Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

La amvoane, ungerea! În popor, strângerea!

Publicat la 2012-04-20 de Traian

După ce ani de zile și-a tĂąrĂąt viața Ăźntr-o religie lĂąncedă, de formă, cĂąnd un credincios intră dintr-odată Ăźn alertă spirituală și se Ăźnflăcărează Ăźn lupta Domnului, cĂąnd e prins de un zel nestăpĂąnit pentru cĂąștigarea altora la Cristos, toate stările acestea au un motiv, o explicație. (Dar suntem atĂąt de „subnormali" Ăźn credință azi ĂźncĂąt credința nou-testamentală normală ni se pare anormală). Motivul, secretul, acestui „om cu motoare de reacție" e că undeva Ăźn viața lui a avut, ca Iacov, o noapte de luptă cu Dumnezeu, și a ieșit din ea zdrobit, dar „üntărit prin Duhul SfĂąnt”.

Așa cum am mai spus, există doi factori necesari unei vieți de biruință Ăźn credință: Viziunea și pasiunea! Unii Ăźnfruntă talazurile criticilor firești și iau cu asalt Ăźnălțimile de cremene ale Ăźmpotrivirilor diavolești, ca să ĂźmplĂąnte acolo, Ăźn locurile cruzimii și ale răutății, crucea dragostei lui Cristos. De ce? Fiindcă au fost prinși de o viziune, și au contractat o pasiune!
Iar acum altcineva vine și ne avertizează să nu care cumva să avem gĂąndirea prea cerească ĂźncĂąt să nu mai fim de folos pămĂąntului. Frații mei, generația de credincioși de azi Ăźn nici un caz nu suferă de așa ceva! Adevărul dureros, cutremurător, este că noi avem gĂąndirea atĂąt de pămĂąntească ĂźncĂąt nu mai suntem de nici un folos pentru cer.
Dragul meu, dacă ai fi Ăźn lucrurile spirituale tot așa de sĂąrguitor cĂąt ești la serviciul tău, ai fi un pericol pentru diavol; dar dacă la servici ai fi tot așa de delăsător după cum te Ăźngrijești de sufletul tău, ai ajunge să-ți cerșești pĂąinea Ăźn curĂąnd.
George Deakin mi-a rămas Ăźn amintire cu următorul raționament spiritual care mă obsedează de cĂąțiva ani: „O viziune fără misiune crează un visător; o misiune fără viziune aduce chin și amărăciune; dar, o viziune cu misiune crează un misionar!”  Bine spus!
Isaia a avut o viziune, o vedenie, Ăźn anul morții Ăźmpăratului Ozia. A trebuit să moară Ăźmpăratul, ca Isaia să aibă o viziune. Pentru tine, care e persoana care Ăźți blochează vederea clară a Domnului? Lărgirea orizontului spiritual e de multe ori costisitoare și adesea Ăźnfiorător de dureroasă. Ești gata de viziunea care Ăźți cere prețul cel mai mare, pierderea unui prieten sau distrugerea unei cariere? Nu există ieftiniri de prețuri pentru revoluționarea spirituală. Dacă vrei să fi doar mĂąntuit, sfințit și mulțumit, atunci Ăźn lupta Lui, Domnul n-are nevoie de tine.

Isaia a avut o viziune Ăźn trei dimensiuni. Observați textul de la Isaia 6:1-9: În versetul 5, „Vai de mine!" - o mărturisire! În versetul 7, „Iată... cărbunele acesta" - o curățire. Și Ăźn versetul 9, „Du-te" - o trimitere.
Apoi, viziunea lui Isaia a fost Ăźn trei direcții: a fost Ăźn sus, L-a văzut pe Domnul; a fost lăuntrică, s-a văzut pe sine; a fost Ăźnafară, a văzut lumea din jur.
A fost o viziune de Ăźnălțime, a văzut pe Domnul pe un scaun de domnie foarte Ăźnalt. O viziune de adĂąncime, a văzut adĂąncul păcatului din viața lui. O viziune de lărgime, a văzut lumea.
A fost o viziune a sfințeniei O, iubiții mei! Ce mult avem nevoie azi de o viziune a lui Dumnezeu Ăźn toată sfințenia Sa! Dar a fost și o viziune a păcătoșeniei: Sunt un om cu buze necurate! Și, o viziune a urgenței: Cine va merge pentru noi?
„CĂąnd nu este nici o descoperire dumnezeiască poporul este fără frĂąu!" Unde nu e viziune poporul se rătăcește și e nimicit. Unde nu e pasiune biserica piere, chiar dacă e tixită pĂąnă la refuz.
Un bun predicator, unul care a fost folosit de Dumnezeu Ăźn chip minunat la aprinderea cĂątorva treziri reale (deosebite Ăźnsă de trezirile Ăźn masă), mi-a spus că și el a avut o asemenea vedenie Ăźntreită. Parcă-i văd și acum fața solemn crispată cĂąnd Ăźmi vorbea și nu știa dacă fusese un vis sau o vedenie, dacă era Ăźn trup sau era transmutat; totuși vedea clar Ăźntr-un abis o mulțime pe care nimeni nu putea s-o numere, Ăźnconjurată de flăcări, Ăźn locul Ăźntunecat, Ăźn iad, „ospiciul de nebuni al Ăźntregului univers." De atunci, predicatorul n-a mai fost același ca Ăźnainte. Cum ar fi putut să rămĂąnă același?
Oare ne poate Dumnezeu Ăźncredința și nouă asemenea descoperiri? Am trecut noi prin locul tainic al rugăciunii și prin școala suferinței ca sufletele noastre să fi fost călite pentru tablouri atĂąt de dureroase? BinecuvĂąntat e cel căruia Dumnezeu Ăźi descoperă asemenea vedenii!
Nu e nimeni care să trăiască o viață mai Ăźnaltă decĂąt idealul viziunii sale. Teologii cu gĂąndiri grele nu pot deschide cortina de fier a superstițiilor și Ăźntunericului Ăźn spatele căreia milioane de oameni au pierit de-a lungul mileniilor. O pot face Ăźnsă cei care, deși vor fi avĂąnd probabil un orizont intelectual mai redus, au Ăźnsă o adĂąncime profundă Ăźn idealul viziunii lor.

Dacă judecăm spiritual lucrurile Ăźntr-un cerc mic, avem bucurie și pace. Dacă privim lucrurile statistic, mai larg, ne tulburăm. Citiți și plĂąngeți:
JAPONIA: Guvernul de acolo afirmă că populația țării a depășit cifra de 87 milioane. Populația crește cu 1.100.000 Ăźn fiecare an! Numărul creștinilor din Japonia a crescut cu cinci milioane Ăźn ultimii cinci ani. Puneți, vă rog, Japonia pe lista de rugăciune!
COREA: În Corea există nouă milioane de oameni fără casă, cei mai mulți dintre aceștia refugiați, fără hrană.
INDIA: Milioane trăiesc Ăźn Ăźntuneric și Ăźn umbra morții.
ORIENTUL APROPIAT: Aici trăiesc peste un milion de refugiați arabi!
EUROPA: Unsprezece milioane de refugiați - "oameni fără țară". Ce durere copleșitoare, amarnică!
CHINA: O treime de milion de oameni refugiați din China, trăiesc Ăźn corturi și colibi Ăźn jurul Hong Kong-ului.
Ca să Ăźmpovărez sarcina și mai mult, adaug că există:

- 15 milioane de evrei;
- 315 milioane mohamedani;
- 170 milioane budiști;
- 350 milioane confucianiști și taoiști;
- 255 milioane hinduși;
- 90 milioane șintoiști;
- și Ăźncă alte milioane și milioane de oameni pentru care a murit Cristos și Ăźncă n-au fost atinși de binecuvĂąntata Evanghelie.

Chiar și America, cea care știe de Dumnezeu, are 27 milioane de tineri sub vĂąrsta de douăzeci și unu de ani care n-au nici o pregătire religioasă, și o mie de sate Ăźn care nu există nici o casă de rugăciune. Aproape un milion de oameni mor Ăźn fiecare săptămĂąnă fără Cristos. Nu vă doare lucrul acesta?
Lumea de azi, această mlaștină a păcatului, cere urgent ungerea celor de la amvoane pentru mobilizarea oștirii Domnului și strĂąngerea poporului la acțiune și mărturie! Trebuie să scăpăm de religia „sintetică”, artificială. Colțul celor ce exclamau „Amin!" Ăźn biserici a dispărut cam odată cu dispariția mașinilor Ford „model T". Iar gloria adunărilor din corturile de evanghelizare a trecut. Zelul după adunările de stradă s-a stins.
Poate - cine știe? - Dumnezeu e mai supărat Ăźmpotriva Americii și Angliei decĂąt Ăźmpotriva Rusiei! Nu vă sperie lucrul acesta? În Rusia milioane de oameni n-au auzit niciodată de Evanghelia Domnului Isus Cristos, n-au avut niciodată o Biblie Ăźn mĂąinile lor, n-au auzit niciodată un program religios la radio. Dacă ar fi avut ocazia, ei s-ar fi dus la Ăźnchinăciune.

Rugăciunea pe care o aud des, Ăźn care dorim ca păcătoșii să vadă Ăźn fața ochilor lor un tablou al chinurilor din iad, s-ar putea să fie total greșită. Dimpotrivă, cred că aceștia au nevoie de un tablou al Calvarului, cu MĂąntuitorul Ăźn suferințele răstignirii cerĂąndu-le să se pocăiască. Cine poate sta nepăsător Ăźn fața Golgotei?? William Booth, Ăźntemeielorul Armatei Salvării, spunea că dacă i-ar fi fost cu putință, la sfĂąrșitul cursurilor de pregătire a soldaților săi, timp de douăzeci și patru de ore i-ar fi suspendat deasupra iadului, ca să privească pe cei din chinul veșnic. Mișcarea fundamentalistă are nevoie să vadă Ăźncă odată de acest tablou Ăźngrozitor. Evanghelistul galant, grandilocvent, are nevoie de acest tablou!

Charlie Peace a fost un criminal. Legile lui Dumnezeu și ale oamenilor l-au ajuns și a fost condamnat la moarte. În dimineața execuției Ăźn Ăźnchisoarea Armley, din Leeds, Ăźn Anglia, a fost luat și condus pe ultimul drum. În fața lui mergea capelanul Ăźnchisorii, citind adormit și monoton cĂąteva versete din Biblie. Condamnatul l-a atins pe umăr și l-a Ăźntrebat ce citește. „Mărturia Religiei”, i-a răspuns capelanul. Charlie Peace a fost șocat de felul calm Ăźn care capelanul citea despre iad. Poate fi cineva atĂąt de nesimțitor ĂźncĂąt sub umbra spĂąnzurătorii să vorbească unuia care urmează să fie omorĂąt, și cu ochii uscați să-i spună despre adĂąncul fără fund Ăźn care va cădea Ăźn Ăźntunericul veșnic? Oare crede capelanul acesta ceva din ce citește? Crede el că există un foc veșnic care nu mistuie dar chinuie? Dacă da, cum poate să citească fără nici o emoție? Poate fi cineva cu adevărat om și să citească, rece, fără nici o lacrimă Ăźn ochi: „Vei muri veșnic, dar fără să cunoști ușurarea pe care o aduce moartea"? Lui Charlie Peace i s-a părut prea de tot. Și atunci a Ăźnceput el să predice! Ascultați cuvintele lui Ăźnainte de moarte:

„Domnule”, i s-a adresat Peace capelanului, „dacă aș crede ce spui că crezi dumneata și biserica lui Dumnezeu, chiar dacă toată Anglia ar fi acoperită cu cioburi de sticlă de la un țărm la altul, aș umbla peste ele, dacă trebuie desculț, și aș spune că s-a meritat să trăiesc dacă aș fi Ăźn stare să salvez măcar un suflet de la un iad atĂąt de grozanic și Ăźnfricoșător!"

Cititorul meu, fiindcă Biserica a pierdut focul Duhului Sffnt, oamenii se duc Ăźnspre focul iadului! Avem nevoie de viziunea sfințeniei lui Dumnezeu. Trăsătura esențială a lui Dumnezeu este sfințenia. Heruvimii și serafimii nu exclamă: „Atotputernic, Atotputernic e Domnul!", nici „Atotprezent, Atotprezent e Domnul!", ci „SfĂąnt, sfĂąnt, sfĂąnt!" Acest termen vast și grandios din tezaurul evreiesc trebuie să ne pătrundă și pe noi. „Dacă mă voi culca Ăźn locuința morților, iată-Te și acolo; dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mĂąna Ta mă va călăuzi!" Dumnezeu Ăźnconjoară și cuprinde toate dimensiunile timpului nostru. Dumnezeu, inevitabilul Dumnezeu, ne așteaptă dincolo de timp, Ăźn veșnicie. Am face bine să ne Ăźmpăcăm cu Dumnezeu de aici, și să ne punem Ăźn centrul planurilor Sale chiar acum.

Rugăciunea de dimineață, Ăźn așteptare cutremurată Ăźn fața acestui Dumnezeu de trei ori sfĂąnt, Ăźnainte ca să plecăm de acasă Ăźnspre munca zilnică, e unul din stimulentele spirituale cele mai puternice. Cel ce se teme de Dumnezeu, nu se mai teme de oameni. Cel ce Ăźngenunchează Ăźn fața lui Dumnezeu, rămĂąne Ăźn picioare Ăźn orice furtună. O privire zilnică Ăźnspre Cel sfĂąnt ne face să ne supunem atotprezenței Sale, să ne umilim Ăźn fața atotputerniciei Sale, să rămĂąnem tăcuți Ăźnaintea atotștiinței Sale, și să stăm Ăźntr-o solemnitate adĂąncă Ăźn fața sfințeniei Sale. Fiindcă, sfințenia Sa devine sfințenia noastră. Blasfemia acestui ceas Ăźn care trăim e faptul că există Ăźnvățătură despre sfințenie, dar cei care o Ăźnvață trăiesc Ăźn nesfințenie! Robert Murray McCheyne spunea: „Un slujitor al Evangheliei Ăźmbrăcat Ăźn sfințenie e o armă extraordinară Ăźn mĂąinile lui Dumnezeu!"

Înainte de experiența avută Ăźn capitolul șase al cărții lui, Isaia are o sumedenie de „Vaiuri!" pentru o mulțime de oameni. După vedenia avută, Isaia strigă: „Vai de mine!" O cĂąntare spune: „Da, eu! Da, eu, Doamne! Eu trebuie să mă rog!" CĂąt de adevărat! Oare n-are mintea noastră odăi Ăźn care stau agățate Ăźncă tablouri murdare? Oare n-avem lucruri ascunse Ăźn unele unghere? Avem curajul să-l lăsăm pe Duhul SfĂąnt să ne conducă prin unele coridoare ale sufletului nostru? Și oare nu sunt Ăźncă motive ascunse, intenții murdare, idei poluate, care ne controlează viața? În fiecare din noi trăiesc trei chipuri ale noastre: „Unul care credem noi că suntem; unul care cred oamenii că suntem; și unul, cel pe care ne cunoaște Dumnezeu că suntem!"

Ne tolerăm pe noi Ăźnșine, dar suntem aspri cu ceilalți, fiindcă nu dorim cu tot dinadinsul o biruință reală! Ne iubim pe noi Ăźnșine; deși despre Gerald Majella s-a spus: „A iubit pe toți oamenii afară de unul, și acela unul a fost Gerald Majella." S-ar putea să fi fost așa! Dar prea adesea noi ne ascundem de noi Ăźnșine, ca să nu ne vedem și să ne vină rău. Să-L chemăm pe Dumnezeu cu ochiul Său pătrunzător, ca El să ne găsească „eul" corupt, pătat, Ăźn descompunere, din noi. Fie acest „eu" al nostru scos din noi și „răstignit Ăźmpreună cu Cristos, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, Ăźn așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului" (Romani 6:6).

Nu merge să dăm alt nume păcatului. Nici să spunem: „Cutare are un temperament drăcesc; al meu e doar animat de o indignare dreaptă!" Sau: „Ea e iritabilă; eu am doar nervii slăbiți." Sau, cum zic unii: „El e pătimaș; eu doar Ăźmi lărgesc venitul." Sau: „El e ĂźncăpățĂąnat; eu Ăźnsă am convingeri personale." Și Ăźncă: „Ea e mĂąndră; eu am gusturi Ăźnalte." Dacă mergem pe linia aceasta, găsim o scuză pentru orice lucru.

Duhul SfĂąnt nici nu ne cruță nici nu ne Ăźnșeală; doar să-L lăsăm să ne cerceteze cu infailibila Sa scrutinare. Domnul Isus a Ăźntrebat (pe orbul venit la El): „Ce vrei să-ți fac?" Și orbul I-a răspuns: „Învățătorule, să capăt vederea” (Marcu 10:51). Avem și noi nevoie de aceeași rugăciune, „Să ne căpătăm vederea!" - o vedere Ăźn sus, o vedere lăuntrică, și o vedere Ăźn afară! Atunci, ca Isaia, cĂąnd vom privi Ăźn sus, Îl vom vedea pe Dumnezeu Ăźn toată sfințenia Sa. CĂąnd vom privi Ăźnlăuntrul nostru, ne vom vedea așa cum suntem și vom dori curățirea. CĂąnd vom privi Ăźn afară, vom vedea o lume care piere Ăźn păcate și are nevoie de MĂąntuitorul.

„Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima! Încearcă-mă și cunoaște-mi gĂąndurile! Vezi, dacă sunt pe o cale rea, și du-mă pe calea veșniciei!" (Psalmul 139:23-24). Atunci abia, pentru vestirea Evangheliei la amvoane va fi ungerea, iar pentru unirea laolaltă Ăźn lucrarea sfĂąntă și proslăvirea lui Dumnezeu Ăźn popor va fi strĂąngerea!

„Oare nu ne bazăm Ăźn ziua de azi prea mult pe brațul firii pămĂąntești? Oare mai pot fi azi trăite minunile de demult? Oare nu se plimbă și azi ochii Domnului de-a lungul și latul pămĂąntului ca să-Și arate puterea Sa Ăźn sprijinul celor ce-și pun Ăźncrederea Ăźn El? Oh, dacă aș avea mai multă credință Ăźn Domnul! Unde este acum Dumnezeul lui Ilie? Dumnezeu Ăźl așteaptă pe Ilie să se roage”.
James Gilmour de Mongolia

„Cunoaștem folosul rugăciunii după eforturile duhurilor rele care vor să ne Ăźmpiedice de la această slujbă dumnezeiască; iar roada rugăciunii o trăim Ăźn biruința pe care o avem asupra dușmanilor noștri”.
Joan Climacus

„CĂąnd ne adresăm lui Dumnezeu Ăźn rugăciune, diavolul știe că primim puteri Ăźmpotriva lui, de aceea i se opune din răsputeri”.
R. Sibbes

„Caut printre ei un om!”  (Ezechiel 22:30)
„Ilie era un om...” (Iacov 5:17)

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...Filmari -Foto -Sonorizari -Organizari Evenimente....Vezi aici!