Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Credeu

Publicat la 2012-03-26 de Traian

1) Cred că Biblia in intregime este inspirată de Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfant. Astfel, autorul real al acestei cărți este Dumnezeu Însuși, creatorul Ăźntregului univers.

2) Cred că Biblia este suficientă pentru a ne oferi soluții și răspunsuri Ăźn absolut toate problemele vieții de credință. Astfel, consider că științele sociale, antropologia, psihologia și toate celelalte unelte al lumii sunt inutile și de prisos din moment ce Dumnezeu a oferit omenirii Cuvantul Sau!

3) Cred că există un singur Dumnezeu adevărat fără Ăźnceput și fără sfĂąrșit existĂąnd Ăźn trei persoane distincte care una sunt: Tatăl, Fiul și Duhul SfĂąnt

4) Cred că acest Dumnezeu al Bibliei este sfĂąnt, despărțit de păcat, iubind tot ceea ce este bun și urĂąnd cu desăvĂąrșire tot ceea ce este rău și păcătos. Cred de asemenea că acest Dumnezeu al Bibliei este dragoste.

5) Cred că Dumnezeu a creat om după chipul și asemănarea Sa, oferindu-i acestuia liberul arbitru și puterea de a se menține Ăźntr-o stare de neprihănire perfectă. Cred de asemenea că omul a ales de bună voie să păcătuiască Ăźmpotriva Creatorului său pierzĂąndu-și astfel vrednicia și murind din punct de vedere spiritual după cum fusese avertizat mai dinainte. Daca pe plan fizic, Adam a murit cu aproape 1000 de ani dupa ce a pacatuit, pe plan spiritual, Ăźn duhul său, Adam a murit chiar in ziua in care a păcătuit.

6) Cred că omul Adamic, omul născut o singură dată din carne și din sĂąnge, este cu adevărat mort pe plan spiritual. În alte cuvinte, cred că omul natural, precum un cadavru, nu are absolut nici un simț spiritual pentru a se raporta la realitatea Ăźn care trăiește și la Dumnezeul care l-a creat. Astfel, un astfel de om nu poate să primească Evanghelia lui Isus Hristos decĂąt Ăźn cazul Ăźn care Dumnezeu decide să-i dea viață mai ĂźntĂąi.

7) Cred că Ăźnainte de Ăźntemeierea lumii, Dumnezeu, văzĂąnd starea de moarte spirituală a omenirii ca urmare a căderii primului om, din pricina dragostei Sale și pentru slava numelui Său cel mare, a ales să mĂąntuie un popor format din oameni de orice limbă, culoare și nație fără părtinire.

8 ) Cred că la momentul hotărĂąt mai dinainte Ăźn sfatul Sfintei Treimi, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a coborĂąt printre oameni luĂąnd chip de om pentru a aduce viață veșnică umanității pierdute. Cred că toate păcatele celor care urmau să fie mĂąntuiți au fost iertate odată pentru totdeauna atunci cĂąnd Mielul lui Dumnezeu a fost jertfit pentru păcatele omenirii.

9 ) Cred că pe aceia pe care i-a rĂąnduit mai dinainte ca să fie mĂąntuiți, Dumnezeu, prin Duhul SfĂąnt, la momentul decis de El, Îi cheamă la Sine Ăźntr-un mod supranatural dĂąndu-le credință Ăźn jertfa lui Isus Hristos și pocăință pentru a fi mĂąntuiți de sub mĂąnia dreptății Sale și de sub puterea păcatului.

10) Cred că toți cei care cred cu adevărat Ăźn Isus Hristos sunt socotiți neprihăniți Ăźnaintea tronului de judecată al lui Dumnezeu. Astfel, ei, deșii au păcătuit, sunt tratați ca și cum nu ar fi păcătuit niciodată deoarece pedeapsa pentru păcatele lor a căzut peste Mielul lui Dumnezeu. Acești oameni nu vor mai gusta din moartea a doua, iadul, ci vor avea parte de viață veșnică după cum le-a făgăduit Dumnezeu prin Sfintele Scripturi.

11) Cred că toți cei care cred cu adevărat Ăźn Isus Hristos sunt făpturi noi Ăźn Hristos și au intrat Ăźntr-un proces continuu de sfințire. Cred că cei ce sunt socotiți neprihăniți prin credință vor fi cu siguranță eliberați de sub puterea păcatului printr-o viață de pocăință. Cred că pocăința este dovada credinței și cred de asemenea că o credință fără faptele pocăinței este o credință moartă care nu mĂąntuiește pe nimeni. Cred că numai aceia care perseverează pĂąnă la sfĂąrșit Ăźntr-o viață de continuă lepădare de sine au avut parte de o naștere din nou reală și de o mĂąntuire lucrată de Ăźnsuși Dumnezeu prin Duhul SfĂąnt

12) Cred că, pentru a avea siguranța mĂąntuirii, un om trebuie să se cerceteze neĂźncetat pe sine Ăźnsuși pentru a verifica dacă Ăźntr-adevăr el este o ființă nouă Ăźn Hristos, iubitor de sfințenie și urĂątor al păcatului, făcător de fapte bune și ucigaș, prin puterea Duhului SfĂąnt, al firii pămĂąntești moștenite de la Adam deoarece numai oamenii noi Ăźn Hristos vor moșteni viața veșnică din moment ce numai ei au fost socotiți neprihăniți prin credință.


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...USI DE INTERIOR IMPORT GERMANIA, PANOURI SANDWICH...Vezi aici!