El nu a murit pentru păcatul Lui; chiar dușmanii Lui nu i-au găsit nici a vină. Aici pe cruce a murit cel neprihănit pentru vinovați, Fiul lui Dumnezeu pentru fiecare om. Biblia ne spune: „Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu Ăźn El" (2 Corinteni 5:21).

Atunci cĂąnd a murit Isus pe cruce, a purtat păcatul tuturor oamenilor din toate vremurile, toate greșelile noastre și Ăźntreaga noastră vină. CĂąnd a strigat pe cruce: „S-a isprăvit", a obținut iertarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi.

Fiind conștienți că El ne-a făcut neprihăniți, fapt care Ăźnseamnă pentru noi o eliberare de păcate și de vinovăție, putem restabili o relație corectă față de SfĂąntul Dumnezeu.

Orice om care primește jertfa lui Isus Cristos este ca și cum nici nu ar fi păcătuit. De aceea sunt amintite Ăźn Biblie cuvintele: „Dumnezeu nu-Și va mai aduce aminte de fărădelegile noastre".

Astfel suntem noi mĂąntuiți prin har, prin aceea că Isus Cristos a luat asupra Lui păcatul și vina pe crucea Golgotei. Despre toate acestea putem citi Ăźn Romani 13:24.

Dorința de a fi neprihănit, de a acționa drept și de a experimenta neprihănirea, a mistuit, de-a lungul miilor de ani, omul. Despre aceasta mărturisesc toate legile, orĂąnduielile și judecătoriile din lume.

CĂąnd domnește doar dreptatea, neavĂąnd loc și Ăźmpăcarea, lucrurile se desfășoară dur și brutal

Să ne imaginăm, sub formă de exemplu, următoarea istorisire: doi oameni au stat Ăźnaintea judecătorului. Ambii au dorit să-și obțină dreptul. Judecătorul a descoperit situația reală și prin judecata sa a fost scoasă Ăźn evidență dreptatea. De fapt acum totul urma să fie bine, deoarece fiecare a obținut ceea ce i se cuvenea. Unul din factori, cel al stabilirii dreptății, a fost realizat, Ăźn schimb celălalt, al Ăźmpăcării, a lipsit, iar cei doi s-au despărțit ca dușmani.

Isus Cristos, nu ne-a făcut numai neprihăniți Ăźnaintea lui Dumnezeu, ci ne-a Ăźmpăcat cu SfĂąntul Dumnezeu, care a fost mĂąniat pe noi pe bună dreptate. Această Ăźmpăcare rezolvă totul. Dușmănia dintre Dumnezeu și om a fost Ăźnlăturată.

Nu mai există ceartă nici amărăciune, nici resentiment, nici reproș reciproc. Dimpotrivă, unde este Ăźmpăcare este și bucurie.

Dacă un om nu se consideră dezvinovățit prin Isus Cristos și nu se lasă Ăźmpăcat prin Cel care a murit pe cruce pentru noi, rămĂąne despărțit de Dumnezeu, iar prin păcatul său rămĂąne un dușman al lui Dumnezeu. El rămĂąne pe calea cea lată, despre care ne spune Biblia că duce la pierzare. Dacă nu ne putem imagina concret cerul și iadul, pentru că noi percepem totul Ăźncadrat Ăźn timp și spațiu - totuși acestea există și se extind dincolo de granițele timpului și spațiului - știm Ăźnsă că Dumnezeu ne prezintă Ăźn fața ochilor cerul ca ceva minunat iar iadul ca ceva ĂźnspăimĂąntător. Nu este atĂąt de important ca să știm cum se Ăźnfățișează Ăźn amănunțime cerul, ci ca să intrăm Ăźn el.

CĂąnd omul are de ispășit Ăźn Ăźnchisoare o pedeapsă lungă, nu-i rămĂąne decĂąt nădejdea unei grațieri. În cazul cĂąnd ar fi grațiat, acest lucru nu ar avea loc pentru că el nu ar fi Ăźncălcat legea, sau pentru că judecătorul ar fi greșit, ci pentru că mila este un dar.

Iertarea păcatelor noastre prin Isus Cristos este de asemenea un dar al milei. Este de fapt cel mai mare dar, care s-a dat vreodată, dar trebuie primit la fel ca orice alt dar.

Aceasta este o decizie personală, Ăźn acest caz nu joacă nici un rol cĂąt de mare este vina păcatului nostru, cĂąt am fi de tineri sau bătrĂąni, sau cărei rase sau confesiuni Ăźi aparținem. HotărĂątor este ca fiecare să primească Ăźn mod individual darul iertării păcatelor, prin lucrarea de izbăvire a lui Cristos Isus.

Dumnezeu ne ia Ăźn serios. Aceasta a făcut-o și atunci cĂąnd I-am nesocotit mesagerii. Cu toate că L-a durut faptul că noi ne-am Ăźnceput drumul de rătăcire, ne-a permis totuși hotărĂąrea. La fel ne consideră și astăzi Ăźn mod serios, atunci cĂąnd o rupem cu păcatul, ca să-I fim ascultători. Așa cum ia naștere prin premeditare un gĂąnd al păcatului care este apoi săvĂąrșit, la fel Ăźncepe și ascultarea credinței, ca rezultat al hotărĂąrii luate Ăźn gĂąndirea noastră. Ea duce la voință și acțiune. Oricine poate veni prin Isus la Dumnezeu și să spună: „Doamne, vreau să Te ascult. O voi rupe cu trecutul și cu modul greșit de viață, dorind de acum să-Ți fiu supus".

Decizia mea personală pentru Isus Cristos a avut loc Ăźn perioada de după război, cĂąnd mulți la fel ca mine s-au Ăźntors Ăźn patria lor bombardată, după ani de prizonierat.

În timp ce călătoream cu tramvaiul prin ținutul Ruhr, Ăźn dreapta și Ăźn stĂąnga, Ăźn unele zone ale orașului, puteam vedea ruine. Molozul a fost degajat Ăźn cĂąteva locuri, iar unele străzi erau Ăźncă total blocate. Am ajuns acolo unde a existat odinioară casa mea natală. M-am dus Ăźn cimitir ca să caut mormĂąntul tatălui meu. Pot spune, cu toate că pierdusem totul, Ăźn inima mea domnea o pace adĂąncă. Am fost conștient de faptul că am un tată ceresc, pe Dumnezeu Însuși, care-mi cunoaște viața și o ține Ăźn mĂąna Sa.

A găsi o locuință a fost deosebit de greu. În DĂŒsseldorf am primit de lucru, dar am dormit cu zece bărbați Ăźntr-o Ăźncăpere mare. Această experimentare a strĂąmtorării a fost pentru unii din ei deprimantă. Eu am putut s-o suport liniștit și răbdător. Ba, dimpotrivă, viața mea a fost plină de o bucurie, lucru care a pus pe mulți Ăźn uimire. Ceea ce mi-a umplut viața nu a mai fost legat de lucruri care sunt posibile de cumpărat sau de făcut. A mĂąnca, a bea, a mă Ăźnbrăca, chiar a locui undeva, au fost lucruri care au aparținut de viața mea, fără ca ele să pună stăpĂąnire pe mine. Existau lucruri mai mari și mai importante care au constituit fondul adevăratei mele vieți. Acestea au fost pacea cu Dumnezeu și pacea cu oamenii. A fost puterea de a gĂąndi pozitiv, o putere care a provenit din credință.

Înainte, ünvierea lui Isus Cristos nu-mi spunea nimic

Aceasta a fost pentru mine atĂąt de plină de fantezie, ĂźncĂąt nu a avut nici o importanță personală.

După ce am devenit Ăźn inima mea ascultător lui Isus Cristos, am observat, cu o ocazie, „că am primit o putere pe care nu o cunoscusem". În urma unor ispite și căderi am Ăźnvățat să mă opun. Am putut spune „nu" păcatului și am beneficiat chiar de puterea de a-l abandona. Binele, care mi se părea Ăźnainte imposibil de realizat, l-am putut face dintr-o dată și chiar de repetate ori. Eu am fost Ăźn stare să mă Ăźmpac, să mă scuz, să limpezesc relații neclarificate. Ce s-a ĂźntĂąmplat?

Am devenit eu mai tare Ăźn voință sau mai bun din punct de vedere moral? Da, aceasta este adevărat, dar nu din propria mea putere. Eu am Ăźnvățat, pe zi ce trecea, să mă Ăźncred mai mult Ăźn Isus Cristos care e viu și azi. El nu a rămas Ăźn mormĂąnt, ci a Ăźnviat. El trăiește astăzi Ăźn mine. Prin puterea Lui pot face eu astăzi lucruri pe care singur nu le-aș fi putut realiza niciodată.

Prin urmare, eu sunt un creștin, mi-am spus. SpunĂąnd un „da" conștient lui Isus Cristos, vreau ca să și acționez Ăźntr-un mod demn de un creștin. În acea vreme am plecat și eu Ăźmpreună cu alți creștini la sutele de refugiați care locuiau Ăźntr-un spațiu foarte restrĂąns Ăźn cazemate, privnițe și lagăre mari. Nu am avut planuri mari de a schimba lumea, dar Ăźn fața ochilor mi-au fost așezate direct unele Ăźndatoriri, care nu se limitau doar la activitatea mea profesională, ci Ăźși extindeau domeniul și Ăźn privința ajutoarelor spirituale și materiale. În această perioadă am Ăźnvățat că viața propriu-zisă Ăźnseamnă mai mult decĂąt mĂąncare, Ăźmbrăcăminte și locuință. Cred că putem să fim mulțumiți doar dacă ne acceptăm chiar Ăźn situația Ăźn care ne aflăm. Ne acceptăm pentru că Cristos ne-a acceptat și pentru că și noi L-am acceptat pe El. Această mulțumire este mult mai mult decĂąt optimism.

Adevărata viață este mai mult decĂąt venit și propășire financiară, acest lucru mi-a devenit clar, atunci cĂąnd am vorbit cu un conducător al ashanților din Africa, despre greutățile popoarelor lumii a treia. Acest om, care a devenit credincios Ăźn timpul studiului, activĂąnd Ăźn Y.M.C.A. (Uniunea tineretului creștin, nota trad.) mi-a vorbit plin de mulțumire despre ajutorul dat Ghanei, de către R.F. Germaniei. El mi-a vorbit de speranța că poporele bogate Ăźi vor ajuta chiar mai mult.

El a adăgat, de asemenea, că aceasta, Ăźn ultimă instanță, nu ar aduce o rezolvare dacă oamenii nu ar avea parte și de o eliberare de superstiții, lucru care ar avea loc numai printr-o trezire spirituală. Eliberarea propriu-zisă, pe care a trăit-o el și de care ar putea avea parte fiecare om care-L primește personal pe Isus Cristos ca Salvator și Domn. Am aflat că și Ăźn Japonia, o țară atĂąt de Ăźnaintată și modernă Ăźn privința tehnicii, organizării capitalulului și culturii, nu se poate cumpăra o eliberare de sub frica spiritelor. Superstiția modernă din țările civilizației vestice este numai o ediție nouă a fricii vechi de fatalitate.

Acolo unde nu se Ăźntrevede nici o bucurie, unde durerea și lacrimile cuprind omul, există un singur adăpost, acela Ăźn Dumnezeu, prin credința Ăźn Isus Cristos.

Am stat la patul de suferință al multor bolnavi

Creștinii, chiar și ei, reacționează Ăźn moduri diferite la durerile trupești sau sufletești. Cu cĂąt omul a Ăźnvățat să se Ăźncreadă mai mult Ăźn Domnul Ăźn zilele bune, cu atĂąt mai tare se dovedește această Ăźncredere Ăźn zilele de suferință. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult Ăźn acest sens a fost vizitarea bolnavilor din Sauerland.

Un om bolnav, poate Ăźn vĂąrstă de 40 de ani, stătea culcat Ăźn fața mea; de șapte ani paralizat, incapabil ca să-și administreze singur hrana și să se Ăźmbrace. Deoarece ținusem predici seri de-a rĂąndul Ăźn adunări, m-a invitat la el, pentru o convorbire. Putea vorbi doar foarte Ăźncet. Din gura lui, care se mișca bucuroasă, am aflat cum a trăit el adevărata predare și Ăźmpăcare cu Dumnezeu. Am crezut că va fi nevoie să consolez un bolnav, dar acest suferind m-a Ăźntărit pe mine prin spusele sale. Mi-a vorbit realist despre boala sa, foarte mișcător despre apropierea lui de Dumnezeu și experimentarea unei puteri pe care Duhul lui Dumnezeu ne-o dă, Ăźn măsura Ăźn care avem moi nevoie de ea. Biblia ne dă făgăduința lui Dujmnezeu: „Și puterea ta să țină cĂąt zilele tale".

Acest bolnav nu mi-a putut răspunde la toate Ăźntrebările cu privire la suferință, boală și probleme asemănătoare, dar Ăźn ciuda suferințelor lui, el avea totuși multe pentru care putea mulțumi lui Dumnezeu și oamenilor. Acestea Ăźl Ăźmplineau.

Eu nu știu dacă m-aș putea comporta de o asemenea manieră Ăźntr-o boală ca a lui. Chiar dacă azi mi se pare a fi neverosimil, am aflat totuși de la data acelei vizite ce poate scoate la iveală Dumnezeu Ăźn viața unui om.

În timpul șederii mele la Londra am vizitat și Turnul, nu numai pentru a vizita bijuteriile regale. RĂąndul celor care așteptau a fost pentru mine cam lung, dar mă interesau „temnițele" acele subterane cioplite Ăźn stĂąncă, Ăźn care deținuții nobili au fost nevoiți să-și petreacă săptămĂąnile sau lunile dinaintea executării lor.

Am ținut mult să pot citi ceea ce au scris mulți dintre Ăźntemnițații din cauza credinței Ăźn așteptarea morții. Primul citat pe care l-am găsit acolo glăsuia astfel: „Cu cĂąt mai multă suferință, cu atĂąt mai mare slavă". Alături era și mărturisirea apostolului Pavel din epistola către Romani 8:18: „Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi".

În aceasta este cuprinsă și o parte a răspunsului la Ăźntrebarea privind cunoștința despre suferință. Găsim de asemenea, Ăźn cele de mai sus, și unitatea de măsură, cu care putem măsura ce este de fapt o viață Ăźmplinită. Este o viață care-și fixează ținta dincolo de moartea trupului. Biblia numește aceasta „viața veșnică". Numai prin fixarea acestui țel putem spune din mijlocul tulburărilor, neliniștei, suferințelor și nevoilor lumii noastre: se merită să trăiești, deoarece viața noastră pămĂąntească este doar o stație de tranzit către viața adevărată Ăźn prezența lui Dumnezeu. Din această cunoaștere a țelului, Ăźn ĂźntĂąmpinarea căruia mergem pentru a fi salvați de la calea cea lată care duce la pierzare, ajungem să fim răscumpărați pentru o veșnică părtășie cu Dumnezeu, din ea vor rezulta puteri care provin de la Dumnezeu și transformă pe om.

În majoritatea țărilor lumii domnește astăzi o directă sau indirectă prigoană a creștinilor

Isus nu ne-a promis că vom avea parte de o viață fără suferință, dureri, dispreț și prigoană, ci ne-a avertizat, prin apostolul Pavel, să fim supuși Ăźn suferință: „Suferă Ăźmpreună cu mine, ca un bun ostaș al lui Cristos" (2 Timotei 2:3):

Această suferință cu Cristos nu Ăźmbracă Ăźntotdeauna trăsăturile unei prigoane brutale, ci Ăźncepe cu luarea Ăźn derĂądere de către colegii de școală sau de muncă, aducĂąnd deseori după sine dezavantaje Ăźn viața profesională. Acest fapt este pentru noi creștinii un aspect normal. Noi, nu putem decĂąt să ne bucurăm și să ne mĂąngĂąiem privind răsplata pe care Domnul ne-o va da pentru fidelitatea noastră.

O femeie care s-a mutat, abia Ăźn 1975 din U.R.S.S. Ăźn Germania, ne-a informat despre anii de exil petrecuți Ăźn Siberia. În căsuțe, care Ăźn majoritatea timpului anului erau acoperite de zăpadă, pe un ger năpraznic și frig care tăia, au venit mulți oameni la Isus Cristos.

CĂąnd, la venirea primăverii, s-a topit gheața, puținii creștini au botezat pe cei nou convertiți Ăźn apa rezultată din topirea gheții fluviului. O tĂąnără a fost trimisă de serviciul secret ca observatoare secretă. Într-o bună zi, aceasta le-a spus superiorilor: „Dacă mă mai trimiteți Ăźncă o dată acolo, nu voi mai rezista și voi deveni și eu creștină, pentru că există ceva care izvorăște din acești oameni, ceva ce nu se poate explica".

Acest „ceva" este viața veșnică. Aceasta nu se primește abia după moarte, ci viața veșnică este viața lui Dumnezeu. Ea a fost dintotdeauna și va fi Ăźntotdeauna. Fiecare om, care are părtășie cu Dumnezeu prin Isus Cristos, o primește, căci prin Isus nu avem numai iertarea păcatelor ci și viața veșnică, căreia moartea trupească nu-i poate pune capăt. De aceea spune apostolul Pavel: „Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi Ăźmpotriva noastră? El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată Ăźmpreună cu El, toate lucrurile?" (Romani 18:31-32).

Răspunsul la această Ăźntrebare există Ăźn Biblie: „Nimic nu ne va desparte de dragostea lui Dumnezeu". Da, Dumnezeu ne iubește. Aceasta Ăźnseamnă, că El are Ăźn vedere pe fiecare din noi personal, ne ajută și are pregătită pentru noi o patrie veșnică. Eu pot ști că voi merge acolo și voi fi primit, fiindcă Dumnezeu a promis aceasta. Afirmația lui Dumnezeu o citim Ăźn 1 Ioan 5:12-13: „Cine are pe Fiul, are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți și voi, care credeți Ăźn Numele Fiului lui Dumnezeu, că aveți viața veșnică".

Aici este, deci, o veste bună pentru toți cei care cred Ăźn Isus Cristos

Noi avem viață veșnică. Știm că o posedăm Ăźntr-adevăr, pentru că este scris. Isus ne asigură: „Cuvintele Mele nu vor trece".

Un container și o stație de benzină sunt Ăźn viața de zi cu zi a unui om modern lucruri necesare

La un container omul se descotorosește de tot ceea ce el nu mai are nevoie, iar la stația de benzină merge mereu pentru a obține combustibilul cu care va putea merge mai departe. Rugăciunea o putem compara cu un container și o stație de benzină.

La rugăciune ne descărcăm de ceea ce ne Ăźncurcă și nu se potrivește Ăźn viața noastră. Noi putem spune totul lui Dumnezeu, să-I predă Lui și Ăźntr-adevăr să lăsăm depus la El tot ce ne Ăźncurcă.

CĂąnd suntem la Ăźnceputul drumului cu Isus nici nu știm cĂąt balast inutil purtăm Ăźn noi Ăźncolo și Ăźncoace, abia mai tĂąrziu vom recunoaște acest balast ca o piedică pentru noul nostru gen de viață. Vechiul nostru mod de a gĂąndi, de a reacționa, de a acționa, toate acestea le putem preda acum, ca un păcat, lui Dumnezeu Ăźn rugăciune. Profetul Vechiului Testament folosește un tablou similar: „El va arunca Ăźn fundul mării toate păcatele noastre". E amintită aici marea pentru că ea este cel mai mare purificator de gunoaie. Această imagine ne aduce clar Ăźn față, că tot ce am descărcat la Isus, nu va mai fi Ăźndreptat niciodată Ăźmpotriva noastră. De aceea scrie Scriptura: „Dumnezeu nu-Și va mai aduce aminte de greșelile noastre".

În rugăciune nu numai că predăm toată murdăria și gunoiul păcatului, ci rugăciunea este de asemenea o stație de benzină spirituală, unde primim puterea de la Dumnezeu pentru a evita drumurile greșite și pentru a asculta de Isus Cristos Ăźn toate.

CĂąnd cumpărăm un aparat, firma producătoare ne trimite de obicei și instrucțiunile de folosire. Acestea sunt foarte importante. De fiecare dată, cĂąnd ne procurăm un nou aparat de uz casnic, soția mea Ăźmi spunea: „Citește instrucțiunile, Ăźnainte de a strica ceva". Ea mi-a amintit aceasta pe bună dreptate pentru că mi s-a ĂźntĂąmplat așa ceva.

Viața noastră este mult mai complicată decĂąt o mașină. Viața o poate Ăźnțelege pe deplin numai Acela care a creat-o: Dumnezeu Însuși. El știe, de asemenea, cum se va atinge scopul Ăźn noi și cum va trebui să ne purtăm ca viața nostră să funcționeze corect.

Instrucținile pentru viața noastră din partea lui Dumnezeu sunt cuprinse Ăźn BIBLIE

În Biblie este scris că ceea ce Dumnezeu a așezat Ăźn inima omului la Ăźnceput, din generație Ăźn generație, din pricina purtării greșite a omului și Ăźmpietririi lui, a fost dat uitării. De aceea Dumnezeu a trimis mesagerii Săi, pe Moise care a adus poruncile lui Dumnezeu de pe muntele Sinai, iar apoi profeții care ne-au făcut de cunoscut gĂąndurile lui Dumnezeu. Astfel a luat ființă Biblia și, de aceea, putem citi Ăźn ea de cĂąteva mii de ori cuvintele: „Așa vorbește Domnul". David, care ne-a comunicat gĂąndurile lui Dumnezeu, mai ales Ăźn forma cĂąntărilor, a fost Ăźnălțat de Dumnezeu de la un simplu ciobănaș la rege, ne spune Ăźn Psalmul 119:105: „CuvĂąntul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea". În limbajul nostru de toate zilele aceste cuvinte ar suna Ăźn felul următor: „CuvĂąntul Tău este lanterna mea de buzunar și o lanternă de stradă pe drumul către casă". Dacă citim Biblia și o aplicăm la viața noastră, vedem clar că ni se luminează drumul, putem observa obstacolele, pericolele și avem nădejdea că ajungem sigur la țel.

ÎntĂąi gĂąndește, apoi pornește - spunem noi. Această regulă este bună dacă ne ținem de ea. Trebuie să clarificăm Ăźnsă și din punct de vedere spiritual acest aspect. Eu aparțin deci lui Dumnezeu. Pe Isus Cristos L-am făcut Domn al vieții mele. Acum vreau să știu ce dorește Acela căruia mi-am predat viața. În Biblie găsesc ceea ce Dumnezeu vrea de la mine. Dumnezeu a stabilit aceasta Ăźn sfaturi, rĂąnduieli, porunci, iar Biblia ne spune: „Multă pace au cei, care iubesc legea Ta și nu li se ĂźntĂąmplă nici o nenorocire." Dacă eu nu vreau să mă Ăźmpiedic și să cad pe cale, atunci Ăźmi rămĂąne ca Ăźntr-adevăr să accept voia lui Dumnezeu. Aceasta e limpede, eu trebuie să mă ocup de problema apartenenței mele și să nu mai fur. Doar după ce am devenit ascultător, pot scăpa de această patimă.

Cine nu cunoaște acest capitol mai are o teamă, făcĂąndu-și probleme că nu va putea duce la capăt ceea ce și-a propus. Noi nu trebuie să avem nici un fel de reținere, deoarece omul care va fi ascultător lui Dumnezeu, va primi puterea Duhului SfĂąnt pentru a Ăźmplini ceea ce a hotărĂąt Ăźn inima sa supusă. De aceea spune apostolul Petru: „Duhul SfĂąnt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El" (Faptele Apostolilor 5:32). Duhul SfĂąnt este Dumnezeu. El este cea mai mare putere existentă. Isus spune: „Puterea Mea Ăźn slăbiciune este făcută desăvĂąrșită."

Nu se referă la puterea noastră, ci la ascultarea noastră, ca, prin ea, puterea lui Dumnezeu să poată deveni activă Ăźn noi

Așa cum atunci cĂąnd ne naștem trupește Ăźntr-o familie avĂąnd tată, mamă și frați, așa ne așează Dumnezeu pe noi, copiii Săi, prin nașterea spirituală, nu ca pe niște orfani Ăźn lume, ci Ăźntr-o familie spirituală. Toți cei care cred Ăźn Isus Cristos formează o unitate. Acolo unde se ĂźntĂąmplă acest lucru Ăźn mod practic, există adunarea lui Dumnezeu.

Părtășia nu are loc automat, eu trebuie să mă alipesc de bună voie de frații și surorile mele Ăźn Domnul.

Isus ne explică, că este prezent oriunde se adună doi sau trei Ăźn numele Său. El vine astăzi la 20 sau 30, la 200 sau 3000, ca altădată la prima sărbătoare de Rusalii. Putem citi despre aceasta Ăźn Faptele Apostolilor 2:38-47.

Viața bisericii nu depinde de numărul mare de persoane care se adună. Dimpotrivă, Isus accentuează tocmai numărul mic. Într-un grup mic putem practica mult mai bine ceea ce aparține vieții de zi cu zi a unei familii a lui Dumnezeu. CĂąnd citim Biblia Ăźntr-un cerc mic, ne putem Ăźmpărtăși mai bine și opiniile asupra celor citite. Dacă am vorbi cu Dumnezeu Ăźn rugăciune alături de alți oameni, Ăźntr-un grup mic, am realiza și acest lucru mai bine. Avem totuși nevoie, pentru păstrarea părtășiei și spijinului, de contact personal unii cu alții Ăźntr-o adunare, comunitate sau Ăźntr-un cerc de tineret. Chiar adunarea apostolică, despre care citim Ăźn Faptele Apostolilor, a cunoscut, pe lĂąngă marile Ăźntruniri, și cele Ăźn grupuri mici.

Practicarea botezului și cinei Domnului Ăźn grupuri mici

Ei se adunau de fapt la marile sărbători la templu, dar pĂąinea o frĂąngeau ici și colo Ăźn case (Faptele Apostolilor 2:46).

Un Ăźntreg se compune din multe celule mici. De aceea trebuie să se ajungă la celule mici Ăźn care orice creștin să-și poată avea locul.

„Voi sunteți sarea pămĂąntului". În cuvĂąntarea Sa de pe munte, Isus Cristos a făcut limpede, prin aceste cuvinte, că noi creștinii, avem o funcție deosebită de păstrare și conservare Ăźn lume. Sarea se deosebește esențial de carne, ea o face să se mențină. Sarea are proprietatea să se infiltreze și să conserve să nu se descompună. În același mod trebuie noi, ca creștini, să fim sarea pămĂąntului, cu alte cuvinte, să activăm Ăźn această lume. În măsura Ăźn care rămĂąnem Ăźn legătură cu Isus Cristos, citind cuvĂąntul Său Ăźn Biblie, vorbind cu El Ăźn rugăciune, ascultĂąndu-L cu fidelitate, vom obține această putere de a săra. Aceasta este o putere care acționează Ăźn noi și prin noi. Influența noastră Ăźmpiedică răul sau reduce raza lui de acțiune acolo unde noi acționăm mereu, fie la școală, Ăźn fabrică, la birou sau Ăźn familie. Prin prezența și activitatea noastră suntem un zăgaz Ăźn calea influenței păcatului și relelor destructive ale acestei lumi.

Cu această menire pe care o avem prin Isus Cristos, vrem să intrăm Ăźncrezători și curajoși Ăźn viața noastră de toate zilele.

Există pentru noi, creștinii, diferite destinații hotărĂąte de Dumnezeu Ăźn lume.

Dumnezeu vrea să aibă mesageri din toate popoarele, păturile sociale și toate profesiile

Cu sarcina pe care o avem, ne infiltrăm Ăźn Ăźntreaga omenire. Isus spune: „Voi sunteți Ăźn lume, dar nu din lume". Acest cuvĂąnt Ăźnseamnă că noi suntem ca niște corpuri străine care posedăm Ăźn această lume puterea sării, mereu Ăźn acea măsură Ăźn care avem părtășie cu Isus Cristos și legătură cu adunarea Sa.

Lumină a Lumii! Un far indică vapoarelor drumul spre port. Farurile unei mașini luminează strada Ăźn timpul nopții.

Radiobaliza conduce avioanele Ăźn mod sigur spre pista de aterizare

Unde este lumină, acolo se poate vedea ce se ĂźntĂąmplă. Adevărul este descoperit. Atunci cĂąnd cineva a priceput ceva, obișnuim să spunem: „I s-a luminat mintea". Isus Cristos Se numește pe Sine Însuși lumina lumii (Ioan 8:12). El are deci putere de pătrundere, la El există pricepere, Ăźnțelepciune și iluminare.

Aceste capaciatăți le dă El tuturor celor care-L urmează și El afirmă Ăźn cuvĂąntarea de pe munte: „Cine Mă urmează pe Mine, nu umblă Ăźn Ăźntuneric, ci va avea lumina vieții". De aceea spune Isus despre oamenii care-L vor urma: „Voi sunteți lumina lumii" (Matei 5:14) și ne asigură că noi nu vom trece nevăzuți, pentru că suntem ca o cetate luminată, care poate fi zărită din toate părțile țării.

În același fel este și Isus Cristos lumina lumii. Fiecare dintre cei care L-au primit, va deveni, prin el, o lumină Ăźn această lume. Puterea noastră de a lumina este Ăźnsuși Isus Cristos. Cu cĂąt noi ne vom preda mai mult Lui, cu atĂąt mai mult va putea El acționa Ăźn noi și prin noi.

Dumnezeu fiind Acela care ține viitorul Ăźn mĂąinile Sale și noi cei care-L urmăm pe Isus Cristos, vom putea privi plini de Ăźncredere Ăźn viitor. La citirea Bibliei ni se deschid orizonturi care ne permit să privim undeva departe, dincolo de lumea greutăților, lipsurilor și problemelor acestei vremuri, căci această viață, pe care o petrecem acum, nu prezintă Ăźn ea Ăźnsăși o Ăźnsemnătate, ci doar privită Ăźn perspectivă, ea devine o vreme pregătitoare Ăźn vederea unei lumi noi, o lume a veșniciei lui Dumnezeu.

În contextul experienței mele personale, cu tot Ăźntunericul și răul acestui pămĂąnt și Ăźn ciuda frămĂąntărilor fără răspuns și al greutăților pe care le avem de Ăźndurat, rămĂąn la cuvintele că se merită să trăiești.

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...USI DE INTERIOR IMPORT GERMANIA, PANOURI SANDWICH...Vezi aici!