Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Se merita sa traiesti? partea 1

Publicat la 2012-05-01 de Traian

 
Dacă un om bogat ar spune: „Se merită să trăiești!" s-ar putea să-l Ăźnțelegi. El poate să-și cumpere tot ce vrea. Dacă un tĂąnăr, care a Ăźntreabat o tĂąnără atrăgătoare dacă vrea să-i fie soție, ar spune acest lucru, atunci este de Ăźnțeles că pentru el merită să-și trăiască viața, Ăźn cazul acceptării propunerii sale. Se așteaptă o asemenea afirmație, doar de la oamenii care se află tocmai Ăźntr-o fază Ăźnsorită a vieții lor. „Se merită să trăiești" este atunci afirmația Ăźnsuflețită a unei experiențe scurte, dar poate a vreuneia doar pripite. Eu am avut vĂąrsta de 23 de ani, cĂąnd pentru prima oară dintr-o convingere deplină am putut spune: „Se merită să trăiești". Nu am fost nici bogat și nici nu m-am căsătorit cu o tĂąnără frumoasă. Nu am cĂąștigat nici lozul cel mare și nici n-am trăit un succes material. Dimpotrivă, un război fără rațiune mi-a răpit cĂąțiva din cei mai frumoși ani ai tinereții. A fi soldat și prizonier au fost pentru mine, Ăźn general, experiențe negative. Cu cĂąteva luni Ăźnainte de a fi eliberat din prizonierat, am semnat un contract de muncă pentru un termen de un an Ăźn domeniul agriculturii scoțiene. Am făcut ore suplimentare, ca pe lĂąngă cei trei șilingi primiți pentru fiecare rĂąnd de morcovi, să mai cĂąștig ceva pentru a-mi putea cumpăra primul costum după război, Ăźntr-un magazin Ăźn care se vindeau haine purtate. De la un vĂąnzător de fier vechi mi-am cumpărat o bicicletă pe care am reparat-o pentru a putea circula.

Cu toate acestea am putut spune: „Se merită să trăiești." Casa mea părintească Ăźn regiunea Ruhr a fost total distrusă Ăźn urma unui bombardament. Tatăl meu și-a pierdut viața Ăźn ultimele luni ale războiului tot Ăźn timpul unui bombardament. Fratele meu zăcea undeva pe pămĂąntul sovietic. Eu Ăźnsumi aparțineam unei generații de război mințită și Ăźnșelată. Aș fi putut avea orice motiv de-a fi amărĂąt sau pur și simplu de a fi cu privirea-n pămĂąnt, dar am putut afrima:

„Se merită să trăiești".

„Cine ne-a dat dragoste Ăźn inimă?"

Așa s-ar putea să se Ăźntrebe cei doi, și ei, poate, nu găsesc răspunsul la aceasta. „Eu te iubesc!" Aceste trei cuvinte hotărĂątoare ascund o taină, pe care nimeni nu o poate dezlega ge deplin. CĂąnd se naște un copil, domnește bucuria. Îl vedem apoi cum se tĂąrăște, cum aude cum spune pentru prima oară silabisind „mama". Îi urmărim primii pași șovăielnici atunci cĂąnd se ostenește să Ăźnvețe să umble. Copilul Ăźnainte de a putea deosebi ce Ăźnseamnă duminica sau restul zilelor, Ăźnainte de a putea număra sau cĂąnta, simte deja cĂąt e de bine să fii ocrotit de oameni. El observă ceva din ceea ce Ăźi unește pe părinții lui. Nu numai prin faptul că ei sunt căsătoriți, ce pentru că ei se Ăźnțeleg reciproc și se ostenesc să placă unul celuilalt.

Se merită să trăiești și atunci cĂąnd unul este bolnav și cineva Ăźi așează pe frunte o mĂąnă care-l răcorește și Ăźi vorbește mĂąngĂąietor și Ăźncurajator, cĂąnd unul este fără slujbă și celălalt Ăźl ajută. Se merită să trăiești, cĂąnd cineva are un răspuns prietenos la un cuvĂąnt mai dur de-al tău, iar la bătrĂąnețe omul află: „Nu sunt singur și nu am trăit degeaba".

Așadar, viața are un sens: da, se merită să trăiești cĂąnd Ăźnțelegi sensul, care a fost imprimat vieții de către Creator. CĂąnd Dumnezeu l-a plănuit și creat pe om, l-a alcătuit așa ĂźncĂąt acesta să i Se potrivească. După ce Dumnezeu a creat tot ce există, l-a creat și pe om și a spus: „Iată, că erau foarte bune".

Erau foarte bune, dar ce este acum?

Într-un singur an au fost dezlegate Ăźn Germania Federală 90.164 de căsnicii, cu toate că unele familii au avut copii și cu siguranță au știut cĂąte ceva despre răspunderea reciprocă pe care o au de purtat față de aceștia ș față de ei Ăźnșiși. La creație a spus Dumnezeu despre om că este bun. În schimb cotidienele noastre sunt pline de acțiuni condamnabile ale oamenilor, ca: ură, crimă, hoție, Ăźnșelătorie și ucidere. Ce s-a ĂźntĂąmplat cu omnul, care a fost cĂąndva bun, iar astăzi acționează atĂąt de rău?

Chiar căsniciile dezbinate au Ăźnceput mai mult sau mai puțin pozitiv. Partenerii și-au crezut unul celuilalt și au privit viitorul cu ochi Ăźncrezători. Ei au alcătuit un Ăźntreg, un trup așa cum a spus Dumnezeu la creație. Dar acest lucru nu a durat. Viața lor nu a devenit așa cum a fost prezăzută.

Conviețuirea nu s-a realizat și, Ăźndeosebi, copiii sunt cei care rămĂąn să poarte suferința

Cel care a devenit atĂąt de dezamăgit, disperat din cauza acțiunilor lipsite de considerație ale altora, nu poate Ăźnțelege, cĂąnd cineva afirmă „Se merită să trăiești". Cu toate acestea, fiecare om poate ajunge la găsirea acestei atitudini de bază, pozitive, Fiecare om poate experimenta o transformare care-l poate schimba radical, printr-o manifestare lăuntrică, care se răsfrĂąnge astfel Ăźn afară ĂźncĂąt va accepta atĂąt viața cĂąt și pe sine Ăźnsuși. Dar aceasta se ĂźntĂąmplă numai dacă suntem gata să vedem adevărul vieții, să nu ne Ăźnșelăm pe noi Ăźnșine și să recunoaștem cauza unor asemenea efecte negative.

Medicul pentru a putea găsi cauzele durerilor, trebuie să stabilească mai ĂźntĂąi diagnosticul, și numai pe urmă va trece la un tratament Ăźn scopul vindecării. La fel este cu scopul deplin și conținutul vieții noastre. Biblia ne informează despre primii oameni de pe pămĂąntul acesta, care au locuit Ăźntr-o minunată gradină și au trăit Ăźntr-o părtășie cu Dumnezeu. Acolo ei s-au ridicat Ăźmpotriva voinței lui Dumnezeu, au călcat porunca lui Dumnezeu și fiul mai vĂąrstnic, Cain, l-a ucis pe fratele său mai tĂąnăr, Abel. Din acea zi nu a Ăźncetat să existe ceartă și război. În ziarele de zi cu zi citim anunțuri de catastrofe cu duiumul. Cu titluri de asemenea natură suntem deja obișnuiți: răpiri de avioane, luare de ostatici, răpiri de copii, atacuri cu bombe, amenințări de războaie, acțiuni teroriste și conflicte deschise Ăźntre popoare.

Se pare că pe zi ce trece este mai rău. Cine ar fi crezut cu ani Ăźn urmă, că teroarea și forța vor lua o asemenea amploare Ăźn lumea noastră? În vremurile de pe urmă războaiele și veștile de războaie se vor Ăźnmulți, nedreptatea va spori, ne prezice Biblia.

Abia ne putem imagina că o asemenea vreme va urma să vină. Ne aflăm doar la Ăźnceputul acestor așa numite vremuri de sfĂąrșit. Această situație va fi creată nu numai prin faptul că mijloacele mass-media ca radioul, televiziunea și presa, informează Ăźn Ăźntreaga lume cu viteza fulgerului, ci și prin aceea că știrilor rele li se acordă o valoare numai informativă. Se poate vorbi și aici despre o manevră la nivelul acestor mijloace prin care Ăźn primul rĂąnd ne este adus la cunoștință tot ce e rău, supărător și negativ. Dar nu există numai lumea urii, a crimei și a războiului, există și cealaltă lume, aceea a binelui, frumosului și păcii, așa ĂźncĂąt omul poate exclama: „Se merită să trăiești".

Este oare realist, la vederea unui tanc blindat pe Ăźnălțimile muntelui Golan, să vorbim despre frumusețea vieții?

Conducătorul unui vehicul blindat, Chaim Itzhak, are soție și copii Ăźn Tel Aviv. Ca civil, lucrează Ăźntr-o hală de Ăźmpachetat portocale ale firmei conoscute Ăźn Ăźntreaga lume, „JAFFA". Ca aproape toți israeliții, are și el o locuință proprietate personală, pe care a cumpărat-o cu 300.000 lire. El cĂąștigă pe lună 2.500 de lire și plătește, cu toate că are doi copii, un impozit de 250 de lire, cel mai ridicat procentaj din lume.

El a fost Ăźncă copil Ăźn vremea cĂąnd dintr-o dată părinții lui au fost deportați. Cu un tren lung de marfă au plecat Ăźntr-unul din lagărele germane de exterminare, unde au pierit Ăźn camerele de gazare. A fost o minune faptul că el a fost luat de prieteni, ascuns și astfel ferit de ura Ăźndreptată către urmașii lui Avraam, Isaac și Iacov.

Soția lui, care are o piele arămie, a fost născută Ăźn Yemen. Acolo părinții ei nu au avut permisiunea de a merge pe stradă, pentru că erau evrei, ci numai pe o potecă destinată animalelor greoaie, alături de stradă. Ei aparțin celor aproape trei milioane de evrei, care au preferat să se rupă dintre popoarele lumii și să tragă Ăźn țara care fusese făgăduită de Dumnezeu strămoșilor lui Avraam, Isaac și Iacov ca și lui David și Solomon.

O.N.U. trimite trupe, dar nu are la ĂźndemĂąnă o rezolvare

Estul și vestul se tem ca să nu-și ardă degetele Ăźn problema Israelului. Israelul apare Ăźn ochii popoarelor arabe ca un intrus, căci aproape două mii de ani de la izgonirea evreilor din Iudea de către romani, Ăźn anul 130, ele l-au locuit pĂąnă la Ăźntemeierea statului Israel Ăźn anul 1948. Israelul vede această reĂźntemeiere ca o Ăźntoarcere Ăźntr-o țară care i se cuvine legal și Ăźn care el, ca popor, poate trăi Ăźn libertate și pace. Biblia a profețit acest conflict dintre popoarele arabe și Israel Ăźncă Ăźnainte cu mii de ani. Ea ne informează de asemenea că odată săbiile vor fi făcute pluguri și pacea se va Ăźntoarce.

Cu toate acestea, Ăźncă nu s-a ajuns pĂąnă acolo. Soldatul israelit șede Ăźn tancul său și citește Biblia. Aceasta nu este o excepție Ăźn Israel, ci reiese dintr-o cugetare mereu mai extinsă care a cuprins tineretul din Israel, Ăźndeosebi după războiul Yom-Kippur: originea și viitorul nostru sunt cuprinse Ăźn Biblie.

La Universitatea Ierusalim profesorii și studenții iau informațiile biblice ca bază a cercetărilor lor. Ei au găsit toate sistemele de irigație din zilele lui Solomon, au scos la iveală prin săpături arheologice orașe dispărute de mii de ani. Au descoperit, de asemenea, suluri scrise, care dovedesc astăzi faptul că Biblia este Ăźntr-adevăr Cartea străveche, Ăźn care au fost comunicate gĂąndurile lui Dumnezeu despre viitorul lumii. De aceea există viitorul Ăźn Biblie. Nu numai viitorul Israelului, ci viitorul Ăźntregii lumi.

Religia este aceea care-l preocupă pe om cel mai profund și se Ăźntipărește cel mai mult

Aici se Ăźntreabă omul despre originea puterilor și forțelor. Această Ăźntrebare este strĂąns legată de viitorul lui. CĂąnd știu de unde vin, atunci știu de asemenea Ăźncotro merg. Dacă știu cine m-a creat, cunosc și destinația mea. În vremea noastră, Ăźntreaga omenire trăiește o religie a temerii.

Din aceasta trăiesc astăzi producătorii de filme care toarnă pe bandă rulantă filme de catastrofe. Tematica pentru acestea le este pusă la dispoziție, Ăźn orice caz, de adevărul cotidian. În fiecare secol au avut loc mai multe cutremure. În ultimele vremuri, Ăźnsă, numărul lor a crescut considerabil. Noi am avut Ăźn acest secol deja 11 cutremure de mari proporții, ele totalizĂąnd mai mult de două milioane de morți.

Biblia ne spune că, Ăźn vremurile de sfĂąrșit cutremurele se vor inteți. După acestea putem recunoaște cĂąt sunt de Ăźnaintate arătătoarele ceasului universal.

Conform acestor evenimente am putea fi de părere că numai dansatorii visători și sadicii ar putea desemna viața ca meritĂąndu-se și avĂąnd valoare. Există apoi o altă perspectivă, o posibilitate de a vedea altfel viața și de a poseda o altă unitate de măsură pentru a putea confirma ce anume poate da valoare vieții.

În vederea pregătirii unei zile de biserică s-a organizat și o anchetă: Ce-i va stăpĂąni pe oamenii din R. F. Germană? Răspunsul majorității a răsunat:

„Frica". La aceasta se potrivește cuvĂąntul lui Isus: „În lume veți avea necazuri, dar Ăźndrăzniți, eu am biruit lumea" (Ioan 16:33)

Există, deci, o eliberare de frică prin Acela care a biruit lumea: Isus Cristos. Aceasta este valabil și pentru omul care este cuprins de ea. Este foarte normal, ca la un pericol să simțim o oarecare presiune, așa ĂźncĂąt să ni se facă frică. Acesta este modul Ăźn care reacționăm noi normal Ăźn fața unui pericol, pentru a-l respinge sau a-l preveni. Există Ăźnsă și o inhibare Ăźn fața fricii, care torturează și paralizează, nelăsĂąnd să se Ăźntrevadă nici o cale de ieșire.

În cazul Ăźn care nu s-a experimentat această eliberare, omul Ăźși intensifică mereu mai mult temerile. Deoarece omul se bazează pe o autoconservare, el percepe această stare paralizantă de frică ca pe un dușman al vieții sale. Astfel, el va căuta o scăpare din lumea lui Ăźmbibată de frică. El dorește să rupă această Ăźncătușare a sufletului, să-și smulgă această cămașă de forță. Ostenelile consulsive ale individului au diferite aspecte, Ăźn principal toate rămĂąn niște stări provocate de simțuri și fără rațiune.

„A vedea, a cumpăra, a se bucura"

Aceste cuvinte au fost zărite pe marea firmă a unei reclame a unui magazin berlinez, cĂąnd am ținut Ăźn aer liber, Ăźntr-o stradă fără circulație, un serviciu de evanghelizare. Ele mi-au sugerat introducerea predicii mele.

Este aceasta de fapt Ăźn regulă? Vedem, cumpărăm și ne bucurăm? Acest lucru are loc doar ocazional. Nu se poate cumpăra tot ce se vede și nu se poate să ne bucurăm de tot ceea ce am cumpărat. Chiar dacă ar fi așa, bucuria nu ține de multe ori nici atĂąt cĂąt plata ratelor. Mulți oameni Ăźncearcă printr-un consum abuziv să evadeze din realitatea vieții lor. Ne cumpărăm lucruri, pentru a deveni un alt om.

Există cantități absurde de alimente, cu care omul se Ăźndoapă fără raționament, el crezĂąnd că altfel nu-și poate duce la capăt treaba. Mici suplimentări de acestea cunoaște fiecare, de exemplu Ăźn modul de alimentație schimbat Ăźn timpul unui examen sau Ăźn concediu. Nu degeaba se vorbește Ăźn grai popular de grăsime nedorită.

Alții, de dragul siluetei, care țin un regim dietetic, nu pot ține Ăźn schimb măsura la cumpăratul obiectelor de uz sau articolelor de lux; mașina normală nu mai este suficientă, un concediu normal nu mai satisface. O Ăźmbrăcăminte practică și potrivită nu mai mulțumește. Trebuie să fie ceva deosebit, dacă e cu putință ceva mai bun și mai mult decĂąt posedă vecinii. Toate acestea provin din teama de a nu pierde ceva din viața propriu-zisă. Dar toată goana după tot ce e posibil de a face și de a cumpăra nu aduce cu sine Ăźmplinire Ăźn viață.

Multor oameni ai zilelor noastre drogul a devenit o cale de ieșire binevenită din situația lor de teamă. Cauza este plasată undeva Ăźn domeniul sufletesc. Dacă Ăźntrebăm oameni dependenți de droguri, care ar fi cauza dilemei lor, apar mereu aceleași trei afirmații:

1. Lipsa dragostei. Omul se simte neacceptat de cei din jur, neĂźnțeles de familie sau prieteni: singurătatea și decepția se includ și ele aici.

2. Dorul de moarte. Omul vrea să se smulgă din condiția lui de viață, deoarece el consideră că nu o mai poate suporta. El dorește să uite sau cel puțin să fie pentru cĂąteva ore un alt om.

3. Setea după Dumnezeu.

Cei legați de droguri - oameni ruinați - afirmă tot mai des tĂąnjirea lor după o deplină trăire religioasă

Aceste afirmații se potrivesc și cu cele ale oamenilor căzuți pradă unui abuz de alcool.

Cauzele Ăźși au rădăcina de multe ori Ăźncă Ăźn copilărie: lipsa căldurii unui cămin, diferențele de păreri, problemele de educație care apar Ăźntre tată și mamă, teama copilului de ceartă și pedeapsă, lipsa posibilității de a se putea afirma și de a fi ascultat Ăźn familie sau Ăźntre prieteni. Cine apucă calea drogurilor și alcoolului, observă, Ăźn curĂąnd, că nu a găsit rezolvarea problemelor sale. Este un drum de rătăcire, de autoamăgire, din care omul se trezește chiar mai dezamăgit. Omul matur are nevoie și el de căldura unui cămin, de protecție, dragoste, el bineĂźnțeles că poate găsi trăirea religioasă deplină. Dar nu Ăźn drog!

Cu puțin timp Ăźn urmă a trecut prin presă o fotografie neobișnuită:

Un student arab se duce la moarte sărind pe lĂąngă pompierul care vrea să-l salveze

Nu fiecare afirmație grăbită, spusă Ăźntr-o doară: „Eu Ăźmi pun capăt vieții" este intenționată serios. Cu toate acestea Ăźn Germania Federală se despart voluntar de viață aproape tot atĂąția oameni, cĂąți mor Ăźn accidente de circulație. Aici nu sunt incluși și acei mulți care au tentative de sinucidere. La oamenii care-și iau viața se adaugă și cei pe care aceștia Ăźi iau cu sine Ăźn moarte. Uneori acesta poate fi partenerul de viață sau copiii.

În dosul acelstor acțiuni stă Ăźntotdeaun starea de frică a omului. Un comerciant care Ăźn urma unor insuccese repetate cedează, o mamă care nu poate suporta rușinea cauzată de copilul ei, soția care nu mai are putere din pricina stării de Ăźnjosire pricinuită de propriul ei soț. Există o listă lungă a motivelor directe care duc oamenii la sinucidere. Ei cred că aceasta ar fi o rezolvare și o ieșire dintr-o situație de teamă. O voce de bărbat a spus, Ăźn penultima zi a carnavalului, unei colaboratoare a serviciului telefonic pentru problemele spirituale: „Acum Ăźmi pun capăt, Ăźmi voi lua copiii cu mine". Ea a crezut la Ăźnceput că cel care cheamă ar fi beat, și l-a Ăźntrebat unde sunt copiii. Glasurile celor mici au răsunat groaznic Ăźn receptor. Un copilaș a spus: „Noi mergem acum cu tata Ăźn cer. Aceasta va fi foarte frumos". Fapta a putut fi Ăźmpiedicată. Dar se va schimba ceva dacă ne despărțim de viață? Ceea ce am fost cu adevărat aici, aceea vom fi și Ăźn fața lui Dumnezeu. Binele nu va fi prin moarte rău și nici răul nu va fi prin moarte bine. De aceea, sinuciderea nu rezolvă nici o problemă.

Este doar o Ăźncercare de evadare din fața propriei vieți, de care totuși nu putem scăpa. Ceea ce-i necesită omului este iertarea, căci numai unde este iertare există și,un Ăźnceput nou. Prin iertare intrăm Ăźn părtășie cu Dumnezeu și anume, Ăźncă acum Ăźn viața aceasta. Nu prin moarte.

Să cugetăm asupra acestui lucru. Omul a fost deci așa cum l-a creat Dumnezeu, foarte bine. Dumnezeu Însuși Ăźl consideră ca foarte bun. Nu e vorba aici de o opinie, ca aceea a unui artist, care Ăźși găsește propria lui pictură ca bună, cu toate că cei care cumpără sunt cu totul de altă părere. Dumnezeu Însuși, care a creat totul și cu acest prilej a stabilit niște coordonate a ceea ce este bun și a ceea ce este rău, a dat Ăźntregii creațiuni Ăźnțelepciunea Sa și Ăźl consideră pe om ca o coroană a creației sale.

„Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse; și iată ca erau foarte bune" (Geneza 1:31)

Dar cel care se uită Ăźmprejur Ăźn viață, ajunge la amara concluzie că omul este cu un fond rău, că el nu poate numai să iubească, să ajute și să creadă, ci urăște, ucide distrugĂąnd tot mai mult. El - omul - este chiar preocupat atĂąt cu distrugerea vieții cĂąt și a planetei pe care locuiește. Ce s-a ĂźntĂąmplat? De ce se poartă acest „om" astăzi astfel, care era la Ăźnceput atĂąt de bun?

Dacă cercetăm Biblia, găsim un răspuns. Aici suntem informați că omul a avut părtășie cu Dumnezeu. În această legătură urma el să rămĂąnă, dar de bună voie. Dumnezeu nu a vrut un teatru de marionete. El nu a vrut să tragă de sfori pentru a face pe om să acționeze.

Nu, omul trebuie să se hotărască el Ăźnsuși de-a asculta de Dumnezeu sau nu. Nu a existat doar un pom de măr Ăźn Paradis, așa cum și-au imaginat unii Ăźn timpul copilăriei, ci un pom deosebit, care a putut pune la ĂźndemĂąna omului cunoștința binelui și a răului. Din acesta a interzis Dumnezeu să se mănĂąnce. Cu toate acestea omul ispitit de Satana, urzitorul răului, s-a ridicat Ăźmpotriva voinței lui Dumnezeu. El a Ăźncălcat porunca și a experimentat moartea spirituală, ceea ce este despărțirea de Dumnezeu. Urmările au fost catastrofale.

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...TAMPLARIE ALUMINIU SI PVC...Vezi aici!