Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Sărbătoarea Paștilor: date istorice și semnificația

Publicat la 2012-04-10 de Traian

Pentru prima dată această sărbătoare a fost sărbătorită de poporul Israel Ăźn noaptea cĂąnd au ieșit din robia Egiptului. Iată contextul: cu 430 ani Ăźnainte Iacov Ăźmpreună cu fiii săi și familiile lor s-au stabilit cu traiul Ăźn țara Egiptului, Ăźn timpul foametei, fiindcă acolo era pĂąine. Copiii lui Israel aveau trecere Ăźnaintea lui Faraon din pricina lui Iosif, care fusese o mare binecuvĂąntare pentru tot poporul egiptean și, Ăźn mod special, pentru Faraon. Cu timpul poporul se Ăźnmulțise nespus de mult, iar Ăźmpăratul, care se ridicase Ăźn Egipt, nu cunoștea pe Iosif și din acest motiv a Ăźnceput să asuprească rău pe Israel.

După multă vreme, Ăźmpăratul Egiptului a murit; și copiii lui Israel gemeau Ăźncă din pricina robiei, și scoteau strigăte desnădăjduite. Strigătele acestea, pe cari li le smulgea robia, s-au suit pĂźnă la Dumnezeu. (Exod 2:23)

Dumnezeu, care este credincios, Și-a amintit de legămĂąntul făcut cu Avraam, Isaac și Iacov Ăźn baza căruia le promisese țara Canaan Ăźn stăpĂąnire veșnică.

Dumnezeu a auzit gemetele lor, și Și-a adus aminte de legămĂźntul Său făcut cu Avraam, Isaac, și Iacov. (Exod 2:24)

Atunci Dumnezeu a trimis pe Moise să scoată pe Israel din robia Egiptului. Pentru Ăźnceput Dumnezeu a Ăźmpietrit inima lui Faraon și el nu a permis poporului să iasă din țară. Dumnezeu a trimis zece urgii peste țara Egiptului. După a noua urgie Dumnezeu a poruncit poporului să se pregătească să sărbătorească Paștele Ăźn cinstea Lui.

Domnul a zis lui Moise și lui Aaron Ăźn țara Egiptului: „Luna aceasta va fi pentru voi cea dintĂźi lună; ea va fi pentru voi cea dintĂźi lună a anului. Vorbiți Ăźntregii adunări a lui Israel, și spuneți-i: „În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini Ăźn casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor; să faceți socoteala cĂźt poate mĂąnca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an; veți putea să luați un miel sau un ied. Să-l păstrați pĂźnă Ăźn ziua a patrusprezecea a lunii acesteia; și toată adunarea lui Israel să-l junghie seara. Să ia din sĂźngele lui, și să ungă amĂźndoi stĂźlpii ușii și pragul de sus al caselor unde Ăźl vor mĂźnca. Carnea s-o mănĂźnce chiar Ăźn noaptea aceea, friptă la foc; și anume s-o mănĂźnce cu azimi și cu verdețuri amare. Să nu-l mĂźncați crud sau fiert Ăźn apă; ci să fie fript la foc: atĂźt capul, cĂźt și picioarele și măruntaiele.Să nu lăsați nimic din el pĂźnă a doua zi dimineața; și, dacă va rămĂąnea ceva din el pe a doua zi dimineața, să-l ardeți Ăźn foc. CĂźnd Ăźl veți mĂźnca, să aveți mijlocul Ăźncins, Ăźncălțămintele Ăźn picioare, și toiagul Ăźn mĂźnă; și să-l mĂźncați Ăźn grabă; căci sĂźnt Paștele Domnului. În noaptea aceea, Eu voi trece prin țara Egiptului, și voi lovi pe toți ĂźntĂźii-născuți din țara Egiptului, de la oameni pĂźnă la dobitoace; și voi face judecată Ăźmprotiva tuturor zeilor Egiptului; Eu, Domnul. SĂźngele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sĂźngele, și voi trece pe lĂźngă voi, așa că nu vă va nimici nici o urgie, atunci cĂźnd voi lovi țara Egiptului. (Exod 12:1-13)

Vedem de aici că această sărbătoare se sărbătorea Ăźn a 14 zi a lunii ĂźntĂąi (luna nisan care corespunde sfĂąrșitului lunii martie-Ăźnceputul lunii aprilie), deci, nu ținea de o anumită zi a săptămĂąnii.

Tot atunci Dumnezeu a poruncit poporului Israel să facă din această sărbătoare o lege veșnică pentru urmașii lor.

Și pomenirea acestei zile s-o păstrați, și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare Ăźn cinstea Domnului; s-o prăznuiți ca o lege vecinică pentru urmașii voștri. Timp de șapte zile, veți mĂźnca azimi. Din cea dintĂźi zi veți scoate aluatul din casele voastre: căci oricine va mĂźnca pĂźne dospită, din ziua ĂźntĂźi pĂźnă Ăźn ziua a șaptea, va fi nimicit din Israel. În ziua dintĂźi veți avea o adunare de sărbătoare sfĂźntă; și Ăźn ziua a șaptea, veți avea o adunare de sărbătoare sfĂźntă. Să nu faceți nici o muncă Ăźn zilele acelea; veți putea numai să pregătiți mĂźncarea fiecărui ins. Să țineți sărbătoarea azimilor, căci chiar Ăźn ziua aceea voi scoate oștile voastre din țara Egiptului; să țineți ziua aceea ca o lege vecinică pentru urmașii voștri. În luna ĂźntĂźi, din a patrusprezecea zi a lunii, seara, să mĂźncați azimi, pĂźnă Ăźn seara zilei a douăzeci și una a lunii. Timp de șapte zile, să nu se găsească aluat Ăźn casele voastre; căci oricine va mĂźnca pĂźne dospită, va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie străin, fie băștinaș. Să nu mĂźncați pĂźne dospită; ci, Ăźn toate locuințele voastre, să mĂźncați azimi.” (Exod 12:14-20)

Această sărbătoare trebuia să le dea prilej părinților să le spună copiilor despre felul frumos cum Dumnezeu a trecut pe lĂąngă casele lor atunci cĂąnd a lovit Egiptul.

Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri Ăźn veac. CĂźnd veți intra Ăźn țara, pe care v-o va da Domnul, după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfĂźnt. Și cĂźnd vă vor Ăźntreba copiii voștri: “Ce Ăźnsemnează obiceiul acesta?” să răspundeți: „Este jertfa de Paște Ăźn cinstea Domnului, care a trecut pe lĂźngă casele copiilor lui Israel Ăźn Egipt, cĂźnd a lovit Egiptul, și ne-a scăpat casele noastre.” (Exod 12:24-27)

Poporul lui Israel a făcut totul cum le poruncise Dumnezeu și Dumnezeu i-a protejat de această urgie și i-a scos din robia Egiptului.

Și copiii lui Israel au plecat, și au făcut cum poruncise Domnul lui Moise și lui Aaron; așa au făcut. La miezul-nopții, Domnul a lovit pe toți ĂźntĂźii născuți din țara Egiptului, dela ĂźntĂźiul-născut al lui Faraon, care ședea pe scaunul lui de domnie, pĂźnă la ĂźntĂźiul-născut al celui Ăźnchis Ăźn temniță, și pĂźnă la toți ĂźntĂźii-născuți ai dobitoacelor. Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii lui, și toți Egiptenii; și au fost mari țipete Ăźn Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort. În aceieași noapte Faraon a chemat pe Moise și pe Aaron, și le-a zis: „Sculați-vă, ieșiți din mijlocul poporului meu, voi și copiii lui Israel. Duceți-vă să slujiți Domnului, cum ați zis. Luați-vă și oile și boii, cum ați zis, duceți-vă, și binecuvĂźntați-mă.” Egiptenii zoreau poporul, și se grăbeau să-i scoată din țară, căci ziceau: „Altfel, toți vom pieri.” Poporul și-a luat plămădeala (coca), Ăźnainte de a se dospi. Și-au Ăźnvelit postăvile cu plămădeala Ăźn haine, și le-au pus pe umeri. Copiii lui Israel au făcut ce spusese Moise, și au cerut Egiptenilor vase de argint, vase de aur și haine. Domnul a făcut ca poporul să capete trecere Ăźnaintea Egiptenilor, cari le-au Ăźmplinit cererea. Și astfel au jăfuit pe Egipteni. Copiii lui Israel au plecat din Ramses spre Sucot, Ăźn număr de aproape șase sute de mii de oameni cari mergeau pe jos, afară de copii. (Exod 12:28-37)

După un an de la ieșirea din robia Egiptului, poporul a sărbătorit a doua oară sărbătoarea Paștilor Ăźn pusita Sinai:

Domnul a vorbit lui Moise, Ăźn pustia Sinai, Ăźn luna ĂźntĂźi a anului al doilea, după ieșirea lor din țara Egiptului. Și a zis: „Copiii lui Israel să prăznuiască Paștele la vremea hotărĂźtă. Să le prăznuiți la vremea hotărĂźtă, Ăźn a patrusprezecea zi a lunii acesteia, seara1 ; să le prăznuiți după toate legile, și după toate poruncile privitoare la ele.” Moise a vorbit copiilor lui Israel, să prăznuiască Paștele. Și au prăznuit Paștele Ăźn a patrusprezecea zi a lunii ĂźntĂźi, seara, Ăźn pustia Sinai; copiii lui Israel au făcut Ăźntocmai după toate poruncile, pe cari le dăduse lui Moise Domnul. (Numeri 9:1-5)

După ce poporul Israel a intrat Ăźn țara promisă, trecĂąnd Iordanul ca pe uscat, copiii lor, care fuseseră născuți Ăźn pustie și nu erau tăiați Ăźmprejur, au fost tăiați Ăźmprejur. Apoi, după ce s-au vindecat, au sărbătorit Paștele Ăźn ziua a 14 a lunii Nisan. A doua zi după Paști copiii lui Israel nu au mai avut mană, ci din ziua aceea au mĂąncat din roadele țării Canaanului. (Iosua 5:1-12).

Sărbătorile poporului Israel pot fi Ăźmpărțite Ăźn două cicluri. Primul ciclu Ăźl alcătuiau sărbătorile de primăvară, care Ăźncepeau cu sărbătoarea Paștilor, apoi urma sărbătoarea primelor roade și apoi sărbătoarea Cincizecimii. Toate aceste sărbători erau legate de strĂąngerea roadelor de primăvară (secerișul). Al doilea ciclu de sărbători, erau sărbătorile de toamnă și erau legate de strĂąngerea roadelor de toamnă. După intrarea poporului Israel Ăźn țara promisă Dumnezeu a ales cetatea Ierusalim ca loc unde să-și așeze Numele. Toți bărbații din Israel erau datori să se ridice la Ierusalim de cel puțin trei ori pe an pentru a se Ăźnchina Domnului: la sărbătoarea Paștilor, sărbătoarea Cincizcecimii (strĂąngerea roadelor) și la sărbătoarea corturilor.

În epistola către evrei este scris că Legea este umbra bunurilor viitoare și nu are Ăźnfățișarea adevărată a lucrurilor (Evrei 10:1). În așa mod toate elementele Vechiului LegămĂąnt arătau la lucrarea care urma să o facă Dumnezeu prin Domnul Isus.

La aproximativ 1500 ani de la ieșirea poporului Israel din robia Egiptului, Domnul Isus Hristos a fost arestat, batjocorit și răstignit Ăźn timpul cĂąnd tot poporul jertfeau Paștele.

În ziua dintĂźi a praznicului Azimilor, cĂźnd jertfeau Paștele, ucenicii lui Isus I-au zis: „Unde vrei să ne ducem să-Ți pregătim să mănĂąnci Paștele?” El a trimes pe doi din ucenicii Săi, și le-a zis: „Duceți-vă Ăźn cetate; acolo aveți să ĂźntĂźlniți un om ducĂźnd un ulcior cu apă: mergeți după el. Unde va intra el, spuneți stăpĂźnului casei: „Învățătorul zice: ,Unde este odaia pentru oaspeți, Ăźn care să mănĂźnc Paștele cu ucenicii Mei?” Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata: acolo să pregătiți pentru noi.” Ucenicii au plecat, au ajuns Ăźn cetate, și au găsit așa cum le spusese El; și au pregătit Paștele. Seara, Isus a venit cu cei doisprezece. Pe cĂźnd ședeau la masă și mĂźncau, Isus a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi, care mănĂźncă cu Mine, Mă va vinde.” Ei au Ăźnceput să se Ăźntristeze, și să-i zică unul după altul: „Nu cumva sĂźnt eu?” „Este unul din cei doisprezece,” le-a răspuns El; „și anume, cel ce Ăźntinge mĂźna cu Mine Ăźn blid. Fiul omului, negreșit, Se duce după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela, prin care este vĂźndut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el, să nu se fi născut.” Pe cĂźnd mĂźncau, Isus a luat o pĂźne; și, după ce a binecuvĂźntat, a frĂźnt-o, și le-a dat, zicĂźnd: „Luați, mĂźncați, acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar, și, dupăce a mulțămit lui Dumnezeu, li l-a dat, și au băut toți din el. Și le-a zis: „Acesta este sĂźngele Meu, sĂźngele legămĂźntului celui nou, care se varsă pentru mulți. Adevărat vă spun că, de acum Ăźncolo, nu voi mai bea din rodul viței, pĂźnă Ăźn ziua cĂźnd Ăźl voi bea nou Ăźn Împărăția lui Dumnezeu.”Dupăce au cĂźntat cĂźntările de laudă, au ieșit Ăźn muntele Măslinilor. Isus le-a zis: „În noaptea aceasta toți veți avea un prilej de poticnire; pentrucă este scris: “Voi bate Păstorul, și oile vor fi risipite.” Dar, după ce voi Ăźnvia, voi merge Ăźnaintea voastră Ăźn Galilea.” (Marcu 14:12-28)

În acel an Paștele a căzut Ăźntr-o zi de joi. Joi spre vineri cĂąnd se mĂąnca mielul de Paști, și poporul Ăźși amintea de ieșirea din robia Egiptului, Domnul Isus a fost prins, batjocorit și vineri a fost răstignit și a murit (Marcu 15:42). În timpul cĂąnd mĂąncau mielul de Paști, Domnul Isus a instaurat Noul LegămĂąnt, arătĂąnd la jertfa care urma să o aducă El pe crucea de la Golgota. Dacă mielul de Paști arăta la felul cum Dumnezeu cu mare putere a scos pe Israel din robia Egiptului, Domnul Isus prin jertfirea trupului Său ne-a scos din robia păcatului:

Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit Ăźmpreună cu El, pentruca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, Ăźn așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. (Romani 6:6-7)

De aceea, cĂźnd intră Ăźn lume, El zice: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un trup; n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: „Iată-Mă (Ăźn sulul cărții este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!” După ce a zis ĂźntĂźi: „Tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat”, (lucruri aduse toate după Lege), apoi zice: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule.” El desființează astfel pe cele dintĂźi, ca să pună Ăźn loc pe a doua. Prin această „voie” am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna. (Evrei 10:5-10)

A treia zi după răstignire Domnul Isus a Ăźnviat. Aceasta era prima zi a săptămĂąnii, adică duminica. În acea zi s-a sărbătorit și sărbătoarea primelor roade. Domnul Isus este „pĂąrga celor adormiți”, adică primul rod pentru Ăźmpărăția lui Dumnezeu. El este „Cel ĂźntĂąi născut dintre cei morți”.

Dar acum, Hristos a Ăźnviat din morți, pĂźrga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și Ăźnvierea morților. Și după cum toți mor Ăźn Adam, tot așa, toți vor Ăźnvia Ăźn Hristos; dar fiecare la rĂźndul cetei lui. Hristos este cel dintĂźi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sĂźnt ai lui Hristos. (1 Corinteni 15:20-23)

El (Isus Hristos) este Capul trupului, al Bisericii. El este Ăźnceputul, cel ĂźntĂźi născut dintre cei morți, pentruca Ăźn toate lucrurile să aibă ĂźntĂźietatea (Coloseni 1:18)

Ca și creștini, noi sărbătorim Paștele Ăźn fiecare an duminica ca și o amintire a morții, Ăźngropării și Ăźnvierii Domnului Isus, accent punĂąndu-se pe Ăźnvierea Lui. De Paști ne amintim felul minunat cum Dumnezeu ne-a eliberat din robia păcatului.

Paștele era și prima zi a sărbătorii Azimilor, care ținea șapte zile, timp Ăźn care poporul nu avea voie nici să mănĂąnce, nici să aibă Ăźn mijlocul adunării pĂąine dospită. PĂąnea dospită simbolizează păcatul. Aceasta Ăźnseamnă că, odată eliberați din robia păcatului, nu mai avem voie să trăim Ăźn păcat.

Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sĂźnteți, fără aluat; căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. (1 Corinteni 5:7)

Cine a intrat Ăźn Noul LegămĂąnt și a fost spălat cu sĂąngele Domnului Isus, acela, pe lĂąngă faptul că este eliberat de sub puterea păcatului, el  mai este mĂąntuit și de mĂąnia viitoare a lui Dumnezeu, care va veni ca un laț peste toți locuitorii pămĂąntului la vremea sfĂąrșitului.

Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rĂźnduit la mĂźnie, ci ca să căpătăm mĂźntuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentruca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim Ăźmpreună cu El. (1 Tesaloniceni 5:9-10)

moldovacrestina

#MyBNp8JkI
Se prea poate ca da, insa nu o astfel de irnoie ce o cunoastem noi, pe care noi o catalogam altfel. Cand ne gandim la irnoie,noi oamenii de rand, nu ne duce gandul la intelesul ce il da un dictionar stufos si meticulos, ci la acel cuvant asemanator cu a zeflemii, a persifla, a batjocori, a intepa. Nu am fost crescuti in a-L cunoaste pe Domnul Iisus astfel, ba dimpotriva. Poate are un alt inteles, mai mantuitor, nu zic, insa nu-l cunosc. Stiu ca Sf. Pavel a fost oarecum ironic cu asa zisii lideri ai bisericii din Corint, cand le zice: O, iatc483-vc483 sc483tui! Iatc483-vc483 ajunc59fi bogac5a3i! Iatc483-vc483 c3aempc483rc483c5a3ind fc483rc483 noi! c59ei mc483car de ac5a3i c3aempc483rc483c5a3i cu adevc483rat ca sc483 putem c3aempc483rc483c5a3i c59fi noi c3aempreunc483 cu voi! .

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUSE KLINKER ( CARAMIDA KLINKER )...Vezi aici!