Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

O biserică dezorientată, într-o lume pierdută!

Publicat la 2012-04-20 de Traian

Privind Ăźn ansamblu Biserica de azi, ne Ăźntrebăm, oare cĂąt va mai răbda Dumnezeu sfĂąntul pĂąnă va vărsa această lucrare Laodiceană din gura Lui. Dacă e un lucru asupra căruia sunt de acord predicatorii de azi, e acesta, că trăim Ăźntr-o epocă Laodiceană a Bisericii.

În timp ce deasupra capetelor noastre amenință sabia lui Damocles, noi credincioșii ne lăfăim Ăźntr-o stare de bogăție, lenevie, lux, nepăsare și amorțire. Deși Dumnezeu are milă și e gata să ne ierte păcatele, să ne curățească nelegiuirea, și să se Ăźndure de neghiobia noastră, totuși inimile noastre „căldicele", nici reci nici Ăźn clocot, sunt o urĂąciune Ăźn ochii Lui. Ori suntem Ăźn clocot ori reci, ori Ăźnflăcărați ori Ăźnghețați, ori aprinși ori stinși de tot. Lipsa de căldură și lipsa de dragoste, iată două lucruri pe care le urăște Dumnezeu!

Cristos poate spune despre rănile Lui azi: „În casa celor ce Mă iubeau le-am primit!" Cartea SfĂąntă a Dumnezeului cel viu suferă mai mult din partea exponenților decĂąt din partea oponenților ei.

În folosirea citatelor biblice suntem ușurateci, Ăźn interpretarea lor suntem inconsistenți, Ăźn Ăźnsușirea nemărginitelor ei bogății suntem leneși pĂąnă la punctul impotenței extreme. Predicatorul Ăźși șlefuiește predicile cu elocvență oratorică, și e gata să apere inspirația Bibliei cu toată ardoarea și transpirația. Dar același om cĂąteva respirații mai tĂąrziu Ăźți vorbește cu un calm mortal despre minunile din Biblie ca fiind demodate sau despre alte texte: „Acestea nu sunt pentru timpurile de azi." Iar bietul ascultător, cu o credință sinceră și caldă, trebuie să Ăźnghită apa rece ca ghiața a necredinței predicatorului.

Adevărul e că biserica poate să-L Ăźmpiedice Ăźn lucrare pe SfĂąntul lui Israel, și Ăźn vremea de azi și-a făcut din aceasta o adevărată artă. Dacă ar exista gradații Ăźn starea de mort a vreunui mort, atunci cea mai moartă mortăciune cred că e cineva care vorbește despre Duhul SfĂąnt fără ca să aibă ungerea Duhului SfĂąnt.

În rugăciuni ne permitem aroganța de neiertat să strigăm ca Duhul să vină asupra noastră cu harul Său, dar să nu ne deranjeze cu darurile Sale!

Aceasta e vremea unui Duh SfĂąnt acceptat cu restricții și condiții, chiar Ăźn cercurile cele mai fundamentaliste. Avem nevoie și o spunem deschis, că vrem să se Ăźmplinească textul de la Ioel 2. Strigăm chiar: „Toarnă Duhul Tău peste orice făptură!" Dar adăugăm o restricție: „Dar nu lăsa ca fiicele noastre să prorocească și nici fii noștri să vadă vedenii!"

„O, Dumnezeul meu! Dacă Ăźn necredința noastră culturalizată și Ăźn teologia noastră obscură și Ăźn slăbiciunea noastră spirituală am Ăźntristat și Ăźncă mai Ăźntristăm pe Duhul SfĂąnt, de ce nu ne verși din gura Ta? Dacă nu poți să Te folosești de noi și nu poți lucra prin noi, atunci, Te rugăm, Dumnezeule, fă ceva fără noi! Treci pe lĂąngă noi și alege-Ți un popor din cei care acum nu Te cunosc! MĂąntuie-i, sfințește-i și Ăźmputernicește-i prin Duhul SfĂąnt pentru o misiune a minunilor! Trimite-i Ăźn lume „frumoși ca luna, curați ca soarele, și viteji ca o armată cu flamuri desfășurate”, ca să trezească la viață o Biserică bolnavă și să cutremure din temelii o lume Ăźnglodată Ăźn păcat!"

GĂąndiți-vă la lucrul acesta: Dumnezeu nu mai are ce da altceva lumii. A dat pe unicul Său Fiu pentru păcătoși. A dat Biblia Sa pentru toți oamenii. A dat Duhul SfĂąnt ca să convingă lumea de păcat și să zidească Biserica. Dar la ce folosește un cec dacă nu e semnat? La ce folosește o adunare, oricĂąt de fundamentală Ăźn crez, dacă Domnul cel viu lipsește din ea?

Avem datoria să Ăźmpărțim drept CuvĂąntul adevărului. Textul: „Iată, Eu stau la ușă și bat" (Apocalipsa 3:20), n-are nimic de a face cu cei păcătoși și Domnul. Nu! Aici e tabloul tragic al Domnului nostru la ușa Bisericii Sale din Laodicea ĂźncercĂąnd să intre Ăźnăuntru! La fel, Ăźn majoritatea orelor de rugăciune care text e mai des folosit dacă nu acesta: „Acolo unde sunt doi sau trei adunați Ăźn Numele Meu, sunt și Eu Ăźn mijlocul lor"? Dar foarte adesea El nu este Ăźn mijlocul lor. El e afară, la ușă. Noi lăudăm Numele Lui, dar pe El Îl ținem afară!

Cu o stivă de cărți Ăźn jurul nostru, cu schițe și notițe din plin, ne-am imunizat pe noi Ăźnșine față de adevărul mistuitor al CuvĂąntului imutabil al lui Dumnezeu!

Nu mă mai mir azi așa de mult la răbdarea pe care o are Dumnezeu cu păcătoșii ce rămĂąn ca de piatră la chemarea Sa. În definitiv, n-am fi și noi răbdători cu un om care e și orb și surd? Așa sunt cei ce zac Ăźn păcat. Dar mă mir de răbdarea lui Dumnezeu față de Biserica de azi Ăźn starea ei de adormire, amorțire și egoism! O Biserică pierdută Ăźntr-o lume pierdută, iată marea problemă pe care trebuie s-o rezolve Dumnezeu azi!

Oh, săracii de noi, credincioși orbi, sărăntoci și slăbănogi, dar ĂźngĂąmfați și lăudăroși! Suntem goi, și nici nu ne dăm seama! Suntem bogați (n-am avut niciodată atĂątea instalații și aparate), dar suntem de fapt săraci (niciodată n-am fost mai fără putere)! N-avem nevoie de nimic (și adevărul e că n-avem nimic din ce avea Biserica Apostolică). Cum poate sta Dumnezeu Ăźn mijlocul nostru cĂąnd noi ne facem expoziție din goliciunea mĂąndriei noastră?

Oh, avem nevoie de foc sfĂąnt! Unde e puterea Duhului SfĂąnt care să distrugă păcatul și să-i atragă pe păcătoși la pocăință? Azi mi se pare că suntem mai interesați Ăźn a avea biserici cu aer condiționat decĂąt Ăźncălzite cu rugăciuni. „Dumnezeul nostru e un foc mistuitor!" Dumnezeu și focul sunt de neseparat; la fel sunt și oamenii și focul. Fiecare din noi acum străbate o traiectorie de foc: dacă ești păcătos, e traiectoria iadului; dacă ești credincios, traiectoria judecății din urmă a faptelor. Și fiindcă Biserica a pierdut focul Duhului SfĂąnt, milioane de oameni se Ăźndreaptă spre focul iadului!

Moise a fost chemat prin foc. Ilie a cerut foc din cer. Elisei a făcut un foc. Mica a prorocit despre foc. Ioan Botezătorul a strigat: „El vă va boteza cu Duhul SfĂąnt și cu foc." Isus a zis: „Am venit să aduc foc pe pămĂąnt." Dacă ne-am feri de botezul cu foc, după cum ne ferim de botezul cu apă, am avea o Biserică Ăźnflăcărată, un alt Rusalii. „Firea veche" s-ar putea să ocolească botezul cu apă, dar e mistuită de botezul cu foc, căci El „pleava o va arde Ăźntr-un foc care nu se stinge." PĂąnă ce n-au fost curățiți prin foc, ucenicii care făcuseră minuni și care văzuseră gloria Ăźnvierii Domnului, n-au fost lăsați să pornească la slujirea Crucii.

Cu ce autoritate slujesc unii azi, fie Ăźn țară fie Ăźn străinătate, cĂąnd nu au experiența din „camera de sus"? Nu ducem lipsă de predicatori ai profețiilor, dar n-avem predicatori profetici. Nu avem nevoie de ghicitori spirituali cu pronosticuri senzaționale. Avem destui. Și de fapt n-avem nevoie de nicunul, căci avem Biblia și descoperirea gĂąndirii Domnului nostru Ăźn ea. Dar avem nevoie de oameni care să proclame Evanghelia. Nimeni nu poate pune monopol pe Duhul SfĂąnt, dar Duhul SfĂąnt poate monopoliza pe oameni. Așa oameni sunt prorocii: niciodată așteptați, niciodată anunțați, niciodată prezentați. Doar sosesc. Sunt trimiși, sunt pecetluiți, sunt extraordinari. Ioan Botezătorul "n-a făcut minuni" - adică n-a existat nici un puhoi de oameni care să curgă spre el și să-l vadă cum vindecă. Dar a ridicat nivelul spiritual al unei națiuni Ăźntregi!

Ni se Ăźnroșește fața de rușine cĂąnd vedem pe unii din evangheliștii noștri, care anunță că au avut o evanghelizare extraordinară, cu mii de suflete care s-au predat, și apoi, ca să liniștească pe fundamentaliști, spun că „nimic neobișnuit și nimic senzațional n-a avut loc." Dar poate avea loc un cutremur de pămĂąnt și să nu fie senzațional? Sau un uragan și să nu fie ceva neobișnuit? Oare n-a scuturat Anglia lucrarea de trezire a lui Wesley? Biserica Anglicană a trĂąntit ușa Ăźn fața „unui om trimis de Dumnezeu și numele lui era Ioan" - Wesley! Dar acești „pitici religioși" n-au fost Ăźn stare să oprească torentele trezirii aduse de Duhul SfĂąnt!

Acest om binecuvĂąntat, Wesley, a plecat de la Universitatea din Oxford, fiind un „eșec total" (după cum era izbitoarea lui expresie, deși era dotat cu mintea unui savant, cu focul unui zelot, și limba unui orator), ca să cĂąștige pe alții la Domnul. Mai tĂąrziu, a avut loc 24 mai 1738, cĂąnd John Wesley la oră de rugăciune pe strada Aldersgate a fost născut din Duhul; apoi a avut loc umplerea lui cu Duhul. Timp de treipezece ani oameni botezați cu foc au scuturat trei imperii. Și Savonarola a scuturat Florența Ăźn centrul Italiei pĂąnă ce fața acelui „călugăr nebun" a ajuns o obsesie pentru Florentinii de atunci, și o groază pentru cercurile religioase.

Frații mei, Ăźn lumina „scaunului de judecată", mai bine ar fi pentru noi să trăim șase luni cu o inimă de vulcan, denunțĂąnd păcătoșenia din locurile Ăźnalte și de jos, scoțĂąnd țara de sub puterea Satanei la lumina lui Dumnezeu (așa cum a făcut Ioan Botezătorul) decĂąt să murim Ăźncărcați de onoruri eclesiastice și diplome teologice și să fim de rĂąsul iadului și al unora minusculi Ăźn cele spirituale. RidicĂąnd glasul Ăźmpotriva „traficanților de lichior" sau chemĂąnd blesteme peste politicienii corupți nu coboară foc din cer asupra capetelor noastre. Le putem face pe amĂąndouă fără să ne pierdem capetele sau amvoanele. Prorocii au fost martirizați pentru că au denunțat Ăźn termeni direcți religia falsă. Iar noi, cĂąnd vedem religii mincinoase cum Ăźi Ăźnșeală pe unii Ăźn timpul vieții și Ăźi fură pe alții după moarte, sau cĂąnd vedem preoți conducĂąnd pe oameni la iad sub emblema crucifixului, n-ar trebui să fierbem și noi de indignare? Atunci, probabil, vom avea să ardem și noi Ăźn focul martirilor pe rugurile secolului XX, dar vom fi aprins o nouă Reformă.

Citiți cu lacrimi rĂąndurile ce urmează: „Un Protestantism slăbănog ascultă azi cum urmașii Inchiziției laudă evangheliști protestanți." Vi i-ați Ăźnchipui pe aceiași oameni ai sutanelor lăudĂąnd pe un Luther sau un Savonarola? „O, Doamne, inspiră-ne la predici profetice care să cerceteze și să mistuie! Trimite-ne o generație de predicatori-martiri - oameni gata să poarte poveri, să se aplece, să se Ăźndoaie și să se frĂąngă sub copleșirea viziunii unei judecăți iminente și a unei osĂąnde sub spectrul iadului necruțător și veșnic pentru toți cei nepocăiți!

Predicatorii Ăźși aduc renume amvoanelor; prorocii, Ăźnchisorilor. O, dacă ne-ar trimite Dumnezeu proroci -oameni extraordinari, care plĂąng Ăźn hohote și nu cruță, care stropesc națiuni cu furtuna vaiurilor lor - oameni prea fierbinți ca să-i atingi, prea tari ca să-i asculți, prea drastici ca să-i cruți. Am obosit cu cei care se Ăźmbracă Ăźn haine moi și au predici moi, care folosesc rĂąuri de cuvinte dar o linguriță de ulei sfĂąnt. Acestora le pasă mai mult de concureță decĂąt de reverență, mai mult de promovare decĂąt de consacrare. Aceștia folosesc propaganda Ăźn locul propagării, și țin mai mult la bunăstarea membrilor decĂąt la starea sfințeniei lor.

Oh, comparĂąndu-ne cu Biserica apostolică suntem atĂąt de sub-apostolici, atĂąt de sub-standard! Grija pentru „doctrine adĂąnci" i-a pus pe mulți din membrii bisericilor Ăźntr-un somn adĂąnc; căci „slova" nu e de ajuns. Trebuie aprinsă! Numai slova Ăźmpreună cu Duhul dau viață. O predică Ăźn legătură cu o doctrină sănătoasă, prezentată Ăźntr-un limbaj impecabil, cu o interpretare fără nici o eroare, poate fi la fel de fără gust ca o gură de nisip. Ca să luptăm Ăźmpotriva rătăcirilor de la credință avem nevoie de o Biserică botezată cu foc. Un rug aprins l-a atras pe Moise; o Biserică aprinsă Ăźi va atrage pe oamenii de azi să audă Ăźn mijlocul ei glasul Dumnezeului cel viu!

„Oh, de-ar fi să mă mistui pentru Dumnezeu! Însă orice mi-ar cere Dumnezeu să fac, n-aș putea face fără rugăciune. Oh, fă-mă, Doamne, om al rugăciunii!”
Henry Martyn

„Iubirea arde ca un foc, și făclia acestui foc este entuziasmul. Flacăra e aerul pe care Ăźl trăiește orice experiență creștină cu Domnul. Crește odată cu focul. Se asfixiază cĂąnd focul se stinge. CĂąnd mediul e rece, de ghiață, flacăra moare, sugrumată, gĂątuită. Adevărata viață de rugăciune trebuie să fie Ăźnflăcărată!”
E. M. Bounds

„Unde e pasiunea cĂąștigării de suflete? Unde e mila ce tĂąnjește să dea ajutor? Unde e dragostea ce iubește pĂąnă la moarte? Unde e focul nestins, arzător? Unde e rugăciunea care nu se lasă? Unde e mijlocirea și veghea aleasă? Unde e lupta victorioasă? Unde sunt Rusaliile?”
Amy Wilson Carmichael

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MONITOARE, SERVICE, CALCULATOARE...Vezi aici!