Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Mărturia frumoasă dinaintea lui Pilat

Publicat la 2012-04-02 de Traian

 

1 Tim. 6:13 –„Te Ăźndemn, Ăźnaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și Ăźnaintea lui Christos Isus, care a făcut acea frumoasă mărturisire Ăźnaintea lui Pilat din Pont, 
“

Ioan este un scriitor simplu  și  
 profund. Relatările lui sunt Ăźn cuvinte din vocabularul unui copil de 12 ani, dar sunt făcute pe planuri multiple, unele mai adĂąnci ca altele, unul ascuns Ăźn spatele celuilalt.

Relatarea lui despre mărturia Domnului Isus Ăźnaintea lui Pilat a rămas un punct de referință Ăźn mărturia apostolică. Pavel Ăźl motivează pe Timotei prin ea și-l Ăźndeamnă să mediteze mereu asupra ei. Ce vom reuși să „vedem“ noi Ăźn acest pasaj? Iată contribuția mea.

În primul rĂąnd, mărturia este prefațată de prezentarea celor care au provocat-o: iudeii din anturajul lui Caiafa care-L aduc pe Domnul Isus Ăźnaintea prefectului roman:

„Au adus pe Isus dela Caiafa Ăźn odaia de judecată: era dimineața. Ei n-au intrat Ăźn odaia de judecată, ca să nu se spurce și să poată mĂąnca Paștele“ (Ioan 18:28).

I. Privim „religia care omoară“, paradoxul acestor conducători religioși care-și ucid Dumnezeul pe care pretindeau că-L slujesc. Ei sunt spurcați pĂąnă Ăźn măduva ființei lor, dar se tem să nu se spurce. Ceata aceasta de imfami Ăźl plasează pe Domnul Isus Ăźnaintea lui Pilat.

În al doilea rĂąnd vedem un demnitar roman Ăźn exercițiul funcției, ĂźncercĂąnd să aplice justiția „care civilizează“ acest neam de barbari.

Roma a fost cea de a patra, și ultima, putere mondială rĂąnduită de Dumnezeu să stăpĂąnească asupra Ăźntregii lumi prin „Imperiu“. În visul lui Nebucadnețar, ea este reprezentată de picioarele de fier cu tălpile parte de fier și parte de lut. În cartea profetului Daniel găsim calendarul lui Dumnezeu cu lumea, din acel moment și pĂąnă la instaurarea Împărăției lui Dumnezeu pe pămĂąnt. După capul de aur, care-l simboliza pe Nebucadnețar și imperiul babilonian, pieptul de argint, care simboliza imperiul medopersan, coapsele de aramă, care simbolizau imperiul grec al lui Alexandru Macedon, fierul reprezintă imperiul roman, necunoscut și Ăźncă imposibil de identificat pe vremea lui Nebucadnețar și Daniel. Este numit anticipativ „poporul unui domn care va veni“ (Daniel 9:26).

Dacă profeția lui Daniel este adevărată, și nu avem nici un motiv să spunem altfel, atunci chiar și noi, cei din secolul XXI, suntem plasați profetic sub influența Imperiului Roman. Într-adevăr, majoritatea instituțiilor din civilizația noastră sunt „romane“. Fundamentul juridic al dreptului internațional este „dreptul roman“. Printre alte aspecte ale „birocrației romane și a sistemului folosit Ăźncă de atunci, alegem „senatori“ și ne conducem prin „parlamente“.

În Israel, Pilat este exponentul Romei. Pe de o parte aceasta Ăźnseamnă prezența puterii Imperiului, iar pe de altă parte, aceasta Ăźnseamnă prezența forței ei civilizatoare. Barbarii trebuiau supravegheați și subordonați legilor drepte ale Romei. LăsĂąndu-i să-și rezolve singuri conflicte legate de religia lor sau de datinile strămoșești, romanii le cereau supușilor să vină cu toate celelalte pricini ale lor, civile sau penale, Ăźn fața unui dregător roman. Mai ales Ăźn cazul celor cu cetățenie romană, dar nu numai Ăźn cazul lor, cei care se socoteau nedreptățiți de justiția unei curți regionale puteau să se adreseze unei curți superioare, dintre care „curtea supremă“ era acea a Cezarului. Apostolul Pavel se va folosi de această prevedere legală ca să scape de asasinatul care i se pregătise Ăźn Palestina.

Prima Ăźndatorire a lui Pilat este deci să identifice „natura“ delinctului de care era Ăźnvinuit Christos. Atent la sensibilitățile religioase ale evreilor, dregătorul iese afară la ei:

„Pilat deci a ieșit afară la ei, și le-a zis: ,,Ce pĂąră aduceți Ăźmpotriva omului acestuia?“ (Ioan 18:29).

Este evident că mai marii evreilor nu vor să-i dea lui Pilat un răspuns clar. Ei știu că dregătorul roman va refuza să se amestece dacă vor spune adevărul și-l vor pĂąrĂź pentru vina de a se fi făcut Fiul Dumnezeului lor. Pilat nu primește dela ei decĂąt un răspuns bălmăjit care-i confirmă temerile lui: ei vor doar semnătura lui pe un decret de moarte pus la cale de ei:

„Drept răspuns, ei i-au zis: ,,Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu L-am fi dat noi Ăźn mĂąinile tale“ (Ioan 18:30).

Pilat vede sub cuvintele lor și simte că nu au ceva civil sau penal Ăźmpotriva Domnului Isus, așa că le recomandă să-L judece ei după precederile religiei lor locale:

„Atunci Pilat le-a zis: ,,Luați-L voi, și judecați-L după legea voastră“ (Ioan 18:31).

Reacția lor confirmă temerile lui Pilat. Ei voiau sĂąnge nu dreptate.

„Nouă nu ne este Ăźngăduit de Lege să omorĂąm pe nimeni“, i-au zis Iudeii. Aceasta s-a ĂźntĂąmplat ca să se Ăźmplinească vorba, prin care arătase Isus cu ce moarte avea să moară“ (Ioan 18:32).

Lămurit că nu va scoate ceva concret de la ei care să-l ajute să-L Ăźncadreze pe Domnul Isus Ăźn categoriile legale romane, Pilat se hotărăște să-L examineze el Ăźnsuși pe acuzat. Era și acesta unul din principiile dreptului roman și al majorității sistemelor juridice din lume:

„Pilat a intrat iarăși Ăźn odaia de judecată, a chemat pe Isus și I-a zis: ,,Ești Tu Împăratul Iudeilor?“ (Ioan 18:33).

Cu aceasta Ăźncepe scena acelei „frumoase mărturii făcute de Domnul Isus Ăźnaintea lui Pilat“. Fiecare afirmație, fiecare replică ar merita un tratament deosebit și o meditație distinctă. Aici ne mărginim doar să admirăm două paradoxuri: „contrastul dintre cei doi Ăźmpărați“ și „cine pe cine eliberează?“

II. Contrastul dintre cei doi Ăźmpărați – Ioan 18:34-38.
Din primele dialoguri, Pilat vrea să se asigure că Isus poate fi Ăźncadrat Ăźntr-o crimă de atentat la autoritatea Cezarului.

„Isus i-a răspuns: ,,Dela tine Ăźnsuți zici lucrul acesta, sau ți l-au spus alții despre Mine!“  Pilat a răspuns: ,,Eu sunt Iudeu? Neamul Tău și preoții cei mai de seamă
Te-au dat Ăźn mĂąna mea: ce ai făcut?“  ,,Împărăția Mea nu este din lumea aceasta“, a răspuns Isus. ,,Dacă ar fi Împărăția Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat Ăźn mĂąinile Iudeilor; dar acum, Împărăția Mea nu este de aici“ (Ioan 18:34-36).

Domnul Isus parează și alunecă din această Ăźnvinuire susținĂąnd că are statut de extrateritorialitate. El face parte dintr-o altă Ăźmpărăție. Pilat știe că Isus este un supus al Romei. Domnul Isus Ăźi spune că Ăźmpărăția Romei și tot ce este Ăźn lumea aceasta face parte din Împărăția Lui la fel de reală cum real este adevărul.

„Atunci un Împărat tot ești!“ I-a zis Pilat. ,,Da“, a răspuns Isus. ,,Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut și am venit Ăźn lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu“. Pilat I-a zis: ,,Ce este adevărul?“

Ultima Ăźntrebare a lui Pilat are doar un caracter retoric. Ea trădează sentimentul de superioritate de care suferea. Dacă ar fi Ăźntrebat altfel, Pilat ar fi primit un răspuns adecvat. Nu poți obține răspunsuri bune la Ăźntrebări greșite: „A ce miroase culoarea galbenă?“ Dacă Pilat ar fi Ăźntrebat: „Cine este adevărul?“ răspunsul i-ar fi răsărit imediat Ăźnaintea ochilor 


III. Cine pe cine eliberează? – Ioan 18:39-40
Impresionat de Domnul Isus, Pilat vrea să-L scape. Paradoxul este că tocmai acesta era scopul pe care-l avea Domnul Isus cu Pilat. El venise să-l scape din pedeapsa teribilei judecăți divine. Un alt evanghelist notează că Domnul Isus i-a spus lui Pilat: „N-ai avea nici o putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus“. Există o civilizație infinit superioară civilizației romane și ea are ultimul cuvĂąnt Ăźn reglementările relațiilor de pe pămĂąnt: civilizația cerului. Dumnezeu este stăpĂąnul tuturor și El va avea ultimul cuvĂąnt atunci cĂąnd va scrie ultimul capitol al cărții fiecăruia dintre noi. Pilat, asemenea multor altora, au iluzia că ei sunt cei care pot hotărĂź soarta lui Christos și a lui Dumnezeu. În mințile lor Ăźntunecate, ei Îl pot lăsa pe Dumnezeu să existe sau pot hotarĂź că El nu există. Domnul Isus și toți urmașii Lui au datoria să proclame că există un „sus“ de unde se exercită puterea, autoritatea și judecata ultimă.

Iată de ce Ăźi spune Pavel lui Timotei că rezultatul practic al meditării asupra „acelei frumoase mărturii“ făcută de Domnul Isus Ăźnaintea lui Pilat va fi trăirea Ăźn sfințenia cerului:


 „să păzești porunca, fără prihană și fără vină pĂąnă la arătarea Domnului nostru Isus Christos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul StăpĂąnitor, Împăratul Ăźmpăraților și Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește Ăźntr-o lumină, de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea, și care are cinstea și puterea vecinică! Amin.“ (1 Tim. 6:14-16).

barzilaiendan

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR CONFECTII BARBATI...Vezi aici!