Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Evenimentele din ziua invierii.

Publicat la 2012-04-15 de Traian


Nu este ușor să prezinți un tablou complet, cronologic, al evenimentelor petrecute Ăźn dimineața Ăźnvierii. Mai multe amănunte sunt omise. Povestirile rezumă faptele Ăźn general, nu totdeauna Ăźn ordinea precisă Ăźn care s-au succedat. Varietatea lor dovedește că mai mulți martori independenți unii față de alții au luat parte la aceste evenimente.

Să luăm de exemplu un incendiu Ăźntr-un sat. Un martor povestește că focul a Ăźnceput la ora zece seara; altul că nu s-a declarat Ăźnainte de 10.45; un al treilea menționează două mașini cu pompieri, altul zice că au fost trei, etc. Toate aceste mărturii pot fi foarte bine acordate. Una vorbește despre Ăźnceputul incendiului, alta de momentul cĂąnd a sunat alarma; unul n-a văzut decĂąt două mașini, dar Ăźn realitate a venit și a treia, mai tĂąrziu. Nici una din mărturii nu este o istorisire sistematică sau stereotipă; nu Ăźncape Ăźnsă nici o Ăźndoială că s-a petrecut un incendiu Ăźn noaptea aceea! Odată ce toate faptele sunt cunoscute, nu mai există nici o contradicție Ăźntre rapoarte. Așa este și cu povestirea din evanghelii: adevărul luminos al Ăźnvierii lui Isus sclipește puternic.

Să Ăźncercăm acum să rezumăm pe scurt evenimentele acelei dimineți de Paște:

Domnul a Ăźnviat, Ăźn ziua ĂźntĂąi a săptămĂąnii, Ăźnainte de răsăritul soarelui. Nici un ochi omenesc n-a avut voie să contempleze faptul Ăźnsuși. Acesta a fost Ăźnsoțit de un mare cutremur de pămĂąnt, iar piatra a fost prăvălită din intrarea mormĂąntului. Numeroși Ăźngeri trebuie să fi Ăźnconjurat locurile, veghind asupra acestor evenimente. Cel care a prăvălit piatra, probabil că a fost zărit de străjerii iudeii. Acești oameni, Ăźncremeniți, au rămas ca morți; apoi, revenindu-și Ăźn fire, s-au dus și au dat de știre dregătorilor și preoților. Fruntașii au lansat numaidecĂąt o explicație falsă despre mormĂąntul gol, dar cunoștința adevărului a contribuit, nu mult după aceea, să aducă pe mulți preoți la noua credință (Faptele apostolilor 6:7).

Între cetate și mormĂąnt trebuie să fi fost un continuu du-te vino Ăźn dimineața aceea de zbucium și emoție. Mai multe grupuri de femei s-au dus devreme la mormĂąnt. Noi putem să ni le Ăźnchipuim venind din diferite locuri, fie din oraș, fie din Betania, după cum se aflau locuințele lor unde ele dormiseră.

Maria din Magdala, cu credința ei fierbinte, era Ăźn fruntea primului grup. CĂąnd a descoperit mormĂąntul gol, profund impresionată, lăsĂąndu-și tovarășele și fără să piardă o clipă, a alergat să-i Ăźnștiințeze pe ucenici: „Au luat pe Domnul din mormĂąnt, și nu știu unde L-au pus" (Ioan 20:2). În timpul acela, un Ăźnger s-a arătat celorlalte femei, vestindu-le Ăźnvierea lui Isus.

Petru și Ioan, Ăźnștiințați de Maria Magdalena, au alergat la mormĂąnt. Ioan a sosit cel dintĂąi; dar a lăsat pe Petru să intre Ăźnaintea lui. CĂąnd a intrat și el, a zărit doar fĂąșiile de pĂąnză rămase singure; trupul lui Isus dispăruse, lăsĂąndu-le jos, intacte. Atunci, ne este scris că "a văzut și a crezut".

Maria Magdalena care urmase pe Petru și Ioan, a rămas singură, plĂąngĂąnd lĂąngă mormĂąnt. Atunci i s-a arătat Isus, ei, celei dintĂąi (Ioan 20:11-18; Marcu 16:9), ceea ce era o mare onoare. El i-a dat misiunea să ducă ucenicilor un mesaj minunat: „Spune-le că mă sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu și Dumnezeul vostru".

Și alte femei au mai vizitat mormĂąntul Ăźn dimineața aceea. Luca menționează pe Ioana, nevasta lui Cuza, un ispravnic al lui Irod (Luca 24:10; 8:3). În cursul diferitelor lor drumuri, dus și Ăźntors, unele femei au văzut un Ăźnger, altele doi. Unele au fugit ĂźnspăimĂąntate, mai ĂźntĂąi fără să spună nimănui ce văzuseră (Marcu 16:8), iar altele, pline și de frică și de bucurie (Matei 28:8), L-au zărit și ele pe Isus cel Ăźnviat, pe drum. Ucenicii, care au considerat diferitele povestiri ale femeilor ca basme, au trebuit să aștepte pĂąnă seara ca să-L vadă ei Ăźnșiși pe Ăźnvățătorul lor revenit la viață.

SE POATE CREDE ÎN ÎNVIERE?

Învierea a fost criticată și negată de oamenii cu spirit raționalist și materialist, precum și de dușmanii Evangheliei. Argumentele prezentate spre a o nega se rezumă de fapt la cinci puncte. Se caută a se Ăźnlocui faptul istoric prin următoarele teorii:

1) Trupul lui Isus a fost furat.
2) Isus nu murise cu adevărat, ci El S-a trezit dintr-o comă.
3) Ucenicii și femeile au avut halucinații.
4) S-a creat un mit după moartea lui Isus.
5) Ar fi vorba de fenomene spiritiste.

Nici una din aceste ipoteze nu rezistă unui examen serios, ci toate sunt mai neverosimile decĂąt Ăźnvierea pe care o neagă, unul din faptele istorice cel mai bine dovedit. Numeroase evenimente, Ăźn general admise, sunt bazate pe dovezi mult mai incomplete, mai puțin sigure. Anumiți dușmani ai Ăźnvierii, care s-au dedicat studiului faptelor ca să demonstreze inexistența acestei minuni, au fost obligați să-și schimbe radical părerea și să ajungă la concluzia că Cristos a Ăźnviat cu adevărat Ăźn trup.

Dacă dușmanii lui Isus i-ar fi luat trupul, l-ar fi arătat, ca să respingă teoria Ăźnvierii de care se temeau. Nici prietenii și nici dușmanii n-ar fi luat corpul neĂźnsuflețit, lăsĂąnd Ăźn urmă fĂąșiile de pĂąnză mortuare. Să observăm Ăźn această privință un amănunt semnificativ. CĂąnd Petru și Ioan au văzut pĂąnzele jos Ăźn mormĂąnt, ei au observat că ștergarul de la cap era "făcut sul" Ăźntr-un loc aparte (Ioan 20:7). Verbul grecesc sugerează "strĂąns rotund, răsucit". Așa cum se face și astăzi Ăźn anumite locuri din Orientul Mijlociu, capul mortului fusese acoperit, dar fața nu. FĂąșiile de pĂąnză, Ăźngreunate cu mirodenii, căzuseră Ăźn momentul cĂąnd trupul s-a retras; ștergarul pus Ăźn jurul capului zăcea Ăźnsă la o parte, păstrĂąnd forma rotunjită a frunții pe care o Ăźnvelise, de unde și verbul grecesc folosit de evanghelii: „strĂąns rotund".

Teoria după care Isus S-ar fi trezit din comă nu stă Ăźn picioare. Cum ar fi putut Ăźntr-o stare de extremă slăbiciune, să ajungă pe jos pĂąnă la Ierusalim, apoi să mai facă, tot pe jos, peste 20 km pĂąnă la satul Emaus, dus și Ăźntors?

Două fapte trebuie să le admită toți, chiar și cei care se opun Ăźnvierii:

1) MormĂąntul a rămas gol, cu fĂąșiile de pĂąnză lăsate intacte;
2) Ucenicii au văzut cu adevărat apariții, Ăźn care au crezut. Ei nu și-ar fi dat pĂąnă și viața lor, mai tĂąrziu, pentru ceea ce ar fi știut că este o Ăźnșelătorie.

Ideea că ar fi vorba de fenomene spiritiste poate fi Ăźnlăturată numaidecĂąt. Dacă aceste fenomene ar fi fost baza creștinismului, s-ar fi perpetuat sub o formă sau alta pĂąnă Ăźn zilele noastre. Ori, mesajul creștin este, dimpotrivă, total opus spiritismului, interzis de Dumnezeu.

CĂąt despre pretinse halucinații, aparițiile lui Isus calcă toate legile lor. Ucenicii, oameni Ăźn toată firea, pescari zdraveni, prea puțin creduli, au considerat povestirile femeilor niște visări, dar curĂąnd s-au convins ei Ăźnșiși cĂąnd L-au văzut pe Ăźnvățătorul lor. O halucinație este imaterială, văzută numai de un singur individ, Ăźn general Ăźntr-un loc precis, sub presiunea unor Ăźmprejurări particulare; ea poate să se repete timp de mai mulți ani. Isus Ăźnsă S-a arătat mai multor persoane, pĂąnă la cinci sute de frați deodată (1 Corinteni 15:6), Ăźn felurite locuri, chiar și Ăźn aer liber. Prietenii Lui L-au putut atinge, au stat de vorbă și au mĂąncat cu El. După patruzeci de zile, El a fost Ăźnălțat vizibil, Ăźn ochii lor și ascuns de vederea lor Ăźntr-un nor. După aceea, aparițiile au Ăźncetat cu totul.

Un mit se naște cel puțin de-a lungul unui secol, dar nu Ăźntr-o săptămĂąnă! Ori, Ăźntr-o săptămĂąnă, toți ucenicii s-au convins, chiar și Toma, scepticul. Mai mult Ăźncă, Pavel, un intelectual de prim rang, un prigonitor al credinței noi, s-a convins și el, cĂąțiva ani mai tĂąrziu.

S-a observat pe bună dreptate că orice societate cunoaște evenimentele care i-au dat naștere. S-ar Ăźnșela oare creștinismul asupra faptului esențial căruia Ăźi datorează existența? Apoi, ce explicație să dăm Duminicii? Iudeii creștini, cu toate că erau atĂąt de evlavioși, au privit ĂźntĂąia zi a săptămĂąnii ca sfĂąntă, Ăźn loc de a șaptea zi, atĂąt de tare a fost impresia produsă de Ăźnviere.

În fine, realitatea Ăźnvierii este legată de Ăźnălțare și Rusalii. Ea este confirmată de către puterea de convingere a mesajului creștin de-a lungul veacurilor. Credința Ăźntr-un om mort nu schimbă pe nimeni. Milioane de credincioși din toate epocile și rasele au experimentat Ăźn viața lor transformarea radicală făcută de Persoana vie a lui Isus Cristos.

Toate ipotezele negative cu privire la Ăźnviere sunt, de fapt, bizuite pe o mare prejudecată, că o astfel de minune ar fi imposibilă. O astfel de atitudine este antiștiințifică: știința, Ăźntr-adevăr, nu pleacă de la presupuneri, ci observă faptele și apoi trage concluziile. Acela care, din motive pretins raționale, nu crede Ăźn miracol, se pomenește adeseori că aprobă ipotezele cele mai absurde. Desigur, nu este probabil ca un om obișnuit să Ăźnvie din morți. Dar dacă Isus Cristos a fost ceea ce pretindea că este, singurul Fiu al Dumnezeului cel veșnic și Atotputernic, moartea nu putea să-L rețină.

Importanța Ăźnvierii


Să mai subliniem valoarea unică a Ăźnvierii lui Cristos. Ea nu este numai o Ăźnviere "spirituală", cum și-o Ăźnchipuie mai mulți așa numiți creștini. Isus a Ăźnviat Ăźn trup, cu trăsăturile noastre omenești, cu care S-a Ăźmbrăcat pentru totdeauna prin Ăźntruparea Lui. Trupul Lui cel nou nu este numai schimbat la față, nici asemănător aparițiilor lui Moise și Ilie, pe care cei trei ucenici i-au văzut odată (Luca 9:30-31), nici ca Ăźnfățișările de care se laudă unii mistici din diferite religii. Este un trup omenesc devenit glorios, un "trup duhovnicesc", cum scrie Pavel (Ăźn 1 Corinteni 15:44). El putea să apară și să dispară, ba chiar să treacă prin uși Ăźnchise. Dar putea și să mănĂąnce, să fie atins, nefiind un spirit pur, fără carne și oase (vezi Luca 24:39).

Isus a promis celor ce cred Ăźn El că vor Ăźmpărtăși același principiu de viață-promisiunea Ăźnvierii glorioase a trupului lor: „Eu sunt Ăźnvierea și viața. Cine crede Ăźn Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede Ăźn Mine, nu va muri niciodată... Voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe Fiul, și crede Ăźn El, să aibă viața veșnică; și Eu Ăźl voi Ăźnvia Ăźn ziua de apoi" (Ioan 11:25 și 6:40). Recitiți Ăźncă tot capitolul din 1 Corinteni 15.

APARIȚIILE CELUI ÎNVIAT

Noul Testament vorbește de zece apariții diferite ale lui Isus Cristos Ăźntre Ăźnvierea și Ăźnălțarea Lui. Luca Ăźnsă, Ăźn Faptele apostolilor 1:3, ne dă de Ăźnțeles că au fost și altele: „După patima Lui, li S-a Ăźnfățișat viu, prin multe dovezi, arătĂąndu-li-Se deseori timp de patruzeci de zile, și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu".

Iată ordinea probabilă a aparițiilor:

1. Mariei Magdalena (Ioan 20:14; Marcu 16:9).
2. Femeilor (Matei 28:9).
3. Celor doi ucenici din Emaus (Luca 24:15).
4. Lui Petru (Luca 24:34; 1 Corinteni 15:5).
5. Celor zece ucenici, și celor care erau cu ei, dar fără Toma (Luca 24:33, 36; Ioan 20:24).
6. Celor unsprezece, cu Toma (Ioan 20:26).
7. Celor șapte, pe malul Mării Tiberiadei (Ioan 21:2,4).
8. La peste cinci sute de frați deodată, inclusiv celor unsprezece (Matei 28:16-17; 1 Corinteni 15:6).
9. Lui Iacov (1 Corinteni 15:7).
10. În ziua Ăźnălțării (Luca 24:50; Faptele apostolilor 1:9; Marcu 16:19).

Mai tĂąrziu, Ăźnsă Ăźntr-un mod diferit, căci era deja Ăźnălțat Ăźn cer, Isus i S-a arătat lui Pavel (pe atunci Saul din Tars) pe drumul Damascului.

Primele cinci apariții au avut loc toate chiar Ăźn ziua Ăźnvierii, Ăźntre versetele 18 și 19 din Marcu 16, și Ăźntre versetele 49 și 50 din Luca 24, s-au petrecut aparițiile din Galilea (Matei 28 și Ioan 21). Matei 28:16-20 povestește probabil cum s-a arătat Domnul celor 500 de frați adunați Ăźmpreună cu cei unsprezece apostoli.

În 1 Corinteni 15:5-8, Pavel vorbește de această apariție Ăźn fața celor cinci sute de frați, și de una lui Iacov; se crede că aici este vorba de fratele Domnului, cel care a stat Ăźn fruntea Bisericii din Ierusalim. Ucenicul Iacov, fratele lui Ioan, murise martir chiar la Ăźnceput (Faptele apostolilor 12); aici Pavel numește persoane care mai trăiau și puteau mărturisi. Pare deci probabil că Isus S-a arătat fratelui Său Iacov. Puține luni Ăźnainte, (vezi Ioan 7:5) frații Lui erau Ăźncă necredincioși; Ăźndată după Ăźnălțare Ăźnsă, Ăźi găsim printre cei care stăruiau Ăźn rugăciune cu apostolii (Faptele apostolilor 1:14). Putem crede că această schimbare remarcabilă s-a produs prin apariția lui Cristos Ăźnviat.

Ultima apariție a lui Isus s-a desfășurat Ăźn Ierusalim, de unde Și-a condus ucenicii pĂąnă spre Betania. Acolo i-a binecuvĂąntat, apoi S-a despărțit de ei ca să Se Ăźntoarcă la cer (Luca 24:50-51; Faptele apostolilor 1:9-11; Marcu 16:19).

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...CASE DE MARCAT , COPIATOARE, MULTIFUNCTIONALE...Vezi aici!