Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Creștinul și a doua poruncă

Publicat la 2012-03-27 de Traian

"Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo Ăźnfățișare a lucrurilor care sunt sus Ăźn ceruri sau jos pe pămĂąnt sau Ăźn apele mai de jos decĂąt pămĂąntul.  Să nu te Ăźnchini Ăźnaintea lor și să nu le slujești" (Exod 20:4-5)".

În cea de-a doua poruncă Domnul, Dumnezeu interzice poporului Israel să se Ăźnchine Ăźnaintea vreunui idol. Ce se Ăźnțelege atunci prin iconolatrie? În Exod 20:4 este scris: "Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo Ăźnfățișare a lucrurilor care sunt sus Ăźn ceruri, sau jos pe pămĂąnt, sau Ăźn apele mai de jos decĂąt pămĂąntul". Se poate spune deci că un idol reprezintă un obiect sau o ființă pe care omul Ăźl adoră atĂąt de mult ĂźncĂąt acesta devine pentru om un Dumnezeu. Este acesta Ăźnsă răspunsul la Ăźntrebarea, ce reprezintă un idol sau ce vrea Dumnezeu să ne spună prin porunca a doua? Cu siguranță că nu, deoarece atunci am vorbi foarte simplu despre idoli, am ajunge din nou la prima poruncă. În prima poruncă, Domnul prezintă foarte clar tema idolatriei atunci cĂąnd spune: "Să nu ai alți dumnezei afară de Mine" (v.3). Aici, Dumnezeu ne vorbește despre idolatrie și iconolatrie Ăźn sensul că noi nu avem voie să ne punem ceva Ăźn față ca fiind Dumnezeu, să ne Ăźnchinăm lui și să-l cinstim. Va vorbi El atunci Ăźn a doua poruncă din nou despre același lucru? Nu cred.
Ce vrea Ăźnsă Domnul să spună prin a doua poruncă?

Ce este iconolatria?
CĂąnd Domnul spune Ăźn a doua poruncă: "Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo Ăźnfățișare a lucrurilor... ", atunci El vrea pur și simplu să spună că noi nu avem voie să ne facem nici un chip cioplit, nici o Ăźnfățișare sau vreo imagine despre El, Dumnezeul cel viu. Deci, noi nu avem voie să ne punem ceva Ăźnaintea ochilor - oricĂąt de mare și puternic ar fi acest lucru - și mai apoi să spunem: "Acum am Ăźn fața mea o imagine, un simbol al Dumnezeului celui viu!" Acest lucru este confirmat și Ăźn Isaia 40:18-25 unde Însuși Domnul spune: "Cu cine voiți să asemănați pe Dumnezeu? Și cu ce asemănare Îl veți asemăna? Meșterul toarnă idolul, și argintarul Ăźl cu aur, și-i toarnă lănțișoare de argint. Iar cine este sărac, alege ca dar un lemn care nu putrezește; Ăźși caută un meșter iscusit, ca să facă un idol, care să nu se clatine. Nu știți? N-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la Ăźnceput? Nu v-ați gĂąndit niciodată la Ăźntemeierea pămĂąntului? El șade deasupra cercului pămĂąntului, și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste Ăźnaintea Lui; El Ăźntinde cerurile ca o maramă subțire, și le lățește ca un cort, ca să locuiască Ăźn el. EI preface Ăźntr-o nimica pe voievozi, și face o nimica din judecătorii pămĂąntului. De abia sunt sădiți, de abia sunt semănați, de abia li s-a Ăźnrădăcinat tulpina Ăźn pămĂąnt: și EI suflă peste ei, de se usucă, și un vĂąrtej Ăźi ia ca pe niște paie. Cu cine Mă veți asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el? zice Cel SfĂąnt". Împotriva cui sau Ăźmpotriva cărui lucru vorbește Domnul aici? Împotriva idolatriei? Nu, Ăźmpotriva faptului că Israelul a vrut să Ăźmbrace slava Sa, măreția Sa Ăźntr-un chip, ca astfel ele să devină vizibile. De aceea spune: "Cu cine voiți să asemănați Dumnezeu? Și cu ce asemănare Îl veți asemăna?... Cu cine Mă veți asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el?". El se plĂąnge de faptul că Israelul vrea să-L reprezinte prin diferite imagini și a căutat o Ăźnfățișare potrivită pentru El. Acesta este Ăźnțelesul celei de a doua porunci: Domnul interzice poporului Său să facă un chip al Lui, al Dumnezeului celui viu.

De ce fără iconolatrie?
De ce n-a avut voie atunci Israelul și de ce nu avem nici noi voie astăzi, Ăźn nici un fel, să ne facem un chip al Dumnezeului celui viu? Deoarece este o totală Ăźnjosire să ridici un idol Ăźn cinstea Dumnezeului adevărat, pentru a Ăźngenunchea Ăźnaintea lui și a i te Ăźnchina acestuia. Acesta a fost și exemplul marelui reformator Martin Luther și a multor altora care au luptat cu curaj pentru distrugerea obiectelor și a icoanelor Bisericii Romano-catolice.

Dar după părerea mea nu acesta este motivul principal pentru care nu avem voie să ne facem nici un chip cioplit. Aici mai există ceva ce cu siguranță este mult mai important: Ăźn momentul Ăźn care Ăźncepem să ne facem Ăźntr-un fel sau altul un chip al Domnului, intrăm pe un teritoriu care Ăźi aparține numai lui Dumnezeu și unde nu avem absolut nimic de căutat.

Domnul Dumnezeu a avertizat pe atunci Israelul și astăzi și pe noi prin porunca a doua: "Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo Ăźnfățișare... ", deoarece El Ăźnsuși a prezentat o Ăźnfățișare măreției Sale pe acest pămĂąnt. În Geneza 1:26 citim: "Apoi Dumnezeu a zis: "Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpĂąnească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pămĂąntul și peste toate tĂąrĂątoarele care se mișcă pe pămĂąnt"".

Prin cuvintele: "Să facem om după chipul Nostru", Dumnezeul trinitar - Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul SfĂąnt - Și-a așezat chipul nemărginit de sfĂąnt pe acest pămĂąnt.

BineĂźnțeles, acest chip a fost total distrus prin căderea omului Ăźn păcat și a putut fi refăcut doar printr-o singură cale: nimicirea celui vinovat. Cel care a făcut acest lucru a trebuit să moară pentru ca Dumnezeu să facă un chip nou. Și Dumnezeu a urmat această cale, dar nu nimicind oamenii care au murdărit imaginea Lui, ci lăsĂąnd ca Fiul Lui iubit să moară Ăźn locul nostru pe crucea de la Golgota. CĂąnd această ispășire a fost săvĂąrșită, Dumnezeu a putut din nou să-Și arate chipul Său sfĂąnt pe acest pămĂąnt. BineĂźnțeles că acest lucru nu s-a mai ĂźntĂąmplat, așa cum s-a ĂźntĂąmplat atunci Ăźn grădina Eden, căci acum situația era cu totul diferită. Pe atunci, Ăźn grădina Eden, primul om avea chipul sfĂąntului Dumnezeu, Ăźn exterior. De aceea credem că primii oameni trebuie să fi fost minunați și desăvĂąrșiți. Însă astăzi, după jertfa de ispășire a lui Isus Cristos, toți oamenii care au fost răscumpărați prin sĂąngele mielului poartă chipul Dumnezeului trinitar și sfĂąnt Ăźn interiorul lor. Despre aceasta se vorbește Ăźn Coloseni 3:3: "Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Cristos Ăźn Dumnezeu". Aceste puține cuvinte mărturisesc cu putere că chipul sfĂąntului Dumnezeu trinitar este din nou pe pămĂąnt Ăźn toți aceia care au acceptat sĂąngele lui Isus ca ispășire pentru păcatele lor. CĂąt de măreț este acest fapt: oricĂąt de urĂąt am arăta Ăźn exterior, acest lucru nu poate dăuna omului interior, adică chipului lui Dumnezeu care este Ăźn cel ce a fost născut din nou. Căci este scris: "De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se Ăźnnoiește din zi Ăźn zi" (2 Corinteni 4:16).

Acum avem cu siguranță o vagă idee de ce nu avem voie să ne facem niciodată și Ăźn nici un fel un alt chip al Dumnezeului Atotputernic. Căci dacă suntem răscumpărați prin sĂąngele Fiului Său, atunci noi suntem chipul Lui aici pe pămĂąnt. În acest sens, Ăźmi amintesc de 2 Corinteni 3,3 unde Pavel scrie: "Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Cristos..." Și aici, apostolul vorbește despre chipul Dumnezeului celui viu pe care Ăźl Ăźntrupăm noi, cei care credem Ăźn Isus Cristos. Nu este acesta un fapt deosebit de minunat?

Înalta chemare și răspundere a copiilor lui Dumnezeu

Înalta chemare de a fi purtători ai minunatului chip al lui Dumnezeu, ascunde o mare răspundere Ăźn sine. Deoarece creștinii născuți din nou trebuie să trăiască și să umble Ăźn mod corespunzător cu orice preț. Petru spune femeilor credincioase: "Podoaba voastră... să fie omul ascuns al inimii, Ăźn frumusețea nepieritoare a unui duh blĂąnd și liniștit, care este de mare preț Ăźnaintea lui Dumnezeu" (1 Petru 3:3-4; trad. GBV. CĂąnd Petru se adresează aici "omului ascuns al inimii, Ăźn frumusețea nepieritoare a duh blĂąnd și liniștit", el vorbește despre chipul lui Dumnezeu Ăźn om - un chip care poate și trebuie să devină tot mai minunat Ăźn toți credincioșii, atĂąt Ăźn femei, cĂąt și Ăźn bărbați, Ăźn tineri și tinere și Ăźn copii.

Dar cum se ĂźntĂąmplă lucrul acesta? Ce Ăźnseamnă să purtăm chipul lui Dumnezeu aici pe pămĂąnt, să trăim și să umblăm corespunzător cu Ăźnalta chemare? Aici aș dori să arăt două aspecte total diferite:
1. Ascultător față de Domnul
2. Respect, respectiv apreciere față de aproapele.
Aceste două calități sunt necesare pentru a purta chipul lui Dumnezeu aici pe pămĂąnt.

1. Ascultător față de Domnul
În primul rĂąnd să analizăm cuvĂąntul opus, neascultarea. În Geneza 1:26 este scris: "Apoi Dumnezeu a zis: "Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră"". Prin ce a fost distrus acest chip al lui Dumnezeu pe pămĂąnt? Sau altfel spus: "Care a fost păcatul care a cauzat atunci acea dizarmonie enormă Ăźntre Dumnezeu și om?" Neascultarea! În Geneza 3:17 citim: "Omului i-a zis: "Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale, și ai mĂąncat din pomul despre care Ăźți poruncisem: Să nu mănĂąnci deloc din el, blestemat este acum pămĂąntul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el Ăźn toate zilele vieții tale"". Prin aceasta a fost distrus chipul lui Dumnezeu pe pămĂąnt.

Cum și-a pierdut primul Ăźmpărat al Israelului Ăźmpărăția? Prin neascultare! Prorocul Samuel a trebuit să-i spună lui Saul: "Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău Ăźnaintea Domnului?... Fiindcă ai lepădat cuvĂąntul Domnului, te leapădă și EI ca Ăźmpărat" (1 Samuel  15:19,23). Împăratul, Ăźnaintea neascultării sale, a reprezentat cu adevărat chipul Dumnezeului celui veșnic, căci după ce l-a uns, Samuel i-a spus lui Saul: "Duhul Domnului va veni peste tine... și vei fii prefăcut Ăźntr-alt om... căci Dumnezeu este cu tine" (1 Samuel  10:6-7). Nu sunt acestea cuvinte care vorbesc despre un om peste care s-a odihnit chipul Dumnezeului celui viu? FăcĂąnd abstracție de aceasta și Saul trebuie să fi avut ceva care să amintească de slava primului om din paradis, căci despre el citim: "Saul... era tĂąnăr și frumos, mai frumos decĂąt oricare din copiii lui Israel. Și-i Ăźntrecea pe toți Ăźn Ăźnălțime de la umăr Ăźn sus" (1 Samuel  9:2). Totuși, toată această frumusețe a fost distrusă prin neascultare.

De ce un om al lui Dumnezeu care a fost Ăźn slujba Domnului, a fost mai tĂąrziu sfĂąșiat de un leu? Pentru că, să spunem așa, imediat după ridicarea sa la putere, el a căzut Ăźn păcatul neascultării! Despre acest om al lui Dumnezeu se scrie: "Pentru că n-ai ascultat porunca Domnului... trupul tău mort nu va intra Ăźn mormĂąntul părinților tăi... Omul lui Dumnezeu a plecat; și a fost ĂźntĂąlnit pe drum de un leu care I-a omorĂąt" (1 Împărați 13:21-22,24). Faptul că acest om a fost cu adevărat un reprezentant, un chip al Dumnezeului Atotputernic, dovedește faptul că, Ăźn versetele care relatează viața sa, el este numit de cincisprezece ori "Omul lui Dumnezeu".

Nu sunt acestea dovezi foarte clare ale faptului că neascultarea este Ăźn stare să distrugă chipul Dumnezeului Atotputernic Ăźn noi? Contrar acestui lucru, ascultarea este extrem de importantă pentru cel care dorește să fie cu adevărat un purtător al chipului Dumnezeului celui veșnic!

În Biblie există multe exemple ale adevăratei ascultări. Să ne gĂąndim la slujitorul lui Moise, Iosua. Acest om a ascultat necondiționat de Moise. CĂąnd israeliții au tăbărĂąt la Refidim, Ăźn călătoria lor prin pustie, amaleciții au atacat pe Israel. Moise i-a dat lui Iosua imediat sarcina să ducă război Ăźmpotriva acestui popor plin de ură. Cum a reacționat Iosua la această poruncă? Citim: "Atunci Moise a zis lui Iosua: "Alege niște bărbați, și ieși de luptă Ăźmpotriva Iui Amalec"... Iosua a făcut ce-i spusese Moise, și a ieșit să lupte Ăźmpotriva lui Amalec" (Exod 17:9-10). Știm că Moise, Ăźn timpul Ăźntregii lupte, a intervenit intens pentru Iosua și oamenii lui și de aceea Amalec a fost biruit (v.11-13). Totuși și ascultarea necondiționată a lui Iosua a contribuit la această biruință. Cum s-a manifestat această ascultare? CĂąnd Moise i-a dat slujitorului său sar cina să lupte, Iosua nu i-a pus Ăźntrebări. El nu i-a adus obiecții, nu a manifestat nici o Ăźndoială și nici nu i-a prezentat lui Moise propriile păreri. Este scris: "Iosua a făcut ce-i spusese Moise". Dacă am avea această atitudine Ăźn inima noastră, s-ar putea vedea mult mai bine și mul mai minunat chipul lui Dumnezei aici pe pămĂąnt. Dacă am face tot ceea ce Dumnezeu ne spune prin CuvĂąntul Lui, unele lucruri ne-a merge mult mai bine!

Marcel Malgo

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...USI DE INTERIOR IMPORT GERMANIA, PANOURI SANDWICH...Vezi aici!