Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ce faci dacă soțul nu-ți este credincios?

Publicat la 2012-03-27 de Traian

Trăim vremuri cĂąnd curvia nu mai este numită curvie, ci „concubinaj”, destrăbălarea nu mai este numită destrăbălare, ci „orientare sexuală”
 Oare schimbarea numelor, schimbă esența lucrurilor? Oare, dacă numim curvia „concubinaj”, aceasta anulează gelozia, durerea și dezamăgirea soției sau soțului Ăźnșelat? Nu, dar aceasta liniștește conștiința celor ce trăiesc Ăźn imoralitate și Ăźncurajează pe alții s-o ia pe calea desfrĂąului sexual. Înțeleptul Solomon scrie la Proverbe 21:11 „CĂąnd este pedepsit batjocoritorul, prostul se face Ăźnțelept.” Ne mai mirăm acum că cei răi și stricați se Ăźnmulțesc?

Zilele trecute cineva mi-a povestit un caz, care Ăźn zilele noastre a ajuns să fie ceva ordinar. Soțul, un tĂąnăr om de afaceri, și-a anunțat soția că nu o mai iubește și că s-a Ăźndrăgostit de o tĂąnără mult mai frumoasă și mai drăguță. El i-a cerut să decidă dacă vrea sau nu să mai rămĂąnă cu el (au un copil mic). Dacă decide să rămĂąnă cu el, trebuie să știe, că de acum Ăźncolo banii lui vor fi Ăźmpărțiți Ăźn trei: pentru ea, pentru el și pentru iubita lui. Iar la 8 martie va cumpăra două cadouri: unul pentru ea și altul pentru iubita lui. Pentru iubita lui va cumpăra un cadou mai scump, pentru că pe ea o iubește mai mult!
Cum credeți că s-a simțit această tĂąnără? Cum te-ai simți dacă ai nimeri Ăźntr-o situație similară? Cum să procedezi Ăźn așa situație? Ce ai putea-o sfătui pe această tĂąnără?

În general ar fi trei opțiuni. Una ar fi să-l ierte și să trăiască cu el Ăźn continuare de parcă nu s-ar fi ĂźntĂąmplat nimic, alta ar fi să divorțeze fără să stea la discuții cu el și a treia opțiune ar fi să stea cu el la dialog și să caute Ăźmpreună să soluționeze problema. Să medităm puțin la fiecare din aceste opțiuni.

Iertare fără a cere pocăință

Sunt mulți cei care propovăduiesc această iertare fără a cere pocăință. Motivele sunt diferite. Unii se gĂąndesc la aspectul financiar și material al problemei, alții la aspectul social (ce va zice lumea), alții la aspectul religios (Dumnezeu urăște despărțirea Ăźn căsătorie. Maleahi 2:16). Dietrich Bonhoeffer, un mare teolog, martirizat de către naziști Ăźntr-un lagăr de concentrare Ăźn 1945, numea aceasta

    
 Iertare ieftină
 care duce la justificarea păcatului fără justificarea păcătosului pocăit.

Uneori oamenii fac greșeli Ăźn viață fiindcă nu-și dau seama ce fac (cum S-a rugat și Domnul Isus pe cruce pentru cei care L-au răstignit „Doamne, iartă-i căci nu știu ce fac”). Dar cĂąnd omul este confruntat cu păcatul, realizează problema și atunci poate să se gĂąndească la felul cum să o soluționeze. Dacă vei ierta soțul, care ți-a fost necredincios, fără ca el să-și ceară iertare, prin aceasta Ăźl vei lipsi de șansa de a medita asupra faptelor sale și de a se Ăźndrepta. Chiar dacă Ăźn unele biserici se Ăźncurajează această formă de iertare, totuși ea nu este deloc biblică. Dumnezeu iartă doar pe păcătoșii care se pocăiesc (recunosc păcatul, le pare rău de el și nu mai vor să-l repete) și Ăźși cer iertare. Iată cum se prezintă Dumnezeu lui Moise:

    Și Domnul a trecut pe dinaintea lui (a lui Moise) și a strigat: ,,Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de Ăźndurare și milostiv, Ăźncet la mĂąnie, plin de bunătate și credincioșie, care Își ține dragostea pĂąnă Ăźn mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat, (Exod 34:6-7)

Lucrul acesta Ăźl vedem clar și la 1 Corinteni 6:9-11:
 Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu vă Ăźnșelați Ăźn privința aceasta: nici curvarii, nici Ăźnchinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi! Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți, Ăźn Numele Domnului Isus Hristos, și prin Duhul Dumnezeului nostru.

Domnul Isus a murit pe cruce pentru păcatele Ăźntregii omeniri, dar pot beneficia de iertare numai cei care cred Ăźn Evanghelie. .

Divorț fără dialog

Unele persoane cĂąnd află că au fost Ăźnșelate de partenerii de căsătorie, dau la divorț și nici nu vor să audă despre iertare și Ăźmpăcare. Nu vor nici cum să-și ierte soțul sau soția necredincioasă. De fapt, căsătoria este un legămĂąnt Ăźntre două persoane: un bărbat și o femeie. CĂąnd două persoane se căsătoresc ei Ăźși jură credincioșie unul altuia pĂąnă la moarte: și la bine și la rău. Dacă o persoană nu mai respectă condițiile legămĂąntului, prin aceasta rupe acest legămĂąnt. (De exemplu: dacă o Ăźntreprindere angajează o persoană și persoana respectivă nu-și Ăźndeplinește responsabilitățile, atunci Ăźntreprinderea poate rupe contractul de muncă. În acest caz, chiar dacă Ăźntreprinderea rupe contractul, totuși inițiatorul este angajatul care nu și-a Ăźndeplinit responsabilitățile.)

Biblia vorbește foarte mult despre LegămĂąnt. (V-aș recomanda să studiați cursul „LegămĂąnul” din seria „Învățătură peste Ăźnvățătură”. Este un studiu pe subiect care vă ajută să Ăźnțelegeți cum Dumnezeu Ăźși realizează planul Său de mĂąntuire prin intermediul legămintelor și ce vă oferă El Ăźn Noul LegămĂąnt.). Dumnezeu zidește relația Sa cu poporul Israel Ăźn bază de LegămĂąnt. De fapt, căsătoria Ăźn sine este o imagine a relației lui Dumnezeu cu poporul Său Israel. Dumnezeu de multe ori Ăźn Biblie numește pe Israel nevasta Sa. Dar o numește preacurvă, fiindcă nu I-a fost credincioasă și a călcat legămĂąntul cu care s-a legat Ăźn pustie, la ieșirea din Egipt. Iată ce spune Dumnezeu prin prorocii Ezechiel și Ieremia (aceștea sunt doi proroci care au prorocit Ăźn perioada de pĂąnă la robia Babiloneană și Ăźn timpul acestei robii, Ezechiel Ăźn Babilon și Ieremia in Iudea):
Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeu: ,,Îți voi face Ăźntocmai cum ai făcut și tu, care ai nesocotit jurămĂąntul, rupĂąnd legămĂąntul! (Ezekiel 16:59)
Și la Ieremia 23:33 Dumnezeu vorbește din nou poporului Israel:

    ,,Dacă poporul acesta, sau un prooroc, sau un preot te va Ăźntreba: ,Care este amenințarea Domnului?” să le spui care este această amenințare: „Vă voi lepăda, zice Domnul.”
Vedem că poporul Israel, prin faptul că a nesocotit pe Dumnezeu și nu a respectat LegămĂąntul cu care s-a legat, a rupt acest legămĂąnt și Dumnezeu l-a lepădat.

Deci, cĂąnd o persoană căsătorită Ăźncepe să trăiască Ăźn curvie, prin aceasta ea calcă legămĂąntul căsătoriei și, indirect, ajunge să fie inițiatorul divorțului. Am văzut că Dumnezeu Și-a lepădat poporul Său, dar legămĂąntul a fost rupt de poporul care a nesocotit jurămĂąntul prin care s-a legat. Totuși, dacă privim Ăźn Biblie vom vedea că Dumnezeu nu Și-a părăsit poporul ales la prima neascultare a acestuia.
Soluționarea problemei prin dialog

Ce Ăźnseamnă soluționarea problemei prin dialog? Aceasta Ăźnseamnă să discuți cu soțul, să-l ajuți să Ăźnțeleagă că ceea ce face nu este bine, să-i arăți la ce poate duce această despărțire Ăźn viitor (fie că este vorba de un divorț sau o separare emoțională). Pe de altă parte aceasta Ăźnseamnă să faci tot ce ține de tine ca să-l Ăźntorci pe soț Ăźn familie. Să vedem lucrul acesta din felul cum a căutat Dumnezeu să soluționeze problema cu poporul Său și cum a reușit să restabilească relația cu el.

Am văzut mai sus că Dumnezeu nu tolerează infidelitatea, dar acum să vedem
 ce a făcut Dumnezeu pĂąnă a rupe legămĂąntul cu poporul Său Israel și ce a făcut după.

Mai ĂźntĂąi de toate Dumnezeu, prin proroci, a confruntat poporul și i-a arată la faptele lui nelegiuite, l-a chemat la pocăință și i-a arătat ce se va ĂźntĂąmpla dacă nu se va opri din căile lui. Dumnezeu așteaptă ca poporul să se pocăiască și să se Ăźntoarcă din căile lui așa ca El să-l poată ierta.

Dacă privim de-a lungul istoriei vedem ce a Ăźnsemnat pentru evrei faptul că Dumnezeu i-a lepădat. Și totuși, Dumnezeu Își iubește poporul Său, după cum este scris: ,,Domnul mi Se arată de departe: Te iubesc cu o iubire veșnică; de aceea Ăźți păstrez bunătatea Mea!” (Ieremia 31:3). Și chiar cĂąnd poporul era Ăźn robia Babilonului, iată ce-i spune Dumnezeu:

    Căci Eu știu gĂąndurile, pe cari le am cu privire la voi, zice Domnul, gĂąnduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi Mă veți chema, și veți pleca; Mă veți ruga, și vă voi asculta. Mă veți căuta, și Mă veți găsi, dacă Mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce Ăźnapoi pe prinșii voștri de război; vă voi strĂąnge din toate neamurile și din toate locurile, Ăźn cari v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce Ăźnapoi Ăźn locul de unde v-am dus Ăźn robie.” (Ieremia 29:11-14)

Cum o va face?


    ,, 
 o voi ademeni și o voi duce Ăźn pustie, și-i voi vorbi pe placul inimii ei. Acolo, Ăźi voi da iarăși viile, și valea Acor i-o voi preface Ăźntr-o ușă de nădejde, și acolo, va cĂąnta ca Ăźn vremea tinereții ei, și ca Ăźn ziua cĂąnd s-a suit din țara Egiptului. În ziua aceea, zice Domnul, Îmi vei zice: „Bărbatul meu!” și nu-Mi vei mai zice: „StăpĂąnul meu!” (Osea 2:14-16)

Care a fost prețul care L-a plătit Dumnezeu pentru a-Și Ăźntoarce Ăźnapoi nevasta necredincioasă? Dumnezeu S-a Ăźntrupat și Ăźn persoana Domnului Isus și a murit pe cruce pentru păcatele poporului Său. Apoi le-a dat din Duhul Său cel SfĂąnt ca să poată trăi o viață fără păcat.

Ești gata să depui tot eforul pentru a-l cĂąștiga pe soțul tău necredincios pentru tine și pentru veșnicie?

Dumnezeu a plătit prețul cel mai scump posibil și, totuși, nu toți s-au Ăźntors


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MONITOARE, SERVICE, CALCULATOARE...Vezi aici!