Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Totusi faca-se nu voia Mea ci a Ta

Publicat la 2012-04-09 de Traian

După intrarea Domnului Isus Hristos Ăźn Ierusalim unde toți oamenii L-au ĂźntĂąlnit cu ramuri de finic exclamĂąnd: „Osana! BinecuvĂąntat este Cel ce vine Ăźn Numele Domnului, Împăratul lui Israel!” Domnul Isus avea să fie vĂąndut, arestat și condamnat la moarte. Dar tocmai pentru aceasta venise Domnul Isus ca fiind crucificat pe o cruce să Ăźmplinească voia Tatălui ceresc. După ce a mĂąncat cina cea de taină Ăźmpreună cu ucenicii Săi, Domnul Isus a mers Ăźn grădina Ghețimani unde a Ăźnvins pe cel rău făcĂąnd nu voia Sa ci voia Tatălui ceresc.
Domnul Isus a Ăźmplinit planul lui Dumneze
u.

Cu cĂąteva zile Ăźnainte de praznicul Paștelor Învățătorul cel bun le-a comunicat ucenicilor Săi planul lui Dumnezeu ce-l avea din veșnicie cu privire la omenire și pe care acum Domnul Isus avea să-l Ăźmplinească:

    „Știți că după două zile vor fi Paștele; și Fiul Omului va fi dat ca să fie răstignit” (Mat.26:2
)

Acesta era planul lui Dumnezeu din veșnicie ca Fiul Omului să fie pironit pe-o cruce pentru păcatele Ăźntregii omeniri. Lucru pe care nu-l Ăźnțelesese ucenicii dar nici mai-marii poporului Israel care se aliniaseră la planul lui Dumnezeu de-al omorĂź pe Domnul Isus.

    Atunci preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrĂąnii norodului s-au strĂąns Ăźn curtea marelui preot care se numea Caiafa; și s-au sfătuit Ăźmpreună, cum să prindă pe Isus cu vicleșug și să-L omoare.(Mat. 26:3-4)

Mai marii norodului s-au sfătuit să prindă pe Domnul Isus cu vicleșug ca să-L omoare fără ca să-și dea seama că Ăźmplinesc cuvintele proorocului Zaharia care a spus:

    Lovește pe păstor, și se vor risipi oile! (Zaharia 13:7)

Păstorul cel bun avea să fie dat la moarte pentruca oile crezĂąnd Ăźn El să aibă viață veșnică. Tocmai despre aceasta Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi cĂąnd a spus:

    Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Își dă viața pentru oi. (Ioan 10:10-11)

Însă moartea Domnului Isus nu este fără nădejde pentrucă El a venit să-și dea viața ca zidul păcatului ce ne desparte de Dumnezeu să fie acum distrus prin jertfa desăvrĂąșită a Mielului Pascal și ca pedeapsa ce ni se cuvenea nouă să fie luată de El, ca să primim Ăźn dar iertarea păcatelor și viață veșnică.
Domnul Isus a rămas credincios voii lui Dumnezeu.
Anume cu acest gĂąnd al credincioșiei Domnul Isus a mers Ăźn grădina Ghețimani cu cei 11 ucenici ca să se roage Tatălui ceresc. Aici Ăźn grădina Ghețimani Domnul Isus avea să dea piept cu dușmanul, Diavolul, Șarpele cel vecchi, care Ăźnsă a fost Ăźnvins la crucea de la Golgota.

    Atunci Isus a venit cu ei Ăźntr‑un loc Ăźngrădit, numit Ghetsimani, și a zis ucenicilor: „Ședeți aici pĂźnă Mă voi duce colo să Mă rog”. A luat cu El pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei, și a Ăźnceput să Se Ăźntristeze și să se mĂźhnească foarte tare. Isus le‑a zis atunci: „Sufletul Meu este cuprins de o Ăźntristare de moarte; rămĂźneți aici, și vegheați Ăźmpreună cu Mine”. Apoi a mers puțin mai Ăźnainte, a căzut cu fața la pămĂźnt, și S‑a rugat, zicĂźnd: „Tată, dacă este cu putință, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu”. Apoi a venit la ucenici, i‑a găsit dormind, și a zis lui Petru: „Ce, un ceas n‑ați putut să vegheați Ăźmpreună cu Mine! Vegheați și rugați‑vă, ca să nu cădeți Ăźn ispită; duhul, Ăźn adevăr, este plin de rĂźvnă, dar carnea este neputincioasă.” S‑a depărtat a doua oară, și S‑a rugat, zicĂźnd: „Tată, dacă nu se poate să se Ăźndepărteze de Mine paharul acesta, fără să‑l beau, facă‑se voia Ta!” S‑a Ăźntors iarăși la ucenici, și i‑a găsit dormind; pentru că li se Ăźngreuiaseră ochii de somn. I‑a lăsat din nou, S‑a depărtat, și S‑a rugat a treia oară, zicĂźnd aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici, și zis: „Dormiți de acum și odihniți‑vă! Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat Ăźn mĂźinile păcătoșilor. Sculați‑vă, haidem să mergem; iată că se apropie vĂźnzătorul” (Matei 26:36‑46).

Chiar dacă sufletul Domnului Isus era cuprins de o Ăźntristare de moarte, El nu s-a lăsat ĂźnfrĂąnt de Satana care dorea cu orice preț să-l facă pe Isus să refuze acum la voia lui Dumnezeu despre care vorbise atĂąt de mult pĂąnă acum, despre moartea Sa. Domnul Isus a trebuit să-L ĂźnfrĂąngă pe Satana de unul singur chiar dacă ucenicii veniseră cu El, dar care nu la mult timp după ce El plecase să se roage au adormit.

ÎnfrĂąngerea noastră este atunci cĂąnd ne Ăźndoim Ăźn credincioșia lui Dumnezeu. Anume aceasta dorește Diavolul să făcă Ăźn viața noastră, să semene sămĂąnța Ăźndoielii. Nu așa a făcut Domnul Isus Hristos care a știut că Dumnezeu este credincios și rămĂąne credincios făgăduințelor Sale, căci nu se poate tăgădui Singur.
Domnul Isus a venit pentru ceasul hotărĂąt de Tatăl.
După ce Domnul Isus s-a rugat Tatălui s-a Ăźntors la ucenicii care dormeau și le-a spus:
Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat Ăźn mĂąinile păcătoșilor.
Acum sosise ceasul cĂąnd Domnul Isus avea să fie vĂąndut, după care arestat, condamnat de mai marii poporului Israel și dat la moarte pentru păcatele și fărădelegile noastre ca prin credință Ăźn El să primim pacea lui Dumnezeu și să fim tămăduiți de rănile provocate de păcatul nostru.

    Totuși El suferințele noastre le-a purtat, și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți. ( Isaia 53:4-5)


Ceasul pentru care venise Domnul Isus nu este un ceas al ĂźnfrĂąngerii ci este un ceas al biruinței Domnului Isus asupra puterilor Ăźntunericului, este un ceas al biruinței Domnului Isus asupra păcatului omenirii, și este un ceas al biruinței asupra morții umane. El nu a cedat Ăźn fața neputințelor și nepăsării noastre ci a continuat să se lupte mergĂąnd pĂąnă acolo că a luat toate păcatele noaster asupr Sa murind pe cruce. Tocmai prin aceasta El a Ăźmplinind voia lui Dumnezeu cu privire la mĂąntuirea noastră și ne-a pus pe mulți Ăźntr-o stare după voia și placul lui Dumnezeu.

    Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință
 Dar, după ce Își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămĂąnță de urmași, va trăi multe zile, și lucrarea Domnului va propăși Ăźn mĂąinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui și Se va Ăźnviora. Prin cunoștința Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni Ăźntr-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. (Isaia 53: 10-11)

El și-a dat viața pentru nelegiurile noastre ca să fim astăzi Ăźmpăcați cu Dumnezeu. Prin credință Ăźn Fiul lui Dumnezeu putem astăzi să avem pace cu Tatăl ceres care din dragoste pentru noi a dat tot ce a avut mai scump.

Sărbătoarea paștelui se apropie – Să prăznuim, dar, praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și adevărului

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MOTO, SCUTERE, ATV-URI, ACCESORII...Vezi aici!