Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Despre originea Floriilor

Publicat la 2012-04-04 de Traian

Duminică vom sărbători Intrarea Domnului Isus Ăźn Ierusalim care mai este numită și Duminica Floriilor. În acest articol vreau să prezint originea acestei sărbători sfinte și semnificația ei pentru fiecare creștin.

La Florii sărbătorim un eveniment din viața Domnului Isus Hristos

Despre acest eveniment relatează toate cele patru Evanghelii (Matei 21:1-11, Marcu 11:1-10, Luca 19:29-48 și Ioan 12:12-19). Cele mai multe detalii le găsim Ăźn Evanghelia după Luca și vă prezint pasajul Ăźn Ăźntregime:

CĂąnd S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, Ăźnspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi, și le-a zis: „Duceți-vă Ăźn satul dinaintea voastră. CĂąnd veți intra Ăźn el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a Ăźncălecat nimeni niciodată: dezlegați-l, și aduceți-Mi-l. Dacă vă va Ăźntreba cineva: „Pentru ce-l dezlegați?” să-i spuneți așa: „Pentru că Domnul are trebuință de el.” Cei ce fuseseră trimiși, s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus. Pe cĂąnd dezlegau măgărușul, stăpĂąnul lui le-a zis: „Pentru ce dezlegați măgărușul?” Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el.” Și au adus măgărușul la Isus. Apoi și-au aruncat hainele pe el, și au așezat pe Isus, călare deasupra. Pe cĂąnd mergea Isus, oamenii Ăźși așterneau hainele pe drum. Și cĂąnd S-a apropiat de Ierusalim, spre pogorĂąșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a Ăźnceput să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile, pe care le văzuseră. Ei ziceau: „BinecuvĂąntat este Împăratul care vine Ăźn Numele Domnului! Pace Ăźn cer, și slavă Ăźn locurile prea Ăźnalte!” (Evanghelia după Luca 19:29-38)

La Florii sărbătorim pe Împăratul Împăraților

Pentru cititorul obișnuit intrarea Ăźn Ierusalim a Domnului Isus călare pe acel măgăruș nu pare a fi ceva ieșit din comun, dar acest eveniment a fost profețit anterior și oamenii știau că Împăratul lui Israel, Mesia sau MĂąntuitorul va veni Ăźn felul acesta și așa va intra Ăźn Ierusalim. CĂąnd l-au văzut pe Isus intrĂąnd pe măgăruș Ăźn Ierusalim, toți oamenii care i-au ieșit Ăźn ĂźntĂąmpinare au recunoscut că Ăźn Domnul Isus se Ăźmplinea profeția spusă de proorocul Zaharia cĂąnd a zis:

Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mĂąnz, pe mĂąnzul unei măgărițe. (Zaharia 9:9)

Cei ce iubesc pe Dumnezeu S-au Ăźnchinat Împăratului Isus la Florii

Ucenicii au așternut hainele pe măgăruș. Evanghelistul Matei spune: „Cei mai mulți din norod Ăźși așterneau hainele pe drum; alții tăiau ramuri din copaci, și le presărau pe drum.” (Matei 21:8) Evanghelistul Ioan spune că :„A doua zi, o gloată mare, care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus Ăźn Ierusalim, a luat ramuri de finic, și I-a ieșit Ăźn ĂźntĂąmpinare, strigĂąnd: „Osana! BinecuvĂąntat este Cel ce vine Ăźn Numele Domnului, Împăratul lui Israel!” (Ioan 12:12-13) Prin aceste haine și ramuri care le așterneau la picioarele lui Isus, oamenii I se Ăźnchinau. De aceea și Ăźn zilele noastre creștinii obișnuiesc să aducă de Florii ramuri la biserică. Unii vin cu o inimă plină de recunoștință să I se Ăźnchine astfel Împăratului Slavei și să-I mulțumească pentru mĂąntuirea primită, iar alții o fac doar după obicei, fără a Ăźnțelege sensul sărbătorii pentru că ei de fapt nici nu au primit Ăźncă adevărata mĂąntuire.

Pe cei ce se credeau neprihăniți Ăźn ei Ăźnșiși Floriile i-au supărat

CĂąnd evanghelistul Luca descrie Ăźn continuare intrarea Domnului Isus Ăźn Ierusalim, el spune că atunci cĂąnd au auzit cum Îl slăveau ucenicii și poporul pe MĂąntuitorul: „Unii Farisei, din norod, au zis lui Isus: „Învățătorule, ceartă-Ți ucenicii!” Și El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.” Fariseii au fost oamenii care și-au făcut o neprihănire a lor, o religie proprie, pe care au Ăźncercat să o Ăźmpletească cu Ăźnvățătura Vechiului Testament și astfel credeau că vor moșteni Împărăția Cerurilor. Despre ei Scriptura spune că au nesocotit neprihănirea pe care le-o dădea Dumnezeu Ăźn persoana Domnului Isus și și-au pus Ăźnainte o neprihănire a lor. Nimeni nu se poate mĂąntui singur, dar sunt mulți oameni și azi care nu acceptă mĂąntuirea lui Isus și chiar dacă se numesc creștini, trăiesc după religia proprie și nu Ăźn ascultare de CuvĂąntul lui Dumnezeu.

Unii și de Florii au rămas indiferenți față de mĂąntuirea adusă de Domnul Isus

Iată ce ne relatează evanghelistul Luca Ăźn continuare:

CĂąnd s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plĂąns pentru ea, și a zis: „Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar Ăźn această zi, lucrurile, care puteau să-ți dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile, cĂąnd vrăjmașii tăi te vor Ăźnconjura cu șanțuri, te vor Ăźmpresura, și te vor strĂąnge din toate părțile: te vor face una cu pămĂąntul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău; și nu vor lăsa piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea cĂąnd ai fost cercetată.” (Luca 19:41-44)

În timp ce Fiul lui Dumnezeu, Împăratul Împăraților, intra Ăźn orașul lor, unii Ăźși căutau de treburile lor zilnice. Ei nu erau preocupați de mĂąntuirea sufletelor proprii, nu dădeau importanță la aceasta. Ei n-au cunoscut vremea cĂąnd au fost cercetați, adică vizitați de Dumnezeu Ăźn persoana Domnului Isus Hristos. De aceea veneau peste ei necazuri mari și ei nici măcar nu știau de ele. Istoria spune că toate aceste cuvinte s-au Ăźmplinit la mai puțin de 40 de ani după ce au fost spuse de MĂąntuitorul. Ai cunoscut tu ziua cercetării tale?

De ce sărbătoarea se numește „Florii”?

CuvĂąntul acesta nu se ĂźntĂąlnește Ăźn Biblie. Portalul www.traditii.ro dă următoarea explicație a originii denumirii sărbătorii:

Denumirea populară a sărbătorii vine de la zeița romană a florilor, Flora, peste care creștinii au suprapus sărbătoarea Intrării Domnului Ăźn Ierusalim. Deci, putem spune ca aceasta sărbătoare a Floriilor are o străbunică păgĂąna. În vremuri demult apuse zeița romana Flora, zeița reĂźnvierii naturii era sărbătorită la 28 aprilie prin ramuri Ăźnverzite simbolizĂąnd renașterea naturii. În zilele noastre Ăźnsă , Floriile simbolizează intrarea MĂąntuitorului Ăźn Ierusalim, călare pe un asin și ĂźntĂąmpinat cu ramuri bogate și strigate de bucurie.

Poate o fi așa, dar cu siguranță dacă Ăźntrebați pe creștini, foarte puțini vor cunoaște ceva Ăźn acest sens, pentru că Floriile pentru ei este sinonim cu sărbătoarea intrării Domnului Isus Ăźn Ierusalim. Și apoi pentru creștini sărbătoarea aceasta nu are o dată calendaristică fixă, ci se sărbătorește totdeauna cu o săptămĂąnă Ăźnainte de Duminica Paștelor.

Să ne Ăźnchinăm MĂąntuitorului cu inimi curate și pline de recunoștință atunci cĂąnd vom sărbători intrarea Lui Ăźn Ierusalim, cĂąt și Ăźn toate zilele vieții noastre.

moldovacrestina

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MONITOARE, SERVICE, CALCULATOARE...Vezi aici!